Transmutationsnyheter november 2013

Att vara på den spirituella vägen är inte alltid lätt. För sanningen i saken är att när vi verkligen rör oss på den spirituella vägen, då drivs vi av anden och inte av vår personlighet och ego.

Men vi är människor med en personlighet, ego, kropp och själ. Och dessa aspekter tillåter oss att uppleva stor glädje, men även att uppleva tillstånd av lidande. Och när vi uppfattar världen genom egots ögon, ser världen inte så bra ut. Livet runt om oss faller isär. Klimatet ändrar sig till en sådan grad att vi ser massor av förändringar på jorden just nu, som inte bara påverkar människor utan allt liv. Jag behöver inte nämna vad som sker på de politiska och ekonomiska scenerna, eftersom det är så synligt. Och människors våldsamma uppträdande gentemot varandra och resten av livet, är inte något vi vill skall fortsätta.

Alltså gör vi vårt spirituella arbete. Och så snart vi är i kontakt med vår ande, lämnar vi dualismens arena och beger oss in i enheten. Från denna plats av gudomligt ljus och kärlek ser allt annorlunda ut. För på andens område finns inget fördömande eller ofullkomlighet. Det är vad det är och anden accepterar de förändringar som leder till utveckling och tillväxt.

Här ligger paradoxen. Hur skall vi kunna se gudomligheten i översvämningar, torka, cykloner, krig, våld, etc.?

Och skall vi bara sitta och säga att allt är i gudomlig fullkomlighet, så jag behöver inte bry mig, oroa mig eller vara aktiv? Svaret till detta är nej.

Människorna har inte skött om jorden, som är kroppen vi lever på. Tänk på din egen kropp. Om du oavbrutet föder den med gifter och inte sköter om den, bryter vid en viss punkt din hälsa samman. När hälsan bryter samman är det viktigt att bli aktiv och göra förändringar för att sköta om vår fysiska kropp. Du behöver lära dig att arbeta med dina känslor och mentala tillstånd så att du understödjer din hälsa. Och de flesta människor lägger även till någon slags spirituell praktik för att understödja sin hälsa och sitt välstånd och finner däri en stor del helande. Att ta hand om kropp, själ och ande, alltihopa hör till för att skapa ett harmoniskt liv. Disharmoni skapar sjukdom.

Vad vi nu ser i vår livstid, är resultaten av att inte ta vara på sig själv men även att inte bry sig om jorden, luften, vattnet och solen, som ger oss allt liv. Att inte arbeta igenom personliga teman, som önskan att samla på sig mer och mer på det materiella planet, har skapat disharmoni. Att inte arbeta igenom mentala tillstånd har gjort människor makthungriga och det leder till våld gentemot barn, kvinnor och män och gentemot allt liv.

Vi ger oss in i skogar och djungler och kapar träd i miljoner utan att hedra dem eller att tänka på hela livsväven och hur dessa träd bidrar till planetens hälsa. Vi dödar hela arter i pengarnas namn och inte bara vanhedrar dess skönhet och liv utan uppmärksammar inte heller hur de bidrar till livsvävens hälsa. Och vi kan fortsätta denna lista.

Jag vill verkligen inte försöka deprimera någon vid läsningen av denna kolumn. Ni vet att min avsikt med varje transmutationsnyhetskolumn är att inspirera oss att fortsätta med vårt spirituella arbete.

Jag försöker bara säga att den mänskliga rasen inte har varit driven av anden. Så även om vi förtvivlar, är det dags för oss alla att stå upp och göra vårt spirituella arbete för att förändra vårt eget medvetandetillstånd och uppfattning. Det är dags att tillsammans stå upp som en global gemenskap så att vi kan skapa enorm förändring, som leder till helande för jorden och allt liv.

Och det är dags för oss att ge oss hän till faktumet att jorden utvecklas och att landskapen förändras, som de har gjort sedan tidens begynnelse.

Vi behöver undersöka vårt beteende och hur vi bidrar med våra aktioner för att understödja jordens hälsa och klimatet. Vad finns det för enkla förändringar du behöver göra?

Jag är absolut förvånad över att många människor på den spirituella vägen inte ens försöker att återvinna. Det finns verkligen mycket enkla aktioner vi kan göra för att börja röra oss mot att bry sig om och hedra planeten och omgivningen.

Det är nödvändigt att vi fortsätter vårt arbete med att se på de tankar och ord vi föder kollektivet med. Detta arbete har vi gjort i åratal. Men vi måste fortsätta. Vi måste vara ihärdiga och vaksamma med de energier bakom våra känslor som vi sänder till oss själva och ut i kollektivet. Det som vi ger näring växer.

Det är viktigt att vi fortsätter att uppleva vårt gudomliga ljus och att vi förnimmer skönheten i livet. Vi kan inte upphöra med denna praktik för att vi är oroad av världshändelserna. Spirituellt arbete som bara görs med sikte på resultatet är inte spirituellt arbete. När vi blir fästa vid resultaten, är det egots arbete inte andens.

Vi måste fortsätta vår dröm att skapa den värld, vi vill leva i. För det sedan tidens begynnelse har man förstått och vetat att allt börjar i de osynliga världarna, innan det manifesteras i det fysiska.

För de av er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna, allt detta beskrivs i mina böcker Medicine for the Earth, How to Heal Toxic Thoughts och The Shaman’s Toolkit. Och som en global gemenskap har vi i åratal arbetat tillsammans med de övningar jag skriver om varje månad i denna kolumn.

Det är viktigt att uppmärksamma, att även om mycket i realiteten som inte längre understödjer livet löses upp, så finns det vackra nya vävnader som börjar manifesteras. Genom nya tänkesätt och ny uppfattningsförmåga växlar miljoner människor till nya nivåer av medvetande. Det uppträder positiva förändringar.

Du kan bara se runt om i din gemenskap och upptäcka positiva förändringar som händer, i stället för att bara låta dig få inflytande av ”de dåliga nyheterna”, som media förmedlar.

Vi kan bli så överväldigade av vad media täcker med världshändelser. Många världshändelser täcks emellertid inte av media. Och förr visste människor inte vad som hände i andra delar av världen. Man blir överväldigad med så mycket vetande.

Hitta enkla praktiker som du kan göra för att kunna fokusera ditt spirituella arbete på att ge det näring som du vill uppleva för allt liv. Var en medveten positiv förändrare. Arbeta med dina emotionella och mentala tillstånd. Kom ihåg att definitionen av ordet ”alkemi” är att arbeta inombords och komma igenom den tjocka förmörkelsen, som finns där inne.

Upplev din smärta, frustration och nivåer av förtvivlan och arbeta dig igenom det. Var närvarande i världen och gör ditt arbete, så att du expanderar till att bli en behållare för kärlek och ljus.

Där finns något större än vad vart ego och personlighet kan första just nu av vad som händer i den fysiska världen. Och samtidigt finns där MASSOR AV LJUS som manifesteras och utstrålas genom de osynliga världarna.

Släpp nödvändigheten att se omedelbara resultat av ditt spirituella arbete. Vi har varit del av problemet när vi har tillåtit våra kroppar och jordens kropp att gå ner sig. Låt oss var del av lösningen genom att göra vårt jobb med att ge näring till och bättra på vår egen hälsa och jordens och allt livs hälsa.

Tyck inte synd om människor eller andra livsformer som går igenom utmaningar. Det resulterar i att du projicerar svaghet till dem. Projicera i stället styrka och kraft på dem genom att se dem i sin gudomliga perfektion.

Fullmånen är den 17 november. Låt oss göra vårt förberedelsearbete med att plocka vårt ego och personlighet åt sidan och låta vårt gudomliga ljus och kärleken skina igenom. Utstråla den kärleken och ljuset inom och runt om jorden. Förena dig tillsammans med vår globala gemenskaps ljus för att skapa en stark och kraftfull ljusväv runtom jorden.

För nya läsare, se beskrivningen under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsidan.

Jag blev nyss hedrad av tidningen Spirituality and Health i november/december med att bli en 10 i topp spirituell hjältinna för 2013. Andra som blev hedrade var India.Arie, Adyashanti, Paige Elenson, Chief Oren Lyons, Sister Simone Campbell, Stacey Kennealy Pema Chodrin, Robert peng och ärkebiskopen Desmond Tutu.

Vad som berörde mig med denna ära var att beslutet att få vara med baserades på Medicine for the Earth-arbetet. Det är underbart att se att spirituella övningar som görs för vår planet blir hedrade. Vi har så mycket potential att hjälpa till att hela planeten just nu. Låt oss tillsammans som en stark spirituell gemenskap dra framåt och skapa betydande förändringar eftersom vi arbetar tillsammans för allt liv!

 

Recommended Posts