Zprávy o proměnách červenec 2020

Zjistila jsem, že se skutečně nořím do nitra a v těchto čase potřebuji zůstávat v tichu. Veškeré turbulence, kterých jsme všude svědky, jsou součástí rozpouštění života takového, jaký známe.

Protesty jsou důležité, abychom vyjádřili své volání po spravedlnosti, poctivosti, rovnosti a laskavosti. Sama jsem kdysi vášnivě protestovala. Mé zdraví však už takové konání ve světě nepodporuje.

Pevně však věřím v Lék pro Zemi a Léčení duchovním světlem. Šamanismus poskytuje všechny nástroje a vedení, které potřebujeme, abychom nalezli své plynutí a to, co potřebujeme dělat a změnit, a důležitost pokračování v ceremoniích.

Všechny nás to tlačí ke zdi, abychom dělali svou duchovní práci a plně se na ni soustředili.

Trávím tolik času, kolik můžu, v tichu, držím prostor pro společenství a provádím duchovní praxi, kterou učím už desetiletí. Jsem v úžasu z hloubky ticha, do kterého mě to volá.

Co mi však láme srdce, je narůstající rozdělení duchovní komunity. Hovořím o tomto rozdělení už čtyřicet let a pozoruji, jak se hranice napínají až k bodu, odkud už nemusí být návratu. Můžeme se prostě rozplynout do různých dimenzí vnímání a prožívání duchovní práce. Existuje tolik různých perspektiv nahlížejících na život, když se díváte očima Ducha, ale přesto se mnozí stále dívají očima ega.

Mou volbou je zůstat na cestě, jenž mě povede na úrovně vědomí, kterých jsem dosahovala prostřednictvím své ceremoniální práce a transfigurace.

V průběhu několika posledních kurzů, které jsem učila pro Shift Network, jsem skutečně vystoupila z některých polí nezdravé energie a vytvářím nová zářivá, do kterých svými praxemi budu vstupovat.

Asi před rokem jsem vyzvala náš kruh, aby se podělil o inspirativní příběhy. Zde je jeden, který se mnou sdílela Nancy. Požádala jsem ji o svolení, abych jej mohla sdílet i s vámi. Má oblíbená část je: „Rozumíš tomu příběhu špatně……”

“Milá Sandro,

skupina se kterou bubnuji, se včera večer setkala a já prošla skvělou šamanskou cestou, o kterou bych se s tebou chtěla podělit. Přišlo mi, že jde o pokračování obrazu, který jsem dostala minulý rok, kdy jsem stála, dívala se do obrovské vlny, která se před tím, než se zlomila, zastavila a bylo mi řečeno, abych se podívala skrze ni.

Šamanské cesty se účastnilo mnoho lidí, myslím, že představovali všechny lidi, leželi jsme na zádech na zemi. „Ano, vlna udeřila,“ bylo mi řečeno. Nám se však nestalo nic, jen nás vlna nabrala a poskládala do geometrického útvaru (připomínal mi seskupení jako při synchronizovaném plavání nebo při tanci, když jsem jej pozorovala shora). Pomalu jsme se vrátili na zem pod sebou tak, že jsme se jí dotýkali hrudníky.

Zatímco jsme tam leželi, voda kolem nás začala pomalu plynout a konejšila nás. Slunce na nás svítilo, hřálo a vyživovalo nás. Zpozorovala jsem, že mi ze srdce vyrůstá zelený výhonek a myslela jsem si, že je to pro nás zpráva, že z nás vyroste něco nového, ale bylo mi řečeno, abych byla trpělivá.

Během několika dalších minut nám z prstů na rukou a na nohou, z úst a krku, z čela a břicha začaly vyrůstat výhonky. I když byli velmi malé, každý člověk věděl, že některé jsou ovocné stromy a jiné jehličnany, zelenina, květiny, tráva a jetel…. Každý výhonek nesl své poslání a časem by vyrostl a uzrál.

Pak přišla zpráva. „Chápeš ten příběh špatně. Myslíš si, že jste byli zavedeni do Zahrady a pak jste byli donuceni ji opustit. Ale vy JSTE Zahrada. Z vašeho bytí Země vzkvétá. Vy jste půda, skrze kterou stvoření přináší nový život. Země vás všechny podporuje.“

Byla to nádherná zkušenost, která mě hlouběji propojila se Zemí a se všemi bytostmi než kdykoli předtím. Věděla jsem, že z této zprávy budeš mít radost.

Když provádím ceremonie rozloučení s poděkováním, svědectví krásy a požehnání každého života mě povznáší. Rozšířila jsem ceremoniál o vyjádření hluboké vděčnosti všem živým bytostem, které jsou ochotny zde během těchto těžkých časů setrvat. Jsem velmi vděčná za to, že s námi zůstáváš. Tvoje přítomnost zde je nádherným povzbuzením a moudrostí.”

Úplněk nastává dne 5. července. Tehdy můžeme skutečně přispět léčení našeho společenství a přinést světlo do temnoty. Práce však nebude úspěšná, pokud budete pracovat ze své mysli. Je třeba dosáhnout co nejhlouběji své duše a ducha. Proveďte prosím svou přípravnou práci a odložte ego stranou. Váš duch je čistým zářivým světlem se silou transformovat všechno, čeho se dotkne. Vyzařujte své světlo po celé Zemi a skrze ni!

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Recommended Posts