Transmutation News – December 2017 – Czech

Zprávy o proměnách – prosinec 2017

Když se podíváme na některé z problémů, kterým ve světě čelíme, jedno z obrovských témat je kvalitní péče o děti, které je v současnosti v mnoha rodinách nedostatek. Problém samozřejmě vyvěrá z faktu, že rodiče nedostávali péči od svých rodičů, a tak se nezdravé chování předává dál.

Řešení spočívá v tom, naučit se, jak pečovat sám o sebe. Mnozí z nás se s požadavkem o péči obracejí na vnější zdroje a další lidi. Mnozí postrádají vlastní zkušenost bezpodmínečné lásky, o mnohé se nestarali jako o malou zářivou bytost světla, která si zaslouží přijímat lásku a dávat lásku, k čemuž jsme předurčeni. Někteří lidé se uzavírají před ostatními, protože je nikdo nenaučil, jak se k ostatním chovat, a jaký vztah mají mít sami k sobě.

Myslím si, že je velmi důležité, abyste prozkoumali způsoby, jak o sebe můžete pečovat, zatímco se přizpůsobujete změnám, které na nás na všechny tlačí.

V čase oslavy slunovratu hovoří některá náboženství a duchovní tradice o narození svatého nebo kouzelného dítěte.

Můžeme vnímat sami sebe, za použití principů šamanismu, jako kouzelné dítě? V průběhu slunovratu tomuto tématu věnujte nějaký čas.

Prozkoumejte způsoby, jak o sebe můžete pečovat. Pokud sami sobě, všemu živému i Zemi chcete pomoct, i tato jediná praxe změní svět. Podle principu jednoty vědomí platí, že pokud se naučíte milovat sami sebe, bude každý povznesen energií, kterou do sítě života přinesete. Aniž byste si to museli sami uvědomovat, můžete měnit svět k lepšímu tím, že do kolektivního vědomí vnášíte velmi potřebnou energii lásky k sobě.

Úplněk nastává 2. prosince. Přemýšlejte o jedinečném energetickém podpisu, kterým se do sítě života připojujete. Cestujte do svého nitra a vnímejte své vnitřní vyzařování, světlo hvězdy, světlo slunce, které vyzařuje pro Zemi a skrze ni. Naše světlo září hluboko do Země a na všechna místa na planetě. naše láska a světlo vibrují sítí života a vnáší do ní léčivou energii, tím jak spřádáme tapiserii nové reality a uvádíme ji v život.

Jsme zavázáni našemu kruhu a veškerému životu, že budeme pokračovat ve spřádání světelné sítě bez ohledu na to, jaký výsledek se dostaví. Šamanská praxe není o tom „zvítězit“, ale o tom, jak se naučit zasévat prostřednictvím vlastní duchovní praxe semena a pečovat o sazenice, dokud z nich nevyrostou nádherné zářivé rostliny, které změnu přinesou v pravý čas, což nutně nemusí být načasováno podle přání našeho ega.

Instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ naleznete na domovské stránce.

K oslavě slunovratu se propojíme 21. prosince. Podle toho, kde žijete, vstupujete nyní do zimy nebo do léta. Příroda nás krásně učí, jak plynout se změnou, protože v přírodě se všechno neustále proměňuje. Bouře, roční období, lunární cykly a růst ovlivňují náš každodenní život. Jakmile se spojíme s plynutím přírody, spojíme se i se svým vnitřním plynutím a budeme kráčet elegantně s proudem života.

Během slunovratu věnujte čas pobytu v přírodě a pokuste se probudit své vlastní vnitřní proudění. Pobyt v přírodě je pro vás i pro všechno živé velmi léčivý, protože pak celou síť života vyživujete svými sny, láskou a světlem.

Proveďte svou přípravnou práci. Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si můj návrh, jak se na obřadní práci připravit v sekci “The Transmutation News” (Zprávy o proměnách).

Můžete bubnovat, chřestit, zpívat a tančit. Ze všeho nejdůležitější je však být v přítomnosti a uvědomovat si všechny dary, které nám příroda v každém okamžiku našeho bdělého života dává.

Vnímejte, jak vám do tváři září slunce. Pokud se schovalo za mraky a nesvítí, představte si, jak vám jeho teplo projasňuje tvář. Projevte živé bytosti, které nazýváme Sluncem, vděk. Sehněte se k zemi a vnímejte texturu země, na které stojíte. Chvíli postůjte, kývejte se dopředu a dozadu nebo se pohybujte, jak vám to přijde příjemné a vnímejte, jak se váš vnitřní proud propojuje se zemí, kde žijete. Vzdejte Zemi dík za všechno, co vám dává na fyzické, emocionální a duchovní úrovni. Požehnejte větru, který vás hladí. Poděkujte Vzduchu za to, že vám dává život a neustále vás s každých nádechem a výdechem provází. Pokud můžete jít k vodnímu toku, nebo ploše, udělejte to. Pokud ne, pracujte s vodou doma. Vyzařujte své světlo do vody ať už se nachází v jakékoli formě, kterou máte k dispozici. Můžete vyzařovat světlo do misky s vodou a pak ji vlít do místního vodního toku nebo jí zalít zemi. Planeta Země je vodní planetou a my jsme bytosti z vody. Voda plyne uvnitř i vně bez úsilí a vždycky se vrací do svého Zdroje – do velkého moře. Bez vody byste nebyli naživu. Ze srdce prosím Vodě poděkujte.

Při tom si uvědomujte, jak se vaše tělo propojuje se změnou ročního období. Tato změna ovlivňuje náš vnitřní i vnější svět.


V příbězích, které mám k dispozici, se mnou sdílíte, jak hluboce se vás práce, o které píšu ve Zprávách o proměnách, dotýká. Děkuji všem za vaše laskavá slova. Mám představu, že v roce 2018 vás nechám navrhnout, jakých témat bych se měla dotknout. Budu se zabývat pouze těmi, která souvisí s učením ze Zpráv o proměnách. Nebudu mít prostor, abych psala o každém tématu, takže vyberu ta, která vás z mého pohledu nejvíce osloví a pomohou naší celosvětové komunitě. Můžete psát na e-mail stories@sandraingerman.com, a já sestavím seznam témat, kterým se v průběhu roku mohu věnovat.

Na konci každého roku jsem velmi vděčná a chtěla bych poděkovat Sylvii Edwards a překladatelům, kteří věnují svůj drahocenný čas, aby přinesli Zprávy o proměnách čtenářům, kteří nerozumí anglicky. Všichni překladatelé žijí své životy a věnují se své práci, a musí svým životem navigovat, takže čas, který každý měsíc věnují překladu tohoto sloupku, aby se rozšířil do našeho mezinárodního kruhu, je velmi cenný.

Připojte se ke mně prosím s poděkováním Sylvii Edwards, která spoustu práce a času věnuje přípravě Zpráv o proměnách každý měsíc, a pošlete jej překladatelům a také každému z vás. Děkuji Sylvie za všechnu lásku, kterou věnuješ každý měsíc a pomáháš mi tento sloupek šířit do naší komunity. Přejeme ti do nového roku všechno nejlepší a mnoho radosti.

A připojte se ke mně s požehnáním všem našim překladatelům:

Lena Anderheim – švédsky
Nello Ceccon – italsky
Jorjette Cristescu – rumunsky
Ines Fermoso – španělsky
Sofia Frazoa – portugalsky
Els de Graaff-van Meeteren and Sandra Koning – holandsky
Astrid Johnen and Barbara Gramlich– německy
Miriam Kisssova – slovensky
Carole Laplante and Bea Salgado – francouzsky
Petr Němčanský – česky
Irina Osechinsky and Anton Uvarov – rusky
Tea Thum – finsky
Simin Uysal – turecky

A nakonec se propojme a vzájemně si pošleme požehnání k přivítání slunovratu!

Transmutation News – November 2017 – Czech

Zprávy o proměnách – listopad 2017

V několika posledních vydáních Zpráv o proměnách jsem se s vámi podělila o to, jak mi lidé píší o svých stavech zoufalství a o těžkostech, které jim komplikují duchovní praxi. Poslední dobou se však tato komunikace mění, jak jsem doufala a očekávala.

O tom všem, co se děje v našem vnitřním a ve vnějším světě, se dá říct, že procházíme smrtí. Jak Elisabeth Kubler-Ross výstižně poznamenala, v přípravě na smrt člověk prochází několika fázemi, stejně jako když prožívá zármutek. Hovořila samozřejmě o lidech s konečnou diagnózou. Tyto fáze se však týkají také smrti našeho současného stavu vědomí ega. Fáze, které popisuje, po sobě nemusí následovat v daném pořadí a připouští, že někteří lidé tyto stavy nikdy neprožijí. Z mého pohledu je však její popis pozoruhodný, protože jsem pracovala s mnoha lidmi, kteří se vyrovnávali se smrtí a prožívali stavy hlubokého zármutku.

Nejprve je zde odmítání. Pak následuje hněv, že se život viděno lidskýma očima mění bezútěšným způsobem. Když velký šaman zří hmotný svět, ve kterém žijeme, vidí za něj do jiných dimenzí reality, kde jsou naděje a léčení stále přítomny. Po té, co se lidé dostanou do stavu hněvu, začnou někdy smlouvat s božskou mocí a prosí o zázračné uzdravení

V určitém bodě se hněv vůči smrti může proměnit v přijetí. Někteří lidé si myslí, že stav přijetí znamená, že se vzdají, ale to není pravda. I ve stavu přijetí máme nástroje, pomocí kterých můžeme stát svorně při sobě, pokračovat v práci a nevzdávat se svých snů. Když si připustíme, že procházíme smrtí, zároveň se můžeme učit, jak se přizpůsobit nastávajícím nutným změnám a vrátit se do stavu vyrovnanosti.

Lidé mi poslední dobou říkají, že při prožívání „smrti ega“ a opouštění toho známého v životě mají při cestách, obřadech a léčení hlubší zážitky. Současná krize, kterou procházíme, ve skutečnosti odkrývá závoj do světa, kde na nás čekají hlubší vhledy a vedení. Vzdálenost mezi běžnou a neobyčejnou realitou se tím, jak se učíme zírat do dimenzí, které se nacházejí za tou naší, zkracuje. Stejně to dělali šamani po celá tisíciletí. Pomocí zírání do jiných dimenzí reality můžeme skutečně přivést vyšší energie, které nám pomohou provést tolik potřebný posun do znovuzrození a osvícení. Tyto fáze následují po jakékoli smrti a prožitku roztrhání na kusy.


Ve Spojených státech je listopad měsícem, kdy slavíme díkuvzdání. Každý rok sděluji stejnou zprávu. V šamanských kulturách byl každý den dnem díkůvzdání. Každý den se děkovalo slunci. Každý člen komunity slunci vzdával dík za život a energii, kterou slunce dává, aby veškerý život mohl vzkvétat. Vděk se každý den projevoval všem rostlinám a stromům, které pomáhaly léčit a živit komunity, děkovalo se hojnosti zvěře, která se obětovala, aby se jiní mohli najíst a přežít. Prostřednictvím síly vděku, pocty a respektu se mezi lidmi a elementy země, vzduchu, vody a slunce tvořila rovnováha a plynutí.

Lidé se zaměřovali na vyšší sny a vize a nevyživovali to, co v jejich vnějším světě nefungovalo. Lidé projevovali vděčnost za bohatství a poklady božských sil, které žijí v každém z nás.

Každý den bylo díkůvzdání, a pomocí této jednoduché a magické duchovní praxe jsme dokázali tvořit velmi mocné sny. Ať se nám v životě děje cokoli, máme vždycky samotný život, za který můžeme být vděční.

Úplněk nastává 4. listopadu a to je vždycky velmi výhodný čas k propojení se s naší společnou energií, k vyzařování světla a sdílení bezpodmínečné lásky s veškerým životem při spřádání krásné světelné sítě po celé Zemi a skrze ni. Nezapomeňte provést přípravné práce, abyste dokázali skutečně vstoupit do božského světla a mohli se připojit k naší globální komunitě a vyzařovat světlo na všechna místa na planetě, která potřebují duchovní léčení v době trhání na kusy a znovuzrození.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Transmutation News – October 2017 – Czech

Zprávy o proměnách – říjen 2017

Chováme stále v srdci veškerý život, který byl postižen bouřemi, požáry nebo zemětřesením a vnímáme všechny v jejich božské síle s dosahem na nástroje, pomocí kterých dokážou procházet změnami. Všem živým bytostem, které během těchto katastrofických událostí zahynuly, děkujeme za milosrdenství jejich přítomnosti na Zemi a přejeme hladkou a požehnanou cestu domů.

Pamatujte, že klíčem k naší práci není snaha o změnu počasí a připojení se k řadám lidí, kteří si myslí, že mohou ovládat matku přírodu. Svou duchovní prací musíme ctít a respektovat všechno živé. Země pak bude na základě principu vzájemnosti odpovídat.

V září, během jedné z telekonferenčních lekcí pořádaných The Shift Network jsem učila, jak splynout s duchovním průvodcem a podívat se na svět očima ducha namísto pohledu ega. Abych předvedla, jak s duchovním průvodcem splynout, přivolala jsem svou duchovní učitelku bohyni Eset. Požádala jsem ji, aby ke skupině promluvila na téma utrpení. Mám totiž pocit, že mnozí z mých přátel a studentů ztrácí víru a jejich pohled ustrnul na mnohém utrpení a špatném chování lidí k sobě navzájem a ke všemu živému. Praktikující různých duchovních směrů ztrácejí naději a soustředění.

Sdělení Eset bylo z mého pohledu velmi výživné, a tak bych se s vámi o něj chtěla podělit pro případ, že k vám bude promlouvat a dotkne se vás na některé z úrovní. Předkládám zde pouze jádro jejího sdělení:

„Existuje nepřeberné množství planet a dimenzí, kam se duchové inkarnují, aby se učili a vyvíjeli.

Sem na Zemi jste se narodili, abyste prožívali lásku, světlo a radost. Lekcí však je, prožít nejprve utrpení a poté mít možnost dosáhnout za hranice této dimenze, kde uvnitř každého z vás (ne venku) existuje vědomí lásky a radosti. Radost vlastně není tou správnou vibrací, ve skutečnosti se jedná o blaženost, kterou duch pociťuje.

Ve vašem světě vás učitelé, včetně vaší učitelky, nabádají, abyste otevřeli své srdce duchu lásky.

Toto učení však není správné na úrovni srdce, se kterým se máte podle instrukcí spojit.

Jste soustředěni na své fyzické srdce, které je vlastně součástí ega. Mnozí z vás prožívají a vnímají utrpení, které na vývojové úrovni rozšiřuje chápání soucitu. Vede vás velmi hluboko do lidství. Jste však stále lapeni v energii, vibraci, frekvenci utrpení a touto energií živíte svět. A tím, že v sobě lidé nosí energii utrpení, mnozí z nich onemocní.

Nyní jste doslova i metaforicky nuceni otevřít se tomu nejhlubšímu místu ve vás, kde veškeré vědění a moudrost čekají, abyste se z nich mohli v hlubokém doteku s lidstvím učit.

Za fyzickým srdcem se nachází srdce duchovní. Nemusíte cestovat příliš hluboko do nitra, abyste se s ním propojili. Hovoří o něm mnozí guruové, mystici a duchovní učitelé.

Duchovní srdce – sjednocené se Zdrojem, radostí, blažeností a bezpodmínečnou láskou ke všemu živému a ke stvoření nezná utrpení. Zná blaženost, zná bezpodmínečnou lásku, ale nemá zkušenost s utrpením na této Zemi.

V Zemi snů pozoruji, jak mnohá ega v počtu milionů sní iluzi, kterou vidíte, jak se na Zemi stále dokola vytváří.

Posuňte se z této Země snů tam, kde vyvinuté duchovní bytosti sní do světa radost a lásku.

Jste lapeni a uvězněni ve svém egu. Vykročte ze svého ega do dimenzionální reality, která se nachází za egem, do svého duchovního srdce, které prožívá pouze věčnou radost, blaženost, bezpodmínečnou lásku a světlo Zdroje.

Nacházíte se v nové době a v nové evoluci na Zemi. Zanechte své současné role ve hře života. Vkročte do života probuzeného duchovního bytí. Stále se snažíte pozvednout své vibrace a frekvence, musíte však pracovat z vyšší vibrace a frekvence.

Objímám vás a říkám, že máte více voleb, než o kterých víte. Můžete se posunout na vyšší úroveň vědomí.”

Tento měsíc poslouchejte šamanskou nebo meditativní hudbu nebo věnujte čas pobytu v přírodě. Představte si, že cestujete do prostoru hned za svým fyzickým srdcem do svého duchovního srdce. Je to místo, odkud vyzařuje božská láska, světlo a blaženost. Přesuňte své břímě do duchovního srdce a zakuste, jak rychle se promění ve světlo.

Provádějte práci transfigurace a vyzařujte ze svého duchovního srdce světlo. Vyzařováním čisté, neosobní a bezpodmínečné lásky buďte zpřítomněním lásky.

V minulých vydáních Zpráv o proměnách jsem popisovala cestu do Země snů z mé knihy Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life (Putování ve světle: každodenní posilování šamanského života).

Můžete cestovat nebo meditovat a požádat o vedení do Země snů, kde se společenství duchovně vyvinutých lidí z celého světa zaměřuje na denní snění pouze těch nejpozitivnějších a nejkrásnějších snů naplněných posvátnou úctou pro planetu. Zaujměte místo v tomto kruhu snivců a konejte svou práci.


Úplněk nastává 5. října. Je to nejvýhodnější čas, kdy je možné „sklízet“ plody rostlin, které jsme pěstovali ze semen slov, myšlenek a představ, kdy můžeme pokračovat v praxi vyzařování světla do světa.

Pojďme se v tento den propojit. Proveďte přípravnou práci, odložte zátěže z běžné reality a rušivé myšlenky. Cestujte do nitra, do svého duchovního srdce, na místo své vnitřní hvězdy, slunce, plamene a vyzařujte nezměrné vlny světla. Propojme se všichni v kruhu a vyživujme veškerý život láskou a světlem. Vyzařujeme světlo po celé Zemí a skrze ni a vytváříme úctyhodnou světelnou síť.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, vítejte v našem kruhu. Instrukce k obřadu úplňku najdete pod odkazem „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Příběh pro tento měsíc:


Anna napsala:

“Sandro,

K tvému bodu o bytí pouze milující přítomností; vyplatí se dojít až na konec.

Vyhostila jsem energie nejednotnosti, které prožívají ostatní, protože potřebují pročistit svůj vlastní systém.

Nedávám tomu pozornost a chovám se k ostatním s nadšením a laskavostí, jak nejlépe v každé situaci dovedu.

K rodině, prodavačkám v potravinách a ke každému, na koho narazím. Klíčem je být šťastná, uvolněná a pouze naslouchat.

Nemusím nic komentovat, řešit ani se zapojovat. Byla jsem svědkem toho, jak se díky této praxi a následným krokům obtížné situace transformovaly.

Někteří členové naší rodiny prochází těžkými časy. Pokloním se jejich síle, naslouchám jim a většinou v jejich přítomnosti zůstávám šťastná a vyrovnaná a jim se díky tomu uleví.

Každý den jdu ještě dál řečením záměru: „Ať je všechno, s čím se setkám a všechno, co dělám pro nejvyšší dobro všech bytostí ve všech směrech času a prostoru a ve všech dimenzích.”

Pokračuj ve své skvělé práci. Všechno dobře dopadne. Procházíme jen těžkým obdobím. To zvládneme.

Zdravím,

Anne”

Děkuji ti Anne za tvou inspirativní zprávu.

Transmutation News – September 2017 – Czech

Zprávy o proměnách Září 2017

Doporučovala jsem vám všem, abyste se spojili s novými vyššími vibracemi a frekvencemi, které váš život posunou do „příjemnější a vyvinutější dimenze“, než jakou teď vnímáme v hustších kolektivních stavech vědomí. Takový posun má zároveň konkrétní dopad.

Stejně jako mnozí z nás pracuji na tom, abych nové frekvence a vibrace navigovala svým tělem. V průběhu této práce jsem se setkala s různými výzvami. Prostřednictvím šamanské cesty a záměru jsem požádala o vedení. Setkala jsem se s nádherným duchovním průvodcem, který mi sdělil, že když se rostlina, strom nebo jakákoli bytost promění, není cesty zpět. Proměněný stav je novým běžným stavem.

Soucitný duchovní průvodce mi sdělil, že je pro tělo důležité nacházet se ve stavu celistvosti. V současnosti jsou totiž mnozí z nás jako mraveniště, které někdo rozrušil. Když se mravenci chovají běžným způsobem, pochodují v naprostém řádu a navzájem spolu komunikují. Když je něco rozruší, rozutečou se, začnou se pohybovat chaoticky a přestanou komunikovat.

Pak mi řekl, že stejný jev se nyní odehrává v kolektivním vědomí. Jak víte, přirovnávám často kolektivní vědomí k organizmu.

Soucitný duchovní průvodce, mi řekl, že přesně to samé se děje buňkám v kolektivním poli energie. Sdělil mi, že toto pole bylo rozrušeno, jednotlivé buňky spolu nekomunikují a nejsou propojeny. Návrat zpět do stavu celistvosti je součástí našeho léčení a posunu do nového stadia evoluce.

Vnímala jsem, že prožívání „nového běžného stavu“ je přesně to, co se děje mnoha lidem, které znám, kteří se snaží naladit na nové energie. Podněcovala jsem vás, abyste byli zpřítomněním lásky a světla. K tomu je zapotřebí spousta hluboké a vytrvalé práce s tělem, myslí a duchem.

Přirovnání světa k mraveništi mi připadá velmi přiléhavé pro mnohé znepokojivé chování, které dnes pozorujeme ve světě. Existuje obecný pocit, že chybí přirozený řád a energie se stala chaotickou. Myslím si, že z tohoto důvodu se lidé chovají agresivněji.

Jsem přesvědčena, že tento jev prožívají mnozí z nás, protože na úrovni ega stále používáme staré vzorce. Když zároveň udržujeme svou duchovní praxi, prožíváme posun ve vibracích a frekvencích. Z toho pak přirozeně vzniká chaos a dokud nepřijdeme na to, jak se na všech úrovních – tělo, mysl a duch– lépe vyladit, náš stav se nezmění.

Duchovní průvodce mi předal instrukce, abych trávila více času v prázdnotě, kde je možné vzorce přenastavit . To mě zaujalo, protože jedna moje známá výborná učitelka a praktikující šamanka přinesla, že umí přenastavit své vzorce tím, že tráví čas v prázdnotě.

Duchovní průvodce také doporučil práci se zvukem, pomocí níž se v kolektivním vědomí vytvoří pocit celistvosti a dojde k naladění se na nové energie.

Jakmile se vrátíme do stavu celistvosti, naše přítomnost se přirozeně zlepší.

V tomto čase potřebujeme pomocí šamanských cest hledat způsoby, jak se na osobní i globální úrovni vrátit do stavu celistvosti.

Stále věřím, že trávením více času v přírodě toho lze dosáhnout. K vyladění vibrací, které nás posunout zpět do stavu celistvosti, pomáhá také tanec, zpěv a hra na hudební nástroje. Přínosem pro veškerý život a pro osobní naladění se na nové energie, které vstupují na Zemi, je samozřejmě také prohlubování praxe transfigurace.

Rovnodennost slavíme 22. září. Příroda vstupuje do nového cyklu a tak je obdobím velmi příhodným pro přenastavení starých vzorců chování. Pro ty z nás, kteří žijí na severní polokouli, je výhodné šamansky cestovat nebo meditovat o obřadu, pomocí něhož můžeme uvolnit staré vzorce ega a zátěže z minulosti, které nám brání vstoupit do života v harmonii a celistvosti. Proveďte ve své vnitřní zahradě změny a odstraňte rostliny starých přesvědčení a zranění, které vám již neslouží.

Vy, co žijete na jižní polokouli, přivítejte jaro cestou do své vnitřní zahrady a zregenerujte v ní půdu. Můžete odstranit staré rostliny sabotujících přesvědčení, hněvu a strachu, které neslouží vašemu osobnímu zdraví a blahobytu ani zdraví a blahobytu planety. Věnujte čas své zahradě a zasaďte taková semínka, která vám do života přinesou lásku, světlo a obrodu.

Úplněk nastává 6. září. Pojďme se vědomě rozhodnout a přijmout závazek k prohloubení práce a k životu ze svého vnitřního světla. Učiňte tato rozhodnutí v zájmu vlastním, naší komunity, všeho živého i Země, neboť pro taková rozhodnutí je teď velmi příhodná doba. Nechejte své světlo proudit a splétat se se světlem našeho společenství. Vyzařujte světlo a lásku po celé Zemi, skrze ni a ve prospěch všeho živého.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím na domovské stránce instrukce k obřadu úplňku „Tvoření světelné sítě lidí“.

V dubnových Zprávách o proměnách jsem psala o nádherné bytosti jakou je chobotnice, o jejích skvělých schopnostech na fyzické i intelektuální úrovni. O chobotnicích jsem psala proto, abych vás podnítila ke zkoumání nádherných bytostí, na které si nikdy nevzpomeneme, když se ladíme na úžasný energetický podpis, kterým všechno živé přispívá do sítě života. Zjistěte si prosím, jakými dary jsou obdařeny bytosti, o kterých toho tolik nevíte. Žijeme na planetě, která oplývá okouzlujícími bytostmi přírody.

Nedávno někdo na Facebook vložil krátké video, které působilo velmi blahodárně na srdce. Na pláži někdo našel chobotnici. Vložil ji do sklenice a vypustil zpátky do moře. Chobotnice se z moře vrátila, doplula až k němu, položila mu jedno z chapadel na botu a po chvíli se vrátila zpět do moře. Pohled na chobotnici, jak děkuje člověku, který ji zachránil život, je obraz, na který nikdy nezapomenu.

Vím, že se na planetě potýkáme s těžkostmi a uvědomuji si, že na různých úrovních mají dopad na každého z nás. Musím však říct, že bytosti přírody, se kterými sdílíme tuto planetu – od těch mikroskopických až po ty obrovské – jsou velmi vzácné. Stejně jako všechny formy života se snaží přežít a zaslouží si od nás to nejlepší, co jim můžeme podporou přírody v dobách extrémních změn nabídnout. Pokračujte prosím ve své duchovní práci. Má to skutečně velký význam!

V průběhu mého kurzu pořádaného Shift Network jsme prostřednictvím telekonference provedli transfigurační experiment na velkou vzdálenost. Tohoto kurzu se účastní lidé z celého světa, a proto je spolupráce na transfiguraci velmi vzrušující.

Sylvia Edwards byla společně s několika dobrovolníky v hotelovém pokoji v Louisville, Coloradu. Měli s sebou různé testovací látky. Všichni se nořili do světla, které jsme společně se skupinou z celého světa vyzařovali a dostavily se úžasné výsledky. Na domovské stránce klikněte na odkaz „GDV Results“, kde v článku „2017 Remote Transfiguration Experiment Report“ najdete výsledky tohoto experimentu. Určitě se vám bude líbit obrázek kuličky. Lidé, kteří se transfiguračního experimentu účastnili, s námi pak sdíleli své pocity před experimentem a po něm.

I když už víme, jaké výsledky se po transfiguraci mohou dostavit, vždy nás výsledky aktuální práce velmi povzbudí.

Jen od několika z vás dostávám příběhy, které chcete sdílet, ale to je v pořádku. Možnost společného sdílení jsem komunitě nabídla teprve nedávno. Ráda bych se podělila o několik příběhů, které jsem v průběhu času dostala.

Tady je nádherný příběh od Diane:

“Ahoj Sandro,

ráda bych se s tebou podělila o příběh, který se mi nedávno přihodil s mojí maminkou. Když otec a bratr zemřeli, rozprášili jsme jejich popel nad oceánem na nádherném místě v Mainu. Maminka u mě byla na návštěvě a společně jsme se jely podívat na místo, kde byl jejich popel uložen k odpočinku. Byl nádherný, jasný den. Krásný byl i oceán a jeho vlny tříštící se o skály.

Seděly jsme na lavičce a povídaly si o našich milovaných a o nádherném místě, kde je můžeme navštěvovat. Vyjadřovaly jsme a cítily hlubokou lásku! Vyfotila jsem telefonem pár fotek s výhledem na moře a na krásné okolí.

Když jsme se vrátily domů, prohlížely jsme si fotografie a všimly si velmi zřetelného paprsku světla na místě, kde jsme před tím stály a dalšího nalevo od něj. Pořídila jsem tyto dvě fotky hned za sebou ze stejného místa, maminka stála vedle mě. Slunce nebylo přímo nad námi a paprsky světla jsme tam neviděly. Jako fotografka jsem v exteriéru pořídila tisíce fotografií, ale takové paprsky světla jsem nikdy neviděla. Věděly jsme, že naši milovaní na nás dolů v té chvíli doslova zářili.

Když jsem četla Zprávy o proměnách, uvědomila jsem si, kolik v ten den proudilo lásky … že když lásku posíláme ze srdce, v myšlenkách a vyjadřujeme svými činy, láska se přirozeně vrací.“

Fotky, které Diane poslala, byly nádherné, a chtěla bych jí poděkovat, že se s námi o tak podnětný příběh podělila.

Připojuji s ke kruhu s přáním krásné rovnodennosti!

Transmutation News – August 2017 – Czech

Zprávy o proměnách Srpen 2017


Vracela jsem se nedávno domů z plnění povinností kolem kostela, kudy projíždím pravidelně. Před kostelem vždy bývá vyvěšeno nějaké sdělení. Některá z nich jsou vcelku inspirativní.

Nedávno jsem si přečetla jedno, které na mě s ohledem na dobu, ve které žijeme, velmi zapůsobilo. Znělo: “Neříkej, že mě miluješ, ukaž mi to.”

Všem nám dělá starosti, co se děje ve světě. Starosti to dělá i mně. Minulý měsíc jsem psala o mnohých e-mailech a zprávách na Facebooku od lidí, kteří jsou kvůli tomu, co se v životním prostředí a s bytostmi přírody děje, tak rozhněvaní, že nevědí, co si se svým vztekem počít a nedokážou dál pokračovat v duchovní praxi.

Minulý měsíc jsem předložila několik návrhů, jak pracovat s principy neuroplasticity a jak vykonávat obřady. Vraťte se ke Zprávám o proměnách z minulého měsíce, aby se zesílil dojem z toho, co budu sdílet tento měsíc. Klikněte na odkaz níže a přečtěte si sloupek z minulého měsíce:

https://www.sandraingerman.com/tnjuly2017.html


Stále dokola píšu o tom, že své pocity musíme vyjadřovat a pak je proměnit, transformovat a sytit planetu a všechno živé láskou a světlem. V praxi transfigurace musíme stále pokračovat, protože skutečně umí zázračně uzdravovat, mimo naše racionální představy. Pokaždé jsem velmi mile překvapena, když mi pošlete případovou studii, kdy jste k léčení využívali vyzařování světla a zaměřovali ho na druhé nebo na problémy svých společenství.

Dělá mi velké starosti, co se děje v celosvětovém měřítku. Jistě víte, že lidé do společného prostoru vysílají mnoho nenávisti, hněvu a zoufalství. Pochopím to u lidí, kteří nevykonávají duchovní praxi a ztratili se v transu materiálního světa.

Často komunikuji prostřednictvím e-mailu a na sociálních sítích a šokuje mě, kolik hněvu do společného prostoru vysílají horlivě duchovně praktikující. Stále více komentářů, které mám zájem číst, ukazuje, že jsou rozpolceni i mnozí lidé z šamanské komunity, což vede pouze k dalšímu živení společného energetického pole hněvem.

Pokud vykonáváte duchovní praxi, musíte být dost probuzení na to, abyste věděli, jaké důsledky s sebou nese rozvratnictví namísto síly a pospolitosti.

Nedávno se mi zdál velmi živý sen, v němž jsem obdržela sdělení: „Co když opustíš všechny principy, které učíš, a životní pravidla, která dodržuješ, a budeš celý den pouze milující přítomností?” Znamená to pro mě, že se v přítomnosti potřebujeme proměnit. Vzali jsme si tělo, které sdílíme, a přijímáme bezpodmínečnou lásku. Přišli jsme sem, abychom milovali a byli milováni.

Zprávy, které ke mně přicházejí ve snech, jsou pro mě hodně významné, protože energie slov, které přijímám telepaticky, vstupují přímo do mého Vnitřního světa a proměňují mé vibrace. Vím, že zpráva, kterou jsem obdržela, byla pravdivá. Zároveň si uvědomuji, že jde o životní proces, jak se naučit „být“ bytostí, která pouze je láskou, jak ji stvořitel z bezpodmínečné lásky zformoval.

Někde začít musíme a práce, kterou jsme společně vykonali, nám otevírá srdce. Pokud v práci budeme pokračovat, bude skrze nás proudit více vnitřního světla. Z toho všeho, co se děje ve světě, mají mnozí pocit hlubokého žalu. To je iniciace, která nás otevírá vyšším úrovním soucitu.

Nemůžeme však znovu usnout a živit kolektivní energetické pole hněvem a rozvratnictvím. Tím pouze živíme problém, nikoli řešení.

Tento měsíc bych vás chtěla požádat, abyste pomocí své imaginace do dvou květináčů zasadili semena své oblíbené zeleniny nebo byliny. Představujte si, že jeden květináč zaléváte běžnými každodenními myšlenkami, jako když se zamýšlíte nad tím, co se vám v životě a ve světě děje. Potom si představte, jak se pomocí transfigurace proměníte a druhý květináč zalévejte bezpodmínečnou láskou a božským světlem.

Po několika týdnech této praxe si pomocí imaginace všimněte, jak tyto dvě rostliny rostou a zamyslete se nad tím, kterou rostlinu byste chtěli sníst.

Vím, že jsem vám podobné cvičení zadala už v minulosti, když jsme vás požádala, abyste zasadili semínka petržele (protože velmi rychle vyklíčí a roste) a soustředili se na energie, kterými chcete svou rostlinu vyživovat a jaké energie pak chcete absorbovat, když rostlinu jíte. Toto cvičení jsem zadala již několikrát na fyzické úrovni i prostřednictvím imaginace.

Musíme se probudit a být si vědomi toho, jakými energiemi vyživujeme společný prostor. Kolektivní energetické pole je stále toxičtější. Všímám si také, že lidé jsou stále agresivnější na všech úrovních. I ty nejmírnější duše, které znám, píší komentáře plné nenávisti a rozpolcenosti.

Uvědomila jsme si, že se více modlím za kolektivní pole energie a dělám více práce, která přetváří kolektivní toxické energie, které lidé sdílejí a vysílají. Pokud budeme společné energetické pole vyživovat energiemi hněvu a rozpolceností, nedočkáme se ve vzájemném chování lidí ani v chování k všemu živému a k životnímu prostředí žádné změny. K uzdravení nedojde, dokud se nenaučíme, jak společný prostor vyživovat energiemi naplněnými bezpodmínečnou lásky a světlem. Musí to být jasné každému, kdo čte tento sloupek.


Jsem velmi vděčná za všechny krásné případové studie léčení pomocí transfigurace nebo pomocí dalších šamanských technik, o kterých jsem v tomto sloupku psala. I já jsem s vámi v průběhu let sdílela nádherné případy uzdravení. Vždy mě velmi potěší, když mi kdokoli z vás napíše dobrý a inspirativní příběh, který můžu sdílet, pozvednout náladu v komunitě a pomoci nám soustředit se na duchovní práci. Pokud chcete nějaký příběh sdílet, pošlete ho prosím na stories@sandraingerman.com.

Nedávno se mi ozvala žena, která se podobně jako my všichni potýká s životními těžkostmi. Jako většina z nás našla útěchu v pobytu v přírodě. Jednoho dne myla nádobí a pozorovala při tom dva holubi, kteří na dvorku něco zobali.

V noci se jí pak zdál sen, měla vizi. Dívala se na sebe, jak myje nádobí a pozoruje na dvorku dva holubi stejně jako během dne. Když se však na holubi podívala tentokrát, jakoby byli prozářeni svitem hvězdy, které vyzařovalo z jejich nitra. Jelikož Zprávy o proměnách začala číst teprve nedávno, nebyla natolik seznámena s mou praxí transfigurace a s jejím popisem prožitku vyzařování vnitřní hvězdy.

Věděla, že se jedná o skutečnou přirozenost života na Zemi; světlo. Tento sen nebo vize jí pomohla uvidět život v širší perspektivě.

Na tomto příběhu bych chtěla ukázat, že když zažijeme hlubokou zkušenost transfigurace, když si naplno uvědomíme proud vlastní záře, promění se náš život navždy. A pokud světlo vidíme plynout celou přírodou a skrze Zemi, uvědomíme si, jakou má sílu, když všechno živé živíme světlem namísto utrpením.

Neznamená to, že dál nebudeme prožívat osobní výzvy nebo negativní pocity vůči současnému dění na planetě. Pokud však vnímáme pouze utrpení, díváme se očima ega. Pokud si dokážeme uvědomit světlo ve všem živém, díváme se očima ducha. A to je vnímání, o které duchovní praxí a v evoluci vědomí všichni usilujeme.

Připojte se k mému trvalému závazku učit se vyjadřovat vlastní pocity, proměnit energii, která je za nimi, a živit kolektivní energetické pole bezpodmínečnou láskou a zářivým světlem.

Úplněk nastává 7. srpna. Pojďme prohloubit praxi transfigurace svým neochvějným závazkem vůči soucitným duchům a tvořivým silám vesmíru a společně podporujme celosvětové společenství duchovně praktikujících. V průběhu zkoušek, které prožíváte, vám posíláme lásku. Vidíme vás v božském světle a síle. Děláme to pro naše společenství. Během úplňku provedeme přípravné práce, abychom dokázali překročit vlastní ego a racionální myšlenky a odložit vlastní břímě. Cestujeme do nitra, do vnitřní krajiny, kde světlo stále jasně září jako hvězdy, jako slunce a měsíc.

Spojme svá srdce a upřeďme krásnou a dokonalou světelnou síť po celé Zemi i skrze ni.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Pošlete společně se mnou požehnání a dík Petrovi Němčanskému, který bude překládat Zprávy o proměnách do češtiny.

Transmutation News – July 2017 – Czech

Zprávy o proměnách Červenec 2017

Během psaní nové knihy, která pojednává o vytváření obřadů, jsem se nořila hodně hluboko. Kniha bude publikována vydavatelstvím Sounds True na podzim roku 2018. Alespoň takový je plánovaný termín, ale tuším, že by mohla vyjít i dříve.

Psaní knihy mě moc bavilo a díky ní jsem si mohla připomenout nádherné obřady, které jsem v průběhu uplynulých pětatřiceti let prováděla. Obřady na mých workshopech nepatří pouze mezi mé nejšťastnější vzpomínky na učení, ale mnohým přinesli pozitivní a zázračná uzdravení. Uzdravení, která byla zcela mimo má očekávání, ukázala, že spojením se se silami neviditelných světů lze dosáhnout pozitivních změn ať už na úrovni jednotlivce nebo na celosvětové úrovni.

Provádění obřadů je způsob, jakým se naše božské nitro propojuje s božskými silami vesmíru, které prostřednictvím tohoto spojení modlitby o uzdravení a požehnání vyslyší.

Domnívám se, že pro dobu, ve které žijeme, je tato kniha důležitá, protože v moderním světě se lidé často obřadů bojí a spojují si je s dogmatickými naukami, které během výchovy v různých náboženských tradicích zažili.

Ve skutečnosti je však obřad magický proces (v tom nejvyšším slova smyslu), při kterém můžeme spolupracovat s pomocnými duchovními bytostmi a božskými silami na změně snu, který sníme sami pro sebe a pro všechno živé.

V knize How to Thrive in Changing Times (Jak prosperovat v proměnlivých časech – nově pojmenovaná Shaman’s Toolkit – Sada nástrojů pro šamany) jsem psala o neuroplasticitě, pomocí níž lze měnit chemické procesy v mozku přesměrováním pozornosti z negativních myšlenek na pozitivní vize.

Principy neuroplasticity jsem začala využívat v novém způsobu navrácení ztracené duše. Mnozí klienti, kteří přicházejí pro šamanské léčení, se zasekli v cyklu traumatu, ze kterého nedokážou vystoupit. Na základě vědeckého poznání o mozku jsem nabyla dojmu, že lidem můžeme z tohoto cyklu pomoci vystoupit tím, že u nich podnítíme víru v možné uzdravení a život v radosti.

Silové zvíře, které mě vždy při léčení provází, mi ukázalo, abych o traumatech z minulosti klienta přestala hovořit a zaměřila se na léčivé příběhy, díky nimž se v mozku začnou tvořit nové neuronové spoje. Nové neuronové spoje se tvoří uvažováním o pozitivních záležitostech života.

Začala jsem klientům vyprávět léčivé příběhy o darech, talentech a síle, které se jim návratem esence při návratu ztracené duše vrátí. Říkám teď klientům také, že „duše je „esencí“ a esence je světlem. Jakmile dokončím léčení, ještě předtím, než sdílím příběh z šamanské cesty, požádám klienty, aby světlo své příchozí duše vstřebali do buněk. Tento proces proměny mě přiměl napsat nový doslov ke knize Soul Retrieval: Mending the Fragmented Self (Záchrana ztracené duše, uzdravování roztříštěného já). Cítila jsem, že když klientům vyprávím léčivé příběhy namísto toho, abych ukládala traumatický příběh ještě hlouběji do jejich duše, je to velmi důležitý faktor pro dlouhodobý a skutečný účinek léčení. Změnou způsobu navracení ztracené duše se začali dostavovat mnohem lepší výsledky.

Nepopírám různé formy traumatu, které jsme utrpěli všichni. Pokud však s sebou nepřestaneme vláčet svou minulost, nemáme šanci zlepšit si život. Minulý měsíc jsem psala o tom, jak nás závaží z minulosti mohou na fyzické i emocionální úrovni zatížit natolik, až vyvolají skutečné onemocnění.

Princip proměny chemie mozku přesměrováním pozornosti ze zacykleného přemýšlení mě původně inspirovalo k tomu, abych vytvořila aplikaci Transmutation App. Povzbudivá slova, fráze, požehnání nebo fotografie z knihovny aplikace nám pomohou se zastavit, uvědomit si o čem přemýšlíme a inspirovat se k vytváření pozitivní energie.

I když jsem aplikaci vytvořila už před několika lety, pořád ji každý den používám. Zvuk zvonů, tibetských mis nebo zvonkohry zbystří mou pozornost a přimějí mě zastavit se každé dvě hodiny a uvědomit si, o čem přemýšlím a proměnit jakékoli negativní myšlenky a sny, které si představuji, v to co chci, aby se v mém životě projevilo.

Každá webová stránka, kterou teď navštívím, rozhovor, který poslouchám, nebo knihy, na které vidím reklamy, hovoří o neuroplasticitě. Jedná se skutečně o velmi účinnou formu léčení, ale stejně jako pro všechna účinná léčení je nutná disciplína.

Setkávám se s tím, že mnozí lidé jsou z dění na planetě natolik zoufalí, že už jim prostě nezbývá energie na duchovní praxi. Je to tím, že výzvy, kterým čelíme, se zdají být naprosto zdrcující a tak pocitům beznaděje a nemohoucnosti propadají mnozí. Samozřejmě ti, kteří se zapojují do sociálního dění a prohlubují svou duchovní praxi cítí, jak se jim síla navrací.

V době, ve které žijeme, je soustřeďování pozornosti pouze na problémy, kterým čelíme a na to, co nefunguje, prohlubováním zlého snu, který si představujeme. Nořením se do svých představ je pouze oživujeme.

Jako vždy vám chci dodat odvahu a sebedůvěru, abyste využívali daru imaginace, proměňovali chemii mozku a začali vytvářet neuronová spojení. Ano, dá to práci, ale jedině tak změníme život svůj i život planety.

Musíme vstupovat dále do nového snu, který chceme prožívat, a využívat k tomu všechny smysly: zrak, sluch, hmat, čich i chuť. Musíme vstupovat do snu a prožívat ho, jako bychom nový život žili už teď, a z tohoto snu žít. Pomocí imaginace tím začneme proměňovat to, co si přivoláváme do života.

Provádění obřadů v sobě obsahuje veškeré učení o neuroplasticitě a pomáhá proměňovat duši. Obřad je úžasným nástrojem měnícím myšlení i představy. Proveďte cestu nebo meditujte o krátkém obřadu uvnitř nebo venku s jehož pomocí odložíte zátěže z minulosti. Potom udělejte obřad požehnání, navažte důvěrné spojení s božskými silami a požádejte o novou vizi, o nový způsob života pro sebe i pro svět.

Myslím si, že obřad provedený jednotlivcem i ve skupině má velkou sílu proměnit náš život a svět, ve kterém žijeme. Šamani po celém světě z tohoto důvodu vykonávali obřady po mnohá tisíciletí. Touto cestou měnili myšlení a přivolávali do společenství harmonii.

Pomocí mnoha nástrojů můžeme právě teď naší planetě udělat službu. Musíme se jen rozhodnout a probudit se z transu, do kterého upadáme při sledování zpráv a medií. Tím pouze živíme negativní myšlení, ve kterém se stále cyklíme. Musíme se rozhodnout tento vzorec přerušit a pomocí imaginace vytvořit, žít a manifestovat jiný sen.

Praxe transfigurace je velmi účinný nástroj ke zlepšení zdraví i životní pohody. Transfigurace je také cesta k uzdravení životního prostředí, všeho živého a Země.

Úplněk nastává 9. července. Během úplňku se duchovní praxe zesiluje a tak je posílen i účinek obřadů.

Proveďte přípravné práce, abyste s sebou do posvátného společného prostoru nenosili běžné myšlenky a starosti. Chceme, aby naše kolektivní energie zůstaly pozitivní a bezpečné, aby se kdokoli z komunity mohl připojit.

Prostřednictvím šamanské cesty nebo meditace se vydejte do nitra a prožijte božské světlo, které prochází skrze vás a protkává se se světlem celosvětové komunity po celé Zemi a skrze ni.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.