Transmutationsnyheter maj 2016

Under månaderna (och åren) har Transmutationsnyheternas fokus riktats mot att överbrygga daglig spirituell praktik till våra liv för att öka vår hälsa och välmående, och även för gemenskaperna vi lever i, och för allt liv och planeten. Detta är naturligtvis arbete som måste fortsättas. För den yttre världen speglar vårt inre medvetandetillstånd. Och att arbeta med spirituella övningar är det som ger så mycket kraft för att skapa förändring, om vi verkligen använder koncentration och fokus, som jag skrev om i april.

Så mycket händer och det finns lite vi kan påverka i den yttre världen för säkerheten. Jag behöver inte gå in på att tala om det som sker i politiken, ekonomin, miljön eller människors psykiska tillstånd, som leder till våldsamma handlingar mot livet.

När vi ser på det ur olika perspektiv och tillåter oss att syna olika dimensioner av verkligheten, så kan vi observera hur jordens egen vibration och frekvens förändras, om vi känner och använder våra osynliga/psykiska sinnen. Och detta är del av Jordens utveckling.

Jag tror att förändringen av Jordens vibration och frekvens har en enorm inverkan på människors fysiska och mentala hälsa, om vi inte medvetet ställer in oss själva på denna nya energi, för annars lever vi inte längre i förbindelse och harmoni med Jorden.

I en meditation fick jag budskapet att vi alla tillsammans kan förena oss och arbeta med förfäderna och förmödrarna för att ställa in oss på Jordens förändrande vibration och frekvens. Att tillbringa mer tid i naturen, att sitta, vandra och/eller ligga på marken är naturligtvis ett sätt att komma i harmoni med Jordens vibration och hjärtslag.

Och vi kan göra en meditation eller shamanisk resa för att smälta samman med Jorden för att uppleva den nya vibrationen genom att bli Jorden.

Jag blev vägledd att vi ska använda oss av ceremoni för att besöka, vad jag blev sagd ”Förfädernas Grotta” för att hitta sätt att ställa in oss på Jordens förändrade vibration.

Du kan sätta på expansiv musik att lyssna till och bara dyka in i ditt eget inre landskap för att hitta denna plats.

Du kan resa och följa samma stig, som jag har berättat om de senaste månaderna för att komma till platsen, där vi har arbetat. Din avsikt när du kommer dit skall vara att hitta ”Förfädernas Grotta”.

För de av er som om igen vill höra om stigen att gå för att resa eller meditera, här är den:

Välj en dag för att utföra denna praktik, när du kan upprätthålla en avslappnad men fokuserad attityd, slut dina ögon och res in i de osynliga rikena. Gå stigen från det rum du reser eller mediterar i, så som vi har gjort de senaste par månaderna. Du kanske ser dig själv gå en stig som är omgiven av höga, vackra, starka och sunda träd. Jorden du beträder är fin och du stegar på rik mörk mylla. Du kan känna hur dina fotspår gör avtryck på jorden. Du lyssnar till skönheten i naturens ljud när du går framåt och du andas in de utsökta dofterna som platsens träd och växter utsöndrar, och ur luften som ger oss liv.

Växer där gräs? Vad finns det för andra naturvarelser på denna plats? Du kan till och med uppleva hur luften smakar. Uppmärksamma om det finns något vatten på platsen, och om du kan höra rinnande vatten. Känn styrkan i den nedgående solen och stjärnorna och månen börjar skina sitt vackra ljus.

Känn ditt hjärtslag, när du går och bara uppmärksamma vad du känner. Vi har gett oss tid att öppna våra hjärtan i kärlek till varandra. Känn din förbindelse till en familj av likasinnade själar, som gör allt i deras makt för att tjäna andra och Jorden.

När du går vidare kommer du till en stor glänta. Använd din föreställningsförmåga för att se, känna, höra, lukta och smaka allt som är runt om dig i denna glänta. Stig fullt in i denna glänta i stället för att betrakta din resa/meditation/dagdröm som om det vore en film. Var här nu. Tacka alla hjäp-andar, som du fortgående arbetar med och som nu också är del av vår cirkel.

När du träder in i gläntan möts du av en bevakande ande som renar dig på spirituell nivå. Denna medkännande ande kanske renar dig med rökelse, eller en fjäder, eller sjunger över dig, eller berör ditt hår, eller viskar ett meddelande i ditt öra. Var öppen i vetskapen om att dessa andar vill hjälpa dig att känna dig fri från bördan av dina alldagliga tankar och bekymmer.

Märk hur elden brinner starkt i mitten av gläntan. Det är samma eld som sedan månader har brunnit och mottagit våra välsignelser för det vi önskar manifestera och de sår vi hoppas kunna transformera. Stig fram till elden och lyssna till dess sprakande ljud och känn lukten av dess rök. Sitt för en stund vid elden och be den om ett budskap. Eld är intelligent, levande och en sann källa till visdom. Dela med dig till elden om en dröm för dig själv och för Jorden, som du vill manifestera. Ge näring till elden med skönheten i denna dröm för allt liv.

Lämna nu elden och gå vidare och tillåt din inre kompass och intuition att leda dig till ”Förfädernas och Förmödrarnas Grotta”. Du kommer att se ett berg framför dig med en grottöppning, där du lätt kan stiga in. Du ser när du stiger in i grottan att jorden är röd. När du går vidare märker du en eld som lyser upp grottan, så att du ser bra runt omkring dig. När du berör grottans väggar, känner du hur mjuk den röda jorden är. Det är som röd lera, men har en mjuk och jordig kvalitet.

Hitta en symbol, som du dras/kallas till. Ett av dina osynliga sinnen, att se, höra, känna, smaka, väcks av denna symbol. Lägg dina händer på symbolen och stå stilla medan symbolen delar med sig av sin energi till dig. Dessa symboler mejslades in i väggarna av våra förfäder för att ge oss en karta över framtiden och hur vi kan ställa in våra energier på framtida förändringar.

Stig helt in i din kropp, när du känner dess energi, sitt eller ligg ned med slutna ögon. Andas djupt och tillåt dig att varsebli visdomen i denna symbol, när du känner energin strömma genom din kropp och själ. Denna kunskap väcker någonting djupt inne i dig. Denna kunskap handlar om hur du kan ställa in dig själv på jordens förändrande frekvens. Denna vetskap talar till ditt psyke och till livets frö med sin innevarande kännedom. Denna kännedom leder förbi ditt medvetande, eftersom du inte kan förstå detta på en rationell nivå.

Fortsätt att andas långsamt och fokusera på din andning. Och uppmärksamma hur din andning förändras, när din kropp börjar växla sin vibration för att ställa in sig på visdomen ur denna symbol med jordens nya frekvens. Fördjupa din andning och förena dig nu med Jordens eget hjärtslag.

Stanna här och sug in allt du behöver. Och med en känsla av förnyad energi och ny förändrad mild vibration, bestämmer du dig för att lämna denna plats när du känner att ditt arbete är utfört.

Ge dig tid att långsamt skrida tillbaka till det rum du reser eller mediterar i. Fortsätt att andas djupt och upplev Jordens vibration som nu växlar och kommer att fortsätta att förändras under tidens gång. Tacka förfäderna och förmödrarna  för symbolerna till oss alla, som hjälper till med arbetet att harmonisera oss med Jordens nya energi.

Öppna dina ögon och känn dig helt jordad och med vetskapen att du kan besöka ”Förfädernas och Förmödrarnas Grotta”, när du känner behovet att ta en paus och återförena dig med Jordens nya vibration, energi, frekvens och hjärtslag.

Fullmånen är den 21 maj. Genom att använda denna nya energi och vibration som nu kurserar genom din kropp kan du förbereda dig för transfigurationsarbetet. Och låt oss förena vårt gudomliga ljus som en global gemenskap och tillsammans sända ut vårt ljus inom och runtom Jorden, och lysa upp allt liv med vår skönhet, briljans och utstrålning.

För nya läsare av Transmutationsnyhetern, finns det information för fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Sandras kungörelser finns att ta del av på den engelska originalsidan.

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts