Transmutationsnyheter maj 2018

Förra månaden praktiserade vi den klassiska shamaniska visionsresan med att slita sönder och stycka av. Det är en god praktik som du kan upprätthålla regelbundet för att rena och känna dig förnyad.

Om du inte hade möjligheten att läsa transmutationsnyheterna i april som jag inte översatte, så kan du klicka på denna länk för att läsa den engelska versionen: https://www.sandraingerman.com/tnapril2018.html

Jag föreslår att vi denna månad fortsätter avstyckningsprocessen och andra övningar för att frigöra oss från våra besvikelser i livet och upprepande tankar som saboterar framgången i vårt arbete.

Om du gör shamaniska resor kan du kalla in en av dina hjälpande och medkännande andar till att arbeta i partnerskap med dig. Berätta för din hjälp-ande vilken trosats eller besvikelse du vill bli av med. Under resan kan du skriva upp ord på papperslappar. Eller du kan rita en representation av de energier du vill se transformerade. Be sedan din hjälp-ande att förstöra den genom att riva sönder det eller använda dess speciella gåvor för att bli av med det.

Om du inte reser shamaniskt, kan du meditera och kalla in en gudomlig figur som du litar på och arbetar med. Be detta gudomliga väsen att göra dig av med vad som inte längre nyttar dig genom att följa beskrivningen ovan.

Ett annat sätta som jag tycker om att arbeta med är ljuskitteln. Jag har i tidigare kolumner introducerat denna praktik för er. Du kan resa eller meditera till en helig plats i naturen. Be ett gudomligt väsen eller en hjälp-ande att placera en gryta med ljus på denna speciella plats. Släpp loss besvikelser och saboterande trosatser i ljuskitteln under meditationen eller resan. Du kan även lägga problem, som att förlåta dig själv och andra, i ljusgrytan så att de kan förändras och transformeras.

När du har avslutat arbetet med att frigöra dig, är det viktigt att fylla upp dig själv med ljus, kraftfulla och inspirerande kärleksfulla energier. Du kan göra det genom att transfigurera och uppleva hur ditt gudomliga ljus absorberas av alla dina celler. Du kan också be dina hjälp-andar eller gudomliga väsen att fylla dig med kärleksfulla helande energier. Arbeta som du blir vägledd till.

För cirka 30 år sedan ville jag avsluta en vänskap med någon som var osund för mig. Vi hade några oangenäma konversationer och de ledde inte till något bra resultat. Jag kände att det inte spelade någon roll om vi helt stoppade alla våra oavslutade konversationer. Och jag valde att helt bryta all kontakt med en här personen.

Jag gjorde en shamanisk resa och mitt kraftdjur sade att det inte finns något sådant som en oavslutad konversation. Han rådde mig att stoppa det nu eller i ett annat liv. Jag insåg att jag inte ville vara i kontakt med den här personen i ett framtida liv. Mitt kraftdjur sade då åt mig att nu avluta konversationen.

Det var omöjligt att fortsätta med ett sunt utbyte. Detta händer många av oss, så att vi behöver göra vårt helande-arbete i den icke-alldagliga världen istället för i den fysiska. Vi kan alltid utföra en ceremoni för att befria oss från osunda förhållanden. Vi kan tala till en person i den icke-alldagliga världen för att avluta en konversation. Och vi kan göra resor för att stycka av och lösa upp dessa kontakter och också lösa upp orden från destruktiva konversationer.

Vi kommer ofta in i förhållanden med andra som stammar från en gammal karmisk förbindelse. Några av dessa möten med gamla själsfränder är underbara. Men vi vill gärna undvika att återuppta ett förhållande med någon som vi vill befria oss ifrån.

Att regelbundet genomföra lösgörande resor och meditationer är ett sätt att göra oss av med energier som håller oss fast i osunda levnadsvis. Och genom att fylla tomrummet med kärleksfulla och ljusfyllda energier kommer de att inspirera att gå framåt och förändra ditt liv på ett positivt sätt.

Fullmånen är den 29 maj. Låt oss komma tillsammans virtuellt för att fylla planeten med vår kärlek och ljus. Gör ditt förberedande arbete, så att du verkligen släpper dina tankar och vardagsliv. Mentalt tjatter förhindrar ditt arbete till att komma från den djupast möjliga nivån. Och vi har inte råd att göra vårt arbete halvhjärtat. Planeten och allt liv behöver vår fokuserade uppmärksamhet på praktiken.

När du är klar kan du resa djupt inom dig för att uppleva hur ditt utstrålande ljus förenar sig med ljuset i vår cirkel. Och med kärlek för allt liv som bränsle för arbetet tillåter det oss att se hela planeten i sin gudomliga perfektion och ljus. Stig igenom de tunga kollektiva energierna för att öppna upp för de andra dimensionerna, som shamaner och mystiker känner till, och där det bara finns skönhet.
Vi håller vår kärlek för allt liv i minnet och förenar oss, för att tillsammans väva ett lysande ljusnät inom och runtom Jorden. Låt oss dela med oss av vår kärlek till varandra och alla i livsväven.

Om du är en ny läsare av transmutationsnyheterna kan du besöka ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida för instruktioner till fullmånsceremonin.

Och låt oss upprätthålla vårt transfigurationsarbete, åtminstone en gång i veckan, för att hålla visionen av Jorden och allt liv i dess gudomliga ljus och perfektion. Även om det inte verkar som om transfiguration är en mirakelkur som helar planetens alla problem, förändrar det energifältet, som med tiden förändrar verkligheten om vi upprätthåller en sådan vision. Detta arbete kräver uthållighet för helandeprocessen och gör en stor skillnad som manifesteras när vi fortsätter att bygga upp en osynlig verklighetssubstans.

Sandras kungörelser finns att läsa på den engelska originalsidan.

 

Recommended Posts