Transmutationsnyheter september 2018

Tack för ert generösa Feedback på Transmutationsnyheterna i augusti. Många läsare kände sig djupt tilltalade.

Jag vill även tacka var och en för ert understöd till mina två nya böcker; The Book of Ceremony och The Hidden Worlds (medförfattad av Katherine Wood).

Jag hade en fantastisk möjlighet att tala till en grupp i Syrien, som sökte spirituella verktyg och hjälp för att återfå en känsla av hopp nu när de lever mitt i konstant krig. Människor runt om i världen söker verkligen spirituella verktyg, eftersom det inte finns mycket som ger en känsla av betydelse för vårt rationella sinne. Och det är dags att ta sig an spirituella praktiker, som kan hjälpa till att öppna upp vägar för att göra det inre arbete som är nödvändigt, när vårt nuvarande sätt att leva löses upp.

Att arbeta med transfigurationspraktiken och helande med spirituellt ljus, är ett kraftfullt bidrag till att hela våra liv och att hjälpa Jorden. För när vi transfigurerar blir vi en sann ljuskälla, som helar och transformerar allt inom och runt om oss.

Men det är inte nog att enbart arbeta med transfiguration, även om det uppvisar mirakulösa helanden. För om vi inte ändrar på vår livsstil, våra handlingar, vårt beteende, hur vi använder ord, och hur vi fokuserar på energin bakom våra tankar och våra dagdrömmar som vi sänder ut i det kollektiva, kommer våra bemödanden att hämmas. För det är inte tillräckligt att utstråla ljus, om vi inte höjer vår egen fysiska vibration till att matcha ett tillstånd av enhet, ljus och kärlek.

Vi har glömt att vi är sammanlänkade och beroende av varandra och allt liv. Detta speglas ju tillbaka till oss i omgivningen och i massor av obalanserat beteende.

Detta låter kanske självklart för de flesta av er, men olyckligtvis väntar många fortfarande bara på mirakel. Och som jag så intensivt undervisar i Medicine for the Earth-träningen, måste vi engagera oss i detta arbete för att initiera mirakel med elementen intention + kärlek + enhet + harmoni + koncentration + fokus + imagination.

Tillsammans med allt det spirituella arbete som vi gör, måste vi förändra vår livsstil så att vi understödjer vår omgivning. Detta är svårt, eftersom vi i den moderna världen är så vana vid vårt sätt att leva.

Den 23 september går vi i den norra hemisfären in i hösten och i den södra in i våren. Och när vi arbetar med årstidernas förändringar, har jag uppmuntrat er att fokusera på hur alla förändringar i naturen flyter in i varandra. Där finns inga dramatiska starter eller stopp. Elementen är bra lärare till hur man kan träda in i livsflödet. För Jord, Vatten, Luft och Eld är alltid i rörelse, renar sig ständigt och återvänder till faser av förnyelse.

När vi hedrar förändringarna i årstiderna, kan vi även släppa vad som håller oss fast i osunda sätt att tänka och hur vi förhåller oss till vårt förflutna.

Dagjämningen är en tid för renande, att återupprätta sina avsikter och förpliktiga sig att engagera sig djupare i spirituella övningar på ett mera disciplinerat sätt, som kan leda oss till pånyttfödelse. Det är dags att hedra oss själva, allt liv och vår förbindelse med naturen.

För att hedra dagjämningen skulle jag glädja mig, om vi fokuserar på ceremoniellt arbete för att släppa något av den negativitet, som vi skickar in i det kollektiva. För jag tycker att när svårigheter på Jorden hettar upp den spirituella gemenskapen, ger den näring till mycket energi med uppdelning i gamla tänkesätt. Vi har alla bitar i pusslet att dela och vi behöver understödja varandra med olika spirituella synsätt. Låt oss fokusera på att tillsammans skapa ett starkare kollektiv. För så kan verklig förändring ske.

Här nedan är några förslag till en ceremoni som du kanske väljer att utföra vid dagjämningen. De stammar ur min bok Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life.

Om du vill utföra en ceremoni för att släppa en gammal trosform, som stiger upp från gamla röster, som utmanar spirituella principer som att arbeta med enhet, kärlek, ljus, ära och respekt. Arbeta alltid med kärlekens ande. Du utför en kärleksfull handling gentemot dig själv, likväl som gentemot vår spirituella gemenskap, när du släpper det som håller dig fast.

Om du känner att du behöver mer vägledning för den ceremoni du vill göra, kan du resa till en hjälp-ande, för att få förslag till en enkel ceremoni. Och det spelar ingen roll hur enkel din ceremoni är, bara du utför den ärofyllt. Däri ligger kraften.

Du kan bjuda in vänner, de du älskar och människor i din gemenskap för att tillsammans arbeta ceremoniellt. Och du kan föreställa dig hur mycket barn älskar att engagera sig i sådana praktiker.

Eldceremoni

Elden är den stora läraren i transformation och transmutation. Elden tar ifrån oss, vad vi behöver släppa loss och förändrar energin.

Gör ett objekt som kan brännas. Du kan skapa en talisman eller kraftobjekt som innehåller styrkan av din tro, som du kan släppa loss i eldflammorna. Du kanske hittar en pinne när du går omkring i naturen och fokuserar på vad du vill bli av med. Ta lite garn och bind loss självsaboterande trossatser från ditt psyke och bind dem istället på pinnen eller skapa en talisman av brännbart material i naturen. Ge dig tid att försäkra dig själv att du inte bara gör en representation av dina blockerande tankeformer och trossatser. Sjung in, blås in, dansa in, trumma och skallra in kraften av dessa tankeformer i din talisman, så att den förkroppsligar styrkan i det du släpper.

Du kan utföra ceremonin i en eldstad eller utomhus på ett säkert ställe. Om du är begränsad vad det gäller säkerheten att arbeta med eld, kan du bara använda flamman av ett ljus. Skriv upp trosatsen du vill bli av med på ett papper och bränn upp det i en skål eller i en diskho.

Du arbetar i partnerskap med eldens ande för att transformera tankeformen som du släpper. Dela med dig om din avsikt, när du bygger upp elden.

Offra din talisman till elden eller till och med tankeformen eller den blockerande trosatsen, som du har skrivit på pappret. Fokusera på det som du vill bli av med. Känn det inuti din kropp. Och när du känner dig redo släpper du det i flamman. Släpp din talisman in i elden medan du tackar elden för att den arbetar för dig med att konsumera och transformera din trosats till ren gudomlig energi. Ge en offergåva till elden när den tar din blockerande trosats ifrån dig, så att du kan bli hel. Jag använder ceder som offergåva i mina eldceremonier.

Tacka elementen och dina hjälp-andar när du har avslutat ceremonin. Detta arbete sätter ett tecken för en initiation och öppnar upp nya dörrar för hur du lever ditt liv.

Många av mina studenter och klienter använder en helig skål för regelbundna eldceremonier, när de fortlöpande upptäcker hinder för att manifestera sina drömmar till ett gott liv för sig själva och för allt liv på Jorden.

Vattenceremoni

Skapa en talisman av objekt som du hittar i naturen som du kan släppa i ett vattendrag. Denna talisman håller kraften av din trosats. Du kan göra en liten båt av pinnar och växter, och låta din trosats segla iväg in i andens sfär. Tacka vattnet när din trosats släpps och blir transformerad.

En av mina studenter delade med sig om hur man kan arbeta med papper som löser upp sig självt. Du kan köpa sådant papper från websidan www.SienceBob.com Papper som löser upp sig är komplett ofarligt för omgivningen och kan komposteras. Du kan skära till små bitar och rita bilder, symboler eller skriva ord som passar till de trosatser och tankeformer som du släpper. Värm lite vatten i en skål. Lägg ceremoniellt pappret med din trosats i det varma vattnet och se hur det helt löses upp. Sedan kan du hälla ut vattnet ur skålen och överlämna vattnet till jorden.

En ceremoni som kommer att fylla dig med ett tillstånd av barnalik glädje, är att gå utomhus med en flaska bubbelvatten. Håll din avsikt och blås bubblor ut i luften och avlasta dig själv från negativa tankar. Tacka luften när vinden bär iväg dina blockerande trosatser till universums kreativa krafter, där de transformeras till kärlek och ljus.

Begravningsceremoni

Skriv ner något eller skapa något ifrån naturen som du kan begrava i jorden. På så sätt kan du utföra en begravning och släppa loss negativa tankeformer. Men glöm inte att begrava din trosats med kärlek. Du släpper det som binder dig och på samma gång förändrar du energin av den trosatsen till kärlek och ljus.

Lösbrytningsceremoni

Sök en pinne i naturen och fokusera på dina självsaboterande trosatser, som du vill bli befriad ifrån, när du håller den. Bryt av pinnen och släpp så förbindelsen med denna trosats. Detta är en symbolisk akt för att lösa sig från oönskad energi.

Resa för att bli av med en tankeform

Ta med en blockerande trosats, attityd eller tankemönster till en hjälp-ande och be om att den löses upp.

Du kanske känner en omedelbar lättnad och en nyvunnen känsla av frihet. Det kan finnas tider när mer arbete är nödvändigt. Jag bjuder in er att tillsammans med mig höja vår spirituella vaksamhet och medvetenhet över de negativa energier som trycker ner oss.

Fullmånen är den 25 september. Låt oss fortsätta vårt arbete när vi sjunker ner i djupet av vårt spirituella ljus, som har så mycket potential att transformera och hela oss själva, allt i livsväven och Jorden. Vårt ljus strålar ut och dansar tillsammans och lyfter upp och ger näring till allt liv med styrka, medkänsla och kärlek. Vi kommer tillsammans och utstrålar självlysande ljus inom och runtom Jorden.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna kan du få information under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

För att komma tillbaka till Transformationsnyheterna i augusti, så skrev jag där om att vi tar på oss alltför mycket utmanande energi som flödar genom det kollektiva fältet. Mina hjälp-andar har på en väldig cellulär, kroppslig, känslomässig nivå visat mig vad som är skillnaden i det som händer, när vi fyller upp oss med det vi är tacksamma för, vackra bilder, färger, dofter, smaker och vackra ljud. När vi är så uppfyllda med skönhet, kan vi även se skönheten i den yttre världen. Om vi inte är uppfyllda med rika och vackra energier, känner vi oss tomma inombords. Och i den tomheten kan energier från det kollektiva flöda in. Att vara fylld med ljus, kärlek och skönhet är vårt bästa skydd likväl som vi ger ett stärkande bidrag till allt liv.

Jag deltar i vår cirkel och önskar alla ett djupt och meningsfullfullt dagjämningsfirande!!!

Om du vill läsa Sandras kungörelser kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2-18 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts