Transmutationsnyheter november 2016

Transmutationsnyheterna kommer antagligen till din inbox innan USAs presidentval i november. Så vi vet då ännu inte vad det kommer att bli för slutgiltigt resultat. Vi vet att kampagnen har varit ganska störd. Det är så mycket, som står på spel nu, och det är förvånande att se hur kampagnen förs.

Vi har människor ifrån många olika länder, som läser Transmutationsnyheterna. Och även om du inte känner dig så förbunden med valen här i USA, kommer resultatet att påverka hela världen.

Vad som än händer i valet var snäll och kom ihåg att:
Behåll din fokus
Fortsätt att vara positiv
Var centrerad

Låt oss fortsätta vårt arbete. Vi kan inte tillåta oss att distraheras.

Om jag känner att det behövs, kommer jag att skicka ut ett inspirerande email när valet är över. Och jag kommer naturligtvis att skriva något på mina Facebook-sidor.

Och så firas Thanksgiving i USA under november månad. Jag skriver varje år samma sak och kommer att fortsätta med det. Att fira livet, är något vi borde göra varje dag. Det borde vara inbäddat i vårt dagliga ceremoniella liv. För livet är en ceremoni. Och ett av de grundläggande elementen i alla ceremonier är tacksamhet.

För att uppleva det naturliga tillståndet av ömsesidighet behöver varje dag vara en tacksamhetsdag. Vi borde varje morgon när vi vaknar börja dagen med att tacka för våra liv. Och sedan måste vi ur våra hjärtans djup och med uppskattning för allt i väven utmärka vad vi är tacksamma för. Jag vaknar alltid upp med att tacka anden i landskapet där jag lever, och de hjälpande andarna i landskapet och mina förmödrar och förfäder för att de gett mig livet. Jag fortsätter med att tacka Jorden, Vattnet, Luften och Elden som finns i solen, för att de ger allt vi behöver för att frodas. Jag hedrar de naturväsen som lever i elementen. Jag hedrar de gömda folken som tar hand om Jorden tillsammans med oss. Föreställ dig möjligheterna om var och en i världen skulle göra detta varje dag. Föreställ dig hur livet på jorden skulle förändras.

Om ett så stort kollektiv fokuserar på att tacka, kan vi denna månad föröka kärlekskraften och ljuset när vi förenar oss i en sådan energetisk kraft.

Vi kan ge in ökad styrka i vår fullmånsceremoni Creating a Human Web of Light. Fullmånen är den 14 november. Låt oss börja bygga en energi utav kärlek och ljus som skapar en vibrerande verklighetsstruktur till liv med en ny dröm för Jorden och för allt liv. Låt oss utstråla vårt ljus, kärlek och tacksamhet tillsammans när vi väver ett nät av ljus inom och runtom Jorden.

Denna månad vill jag föreslå er att vi gör en skallra, som vi kan använda för att förena vårt energifält och för att ropa in styrka till vår globala gemenskap. Vi känner alla till den exceptionella kraft, som uppstår när en stark gemenskap fokuserar på att hela andra, allt liv och planeten.

Flera spirituella traditioner använder denna gemensamma kraft för att understödja helande. T.ex. finns det Qi Gong-lärare, som lär ut hur man kan ansluta sig till hela det Qi-fält, som skapats av tusentals praktiserande som arbetar med att hela sig själva, men även för att kunna fokusera helande energier för planeten.

Vi har i vårt arbete också fokuserat våra spirituella energier på att bygga ett starkt kollektiv.

Jag inbjuder dig att göra en skallra, som du kan utse som ett spirituellt verktyg att använda för att ge näring till vår globala gemenskap med kärlek och ljus.

Du kan göra en väldigt enkel skallra genom att ta en tom flaska och fylla en del av den med några frön, eller kristaller, eller med små stenar, eller korn. Du kan även göra en mer förfinad skallra. Om du har fler än en skallra, kan du utse en av dem för att understödja arbetet i vår gemenskap.

Låt denna skallra vara på ditt altare i ditt hem. Och ta varje dag upp den och skaka den medan du tänker på vår globala gemenskap och utstrålar kärlek och ljus till dem i vår cirkel, till praktiserande som arbetar och ber på olika sätt för livsväven och Jorden, och naturligtvis för Jorden själv.

Om du dagligen gör detta kommer det kännbara fält som skapas av alla som arbetar tillsammans att bli uppenbart för dig. Och bara denna enkla akt att skallra medan vi fokuserar på alla som är i tjänst för Jorden, kommer att ge styrka åt den kollektiva energin, som innehåller obegränsad kraft för att skapa förändring och transformation.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts