Zprávy o proměnách - červen 2020

V novinách jsem četla rozhovor s mužem, kterému se nezdál jeho vlastní život dost důležitý a chtěl se vrátit zpátky do práce, aby mohl zajistit budoucnost svým dětem a vnukům. Jak vznešené gesto.

Problémem je, že se lidé zajímají více o peníze než o život. To je postoj mnoha lidí ve světě – chtějí hmotné věci. Ano, potřebujeme peníze a jídlo. O tom nechci diskutovat.

Pokud však masová populace znečišťuje a otravuje vodu, kterou pijeme, zemi, ze které jíme a vzduch, který dýcháme, nejsou to činy, které by chránili naše nejbližší a budoucí generace.

Je to opravdu stav, do kterého jsme se dostali?

Slýchám často pobuřující prohlášení lidí z mnoha různých životních oblastí, duchovních a náboženských tradic. V jejich chování vnímám kromě strachu i čistou zuřivost a hněv.

Nejsmutnější na celé pandemii je pro mě mimo umírání a utrpení vzájemná oddělenost. Oddělují se od sebe země, ekonomické skupiny, nemocní a zdraví a dění v politice je šílené a nahání strach.

Podívejme se také na duchovní komunitu. Ze všech prastarých duchovních učení víme, že magické léčivé schopnosti plynou ze vzájemného propojení lidí v jednotě, následkem čehož může uzdravující síla exponenciálně růst. K tomu je však zapotřebí soustředění, vůle a skutečná disciplína, které zabrání vzniku slabých spojení, kudy by z kruhu léčivá síla unikala.

Sjednocení se pro duchovní komunitu zdá být výzvou. Samozřejmě, všichni pracují svým vlastním způsobem. Každý šaman. Klíčem je provádět léčení, ke kterému jsme vedeni, a neposuzovat, co dělají ostatní. Pokud vyzařujete lásku, světlo, laskavost, úctu a respekt, není pak důležité, jak a kdy svou práci provádíte.

V minulém roce jsem se s vámi podělila o velmi zásadní cestu za Matkou Zemí. Sdělila mi, že se vyvíjí do stavu, ve kterém bude částečně hmotnou a částečně světelnou, duhovou a průhlednou. Nepůjde o přežití nejsilnějších, protože všechny bytosti obývající Zemi budou v rovnováze hmoty a ducha a v mnohem významnější vzájemné interakci, než jakou zažíváme v současnosti.

Je to vývojový skok, který ve svém životě už nezažiju. Vnímám však budoucnost, ve které na Zemi budou žít bytosti, které chápou sílu a moc lásky a spíše jí žijí, než by o ní mluvili.

Můžete si jen představit, jak se život, který teď známe, bude muset rozpadnout, než se do této fáze dostaneme. Snad tento rozpad prožíváme právě teď a skrze něj vstupujeme do hlubšího prožívání významu lidské bytosti a bytosti přírody. Tento nový sen v sobě zahrnuje také způsob, jakým můžeme žít v harmonických komunitách bez nadvlády a ve vzájemné spolupráci.

Když se podíváme na jádro problému, vnímáme na všech rovinách života pouze ega, která za všechno, co se ve světě děje, od klimatické změny, světových problémů, až po viry, obviňují všechny kolem sebe.

Je čas ponořit se do úvah. Každý stojíme před svou smrtí, ať už ji zaviní virus nebo jiné změny, které se na Zemi dějí. Když vstoupíme do svého nitra a uvědomíme si své projekce, kterými za svůj stav viníme ostatní, můžeme se léčit a růst. Ať se se mnou stane cokoli, chci odsud odejít tak, že využiji všechny příležitosti k vývoji, které mi život nabízí.

Úplněk nastává dne 5. června. Nemyslím, že vám musím říkat, jak důležité je zanechat činností na povrchu a vstoupit co nejhlouběji. Pojďme spojit své ruce a vnímat lásku k našemu kruhu a životu. Cestujte do svého nitra, spojte se s hlubokou láskou ve svém srdci pro veškerý život a vyzařujte své božské světlo všemu, co milujete.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Tento měsíc se propojíme také k oslavě letního/zimního slunovratu. Slunce nám dává život. Pojďme vzdát úctu proměně ročních období a novému pohybu slunce. Pokud můžete, běžte ven a lehněte si na zem. Řekněte jí, jak moc ji milujete a přijměte v plnosti její lásku k vám! Uvědomte si krásu života.

Přeji vám krásný slunovrat!

Buďte zdrávi a naplněni světlem!

Recommended Posts