Transmutationsnyheter december 2016

Det mesta som jag ägnade mig åt i mailet jag skickade ut dagen efter valet i USA, var faktiskt vad jag hade skrivit för December-Transmutationsnyheterna. Så jag börjar igen.

Det stora konversationsämnet i Amerika och i många delar av världen har att göra med hur man kan skapa enhet ur det som så många globalt sett känner som särskiljande. Denna konversation kommer upp vid varje val som utförs i de flesta länder. För det kommer alltid att finnas en del av befolkningen som är nöjda med resultaten och en del som är missnöjda. Så konversationen blir, ”Nu måste vi hela det som splittrar och skapa enhet.”

Men egot känner inte till sant enande. För det hör till egots natur att känna sig separerat. Egots natur tenderar att känna splittring. Om vi vill uppleva verklig enhet måste vi gå bortom egot och upptäcka vårt verkliga jag, som är ande. Det är vår ande som upplever ett tillstånd av enhet och förenande.

Vi har genomgått en lång initiation, som kommer att fortsätta. Vägen är full med kurvor och svängar. Ibland tror vi att vi har nått botten, bara för att märka att vi kan sjunka ännu djupare. Men om vi hänger oss till vår inre ande, bär den oss alltid därigenom.

Vår inre ande är som en jättelik solstråle, stjärna eller månsken, som lyser upp vår väg.

Ju mer vi kan hänge oss till ljuset av vår ande, ju mer kan vi ta avstånd till splittring och vår stig blir starkare upplyst och visar oss hur vi kan komma ur djupet och rida på en våg av ynnest.

Därför är det så viktigt att vi lär barnen, våra kära, och andra i vår gemenskap att det som vi är under vår hud är ande och gudomligt ljus. Detta är vårt verkliga jag.

Som jag fortsätter att upprepa, så kommer den nya drömmen att bli verklighet när upplösningen är fullföljd. Och ingen av oss kan veta när den tiden är kommen. Men om igen, det är vår egen inre ande som bär oss igenom upplösningen.

Jag gjorde en resa och bad om ord, som jag skulle kunna dela med mig om och som kunde vara till hjälp för er som läser Transmutationsnyheterna. Jag fick ett intressant meddelande av mina hjälpandar.

De meddelade att vid livets slut kommer vi att förstå att vem vi är på det personliga och ego-planet, bara är en roll i ett spel.

Vad som kommer att vara avgörande vid slutet av våra liv, är hur Jorden har uppfattat vår kärlek och vårt handlande gentemot den. Hur upplever Jorden dig? Hur har du berört den och förenat dig med den?

När jag var liten och var ute och lekte kunde jag helt enkelt inte förstå hur vacker Jorden var. Jag levde i Brooklyn, som är en urban omgivning. Men ändå var jag så betagen över Jordens utsökta skönhet. Jag minns detta så väl – min upphetsning när jag skulle gå ut och leka.

När jag var i mina sena trettio år, hade jag en svår tid. Jag bestämde mig för rådgivning med ett medium som jag kände. Det första han frågade mig var, om jag mindes hur upphetsad jag hade varit över Jordens skönhet när jag var liten. Du hoppade upp och ner av förtjusning. Han sade; minns du – för Jorden minns och har alltid älskat dig för att du uppskattar dess skönhet. Jag var förbluffad att någon annan kunde se detta.

Vi talar om att vilja skydda och försvara Jorden. Det finns många vägar att gå. Vi kan bli aktivister. Vi kan även integrera vårt spirituella arbete i de aktioner vi gör. Och andra fokuserar mera på det spirituella arbetet. Allt detta sammanfattat utgör skillnad.

Men fråga dig själv: Har du öppnat dina osynliga ögon, öron, och inre känsla för att kommunicera med Jorden? Ju mer du gör detta desto starkare blir dina psykiska sinnen, om du nu blir mera klarseende, klarhörande, klarkännande eller en kombination av dessa. Som jag tidigare har meddelat blir ditt arbete på alla nivåer starkare när du stärker dina psykiska organ. För du får vägledning på sätt som är bortom det rationella. När skynkena mellan det synliga och det osynliga blandas kan mirakel uppstå och gör det.

När du gör detta förenar du dig djupare med Jorden och livsväven. Vid slutet av din resa här kommer Jorden att minnas dig som en som älskade, hedrade, respekterade och skyddade den. Jorden är levande och har en ande. Den vet när den blir älskad.

Fullmånen är den 13 december – Luciadagen! För att börja vår fullmånsceremoni kan du fokusera på något som du älskar med livet, naturen, Jorden. Låt denna kärlek uppfylla och breda ut sig i ditt hjärta, som hjälper dig att ge styrka till din avsikt. Och sedan förenar vi våra uppfyllda hjärtan och utstrålar den briljanta kärleken från vår gudomlighet till att flöda djupt in i jorden och skapar ett strålande rotsystem av ljus som sedan breds ut runt om Jorden för bringa ljus över skuggan.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna, kan du få information under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Förra december gjorde vi ceremoniellt arbete tillsammans för att välkomna solståndet. Denna december skulle ja vilja att vi gör något, där vi lever och även i de osynliga sfärerna.

Solståndet är den 21 december. Vi välkomnar vintern på den norra hemisfären och sommaren på den södra hemisfären. Du kan ansluta dig till ceremonin, vilken tid som helst på dygnet för vi arbetar bortom tiden och kraften av våra gemensamma energier byggs upp när människor under dagens lopp ansluter sig.

Förra december började vi att skapa en plats i de osynliga sfärerna, där vi kan träffas och göra ceremoniellt arbete tillsammans.

Gör ditt förberedande arbete, slut dina ögon och börja resa in i de osynliga sfärerna. Börja med att skapa en stig från rummet du befinner dig i när du mediterar eller reser. Du kanske ser dig gå utmed en stig med höga, vackra, starka och friska träd. Jorden du går över är fin och du stegar över rik mörk mylla. Du kan känna hur dina fotsulor gör spår i jorden. Under promenaden lyssnar du till naturens vackra ljud och drar in de utsökta dofterna från de lokala träden, plantorna och luften som ger oss liv. Växer där gräs? Vilka andra naturvarelser finns på platsen? Du kan till och med känna hur luften smakar. Uppmärksamma om där finns ett vatten, och om du kan höra rinnande vatten. Känn solens kraft när den går ner och stjärnorna och månen, som börjar stråla sitt vackra sken.

Känn ditt hjärtslag när du går och uppmärksamma vad du känner. I flera år har du arbetat med människor från hela världen i en virtuell verklighet. Vi har gett oss tid att öppna våra hjärtan i kärlek och visa tacksamhet inför varandra. Det är samtidigt viktigt att känna att vi är förenade som en familj av likatänkande själar, som gör allt i vår makt för att tjäna andra och Jorden. Hur känns det i hjärtat att vara i förbindelse med en sådan gemenskap av likatänkande själar? Och hur vill du uttrycka din kärlek, tacksamhet och respekt till var och en av oss och till hjälpandarna, som understödjer oss i vårt arbete, när du engagerar dig i ceremonin?

När du fortsätter att gå kommer du till en stor glänta. Använd din föreställningsförmåga för att se, känna, höra, smaka, lukta allt som är omkring dig i denna glänta. Stig fullt in i den, istället för att se din resa/meditation/dagdröm som om det vore en film. Var nu närvarande. Tacka alla hjälpandar som du kontinuerligt arbetar med och som också är del av vår cirkel.

När du går in i gläntan tas du emot av en bevakande ande som renar dig på ett spirituellt plan. Denna medkännande ande kan rena dig med rökelse, eller en fjäder, eller sjunga över dig., eller beröra ditt hår, eller viska ett budskap i ditt öra. Var öppen och i vetskap om att dessa andar vill hjälpa dig att känna dig befriad ifrån dina alldagliga tankar och bekymmer.

När du har blivit renad kan du stiga in i gläntan. Se att där finns ett altare, vid vilket du kan lämna dina gåvor, offer och även dina böner för dig själv, andra, allt liv och för Jorden. Placera dina offergåvor här och var medveten om att detta är en plats till vilken du alltid kan återvända, när du önskar be och för ditt välbefinnande.

Efter att du har lämnat dina gåvor, går du fram till en vacker eld, som brinner i mitten och som bevakas av hjälpandar. Inta din plats i cirkeln, där du kan trumma, skallra, sjunga och/eller dansa. Känn den positiva energin och kärleken som delas. Och börja se dig om i cirkeln för att begrunda gemenskapens ögon.

Låt oss välkomna varandra, le och hälsa var och en genom att utöka den utstrålande kärleken ur våra hjärtan. Känn hur marken under dig stöder dig. Och öppna upp alla dina sinnen igen. Och på vilket sätt du än väljer att uttala eller sända strålande tankar, låt oss välsigna vår cirkel med ord som innehåller kraften av kärlek, fred, tacksamhet, vördnad och respekt och goda önskningar till alla.

Känn doften av rök ifrån elden och lyssna till eldens sprakande. Titta in i eldens skönhet som alltid läser i våra hjärtan och inte våra tankar. Upplev i ditt hjärta budskapen elden har för dig.

Låt oss önska alla ett glädjefyllt solstånd och lämna platsen. Vi har vår startpunkt för kommande ceremonier. Ta avsked till gruppen, till elden, alla elementen och hjälpandarna. Förklara för hjälpandarna att vårt arbete är klart för denna gång.

Genom att gå samma väg som du kom till denna plats, återkommer du till rummet du är i.

Öppna dina ögon och känn dig själv rotad i Jorden, ta ett par djupa andedrag. Du är tillbaka fullkomligt fylld med utstrålningen och välsignelsen från vår cirkel.

Efter avslutandet av din ceremoni i de osynliga sfärerna, vill jag be dig att gå ut i naturen och leta rätt på en pinne, en sten, eller något annat naturobjekt, som ett snäckskal, att använda. Ta upp en pinne eller en sten, som känns rätt. Håll naturobjektet och känn dess yta och livskraft. Tala till objektet om dina drömmar för Jorden och för våra gemenskaper. Blås in dina önskningar och välsignelser. Tacka detta kraftobjekt för att det arbetar i partnerskap med dig för att be för allt liv. Lämna detta objekt uppladdat med dina böner och välsignelser i naturen – på din gård, i en park, ge det till havet, en sjö, en flod etc. Fokusera verkligen på din kärlek till livet och din avsikt att vara till tjänst för allt i livet under denna stora förändringens tid.

Förra månaden bad jag er att skapa en skallra eller använda en som ni reda har, för att skallra några sekunder varje dag för vår krets. Vi vill fortsätta att skapa en stark kännbar energi, utan svaga länkar. Var snälla och fortsätt denna praktik. Om du vill läsa meddelandet från förra månaden, kan du det under https://www.sandraingerman.com/tnoctober2016.html

Om du har valt att skapa ett böneträd i ditt hem eller i din gemenskap, är detta en bra tid att lägga till böneband med kärlek, böner, önskningar, välsignelser. Jag har skrivit om denna praktik under de senast åren i transmutationsnyheterna, men även i mina böcker. Nyligen i Walking in Light, men även i Speaking with Nature (co-författad med Llyn Roberts).

Vi årets slut är det dags att tacka våra översättares generositet. För de gör sa mycket för att hjälpa till att sprida vårt viktiga spirituella arbete till en utbredd spirituell gemenskap. Låt oss sluta våra ögon och skicka välsignelser till var och en med djup tacksamhet:

Sylvia Edwards, webmastern för denna sida, som organiserar mail-listan och sätter upp och skickar transmutationsnyheterna till er varje månad.

Våra översättare:

Lena Anderheim – svenska
Nello Ceccon och Flavia Cavallaro – italienska
Ines Femoso – spanska
Sofia Frazoa – portugisiska
Els de Graaff-van Meeteren och Sandra Koning – holländska
Annie Idrissi – franska
Miriam Kiwssova och Jan Lenc – slovakiska
Irina Osechinsky och nyligen Anton Uvarov – ryska
Astrid Johnen och Barbara Gramlich – tyska
Simin Uysal – turkiska
Tea Thum – finska

VAR SNÄLLA OCH NOTERA ATT ANNIE IDRISSI HAR GJORT EN FANTASTISK TJÄNST OCH ÖVERSATT TRANSMUTATIONSNYHETERNA TILL FRANSKA NÄSTAN SEDAN BÖRJAN, OCH DET ÄR NU TID FÖR HENNE ATT GE DENNA ROLL VIDARE TILL NåGON ANNAN. TACK ANNIE FÖR DITT BRILJANA ARBETE!!

Om du skulle vilja vara en frivillig översättare till franska, kan du maila Silva på info@sandraingerman.com

Sylvia skickar ditt namn och kontaktinformationer till mig, så att jag kan kontakta dig.

Var snälla och anslut er till mina önskningar för vår strålande och engagerade globala gemenskap till ett glädjefyllt solstånd!

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts