Kursen i Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light i Estes Park, Colorado, var verkligen fantastisk. Alla tog helt tag i arbetet. Filmteamet som var närvarande blev en del av vår cirkel och de deltog i resor och ceremonier när det var möjligt. Vi hade några underbara helanden som infann sig på grund av arbetet och det innefattade även förvånansvärda långdistanshelanden för människor vilkas namn hade lagds under altaret.

Och den viktigaste delen för mig var när deltagare återvände hem och satte igång att dela med sig om transfigurationsceremonin i deras gemenskaper och till och med barn blev undervisade i arbetet.

Det som berör mig mest i undervisningen just nu, är att se hur deltagare både i mina kurser på plats och online delger Medicine for the Earth och andra shamaniska praktiker till sina familjer, på arbetsplatser, och i sina gemenskaper. Och jag vet att flera av er också gör det. Och jag är tacksam för allt delgivande av detta värdefulla arbete.

Dean Radin skrev en fantastisk bok Real Magic: Ancient Wisdom, Modern Sience, and a Guide to the Secret Power of the Universe.

Det är fenomentalt att en vetenskapsman erbjuder en vision om vetenskapligt informerad magi och förklarar varför den kommer att spela en stor roll för att utforska vetenskapens gränser. Och han innesluter shamanismen i sin diskussion.

Shamanismen erbjuder otroliga lösningar för helande av de problem vi står inför på jorden. Men det beror naturligtvis på om vi är tillräckligt motiverade och tar oss an möjligheten att bli ett med arbetet.

Nyligen fick jag ett budskap i en dröm, ”helande kommer igenom dig, inte till dig”. När jag vaknade mindes jag att det är samma budskap, som Florence Scovel Shinn delgav i sin undervisning om att ”skapande kommer genom dig, inte till dig”.

Detta budskap passar ihop med några intressanta konversationer, som jag har haft med andra shamaniska lärare. För det är så att den västliga världen stiger in på den shamaniska stigen i motsatt riktning till hur detta skulle ske i en urbefolkningskultur.

Och efter alla konversationer jag har haft, har jag realiserat att det är detta jag så passionerat har delat med mig om i alla mina kurser och böcker, där jag talar om skillnaden mellan ”kurera” och ”bota”.

Jag vill inte överromantisera shamaniska kulturer. Som människor handlar vi inte alltid etiskt eller på ansvarsfulla sätt. Vårt ego och personlighet måste vi kontinuerligt arbeta med för att fokusera på att dela med oss av våra gåvor i gemenskapen. Och detta inkluderar människor som lever i urinnevånarsamhällen.

Men barn i shamaniska kulturer blev uppmärksammade för de gåvor och styrkor som de bidrog med i sina gemenskaper, de blev undervisade i hur de kunde tala med naturens alla varelser, hur de skulle utföra tacksamhetshandlingar vad som än hände i den yttre världen, och att använda disciplin i ord, tankar och dagdrömmar som en välsignelse i stället för att använda denna värdefulla energi till att göra sig själva och allt i livsväven illa.

När de trädde in i puberteten tillgodosåg de äldre dem med livshotande initiationer, där kandidaterna då var tvungna att lita på deras spirituella styrka för att komma igenom. Detta hjälpte dem att utvecklas till ansvarsfulla vuxna som bidrog till gemenskapens styrka.

Det var då som samhällsmedlemmar introducerades på den shamaniska vägen.

I den västliga världen tenderar vi till att ge oss in på den shamaniska vägen innan vi har fått grunden till att vara starka drömmare, som vet hur ord, tankar, dagdrömmar och energi hjälper till att skapa ett sunt kollektiv. Vi stegar in i den shamaniska världen utan att ha kännedom om hur vi kan skapa ursprungliga heliga rum och kommunicera med anden som lever i allt.

Klienter dyker upp för shamaniska helanden och väntar sig omedelbar och magisk bot utan att ha verktygen för att göra sitt inre arbete, som leder till helande på lång sikt i stället för en ”kvick fix”.

Allt som vi befattar oss med i livet skulle kunna tas om hand, om vi gjorde vårt inre arbete och förstod att det är genom att arbeta inom vår inre värld, då den osynliga substansen bildas som är nödvändig för att manifestera våra största önskningar för oss själva och för allt liv.

Fullmånen är den 28 juni. Låt oss verkligen fördjupa oss och smälta samman med den skimrande ljusväven. Skilj dig inte ifrån livsnätet. Bli livsnätet. Du är ljusväven. Utstråla ditt gudomliga ljus när du fördjupar dig i upplevelsen att ”VARA” ljusväven.

Vi utstrålar tillsammans vårt ljus och uppfattar allt i sin gudomliga perfektion. Detta arbete är starkt och kraftfullt och skapar förändring. Fördjupa ditt transfigurationsarbete vid fullmånen.

Om du är ny läsare av transmutationsnyheterna, kan du ta del av ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Vi förenar oss den 21 juni för att tillsammans fira solståndet. Vi välkomnar sommaren på den nordliga hemisfären och vintern på den sydliga.

Låt oss påminnas om att solståndet inte är en separat angelägenhet. För det är ett flöde av energetisk förändring och växlande ljuskvalitet som har fört fram till solståndet. Solståndet markerar en förändring som vi är del av. Det är alltid bra att göra en sammansmältningsresa med landskapet där du bor under solståndet, för att uppleva hur du förändras i och med årstidernas växlingar.

Det är viktigt att ställa in sin kropp och känna hur förändringarna i naturen påverkar din egen natur och att vara fullt uppmärksam på hur landskapet förändras, på luftens doft, ljuden ifrån fåglarna och andra varelser som lever i ditt område, och förändringarna som sker med växter och träd. Man kan till och med smaka luftens förändring.

I årtusenden har människor iakttagit och upplevt tecknen på förändring i naturen för att få information om hur de ska förbereda sig på årstidernas växlingar. Det är alltid bäst att låta den egna kroppen vara barometern för förändringen i stället för att fokusera på kalendern.

Det är nu en viktig tid för att se oss själva som trädgårdsmästare och omhändertagare av denna stora Jord, om vi nu välkomnar sommaren eller vintern.

Sök organiskt och komposterbart material och gör en liten behållare som innehåller böner för dig själv, för livsväven, och för Jorden. Plantera dina böner i jorden där du lever. Dessa frön med böner kommer att växa energetiskt när du ger näring åt dem med din kärlek och ditt ljus. Det vi ger näring växer!!

Jag förenar mig med vår cirkel och önskar alla ett vackert solstånd!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du göra det under Announcements på den engelska originalsidan.

 

Recommended Posts