Transmutation News – December 2011 – Czech

Zprávy o přeměnách – prosinec 2011

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se spolupodíleli na oslavě života mého otce Aarona Ingermana. Pro mě a mou matku to hodně znamenalo.

Ti z vás, kteří čtou Zprávy o přeměnách už roky, vědí, že ráda píšu o tom, jak moc mě rodiče inspirovali. A proto je pro mě důležité vzdát jim poctu za to, co pro mě udělali. Děkuji!

Největší duchovní učení, které se předává už od věků, je síla univerzální lásky. Univerzální láska jde mimo osobnost. Léčení se může uskutečnit jen prostřednictvím porozumění a univerzální lásky. Nezáleží na tom, co se děje na globální či osobní úrovni, schopnost udržet stav bezpodmínečné lásky napomáhá všemu léčení a transformacím.

Univerzální a bezpodmínečná láska je ten největší dar, který kdy můžeme svým milovaným a všemu životu na zemi darovat.
Avšak jako lidské bytosti se zamotáváme do své osobnosti. A jakmile se ztotožníme se svou vlastní osobností a osobnostmi ostatních, naše pocity se tím velmi zkomplikují. A když jsme zamotaní do těchto komplikovaných pocitů, přestáváme být ryzím kanálem lásky.

Jak jsem za uplynulé roky napsala, život je plný paradoxů, poněvadž na jedné straně jsme na sebe vzali osobnosti jako lidské bytosti, abychom prožili dobrodružství života, každý z nás jsme na sebe vzali roli, kterou chceme prožít, prozkoumat a vyjádřit v tomto životě. Na druhé straně jsme ale božskou duší a vždy ve spojení se Zdrojem – všichni jsme jedno.

Prostřednictvím naší duchovní praxe se musíme naučit tanec paradoxu života. Zároveň však nesmíme zapomenout na duchovní lásku a na to, že nás božská láska drží a objímá po celou dobu. Musíme se naučit vyjadřovat tuto lásku více a více každý den. To je to, k čemu nás doba, ve které žijeme, vybízí.

Fyzickou podobu toho, co se děje ve světě, není možné změnit na mnoha úrovních. Ale vnímáním božství a božské lásky ve všem můžeme přeměnit energie toho, co se děje.

Během jedné ze svých klinických smrtí si pamatuji, že stojím před obrovským úžasným světlem. A toto světlo jen vyzařovalo bezpodmínečnou lásku ke všem stojícím před tímto světlem. Byli tam ti, které bychom soudili jako zločince a byli tam ti z nás, kteří pracují prostřednictvím lásky. Nicméně světlo nerozlišovalo, kdo jsme na osobní úrovni, a co jsme učinili. Toto světlo Zdroje jen vyzařovalo lásku a světlo.

Toto bylo velká lekce, kterou jsem dostala v tak mladém věku. A nyní více, než kdykoliv předtím vidím, jak je zapotřebí se naučit navzájem se držet v bezpodmínečné lásce.

Je mi jasné, že toto je jednodušší říci než učinit. Protože jako osobnosti soudíme, kdo si zaslouží lásku. Svou lásku tak omezujeme.

Hovořím tu o principu vyzařování světla, tak jako hvězda svítí na noční obloze. Toto světlo také nemá omezení a hvězda vyzařuje světlo bez námahy. Zdroj také vyzařuje lásku bez námahy a hranice lásky univerza neexistují.

Tento měsíc bych ráda meditovala, prožívala naplno v každé buňce vašeho bytí lásku, která vedla k vašemu stvoření. Tak jak jsme tomu činili v minulosti, dopřejte si čas prožít vašeho stvořitele. Najděte si pojmenování, které je v souladu s vaší vírou – Bůh, Bohyně, Zdroj, Stvořitel, Tvořivá síla universa, Božství, atd.

Pusťte si hudbu a lehněte si. Zadejte si záměr se setkat se Stvořitelem a prožít lásku, která vedla k vašemu stvoření.

Toto jsme společně už dělali, ale musím říct, že čím více toto cvičení provádíte, tím více ukotvujete pocit univerzální lásky ve svých buňkách. A čím více můžete prožívat tuto božskou lásku ve svých buňkách, tím více to můžete vyjádřit ve světě.

Láska léčí!!


22. prosince oslavujeme zimní slunovrat na severní polokouli a letní slunovrat na jižní polokouli.

A jak všichni víme, tím začínají vánočních svátky, které se v mnoha místech ve světě staly více komerčními než duchovními.

Mnoho lidí v tuto dobu kupuje vánoční stromky. Já bych během našeho slunovratu doporučila nový způsob oslavy v tyto dny svátků. Tento způsob vytvoří vzájemné hluboké a mírumilovné spojení lidí ve vaší komunitě.

Ve své knize Jak prosperovat v měnících se časech (How to Thrive in Changing Times) jsem psala o tradici vytvoření stromu modliteb, který pochází ze Sibiře.

Na Sibiři se stromy uctívají jako most mezi nebem a zemí. Vytváření stromu modliteb je na Sibiři nádherná šamanská tradice.
Tradiční jídlo a pití se nechá u stromu. Šaman komunity zpívá a vzdává díky pomocným duchům za to, že nesou modlitby lidí nahoru do Univerza, aby se jejich sny mohly pak zhmotnit zpátky na Zemi.

Lidé potom uvážou volně stuhy na větve stromu. Volně proto, aby se strom nedusil, když povyroste, protože je stuha příliš těsná.

Stuhy uvázané na stromu jsou posílené modlitbami pro jednotlivce, rodiny a komunitu.

Jednou jsem byla učit ve Skotsku a tam mě vzali do lesa v Trossachsu, který se nazýval „Les víl“. Lidé z celého světa přicházeli do tohoto lesa, aby tam nechali dopisy, obrázky a modlitby pro osobní léčení a léčení celé planety. Tyto dárky byly zanechány u stromu nebo přivázány na větve stromů. Byl to výjimečný pohled vidět celé údolí stromů posázených barevnými stuhami, fotkami, dárky a množstvím různých předmětů naplněných láskou a vírou.

Navrhla bych tedy, abychom oslavili letošní slunovrat vytvořením stromu modliteb ve vaší komunitě. Začněte vyjádřením díků stromu způsobem, který je blízký vašemu srdci. Záměr je klíčem. Požehnejte tomuto stromu za lásku ve vašem srdci, protože toto živé stvoření spolupracuje, aby zaneslo modlitby k tvořícím silám Univerza.

Volně uvažte různé barevné stuhy, které obsahují modlitby pro vás, vaše milované, vaši komunitu a planetu. Vyzvěte ostatní v komunitě, aby učinili to samé. Takto přivedete lidi v komunitě k sobě a toto samotné vytváří léčení pro všechen život.

Nebo můžete koupit vánoční stromek a místo zdobení dekoracemi, z něho můžete vytvořit strom modliteb pro vaši komunitu. Můžete dokonce vytvořit strom modliteb ve vaší práci. Takto podpoříte všechny vaše spolupracovníky v jejich modlitbách.
Zapojte svou představivost!

Tento měsíc je úplněk 10. prosince. Pokračujme v předení nádherné pavučiny světla uvnitř a po celé Zemi! Vyzařujme světlo a lásku, která obepíná všechen život a naši úžasnou globální komunitu.

Jak se blížíme konci roku, prosím vyjádřeme společně velký vděk a pošleme požehnání všem těm nádherným lidem, kteří pomáhají rozšířit Zprávy o přeměnách po celém světě.

Posíláme svůj dík a požehnání Sylvii Edwardsové, která je úžasná správkyně webových stránek www.sandraingerman.com. Rovněž Bobu Edgarovi, jež stál v roce 1998 za nápadem psát měsíční sloupky a vydávát Zprávy o přeměnách na www.shamanicvisions.com. DěkujemeBobe a přejeme ti vše nejlepší.

Speciální poděkování jde k Evě Ruprechtsbergové, která přišla s nápadem najít překladatele, kteří by dobrovolně překládali tyto měsíční sloupky.

Spojme svá srdce a vyzařujme světlo, lásku a požehnání našim překladatelům, kteří překládají Zprávy o přeměnách do následujících jazyků:

Lena Anderheim – švédština
Nello Ceccon – italština
Ines Fermosa – španělština
Sofia Frazoa – portugalština
Zora Frešova – slovenština
Dorota Goczal – polština
Filitsa Giannokopoulou – řečtina
Annie Idrissi – francouzština
Aurel Mocanu – románština
Jitka „Jitush“ Navratilova – čeština
Irina Osechinsky – ruština
Eva Ruprechtsberger – němčina
Filiz Telek – turečtina

Naší globální komunitě přejeme radostný slunovrat!!

Transmutation News – October 2011 – Czech

Zprávy o přeměnách – říjen 2011

Při pohledu na světové události vidíme spoustu lidí, kteří kvůli extrémnímu počasí, válce, a ekonomickým problémům ztratili své domovy. A to se samozřejmě dotýká našich srdcí.

Je tu ovšem ještě další tragédie, která se objevuje, která je tichá, a která ovlivňuje mnohé z nás. Spočívá v tom, že se necháváme vytáhnout ven z těla. Čím dál tím více lidí má pocit roztroušení a odloučení v časech nejistot o svou budoucnost, obklopeni mnoha změnami a stresem.

Myslím, že je to problém, který musíme sami oslovit. Poněvadž je to naše vlastní ego, které nás přivádí do stavu potřeby se více a více oddělovat od života a od nás samotných.

Co ale planeta a všechen život od nás právě teď potřebují je, abychom zůstali “doma” a dleli ve své vlastní duši a vyzařovali své světlo do světa. Vidím ovšem, jak je toto pro mnohé z nás, čím dál tím těžší, když se necháváme pohlcovat stresy a dovolujeme tak egu, aby se chopilo vlády. To má za následek ztrátu smyslu pro rovnováhu. Je to určitý druh ztráty duše.

Je na čase, abychom učinili jasné rozhodnutí se vrátit zpátky domů, do naší duše. Je zapotřebí vykonat určitý druh léčení k navrácení duše, abychom část sebe přivolali zpátky.

Samozřejmě, pokud jste utrpěli trauma, možná zvažujete zajít k šamanskému léčiteli, aby vám pomohl navrátit duši šamanským léčením. K dispozici je globální seznam skvělých léčitelů a léčitelek na www.shamanicteachers.com.

Já ale píšu o tom typu ztráty duše, kdy jsme dopustili, aby nás život vytrhl z nás samotných a v důsledku toho jsme my sami ztratili rovnováhu. Kam máme ale možnost se sami opět navrátit.

K uzdravení je v tuto chvíli zapotřebí učinit rozhodnutí se soustředit, vrátit se do středu a spočinout ve své duši.

V mé knize Léčeni pro Zemi jsem popsala cvičení, která pochází z psychosyntézi. V této terapii se potvrzuje, že jsme víc než jen tělo a mysl. Máme v sobě duchovní prvek, který má v sobě nestálost a proplouvá změnami se vznešeností a bez omezení.
Já sama si pro sebe opakuji: “Jsem víc než mé tělo a duše. Jsem neomezená duchovní bytost.”

Kdykoliv cítím, že mě životní stres vytahuje ven, začnu si opakovat tuto větu. To mě okamžitě přesouvá do stavu vnitřního míru a uvědomuji si, jak se z expanse stahuji zpět.

Ať už vyjdete ven a lehnete si na zem nebo si pustíte pěknou hudbu a představujete si, že ležíte na zemi, to vám pomůže nastolit rovnováhu (navrátit se do centra) a synchronizovat se s duchovním tepem země, srdečním tepem božské dokonalosti.

Když mate pocit, že unikáte z těla, ať už kvůli události z minulosti nebo strachu z budoucnosti, přeneste se zpátky do přítomnosti myšlenkami o něčem, co na životě milujete. Přeneste se do místa vděčnosti.

Soustřeďte se na otevření korunní čakry, třetího oka a srdeční čakry. Jak věci vidíme, se dá pozměnit tím, že na svět pohlížíme očima duše. To vyžaduje otevření vašeho třetího oka. Tím do sebe vneseme božskou moudrost, což následně otevře korunní čakru. A samozřejmě po otevření srdeční čakry jsme připraveni obejmout všechno živé s láskou. Jen když jsme v láskyplném prostoru, pak vytváříme domov, do kterého se chceme vrátit.

Ego vnímá strach. To je podstata odloučení. K navrácení se do stavu jednoty a božského světla vyžaduje pouze provádění cvičení, která jste se naučili.

Navzdory vnějšímu světu, který nás pokouší, se přesouváme do nitra, kde nalezneme pravý mír a bezpečí.

To mi připomíná, že se se vám chci zmínit o tom, že jsem v září napsala další blog na Huffington Post. Název je: “Jak si vytvořit bohatou vnitřní zahradu”.

V tomto blogu* najdete další nápady, jak se vrátit domů. Link je www.huffingtonpost.com/sandra-ingerman-/inner-garden_b_942092.html (*prozatím k dispozici jen v angličtině).

Bavila jsem se o tom, jak přivolat svou duši zpátky, se svou kamarádkou Gail. Gail použila metoforu magnetu. Říkala, jak je důležité zmagnetizovat svou duši zpátky domů.

Gail hovořila o tom, jak jedna strana magnetu je negativní a ta druhá pozitivní. Jak jistě víte, když držíte dva magnety, jeden držíte bez pohybu a druhý otáčením můžete k tomu druhému přitáhnout nebo odpudit.

Gail vysvětlila, že životní stres a ustarané ego denně zapřičiňují otáčení pólu – což vytváří pole, které naši životní esenci nakonec odhání – odpuzuje.

Je důležité najít způsob, jak naši esenci zmagnetizovat směrem k nám, místo abychom ji odpuzovali. Gail na to má tanec. Já vím, že já sama mám spoustu koníčků, které mohou vytvořit magnetické pole k přitáhnutí mé esence zpátky domů.

V mé knize Jak prosperovat v měnících se časech (How to Thrive in Changing Times) píšu o tom, jak cítit energii mezi dvěma magnety, kterou potřebujeme pro získání vytouženého výsledku. Tento měsíc si možná chcete vyzkoušet, jaké to je, fyzicky tuto energii mezi magnety cítit; jaké to je, když si přitáhnete svou esenci, roztroušenou kvůli životním okolnostem, zpátky k sobě.

Každý den si dopřejte moment se ujistit, že jste v přítomnosti a ve svém centru a udělejte, co bude potřeba, aby tato rovnováha byla opět nastolena.

Neztraťte se v dění vnějšího světa. Najděte svou vnitřní sílu. Zůstaňte ve své duši. A buďte si vědomi toho, že jste nekonečná duše, která proplouvá změnami, jež pro nás všechny život nachystal, s elegancí a lehkostí.

Držme společně naší globální komunitu v lásce a vnímejme se navzájem jako zářivé, zdravé a radostné bytosti světla.

Přeložila Jitka „Jitush“ Navrátilová

Transmutation News – September 2011 – Czech

Zprávy o přeměnách – září 2011

Chtěla bych připomenout těm z vás, kteří čtou Zprávy o přeměnách v jiném jazyku než v angličtině, že všechny jazykové verze se teď nacházejí na https://www.sandraingerman.com/transmutationnews.html.

Těší mě, že vám mohu oznámit, že máme nové jazykové verze překladů!! Připojte se, prosím, k zaslání požehnání a ocenění našim dvěma novým překladatelům. Filiz Telek překládá Zprávy o přeměnách do turečtiny. A Jitka „Jitush“ Navrátilová překládá Zprávy o přeměnách do českého jazyka. Je báječné, že se naše globální komunita rozrůstá!

Rozhodla jsem se, že nebudu posílat email, kdykoliv se blog, který jsem napsala, zveřejní na Huffington Post. Už tak dostáváme dost emailů, nebo ne? Místo toho přiložím link na blog do Zpráv o přeměnách a rovněž bude publikován na domovské stránce www.sandraingerman.com.

Obdržela jsem mnoho zpráv od čtenářů o tom, že co jsem napsala v srpnových Zprávách o přeměnách, bylo velmi užitečné.

Cítím, že se jako učitelé a léčitelé nemůžeme vyvyšovat, protože jinak tím pro ostatní vytváříme nerealistická očekávání.

Součástí života v podmíněném světě je, že si myslíme, že existuje stav naprosté dokonalosti, kterého se snažíme dosáhnout a udržet. Pravdou je, že my všichni rosteme směrem ke světlu a slunci. A v přírodě se tento růst děje v pomalém a stálém stylu.

Myslím, že vyvyšovat lidi, nebo sám sebe není zdravé a společnosti to ve skutečnosti neposlouží. Poněvadž všichni tito lidé, jež respektujeme pro jejich stav uvědomění, si prošli náročnými procesy růstu a stále rostou.

Klíčem je vzájemná podpora a inspirace, abychom to nevzdali a dále pokračovali na duchovní cestě. Tímto způsobem plyneme řekou života, místo abychom jí byli vláčeni.

Minulý měsíc jsem se zmínila, že napíšu více o studii Léčení srdce, kterou jsem provedla se Školou integrační medicíny Univerzity Michigenu.
Tuto studii vydal magazín o vědě a léčení Explore Journal of Science and Healing.

Rukopis této studie Léčení srdce je za malý poplatek ke stáhnutí na následujícím linku: http://www.explorejournal.com/article/S1550-8307(11)00099-1/abstract

Pacienti se srdečními potížemi, kteří se účastnili čtyřdenního kurzu Léčení pro Zemi, jež obsahoval techniky jako jsou meditace, řízená představivost, bubnování, psaní deníku a venkovní aktivity, ukázali v testech měřících stavy deprese a naděje okamžité zlepšení. Tato zlepšení přetrvávala v měřeních opakovaných po 3 a 6 měsících.

Tato studie s namátkově vybranými skupinami byl první pokus demonstrovat zásah, který zvedne naději pacientům s akutním koronárním symptomem, stav zahrnující bolest na hrudi a srdeční záchvat.

„Tato studie ukazuje, že duchovní kurz, jako je program Léčení pro Zemi, může nastartovat a pomoci udržet navrácení se do psychoduchovní životní pohody,“ říká vedoucí autorka studie MUDr. Sara Warberová, docentka rodinné medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Michiganu, a ředitelka Školy integrační medicíny Univerzity Michigenu. Dále říká: „Tyto určité zákroky mohou zajímat ty pacienty, kteří nechtějí brát antidepresiva na symptomy deprese, které často provázejí koronární srdeční onemocnění a srdeční záchvaty.“

Skupina tohoto kurzu byla porovnána s dalšími dvěma skupinami: té první se dostala standardní péče lidem trpícím srdeční chorobou a ta druhá se účastnila kurzu o změně životního stylu pořádaným Kardiovaskulárním centrem Univerzity Michiganu, který se zaměřil na zdravou výživu, fyzická cvičení a zvládání stresu v pracovním procesu.

Tato studie používala množství standardních mentálních a fyzických měřítek k posouzení úspěchu programu.

Skupina mého duchovního kurzu šla ze základní čáry 12 BDI skóre (Beck Depression Inventory), což je mírná až střední forma deprese, k bodu 6 okamžitě, poté k 50ti procentnímu zlepšení. Toto skóre zůstalo tak nízko ještě dalšího půl roku. Skupina životního stylu zaznamenala pokles z bodu 11 na 7 a zůstala tam. Skóre skupiny pod standardním dohledem začalo na bodu 8 a kleslo k bodu 6.

Účastníci rovněž zaznamenali zlepšení svých výsledků v testu měřící naději. Body na stupnici stavu naděje se rozkládají od 6 do 48, kdy vyšší skóre značí větší naději. Všechny tři skupiny začaly s průměrným skórem mezi 34 a 36. Po kurzu Léčení pro Zemi, průměrné skóre účastníků vzrostlo a udrželo se na 40 a výše, zatímco průměry dalších dvou skupin zůstaly o poznání níže, mezi 35 a 38 a to i po třech a šesti měsících.

„Naše práce přidává do současných diskuzí o důležitosti psychologické životní pohody u pacientů čelící zdravotní m problémům jako jsou akutní koronární choroby artérií, důležitý duchovní hlas,“ podotýká Warberová.

Tento kurz, který jsem vyučovala, byl založený na tom, co jsem napsala v knize Léčení pro Zemi. Tento kurz jsem vyučovala v Michiganu v roce 2004 a většina účastníků byla nábožensky velmi založena a nebyla otevřena práci s pomocnými duchy a šamanskými praktikami.

Všechna cvičení na kurzu v Michigenu byla pro naši skupinu velmi silná. Jen jsem svůj slovníček přizpůsobila tak, aby tomu účastníci mohli rozumět a pracovat s tím.

Toto samotné mě hodně naučilo. Častokrát, když vyučujeme duchovní cvičení, lpíme na potřebě používat určitou terminologii. Proto, abychom s naší prací dosáhli na širší publikum, měli bychom být s užitím slov flexibilnější.

Po tomto kurzu, který se konal v roce 2004, jsem napsala Jak léčit toxické myšlenky (How to Heal Toxic Thoughts) a o pár let později Jak prosperovat v měnících se časech (How to Thrive in Changing Times)

.V obou knihách jsem byla schopna se podělit o práci Léčení pro Zemi způsoby, o kterých jsem cítila, že je může chápat publikum všech vír a náboženství.

Vím, že tyto knihy nejsou všechny k sehnání v jazycích, do nichž jsou Zpráv o přeměnách přeloženy. Aby se kniha mohla vydat v cizím jazyce, musí se najít nakladatelství, které má zájem. Alespoň jedna z těchto tří knih je vydána v téměř všech jazycích. (V českém jazyce bohužel žádná z jejích knih ještě vydaná není. Pozn.překl.)

Pokud se zajímáte o vyučování práce Léčení pro Zemi pro ostatní ve vaší komunitě, možná by se hodilo přečíst tyto knihy a převzít některá cvičení a nácviky, které jsou v nich uvedeny.

Níže je seznam jen některých principů a cvičení, s kterými jsme pracovali:

Pracovali jsme s vzorcem transmutace a transformace: úmysl + láska + jednota + harmonie + koncentrace + pozornost + představivost = transformace.

Náš dojem vytváří realitu. Pokud věříme, že můžeme vytvořit život naplněný zdravím, tak pak budeme moci a skutečně můžeme. Až se naučíme oceňovat krásu života, náš život bude tuto krásu pak zpátky odrážet.

Můžeme vnímat osobu jako zdravou či nemocnou. Duchovní učení nám říká, že když budeme vnímat člověka jako naprosto zdravého, vyzvedneme ho tím do stavu dokonalosti.

Všechno v našem fyzickém světě začíná v neviditelných sférách. To znamená, že náš sled myšlenek ovlivňuje naše zdraví na všech úrovních. Slova, která používáme, rovněž vytvářejí svět, ve kterém žijeme. Myšlenky a slova jsou „to jak uvnitř“, které vytváří „tak venku“.

Když se podíváme na příběhy o vzniku světa z celého světa, všimneme si, že většina kultur věří, že svět byl stvořen ze zvuku či slova. A na slova se pohlíží jako na obrovskou tvořivou sílu.

Použili jsme meditace k dýchání skrze naše srdce a učení, jak pozorovat naše myšlenky a stav bytí. Použili jsme meditace k vymanění se ze ztotožnění s našimi emocionálními spouštěči.

Psali jsme si deníky k napsání myšlenek, slov a usnesení, na která jsme se chtěli během dne zaměřit, aby nás vedli k toužebnému výsledku.


Pracovali jsme s vytvářením stavu blaženosti užitím představivosti a zapojením všech našich smyslů k vidění, slyšení, procítění, chutnání a cítění prožitků života, který si přejeme vytvořit. V našem kurzu používali účastníci svou představivost vidět, slyšet, procítit, chutnat, cítit prožitek života, ve kterém se cítili zdraví a šťastní. Pro více informací o tomto cvičení ,prosím, navštivte květnové Zprávy o přeměnách z tohoto roku.

Použili jsme řízenou představivost, abychom pomohli účastníkům objevit jejich vlastní příběh o vzniku světa, tak aby mohli lépe chápat principy božské jednoty. Toto cvičení jsem popsala v říjnových Zprávách o přeměnách z roku 2010.

Zaměřili jsme se na to, jak nám pobyt v přírodě pomáhá znovu získat životní pohodu, protože jsme s ní spojení. A země, vzduch, voda a slunce nám dávají život. Šli jsme ven a sedli jsme si se stromem, kde jsme odpočívali a cítili spojení s tepem země. A potom jsme šli na krátkou procházku do přírody a obdivovali všechno, co nám země, voda, vzduch a slunce dává k tomu, abychom se mohli rozvíjet.

Meditovali jsme o životě jako zahradě. Zamysleli jsme se nad myšlenkami a slovy, které jsme ve své zahradě zaseli. Abychom měli zdravé životy, musíme do naší vnitřní zahrady našimi myšlenkami a slovy zasít semínka naděje, inspirace a lásky.

Požádali jsme o léčivý sen, než jsme šli večer spát.

Učili jsme se, jak se proměnit do svého božského světla.

Touto prací jsme pak ve skupině provedli jednoduchý obřad, kdy jsme si představili sami sebe jak cestujeme hluboko do svých těl, dokud jsme necítili své vnitřní duchovní světlo. Poté jsme prociťovali, jak námi toto duchovní světlo teče a vyzařovali jsme to ven k ostatním členům kruhu. Tímto způsobem jsme mohli procítit každého v kruhu ve své božské úplnosti, jak napájí zdraví každého účastníka v kruhu.

Jednoduchou metodou, o které jsem psala v knize Jak prosperovat v měnících se časech (How to Thrive in Changing Times), je představit si, že naše tělo a mysl jsou krásný kabát přikrývající našeho ducha. Jen odepněte zipem váš kabát a vystupte z něho jako čisté božské světlo. Po této zkušenosti se zpátky zazipujte do kabátu se vzpomínkou pravdy o tom, kdo opravdu jste.

Další jednoduchý způsob, o kterém píši, je si představit vás samotné jak splýváte s hvězdou na noční obloze. Hvězda je světlo a vyzařuje světlo bez námahy na milióny kilometrů. Představte si, že jste zářící hvězda na noční obloze.

Po našem čtyřdenním kurzu jsem pobídla účastníky pokračovat v denním procvičování transfigurace a také dále vnímat každého, kdo byl v naší skupině, v jejich božském světle. Každá osoba byla rovněž vyzvána cítit lásku kruhu v průběhu každého dne.

A já jsem také skupině doporučila přijímat všechny elementy jako světlo. Účastníci se naučili vdechovat vzduch, pít vodu, jíst potravu a nasávat slunce jako lásku a světlo.

Toto cvičení dovoluje našim buňkám absorbovat lásku a světlo během dne tak, aby jas zářil skrze nás a vytvářel stav zdraví a duševní pohody.
Vybídla jsem účastníky, aby si ve svých domovech a kancelářích vytvořili posvátný prostor tím, že si přinesou speciální předměty. Dekrety, slova, inspirující obrázky, květiny, svíčky atd. se mohou položit do našeho prostoru, aby nám připomínali naše božství.

Každá osoba v našem kruhu byla ohromená hloubkou růstu a léčení, které přinesla cvičení, která se během čtyřdenního kurzu naučili. Láska a podpora kruhu na ně ovšem také velmi zapůsobily, což byla pro ně nová a život měnící zkušenost.

Bylo tu mnoho osobních příběhů naplněných emocemi, když jsme se následně dělili o to, jak se nás cvičení během a po kurzu dotkla.

Doufám, že se mi někdy podaří sepsat tyto nádherné příběhy, abych se mohla s ostatními podělit o tento pramen inspirace. Poněvadž víme, že srdci naplněné příběhy vyprávěné účastníky, hovoří o výsledcích hlubším způsobem než statistické údaje.

V květnových Zprávách o přeměnách z tohoto roku jsem psala o konferenci Recall to Basic Consciousness (Připomenutí základního vědomí). Je to konference pro domorodé stařešiny, která se konala v červnu, a která byla založena Josém Lucerou, stařešinou ze Santa Clara Puebla.

Jose Lucerno mi poslal zprávu o tom, co se událo na konferenci a ráda bych se s vámi podělila o stručný obsah, který by vás mohl zajímat. Zde je opravená verze toho, co mi Jose Lucero poslal:

„Na základě tradice setkání Domorodých spojených národů, shromáždění použilo formu kruhu koncept otevřeného ohně, aby vyzvalo všechny z rodiny přírody, kdo se podílí na lásce života a respektu a péči o Matku Země. Otevřený oheň symbolizuje zasetí a pečování o duchovní semínko tradičního vědění v srdcích a myslích všech přítomných. Kruh reprezentuje jednoduché gesto respektu pro Matku Zemi.

Účastníci vzdali čest a uznání stařešinům přitomných, těm co se nemohli účastnit, stejně jako těm, co již zemřeli.

Během shromáždění se obětovaly modlitby žádající o milost vody, aby mohlo duchovní semínko tradičního vědění růst, a aby do našich suchem postižených oblastí přišel déšť. To se provedlo hodem posvátného oblázku do jezírka života. Silný vítr, který foukal během celého setkání, odnášel tuto žádost.

Obětovaly se modlitby na přinesení harmonie Matce Zemi a lidské rase. A všechny tragédie, které přírodní katastrofy, nemoci, hladomor, válka přinesly, se vzaly na vědomí a obětovaly se modlitby všem, kteří byli zasaženi.

S tímto těžkým břemenem se stařešinové vydali na pouť do „Srdce Matky Země“ u hory Navajo Mountain. Tam nabídli polepšení, soucítění a žádali o odpuštění ve jménu všech lidí.

Zatímco se kruhy z posvátného oblázku na vodě jezírka života rozšiřují dále a dále, tak i my dosahujeme na budoucnost a rok 2012. V tomto čase se musí uskutečnit „kosmické uspořádání duchovního osvícení“, které se bude shodovat s uspořádáním planet v našem slunečním systému.

Planety jsou řízeny duchovními provazy našeho Praotce Slunce, kterému pro změnu vládne Stvořitel. Sluneční záře od Praotce ovlivňuje všechny životní formy a události v našem slunečním systému.

Během vyskytování těchto událostí nesmíme mít strach, ale být vědomí a pokořit se, když se měníme a rozeznáváme vyšší vědomí.

Byli bychom moudří, kdybychom následovali příkladu domorodých tradičních stařešinů, kteří byli před námi, a těch, kteří jsou tu dnes s námi a vracejí se k základnímu vědomí, aby tím pomohli Matce Zemi a všem jejím dětem. Poněvadž tak, jak my myslíme a žijeme, tak Matka Země, sluneční systém a nakonec celý vesmír, na nás reaguje.

Un be og gin de waz da. S respektem a láskou pro všechny.“

Poslední zpráva, která od stařešinů přichází se shoduje s prací, kterou společně děláme.

Navrhuji, abychom oslavovali změny sezóny posláním modlitby všemu živému tím, že sami hodíme posvátný oblázek do jezírka života. Můžete tak učinit v meditaci, vytvořením si představy nebo šamanskou cestou. Nechť se společně podílíme na moudrosti stařešinů a přilejeme do kruhů posvátného oblázku, aby se kruhy dále rozšiřovaly skrze planetu a do budoucnosti.

23. září je rovnodennost. Pro ty z nás, co žijeme v severní hemisféře, uvítáme podzim. A pro ty, z jižní hemisféry, uvítáme jaro.

Toto je nádherný čas na meditaci o vaší vnitřní zahradě. Pusťte si nějakou pěknou hudbu a představte si, jak cestujete do sebe do vaší vlastní vnitřní posvátné zahrady života. Všimněte si, jaké myšlenky a postoje musíte odplevelit a jaká nová semínka se musí zasít.

Pamatujte, že čemu dáme energii, tomu dáváme život. Jaké energie živíte vy?

Jsme v čase, který od nás žádá se odevzdat smrti toho, co známe. Je na čase přestat myslet, a žít z našich srdcí a následovat naši vnitřní moudrost.

Je čas odpovědět na otázky s odpovědí: „Nevím“.

Ať už oslavujete podzimní nebo jarní rovnodennost, je na čase začít se dívat na svět očima ducha. Ponořte se do vašeho srdce a splyněte s vaším vnitřním duchem a povšimněte si všeho, co se děje z nového vjemu.

Racionálně nevíme, co přichází. Pouze můžeme dovolit našemu duchu, aby nás vedl.

Úplněk je 12. září. Pokračujme v živení a tkaní krásné sítě světla uvnitř a po celém světě. A pošleme naší globální komunitě lásku a požehnání, kdy se všichni vidíme ve svém božském světle vyzařující světlo uvnitř a ven.

Pro ty z vás, jež jsou noví na těchto Zprávách o přeměnách, prosím navštivte článek Vytváření lidské sítě světla (Creating Human Web of Light) na této webové stránce, abyste se dočetli o návodu pro naše měsíční úplňkové obřady.*

Připojte se, prosím, k zaslání požehnání všem k radostné rovnodennosti.

*Tento článek se právě překládá do češtiny, navštivte, prosím, stránky později.

Link na srpnový blog Huffington Postu:

How to Create A New Vision for the Planet (Jak vytvořit novou vizi pro planetu)
http://www.huffingtonpost.com/sandra-ingerman/world-vision_b_914986.html


Přeložila Jitka „Jitush Navrátilová

Transmutation News – August 2011 – Czech

Zprávy o přeměnách – srpen 2011

Tento měsíc bych ráda začala s důležitým oznámením pro všechny z vás, co čtou Zprávy o přeměnách v jiném jazyku než angličtině.

Každý překlad Zpráv o přeměnách bude nyní publikován na www.sandraingerman.com. Pak jen klikněte na jazyk, v jakém chcete sloupek číst.

Je to báječné, že teď máme Zprávy o přeměnách v českém, francouzském, italském, německém, polském, portugalském, rumunském, ruském, slovenském, španělském a švédském jazyku.

Chtěla bych využít této příležitosti a vyjádřit vděčnost Evě Ruprechtsbergové, která již po mnoho let organizuje překlady a publikuje je na centrální webové stránce. A rovněž vyjádřeme díky všem překladatelům, kteří nabízejí svůj čas na překlad Zpráv o přeměnách. Posíláme vám mnoho požehnání.


Musím vám sdělit neuvěřítelnou novinku!!

V roce 2004 jsem spolupracovala se Školou integrační medicíny Univerzity Michigenu na zkušebním výzkumu o tom, jak by praktikování Léčení pro Zemi mohlo pomoci lidem trpícím srdečními záchvaty.

Doktorka Sara Warberová byla hlavní vyšetřovatelkou.

Byly tři namátkově vybrané studijní skupiny. První skupina se účastnila mého čtyřdenní kurzu Léčení pro Zemi. Mou asistentkou byla Kate Durdová, úžasná učitelka z Michigenu, jež je uvedena na seznamu šamanských učitelů na www.shamanicteachers.com.

Druhá skupina účastníků se na Programu o změně životního stylu učila o důležitosti zdravé stravy, fyzického cvičení a zvládání stresu v pracovním procesu. Učili se, jak meditovat a cvičit jógu.

Třetí skupině se dostala obvyklá zdravotní péče.

Výsledky této studie vydal magazín o vědě a léčení Explore Journal of Science and Healing.

Je to úžasná studie, protože nám ukazuje přínos práce s Léčením pro Zemi u lidí, kteří trpěli srdečními záchvaty.

Rukopis této studie Léčení srdce je za malý poplatek ke stáhnutí na následujícím linku: http://www.explorejournal.com/article/S1550-8307(11)00099-1/abstract

Opravdu doufám, že si to stáhnete a přečtete. Trvalo mnoho let, než se tento dokument dokončil a vydal. Věřím, že teď je ta správná doba se podělit o sílu léčení, které přichází z práce Léčení pro Zemi.

V zářijových Zprávách o přeměnách budu psát o některých cvičeních, která jsme dělali na tomto čtyřdenním kurzu. Všechna cvičení pochází z mé knihy Léčení pro Zemi: Jak přeměnit osobní toxiny a toxiny životního prostředí.

19. – 23.října vyučuji kurz Léčení pro Zemi a léčení duchovním světlem v Santa Fe v Novém Mexiku. Podělím se na něm, jak jsem vyučovala tato cvičení v nešamanské komunitě pomocí řízené představivosti a obřadů, které se nestaví do konfliktu se silnými náboženskými vírami účastníků.

Pro obdržení více informací, prosím napište email Ruth Aberové na: aruthabelle@aol.com


Zhruba už 4 a půl let se učím hrát na bubny Taiko. Bubny Taiko pocházejí z Japonska a po celém světě dnes existuje mnoho neobyčejných Taiko bubeníků.

Kdybyste mě viděli, jak hraji, nevěřili byste, že už se učím bubnovat tak dlouho. Bohužel musím říct, že má forma se nevyrovná kráse předků, kteří bubnovali Taiko.

Bubnování ale tak miluji a hodně mi dává, pokud se nezabývám souzením svého pokroku.

V mém kurzu začínáme každou lekci 30 minutovou rozcvičkou a procvičujeme, na malém Taiko bubínku, který se nazývá shime. V mnoha Taiko skladbách se shime používá pro vytváření rytmu v pozadí a tyto rytmy mohou být velmi složité.

Když hrajeme na shime, rytmus hraný levou rukou je hodně rozdílný tomu, co hraje pravá ruka. A to je samozřejmě velmi náročné pro kohokoliv.

Když hraji rozdílné rytmy mou levou a pravou rukou, je jasné, že nemohu dovolit žádným myšlenkám vstoupit, pokud chci, aby tyto rytmy plynuly a neztratily se.

Pokud připustím myšlenky o tom, co se přihodilo během dne, ztratím rytmus. Pokud začnu přemýšlet o tom, co musím udělat po skončení lekce, ztratím rytmus. Pokud začnu uvažovat o tom, jak hraji, ztratím rytmus.

Mé tělo ví, jak udržovat rytmus. Vědět, jak to dělat, je vrozený smysl. A když se odevzdám tomu, co mé tělo ví, jak dělat, udržovat rytmus je pak jednoduché. Když se ovšem do procesu přidá má mysl, jsem pak ztracená.

Po jedné z mých současných hodin jsem začala uvažovat o tom, jak by tohle mohlo představovat metaforu naší duchovní práce. Poněvadž během této určité hodiny jsem se odevzdala moudrosti svého těla a buněčnému vědění toho, jak udržovat dva rozdílné rytmy v obou rukách. Přesunula jsem se do místa bez myšlenek a nechala svou moudrost těla plynout.

Často, když se zabereme do duchovních praktik, můžeme se nechat odvést z tohoto plynutí až příliš jednoduše. Média mohou odvést naší pozornost. Naše víra v to, co je možné a co není možné nás odvádí od pozornosti. Naše hovory sami se sebou nás rovněž rozptylují. Jednoduše jsme si v našem moderním světě vytvořili a jsme obklopeni nekonečným vyrušováním. Myslím, že víte, co tím myslím.

Ale když se ponoříme do našeho vnitřního stavu vědění a naší vlastní božské duše, náš duchovní život se otevře přirozeně bez toho, abychom o tom přemýšleli. To, že začneme přemýšlet, nás uvrhne do problémů.

Ráda bych, abyste si zavzpomínali na časy ve vašem životě, kdy jste si dovolili klouzat na vlnách života bez toho, abyste se zamotali do mentálních myšlenek a rozptýlení. Svoboda a radost přijde, jakmile to dovolíme.

A s tím si můžeme jednoduše začít v životě hrát. Pozorujte tyto rušivé myšlenky, jak se během dne vkrádají do vašeho dne. Všímejte si, jak vás vaše myšlenky mohou vyvést z vašeho rytmu a centra.

K zastavení vlaku myšlenek, který nás vede do zmatku, je zapotřebí disciplíny a také soustředění, které nás vezme zpátky do našeho vlastního rytmu plynutí. Mějte se během dne na pozoru před tím, co by vás z vašeho plynutí mohlo vyrušit.

Minulý měsíc jsem psala o tom, jak je důležité cítit své tělo, aby člověk mohl prožít opravdovou sílu a potenciál duchovní práce. A do toho, co jsem psala minulý měsíc, chci utkat pár dalších nitek.

Poněvadž, když se ponoříme do našeho vlastního těla a duchovní moudrosti, kterou v sobě neseme, můžeme plynout životem a v rytmu života.

Občas nastanou časy, kdy přejdeme do naprostého stavu reakce a to samozřejmě zastaví naši schopnost plynout s řekou života a vším, co nám život přináší.

My všichni si ve svých životech procházíme těžkými úkoly, kdy jsme požádáni se odevzdat evoluci na všech úrovních. Psala jsem o tom minulý měsíc.

V Novém Mexiku máme extrémní období sucha. Tento rok byl ten nejsušší v zaznamenané historii. Protože žiji v přírodě a trávím mnoho času v přírodě, láme mi to srdce, když vidím stromy a rostliny zasažené tímto suchem. Jsem obrovská milovnice stromů!!

Minulý měsíc jednoho dne začalo v Santa Fe pršet. Protože jsem měla spoustu pochůzek po městě, mohla jsem si všimnout, jak se ten déšť po městě rozprostíral.

Jednu věc jsem ale věděla. Že nepršelo v té části Santa Fe, kde jsem bydlela. Nepršelo, když jsem opustila dům a ani, když jsem se vrátila – země byla suchá.

Jsem tak oddaná své duchovní práci, že jsem jen chtěla přijmout fakt, že tam , kde žiji, se nám žádného deště nedostane. Ale navzdory všemu, co jsem zkusila – všem prostředkům, s kterými jsem kdy pracovala, nic nezměnilo reakci, do které jsem se dostala. A pocit, který to přineslo, byl vztek.

Nezlobila jsem se na určité duchy, počasí, lidi, ani na určité aspekty něčeho. Jednoduše jsem byla naštvaná na to, jak nefér život může být. Je zřejmé, že to nebyl déšť, ale něco hlubšího, co to spustilo.

Ztratila jsem se v podmíněné reakci. Ačkoliv jsem ji nemohla zastavit, mohla jsem přeměnit energii, tak, abych neposílala hrubou zlost do kolektivního vědomí, abych neposílala šipky zlosti všemu živému.

A zároveň jsem mohla uvažovat o svém stavu, když jsem byla v něm.

Má frustrace se sebou přišla proto, že jsem se ztratila v podmíněné mysli. Poněvadž všechny duchovní nauky odjakživa učí, že radost musí plynout zevnitř. Pokud vaše radost závisí na vnějších podmínkách, tak pak nebudete nikdy šťastní.

Myslím, že všichni z vás, co čtou tyto Zprávy o přeměnách, tuto pravdu rozumově znají. Když jde život tak, jak chcete, aby šel, cítit se štastný, spokojený a v pokoji je pro vaši egoistickou část osobnosti jednoduché.

Avšak jakákoliv malá událost může naše ego z tohoto stavu spokojenosti vyvést. A tak tomu bylo, pro lidské bytosti, vždy. Ale vrcholem duchovní praxe je nalézt toto vnitřní světlo, vnitřní mír, vnitřní radost, vnitřní spokojenost, jež se nedají vytřást lidmi a událostmi vnějšího světa. To je ta pravá svoboda!! A to je něco, co vím, že by všichni chtěli prožít, protože ví, že naše vnější podmínky se vždycky budou měnit z minuty na minutu, z hodiny na hodinu, ze dne na den. A může nás to hodit na pořádnou jízdu na horské dráze, když se ztratíme v tom, co se děje ve vnějším světě.

Píšu o tom už roky. A co se mě v ten den deště dotklo, byla frustrance, protože jsem své duchovní praxi zasvětila každý den svého života, a přesto tento nedostatek deště v mé oblasti, kde bydlím, mým egem tak zatřásl.

A myslím, že to zklamání ze sebe samé bylo horší, než má reakce. Nejsem si ale jistá, protože zklamání a reakce se živí navzájem.

No a nakonec pršelo i tam, kde jsem žila. Jen jsem musela být trpělivější.

Ale hodně jsem se z pozorování svého stavu bytí naučila. A tu noc a následující den jsem strávila uvažováním o této noční můře, jíž jsem dovolila, aby mě pohltila.

Co mě příští den napadlo bylo, že ačkoliv jsem reagovala na vnější události, nikdy jsem neztratila víru v inteligenci přírody.

Zjistila jsem, že to byl pro mě velký pokrok, protože v minulých letech bych se zlobila na duchy počasí za to, že neodpovídají na mé volání. To jsem teď ale nezažila.V každé buňce svého bytí jsem věděla, že příroda ví přesně, co dělá a já tomu plně věřila.

Odevzdala jsem se vědění toho, že i když kvůli suchu budou ztráty, bylo to jednoduše součástí evoluce.

Tím vším chci říct, že i když jsem cítila, že jsem ve své duchovní praxi neuspěla, uvědomila jsem si, že díky dlouholeté nepřetržité disciplíně, jsem udělala obrovský pokrok. A to tím, že jsem integrovala pozitivní chování do svého denního života.

Ano, sice jsem reagovala, nicméně jsem neztratila důvěru a odevzdala jsem se tomu, co přijde.

Častokrát nás životní okolnosti testují a my si možná myslíme, že jsme v testu opět neuspěli. Ale když se potom na věci díváme s odstupem a na to, jak jsme „test“ zvládli, zjistíme, že jsme udělali pokrok. A i když jsme z našeho chování neměli dobrý pocit, přece jsme změnili chování předešlých let. A uznání tohoto faktu, je obrovským klíčem v našem životě.

Stále se necháváme rozhazovat a dovolujeme našemu egu, aby rozneslo mír a spokojenost, které uvnitř nás žijí, na kopytech. Ale jak tak pokračujeme ve svých meditacích, cestách, cvičeních, zjišťujeme, že vskutku děláme pokrok. A neopakujeme naše chování z minulosti tím samým způsobem. To je velmi důležité uznat!!

Takže až se budete cítit, že „vykolejujete ze své cesty“, vraťte se zpátky a napište nebo zauvažujte jak jste včlenili to, s čím jste pracovali do situace, která se teď jeví jako problém.

Pokud tak učiníte, budete ohromeni tím, jak daleko jste došli.

A chtěla bych vás podpořit, abyste i nadále začínali svůj den s vděčností za váš život a vše, co se vám dostává. Protože já osobně věřím, že když začínám svůj den s vděčností, nespadnu tak nízko, poněvadž stav vděčnosti zvedne zemi výš a chytne mě, když mám pocit, že upadávám na své cestě.

Začínám svůj den s dáváním díků:
– Pomocným předkům na územi, na které žiji.
– Duchu Santa Fe, kdy cítím vděčnost za příležitost tu žít.
– Duchu Země, na jehož území žiji, za to, že mi dává příležitost území spravovat.
– Neviditelným lidem a duchovním bytostem (elfům, vílám, andělům, a ochráncům lesa), za to, že se mnou jménem Země pracují v partnerském vztahu.
– Duchu, který žije ve všech věcech – to znamená ve všem živém, abych nemusela jmenovat všechny živé bytosti.
– Elementům země, vzduchu, vody, ohně (slunce), za to, že dávají všemu živému, co potřebují nejen na přežití, ale na to, aby vzkvétali.
– Mým pomocným duchům za všechnu tu moudrost, léčení a ochranu, o kterou se se mnou dělí.
– A především děkuji za svůj život.

Samozřejmě přizpůsobuji své modlitby vděčnosti každý den, protože je nechci recitovat jako básničku. Například vzdávám díky za své zdraví a za všechny své fyzické smysly, které mi dovolují prožít krásu přírodního světa.

A vyjadřuji vděk za důležité lidi v mém životě, jako je můj báječný manžel, moji rodiče, a vy všichni v naši globální komunitě, kdo pracujete ve jménu všeho živého. Každý den posílám požehnání, abych živila náš kruh.

Věnuji dost času k vyjádření vděčnosti na začátku svého dne. A mám pocit, že tak vytvářím stezku, na které, i když se cítím ztracená, mohu následovat světlo. Mé modlitby vděčnosti pro mě vyzařují světlo,které následuji.

Jak projevujete vděčnost každý den?

Vypadá to, že budu psát nějaké pravidelné blogy pro AOL/Huffington Post. Je to vzrušující, protože mi to dává příležitost se podělit o některé práce, které děláme společně, s širší komunitou. Bylo by skvělé, kdybyste byli ochotní se podělit o své články a webové linky s vaší komunitou.


Jakmile napíšu krátké články připomínající nám principy, které včleňujeme do našeho duchovního života, pošlu linky na blog těm, které mám na svém emailovém seznamu. Nevím, jak často budou mé blogy publikovat, ale pošlu vám link, jakmile se blog zveřejní.

13. srpna je úplněk. Pokusme se opravdu strávit nějaký čas prožíváním našeho božského světla. Napojme se na všechny v naší globální komunitě na celém světě, na všechny, kteří jsou oddaní zářit naše světlo k vytváření lidské sítě světla hluboko v nás a po celé zemi.

Pozorujte, jak se cvičení při účasti na obřadu sítě světla, každý měsíc prohloubilo.

Pro ty z vás, jež jsou noví na těchto Zprávách o přeměnách, prosím navštivte článek Vytváření lidské sítě světla (Creating Human Web of Light) na této webové stránce, abyste se dočetli o návodu pro náše měsíční úplňkové obřady.*

Minulý měsíc jsem všechny z nás podpořila v zapojení se do práce spojit naše světla každý den. Je skvělé mít úplněk, na který se můžeme všichni soustředit, ale my však chceme živit síť světla každý den.

A jak tak činíme, pronikáme do principů vzájemnosti, poněvadž přispíváme do sítě světla. To světlo teče zpátky k nám a na oplátku nás živí a dodává nám energii. Není to něco, o čem bychom museli přemýšlet, ale spíše se jen ponoříme do přirozeného a vrozeného proudu života samotného.

*Tento článek se právě překládá do češtiny, navštivte prosím stránky později.

Přeložila Jitka „Jitush“ Navrátilová

Copyright 2011© Sandra Ingerman. All Rights Reserved