Transmutationsnyheter januari 2018

Det är beaktansvärt hur snabbt tiden accelererar, när vi nu igen tillsammans förenar våra spirituella hjärtslag för att önska vår gemenskap ett sunt och mera balanserat och harmoniskt Nytt År!

Jag kommer att ta upp de frågor som människor har skickat in. Men jag kan säga att de flesta spörsmål som folk har sänt till mig har att göra med problemet att förlora hoppet.

Jag har skrivit Transmutationsnyheterna sedan år 2000 och har tagit upp detta problem i över 18 år. Men vad jag ser är att så många fokuserar på hur vi skulle kunna tänka ut ett sätt att ta oss igenom de utmaningar som vi ställs inför.

Som ni vet arbetar jag med egyptiska gudinnan Isis för att få vägledning till att utforma mina kurser och även för att få råd till de frön jag ska sätta med mitt skrivande. För henne har det under årens gång varit viktigt att råda oss att inte göra förutsägelser för långt i förväg, för vår framtid baserar på det som sker för närvarande. När vi förändrar det som sker nu, förändrar vi framtiden. På grund av viktigheten i detta budskap, börjar jag vanligtvis varje Transmutationsnyhetsutgåva i januari med detta budskap från Isis, eftersom nyåret är den tid när många söker förutsägelser för det kommande året.

Nyligen har Isis budskap förändrats. Och i mina drömmar blir jag introducerad inför nya medkännande andar.

Isis och de nya uråldriga medkännande andarna, som jag nu möter, meddelar mig detsamma. De låter mig veta, att på grund av den planetariska initiation som vi ALLA tillsammans nu går igenom, är det viktigt att undervisa människor om hur de kan stärka sin ande.

Att leva ett sunt liv betyder att integrera praktiker som när och stärker alla aspekter av kropp, själ och ande. Men i den västliga världen sätter vi mera fokus på att stärka kroppen och intellektet. Vi tillåter oss själva att bli distraherade av att stärka vårt rationella tänkande genom att läsa, se på video, läsa Facebook-inlägg osv. Jag uppmuntrar er ju också att läsa böcker, anmäla er till kurser och möten.

Men vad gör vi med all denna information. Ger du bara näring till din hjärna med det och att det känns som om du blir helare och utvecklas mera för att du har mer information? Eller lyckas du hitta vägar att införliva spirituella praktiker i ditt liv, som flyttar informationen från det rationella förståendet till kroppen och cellerna för att väcka elden, passionen, vår medfödda visdom och styrkan hos den inre anden? Tar du ny inspiration av det du lär dig till djupast möjliga plan? Tillåter du de nuvarande destabiliserande energierna och krafterna att förändra dig till en ny medvetandeutveckling?

De spirituella praktiker som vi engagerar oss i hjälper oss att ge oss hän till det naturliga flödet och döds- och pånyttfödelseprocessen. De är inga separata processer och de är i rörelse. Livet är ett flöde.

Initiationen vi genomgår är en klassisk shamanisk initiation, där det inte går att ”tänka” sig igenom eller ”kämpa sig igenom” med stora fysiska muskler. Människor i shamaniska initiationer som försökte tänka eller kämpa sig igenom dog.

Initiationer är farliga och utsätter oss för så många risker att man inte kan tänka sig ur dem. Och fysisk styrka hjälper inte heller. Initiationer bär dig ner till en plats där intellektet ger upp i komplett förtvivlan och utan vägledning för hur du ska komma ur den utmaning du ställs inför. Och din kropp strejkar också för att du är alltför nere för att fortsätta. Härnäst har man möjligheten att låta den inre elden vakna och ge sig hän till den verkliga styrkan ur den inre spirituella kraften som inte känner några hinder, smärta eller lidande på något plan.

Lösningen vore att bege sig igenom de planetariska utmaningarna innan mänskligheten förstör vad som finns kvar av liv på denna stora Jord.

Jag har inte gjort allmänt känt om alla initiationer jag har gått igenom. Jag skriver om mina nära-döden-upplevelser, men ärligt sagt bleknar de i jämförelse med de sanna initiationer som jag gått igenom, när allt som mitt intellekt och mitt ego tycker är viktigt för min överlevnad löses upp och lämnar mig på mina knän utan vägledning eller ljus och bara förlorad i mörkret. Men hittills i mina 65 år av initiationer har min inre ande burit mig igenom, även när det verkade som om jag inte kunde samla nog kraft för att klara det.

Så jag skriver inte ur oerfarenhet. Alla utmaningar, som spirituella lärare och praktiserande idag genomgår, har med avsikt skapats av det inre och yttre gudomliga för att väcka vår inre ande. Vi kan göra detta. Men det är inte lätt. Det kommer inte att gå på en minut för fördjupande måste involveras. Dina spirituella muskler blir bara starkare om du simmar i de djupaste och mörkaste vattnen av din inre skugga.

Om du vill vara sant tjänande, om du har tappat hoppet, om du är förtvivlad, om du är helt nere, är det ”vitsen” med övningen. Gå djupare! Hitta din spirituella styrka. När du gör detta kommer du inte att finna inspiration från källor utifrån, eller att få svar om hur du kan finna hopp, eller hur du kan vara till tjänst. Och försök inte alltför hårt. Att simma i de djupa mörka vattnen är mer en passiv simningsprocess för att samla all din mentala och fysiska styrka. Jag vet att detta låter motsägelsefullt, men om du anstränger dig för mycket, blir du kvar på grunt vatten i stället för att vara nog modig att sjunka till djupet, som kan driva dig tillbaka till ljuset.

Ett sätt, som shamaner arbetar med sådana svårigheter vi nu ställs inför, är att utföra ceremoniellt arbete. Naturligtvis är det lösningen för att upptäcka den verkliga kraften av denna gamla praktik, som skänktes människorna från medkännande andar för tiotusentals år sedan för att hjälpa oss att överleva, att låta det heliga komma in i varje moment av ditt liv.

Så som många praktiserar shamanism och andra spirituella praktiker idag, kommer det inte att låta oss närma oss det gudomliga, hälsa, eller ljuset, eftersom vi fortfarande vägrar att sjunka in i så djupa vatten som möjligt. Så som jag sa, inre och yttre krafter tvingar oss till det.

Ceremoniellt arbete öppnar en dörr både till skugga/mörka och ljusa platser som speglar tillbaka vår natur, så att vi kan se och transformera de mörka områdena inom oss, vilket översatt skapar ett sundare liv. Detta arbete är viktigt för det skapar en avgiftningsprocess som leder till ett renande som gör oss som pånyttfödda, fyllda med spirituell kraft och ljus. Det beror på hur vi anpassar oss till vår natur och hur vi växer, utvecklas, transformeras och blir hela.

Det finns inga rationella lösningar som kommer att rädda oss ur våra planetariska svårigheter. Gå djupare! Skriv ned orden på en papperslapp – Gå djupare! Sätt upp den här frasen överallt där du kan se den. Gör inte bara ett försök att gå djupare, bestäm dig för det, kämpa inte emot de djupa mörka vattnen, gör inte motstånd till upplösningen, lär dig att rida vågorna och flyt. Och framförallt var i visshet om att vi gör detta tillsammans. Ingen kan rädda någon annan, men vi kan uppmuntra varandra att fortsätta, att upprätthålla andan, och be.

Om du undrar vad du ska göra och har förlorat hoppet – gå djupare med ditt spirituella arbete. Och när du känner att du har nått det djupast möjliga, finns det ännu lägre djup att gå ned i. Lita på dig själv. Och som jag skrev i december 2017 transmutationsnyheterna upptäck intensivare sätt att älska dig själv och ta hand om dig själv. För när du gör det kommer du att gå djupare.

Här är en guidad resa/meditation för att fördjupa din upplevelse av den organism som vi kallar livsväven på ett cellulärt plan. Om du vill vara till nytta, men inte har möjligheten att gå ut och vara en socialaktivist, kan du vara en spirituell aktivist genom att se och känna vibrationen av varje ord, tanke eller dagdröm med vilka du matar vår livsvävs-organism.

Föreställ dig att du reser in i din kropp och upplever en skimrande väv som sammanbinder dina celler, organ och kroppsdelar. De silkesliknande trådarna i väven är så finstämda som strängarna på ett utsökt instrument. Låt frekvensen av dina favoritord vibrera genom denna inre väv. Uppmärksamma hur det känns. Låt en glädjefylld tanke vibrera genom denna väv och observera hur det påverkar dina celler.

Känn nu efter, uppmärksamma och ställ in dig på ditt spirituella hjärta, hur varje ord du yttrar, varje tanke och dagdröm påverkar dina egna celler, organ och kroppsdelar.

Utöka din praktik till att innefatta varje mikroskopisk till enorm levande varelse, som vi delar denna Jord med. De är del av denna ena organsim som vi kallar livsväven.

Om du känner dig osäker om hur du ska aktivera dig till nytta, kan du göra denna övning varje dag, och du kommer inte att vara oviss om på vilket sätt du kan aktivera dig för att vara ett ljusets hopp och en positiv förändrare i världen.

Katharine skrev till mig om att vi kommer att uppleva 2 supermånar i januari 2018. Hon meddelade att Månen är sammanlänkad med talet 18. I Tarot är det artonde arketypiska kortet Månkortet. Och detta kort är känt för att vara delaktigt i att röra sig igenom en initiation eller som en prövning när man ställs inför val. Prövningen är till för att göra nya sundare val i stället för att upprepa gamla osunda mönster och sätt att ta itu med konflikter. Det finns väktare vid portarna till de djupare mysterierna, som hindrar dem inträde som inte är redo på grund av fortsatta osunda beslut och val.

Vi startar det artonde året på det tjugoförsta århundradet med en Superfullmåne den 1 januari, den andra i ett set av 3 Supermånar. Och vi avslutar månaden med en Super Blå Måne och måneklips den 31 januari.

Katharine bad mig att meddela om de möjligheter vi har till att låta våra föreställningar ta det allvarligt med den mytiska betydelsen i nutidens tecken och hur vi förståndigt kan använda Månens energi för att dra oss i riktning mot vårt högsta existensskäl.

Hon bad mig att skriva om hur vi kan förena oss med Månen genom att använda dess naturliga sätt att förflytta vatten och således även sätta oss och världen i rörelse på ett bra sätt.

Vad jag kan säga är att vi är vattenvarelser som lever på en vattenplanet. Månens kraft påverkar både våra inre och yttre tidvatten. För mig är allt en fråga om flödet. Flöde är det nya ord jag fokuserar på för mitt eget helande.

Jag gör alla mina fysiska och spirituella övningar medan jag låter min kropp varsamt gunga när jag sjunker in i naturens flöde – antingen om det är vattnets flöde, luftströmmar, solens ljusstrålar eller flödet av död och pånyttfödelse som del av naturens cykler. Jag rör mig som träden, som inte gör motstånd till förändringens vindar. Månen sätter oss i rörelse på sätt som det inte finns ord för. Ord avleder oss och förhindrar oss att gå djupare. Som jag tidigare meddelade tenderar de att dra oss upp till ytvågorna.

Så mitt råd är att resa eller meditera för att få spirituella praktiker att införliva som ställer in sig på flödet av dina inre element och hur ebb och flod blir påverkade av månens olika faser.

När vi befattar oss med dessa kraftfulla fullmånar var snäll och GÅ DJUPT med ditt spirituella arbete innan du förenar dig med den oklanderliga gemenskapen som vi har skapat med vår fullmånsceremoni. Gör det arbete som shamaner har gjort sedan årtusenden. De ser inte med sina alldagliga ögon. De använder sina icke alldagliga ögon för att kika in i det osynliga för att väva om energier som inte är i harmoni. Res inom dig, upplev ditt inre gudomliga ljus, och låt det skina. Vårt utstrålande ljus rör sig inom vår cirkel och sedan med kraften av fullmånen, som vår partner, blir vårt ljus och kärleksfulla energier enormt starka och ger näring till allt liv. Låt oss transfigurera som om vårt liv vore beroende av det, vilket det är! Öppna alla dina alldagliga och icke alldagliga sinnen och dröm en god dröm för allt liv. Och om igen, vår överlevnad är beroende av det arbete du gör!

Om du är ny läsare av transmutationsnyheterna, kan du få instruktioner till fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Jag vet att många av er inte läser mina kungörelser, och jag förstår det. Jag skriver transmutationsnyheterna för att inspirera er alla att gå djupare. Och kungörelserna är för dem av er som letar efter böcker, möten och kurser för att sätta frön som kan föda upp och ge näring till deras inre landskap och inspirera till att upphöja vårt medvetande och GÅ DJUPARE. För de av er som inte läser kungörelserna ber jag er att skrolla ner till den sista delen från Damini Celebre (på den engelska originalsidan). Hon har skapat ett briljant projekt som vi alla kan delta i för att välkomna det Nya Året!

Må välkomnandet av det Nya Året inspirera er att stärka och fördjupa era spirituella praktiker, så att allt liv förmår att leva!

Recommended Posts