Transmutationsnyheter oktober 2018

Vi lever i en tid, där livet rör sig med ett sådant snabbt steg att vi ofta glömmer vad som är viktigt för oss och våra egna personliga prioriteter blir åsidosatta, när vi försöker att hinna med.

Jag var med en vän som hade varit på ett föredrag, där talaren hade sagt att enda sättet att bli ännu snabbare, är om vi blir halvt människa och halvt computer. Vilken intressant tanke!

Men i sanning vore lösningen för oss alla att röra oss långsammare och börja rikta in våra steg till att spegla tillbaka ett sunt och balanserat tillstånd. På så sätt skulle vi komma tillbaka in i livsflödet, där vägen leder oss till nästa steg för helande och evolution på ett balanserat sätt, i stället för att känna sig fångad i det moderna livets tornado.

När jag engagerar mig i intervjuer för att låta människor veta om min nya bok The Book of Ceremony, märker jag att jag har svårt att finna ord för att tala om kraften i ceremonier. Vad jag realiserade, är att vi rationellt inte ens kan föreställa oss styrkan i att utföra ceremonier. För arbetet är kroppscentrerat och inte en endimensionell process.

I shamaniska kulturer mäts tiden annorlunda än så som vi gör det. Vi är fokuserade på klockor och almanackor medan ursprungsfolk tittade på ljusets förändringar, månens faser, konstellationer på himlen, och naturligtvis årstidernas växlingar. De har ett mer organiskt sätt att titta på tidens förändringar.

Det är ett mer kroppscentrerat sätt att leva, som ger ett mera naturligt sätt komma i rytm med Jorden. Och om vi gör det så, har vi en annan känsla för att navigera förändringarnas vågor. Samhället har på många sätt skapat en känsla att vi är frånkopplade från den verkliga tidskänslan. Vi lever i en illusion av var i historien och i planetens evolution vi befinner oss. Detta konstgjorda sätt att se på tiden och livet skapar mer problem än vad vi skulle behöva ha om vi skulle stiga in i livsflödet igen, i stället för att separera oss ifrån det.

Jorden är 4,6 biljoner år gammal. Vinden var den första levande varelsen innan primalhavet ens hade skapats. Och havet självt är biljoner år gammalt. Och tänk på solens ålder, månen, och alla konstellationer. Shamanismen daterar tillbaka till 100.000 år. Och vi har gamla nedärvda traditioner.

När vi utför ceremoniellt arbete stiger vi faktiskt in detta urgamla kollektiv. Vi stiger in i en ny frekvens och en ny livsvibration, där vi kan resa fram och tillbaka mellan dimensioner i de osynliga rikena och bygga broar, så att helande energier kan flöda in i det nuvarande kollektivet.

Våra förfäder och förmödrar och framtida generationer sjunger för oss. De vägleder oss genom sina sånger. Hela naturen sjunger till oss och ändå tvivlar vi på vår anknytning. Vi känner oss ofta maktlösa mitt i så mycket turbulens.

Om du sluter dina ögon och tonar in ditt hjärta och din energi på Gaia som är 4,6 biljoner år och på elementen och hjälp-andarna som står bakom oss, hur kan vi då känna oss maktlösa? Och när vi går in i denna känsla, måste vi fråga oss själva hur vi går till väga med vårt ceremoniella arbete. Stiger vi in i detta otroligt starka och solida spirituella kollektiv med helt öppna hjärtan och gör vårt bästa för att hedra dessa livskrafter?

Tänk inte för mycket angående detta. Känn dig i stället in i det. Och du kommer att upptäcka alla möjliga sorters dörrar med nya perspektiv som öppnas upp för dig. Det finns ett annat kollektiv, som du kan stiga in i om du släpper den moderna världens distraktioner.

Men i dagens läge vill människor ha nytt material, utan att behöva upprepa spirituella praktiker om och om igen för att leva upp till känslan av pålitlighet, som uppstår genom att fördjupa vårt arbete i dessa ostabila tider.

Att alltid gå vidare till nästa ”nya praktik” gör att vi stannar på ytan och det leder till att vi känner oss än mer destabiliserade. Lösningen vore att låta så djupa rötter som möjligt växa in i de uråldriga sätten, som innehåller så mycket helande och visdom för oss.

För Jorden har redan sett samma utmaningar som vi går igenom nu. Gaia talar till oss. Lär dig hennes språk i stället för att tvinga henne att lära sig ditt.

Utför dina ceremonier och stig in din fulla styrka när du förenar dig med de ursprungliga krafterna och förfädernas traditioner som går precis bakom dig och uppmuntrar dig att bege dig framåt in i en ny medvetenhetsevolution.

Känn denna sanning i din kropp!

Människor i shamaniska kulturer vet hur man ”dansar” med universums kosmiska krafter.

Fullmånen är den 24 oktober. När du utför ditt ceremoniella arbete och utstrålar ditt ljus tillsammans med vår gemenskaps stålande ljus, kom då ihåg de uråldriga spirituella krafter, som du deltar i när du gör ditt arbete. Finns det något nytt sätt att förbereda dig för att stiga in i ett sådant heligt kollektiv och att sannerligen vara ett ljus som skiner inom och runtom Jorden? Fördjupa ditt arbete med att bemöta och dansa med kraftfulla varelser bortom din vildaste föreställning.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få information under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du läsa dem under ”Announcements” på den engelska originalsidan.

Copyright 2018 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts