Transmutationsnyheterna december 2018

Som jag meddelade förra månaden har jag haft kraftfulla upplevelser med en grupp väldigt gamla andar, som jag kallar The Ancient Ones, eftersom jag inte har en bättre benämning.

De ger mig mycket att tänka på och att befatta mig med. För när de ger mig budskap sker det först genom en kroppslig sensation och sedan nog med ord för att förstå vad som menas.

Nyligen kände jag att de har undervisat mig om att Bära Kraft.

Dessa andar som jag arbetar med är så gamla, ursprungliga, vackra och kärleksfulla. De visade mig hur vi i universella termer verkligen är här bara för ett ögonblick. Jag vet att denna sats ständigt används. Men jag kände verkligen hur vi, i spännvidden av biljoner år, är här för mindre än en sekund.

De hjälpte mig även med min starkaste smärta. För jag har ägnat mitt vuxna liv åt att undervisa shamanism. Och jag har iakttagit hur shamanismen genom sin popularitet har blivit urvattnad. Vilket betyder att denna ”medicin” har förlorat sin stora styrka i nuvarande tider.

Budskapet jag fick av hjälp-andarna är: ”Du kan inte lära människor bära en magi, som de inte har. När människor hittar magin, kommer de att bära den.”

Detta gav mig den frid som jag har sökt. Jag vet att folk kommer att hitta den sanna medicinen och bära den, när den verkligen behövs för att överleva.

Hela detta budskap gav mig frid och tröst, eftersom jag förstår att det nu är dags att fokusera mera på att lära folk färdigheter att leva livet, som jag har skrivit om i denna kolumn sedan år 2000. Detta är vad människor i vår kultur behöver, eftersom vi aldrig har lärt oss från de äldre hur vi ska förhålla oss energetiskt med våra ord, tankar, och dagdrömmar, och att lära oss om våra styrkor, gåvor, skuggsidor och svagheter.

Det är så viktigt att vi börjar där, innan vi går alltför djupt in i det shamaniska arbetet.

Men nyligen visades mig ett helt nytt sätt om att lära ut hur vi kan möta och arbeta med medkännande andar. Och det når tillbaka till temat jag arbetar med om att Bära Kraft, Kärlek och Ljus.

I den västliga världen undervisar vi folk till att resa och be om ett kraftdjur, en beskyddande ande eller lärare/lärarinna, i de osynliga sfärerna. Och sedan vet vi hur de skyndar sig att leta upp betydelsen av deras hjälpandar i stället för att lära sig direkt från den hjälpande anden själv.

Jag fick ett nytt protokoll för att resa och skulle vara lycklig om ni vore villiga att pröva detta denna månad. Jag känner att det skulle vara något kraftfullt att ta med sig in i det nya året.

Här är stegen. Naturligtvis kan du trumma, skallra, sjunga, dansa och hitta det sätt du gillar att arbeta på.

Fråga om det finns en hjälp-ande som vill ställa upp på att du stiger in i dess energifält.

Fråga den hjälpande anden vilket slags kraft den bär på.
Fråga den hjälpande anden om tillåtelse att bära dess kraft.
Vad betyder det att bära kraft och/eller kraften av en hjälp-ande?Detta kommer naturligtvis att ge dig ett djupt förhållande till hjälp-anden. Och du skall göra det med varje hjälpande ande som du arbetar med.
Faktum är att shamaner alltid bär deras hjälp-andars kraft i sin kropp. I vissa klassiska shamaniska kulturer åt shamanerna med tillåtelse och heliga akter köttet ifrån deras hjälp-andar. Detta är vida utbrett speciellt när det arbetas med växter – att äta en bit av plantan, vars medicin du bär.

Men nu för tiden kallar vi in de hjälpande andarna på ett sätt som gör dem avskilda från oss. Men i verklighet är vi inte åtskilda. Vi bär deras kraft för ett speciellt ändamål och för att dela med av deras gåvor, styrkor och helande kännedomar inom gemenskapen.

Det är ett nytt sätt om hur vi kan ta kontakt med hjälpande andar. Vem skulle vilja vända sig till en bok om kraftdjur för att få reda på kraftdjurets betydelse, när du har en sådan värdefull möjlighet att få sanningen om relationen för dig själv?

Tillåt dig själv att tänka över detta budskap när vi firar Vinter/Sommar solståndet:

Solens ljus finns i allt. Vi bär solens ljus.”

Jag hoppas att de av er som kunde köpa en kopia av The Book of Ceremony: Shamanic Wisdom For Invoking the Sacred into Every Day Life kommer att åberopa materialet jag skrev om för att upptäcka och designa en egen solståndsceremoni för er gemenskap. Och om du inte kan läsa boken, var snäll och gör en resa för att få en ceremoni, som du kan dela med dina kära, vänner eller i den vidare gemenskapen. Det är dags för oss alla att stiga upp och ge mera kraftfulla och inspirerande verktyg till våra gemenskaper. Att utföra ceremonier är en helig akt.

Fullmånen är den 22 december. Låt oss fokusera på att bära vårt ljus ut i världen när vi gör vår transfiguration och väver en vacker lysande ljusväv inom och runtom Jorden.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få information om fullmånsceremonin under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Var snälla och tillsammans med mig ge ett hjärtligt tack till översättarna som hjälper så mycket människor att få tillträde till vår gemenskap, så att vi kan arbeta tillsammans. Vi kan placera en särskild välsignelse för dem på vårt altare och när vi utför ceremonier.

Och var så snälla att tillsammans med mig tacka och skicka välsignelser till Sylvia Edwards, som hjälper mig att ge ut Transmutations- nyheterna till er varje månad och som hjälper till med så mycket mer!

Petr Nemcansky – tjeckiska
Tea Thum – finska
Carole Laplante – franska
Bea Salgado – franska
Barbara Gramlich – tyska
Astrid Johnen- tyska
Nello Ceccon – italienska
Els de Graaff – holländska
Sandra Konig – holländska
Sofia Frazoa – portugisiska
Irina Osechinskaya – ryska
Anton Uvarov – ryska
Ines Fermoso – spanska
Lena Anderheim – svenska
Simin Uysal – turkiska

Jag ansluter mig till var och en i vår globala cirkel och önskar alla ett fint solstånd och vackra helgdagar. Vi ses på det Nya året!

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyrighgt 2018 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts