Transmutationsnyheter november 2018

Jag har tillsammans med er tagit del i praktiken att gå in i en djupare relation med Jorden, Vinden, Vattnet och Elden. Jag kan verkligen känna en förändring i min kropp. Jag känner en djupare förbindelse till mig själv och likaså till allt liv.

En dag när jag åt en litet äpple ifrån mitt äppelträd, kunde jag plötsligt känna att vi är förbundna till anden i varje livsform som vi äter. Jag kunde känna rötter växa genom min kropp och en djupare förbindelse med naturen. Detta väckte naturligtvis olika föreställningar inom mig och jag började reflektera över att varje gång vi äter förbinder vi oss med den livsform som vi intar och förbindelsetrådar formas inom oss.

Jag började tänka på hur de av oss som är förpliktigade till vår spirituella praktik ofta börjar dagen, vårt spirituella arbete o.s.v. med tacksamhet. Och under september månad firar människor i Amerika Thanksgiving.

Detta ledde mig till att undra över den spirituella skillnaden om vi innan vi tackar ber om tillåtelse från landet vi fick vår föda ifrån och anden i allt. Be om tillåtelse att äta av rikedomen som Moder Jord tillhandahåller oss med i samarbete med luften, vattnet, solen, månen och konstellationerna.

Om du först ber om tillåtelse ”att ta” undrar jag hur det skulle förändra ditt eget inre landskap, dina tankar, känslor, din hälsa och din förbindelse till livet.

Vi vill visserligen upprätthålla vår praktik av tacksamhet och även låta den gå djupare in i vårt energifält. Men hur skulle det vara om vi lade till vanan att be om tillåtelse och likaså be om uppmuntran till sätt att lysa upp våra steg på Gaia.

När vi gör det kan jag föreställa mig att naturkrafterna, förfäderna och de äldre sjunger sånger av tacksamhet till oss.

Denna praktik kanske också hjälper oss att göra förändringar i vår diet och livsstil, när vi tonar in oss djupare med de energier vi absorberar.

Fullmånen är den 23 december. Låt oss gå in i en djupare medvetenhet och helt vakna upp till vår inre ande, som helt enkelt är rent gudomligt ljus. Behåll det inte. Låt det flöda otvunget i stället för att försöka behålla ditt ljus. Låt oss förena oss när vi delar ljuset, som transformerar, med Jorden och allt liv. Tänk på hur solen, månen och stjärnorna transformerar tillväxt. Utstrålar du ditt ljus starkt nog för att vara en förändrande kraft?

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få information om fullmånsceremonin under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Under en promenad fick jag ett budskap. När världen löses upp finns det bara ande. När vi går igenom de initiationer som vi nu upplever löses vi upp till vårt spirituella själv.

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2018 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts