Transmutationsnyheter september 2013

Det finns mycket att upptäcka, när vi fördjupar vår kontakt med det osynliga, med de gömda rikena och med de formlösa energier vi arbetar med i vår spirituella praktik.

Som jag skrev förra månaden, förlorar vi oss ofta i metoder och missar vad som händer under ytan, när vi rör vid de osynliga rikena.

Vi följer ofta instruktionerna om hur vi ska utföra vårt spirituella arbete och glömmer att instruktionerna bara hjälper oss att nå dörren. Men vid en viss punkt måste vi släppa instruktionerna och metoderna för att gå igenom dörren och komma in i de sanna djupen av det osynliga. För ”instruktionerna” kan göra att vi stannar vid ytan och begränsar den sanna utforskningen av skönheten i den spirituella världen. Instruktioner och undervisningsmetoder hjälper oss att starta resan. Alla måste vi börja någonstans. Men vid en viss punkt är det tid att släppa vad vi lärt oss på kurser och genom att läsa böcker och hitta vår egen väg.

Vi är översvämmade med sensorisk stimulation som hör till världen vi lever i. Det är svårt att finna det stilla rum, där ande, hjälpandar och naturen kan informera oss genom sina sätt att kommunicera, som ligger bortom orden och är mer som ett överförande som rör vid djupet i vår själ. Vi kan inte förstå andens mysterier om vi stannar på ytan av den rationella nivån.

Sedan flera år har jag uppmuntrat er att arbeta med er egen skapelseberättelse och att möta er skapare. Och i augusti-transmutationsnyheterna bad jag er att utforska energin bakom skapelsen.

Det finns en energi bakom skapelsen som är bortom ord och som vi rationellt inte kan förstå. Att släppa orden och utforska meningen bakom historien, tillåter en överföring som talar till djupet av vår själ.

När vi promenerar i naturen och talar till elementens andar och andra naturväsen, kommer den sanna visdomen genom en befordran som är bortom det rationella förståndet. Denna energiöverföring rör vid en vetande som vi är födda med och som fungerar som gödning för vår utveckling.

Det samma gäller för er som praktiserar shamaniskt resande. Vi blir fängslade av de visuella och verbala budskapen från våra hjälpandar. Ofta undersöker vi inte den djupare meningen som de försöker förmedla till oss.

Syftet med initiation är att skala bort vad som är på ytan av vårt ego och personlighet, så att andens djup kan lysa igenom.

I augusti-transformationsnyheterna satte jag under kungörelserna in linken till en essay, som Sparrow Hart skrev med titeln ”Om drömmar och trollsländor”.

I denna essay berättar Sparrow Hart hur han fick reda på att trollsländor har 2 uppsättningar av ögon som har 16’000 linser. Sparrow Hart reflekterade över hur trollsländor lever i ett universum, som vi inte kan uppfatta och få grepp om. Detta har verkligen väckt en djup process av reflektion i mig.

Vi människor har våra interna och externa sinnen. Men i den västliga världen stänger vi av möjligheten att använda djupet av våra sinnen.

Jag började reflektera över hur vi i den moderna världen har dödat våra sinnen. Vi lever och arbetar i omgivningar som är unkna. Flera människor använder parfymerade ljus och konstgjorda doftsprayer, som övertonar luftens doft.

Vi lyssnar hela dagen på musik ur våra apparater. Många lever omgivna av så mycket oväsen utifrån att vi inte kan höra de vackra fågelsångerna eller ljudet som kommer till oss från de milda briserna, stormarna eller regnet.

När hörde du sist ett träd sjunga? Träd sjunger och om du verkligen öppnar dina ”osynliga öron”, hör du dem.

Och många av oss är som bortkopplade från sina kroppar och vi tillåter inte oss själva att helt och fullt komma i kontakt med allt som är i våra omgivningar.

Vi övertonar smaken i vår mat med så många konstgjorda smaker och sötningsmedel att vi inte längre kan uppskatta den färska smak som jorden skänker oss.

Vi omger oss ofta med så många materiella objekt att vi blir sensoriskt överlastade och inte har plats för skönheten i anblicken av den naturliga världen.

En vän till mig berättade om när hon gjorde en båtsfärd på en flod i en glesbygd i Australien. Guiden på båten försökte visa alla turisterna att på ett träd långt borta satt det en orm. Människorna på båten kunde inte ens se trädet, som guiden pekade på. När de kom närmare kunde alla se trädet och ormen och var förvånade hur guiden kunde ha sett det på så lång håll. Guidens sinnen hade uppenbarligen stannat vid liv på grund av att han levde ute i den naturliga världen. Har vi förlorat förmågan att vidga vår uppmärksamhet och uppfattning? Vi kan genom att öva återvinna denna förmåga.

Det återstår bara att säga, att vi missar massor av det som livet har att bjuda. Vi kan inte uppfatta skönheten i livet och förena oss med naturen om vi inte använder de sinnen vi har fått.

Vi behöver uppliva våra sinnen igen, för att komma i kontakt med skönheten och kraften i världen runt om oss. Och då kan vi verkligen uppskatta skönheten som lever i allt.

Vi har även icke-alldagliga sinnen. Vi har förmågan att komma till våra shamaniska, psykiska och intuitiva vetanden genom att använda våra inre sinnen. Men även här tycker jag att flera av oss har slutat att arbeta med sina egna psykiska sinnen.

Innan en jordbävning eller annan naturkatastrof inträffar ändrar sig djurens beteende tydligt.

När den förstörande tsunamin i Thailand kom, hade djuren gett sig av till högre belägna platser och säkerhet, innan vågen blev uppenbar för människor.

Jag har en vän som hade en boa, och innan en jordbävning blev ormen upprörd. Samma beteende kan man se hos fåglar, hundar, katter och andra djur. De flesta människor har dödat sina psykiska sinnen och kan inte längre uppfatta dessa förändringar i jorden och i omgivningen som djur tar emot. Andra naturvarelsers sinnen är så högstående att de kan uppfatta förändringar som sker i jorden och i omgivningen.

En av mina största frustrationer i undervisningen av shamaniskt resande är att människor fokuserar på att se sina resor som om de tittade på en TV-show eller en film. Det har varit svårt för mig att få människor att uppleva djupet ur sina icke alldagliga sinnen. För andarna kommunicerar inte bara genom att visa oss bilder.

Shamaniskt resande är inte en ”utanför kroppen upplevelse”, som många idag praktiserar detta arbete. Genom att förändra sitt medvetande lyfter shamanen slöjan mellan de synliga och de osynliga rikena och stiger in i en annan dimension av verkligheten. Shamanen är i denna världen aktiv med sina sinnen. En shaman ser, hör, känner, luktar och smakar precis som vi gör i vårt dagliga liv. Shamanen går upp till hennes eller hans hjälpandar och är i kontakt med dem, som vi är med människor vi interagerar med i vårt dagliga liv.

När vi lever våra dagliga liv, kan vi också öppna upp våra icke alldagliga sinnen och förnimma en rik och magisk värld runt om oss. Vi kanske hör ett budskap i vinden när vi promenerar till arbetet. När våra vanliga sinnen inte är så översvämmade, kan vi komma i kontakt med ett inre vetande, ur vilket vi helt enkelt känner sanningen i vägledning eller visdom.

Varelser i naturen med sina inre och yttre sinnen är bra lärare för oss, i hur det är möjligt att återförena sig med jorden inom och jorden utom oss. När vi gör detta märker vi att vår insikt om allt som händer i våra liv ändrar sig. Livet får en djupare mening och vi börjar se skönheten i allt som livet bjuder och hur värdefullt det är att vara i en kropp.

Många människor vill inte vara kopplade till sina kroppar. På grund av olika orsaker, kanske förgångna traumatiska upplevelser eller sjukdom, är det en källa till smärta att vara i en kropp, mer än att det är en glädjefylld upplevelse. Och flera av oss har också löst sig från sina kroppar som vi har löst oss ifrån naturen.

För att verkligen vara i naturen förenar oss omedelbart tillbaka till det vackra att vara i en kropp.

Det är dags för oss att hedra våra kroppar och inte avvisa eller döma dem. Det är hög tid att vi tillåter oss själva att se, höra, känna, smaka och lukta allt det naturen bjuder oss på. Och då lever vi i ett universum, som just nu de flesta av oss bara kan föreställa sig.

Det finns så många dimensioner av medvetenhet, som vi kan öppna oss inför, när vi lär oss att skärpa vår iakttagelseförmåga.

Den 19 september är det fullmåne. Hitta din egen dörröppning för att uppleva ditt gudomliga ljus. Och som jag skrev om förra månaden genomför förberedelsearbetet, som är nödvändigt för att komma under ytan av vetandet för att fullt uppleva att du är en ljusvarelse. Din vibration ska förändras. Ditt medvetande skall höjas.

Utifrån detta höjda medvetandetillstånd och vibration kan du uppleva ditt ljus förenat med och som ett med ljusnätet. Upplev ett rent tillstånd av enhet med ljuset vi alla utstrålar.

Om du är ny läsare till transmutationsnyheterna kan du läsa instruktionen till vår fullmånsceremoni under ”Creating A Human Web of Light” på denna homepage.

Den 22 september är det dagjämning. Jag kan inte tro att vi än en gång välkomnar en ny årstid!

För de av er på den norra hemisfären är det en perfekt tid att reflektera över att göra sig av med vanor att vara i världen, som inte längre tjänar att leva ett liv där vi kan uppleva verkligt djup i våra synliga och osynliga sinnen.

Det är en bra tid att välja att inte kompromissa och fullt bringa vitalitet tillbaka och uppleva ett vidare och djupare sätta att iaktta. Det är en storartad tid att dyka djupt och lämna hur vi fungerar på konstgjorda sätt som håller oss på ytan av livet. När vi släpper sätt att leva och arbeta, som inte längre nyttar oss och planeten, öppnar vi för pånyttfödelse. Vi öppnar för en ny väg att leva.

För de av er på den södra hemisfären är det en fruktbar tid att plantera frön som innehåller visionen för det jag skrev ovan.

Jag önskar alla en glädjefylld, vibrerande och strålande övergång!

Om du vill veta om Sandras informationer, kan du läsa dem på den engelska sidan.

Copyright: Sandra Ingerman
Översättning: Lena Anderheim

Recommended Posts