Transmutationsnyheter januari 2016

Låt oss tillsammans förena våra hjärtan och sända var och en i vår gemenskap välsignelser, när vi går in i det Nya året.

Bilden som jag varseblev i en resa, var att jag såg oss stå på en strand och blicka ut över ett stort vatten. Jag kände oss förenade med grupper, forntida folk när de skulle börja ett nytt äventyr för att upptäcka nya länder. Jag såg klart vatten som var alldeles stilla. Och ändå kunde jag höra det behagliga kluckande ljudet av mjuka vågor. När jag såg vår globala gemenskap tillsammans på stranden, blickade vi ut över det nya okända territoriet framför oss med en djup känsla av förtroende och vetskap att när vi förenar oss kan vi resa genom alla lugna vatten och svårigheter utifrån vår styrka. Jag såg den klara blå himlen och den utsökta färgen magenta när vi tillsammans hälsade den uppstigande solen.

För att avsluta 2015 började vi skapa ett heligt rum i de osynliga rikena i Transmutationsnyheterna i december, där vi kan mötas för ceremoniellt arbete. Jag hoppas ni har besökt denna plats och lämnat gåvor och offer för att hedra de hjälpande andarna och detta rums ande.

Jag skrev även några förslag ”Preparing for Ceremonial Work”, som kan läsas på transmutationssidan.

Innan vi går vidare med en kort ceremoni i de osynliga rikena, vill jag att vi börjar med att göra ett arbete i det heliga rummet och vid altaret som du har skapat i ditt hem.

Ta ett speciellt glas eller kopp som du kan fylla med vatten. Ställ det på ditt altare. Lämna det där för några dagar, medan du fortsatt uppmärksammar det heliga vattnet på ditt altare. När du gör ditt hushållsarbete och tillbringar tid i ditt hem bör du fokusera på dina spirituella övningar, som ska skapa en vacker energi och du ska försäkra dig om att den ger näring till vattnet på ditt altare med kärlek och ljus de kommande dagarna.

Efter några dagar när du har låtit ditt vatten vara, medan det har fyllts med kärleksfulla energier, gör du än en gång ditt förberedande arbete. Därefter sitter du med vattnet i dina händer medan du transfigurerar till gudomligt ljus och kärlek.

Det spelar ingen roll som vi gör detta arbete tillsammans samma dag, eftersom arbetet vi engagerar oss i med shamanisk praktik sker bortom tiden.

Bär ut vattnet till en plats i naturen som är speciell för dig, när du känner att detta vatten bara så strålar av ljus. Om du bor vid ett vattendrag, kan du låta detta vatten förenas med vattnet i din kopp och fylla upp det med ljus och kärlek. Du kan även ge näring till jorden med vattnet som har fyllts med ljus. Eller du kan offra det till luften. Du kan t.o.m. offra det till en eld, som du har tänt när du gör en välsignelseceremoni för att välkomna det nya året. Genom att dela ut det transfigurerade och heliga vattnet till elementen välsignar du allt liv.

Det är en bra idé att alltid ha ett glas vatten på ditt altare. För vatten speglar tillbaka vår själs natur. Och genom att ha vatten på vårt altare, blir vi påminda om att vi ska dela ut skönhet till världen.

Antingen innan eller efter du har gått ut med ditt vatten, kan du välsigna vår gemenskap i de osynliga rikena. Slut dina ögon och res in i de osynliga rikena. Gå stigen från rummet du är i. Du kan se dig själv gå nedför en stig, som är omgiven av höga, vackra, starka och friska träd. Jorden du beträder är fin och du stiger på rik mörk mylla. Du känner hur dina fötter sätter spår i jorden. Du lyssnar till naturens vackra ljud när du går, och du andas in de utsökta dofterna ifrån träden och växterna där och luften som ger oss liv. Växer det gräs där? Vilka andra naturvarelser finns där? Du kan till och med känna hur luften smakar. Uppmärksamma om där finns något vatten, och om du kan höra rinnande vatten. Känn solens kraft när den går ned och hur stjärnorna och månen ovan börjar utstråla sitt vackra ljus.

Känn ditt hjärtslag och uppmärksamma vad du känner när du går. Vi har gett oss tid att öppna våra hjärtan med kärlek för varandra. Hur känns det i ditt hjärta att var förbunden med en familj av likasinnade själar, som gör allt i deras makt för att tjäna andra och Jorden.

När du fortsätter din promenad kommer du till en stor glänta. Använd din föreställningsförmåga till att se, känna, höra, lukta och smaka allt som är runt i kring dig i denna glänta. Stig helt och fullt in i denna glänta i stället för att se din resa/meditation som om det är en film. Var här nu. Tacka alla hjälpande andar, som du kontinuerligt arbetar med och som nu också är del av vår gemenskap.

När du stiger in i gläntan blir du bemött av en bevakande ande som kommer att rena dig spirituellt. Denna medkännande ande kanske renar dig med rökelse, eller med en fjäder, eller sjunger över dig, eller rör vid ditt hår, eller viskar ett budkap i ditt öra. Var öppen och i vetskap om att hjälpande andar vill understödja dig, så att du känner dig avlastad ifrån dina alldagliga tankar och bekymmer.

Så snart du har blivit renad kan du stiga in i gläntan och besöka det altare vi har skapat.

Låt oss stå tillsammans runt altaret och trumma och sjunga för att hedra varandra och detta heliga rum. Uppmärksamma att et finns glas med heligt vatten vid altaret, som är fyllda med allt ljus och kärlek ur vår gemenskap. Låt oss lyfta våra glas och skåla till varandra och till allt liv, när vi önskar alla ett lyckligt nytt år. Drick vattnet långsamt och känn dig själv fyllas med styrka, kärlek och ljus och absorbera energin i alla dina celler, när vi ser fram emot att upptäcka det nya årets landskap.

Ta avsked till vår grupp, till den heliga elden, som vi arbetade med förra månaden och som fortsätter att brinna starkt. Elden finns alltid här i det heliga rummet så att vi kan komma till den och släppa trosatser eller sådant som sårat oss och som vi behöver transformera. Eller du kan ta dit våra drömmar och välsignelser i vetskap om att elden bär våra böner till universums kärleksfulla armar. Ta avsked till elementen och tacka dem och de hjälpande andarna.

Låt de understödjande andarna få veta att vårt arbete nu är gjort.

Gå samma väg som du kom för att nå denna plats och kom tillbaka i rummet där du nu är.

Öppna dina ögon och känn dig djupt rotad i Jorden och ta en par djupa andetag. Du är helt och fullt tillbaka och är fylld av utstrålningen och välsignelsen ifrån vår gemenskap.

Fullmånen är den 24 januari. Vid varje fullmåne vill vi fortsätta att väva ett vackert strålande nät inom och runt om Jorden. Utför dina förberedande övningar och förena dig i cirkeln i ett transfigurerat tillstånd och låt vårt ljus flöda och skina. Föreställ dig band av ljus i regnbågens färger som lyser upp vår stora planet och välsignar allt liv.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du läsa ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Verkliga shamaner skyggar inte tillbaka för några svårigheter. Låt oss hälsa detta nya år med visshet om att vi helt och fullt kan delta i kommande förändringar. Vi behöver vara starka och närvarande med vårt arbete. Vi måste handla och stå tillsammans förenade med kärlek för varandra. Vi vilar och firar i lugna vatten, och vi arbetar intensivt tillsammans som gemenskap när det stormar.

Gott nytt år!

Sandras kungörelser finns att läsa på den engelska originalsidan!

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts