Transmutationsnyheter augusti 2013

När jag undervisar i mina kurser, är jag verkligen angelägen att meddela att det ligger magi bakom alla helandemetoder som shamaner utför. Jag känner starkt att mycket av kraften i det shamaniska helandet går förlorad, eftersom dagens praktiserande fokuserar på stegen i helandemetoden mer än att uppbringa den helande energin och kraften bakom metoderna.

Shamaner har alltid uppnått utvidgade medvetandetillstånd. Dessa medvetandetillstånd kunde uppnås genom starka initiationer, som skapades av de äldre i gemenskapen eller genom själva målet. Högre medvetande-tillstånd uppnåddes och uppnås fortfarande genom att fasta, att be om en vision och/eller att arbeta med visionsväxter.

Många shamaner bär fram energin ifrån förfädersandar eftersom de har undervisats i shamanism av en familjemedlem. Vad som lärs ut är långt mer än de olika stegen i att utföra ceremonier. Det är överförandet av förfädernas energi som ges med i undervisningen.

Det var inte genom att undervisa metoder och ceremonier som helandet och transformationsarbetet skapades. Det är energin bakom metoderna och de höjda energierna som shamanerna bär igenom – den formlösa energin.

Vi har arbetar med formlösa energier, när vi är i ett transfigurerat tillstånd. Men jag tycker att många av oss transfigurerar och försöker arbeta med formlös energi utan det nödvändiga förberedelsearbetet.

Jag har redan skrivit om detta.

Men jag tar upp det igen, eftersom jag känner att vi verkligen begränsar kraften i arbetet som vore möjlig och nödvändig i dessa tider. Jag hänger mig till tidstemat och till resultatet av arbetet. Och samtidigt tror jag att vi måste börja praktisera att undersöka och fråga oss själva om vi verkligen når fram till andens djupa källa, som finns inom oss alla.

Stoppar vi bara upp våra aktiviteter för ett kort tag och utifrån ett mentalt tillstånd säger, ”Jag är nu en ljusvarelse som utstrålar kärlek och briljans till världen”? Går vi verkligen in i ett tillstånd med höjd uppmärksamhet, i vilket vi sannerligen kan hela genom vår närvaro? Eller är denna princip bara ett mentalt koncept för oss?

Paradoxen är att vi kan fortsätta att funktionera i världen, medan vi samtidigt dyker djupt in i det spirituella arbetet. Vi måste komma bort från de ytliga aspekterna att utföra spirituella ceremonier. Vi behöver bli det tillstånd som transformerar naturligt.

Vi blir sa fångade i alldagen att många av oss säger, jag har helt enkelt inte tid. Vi behöver hitta vägar att ge vårt spirituella arbete första prioritet. Vi måste göra detta för oss själva, för allt liv, och för vår planet.

Under denna månad skulle du kunna ge dig tid att tänka på, resa till och meditera över möjligheter, hur du kan se till att få tid att gå in i sanna högre medvetandetillstånd, när du utför ditt arbete. Du behöver inte gå på en intensiv visons-sökning eller fasta. Och jag föreslår inte att du använder hallucinatoriska växter. Men du behöver göra vissa offer, som att ge dig tid till förberedelse för arbetet, som är nödvändigt för att kunna växla från ditt vanliga medvetande, som är fyllt med tankar, till ett medvetande som öppnar dörrarna till andens sfär, som är fylld med obegränsade möjligheter.

I tidigare artiklar har jag delat med om, hur att ge sig tid att promenera eller sitta i naturen, kan öppna dessa dörrar. Att sjunga och dansa kan göra det samma.

I flera transmutationsnyheter har jag uppmuntrat att arbeta med att lära er om den egna skapelseberättelsen och att upptäcka din skapares natur – gud, gudinna, källa, universums kraft, osv. Vi kan hitta namnet för vår skapare, som passar vår personliga tro.

Orsaken till att jag fortsätter att påminna om denna övning, är att vi inte kan sammansmälta med det gudomliga, om vi inte har en känsla av vad det gudomliga är. Detta går tillbaka till ämnet om att förlora kraft i övningen, om vi sammansmälter med någonting som bara har blivit ett mentalt koncept för oss.

I tidigare övningar har jag bett er att meditera eller resa för att få er personliga skapelseberättelse. Jag har föreslagit att möta er skapare och även att uppleva och absorbera den ovillkorliga kärleken, som gick in i ert skapande.

För många år sedan uppmuntrade mig min lärarinna i drömtiden, Isis, att reflektera över en fråga, ”Skulle en älskande skapare programmera dig med rädsla och fattigdom eller med glädje och välstånd?”

Hon bad mig att föreställa mig ett frö i en trädgård, som är programmerad med rädsla. Vad skulle växa? Föreställ dig ett frö som är programmerat med fattigdom. Vad skulle växa? Föreställ dig ett frö som är programmerat med glädje och överflöd. Vad skulle växa?

För flera av oss består vår basis i rädsla och allt är uppbyggt utifrån det och framvuxit ur rädsla.

När vi i varje cell av vår varelse kan uppleva kärleken som gavs in i vår skapelse, kan vi börja känna att vi är programmerade med kärlek, glädje och allt vetande för att skapa hälsa och välstånd.

Jag vill be er att fördjupa denna övning under augusti månad.

Sätt på lite musik och be att få möta din skapare. Upplev den rena skapelseenergin utan att försöka förstå hur och varför det skapades. Upplev bara skapelseenergin.

Låt sedan energin komma in i den fysiska världen. Du kan använda kritor och låta energin komma igenom som färg. Du kan också dansa och/eller sjunga in energin i världen. Du kan använda vilket handarbete som helst för att få igenom energin. Laga något och låt energin transformera din mat.

Vi gjorde något liknande förra månaden, när jag bad dig att uppleva energin i din förfäderslinje. Denna månad vill jag att du upplever den rena energin av själva skapelsen.

När du kan dra igenom denna gränslösa och givmilda energi, kommer du att uppleva magin i energin bakom metoderna, teknikerna och övningarna som du arbetar med.

Varje månad uppmuntrar jag er att ta in spirituella övningar i ert dagliga liv, så att vi verkligen kan bli människorna som gör en skillnad i världen.

Vi måste komma ihåg att uppmärksamma och hedra oss själva för allt vi har gjort. Vi behöver uppskatta allt vi har gått igenom i livet, som har gjort att vi blivit de vi är.

Låt oss sammansluta våra hjärtan och uppmärksamma det briljanta arbete vi har gjort som ett spirituellt kollektiv. Vi har verkligen gjort extraordinärt arbete för allt liv och för planeten.

Förra månaden meddelade jag att min bok The Shaman’s Toolkit är utgiven. Jag har varit så fokuserad på att låta folk veta att det är samma bok som How to Thrive in Changing Times. Jag ville inte att min spirituella gemenskap skulle bli missnöjd över att köpa en bok, som de redan har.

Jag vill prata om kraften i denna bok. För jag är säker på att flera av er inte har läst den.

Jag älskar verkligen denna bok, eftersom den är fylld med verktyg för att upprätthålla ett hoppfyllt tillstånd när världen förändras och livet intensiveras. Den är fylld med övningar för att hjälpa till att förändra dina trosatser som kanske är utdaterade, så att du kan skapa den värld i vilken du vill leva för dig själv, för allt liv och för jorden.

Jag skrev denna bok för en icke-shamanisk publik, så att språket passar alla sorters tro och övningarna är lätta att arbeta med, om du tidigare har utfört spirituella övningar eller inte.

Som jag skrev förra månaden är det viktigt att behålla ett tillstånd av hopp och att lära hur vi kan projicera det bästa på oss själva och för planeten. Att arbeta spirituellt betyder att vi alla kan samla våra energier för att skapa positiv förändring.

Om du inte redan läst How to Thrive in Changing Times, uppmuntrar jag dig att läsa The Shaman’s Toolkit.


Fullmånen är den 20 augusti. Förbered dig och gå ur ditt vanliga medvetande, så att du kan uppleva den obundna energin av gudomligt ljus och kärlek som finns inom oss. Du är gudomligt ljus och kärlek. Utstråla detta ljus utigenom ljusväven. Ge jorden ljus inom och runtom. Förena dig med tusenden som gör detsamma.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna kan du besöka ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida för att läsa instruktionerna till fullmånsceremonin.

Recommended Posts