TRANSMUTATIONSNYHETER mars 2016

Återigen springer tiden iväg, och denna månad välkomnar vi en ny årstid i livet, när vi firar och ärar dagjämningen.

Under de sista par månaderna har jag fått tre förfrågningar från Transmutationsnyheternas läsare om att tala om bön. De undrade varför jag inte skriver mer om bön.

John skrev mig följande brev:

Kära Sandra,

Jag var lättad, när jag i de senaste Tramsmutaionsnyheterna läste att du anser shamaniska resor och meditation vara likvärdiga spirituella praktiker. Under årens gång har jag utfört färre och färre formella shamaniska resor. Jag har en daglig praktik med att kombinera meditation och bön, och kontakten med alla mina medkännande hjälpandar är del av den praktiken. Men har känt det, som om jag var för feg och/eller lat för att göra ”riktiga” trumresor. Och jag har känt det som att jag har svikit de olika (inkarnerade) shamaniska lärare som har varit generösa med mig in sin undervisning och rådgivning under alla år. Så jag tackar att du tog något av den bördan ifrån mig med din bekräftelse att meditation är en lika värdefull spirituell praktik som traditionellt shamaniskt resande.

Jag undrade över att dina kommentarer om meditation och resande inte innefattade någonting om bön. Att klart be en medkännande hjälp-ande i en shamanismuskurs om vägledning eller understöd är samma process, som att be om samma sak hos en gudomlighet eller annat väsen som har lämnat jordelivet, så som många gör när de ber. Den enda signifikanta skillnaden jag ser, är att shamanismen tillåter ett oändligt antal väsen att vara objekt för ens förfrågningar. Jag kan föreställa mig att många teistiska (speciellt monoteistiska) religioner skulle vara förnärmade av åsikten, att vad de gör är detsamma som shamanismuspraktiserande gör, utan att kalla det så. Och jag undrar om du inte nämner bön för att du inte vill kränka människor.

Tack för allt du gör för världen.

Hjärtligen

John

Det finns inga tvivel om att bön är en kraftfull helande styrka i våra personliga liv och även för planeten. Och jag föreställer mig att var och en som läser Transmutationsnyheterna ber och också har sitt eget sätt att be.

Avsikten med Transmutationsnyheterna har varit att lära människor hur de kan leva ett medvetet liv, så att vi blir en levande bön och förkroppsligar bönen under varje minut av våra liv och alltigenom alla de aktiviteter vi engagerar oss i under dagens gång.

För vi kan be om allt vi vill, men om vi inte lever ett medvetet liv, kommer inte våra böner att ha den sanna transformerande kraften som vore möjlig. Livet är också en ceremoni. Och vi har en tendens att avskilja våra böner och ceremonier från vårt dagliga sätt att vara i världen.

Transmutationsnyheterna har varit baserade på Medicine for the Earth-arbetet, som jag undervisar, och kärnan i den undervisningen är principen att det är vad vi blir som förändrar världen och inte vad vi gör. Och att vi måste leva utifrån kärlek och gemenskap. Vi måste fokusera och koncentrera oss på övningar, böner och ceremonier som verkligen skapar förändring. Vi behöver finna harmoni inom oss och leva utifrån det tillståndet, när vi använder vår föreställningsförmåga till att skapa den värld som innefattar ett gott liv för alla levande varelser och för själva jorden.

I vår kultur tenderar vi att avskilja vårt spirituella arbete och våra böner från hur vi lever våra liv. Och lösningen vore att integrera det i livet på denna stora Jord och med varje andetag vara som en levande bön.

Vår inre värld speglas tillbaka till oss i den yttre världen. Så vi behöver bli trädgårdsmästare för vårt inre landskap och ge näring till jorden och plantera de frön som skapar det liv, vi önskar för oss själva och för världen.

Jag försöker inte avfärda bönens kraft på något vis. Men att bara be och inte ta ansvar med det personliga arbetet, som behövs för att transformera våra egna liv och vår värld, kommer inte att leda till det slutgiltiga resultat som vi hoppas på.

Ja, det sker mirakel utav böner. Och jag vet att många av oss har bevittnat sådana mirakel i våra egna och andras liv.

Men när vi böjer oss i bön för fred i världen, så behöver vi också vara en omkringvandrande bön för fred. Vi måste lära oss att förändra energin bakom våra tankar och känslor till att vara energier för fred. Vi behöver plantera fredsfrön i vår inre trädgård. Vi måste bli fred. Det är nödvändigt att vi blir benägna att engagera alla våra sinnen för att föreställa oss att människor lever i fred. Och för detta behövs det massor av eget personligt arbete, som integreras med böner, ceremonier och andra spirituella praktiker, som vi använder.

Under de 16 åren som jag har skrivit Transmutationsnyheterna, har jag varje månad beskrivit verktyg, som vi kan använda för att bli mer medvetna och arbeta för att bli det vi måste bli, för att skapa det resultat vi önskar se och ändå släppa loss om resultat och tid.

Under åren har jag då och då sammanfattat de övningar som kan hjälpa oss att bli en levande bön.

Sist skrev jag en sådan kort sammanfattning i Transmutationsnyheterna i november 2015, och de av er som är nya läsare, kanske vill ta en titt på den korta sammanfattningen.

Jag har uppmuntrat de som praktiserar shamaniska resor och meditation att be om rådgivning, hur vi kan göra positiva förändringar i våra liv som ger näring till vår egen och jordens hälsa. Men även om vi gör en shamanisk resa för hjälp, mediterar för att komma in i vårt inre landskap och i källan inom oss, eller ber, så måste vi ändå göra vårt arbete.

Det spelar ingen roll vilken religion du tillhör eller hur du ber. Allt religiöst och alla böner kan lätt integreras i praktiker, som hjälper dig att leva ett mer medvetet liv och förkroppsliga dina böner. Lösningen är att GÖRA arbetet så att vi BLIR bönen och arbetet. Och eftersom vi lever i en så snabbt upptrappad värld och blir så översvämmade av det vi ser i media, har det varit min ”mission” att fortsätta hålla oss inspirerade och fokuserade på hur vi kan vara sanna, positiva, medvetna förändrare för våra egna och Jordens liv.

Den 23 mars är det fullmåne. Låt oss fortsätta att förena oss, om det är genom bön, meditation eller shamaniskt resande, för att verkligen uppleva vårt eget gudomliga ljus. Och låt oss tillsammans utstråla det ljuset inom och runtom denna utomordentliga Jord och beröra allt liv. Och även här är lösningen att förkroppsliga ljuset och inte tänka på det som ett mentalt koncept. Vi måste bli ljuset.

De som är nya läsare av Transmutationsnyheterna kan få instruktioner för fullmånsceremonin under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Vi firar Dagjämningen den 19 mars och välkomnar våren på den norra hemisfären och hösten på den södra hemisfären. Det är alltid en tid med stor förändring, när vi går in i dessa kraftfulla årstider, när det händer så mycket förändring i naturen.

För att fira Dagjämningen skulle jag vilja att vi fortsätter att kultivera vår inre Värld och inre landskap. När vi tillsammans gör det, ökar vi hälsan i allt liv och på Jorden. Vi skapar en global trädgård inom oss och utanför.

Uppmärksamma platser i din inre trädgård, som ligger i träda och hitta nya områden att arbeta i. Kom ihåg att vår inre trädgård är vidsträckt.

Böj dig ner och stick fingrarna i jorden. Känn den gryniga myllan och dess rikedom. Låt den helt rinna genom dina fingrar. Ha roligt när du leker med jorden. Smaka och lukta på dess rika doft. Föreställ dig att gå barfota på marken och förena dig helt med energin och hjärtslaget i din inre trädgård. Om jorden är torr och hård är det ett tecken att du har försummat att ta hand om din Inre Värld. Erinra dig hur urfolk har ett sådant lysande ljus och glädje som skiner ur deras ögon på grund av den rika Inre Värld de fortlöpande kultiverar.

Tänk över vad din mylla behöver och vilka plantor som behöver tas bort, som inte längre nyttar dig. Känn hänförelse till att göra saker. Tänk inte på det som arbete. Tänk på det som lek och som något som när och berikar din själ.

Tänk på de vilda plantor du vill sprida ut när du dansar och rör dig i din inre trädgård. Sprid ut frön för god hälsa, fred, kärlek, ljus, harmoni och så vidare. Sprid ut frön ur ditt hjärtas dröm. Sjung för plantorna, så att de vet att de är satta med kärlek.

Sedan kan du böja dig ner och försiktigt putta in fröna i jorden. Och därefter vattna dem med kärlek.

På södra hemisfären är det dags att hedra de plantor och träd som har gett oss så mycket skönhet. Känn på löven och grenarna som nu är torra och sköra. De som tidigare var levande och speglade så mycket skönhet är nu beredda att återgå till Jorden för att komposteras till rik mylla, när din inre och yttre Jordeträdgård vilar under hösten och vintern. Uppmärksamma vilka delar av din Inre Värld det är som behöver återförenas med Jorden så att myllan kan regenereras och förvandlas till rik jord, som kan omsluta fröna du planterar när våren kommer igen.

Besök din inre trädgård och lägg den i träda. Sköt om den på det sätt som känns rätt. Sjung en sång av tacksamhet för allt vackert du har fått i ditt liv. Undersök vad du behöver släppa loss i ditt alldagliga liv och vad som behöver vila. Fokusera på hur myllan i din inre trädgård känns och förena dig helt med förändringen som du märker att jorden genomgår under årstidens växel, när du sätter fötterna på marken. Du är natur. Du kan rikta in dig på säsongens förändring genom att sammansmälta med jorden där du lever och känn hur din egen kropp förändras och att det är nödvändigt att sköta om sig själv under hösten.

Om du välkomnar våren eller hösten plantera några örtfrön i en behållare inne och/eller ute. Ge plantorna som växer upp ur fröna näring med din kärlek. Sjung dagligen för fröna. Tala med plantorna när de växer sig starkare ur myllan du planterade dem i. Betrakta tillväxten och fortsätt att ge dem näring med kärlek. Och när plantorna är färdig kan du äta örterna. Tänk på att vi intar energin från de tankar och energier vi ger till vår inre och yttre trädgard.

Bestäm dig för att vara flitigare med att uppmärksamma de energier, som vi sänder till oss själva, andra, till naturen, och ut i världen. För slutligen smälter vi dessa inuti våra kroppar och i våra egna liv.

Jag sluter samman vår globala gemenskap och önskar alla en glädjefylld Dagjämning!

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts