Transmutationsnyheter juli 2013

Vi sammansluter våra hjärtan till ett kollektiv för att utstråla kärlek och ljus till allt liv runt om i världen, som blir utsatt för översvämningar, torka, eldsvådor och starka stormar.

Vi hänger oss till att leva ett harmoniskt liv som reflekteras tillbaka till oss av moder jord.

Jag har precis kommit tillbaka efter att ha undervisat i Europa. Jag hade några intensiva upplevelser eftersom mina grupper var fyllda av underbara människor som tillägnade sig arbetet. Det var också ett nöje att vara tillbaka i Europa igen. Jag undervisade både i Tyskland och i Skottland och det var en vacker tid på året för att besöka båda landen. Kullarna i Skottland var övertäckta med blåklockor. Det var en sådan fantastisk syn och luften var fylld av deras söta doft.

I Skottland undervisade jag Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light. Personligen arbetar jag dagligen med alla dessa övningar som jag lär ut under träningen. Men när jag undervisade hade jag möjligheten att märka vilka övningar jag skulle behöva fördjupa i mitt eget liv.

Praktiken som jag realiserade att jag behöver sätta mer fokus på är hur och vad jag projicerar på andra och i världen. Exemplet jag ger i mina kurser är någonting, som hände i mitt liv för flera år sedan.

Jag hade kommit till en kurs för att fortsätta att undervisa i en träning som pågick över en längre period, så jag kände redan alla i min grupp ganska väl. Första dagen på kursen kom en kvinna upp till mig och frågade mig om jag var OK. Hon sade att hon aldrig hade sett mig se så trött ut. Jag kände mig faktiskt inte trött, men efter hon hade gett mig denna kommentar kände jag hur min energi dramatiskt sjönk. En minut senare kom någon annan till mig och sade att hon aldrig tidigare hade sett mig så uppfriskad och lysande. Genast kände jag min energi förändras och jag kunde känna hur utstrålningen flödande igenom mig.

Detta går tillbaka till undervisningen i Medicine for the Earth om hur vår uppfattning skapar vår realitet. Som människor projicerar vi alla. Vi kan projicera lidande på andra och på världen eller vi kan se briljant och gudomligt ljus i allt som lever.

Vad vi ger näring till växer. Ju mer vi ger näring till våra projektioner om uppfattningen av lidande, ju mer växer den energin. När vi ger näring till våra projektioner om att uppleva skönhet och på det som fungerar, då matar vi styrkans och skönhetens energi.

Detta betyder inte att vi ska förneka utmaningarna. Men när vi lyfter skynkena mellan världarna och tittar bortom de mänskliga begränsningarna, ser vi skönhet, glädje, kärlek och hälsa.

Vi behöver verkligen undersöka hur förändringen av vår varseblivning är en viktig del i skapandet av den värld vi vill leva i. För ju mer vi ger näring till de energier som inte fungerar, ju mer slår vi fast problemen. När vi kan fokusera på skönhet lyfts hela livet upp. Jag förstår hur svårt detta kan vara, när tiden vi lever i är så intensiv och fylld av många förändringar. Men samtidigt är detta en viktig övning att fortsätta med.

Detta har att göra med energi och vilka energier vi väljer att ge näring åt. Och det finns några väldigt praktiska förändringar vi kan göra i vårt dagliga liv, som kan hjälpa till att förändra vår uppfattning, vilket i sin tur förändrar den realitet vi manifesterar.

När vi ser på vänner, nära och kära, och på människor som visas i media, så uppmärksamma om du fokuserar på hur någon du känner eller en grupp av människor lider. Vi kan ha medkänsla för det som människor går igenom. Men att tycka synd om människor och fokusera på lidande, skapar en tung energi för de som detta projiceras på.

När du samtalar med människor försök uppmärksamma någonting du kan fokusera som ger näring till skönhet och gudomligt ljus. När du ser nyheterna eller läser tidningar så koncentrera dig på modet, skönheten, styrkan och det gudomliga ljuset hos de grupper av människor som nyheterna handlar om.

Detta förändrar energin. Det förändrar vår uppfattning, så att vi känner oss upplyfta och energinivån i allt runt om oss höjs.

När du tittar på dig själv i spegeln, så fokusera inte på hur trött du ser ut eller hur din ålder sätter sina spår. Fokusera i stället på hur vacker du är och på hur ljuset lyser genom dina ögon.

Uppmärksamma skillnaden av hur du känner dig när du gör detta. Uppmärksamma även hur energin kan förändra sig för någon annan när du i tysthet fokuserar på deras skönhet, styrka och gudomliga ljus. Du kommer att konstatera en sann förändring när du gör detta.

Vi behöver lära oss hur vi ska projicera det bästa på livet. Just nu projicerar kollektivet lidande och utmaningar på allt liv och på jorden själv. Detta måste ändras om att vi ska kunna bevittna en förändring i de energier som behövs för att skapa verkligt helande.

Det finns ett annat arbete som skulle kunna hjälpa till att lära sig hur vi kan projicera det bästa på andra och på världen.

Jag har skrivit ganska mycket om att skapa en rik och fruktbar inre trädgård. Vi behöver ge näring åt ett fruktbart och rikt inre landskap.

Ljuset och glädjen som lyser ur ögonen på naturfolk kommer från djupet och rikedomen i det inre landskap de har utvecklat.

Om vårt inre landskap är torftigt, ser vi andra och världen också som karga och världen omkring oss ser vi också som torftig. Om vi känner oss tomma verkar världen omkring oss också tom.

2011 skrev jag en artikel för Huffington Post om ”Hur vi kan skapa en rik inre trädgård”. Du kan läsa den artikeln genom att klicka på Huffington Post-länkarna på denna hemsida.

Här är en annan övning som du kan arbeta med för att skapa en rik inre trädgård och ett rikt landskap.

Efter min undervisning i Skottland var klar, vistades min man Woods och jag en tid med min sponsor och hans familj.

Stephen, som sponsrade min kurs, är sedan länge min student och har blivit en god vän.

Min man och jag har haft underbara tider med Stephen de senaste 10 åren, och det var ett nöje att kunna ha ett par dagar tillsammans efter träningen.

Stephen gillar verkligen Woods mycket och de tillbringar alltid tiden tillsammans med skoj och skratt. Stephen bestämde sig för att hedra Woods och ta upp honom i sin familjeklan.

En kväll skapade han alltså en ceremoni för Woods. Stephens fru och jag var också med på ceremonin. Woods och jag blev berörda av Stephens ord och den ceremoni han gjorde.

Vid slutet av ceremonin höll vi varandras händer och meddelade varandra ord som kom ur våra hjärtan. När det var min tur att tala, märkte jag att jag talade om min familj. Mina förfäder hade stamtillhörighet och jag kände att min familjs stam kom igenom med kärlek till Stephen.

Jag kände inom mig hur djupt rotad jag var. I det ögonblicket kändes mitt inre landskap så rikt och djupt. Jag hittar inte ens ord för att beskriva känslan. Jag kan inte minnas att jag någonsin känt en sådan djup fruktbar jord fylla varje cell av min varelse.

Många fokuserar idag på vad vi inte fick från våra förfäder och förmödrar. Men faktumet att vi lever visar att vi bär vidare på rikedom och gåvor från vårt släktskap.

I min bok och i mina kurser låter jag deltagarna resa till gåvorna och styrkorna, som de bär på av sina mödrars och fäders linjer.

Men jag har aldrig bett folk att resa eller uppleva den rena energi, som de bär på genom sin släktlinje. Genom att göra det tror jag att vi kan känna en helt ny nivå av helhet och att vara rotade i denna stora jord.

Du kan ge dig tid i tystnad, vara stilla, och försöka uppleva energin ur din moders och faders linjer. Det spelar ingen roll vilka dina släktingar var eller vad de gjorde eller inte gjorde. De var en del av jorden och gav över rikedomen att leva på jorden till dig. Och att uppleva detta, kommer att hjälpa dig att känna kraften i myllan av ditt inre landskap att växa.

Ju mer du kan arbeta med att ge näring åt och fördjupa ditt inre landskap, ju lättare kommer det att bli att projicera kärlek, ljus, skönhet och tacksamhet in i världen. För om du känner dig torftig och tom inombords, kan du inte projicera skönhet på andra. Du måste känna, uppleva och bära på skönhet inom dig först.

Den 22 juli är det fullmåne. Låt oss resa inombords och förena oss utifrån ett ställe av skönhet och djup för att uppleva vår helhet, utstrålning och gudomliga ljus. Känn dig själv som del av en global gemenskap, som utstrålar kärlek och projicerar den kärleken inom och runtom jorden. Tillåt vårt kollektiva strålande att ge näring åt och att väva ett mänskligt nät av ljus inom och runtom vår stora jord.

Om du är en ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmånsceremonin under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

För några dagar sedan hade jag en dröm. I drömmen talade jag med en kvinna som hade en livshotande sjukdom. Hon bad mig om råd. Jag sade, att det bästa råd jag kan ge är att inte förlora hoppet.

För om vi förlorar hoppet, hur ska man då gå vidare? Hon var införstådd med detta, tackade mig, och så slutade drömmen.

Det är så viktigt att uppehålla hoppet, när vi genomgår så mycket förändringar. Det är lösningen för att kunna flyta med tidens ström.

Om du gör övningarna, som jag skriver om i Transmutationsövningarna, som också är beskrivna i Medicine for the Earth, How to Heal Toxic Thoughts och i How to Thrive in Changing Times (med ny titel The Shaman’s Toolkit) kommer du att uppleva mer styrka, kraft och viktigast av allt du kommer att ha hopp.

När jag undervisade Medicine for the Earth som del av den kardiologiska studien med Michigan School of Integrative Medicine, märkte vi att Medicine for the Earth-gruppen utvecklade känslor av hopp för lång tid.

Hopp är lösningen för att skapa ett tillstånd av hälsa och välmående.

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du göra det under Announcements på den engelska sidan.

Recommended Posts