Transmutationsnyheter februari 2016

En vän till mig hade tillsammans med en grupp av hennes studenter lyssnat till mitt inledande samtal för min telekonferenskurs på Shift Network och hörde av sig till mig.

Några av hennes studenter undrade över, varför så mycket svårigheter ändå uppstår i världen, om shamanismen är en sådan kraftfull helandepraktik och har varit det in tiotusentals år.

Detta var en ofta förekommande fråga som jag ställde i transmutationsnyheterna, när jag började skriva dem varje månad.

Vi vet verkligen inte hurdan världen skulle vara idag, om vi inte hade gjort allt kollektivt spirituellt arbete. Och vad som är viktigt i det spirituella arbetet är att engagera sig för lång tid. För vi vet inte vad för slags tillväxt och utveckling, som kommer att hända i dessa tider vi lever i. Och med de stora kollektiva temana som berör oss, kanske vi inte kommer att se någon förändring under vår livstid. Vi måste helt enkelt acceptera det och ändå förbli vår vision trogna och behålla fokus i vår spirituella praktik.

Vid alla spirituella övningar finns det tider när utövarna förlorar sitt förtroende. Det fanns alltid undervisning om ”själens mörka natt”, som manifesteras på många områden i våra liv. På så vis skulpteras vårt ego och personlighet så att vår andes utstrålning kan skina igenom.

Jag har alltid levt med känslan att inte veta vad allt spirituellt arbete jag gör kommer att resultera i för Jordens öde. För Jorden har sitt eget öde, och jag är född ur Jorden och har del i detta öde.

Men jag vill göra det bästa jag kan för att behålla fokus och min vision för att helande ska kunna ske för allt liv, så att vi rör oss emot att leva på denna Jord i fred, harmoni, och hedrar och respekterar varandra och allt liv.

Jag vet inte vad mitt arbete leder till. Men jag vill vid slutet av mitt liv kunna säga att jag har tagit itu med alla utmaningar och inte gett upp. Jag har deltagit i livet med all den undervisning jag har fått. Jag utförde mina spirituella övningar, så att jag personligen kunde utvecklas så mycket som möjligt. Jag kan inte veta det slutgiltiga resultatet, för jag kan inte varsebli det genom mina vanliga sinnen. Det finns en större bild, och jag måste underkasta mig resultatet och förbli fokuserad på mitt arbete.

Det är lätt att förlora hopp och tro när vi ser världens tillstånd. Jag uppmuntrar er att ändå fortsätta göra ert arbete med vissheten att era egna shamaniska och meditativa övningar skapar personlig och global transformation.

När jag gjorde en shamanisk resa för min nästa telekonferenskurs, fick jag ett intressant meddelande av den egyptiske guden Orsiris. Jag träffar sällan denne kraftfulle lärare i mina resor. Men han dyker upp när han har ett viktigt budskap att förmedla.

Han visade mig att jag ska fokusera på kärleken och att öppna våra hjärtan när jag undervisar. Och naturligtvis vet vi alla att helande sker genom energin och vibrationen av kärlek. Men han sade till mig att det är viktigt att engagera alla våra energicentra när vi utför spirituellt arbete. Osiris meddelade mig att engagera det andra och tredje chakrat, som håller vibrationen att gå och arbeta i världen förbundna med vår egen spirituella kraft.

Han sade, att vi ofta lyssnar till trummande som förändrar våra hjärnvågor för att vi ska kunna få inträde till de osynliga rikena. Och vi arbetar utifrån hjärtat, vilket öppnar oss för att vara behållare för ovillkorlig kärlek. Men Orsiris menade att vi är födda in i en kropp för att använda hela den. Och att lära sig, hur man kommer i kontakt med vibrationen av att gå genom världen och hedra vår egen personliga makt, är en del av vår personliga resa och måste läggas till det helandearbete vi behöver göra för att tjäna planeten.

Detta gav mig så mycket sinn. För det är dags att äga vår makt och inte vara rädda för den. Under februari månad kan du meditera eller resa till vad ”att gå i din kraft” betyder för dig.

I februari firar vi i USA och en del andra länder Valentinsdagen, som ger möjlighet att uttrycka vår kärlek till våra älskade. På ett sätt känner jag mig alltid lite retad av den konstgjorda naturen i firanden som skapats för att sälja materiella saker. Men jag känner även att vi kan använda dessa dagars energi, som skapats som teman av företagsvärlden, till att förena oss energetiskt på en kollektiv nivå för att hjälpa till att manifestera vibrationer och frekvenser som vi försöker fastlägga i världen.

Och vi arbetar för att manifestera energin av ovillkorlig kärlek i världen. På Valentinsdagen kan vi smälta samman med den kollektiva energin och fylla den med vibrationen att ge näring med kärlek till allt liv och till Jorden.

Jag fick ett brev av någon som läser Transmutationsnyheterna. Hon meddelade att hon älskar att läsa Transmutationsnyheterna men att hon aldrig känt sig dragen till att praktisera shamaniskt resande. Hennes väg är meditation.

Jag vill säkerställa att alla som läser kolumnen förstår att jag alltid har velat öppna arbetet för en bred gemenskap. Så det är inte nödvändigt att utföra shamaniska resor för att vara del av vår cirkel och arbeta tillsammans. Jag föreslår alltid för de övningar jag delar med mig om, att de kan utföras antingen i en shamanisk resa eller i en meditation. Jag vill bara klarlägga att övningarna jag delger är designade för ramen av den personliga praktik inom vilken du arbetar. Det finns så många olika sätt att få tillgång till direkt uppenbarelse och till din egen inre visdom. Det finns flera vägar att uppleva ditt egna gudomliga ljus och låt det flöda in i livsväven. Jag tror ni alla förstår vad jag menar.

Jag reste och mediterade för denna månads ceremoni. Besök altaret vi har skapat i en meditation eller resa. Utför denna ceremoni på Valentinsdagen den 14 februari. På så sätt förenar vi oss med kärleksenergin som flödar från det större kollektivet i världen.

Slut dina ögon och börja resa in i de osynliga rikena. Promenera stigen ifrån rummet du reser eller mediterar i, så som vi har gjort de föregående månaderna. Du kan se dig själv gå nedför en stig, som är omgiven av höga, vackra, starka och friska träd. Jorden du beträder är fin och du stiger på rik mörk mylla. Du känner hur dina fötter sätter spår i jorden. Du lyssnar till naturens vackra ljud när du går, och du andas in de utsökta dofterna ifrån träden och växterna där och luften som ger oss liv. Växer det gräs där? Vilka andra naturvarelser finns där? Du kan till och med känna hur luften smakar. Uppmärksamma om där finns något vatten, och om du kan höra rinnande vatten. Känn solens kraft när den går ned och hur stjärnorna och månen ovan börjar utstråla sitt vackra ljus.

Känn ditt hjärtslag och uppmärksamma vad du känner när du går. Vi har gett oss tid att öppna våra hjärtan med kärlek för varandra. Känn din förbindelse med en familj av likasinnade själar, som gör allt i deras makt för att tjäna andra och Jorden.

När du fortsätter din promenad kommer du till en stor glänta. Använd din föreställningsförmåga till att se, känna, höra, lukta och smaka allt som är runt i kring dig i denna glänta. Stig helt och fullt in i denna glänta i stället för att se din resa/meditation som om det är en film. Var här nu. Tacka alla hjälpandar, som du kontinuerligt arbetar med och som nu också är del av vår gemenskap.

När du stiger in i glänta blir du bemött av en bevakande ande som kommer att rena dig spirituellt. Denna medkännande ande kanske renar dig med rökelse, eller med en fjäder, eller sjunger över dig, eller rör vid ditt hår, eller viskar ett budkap i ditt öra. Var öppen och i vetskap om att hjälpande andar vill understödja dig, så att du känner dig avlastad ifrån dina alldagliga tankar och bekymmer.

Så snart du har blivit renad kan du stiga in i gläntan och besöka det altare vi har skapat.

Låt oss stå tillsammans runt om altaret och trumma och sjunga för att hedra varandra och denna heliga plats. Efter att ha hedrat vår gemenskap, kan vi alla sitta runt om altaret och be för oss själva, för våra älskade, för allt i livsväven och för Jorden. Res inom dig själv när du ber och sänd en energetisk gåva till någon du älskar, till naturvarelser och/eller till Jorden själv.

Öppna dina ögon när att du har skickat denna energigåva. Du ser vackra papper och objekt som alla har namngivits och skrivits av var och en i vår gemenskap. På varje papperslapp och objekt finns en energigåva för var och en. Det kan vara ett ord, en symbol, en kyss, en kram etc. Denna energigåva har skapats av en hjälpande, ett element, en Gud eller Gudinna, en förfader eller förmoder, en Källa. Denna gåva är till dig. När jag gick till altaret och plockade upp en vacker andlig bild med mitt namn, märkte jag att Orsiris hade lämnat mig ett vackert offer, där det stod ”hopp” skrivet på det. Jag fick budskapet att absorbera energin ur detta ord.

Kom ihåg att det är lika viktigt att ge kärlek, som att ta emot kärlek. Du kommer att upptäcka att det finns någonting på altaret, som har lämnats till just dig av hjälpande andar.

Ta upp gåvan som är speciellt till dig och absorbera vibrationen och frekvensen i denna gåva.

När du känner att du har skickat och mottagit de energetiska gåvorna vid altaret, kan du stå upp. Ta avsked av vår grupp. Uppmärksamma och hälsa den heliga elden, som alltid brinner starkt på denna plats.

Gå samma väg som du kom för att nå denna plats och kom tillbaka i rummet där du nu är.

Öppna dina ögon och känn dig djupt rotad i Jorden och ta en par djupa andetag. Du är helt och fullt tillbaka och är fylld av utstrålningen och välsignelsen ifrån vår gemenskap.

Fullmånen är den 22 februari. Låt oss fortsatt dela detta flöde av kärlek och att ge och ta emot de energier vi behöver för att gå starka i kraft och skönhet. Låt oss göra våra förberedelseövningar för en kraftfull transfigurationsceremoni, där vi väver ett nät av ljus inom och runtom denna stora Jord.

Nya läsare av Transmutationsnyheterna kan få information under ”Creating A Human Web of Light” och även under ”Preparing for Ceremonial Work” som finns i början på sektionen för Transmutationsnyheterna.

Låt oss gå och arbeta utifrån Kärlek, men också utifrån Styrka och Kraft.

Sandras kungörelser finns att läsa p

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts