Transmutation News – December 2020 – Czech

Zprávy o proměnách – prosinec 2020

Nevyhnutelně se posouváme vstříc novému roku. Nedovolila bych si předpovídat, co nás v příštím roce čeká. V odpovědi na zprávu na Facebooku mi prsty projela tato magická věta:

„Svět venku zdá se být menší, když rosteme zevnitř.“ Zcela jistě se nacházíme v době, kdy je vhodné růst uvnitř a dovolit si odvrátit část pozornosti od skutečného šílenství, které se odehrává venku.

Hledala jsem materiál pro tento článek a narazila na starší sloupek Zpráv o proměnách s poselstvím, které se krásně hodí k ukončení letošního roku. Tehdy jsem napsala:

Zprávy o proměnách – říjen 2017

Ve svých srdcích stále chováme veškerý život, který byl zasažen bouřemi, požáry nebo zemětřeseními. Vnímáme všechny v jejich božské síle s dosahem na nástroje, pomocí kterých dokážou procházet změnami. Všem živým bytostem, které během těchto katastrofických událostí přišly o život, děkujeme za milosrdenství, které přinesly svou přítomností na Zemi a přejeme jim hladkou a požehnanou cestu domů.

Pamatujte, že jedním z klíčů k naší práci není snaha o změnu počasí a připojení se k řadám těch, kteří se domnívají, že mohou matku přírodu ovládat. Naopak, svou duchovní prací musíme všechno živé ctít a respektovat. Země pak na základě principu vzájemnosti bude odpovídat.

V září, během jedné z telekonferenčních lekcí pořádaných The Shift Network jsem učila, jak splynout s duchovním průvodcem a podívat se na svět očima tohoto ducha namísto pohledu ega. Abych předvedla, jak s duchovním průvodcem splynout, přivolala jsem svou duchovní učitelku bohyni Eset. Požádala jsem ji, aby ke skupině promluvila na téma utrpení. Mám totiž pocit, že mnozí z mých přátel a studentů ztrácí víru a jejich pohled ustrnul na utrpení a špatném chování lidí k sobě navzájem a ke všemu živému. Praktikující různých duchovních směrů ztrácejí naději a soustředění.

Sdělení Eset bylo z mého pohledu velmi silné, a tak bych se s vámi o něj chtěla podělit pro případ, že k vám bude promlouvat a dotkne se vás na některé z úrovní. Předkládám zde pouze jádro jejího sdělení:

„Existuje nepřeberné množství planet a dimenzí, kam se duchové inkarnují, aby se učili a vyvíjeli.

Sem na Zemi jste se narodili, abyste prožívali lásku, světlo a radost. Lekcí však je, prožít nejprve utrpení a poté mít možnost dosáhnout za hranice této dimenze, kde uvnitř každého z vás (ne venku) existuje vědomí lásky a radosti. Radost vlastně není tou správnou vibrací, ve skutečnosti se jedná o blaženost, kterou váš duch cítí.

Ve vašem světě vás učitelé, včetně vaší vlastní, nabádají, abyste svá srdce otevřeli duchu lásky.

Toto učení však není správné na úrovni srdce, se kterým se máte spojit.

Soustředíte se na své fyzické srdce, které je jednoduše řečeno součástí ega. Mnozí z vás prožívají a vnímají utrpení, které na vývojové úrovni rozšiřuje vnímání soucitu. Vede vás velmi hluboko do lidství. Jste však stále lapeni v energii, vibraci a frekvenci utrpení a touto energií živíte svět. V důsledku toho, že v sobě mnozí lidé nosí energii utrpení, pak onemocní.

Nyní jste doslova i metaforicky nuceni otevřít se tomu nejhlubšímu místu uvnitř, kde veškeré vědění a moudrost čekají, abyste se z nich mohli v hlubokém doteku s lidstvím učit.

Za fyzickým srdcem se nachází srdce duchovní. Nemusíte cestovat příliš hluboko do nitra, abyste se s ním spojili. Hovoří o něm mnozí guruové, mystici a duchovní učitelé.

Duchovní srdce – sjednocené se Zdrojem, radostí, blažeností a bezpodmínečnou láskou ke všemu živému a ke stvoření, nezná utrpení. Zná blaženost, zná bezpodmínečnou lásku, ale nemá zkušenost s utrpením na této Zemi.

V zemi snů pozoruji, jak mnohá ega v počtu milionů sní iluzi, která se stále dokola na Zemi vytváří.

Posuňte se ze země snů tam, kde vyvinuté duchovní bytosti sní do světa radost a lásku.

Jste lapeni a uvězněni ve svém egu. Vykročte ze svého ega do dimenzionální reality, která se nachází za egem, do svého duchovního srdce, které prožívá pouze věčnou radost, blaženost, bezpodmínečnou lásku a světlo Zdroje.

Nacházíte se v nové době a v nové evoluci na Zemi. Opusťte svou současnou roli ve hře života. Posuňte se do života probuzeného duchovního bytí. Snažíte se stále pozvednout své vibrace a frekvence, je však nutné z vyšší vibrace a frekvence pracovat.

Objímám vás a říkám vám, že máte více voleb, než o kterých víte. Můžete se posunout na vyšší úroveň vědomí.”

Tento měsíc poslouchejte šamanskou nebo meditativní hudbu nebo věnujte čas pobytu v přírodě. Představte si, že cestujete do prostoru hned za svým fyzickým srdcem do svého duchovního srdce. Je to místo, odkud vyzařuje božská láska, světlo a blaženost. Přesuňte své břímě do duchovního srdce a prožijte, jak rychle se promění ve světlo.

Provádějte práci transfigurace a vyzařujte ze svého duchovního srdce světlo. Vyzařováním čisté, neosobní a bezpodmínečné lásky buďte zpřítomněním lásky.

V minulých vydáních Zpráv o proměnách jsem popisovala cestu do Země snů ze své knihy Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life (Kráčím ve světle: každodenní podpora šamanského života – Maitrea 2014).

Můžete cestovat nebo meditovat a požádat o vedení do Země snů, kde se společenství duchovně vyvinutých lidí z celého světa zaměřuje na vize pouze těch nejpozitivnějších a nejkrásnějších snů naplněných posvátnou úctou pro planetu. Zaujměte místo v tomto kruhu snivců a konejte svou práci.


Zimní slunovrat nastává dne 21. prosince s mnoha dalšími učeními a příležitostmi k vnitřnímu růstu.

Během slunovratu běžte do parku nebo na vaše oblíbené místo v přírodě. Otevřete všechny své smysly a vstřebávejte krásu přírody. Vnímejte svou lásku k životu, k nádherným bytostem přírody, se kterými sdílíme Zemi, a ke Gaii samotné.

Lehněte si na zem a představte si, jak se tep vašeho srdce propojuje s vaším domovem, který má stáří miliardy let. Přeneste si tento pocit hluboko do těla. Když to udělám, nedokážu si uvědomit hloubku tohoto prastarého spojení.

Vnímejte vítr nebo lehký vánek kolem sebe. Když vás vítr políbí na tvář, prociťte hloubku svého vztahu k živé bytosti, které říkáme vzduch, jež je první živou bytostí na této Zemi. Tato bytost, která je miliardy let stará, se zastavila, aby vás políbila na tvář nebo vám počechrala vlasy.

Pokud jste v blízkosti vodní plochy, ponořte do vody chodidla nebo ruce a představte si, jak se propojujete s prvotním mořem. Všimněte si, zda má pro vás tato bytost, které jsou také miliardy let, nějakou zprávu. Pokud v blízkosti vody nejste, můžete to provést jako šamanskou cestu nebo meditaci.

Vstřebejte potom sílu slunce, měsíce a hvězd a zamyslete se, jak dlouho už září na veškerý život. A teď září na vás. Vnímejte vášeň prastarého ohně, který hoří uvnitř Matky Země. Hoří i váš vnitřní oheň tak, aby se propojil se starobylostí tohoto mocného elementu?

Ponořte se skutečně do bezčasé reality, ve které žijeme. Obýváme Zemi po velmi krátkou dobu.

Nejprve skutečně vnímejte sílu vztahu, lásky a podpory těchto prastarých bytostí. Je skutečně mimo naše mentální schopnosti to pochopit, pokud si dovolíte otevřít se tomuto spojení na úrovni buněčného vědomí.

Přemítejte, proč jste tady. Žijeme skutečně po velmi krátkou dobu. Co chcete dělat s tak krátkým časem na Zemi? Uvažujte také o jednoduché životní změně, kterou můžete prosvětlit svou stopu na Gaii.

Vnímejte lásku k veškerému životu, odpusťte si vše, co je třeba si odpustit a uctěte své prastaré spojení se živly i se svými předky a s prastarými, kteří zde žili. Všechny fáze života, které nyní vidíme, již byly v historii Země prožity mnohokrát. Představte si příběhy, které vám prastaří mohou vyprávět. Požádejte je, ať vám ukážou jednoduchou životní změnu, která vás po čase zavede k pozitivní proměně.

To je ten největší dar, který můžete Gaii dát. A pokud jste ochotni připustit si lásku elementů a prastarých, obdarujete sami sebe i veškerý život.

Přeji Vám krásný slunovrat do zimy nebo do léta!

Úplněk nastává dne 29. prosince. Je to čas posvátného propojení naší velké komunity, kdy společně zaplavíme kolektivní vědomí světlem a láskou, protože tak se odstraňují nežádoucí energie. Není to čas, kdy bychom měli sedět v temnotě. Musíme pokračovat na cestě dál.

Postavte se a bubnujte, chřestěte, tančete a zpívejte. Cestujte dovnitř k vaší vnitřní hvězdě a sviťte jako ta nejjasnější hvězda na obloze.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.


Jak jsem psala minulý měsíc, budu dál pokračovat v psaní Zpráv o proměnách v současném formátu. Sloupky se velmi velkoryse překládají do mnoha jazyků.

K nabídce každý měsíc přidám předem vytvořenou nahrávku šamanské cesty nebo ceremonie, kterou budeme společně provádět. Sylvia Edwards souhlasila s tím, že bude nahrávku sdílet přes Zoom a odešle na ni odkaz.

Po nějakém čase přizvu také učitele uvedené v mém seznamu na stránkách www.shamanicteachers.com, aby i oni něčím přispěli. Dělají skvělou práci a chtěla bych vám je touto cestou představit. Od určitého bodu se tedy budeme střídat. Většinu nahrávek ale vytvořím sama.

Každý měsíc bude k dispozici jedna nahrávka šamanské cesty nebo ceremonie.

Mám pro vás také skvělou zprávu týkající se Facebookových stránek, které jsme se Sylvií vytvořily pro náš celosvětový kruh. Stránka se jmenuje Shamans Are Gardeners of Energy (Šamani jsou zahrady energie). Pokud čtete mé sloupky, víte, že je to mé oblíbené učení, které se mnou sdíleli Prastaří.

Pokud se chcete připojit, klikněte na odkaz: https://www.facebook.com/groups/991720834662313/.

Abyste se mohli připojit, musíte odpovědět na otázku. Odpověď je „Transfiguration“.

Tato Facebooková skupina je otevřena pouze pro lidi v mém mailingovém seznamu pro tento kruh.

Nová stránka Shamans Are Gardeners of Energy bude zaměřena na to, abychom kolektivní vědomí a přírodu zaplavili úctou, modlitbou, bezpodmínečnou láskou a světlem. Světlo je nejvyšší frekvence, se kterou můžeme pracovat

Pokud váš příspěvek nebude reflektovat pozitivní postoj, čest a úctu, bude odebrán. Co se stane s naším kruhem, pokud se ponoříme do stejného vědomí, ve kterém chceme žít? Chcete se ztratit v hluku nebo zažít jinou volbu; jiný způsob, jak žít svůj život?

Mám velkou radost, že máme k dispozici formát, ve kterém můžeme společně provádět silnou praxi a sdílet ji!

V rámci dokončování cyklu a přibližování se konci roku bych chtěla poděkovat Sylvii Edwards za její neutuchající pomoc při rozšiřování práce do světa! Je skutečným darem pro tuto planetu. Sylvie vždycky zůstává pozitivní, inspirativní a v posvátném prostoru.

Připojte se prosím ke mně s poděkováním Sylvii a všem překladatelům za jejich velkorysé dary. Věnují překladům mnoho svého času. Obejměme všechny v lásce a světle.

Petr Němčanský – česky
Carole Laplante – francouzsky
Catherine Meyer – francouzsky
Bea Salgado – francouzsky
Barbara Gramlich – německy
Astrid Johnen – německy
Nello Ceccon – italsky
Flavia Cavallaro – italsky
Miha Masuda – japonsky
Ai Suzuki – japonsky
Els de Graaff – holandsky
Sandra Koning – holandsky
Sofia Frazoa – portugalsky
Tatiana Starikova – rusky
Ines Fermoso – španělsky
Lena Anderheim – švédsky
Simin Uysal – turecky

Transmutation News – November 2020 – Czech

Zprávy o proměnách listopad 2020

Je zřejmé, že jsem listopadové Zprávy o proměnách napsala před volbami ve Spojených Státech, takže jsem si jistá, že ve vás i v kolektivním vědomí poletuje mnoho různých emocí.

Bez ohledu na to, jestli máte z výsledku radost nebo se hněváte, práce Léku pro Zemi je způsob života, který si neklade podmínky a praxe i ceremonie pokračují, ať už jsme šťastní nebo máme zlost.

Ceremonie jsou posvátnými akty a nástroji šamanů pro změnu. My svou práci dělat nepřestaneme.

Zprávy o proměnách v průběhu let procházely různými fázemi. Původní myšlenku měsíčních sloupků zasel svou podporou Bob Edgar. Bob byl manželem Carol Proudfoot Edgarové, skvělé šamanské učitelky, která prací stále podporuje svou lokální komunitu. Stala jsem se součástí jejich internetových stránek shamanicvisions.com.

V té době jsem publikovala vlastním nákladem vizionářský román A Fall to Grace (Pád do milosti). Každý měsíc jsem přidala část moudrosti od jednoho z duchovních průvodců a instrukce k cestě, která se vázala k učení. Každý sloupek jsem napsala ručně a odfaxovala Bobovi, který ho přepsal a umístil na web.

V roce 2000 se pak měsíční sloupek transformoval na Lék pro Zemi. K tématům Léku pro Zemi jsem psala docela plodně. Některé sloupky byly pět až deset stránek dlouhé i bez oznámení. Tehdy byly jiné časy.

Začala jsem pořádat měsíční ceremonii Světelná síť lidí. V prvním roce mi jeden budhistický mnich poslal dopis, ve kterém psal, že se k nám jeho klášter každý měsíc připojuje. Jeden pastor mi napsal, že pro transfigurační ceremonii složili píseň, kterou každý měsíc zpívali a připojovali se k nám.

Byly to pro mě bohaté zkušenosti, sdílet práci s tolika lidmi z různých oblastí a vrstev života.

Jak se potřeby našeho kolektivního vědomí měnily, lidé už nechtěli číst dlouhé blogy a zpravodaje. Mám toho také méně ke sdílení. Lék pro Zemi a Léčení duchovním světlem jsou jednoduché praxe a ceremonie, díky kterým se noříme do duchovního světla, bezpodmínečné láska a přírody.

Mistrovské zvládnutí těchto ceremonií a možnosti dosahování zázraků vyžaduje celoživotní práci, i když jsou velmi jednoduché. Míra soustředění a koncentrace, které jsou potřebné, překračují možnosti v naší kultuře běžné. Pořádání ceremonií a každodenní práce nemohou záviset na vnějších životních podmínkách nebo dění ve světě. Mistrovství vyžaduje bezpodmínečnou lásku uprostřed traumat a rozkladu.

Nemám tedy žádný nový materiál, o které bych napsala, krom toho, abych vám připomněla důležitost práce a inspirovala vás v pokračování.

V tomto ohledu procházejí Zprávy o proměnách další fází změn.

V psaní Zpráv o proměnách budu dál pokračovat ve stejném formátu, jaký existuje teď. Sloupky se velmi velkoryse překládají do mnoha jazyků.

K nabídce každý měsíc přidám předem vytvořenou nahrávku šamanské cesty nebo ceremonie, kterou budeme společně provádět. Sylvia Edwards souhlasila s tím, že bude nahrávku sdílet přes Zoom a odešle na ni odkaz.

Po nějakém čase přizvu také učitele uvedené v mém seznamu na stránkách www.shamanicteachers.com, aby i oni něčím přispěli. Konají skvělou práci a chci vám je touto cestou představit. Od určitého bodu se tedy budeme střídat. Většinu nahrávek ale vytvořím sama.

Každý měsíc bude k dispozici jedna nahrávka cesty nebo ceremonie.

Mám pro vás také skvělou zprávu týkající se Facebookových stránek, které jsme se Sylvií vytvořily pro náš celosvětový kruh. Stránka se jmenuje Shamans Are Gardeners of Energy (Šamani jsou zahrady energie). Pokud čtete sloupek, víte, že je to mé oblíbené učení, které se mnou sdíleli Prastaří.

Pokud se chcete připojit, klikněte na odkaz: https://www.facebook.com/groups/991720834662313/.

Abyste se mohli připojit, musíte odpovědět na otázku. Odpověď je „Transfiguration“.

Tato Facebooková skupina je otevřena pouze pro ty, kteří jsou v mém mailingovém seznamu lidí pro tento kruh.

Nová stránka Shamans Are Gardeners of Energy bude zaměřena na to, abychom kolektivní vědomí a přírodu zaplavili úctou, modlitbou, bezpodmínečnou láskou a světlem. Světlo je nejvyšší frekvence, se kterou můžeme pracovat.

Pokud váš příspěvek nebude reflektovat pozitivní postoj, čest a úctu, bude odebrán. Co se stane s naším kruhem, pokud se ponoříme do stejného vědomí, ve kterém chceme žít? Chcete se ztratit v hluku nebo zažít jinou volbu; jiný způsob, jak žít svůj život?

Mám velkou radost, že máme k dispozici formát, ve kterém můžeme společně provádět silnou praxi a sdílet ji!

Úplněk nastává dne 30. listopadu. Pojďme se po provedení přípravné práce koncentrovat a soustředit na to, že jsme jasnými hvězdami na nebi a zaplavujeme Zemi a veškerý život bezpodmínečnou láskou a božským světlem.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Ve Spojených státech v listopadu slavíme díkuvzdání. Pojďme využít sílu vděčnosti ve Spojených státech a přidejme ji k energii pro dobro veškerého života.

Transmutation News – October 2020 – Czech

Zprávy o proměnách říjen 2020

Předesílám, že říjnový sloupek jsem napsala ještě před tím, než se požáry na Západním pobřeží Spojených států vymkly kontrole. Zvažovala jsem, zda tento text nemám upravit, ale myslím si, že s ohledem k tomu, co jsem v minulosti o změně klimatu psala, je tento text pořád perfektní.

Domnívám se, že lidé, kteří moje sloupky čtou, jsou hluboce uvažující duchovní myslitelé, kteří mají schopnost pozorovat vzory. Sama vím, že jakmile se objevil Covid, otevřely se dveře do další úrovně rozpadu toho starého.

Protože, pokud sledujete vzory, tak jako já, všimli jste si, že dveře vedoucí k rozpadu se otevřely už před Covidem.

Devastující klimatické události probíhaly po celém světě. Dvě z nich, které se nás hluboce dotkly a zaplnily média byly požáry v Amazonii a v Austrálii. Odehrávala se však taková spousta tragických událostí, že se všechny do médií ani nedostaly.

Všechny tyto události se dožadovaly nového normálu. Probudili jste se a naslouchali?

Když Covid vstoupil do našeho kolektivního vědomí, vyžádaly si Země a přítomné síly nový normál.

Jsme nyní svědky zoufalé snahy lidí vrátit se zpět do svého „starého“ pohodlného normálu, který si nevynutil změny, pokud jsme jimi nebyli osobně dotčeni.

Je pro mě fascinující i smutné tento stav sledovat. V současnost jsou klimatické události natolik drastické, že lidé to, co považovali za normální, už nebude existovat. Musíme opravdu přijmout a odpovědět na volání Země a Matky přírody.

Z vlastní zkušenosti vím, že duše potřebuje čas, aby změny dokázala přijmout a integrovat. Často nás situace zavedou do bodu emocionálního vyčerpání a potřeby pečovat o sebe víc než kdy dříve.

Tento měsíci si najděte cesty k tělesném i duševnímu odpočinku. Choďte víc do přírody. Pokud hluk zpráv a sociálních medií vyčerpává váš nervový systém, odpočiňte si. Najděte si duchovní praxi, pomocí níž se můžete regenerovat. Vytvořte si doma modlitební oltář, abyste si mohli odpočinout v posvátném místě svého domu.

Pokračujte v ceremoniích, jejichž prostřednictvím uvolníte zranění, trauma a stavy vědomí, které vám brání tvořit vyrovnanější a zdravější život. Ze všeho nejdůležitější jsou ceremonie odpuštění sobě, ostatním a snění nového snu Země.

Pokud nedokážete milovat sami sebe, ani vaše duchovní praxe nepřispěje vašemu uzdravení a uzdravení planety. Přišli jsme sem proto, abychom prožili stejnou lásku, kterou pro nás Stvořitel a tvořivé síly vesmíru mají. Láska je zákon. Tento duchovní zákon jsme porušili na mnoha úrovních.

Zde musíme začít spřádat nový sen pro Zemi do existence.

Je také nutné provádět každý den ceremonie rozloučení se všemi bytostmi, které zemřely, a poděkovat jim za jejich jedinečnou krásu, kterou přinesly do sítě života, a potom popřát jim krásnou cestu domů, naplněnou milostí, světlem a láskou.

Provádím to každý den. Připojte se prosím ke mně.

Nedávno jsem učitelům, kteří prošli mým výcvikem, poskytla souhlas vyučovat kurzy šamanského léčení online – něco, o čem jsem tvrdila, že bych nikdy neschválila. Důvodem byla nemožnost učitele vidět, jak studenti provádí svou léčitelskou praxi na seminářích a vést je k jejich profesionalitě. Tato situace by mohla v budoucnosti vést ke zranění klienta.

Poskytla jsem tedy souhlas učitelům, kteří jsou uvedeni na mých webových stránkách www.shamanicteachers.com,učit online kurzy pro 4-6 studentů pořádat, kde každý ze studentů musí provádět léčení před celou skupinou a získávat hodnotnou zpětnou vazbu.

Toto rozhodnutí jsem nechtěla udělat zejména s ohledem na problém vyčerpanosti Zoomem, z něhož se již stává psychologická nálepka.

Někteří lidé se však chtějí naučit praxe návratu ztracené duše, extrakce a vyprovázení zesnulých, aby mohli pomáhat ostatním.

Učitelé budou většinou vyučovat online kurzy přípravných a léčitelských praxí spojené se semináři ve fyzickém světě s maskami a sociálním odstupem.

Doufám, že se budeme moci vrátit k fyzickým seminářům, jelikož online výcvik postrádá hloubku šamanského léčení, kterou studenti získají na fyzické úrovni, ale nelze ji předat online.

Vnímám, že se jedná skutečně o dočasné řešení. Vím také, že se šamanská praxe bude v průběhu následujících let proměňovat, jelikož podmínky budou vyžadovat nové způsoby práce. Šamanismus se proměňuje a vyvíjí od samého počátku.

V tomto měsíci se nám dostává neocenitelného požehnání dvou úplňků, které nastanou 1. a 31. října. Pojďme propojit své duchovní energie a staňme se skutečným světlem pro veškerý život a pro planetu Zemi. Pokud neupředeme světelnou síť v nitru a po celé Zemi, jaký nový sen se stvoří, když dojde ke znovuzrození. Provádějme svou práci a posilujme síť života, protože je základem života.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Transmutation News – September 2020 – Czech

Zprávy o proměnách - září 2020

Nedávno jsem měla během hluboké duchovní práce jednu z nejkrásnějších vizí. Procházela jsem se živým, prastarým lesem. Listy mnoha stromů se po mě natahovaly. Předávaly mi zprávu, kterou se mnou sdílela v poslední době celá příroda.

Zpráva zní: Příroda nám jde naproti tolik, kolik my jdeme k ní.

Na dosah máme obrovské léčení. K přírodním bytostem se pokoušíme mluvit ze své racionální mysli. Příroda však komunikuje s našimi tělesnými smysly, ne s naším rozumem. Bytosti přírody s námi nechtějí mluvit. Chtějí se nás dotýkat, a tak vnímejte jejich doteky a vůně, které pro nás mohou být velmi léčivé.

Byla jsem naprosto ponořena do sítě života a vnímala každou buňkou těla, jak každá bytost přírody dává a přijímá vzájemnou podporu. Byl to zážitek jako ze „šedesátek“, jednota, propojení a vnímání obrovské lásky.

Dne 22. září vplyneme do rovnodennosti. Je to nejkrásnější den, který můžeme strávit v přírodě, protože jsou nejlepší podmínky k tomu, abychom se ponořili hluboko do pole Země.

K oslavě rovnodennosti proměňte svůj postoj od rozdělování k propojování. To je to nejlepší, co právě teď můžete udělat pro veškerý život i sami pro sebe. Protože to ostatní, co se momentálně odehrává, je skutečné šílenství. Ať do té díry nespadnete.

V současnosti se před námi odkrývá mnoho různých energetických polí. Vybírejte moudře v den rovnodennosti pole, ve kterém chcete žít, zatímco roční období plyne jedno do druhého. I vy můžete vplynout do zdravějšího a jednoduššího způsobu života.

Dovolte přírodě, ať vám ukáže, jak.

Pokud hledáte vhodnou ceremonii, kterou byste mohli v den rovnodennosti uspořádat, zalistujte mou knihou Kniha obřadů: Šamanská moudrost pro objevení posvátnosti v každodenním životě. (The Book of Ceremony: invoking the Sacred into Everyday Life).

Úplněk nastává dne 2. září. Ponořme se do hlubin našeho duchovního světla, které se po nás natahuje. Jděte mu naproti a spojte se s ním ve svém vlastním světle. Spojte se se zářivým světlem naší globální komunity a dovolte mu vybudovat zdravé energetické pole pro veškerý život.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Připojuji se k našemu kruhu s přáním krásné rovnodennosti.

Transmutation News – August 2020 – Czech

Zprávy o proměnách - srpen 2020

Mnoho let už píšu o stinné stránce šamanské komunity, která pluje na povrchových vlnách. Když plujeme na povrchových vlnách, naučíme se dobře šlapat vodu.

Připravíme se však nakonec o cenné zasvěcení a cestu, které nás dovede domů k našemu Pravému já, pokud si nedovolíme ponořit se pod povrchové vlny? I když žijeme v neznámu, dáváme přednost neznámu, ve němž se nemusíme nořit do temnoty života, zasvěcení, které se běžně nazývá Temnou nocí duše.

Zde se však naučíme hovořit se svou duší. Svlečeme svou předchozí identitu, abychom uviděli krásu, dary a sílu svého vnitřního světa. Jakmile to najdeme, vstoupíme do nádhery lásky a světla, které jsme tady na Zemi nikdy nezažili. Potřebujeme však ochotu podniknout cestu nadpozemským územím, kterým procházíme, když onemocníme, ztratíme něco důležitého, prožijeme žal, rozpad, nedostatek víry a podobně.

V současnosti moderního západního světa mnozí z nás přivolali transformativní energie. Řekli jsme si, že se chceme transformovat. Pokoušeli jsme se o to využitím praxí, které nás dovedli k míru a zvyšení hladiny endorfinů a z nich plynoucího dobrého pocitu. Možná to však nebylo tím nejlepší rozhodnutím, které jsme mohli učinit, protože díky němu stále plaveme na povrchových vlnách změn.

Když v šamanském světě požádáte o transformaci, žádáte tím o vstup do Temné noci duše. Jedná se o naprosto úžasné území, které však po vstupu nahání hrůzu, jelikož z vás strhne vaši identitu a všechno, co jste si mysleli, že víte.

Jak bohatá je to cesta, která vás po odejmutí toho, co již vaší identitě neslouží, dovede k vaší pravé identitě, síle, vnitřnímu světlu a lásce. Jste totiž skutečným odrazem tvořivých sil vesmíru, což však zjistíte, jakmile projdete územím, které se nazývá Temnou nocí duše. Objevíte aspekty bezpodmínečné lásky a zažijete světlo, o nichž jste netušili, že existují.

V průběhu tohoto zasvěcení zemřete zaživa na své ego a znovuzrodíte se do bytosti, která je ve všech ohledech soběstačná.

Skutečně věřím, že jakmile se člověk naučí projít Temnou nocí duše, naučí se vyplout z jakékoli vlny, kterou život přinese, s mocí a silou. Stanete se přítomností bezpodmínečné lásky a světla mimo vše, co jste až doposud prožili.

Pokud se o tomto území chcete dozvědět víc a naučit se, jak jím projít, můžete se zaregistrovat do mého nového kurzu Temná noc duše jako portál do světla šamana (The Dark Night of the Soul as a Portal to the Shaman’s Light).

Registrovat se můžete zde: https://shiftnetwork.isrefer.com/go/dnsSI/ingerman/

Na nějakou dobu jsem se přestala věnovat Facebooku. Potřebovala jsem si odpočinout. Vrátím se však, abych mohla pracovat s účastníky svého nového kurzu.

Před tím, než jsem se odpojila, přečetla jsem si tuto nádhernou báseň od Jacka Wyrda, který ji umístil na stránku The Shamans Cave na Facebooku.

POŽEHNÁNÍ VÁŽKY

Stará pokožka jsou pozůstatky živočichů, kterou musí svléct, aby mohli růst. Takovým živočichem je i vážka. První dva roky stráví jako vodní nymfa. Plave ve vodě, dýchá vodu a nikdy se nevynoří na vzduch. Jakmile však najde vše, co potřebuje ve vodním světě pod vlnami, vyleze na vzduch. Nedokáže tam však dýchat, nic nevidí. Věří, že musí jít vstříc světlu, do neznáma. Tam, bez pomoci, proklube se svými zády ven a rozvine křídla.

Je to záležitost léta. Když poprvé nabere vzduch do plic, musí si lehnout na slunce, nechat si osušit křídla a zpevnit svou schránku. Neví, co může očekávat, ale ví, že musí. Nedovolí strachu, aby ji zastavil, ví jen, že jde správně. Když vzlétne, jako drak na oblohu, nechá svou starou kůži ležet. Neohlíží se zpět, jen letí.

Je léto, čas transformace v záři slunce. Ať jste jako vážky a věříte transformaci, kterou musíte podstoupit, abyste mohli letět svobodně tak, jak jste vždycky měli. Ať ztělesníte krásné požehnání vážky.

Jack Wyrd praktikuje a učí jádro šamanismu (core shamanism) a pořádá pravidelná měsíční setkání kruhu šamanského cestování v Bangoru, ve státě Main, v USA. Připravuje vydání své knihy věnované duchovnímu folkloru s pracovní názvem Nejvzácnější bytosti Mainu: Praktický průvodce světem mytologických a legendárních stvoření a bytostí Nové Anglie a přilehlé oblasti Kanady (Maine’s Rarest Creatures: a Field Guide to Mythological and Legendary Creatures and Beings of New England and Adjacent Canada), bude publikována v červnu 2021 v nakladatelství Down East Books. Můžete se podívat na Jackovu stránku na Facebooku.

Úplněk nastává dne 3. srpna. Pojďme se ponořit do hlubin našeho duchovního světla, které se s námi chce spojit. Vyjděte mu naproti a propojte se s ním prostřednictví vlastního světla. Spojte se se zářivým světlem celosvětové komunity a dovolte mu vytvořit zdravé pole energie pro veškerý život.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Transmutation News – July 2020 – Czech

Zprávy o proměnách červenec 2020

Zjistila jsem, že se skutečně nořím do nitra a v těchto čase potřebuji zůstávat v tichu. Veškeré turbulence, kterých jsme všude svědky, jsou součástí rozpouštění života takového, jaký známe.

Protesty jsou důležité, abychom vyjádřili své volání po spravedlnosti, poctivosti, rovnosti a laskavosti. Sama jsem kdysi vášnivě protestovala. Mé zdraví však už takové konání ve světě nepodporuje.

Pevně však věřím v Lék pro Zemi a Léčení duchovním světlem. Šamanismus poskytuje všechny nástroje a vedení, které potřebujeme, abychom nalezli své plynutí a to, co potřebujeme dělat a změnit, a důležitost pokračování v ceremoniích.

Všechny nás to tlačí ke zdi, abychom dělali svou duchovní práci a plně se na ni soustředili.

Trávím tolik času, kolik můžu, v tichu, držím prostor pro společenství a provádím duchovní praxi, kterou učím už desetiletí. Jsem v úžasu z hloubky ticha, do kterého mě to volá.

Co mi však láme srdce, je narůstající rozdělení duchovní komunity. Hovořím o tomto rozdělení už čtyřicet let a pozoruji, jak se hranice napínají až k bodu, odkud už nemusí být návratu. Můžeme se prostě rozplynout do různých dimenzí vnímání a prožívání duchovní práce. Existuje tolik různých perspektiv nahlížejících na život, když se díváte očima Ducha, ale přesto se mnozí stále dívají očima ega.

Mou volbou je zůstat na cestě, jenž mě povede na úrovně vědomí, kterých jsem dosahovala prostřednictvím své ceremoniální práce a transfigurace.

V průběhu několika posledních kurzů, které jsem učila pro Shift Network, jsem skutečně vystoupila z některých polí nezdravé energie a vytvářím nová zářivá, do kterých svými praxemi budu vstupovat.

Asi před rokem jsem vyzvala náš kruh, aby se podělil o inspirativní příběhy. Zde je jeden, který se mnou sdílela Nancy. Požádala jsem ji o svolení, abych jej mohla sdílet i s vámi. Má oblíbená část je: „Rozumíš tomu příběhu špatně……”

“Milá Sandro,

skupina se kterou bubnuji, se včera večer setkala a já prošla skvělou šamanskou cestou, o kterou bych se s tebou chtěla podělit. Přišlo mi, že jde o pokračování obrazu, který jsem dostala minulý rok, kdy jsem stála, dívala se do obrovské vlny, která se před tím, než se zlomila, zastavila a bylo mi řečeno, abych se podívala skrze ni.

Šamanské cesty se účastnilo mnoho lidí, myslím, že představovali všechny lidi, leželi jsme na zádech na zemi. „Ano, vlna udeřila,“ bylo mi řečeno. Nám se však nestalo nic, jen nás vlna nabrala a poskládala do geometrického útvaru (připomínal mi seskupení jako při synchronizovaném plavání nebo při tanci, když jsem jej pozorovala shora). Pomalu jsme se vrátili na zem pod sebou tak, že jsme se jí dotýkali hrudníky.

Zatímco jsme tam leželi, voda kolem nás začala pomalu plynout a konejšila nás. Slunce na nás svítilo, hřálo a vyživovalo nás. Zpozorovala jsem, že mi ze srdce vyrůstá zelený výhonek a myslela jsem si, že je to pro nás zpráva, že z nás vyroste něco nového, ale bylo mi řečeno, abych byla trpělivá.

Během několika dalších minut nám z prstů na rukou a na nohou, z úst a krku, z čela a břicha začaly vyrůstat výhonky. I když byli velmi malé, každý člověk věděl, že některé jsou ovocné stromy a jiné jehličnany, zelenina, květiny, tráva a jetel…. Každý výhonek nesl své poslání a časem by vyrostl a uzrál.

Pak přišla zpráva. „Chápeš ten příběh špatně. Myslíš si, že jste byli zavedeni do Zahrady a pak jste byli donuceni ji opustit. Ale vy JSTE Zahrada. Z vašeho bytí Země vzkvétá. Vy jste půda, skrze kterou stvoření přináší nový život. Země vás všechny podporuje.“

Byla to nádherná zkušenost, která mě hlouběji propojila se Zemí a se všemi bytostmi než kdykoli předtím. Věděla jsem, že z této zprávy budeš mít radost.

Když provádím ceremonie rozloučení s poděkováním, svědectví krásy a požehnání každého života mě povznáší. Rozšířila jsem ceremoniál o vyjádření hluboké vděčnosti všem živým bytostem, které jsou ochotny zde během těchto těžkých časů setrvat. Jsem velmi vděčná za to, že s námi zůstáváš. Tvoje přítomnost zde je nádherným povzbuzením a moudrostí.”

Úplněk nastává dne 5. července. Tehdy můžeme skutečně přispět léčení našeho společenství a přinést světlo do temnoty. Práce však nebude úspěšná, pokud budete pracovat ze své mysli. Je třeba dosáhnout co nejhlouběji své duše a ducha. Proveďte prosím svou přípravnou práci a odložte ego stranou. Váš duch je čistým zářivým světlem se silou transformovat všechno, čeho se dotkne. Vyzařujte své světlo po celé Zemi a skrze ni!

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Transmutation News – June 2020 – Czech

Zprávy o proměnách - červen 2020

V novinách jsem četla rozhovor s mužem, kterému se nezdál jeho vlastní život dost důležitý a chtěl se vrátit zpátky do práce, aby mohl zajistit budoucnost svým dětem a vnukům. Jak vznešené gesto.

Problémem je, že se lidé zajímají více o peníze než o život. To je postoj mnoha lidí ve světě – chtějí hmotné věci. Ano, potřebujeme peníze a jídlo. O tom nechci diskutovat.

Pokud však masová populace znečišťuje a otravuje vodu, kterou pijeme, zemi, ze které jíme a vzduch, který dýcháme, nejsou to činy, které by chránili naše nejbližší a budoucí generace.

Je to opravdu stav, do kterého jsme se dostali?

Slýchám často pobuřující prohlášení lidí z mnoha různých životních oblastí, duchovních a náboženských tradic. V jejich chování vnímám kromě strachu i čistou zuřivost a hněv.

Nejsmutnější na celé pandemii je pro mě mimo umírání a utrpení vzájemná oddělenost. Oddělují se od sebe země, ekonomické skupiny, nemocní a zdraví a dění v politice je šílené a nahání strach.

Podívejme se také na duchovní komunitu. Ze všech prastarých duchovních učení víme, že magické léčivé schopnosti plynou ze vzájemného propojení lidí v jednotě, následkem čehož může uzdravující síla exponenciálně růst. K tomu je však zapotřebí soustředění, vůle a skutečná disciplína, které zabrání vzniku slabých spojení, kudy by z kruhu léčivá síla unikala.

Sjednocení se pro duchovní komunitu zdá být výzvou. Samozřejmě, všichni pracují svým vlastním způsobem. Každý šaman. Klíčem je provádět léčení, ke kterému jsme vedeni, a neposuzovat, co dělají ostatní. Pokud vyzařujete lásku, světlo, laskavost, úctu a respekt, není pak důležité, jak a kdy svou práci provádíte.

V minulém roce jsem se s vámi podělila o velmi zásadní cestu za Matkou Zemí. Sdělila mi, že se vyvíjí do stavu, ve kterém bude částečně hmotnou a částečně světelnou, duhovou a průhlednou. Nepůjde o přežití nejsilnějších, protože všechny bytosti obývající Zemi budou v rovnováze hmoty a ducha a v mnohem významnější vzájemné interakci, než jakou zažíváme v současnosti.

Je to vývojový skok, který ve svém životě už nezažiju. Vnímám však budoucnost, ve které na Zemi budou žít bytosti, které chápou sílu a moc lásky a spíše jí žijí, než by o ní mluvili.

Můžete si jen představit, jak se život, který teď známe, bude muset rozpadnout, než se do této fáze dostaneme. Snad tento rozpad prožíváme právě teď a skrze něj vstupujeme do hlubšího prožívání významu lidské bytosti a bytosti přírody. Tento nový sen v sobě zahrnuje také způsob, jakým můžeme žít v harmonických komunitách bez nadvlády a ve vzájemné spolupráci.

Když se podíváme na jádro problému, vnímáme na všech rovinách života pouze ega, která za všechno, co se ve světě děje, od klimatické změny, světových problémů, až po viry, obviňují všechny kolem sebe.

Je čas ponořit se do úvah. Každý stojíme před svou smrtí, ať už ji zaviní virus nebo jiné změny, které se na Zemi dějí. Když vstoupíme do svého nitra a uvědomíme si své projekce, kterými za svůj stav viníme ostatní, můžeme se léčit a růst. Ať se se mnou stane cokoli, chci odsud odejít tak, že využiji všechny příležitosti k vývoji, které mi život nabízí.

Úplněk nastává dne 5. června. Nemyslím, že vám musím říkat, jak důležité je zanechat činností na povrchu a vstoupit co nejhlouběji. Pojďme spojit své ruce a vnímat lásku k našemu kruhu a životu. Cestujte do svého nitra, spojte se s hlubokou láskou ve svém srdci pro veškerý život a vyzařujte své božské světlo všemu, co milujete.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Tento měsíc se propojíme také k oslavě letního/zimního slunovratu. Slunce nám dává život. Pojďme vzdát úctu proměně ročních období a novému pohybu slunce. Pokud můžete, běžte ven a lehněte si na zem. Řekněte jí, jak moc ji milujete a přijměte v plnosti její lásku k vám! Uvědomte si krásu života.

Přeji vám krásný slunovrat!

Buďte zdrávi a naplněni světlem!

Transmutation News – May 2020 – Czech

Zprávy o proměnách květen 2020

V roce 2000 jsem začala pořádat workshopy v zahraničí s názvem Lék pro Zemi a Léčení Duchovním světlem (Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light)). Tato práce měla nakonec pro mnohé velkou sílu. Naučili se, že nás neléčí pouze na individuální úrovni. Prostřednictvím vědeckých experimentů se ukázalo, jak můžeme transformovat toxiny v našem prostředí.

V úvodu práce vždycky připomínám, že má dvě fáze. Nejdříve je třeba individuální prací změnit nezdravé návykové vzorce svého chování ve světě. Existují stavy stínu jako hněv, strach, stará zranění, žijící v každém z nás. V průběhu života se toužíme vyléčit z minulosti a stát se těmi nejlepšími lidmi, jakými můžeme být. Prostřednictvím každodenní duchovní praxe transformujeme stav svého vědomí a pak se sami k sobě i k celému světu budeme chovat s laskavostí, úctou a respektem.

Druhou fází práce je ceremoniální praxe, během níž se můžeme společně propojit. Ceremonie jsou nástrojem šamanů, jejichž pomocí vytváří změnu. Pořádáním ceremonií bez integrace každodenní praxe se však dobré výsledky nedostaví. Individuální praxe, pomocí níž se budete transformovat do vyvinutějších jedinců, a provádění ceremonií, tak jak je děláte, je dokonalou kombinací k dosažení úspěchu.

Životy lidí se díky této práci proměnily pozitivním směrem. Studenti mi stále píší e-maily a komunikují prostřednictvím sociálních sítí, že mi ani nedokážou vyjádřit, jak dobře se jim na současné vlně proměny, do které jsme se dostali kvůli koronaviru jede, mají v sobě zároveň klid i sílu. Zcela se do každodenní práce zamilovali.

Jak jsem už v minulém sloupku psala, podle jednoho šamanského učení se epidemie rodí, když kolektivní vědomí zaplavují negativní myšlenkové formy. A jak jsem se také zmínila, jako lidstvo za sebou máme šňůru traumat, které na nás na všechny mají stále negativní vliv. Nemusí s tím všichni souhlasit, ale vcelku dobře umíme střílet jedovaté šípy do kolektivního vědomí a ovlivňovat tak veškerý život.

Je čas změnit způsob, jakým provádíme svou práci a posunout ji na vyšší úroveň. Je nutné, abychom z minuty na minutu naplňovali svůj život posvátnými skutky a prováděli ceremonie v každodenních činnostech a ve způsobech jakým vaříme, uklízíme, komunikujeme s ostatními a podobně. Všechno v životě je ceremonií. Provádějte je vědomě.

Před tím, než propukla epidemie koronaviru, zjistila jsem, že potřebuji trávit hodně času o samotě a v tichu. Když jsme se ocitli v izolaci, uvědomila jsem si, že jsem v ní byla už dlouho.

Potřebovala jsem čas, abych mohla naslouchat své duši, svému vnitřnímu hlasu, tělu i srdci. „Okolní“ svět pro mě byl tak hlasitý, že jsem přestala slyšet svůj vlastní hlas. Trávila jsem proto každou volnou chvilku v tichosti. Pouze jsem meditovala a byla s vlastními myšlenkami. V tomto stavu ke mně přichází velká inspirace. Uvědomila jsem si také, že jsem přestala vnímat své vlastní plynutí. Nalezení plynutí je zásadní pro zdraví na každé úrovni. Vnímám také svou vlastní sílu a neztrácím se v divokých kolektivních stavech, do kterých se právě teď lidé noří.

Klíčem k našemu přežití je naslouchat hojnosti informací, které přichází skrze každého z nás, ne skrze ostatní.

Jako součástí své práce občas nahlédnu na Facebook. Velmi mě inspiruje bohatství moudrosti, které sdílejí domorodí lidé mnoha šamanských kultur.

Dotýká se mě nejvíce, jak se všechny informace shodují u každého ze stařešinů z různých kmenů. Vedení přicházelo během všech nočních ceremonií po mnoho nocí.

Život je ceremonie. Když se ceremonie provádí pouze několik minut bez navázání silného vztahu s přírodou a duchovními průvodci, vyzní naprázdno.

Tvořte posvátný život. Uctívejte život v průběhu celého dne. Svědomitě vyzařujte lásku, Světlo, laskavost, úctu a respekt všemu, co je živé. Je to jeden čin, který můžeme vykonat a léčit tak energetické pole, které jsme vytvořili.

Někdy v osmdesátých letech mě jednou v noci probudil hřmící hlas a otřásl celým mým pokojem. Řekl: „Lidé poslední dva tisíce let hledali Boha mimo sebe a v příštích dvou tisíci letech budou Boha hledat uvnitř“.

Jasně jsem vnímala pravdivost sdělení a samozřejmě vidím velkou část své vnitřní cesty.

Bylo zajímavé, že se hlas před dvěma lety vrátil. Se svým manželem jsme se zrovna chystali na výpravu. Když jsme vyplňovali dokumenty, uslyšela jsem znovu hlas říkat: „Tam nebudete.”

Pokud se naučíme naslouchat, dostane se nám důležitých praktických informací.

Má velkou sílu, když ceremonii transfigurace přinesete svým blízkým a do své komunity. Když na mých stránkách klinete na odkaz The Transmutation News, najdete přepis ceremonie transfigurace, kterou jsem vedla pro čtyři sta lidí. Můžete tuto praxi, která je zásadní pro život, přinést do svého společenství tak jak je, nebo si ji můžete přizpůsobit podle svých okolností.

Úplněk nastává dne 7.května. Pojďme společně pozvednou vibrace své praxe. Určité škodlivé energie nemohou ve vyšších vibracích přežít. Naplňte se svým božským světlem, vstřebejte jej do každé buňky a pak vyzařujte jasné světlo a vibrace pro veškerý život.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Buďte zdrávi a naplněni světlem.

Transmutation News – April 2020 – Czech

Zprávy o proměnách - duben 2020

S velkým potěšením bych vám chtěla oznámit, že jsem byla časopisem Watkins Mind Body Spirit Magazine jmenována jednou ze 100 Nejvlivnějších duchovních žijících lidí pro rok 2020. Dostala jsem se až na 24. místo v seznamu. Vnímám, že uznání mé práce je i uznáním šamanismu a veškeré kvalitní práce, kterou všichni provádíme.

Praxe Lék pro Zemi a Léčení duchovním světlem (The Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light) by se měla provádět každý den. Když jsem začala studovat šamanismus, dozvěděla jsem se, že se viry tvoří z negativních myšlenkových vzorců. Uvědomte si veškerou negativitu, která vyvěrá z hněvu nad světovou politickou situací, nad požáry v Amazonii a v Austrálii. Tato negativita zaplavuje naše kolektivní vědomí.

Amazonie je považována za plíce Země. A nyní se objevil virus, který napadá plíce.

Skutečně všechno je propojeno. Myslím, že změny, kterých jsme nyní svědky, budou pokračovat, dokud se lidé neprobudí, nepřehodnotí své priority a život se pro ně stane důležitějším než peníze.

Máme skvělou schopnost udržovat své zdraví, podporovat komunitu pomocí transfigurace, provádět praxi společně s ostatními a transformovat negativní stavy vědomí.

Prostřednictvím The Shift Network učím speciální sedmitýdenní kurz, ve kterém představuji ta nejsilnější cvičení z Léku pro Zemi a Léčení duchovním světlem.

Kurz bude mít tři úrovně. Budeme se učit udržovat své zdraví na fyzické, duševní a duchovní úrovni. Budeme provádět transfiguraci a další léčivé ceremonie, podporovat sílu celosvětového kruhu a provádět ceremonie ve prospěch veškerého života. Samozřejmě se zaměříme také na to, jak svou práci můžeme sdílet ve svých komunitách, pokud vás to zajímá.

Ne všechno pro vás bude nové. Tento kurz je uzpůsoben tak, abyste s jeho pomocí mohli lépe udržovat společnou praxi živou a pulzující a dozvědět se, jak pomocí energie praxe můžete zůstávat v bezpečí, jak si udržovat otevřený postoj pro další učení, rozšiřovat perspektivu a propojovat se ke společným ceremoniím. Všechna cvičení a ceremonie povedu a k účasti na tomto kurzu nemusíte splňovat žádné požadavky.

Úvodní telekonference zdarma se uskuteční 1. dubna, kurz začíná 14. dubna a bude pokračovat následujících 7 týdnů. Pro ty, kteří se nemohou účastnit kurzů naživo budou k dispozici nahrávky.

Na kurz s názvem 3 Shamanic Practices for Spiritual Immunity: How to Strengthen Your Health, Navigate Fear & Empower Your Community (3 šamanské praktiky pro duchovní imunitu: jak posilovat zdraví, pracovat se strachem a podporovat svou komunitu) se můžete zaregistrovat zde:

https://shiftnetwork.isrefer.com/go/3spSI/ingerman/

Kvůli nadcházejícímu workshopu a cestování, na které jsem se potřebovala připravit, jsem dubnové Zprávy o proměnách napsala dříve. I když se v tomto sloupku nezmiňuji o koronaviru, mám pocit, že informace, které sdílím, jsou důležité pro udržení zdraví.


Na šamanské cestě ke mně náhle duchovní průvodci začali mluvit o volbách ve Spojených státech, i když jsem se na volby neptala. Byla to spontánní zpráva. Nesdělovali mi detaily, ale získala jsem hluboký vhled. Cesta je poněkud klikatá, takže budete muset dávat pozor, kam mě rozhovor s nimi zavedl.

Ohledně voleb byly informace krátké a stručné. Bylo mi řečeno, že lidé budou volit kandidáta, ze kterého budou mít pocit bezpečí, a že má o ně starost.

Zavedlo mě to k životnímu prostředí. Když si totiž vybíráme vůdce, abychom se cítili v bezpečí, životní prostředí často zůstává mimo záběr.

Sdělení mě zavedlo až sem. Stále píšu o tom, že jsme příroda, ne spojeni s přírodou. Viděla jsem, že naše zneužívání přírody je jako zneužívání vlastních orgánů až do bodu, kdy orgány začnou sami sebe napadat prostřednictvím autoimunitního systému.

V současnosti se na planetě setkáváme s mnoha záhadnými problémy, které se týkají autoimunitních potíží. Pokud se nezačneme starat o svoje tělo, které je součástí přírody, budou problémy, kdy tělo útočí samo na sebe, narůstat.

Úvahy mě zavedly následně k mé osobní práci. Bylo mi řečeno, že má neustálá sebekritika na téma, co všechno jsem udělala špatně, namísto uznání toho, co jsem udělala dobře, je příčinou mých zdravotních problémů. Když necítíme svou hodnotu, jsme k sobě kritičtí a nedokážeme přijímat lásku, útočíme nakonec sami na sebe. Z tohoto stavu vznikají autoimunitní problémy a extrémní záněty, kterých je v současnosti velká spousta.

Podstatou sdělení pro mě bylo, že pokud se chceme vyléčit a uzdravit planetu, musíme vstřebat božskou bezpodmínečnou lásku, zpracovat, jak sebe sami odsuzujeme, do přírody neustále vyzařovat lásku, a měnit chování vůči všem cítícím bytostem, se kterými sdílíme Zemi. Už víme, jak tato praxe naši duši naplňuje.

Úplněk nastává dne 7. dubna. Odložte každodenní starosti, rozšiřte svůj úhel pohledu a vnímejte skutečnost v širších souvislostech. Proveďte svou přípravnou práci a prožijte své skutečné zářivé světlo, které vyzařuje po celé Zemi a skrze ni. Dovolte svému světlu a lásce vyzařovat pro každou živou bytost na planetě.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Transmutation News – March 2020 – Czech

Zprávy o proměnách březen 2020

Dne 19. března se posuneme do rovnodennosti. Čas se stále velmi zrychluje a klimatické změny, které vidíme, nabírají na rychlosti. Jak všichni víme, některé z těchto změn jsou prostě způsobeny evolucí planety. Některé změny však způsobuje člověk.

Mnozí lidé se probouzí a spolupracují na duchovní úrovni, jiní na hmotné úrovni, a mění způsob, jakým žijí, jak se stravují, a jaké výrobky jsou ochotni kupovat, aby na Zemi zanechávali lehčí stopu.

Jak už jsem psala, velkou starost mi dělají duchovní praktikující, kteří se spojují, aby manipulovali s počasím. Příroda se nenechá manipulovat, ale určitě se nám snaží předat významnou zprávu. Manipulace s počasím má katastrofální následky, jelikož se vychýlí rovnováha a dochází k tragickým událostem na jiných místech, které by jinak byli v bezpečí.

Pro mě z toho vyplývá jedno zásadní ponaučení. Věřím, že musíme vybudovat pevný vztah se zemí, kde žijeme, s duchovními předky, kteří se o zemi, vzduch, vodu i oheň starají. Pokud s nimi jako se svými blízkými navážeme silné pouto, můžeme spolu komunikovat a vyjednávat, jelikož nás za to, že je budeme ctít, budou milovat.

V současnosti jim žádnou úctu neprokazujeme, protože do elementů, které nám dávají život, vypouštíme znečisťující látky, a pokoušíme se s nimi manipulovat způsobem, o kterém is myslíme, že je pro nás přínosný.

Učte se od země a elementů.

S přivítáním jara na severní polokouli a podzimu na jižní polokouli můžeme provést následující cvičení.

Věnujte čas budování pevného svazku se zemí, se soucitnými duchovními předky země, elementy a všemi přírodními bytostmi, se kterými si přejete navázat komunikaci.

Rozhodněte se, se kterou bytostí chcete hovořit a požádejte: „Mohu vstoupit do tvého pole energie?“ A pak splyňte s láskou a světlem.

Představte se a začněte s konverzací, jako byste hovořili se svým novým přítelem. Můžete se dozvědět o zemi, životě duchovních bytostí a historii. Co pro ně znamená život na Zemi? Jakmile navážete kvalitní vztah a konverzaci, požádejte o zprávu, jak můžete pracovat na duchovní úrovni a co můžete udělat proto, abyste žili v harmonii se zemí.

Pokud s touto praxí budeme všichni pokračovat, uvidíme v místě, kde žijeme, pozitivní změny.

Stejně pracují lidé s přírodních kmenů po celém světě, kteří svou zemi, elementy a všechny přírodní bytosti vnímají jako rodinu ve společném životním prostředí. V současnosti velmi usilovně pracují na tom, aby si usmířili duchy. Právě teď se své práci věnují, zatímco nepůvodní obyvatelé nechápou principy vzájemnosti a ubírají tím na síle jejich práce. Pokud se k nim a jejich mocné praxi připojíme, naučíme se spoustu nových věcí a pomůžeme zmírnit mnohá utrpení.


Úplněk nastává dne 9. března. Pojďme požádat sílu Měsíce, aby nám pomohla znásobit vyzařování světla po celé Zemi a skrze ni. Provádějte svou praxi transfigurace a vyzařujte světlo tak jasně, že na celé Zemi nebude jediného místa, kterého by se vaše světlo nedotklo.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Připojuji se k našemu zářivému kruhu s přáním krásné rovnodennosti naplněné hlubokou moudrostí získané v propojování se s elementy, které nám dávají život.