Zprávy o proměnách březen 2020

Dne 19. března se posuneme do rovnodennosti. Čas se stále velmi zrychluje a klimatické změny, které vidíme, nabírají na rychlosti. Jak všichni víme, některé z těchto změn jsou prostě způsobeny evolucí planety. Některé změny však způsobuje člověk.

Mnozí lidé se probouzí a spolupracují na duchovní úrovni, jiní na hmotné úrovni, a mění způsob, jakým žijí, jak se stravují, a jaké výrobky jsou ochotni kupovat, aby na Zemi zanechávali lehčí stopu.

Jak už jsem psala, velkou starost mi dělají duchovní praktikující, kteří se spojují, aby manipulovali s počasím. Příroda se nenechá manipulovat, ale určitě se nám snaží předat významnou zprávu. Manipulace s počasím má katastrofální následky, jelikož se vychýlí rovnováha a dochází k tragickým událostem na jiných místech, které by jinak byli v bezpečí.

Pro mě z toho vyplývá jedno zásadní ponaučení. Věřím, že musíme vybudovat pevný vztah se zemí, kde žijeme, s duchovními předky, kteří se o zemi, vzduch, vodu i oheň starají. Pokud s nimi jako se svými blízkými navážeme silné pouto, můžeme spolu komunikovat a vyjednávat, jelikož nás za to, že je budeme ctít, budou milovat.

V současnosti jim žádnou úctu neprokazujeme, protože do elementů, které nám dávají život, vypouštíme znečisťující látky, a pokoušíme se s nimi manipulovat způsobem, o kterém is myslíme, že je pro nás přínosný.

Učte se od země a elementů.

S přivítáním jara na severní polokouli a podzimu na jižní polokouli můžeme provést následující cvičení.

Věnujte čas budování pevného svazku se zemí, se soucitnými duchovními předky země, elementy a všemi přírodními bytostmi, se kterými si přejete navázat komunikaci.

Rozhodněte se, se kterou bytostí chcete hovořit a požádejte: „Mohu vstoupit do tvého pole energie?“ A pak splyňte s láskou a světlem.

Představte se a začněte s konverzací, jako byste hovořili se svým novým přítelem. Můžete se dozvědět o zemi, životě duchovních bytostí a historii. Co pro ně znamená život na Zemi? Jakmile navážete kvalitní vztah a konverzaci, požádejte o zprávu, jak můžete pracovat na duchovní úrovni a co můžete udělat proto, abyste žili v harmonii se zemí.

Pokud s touto praxí budeme všichni pokračovat, uvidíme v místě, kde žijeme, pozitivní změny.

Stejně pracují lidé s přírodních kmenů po celém světě, kteří svou zemi, elementy a všechny přírodní bytosti vnímají jako rodinu ve společném životním prostředí. V současnosti velmi usilovně pracují na tom, aby si usmířili duchy. Právě teď se své práci věnují, zatímco nepůvodní obyvatelé nechápou principy vzájemnosti a ubírají tím na síle jejich práce. Pokud se k nim a jejich mocné praxi připojíme, naučíme se spoustu nových věcí a pomůžeme zmírnit mnohá utrpení.


Úplněk nastává dne 9. března. Pojďme požádat sílu Měsíce, aby nám pomohla znásobit vyzařování světla po celé Zemi a skrze ni. Provádějte svou praxi transfigurace a vyzařujte světlo tak jasně, že na celé Zemi nebude jediného místa, kterého by se vaše světlo nedotklo.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Připojuji se k našemu zářivému kruhu s přáním krásné rovnodennosti naplněné hlubokou moudrostí získané v propojování se s elementy, které nám dávají život.

Recommended Posts