Transmutationsnyheter oktober 2016

Det händer så mycket i människors privata liv och i världen just nu. Det verkar som om utmaningarna ökar och verkligen testar vår förmåga att fortsätta vara fokuserade och hoppfyllda.

Jag får så många emails och meddelanden på Facebook från människor som har förlorat förtroendet och som inte kan upprätthålla en positiv vision. Människor kämpar, eftersom vi blir utmanade på alla områden.

Sanningen är att din attityd till livet skapar den dimension av verkligheten som du lever i. Det är inte tid att ge upp nu. I stället är det dags att reflektera över ditt spirituella arbete för att ta det till en djupare nivå och fortsätta röra dig framåt med de praktiker och ceremonier du känner dig kallad till.

Jag känner också att det är dags att informera om några verktyg, som hjälper till att lyfta upp andra och även skapa kreativa vägar för människor att utföra ceremonier, som helar alla i livsväven, eftersom det finns så mycket förtvivlan och hopplöshet i våra gemenskaper.

Alltigenom åren, när jag har undervisat om transfiguration, har jag varit så inspirerad och i respekt över resultaten hur människor blir helade av transfigurationsarbetet och även över hur energifältet hos substanser, som har varit närvarande vid våra ceremonier, har förändrats. Och resultaten är de samma om vi arbetar på distans eller tillsammans i en workshop.

Jag har undervisat två telekonferenskurser genom Shift Network, där vi har gjort transfigurationsarbete på distans. Du kan klicka på ”GDV Camera Results” på denna hemsida för att se dem.

När jag hör hur folk har blivit helade från arbetet och när jag har varit vittne till hur substanser förändrar sig, kommer jag till övertygelsen att möjligheterna för helande är obegränsade. Vi måste bara fortsätta med arbetet och i våra hjärtan veta att en osynlig substansvärld formas och leder till positiva förändringar i större skala.

Det finns så många enkla ceremonier som du kan leda i din gemenskap, där det inte behövs instruktioner eller förklarande ord som kan avskräcka människor från olika trossystem att delta. Det är enkelt att skapa ett böne- eller välsignelse-träd och bjuda in människor att fästa ett band på en gren med böner för sig själv, någon älskad, för allt liv och för jorden. Det finns välsignelse-ceremonier som utförs med något enkelt som kan placeras i en eld. Kraftobjekten som gjorts håller våra välsignelser, visioner och böner, och de reser med röken till universums styrka för att manifestera våra största drömmar. Det finns ceremonier för att släppa blockerande övertygelser, känslor av hopplöshet och även sorg. Det finns oändligt många ceremonier som du kan skapa för dem du älskar, vänner och människor i din gemenskap.

När du gör detta upprätthåller du inte bara känslor av förtroende, utan du för också samman människor i en spirituell global gemenskap som arbetar på flera sätt för att tjäna Jorden.

I Transmutationsnyheterna denna månad vill jag fokusera på att införa transfigurationsceremonier i era gemenskaper. Alla religioner och kulturer har berättelser om att vara ett ljus i världen och skapa positiv förändring genom att vara i positiv närvaro fylld med kärlek och ljus.

När jag började undervisa transfigurationspraktiken år 2000, hade jag mycket komplexa instruktioner för att lära ut denna praktik. Under årens gång, när jag ledde transfigurationsceremonier i större grupper på konferenser, var jag tvungen att förenkla mina instruktioner. Detta hade framförallt med tiden jag var tilldelad för ceremonin. Jag realiserade att det är enkelt att lära ut transfigurationspraktiken till människor från alla trossystem. För vi behöver bara hjälpa människor att resa inombords för att uppleva sitt eget inre gudomliga ljus. När jag undervisar transfigurationspraktiken använder jag en metafor av att gå inombords och uppleva sig själv som en stjärna, som strålar ut sitt ljus utan ansträngning eller att uppleva din inre sol, som lyser igenom dig. Och mirakelhelandena fortsatte att infinna sig hur enkel ceremonin än var.

För att hjälpa dig att skapa en transfigurationsceremoni i din gemenskap finns nedan en återgivning av en transfigurations-ceremoni, som jag ledde för en grupp på 400 människor i Santa Fe år 2015.

Transfigurationsceremoni

Vi är ande, om vi låter vårt spirituella ljus skina igenom blir vi en helande presens. Ta några djupa andetag ……. Vi gör detta för varje levande varelse och för själva Jorden. (Jag visslade och skallrade för att börja och startade sedan trumma.)
Ta några djupa andetag och låt dina tankar sväva bort.
Lägg dina händer över ditt hjärta när du andas, känn och kom i kontakt med ditt hjärtslag. Låt oss förena vårt hjärtslag med hjärtslagen från var och en i rummet som har kommit tillsammans för allt liv och för Jorden.
Låt oss förena vårt hjärtslag med hjärtslaget av landskapets ande där vi har församlats och med de förfäder och förmödrar som har älskat denna jord så mycket och som hjälper oss och sluter upp med oss i vårt arbete. Förena dig med Moder Jords hjärtslag.
Vi är kropp, själ och ande. Om du släpper kroppen och dina alldagliga tankar, ditt sinne, vem du är bortom din hud, blir det spirituellt ljus. Innan vi föddes och bara var en liten gnista av ljus som såg ner på denna stora jord, var vi upphetsade över detta otroliga äventyr att födas in i en kropp och att vara ande, som kan manifestera ande till form precis som skaparen och universums kreativa krafter.
Jag inbjuder er att resa inombords till era inre världar och bara föreställa er resandet inom er …. Och uppleva ert ljus. Vårt ljus är som skönheten av natthimlen, vårt ljus är som en stjärna, stjärnljus. Stjärnor bemödar sig inte att lysa, de strålar genom dig, utan ansträngning, och de säger inte, att jag tror att jag bara ska lysa på detta ställe på jorden. De skickar inte sitt ljus, de bara lyser.
Vårt ljus är som solen ….. vår ande är som solen, som skiner över oss och ger näring till allt liv med energi för att frodas, ovillkorligt, utan att be om något i gengäld, så att du kan välja att uppleva ditt eget inre solljus. Vårt ljus är som livslågan, som allt liv.
Res inom dig själv in i din Inre Värld och upplev dig själv smälta samman med en stjärna eller med solen eller upplev lågan och låt det ljuset stråla ut genom dig, och absorbera det i varenda cell av din varelse, som en blomma som absorberar solen eller en blomma, planta eller träd som absorberar regn och suger in det ……………….
Och tillåt nu det ljuset, det är en process av tillåtelse, utan ansträngning, låt det ljuset stråla genom dig, alltigenom denna plats och låt oss förena våra ljus tillsammans …………………….. Upplev nu hur ljuset strålar inom och alltigenom hela Jorden och berör allt liv och när ni känner hur det ljuset strålar ut inom och alltigenom Jorden inbjuder jag er att med era händer, med handflatan mot Jorden (jag brukar använda en bild av jorden, som gruppen kan fokusera på) ….. och tillåt ljuset att utan ansträngning stråla genom dig medan vi tillsammans tonar skapelsens ljud. ….. (För folk som inte vet hur man tonar, ger jag exemplet med Om eller bara sjunger en vokal och låter det flyta in i andra vokaler . o ah ooh eee) vadhelst som kommer upp inom dig (grupptonande) ……..
(3-4 klockslag för att signalera att det är dags att sluta tona och sedan låta trummandet långsamt tunna ut – Jag hade personer som trummade med mig så att jag kunde låta klockorna ringa med de tunnade ut trummandet. Du kan även bara sluta trumma och använda några klockor eller Tibetskålar eller något annat ljud för att ge signal för att sluta tona, även om de flesta grupper naturligt slutar tona samtidigt utan att behöva en signal för att sluta).
Ta några djupa andedrag och var medveten om dig själv. Medan det är viktigt att komma tillbaka och vara jordad, är det även viktigt att inte avbryta ljusets närvaro inom dig, eftersom vi är ljus. Upplev din kropp och hur värdefullt det är att vara i en kropp, när du fortfarande känner ljuset stråla igenom dig. Det är en sådan gåva att vara här i en kropp och att leva på denna Jord.
Föreställ dig djupa rötter som går ner i jorden och jordar dig. Och när du gör det känn hur du kommer tillbaka och är fullt närvarande. Känn ditt hjärtslag fortfarande förenat med allt livs hjärtslag. Vi gör detta arbete för oss själva och vi gör det för livsväven och för själva jorden. Vi kan alla vara helt närvarande för helande och skapa positiv förändring för allt liv och för planeten.

Avslutade ceremonin och tackade alla för att de hade kommit.

Att skapa en mänsklig ljusväv

Du kan också läsa om fullmånsceremonin, som jag uppmuntrar den globala gemenskapen att delta i vid varje fullmåne. Jag kallar denna ceremoni ”Creating A Human Web of Light” och du kan ta del av instruktionerna på denna hemsida.

Under åren har jag fått brev ifrån människor av alla trosriktningar, som berättar för mig hur de använder arbetet jag beskriver i ”Creating A Human Web of Light” i deras ceremonier i kyrkor och kloster.

Det är bortom er föreställning hur upplyftande och helande det är att leda en sådan ceremoni, och människor som deltar är så djupt tacksamma för att lära sig en så kraftfull och ändå enkel praktik som kan göras för allt liv. Och den hjälper även att förändra människors syn på händelser som uppstår. Och när vi förändrar vår syn på saker, förändras vår realitet.

Denna månad ville jag introducera en resa/meditation som följer temat om resultaten av transfiguration.

För några år sedan berättade jag i Transmutationsnyheterna om Laurence Anthony, känd som elefantviskaren. Han levde i Sydafrika och var känd för sitt arbete i reservaten och även med elefanter. När han dog den 7 mars gick två härdar med elefanter tolv timmar genom Zululandet för att hedra honom. De stod i två dagar utanför hans hus efter hans död.

Hur kunde elefanterna veta att Laurence Anthony hade dött? Hur kan djur veta när miljökatastrofer kommer att inträffa och beger sig till säkrare områden, där de inte kan bli skadade?

Djur använder psykiska sinnen på ett sätt som är ganska häpnadsväckande att iaktta. Och det har även gjorts mycket forskning om hur växter och träd reagerar och som man skulle kunna likna vid mänskliga känslor.

Med allt vi vet om hur växter, träd och djur är psykiskt inställda, kan vi undra hur det är när vi ser dem i deras skinande ljus och gudomlighet, i stället för att uppleva dem i lidande, och vad de får med sig av det? Hur reagerar de på att hållas i kärlek och ljus.

Jag tycker att detta vore ett intressant ämne att resa till eller meditera över. Ha i din meditation eller resa för avsikt att tala till ett av dina favoritdjur eller en växt eller ett träd, och fråga dem hur de upplever det, när vi utstrålar kärlek och ljus till dem under svåra tider. Och hur det skiljer sig från när människor tycker synd om dem och ger näring till lidandets energi?

Jag tror du kommer att få rik information ur resan eller meditationen till naturvarelser och kommer att lära dig om effekten av att hålla allt liv i kärlek och ljus.

Fullmånen är den 15 oktober. Efter att ha upptäckt hur annorlunda naturvarelser blir berörda av att hållas i ljus och kärlek, hoppas jag att du har en önskan att fördjupa transfigurationspraktiken. Gör ditt förberedande arbete med stark fokus på att utöka ljuset du strålar ut till allt liv och till jorden. Förena dig med vår globala gemenskap för att väva en vacker ljusväv, som berör allt som är levande. Upplev hur alla livsformer blir upplyfta av ditt arbete.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna, får information under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Och om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du läsa dem på den engelska originalsidan!

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts