Zprávy o proměnách květen 2020

V roce 2000 jsem začala pořádat workshopy v zahraničí s názvem Lék pro Zemi a Léčení Duchovním světlem (Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light)). Tato práce měla nakonec pro mnohé velkou sílu. Naučili se, že nás neléčí pouze na individuální úrovni. Prostřednictvím vědeckých experimentů se ukázalo, jak můžeme transformovat toxiny v našem prostředí.

V úvodu práce vždycky připomínám, že má dvě fáze. Nejdříve je třeba individuální prací změnit nezdravé návykové vzorce svého chování ve světě. Existují stavy stínu jako hněv, strach, stará zranění, žijící v každém z nás. V průběhu života se toužíme vyléčit z minulosti a stát se těmi nejlepšími lidmi, jakými můžeme být. Prostřednictvím každodenní duchovní praxe transformujeme stav svého vědomí a pak se sami k sobě i k celému světu budeme chovat s laskavostí, úctou a respektem.

Druhou fází práce je ceremoniální praxe, během níž se můžeme společně propojit. Ceremonie jsou nástrojem šamanů, jejichž pomocí vytváří změnu. Pořádáním ceremonií bez integrace každodenní praxe se však dobré výsledky nedostaví. Individuální praxe, pomocí níž se budete transformovat do vyvinutějších jedinců, a provádění ceremonií, tak jak je děláte, je dokonalou kombinací k dosažení úspěchu.

Životy lidí se díky této práci proměnily pozitivním směrem. Studenti mi stále píší e-maily a komunikují prostřednictvím sociálních sítí, že mi ani nedokážou vyjádřit, jak dobře se jim na současné vlně proměny, do které jsme se dostali kvůli koronaviru jede, mají v sobě zároveň klid i sílu. Zcela se do každodenní práce zamilovali.

Jak jsem už v minulém sloupku psala, podle jednoho šamanského učení se epidemie rodí, když kolektivní vědomí zaplavují negativní myšlenkové formy. A jak jsem se také zmínila, jako lidstvo za sebou máme šňůru traumat, které na nás na všechny mají stále negativní vliv. Nemusí s tím všichni souhlasit, ale vcelku dobře umíme střílet jedovaté šípy do kolektivního vědomí a ovlivňovat tak veškerý život.

Je čas změnit způsob, jakým provádíme svou práci a posunout ji na vyšší úroveň. Je nutné, abychom z minuty na minutu naplňovali svůj život posvátnými skutky a prováděli ceremonie v každodenních činnostech a ve způsobech jakým vaříme, uklízíme, komunikujeme s ostatními a podobně. Všechno v životě je ceremonií. Provádějte je vědomě.

Před tím, než propukla epidemie koronaviru, zjistila jsem, že potřebuji trávit hodně času o samotě a v tichu. Když jsme se ocitli v izolaci, uvědomila jsem si, že jsem v ní byla už dlouho.

Potřebovala jsem čas, abych mohla naslouchat své duši, svému vnitřnímu hlasu, tělu i srdci. „Okolní“ svět pro mě byl tak hlasitý, že jsem přestala slyšet svůj vlastní hlas. Trávila jsem proto každou volnou chvilku v tichosti. Pouze jsem meditovala a byla s vlastními myšlenkami. V tomto stavu ke mně přichází velká inspirace. Uvědomila jsem si také, že jsem přestala vnímat své vlastní plynutí. Nalezení plynutí je zásadní pro zdraví na každé úrovni. Vnímám také svou vlastní sílu a neztrácím se v divokých kolektivních stavech, do kterých se právě teď lidé noří.

Klíčem k našemu přežití je naslouchat hojnosti informací, které přichází skrze každého z nás, ne skrze ostatní.

Jako součástí své práce občas nahlédnu na Facebook. Velmi mě inspiruje bohatství moudrosti, které sdílejí domorodí lidé mnoha šamanských kultur.

Dotýká se mě nejvíce, jak se všechny informace shodují u každého ze stařešinů z různých kmenů. Vedení přicházelo během všech nočních ceremonií po mnoho nocí.

Život je ceremonie. Když se ceremonie provádí pouze několik minut bez navázání silného vztahu s přírodou a duchovními průvodci, vyzní naprázdno.

Tvořte posvátný život. Uctívejte život v průběhu celého dne. Svědomitě vyzařujte lásku, Světlo, laskavost, úctu a respekt všemu, co je živé. Je to jeden čin, který můžeme vykonat a léčit tak energetické pole, které jsme vytvořili.

Někdy v osmdesátých letech mě jednou v noci probudil hřmící hlas a otřásl celým mým pokojem. Řekl: „Lidé poslední dva tisíce let hledali Boha mimo sebe a v příštích dvou tisíci letech budou Boha hledat uvnitř“.

Jasně jsem vnímala pravdivost sdělení a samozřejmě vidím velkou část své vnitřní cesty.

Bylo zajímavé, že se hlas před dvěma lety vrátil. Se svým manželem jsme se zrovna chystali na výpravu. Když jsme vyplňovali dokumenty, uslyšela jsem znovu hlas říkat: „Tam nebudete.”

Pokud se naučíme naslouchat, dostane se nám důležitých praktických informací.

Má velkou sílu, když ceremonii transfigurace přinesete svým blízkým a do své komunity. Když na mých stránkách klinete na odkaz The Transmutation News, najdete přepis ceremonie transfigurace, kterou jsem vedla pro čtyři sta lidí. Můžete tuto praxi, která je zásadní pro život, přinést do svého společenství tak jak je, nebo si ji můžete přizpůsobit podle svých okolností.

Úplněk nastává dne 7.května. Pojďme společně pozvednou vibrace své praxe. Určité škodlivé energie nemohou ve vyšších vibracích přežít. Naplňte se svým božským světlem, vstřebejte jej do každé buňky a pak vyzařujte jasné světlo a vibrace pro veškerý život.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Buďte zdrávi a naplněni světlem.

Recommended Posts