Zprávy o proměnách říjen 2020

Předesílám, že říjnový sloupek jsem napsala ještě před tím, než se požáry na Západním pobřeží Spojených států vymkly kontrole. Zvažovala jsem, zda tento text nemám upravit, ale myslím si, že s ohledem k tomu, co jsem v minulosti o změně klimatu psala, je tento text pořád perfektní.

Domnívám se, že lidé, kteří moje sloupky čtou, jsou hluboce uvažující duchovní myslitelé, kteří mají schopnost pozorovat vzory. Sama vím, že jakmile se objevil Covid, otevřely se dveře do další úrovně rozpadu toho starého.

Protože, pokud sledujete vzory, tak jako já, všimli jste si, že dveře vedoucí k rozpadu se otevřely už před Covidem.

Devastující klimatické události probíhaly po celém světě. Dvě z nich, které se nás hluboce dotkly a zaplnily média byly požáry v Amazonii a v Austrálii. Odehrávala se však taková spousta tragických událostí, že se všechny do médií ani nedostaly.

Všechny tyto události se dožadovaly nového normálu. Probudili jste se a naslouchali?

Když Covid vstoupil do našeho kolektivního vědomí, vyžádaly si Země a přítomné síly nový normál.

Jsme nyní svědky zoufalé snahy lidí vrátit se zpět do svého „starého“ pohodlného normálu, který si nevynutil změny, pokud jsme jimi nebyli osobně dotčeni.

Je pro mě fascinující i smutné tento stav sledovat. V současnost jsou klimatické události natolik drastické, že lidé to, co považovali za normální, už nebude existovat. Musíme opravdu přijmout a odpovědět na volání Země a Matky přírody.

Z vlastní zkušenosti vím, že duše potřebuje čas, aby změny dokázala přijmout a integrovat. Často nás situace zavedou do bodu emocionálního vyčerpání a potřeby pečovat o sebe víc než kdy dříve.

Tento měsíci si najděte cesty k tělesném i duševnímu odpočinku. Choďte víc do přírody. Pokud hluk zpráv a sociálních medií vyčerpává váš nervový systém, odpočiňte si. Najděte si duchovní praxi, pomocí níž se můžete regenerovat. Vytvořte si doma modlitební oltář, abyste si mohli odpočinout v posvátném místě svého domu.

Pokračujte v ceremoniích, jejichž prostřednictvím uvolníte zranění, trauma a stavy vědomí, které vám brání tvořit vyrovnanější a zdravější život. Ze všeho nejdůležitější jsou ceremonie odpuštění sobě, ostatním a snění nového snu Země.

Pokud nedokážete milovat sami sebe, ani vaše duchovní praxe nepřispěje vašemu uzdravení a uzdravení planety. Přišli jsme sem proto, abychom prožili stejnou lásku, kterou pro nás Stvořitel a tvořivé síly vesmíru mají. Láska je zákon. Tento duchovní zákon jsme porušili na mnoha úrovních.

Zde musíme začít spřádat nový sen pro Zemi do existence.

Je také nutné provádět každý den ceremonie rozloučení se všemi bytostmi, které zemřely, a poděkovat jim za jejich jedinečnou krásu, kterou přinesly do sítě života, a potom popřát jim krásnou cestu domů, naplněnou milostí, světlem a láskou.

Provádím to každý den. Připojte se prosím ke mně.

Nedávno jsem učitelům, kteří prošli mým výcvikem, poskytla souhlas vyučovat kurzy šamanského léčení online – něco, o čem jsem tvrdila, že bych nikdy neschválila. Důvodem byla nemožnost učitele vidět, jak studenti provádí svou léčitelskou praxi na seminářích a vést je k jejich profesionalitě. Tato situace by mohla v budoucnosti vést ke zranění klienta.

Poskytla jsem tedy souhlas učitelům, kteří jsou uvedeni na mých webových stránkách www.shamanicteachers.com,učit online kurzy pro 4-6 studentů pořádat, kde každý ze studentů musí provádět léčení před celou skupinou a získávat hodnotnou zpětnou vazbu.

Toto rozhodnutí jsem nechtěla udělat zejména s ohledem na problém vyčerpanosti Zoomem, z něhož se již stává psychologická nálepka.

Někteří lidé se však chtějí naučit praxe návratu ztracené duše, extrakce a vyprovázení zesnulých, aby mohli pomáhat ostatním.

Učitelé budou většinou vyučovat online kurzy přípravných a léčitelských praxí spojené se semináři ve fyzickém světě s maskami a sociálním odstupem.

Doufám, že se budeme moci vrátit k fyzickým seminářům, jelikož online výcvik postrádá hloubku šamanského léčení, kterou studenti získají na fyzické úrovni, ale nelze ji předat online.

Vnímám, že se jedná skutečně o dočasné řešení. Vím také, že se šamanská praxe bude v průběhu následujících let proměňovat, jelikož podmínky budou vyžadovat nové způsoby práce. Šamanismus se proměňuje a vyvíjí od samého počátku.

V tomto měsíci se nám dostává neocenitelného požehnání dvou úplňků, které nastanou 1. a 31. října. Pojďme propojit své duchovní energie a staňme se skutečným světlem pro veškerý život a pro planetu Zemi. Pokud neupředeme světelnou síť v nitru a po celé Zemi, jaký nový sen se stvoří, když dojde ke znovuzrození. Provádějme svou práci a posilujme síť života, protože je základem života.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Recommended Posts