Transmutationsnyheterna februari 2014

Jag fick meddelanden från flera av er att månadskolumnerna december 2013 och januari 2014 var väldigt hjälpfulla. De som skrev till mig älskade verkligen övningen med Ljuskammaren. Det är en meditation/resa, som du kan fortsätta att göra. Jag besöker Ljuskammaren regelbundet.

Låt oss gå framåt och lämna ett liv som styrs av egot till att gå vägen som leds av anden och att se livet genom andens ögon. Detta är en bro som vi tillsammans kan korsa och jag inbjuder er att sluta er till mig.

Jag hade en intressant konversation med en av mina studenter, som besökte Santa Fe. Vi drack te o vid en viss punkt av samtalet kom vi in på världens tillstånd. När vi ser på världen genom egots ögon ser det inte bra ut.

Försämringen i omvärlden fortsätter i snabb takt.

Jag delade med mig, att även om ”världen går under” när jag lever, så vill jag lämna jorden så medveten som möjligt. Rachel, som jag drack te med, frågade mig om jag verkligen tror att det gör en skillnad att lämna medvetet.

Denna fråga lät mig tänka efter. Jag har gjort shamaniska resor för så många människor som dog. Och i mina resor ser jag dem oftast komma tillbaka till Källan och enheten. Och det tycks inte bero på hur medvetet de levde sina liv.

I min fortsatta reflektion över denna konversation, känner jag för mig själv att livet här på jorden är ett äventyr. Resultatet beror inte på vad jag fokuserar på. För vi vet nu alla att vi måste ge oss hän till resultatet.

Men det är viktigt att tänka över hur vi vill spendera vår tid medan vi lever. Just nu betraktar jag livet med en känsla av nyfikenhet.

Vad är om jag helt fokuserar mitt bemödande på att leva ett andligt liv? Vad kommer den vägen att leda till när jag vet att jag bara kan se en del av vägen under denna livstid? Vilka häpnadsväckande och otroliga landskap kommer andens väg att leda mig igenom?

Jag tycker att det leder mig djupare i att undersöka andens väg, om jag är nyfiken och frågar mig detta.

För det uppenbarar sig under, juveler och rikedomar, när skynket lyfts från det mörka medvetande som många idag lever i, till de riken där livet skimrar av vitalitet och utstrålning.

Jorden är vårt hem. Vi kom hit för att leva ett liv fyllt av anden. Vår ande kläds av kroppen. Men samtidigt binder inte vår kroppsform anden. Den är expansiv och förbinder sig med anden som lever i allt.

Löftet, som livet ger oss, är att våra visioner och drömmar redan är manifesterade. Vi behöver bara stiga fullt in drömmen och leva vad vi redan har skapat. Fröna är redan manifesterade i oss. Vi behöver bara tillåta dem att växa.

Del av att stiga fullt in i drömmen, är att fortsätta att gestalta och arbeta med orden du använder alltigenom dagen. Gamla spirituella traditioner lär ut om kraften både i att tala och sända ord.

Vi har gjort massor av arbete under åren med att förändra energin bakom våra tankar och attityder, så att vi skickar kärleksfulla energier till oss själva och till allt liv.

Vi kan även uppmärksamma de ord vi sänder. Ge dig denna månad tid att tänka över de ord som du sänder till dig själv och till världen. Ger dina ord näring åt ett tillstånd av hälsa, som du skulle vilja uppleva för dig själv och i livets nät.

Skickar du ord som glädje, fred, kärlek, ljus, överflöd och hälsa in i kollektivet?

Någon skickade mig en artikel med titeln, ”Words Can Change Your Brain” (Ord kan förändra hjärnan). Andrew Newberg, MD, och Mark Robert Waldman skrev artikeln. För mer information; Mark Robert Waldmann.com.

Författarna skrev om vad som visade sig med människor som hade scannats med MRI. När ordet ”nej” lyste upp kortare än en sekund, visade scannern att människorna utlöste dussin av stressproducerande hormoner och signalsubstanser. Att bara några sekunder se en lista med negativa ord fördjupade alla tillstånd av rädsla eller depression.

Det har visats att negativa ord påverkar personen som säger dem, men även de som lyssnar till de ord som uttrycks. Negativa ord sänder faktiskt alarm till hjärnan.

Den sista punkten, som jag vill dela med mig om ur artikeln, är att ord som framkallar rädsla stimulerar delar av hjärnan, som thalamus och amygdala, till att reagera som om faktiskt överhängande fara uppstår i den yttre världen.

Under åren har vi arbetat med att lära oss hur vi kan använda ord som reflekterar vad vi önskar. För i spirituella traditioner ses ord som frön. Och dessa frön växer till sunda plantor om de bevattnas och får näring. De flesta kulturer som har sina egna skapelseberättelser säger att ljud och ord skapade livet.

Vi har enorm kraft att ändra vår egen och planetens hälsa genom att fokusera på och sända positiva ord, som passar till det medvetandetillstånd vi vill se speglas tillbaka ur den yttre världen.

Låt oss tillsammans under februari månad fokusera våra övningar på att vara medvetna om fröna i de ord vi skickar ut i det kollektiva och till oss själva. Låt oss fastslå och sända ord som kommer att hjälpa till att återbalansera vårt hälsotillstånd.

Ett tillägg till den övningen vore, att varje dag ge sig tid att för sig själv repetera, ”Jorden är mitt hem. Min kropp är min andes hem.”

Gå varje dag ut och känn jorden och öppna dina osynliga och synliga sinnen för att förena dig med naturen och alla känslosamma varelser. Om du bor i en stad, gå till en park.

Stäm in dig själv på jorden, månen och stjärnorna. Rikta in dig på dessa kraftfulla styrkor som lyser upp din väg.

Fördjupa din förbindelse med naturen och lär dig att kommunicera med anden som lever i allt. En ny dimension av verkligheten kommer kontinuerligt att visa sig om du varje dag fokuserar på denna praktik.

Förena dig med alla i vår globala gemenskap för att lyckönska varandra och allt liv med kärlek, ljus, glädje, överflöd, fred, jämställdhet och god hälsa.

Fullmånen är den 14 februari. Vilken bra tid att komma tillsammans eftersom det är Valentinsdagen och miljoner människor vördar kärleken denna dag. Även om den romantiska kärleken denna dag firas i den moderna kulturen, så vet vi alla att kärlek är ovillkorlig och att vi skapades ur kärleken.

Låt oss tillsammans förenas med våra hjärtan öppna för kärlekens energi som flödar genom allt liv. Låt oss transfigurera och utstråla ljus alltigenom ljusväven. Framför ord som välsignar alla. Låt våra ord väva kärlek och fred in i realiteten.

För de av er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna, under ”Creating A Human Web of Light” på denna sida finns en beskrivning för fullmånsceremonin.


Kungörelse:

Kom och samlas runt den helande elden vid ”den inre krigarens toppmöte” i februari med gästgivare Susan Jenkins, för att lyssna på de transformerande berättelserna av Sandra Ingerman och 21 + inspirerande experter och spirituella sökande, som väl vet och delar med sig om hur de har lärt sig och förpliktigat sig att leva och gå en inre krigares väg.
http://www.innerwarriorsummit.com/SandraIngerman

Copyright 2014 Sandra Ingerman Alla rättigheter reserverade

 

Recommended Posts