Transmutation News – December 2019 – Czech

Zprávy o proměnách – prosinec 2019

Dne 21. prosince vplujeme do dalšího ročního období a zároveň se rychle přiblížíme závěru roku. Na severní polokouli přivítáme zimu a na jižní léto. Tento rok byl skutečně jízda.

Pravdou je, že nad střídáním ročních období nemáme moc. Nemáme moc ani nad tím, kam nás život nakonec zanese.

Všimněte si však, jak moc se s plynutím řeky života a tím, kam nás řeka nese, snažíme bojovat.

Co když se po nás chce, abychom se přestali snažit proměny plynutí a cyklů řídit, a odevzdali se mu s vědomím, že nás zanese na krásné místo. Potřebujeme k tomu bezpodmínečnou důvěru v život a v proces evoluce. Můžeme se s tím snažit dál bojovat, řídit a vzdorovat proudu života, ale nemůžeme ovládat to, kam nás řeka života nese.

Naše primární životní síla nás nese tak, jak byla naprogramována. Ale co když můžeme k síle našeho života přidat vědomí.

Stále po řece života poplujeme, ale s použitím prastarých učení o propojení vědomí s energií můžeme transformovat jakoukoli energii, se kterou se na cestě setkáme. Plynutí nás nese do stavů stále vyšší pozornosti, duchovních schopností a způsobů spolupráce na tom, kam nás život nese namísto toho, abychom celou cestu kopali a křičeli.

V příštím roce se budu výzkumu spojení vědomí a prvotní životní energie věnovat, jelikož jsem prošla velmi silnou vizionářskou zkušeností o nových možnostech.

V průběhu slunovratu se ponořte do úvah o velkých cyklech a plynutí života. Položte své duši upřímnou otázku, třeba na procházce v přírodě, na šamanské cestě nebo v meditaci, a vnímejte odpověď na otázku, kde bojujete, čemu se v plynutí řeky života bráníte. Stejně jako nad střídáním ročních období, ani nad tím, kam nás plynutí života nese, nemáme moc.

V průběhu slunovratu proveďte ceremonii, při níž propustíte staré energetické vzorce, a dovolte si vstoupit do nového životního období. Uvolněte ovládající chování a přivolejte své duchovní, soucitné průvodce, aby vám v tom pomohli. Existuje mnoho duchovních a transcendentních sil, které vás vezmou pod svou ochranu, jakmile se pustíte svého falešného přesvědčení, že vaše ego nebo osobnost mohou plynutí života ovládat.

Zamyslete se nad starými příběhy, které vás ukotvovaly v minulosti. Uvažujte také o projekcích, které na vás nakladli druzí, a přikryli vaši vášeň pro život, vaši krásu a vnitřní božské světlo.

Jaké příběhy si přejete nést do nového roku? Uvolněte v průběhu ceremonie příběhy a projekce, které vám už neslouží. Věnujte čas pobytu v přírodě a naplňte se barvami, obrazy, vůněmi, zvuky, pocity a chutěmi, které jsou vstřebány v krajině, v níž žijete. Když to uděláte, uvidíte skutečnou krásu, jakmile otevřete oči. Toto je pole energie, které chcete obejmout při vstupu do nového roku!

Pokud hledáte podněty pro vytvoření ceremonie, přečtěte si prosím mou knihu The Book of Ceremony: Invoking the Sacred into Everyday Life (Kniha ceremonií: přivolání posvátného do každodenního života – pozn. překl.).

Jakmile se uvolníte do plynutí, uvidíte, že do vašeho života začne plynout více krásy a hlubší mír.

Proud vás dál ponese cestami, které jsou teď mimo vaši představivost a chápání.

Sjednoťme se s plynutím života i se všemi jeho zákruty a záhyby. Navraťme se do stavu úžasu a zvídavosti při pozorování krásy a dokonalosti cesty, která se odvíjí před námi.

Úplněk nastává 12. prosince. Pojďme začít s přípravami. Podnikněme šamanskou cestu do hlubin vlastního nitra, do našeho duchovního světla, které je věčné a nesmrtelné. Toto světlo má moc transformovat všechno, co se před námi objeví na cestě. Když se při vyzařování světla propojíme s celosvětovou komunitou, vstoupíme do role, v níž budeme skutečně sloužit veškerému životu a Zemi.

Pojďme spojit své světlo a duchovní sílu a spřádat zářivé světlo po celé Zemi a skrze ni.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Tento rok se ve spirále posouvá do nového roku. Chtěla bych této příležitosti využít a poděkovat našim překladatelům, kteří spolupracují na tom, aby se Zprávy o proměnách dostaly k naší celosvětové komunitě.

Pojďme spojit svá srdce a vyzařujme společně lásku, světlo a hluboké poděkování všem, kteří pomáhají, aby se Zprávy o proměnách každý měsíc dostaly do naší e-mailové schránky.

Poděkujme prosím společně Sylvii Edwards, která vše, co napíšu, převede do krásného formátu, aby si zprávy mohli všichni každý měsíc přečíst.

Pojďme taky ze srdce poděkovat našich překladatelům:

Petr Němčanský – česky
Tea Thum – finsky
Carole Laplante – francouzsky
Bea Salgado – francouzsky
Barbara Gramlich – německy
Astrid Johnen – německy
Nello Ceccon – italsky
Flavia Cavallaro – italsky
Els de Graaff – holandsky
Sandra Koning – holandsky
Sofia Frazoa – portugalsky
Tatiana Starikova – rusky
Ines Fermoso – španělsky
Lena Anderheim – švédsky
Simin Uysal – turecky

Připojte se prosím ke mně a udržujte celý náš kruh v průběhu slunovratu v lásce. Ať jsou naše ceremonie naplněny radostí při vzdávání díků a úcty naší Zemi, elementům a všemu živému v průběhu těchto silných časů a změn, když se hroutí staré a rodí se nové.

Transmutation News – October 2019 – Czech

Zprávy o proměnách říjen 2019

V mnoha předchozích vydáních Zpráv o proměnách jsem celosvětovou komunitu žádala, abychom se společně propojili, provedli ceremonii transfigurace a naplnili vody světa světlem a láskou. Tyto ceremonie se lišili od těch, které provádíme během každého úplňku a vytváříme světelnou síť.

Požádala jsem všechny, aby provedli ceremonii transfigurace se sklenicí vody na oltáři nebo v posvátném prostoru a vylili vodu naplněnou světlem do zdroje vody v místě, kde žijí: oceánu, řeky, pramene, jezera, rybníka a tak dále. Takto se naše kolektivní energie propojí a rozešlou láskyplnou zprávu do všech vod světa, kterým vzdají dík a respekt, jenž se navrátí zpět do zdroje.

Země je vodní planeta a my jsme také z větší části z vody. Když vzdáme dík a respekt vodě uvnitř i venku, vždycky se k nám odzrcadlí zpět naše krása, vášeň, láska a světlo. Práce s vodou je skvělý způsob, jak poslat zprávu všem elementům, protože všechny se setkají s vodou, kterou jsme požehnali.

Cítím, že se všemi změnami v životním prostředí, které se teď na planetě odehrávají, je čas, vrátit se zpět k této velmi silné ceremonii.

Naberte vodu z místního vodního zdroje, doma z vodovodu nebo si kupte balenou vodu. Postavte sklenici s vodou na oltář nebo na své posvátné místo doma nebo v přírodě.

Proveďte přípravnou práci a odložte své ego a osobnost stranou, abyste se mohli stát skutečně čistou a prázdnou nádobou pro božské energie, které skrze vás budou zářit.

Cestujte hluboko do nitra ke zdroji svého božského světla a dovolte mu, ať proudí vaším tělem, pak rukama. Dovolte světlu ať se dál rozšiřuje a roste ve vás a celým vaším posvátným prostorem až bude naplněný zářivým plynoucím světlem. Vnímejte, pozorujte, jak světlo plyne do nádoby s vodou.

Napijte se trochu této posvátné a požehnané vody a vnímejte, jak se vaše tělo naplňuje její léčivou silou. Poté sklenici s vodou odneste k místnímu vodnímu zdroji. Otevřte svá srdce, své jemnohmotné smysly, probuďte svou představivost, a když se budete dívat, jak se voda ze sklenice vlévá do vodního zdroje, představte si, jak komunikuje s veškerou vodou na celé planetě, kterou vyživujeme božským světlem a bezpodmínečnou láskou.

Je to jen odlišný způsob vytváření lidské světelné sítě, ale má stejný efekt.

Je to pro nás velmi silný způsob, jak můžeme vzájemně propojit svá srdce a do pole kolektivní energie vnést bezpodmínečnou lásku a začít elementům, které jsou zdrojem našeho života, projevovat svou oddanost. Tato láska a oddanost se nám podle zákonitosti přírody vrátí.

Úplněk nastává 13. prosince. Pojďme společně pokračovat v praxi vytváření světelné sítě lidí. Můžete to udělat ve stejný den jako ceremonii s vodou a dovolit úplňku exponenciálně znásobit energie vaší praxe. Pokud ceremonii s vodou provedete jiný den, ujistěte se prosím, že ji budete provádět bez zatěžujících myšlenek a bez ega, abyste mohli být vydatným zdrojem světla. Transfigurujte, vstřebávejte božské světlo do svých buněk a dovolte mu ať se rozšiřuje a vyzařuje po celé Zemi a skrze ni.

Není čas provádět duchovní práci jen povrchně. Vložte do ní celé srdce a duši a transformujte energie stínu, které zaplňují naše kolektivní pole. Když každý z nás bude provádět duchovní praxi opravdově, dokážeme současné energie transformovat. Musíme však do své činnosti vložit celé srdce a pracovat pomocí svých nejvyšších vibrací s plnou koncentrací a soustředěním.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové ceremonii Tvoření světelné sítě lidí na domovské stránce.

Transmutation News – September 2019 – Czech

Zprávy o proměnách – září 2019

V červenci jsem se svým manželem měla příležitost vydat se na výpravu za polární kruh. Byl to můj životní sen. Na jedné šamanské cestě mě také slunce požádalo, abych tuto pouť podnikla.

Vypravili jsme se tedy na expedičním ledoborci na cestu. Byla to nádherná příležitost cestovat do tohoto magického světa. Dojeli jsme až na Špicberky.

Během naší cesty se led rozšířil, takže jsme dostali až na osmdesátou rovnoběžku. Dopluli jsme do vzdálenosti 730 mil od severního pólu. Dál to však nešlo.

Těžko se mi dává do slov, co všechno jsme tam prožili. Máme teď určitě „polární horečku“ a vážně uvažujeme o tom, že bychom se na nějaký čas do města za polárním kruhem přestěhovali.

Jela jsem tam, abych se vystavila ledu a tichu. Bylo pozoruhodné cestovat a plout skrze ledové kry! Viděli jsme však také úžasné bytosti přírody – delfíny, tuleně, mrože a spoustu nádherných ptáků, květin, jelena, polární lišku a také ledního medvěda. Málem jsem viděla, když lezl na ledovou kru, jeho zadek. Pak jsem ho ale viděla kráčet. Stalo se to všechno tak rychle, že jsem nestihla fotografovat. Byl to ale obrovský dar!

Ve Zprávách o proměnách často píšu, že veškerý život zpívá. Na jedné z výprav jsme se dostali na fjord, kde jsme slyšeli zpívat led. Měli jsme čas strávit na tom místě celou hodinu, než jsme se museli vrátit.

Dala jsem na svou stránku na Facebooku krátké video na kterém uslyšíte, jak zpívá led:
http://www.facebook.com/SandraIngerman

Podnikli jsme nádherné výšlapy a úžasné cesty po zvěrokruhu, kde jsme viděli bohatství zvířat, ptáků a krajiny.

Být v tichu v magické dimenzi reality je zkušenost, která změní váš život.

To všechno nám chybí v naše uspěchaném způsobu života, který vedeme. A rychlost, jakou život nabral, je příčinou nemocí duše.

Musíme se vrátit ke způsobu života, který je více spojený s přírodou. Pomohlo by to lidem na emocionální, duchovní i fyzické rovině.

Se všemi změnami, kterými naše životní prostřední prochází, se musíme naučit přizpůsobovat. Naše současné životné prostředí je plné toxinů, musíme se k jejich transmutaci skutečně stavět proaktivně.

Nedávno jsem se dozvěděla prostřednictvím lékařského testu, že jsem plná velmi toxické plísně stejně jako náš dům. Spolupracujeme s týmem, který se snaží plíseň dostat z domu. Já beru pro vlastní uzdravení doplňky stravy.

Uvědomila jsem si však, že se můžu ztratit v paranoidních představách, jak plíseň unikne čištění, které děláme.

Uvědomila jsem si, že namísto toho, abych se nechala ovládnout strachem, je čas, abych se pustila ještě do hlubší vlastní praxe transfigurace. Víme z mnoha událostí, kterých jsme v průběhu let byli svědky, že to skutečně funguje. Světlo transformuje toxické látky.

V průběhu dne se soustředím, abych vnímala a cítila své vnitřní slunce, jak vyzařuje světlo skrze všechny mé buňky. Vyzařuji světlo a lásku celý svým domem a zemí, kde žijeme.

Vidím náš domov v jeho božském světle. Provádím svou duchovní praxi, abych vystoupila z energetického pole plísně. Vystoupení z energetického pole je téma, ke kterému bych se s vámi chtěla v budoucnosti vrátit.

Abychom se dokázali přizpůsobit našemu životními prostředí, musíme dělat svou práci. Musíme vystoupit z pole zběsilé energie, ve které je mnoho z nás lapeno, a najít způsob, jak vstoupit do energetického pole ticha. Potřebujeme to, abychom se dokázali regenerovat!

Musíme také provádět svou praxi transfigurace a proměňovat to, co se k nám dostává z okolního prostředí a nežít ve strachu.

Přizpůsobení bude klíčem k našemu životu. Běžte do přírody a uvažujte chvíli o tom, co píšu.

Co děláte, abyste se dokázali přizpůsobit? Jak inspirujete své blízké a společenství, kde žijete, aby se k vám připojili? Je to důležitá práce, kterou už nesmíme zanedbávat.

Existují bytosti přírody, které se dokáží spojit s energetickým otiskem, se kterým se narodili, a přizpůsobit se, pro jiné bytosti nastal čas, aby planetu opustili. Na všechno živé je však v přítomnosti kladen nárok, aby se buď jedním nebo druhým způsobem přizpůsobil.

Úplněk nastává dne 14. září. Je to nejlepší příležitost, kdy se spojit se silou Slunce, Měsíce, hvězd a napojit se na své božské světlo, které zpět odráží silné životodárné energie. Najděte způsob, jak můžete přizpůsobit svou vlastní praxi transfigurace, abyste se dokázali napojit na své nejčistší zářivé světlo.

Vyzařujme společně světlo celou naší globální komunitou a navzájem se posilujme. Vyzařujme také po celé Zemi a skrze ni a dotkněme se každé živé bytosti dokonalostí a láskou.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Nádherné léto a zima se proměňují v podzim a jaro na severní a jižní polokouli. Je čas propojit se se Zemí, kde žijete, a pocítit změny uvnitř i venku a přivítat nové životní období.

Dne 23. září nastává rovnodennost. Během podzimu se vždycky zamýšlíme nad tím, co potřebujeme pustit a odevzdat zemi, aby se energii mohla kompostovat do nového života. Na jaře zase uvažujeme o nekonečnu možností, které se mohou zrodit, když do země zasadíme nová semínka.

Pojďme v ceremonii během letošní rovnodennosti zasadit semínka naděje do země, kde žijeme. Můžete provést šamanskou cestu nebo meditaci. Lepší by však bylo, kdybyste šli ven, vzali si s sebou své posvátné nástroje, pozdravili se s duchovními průvodci, soucitnými předky země, přírodními bytostmi, se zemí, vzduchem, vodou a ohněm ve formě Slunce, se silou Měsíce a hvězd, kteří budou vašimi svědky. Použijte semínka, která jste nasbírali nebo koupili, a když je budete sázet, vdechujte do každého z nich naději, lásku a světlo. Naplňte každé semínko nadějí, která v pravý čas pronikne do celého světa. Jak se budou proměňovat roční období, pokvetou všude květiny naděje.

Každá živé bytost na Zemi je svatá. Vy jste svatí. Život je svatý. Pojďme si vzpomenout, jaký je to dar, být tady a pokračujme v prohlubování naší duchovní praxe.

Připojuji se k našemu kruhu s přáním krásné a silné rovnodennosti!

Transmutation News – August 2019 – Czech

Zprávy o proměnách – srpen 2019

V červenci jsem byla odpojená od sítě. Vydala jsem se na pouť, abych strávila čas v přírodě a mohla se ponořit do krásy. Kdykoli se ponoříme do krásy, vstupujeme do nové dimenze života. Kvůli tomu, že jsem byla v červenci pryč jsem napsala Zprávy o proměnách na červenec i srpen zároveň, abych nemusela jeden měsíc vynechat.

Do srpnových Zpráv o proměnách jsem se rozhodla sdílet úryvek z kapitoly z Knihy ceromonií (The Book of Ceremony: Shamanic Wisdom for Invoking the Sacred in Everyday Life – Sandra Ingerman, Sounds True, říjen 2018 – pozn. překl.) k tématu uctění konce, ve které píšu o ceremoniích, jejichž prostřednictvím můžeme uctít konec v životě, a vzdát úctu našim blízkým, kteří odešli.

V tomto nesnadném období současných enviromentálních problémů můžeme také provádět ceremonie a uctít bytosti přírody, které zahynuly. Mohou to být naši domácí mazlíčci, nebo bytosti přírody z našeho okolí, nebo z jiných míst na planetě.

Můžeme vnímat zármutek za všechny druhy, které jako lidé ovlivňujeme, protože často zapomínáme uctít všechny živé bytosti a to, co přináší do sítě života. Uctěním jejich života a smrti můžeme vytvořit uctivé zakončení. Pomáhá to našemu vlastnímu zármutku. Důležitější však je, že uctí veškerý život.

Uctění smrti

Můžete si ceremonie které jsem sdílela, přizpůsobit k uctění památky domácího mazlíčka, divokého zvířete, hromadně vyhynulých živočišných druhů, stromů, rostlin a podobně. Každá živá bytost na planetě by měla být uctívána dokud je naživu a když odchází.

Pohřbení domácího mazlíčka

Pokud uspořádáte pohřební ceremonii pro svého milovaného domácího mazlíčka, můžete dát trochu jídla a vody nebo mléka do hrobečku. Sdílejte slova lásky pro toto drahocenné zvíře, které bylo členem rodiny. Potom pozvedněte ruce v přání milostiplné cesty domů naplněné světlem, láskou, milostí a pohodou.

Ceremonie pro rostlinu

Vždycky jsem si přála mít talent pro zahradničení, ale i tak rostliny miluji a hodně jich pěstuji.

Vybudovala jsem dokonce hřbitov pro rostliny v oddělené části svého pozemku. Rostlinu, které odešla, na hřbitov vždycky přenesu. Poděkuji jí za to, že sdílela svou krásu v mém domově na Zemi a popřeji ji dobrou cestu domů. Omluvím se jí za cokoli, co jsem udělala špatně, co nepodporovalo její život, že jsem ji přelila nebo ji nedokázala poskytnout optimální podmínky k růstu. Zanechám vždycky oběť modré kukuřice.

Často svůj hřbitov rostlin navštěvuji, abych uctila památku. Ano, jsem trochu excentrik.

Uctění stromů

Když na mém pozemku zemře strom, jdu ho navštívit. Poděkuji mu za krásu a vznešenost, které sdílel s veškerým životem na krásné planetě Zemi a popřeji mu šťastnou cestu domů. Nechám u něj oběť modré kukuřice k uctění jeho života.

Docela často dostávám korespondenci od bývalých dřevorubců. Pociťují vinu za to, že zabili mnoho krásných a často prastarých stromů. Zde je ceremonie, kterou provádím u svých stromů. Stejnou ceremonii můžete provést pro horskou oblast, kde byly stromy pokáceny. Asi nebudete moct mluvit s každým stromem zvlášť, ale můžete stát v zasažené oblasti.

Po přípravách pokáceným stromům řekněte, co cítíte v srdci, i když už byly odvezeny. Bubnujte, zpívejte, použijte chřestítko, tančete nebo se modlete svým způsobem za jejich šťastný návrat domů. Poděkujte jim za jejich krásnou a silnou přítomnost na Zemi. Položte oběť, kterou v srdci cítíte. Stejnou ceremonii můžete uspořádat pro stromy zničené vichřicí nebo lesní požárem.

Uctění památky po přírodních katastrofách

Často jsme v přírodě svědky smutných událostí způsobených znečišťováním země, vzduchu a vody, při kterých zemře mnoho přírodních bytostí. Změna klimatu a války byly příčinou tragických situací pro mnoho lidí a živých bytostí. Záplavy, požáry, zemětřesení, tornáda a jiná neštěstí mohou přinutit mnoho živých bytostí opustit své domovy a mohou být příčnou jejich smrti. Snad ještě smutnější je masové vymírání mnoha drahocenných přírodních druhů, které nedokázaly přežít ve svém přirozeném prostředí.

Pořádání ceremonií pro bytosti přírody, které byly zdevastovány, ať už se jedná o lidské komunity, populace zvířat a rostlin, nebo vyhynulé druhy má v sobě velkou sílu.

Ceremonii k uctění těch, kteří zemřeli, můžete uspořádat uvnitř nebo venku. Poděkujte jim za energetický podpis, který sdíleli se sítí života a krásu i vzácnost, které přinesli na Zemi. Hovořte ze srdce. Bubnujte, použijte chřestítko, zpívejte nebo proveďte svou ceremonii v tichu a uctěte bytosti, které odešli.

Jelikož jsou to problémy, které ovlivňují celou naši globální společnost, mnozí lidé se k vám možná budou chtít připojit. Provádění ceremonií ať už v místě, kde bydlíme, nebo prostřednictví globální virtuální nám pomáhá uctívat ztracení životy a vytvořit krásnou cestu domů, zpět do Zdroje.

Virtuální ceremonie k uctění konce.

Velmi silným prostředkem ke společné práci je virtuální oltář, o kterém píši ve své knize. Na šamanské cestě můžete vytvořit místnost s oltářem. Cestujte sami nebo ve skupině. Svou skupinu tam můžete přivést vzdáleně pomocí telefonu nebo internetu. Vedoucí by měl během ceremonie mluvit nejvíc, kdyby vás mluvilo víc, může to být během virtuálního spojení rušivé.

Zaveďte skupinu do virtuální místnosti s oltářem prostřednictvím meditace nebo šamanské cesty. Nechejte se láskyplnými duchovními průvodci pročistit a odložte své běžné myšlenky a zátěže. Sejděte se u oltáře a navzájem se pozdravte. Pomocí šamanského nástroje a zpěvu můžete ceremonii začít a ukončit.

Vyměňte si postupně slova a pocity. Jakmile je sdílení dokončeno, zvedněte ruce směrem k obloze a popřejte bytostem, které přešly na druhou stranu šťastnou cestu domů. Poděkujte duchovním průvodcům.

Vraťte se zpět. Podělte se vzájemně ve skupině o své zážitky z této silné práce, která hřeje u srdce. Někteří členové skupiny možná dostaly zprávy z duchovního světa od bytostí, které jste vyprovodili, jež se chtěli podělit o svou lásku.

Spontánní ceremonie

Můžete se stát, že se náhodou dostanete k nehodě nebo nějaké traumatizující události, nebo narazíte na tělo mrtvého zvířete.

Mnozí praktikanti šamanizmu s sebou nosí pro takové případy oběti. V místě nehody se za oběti nehody pomodlete a nechejte na zemi oběť. Pokud na silnici nebo na procházce v přírodě narazíte na mrtvé tělo zvířete, pomodlete se v úctě a s respektem za jeho život a za jeho přítomnost na Zemi, zanechte oběť, můžete ho pohřbít obřadním způsobem, pokud vám to situace dovolí.

Když cítíme zármutek ze smrti, často nás hodně bolí u srdce. I když je to bolestivé, naše srdce se díky tomu může otevřít, rozšířit a pojmout více soucitu.

Uctění smutku

V šamanských kulturách se pořádali ceremonie k uctění odchodu člena komunity. Ceremonie však mohou sloužit také k uctění smutku za naše blízké. Smutek má svůj průběh. Procházíme různými fázemi smutku. Ceremonie smutek nevyléčí okamžitě, ale může nastartovat proces, který je důležitým životním přechodem.

Všechno živé cítí smutek. Dokonce zvířata, stromy, rostliny, ptáci a ostatní živočichové cítí smutek, když zemře jejich partner. Každý cítí smutek jinak dlouho. Ať už trvá překonání smutku dny, měsíce nebo roky, uctěním procesu prostřednictvím ceremonie nám může pomoc na každém kroku cesty.


Vnímám silně, že je důležité, abychom uctili odchod bytosti přírody, kterou jsme milovali. Zahrneme je láskou a vytvoříme energetické pole úcty a respektu. Je to pro každou bytost, která je součástí sítě života a byla pro nás všechny velkým přínosem, velmi důležité.


Úplněk nastává dne 15 .srpna. Pojďme pokračovat v navazování blízkého vztahu s Měsícem. Požádejte Měsíc, zda můžete vstoupit do jeho energetického pole. Budujte svůj vztah s Měsícem dál až budete cítit, jako by byl členem vaší rodiny. Vnímejte jeho sílu, která násobí a podporuje naši práci. Připravte se na posvátnou úplňkovou ceremonii a transfiguraci. Dovolte svému božskému světlu plynout a vyzařujte bezpodmínečnou lásku pro veškerý život. Pojďme dál společně spřádat zářivou síť světla po celé Zemi a skrze ni a pro všechno živé.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Transmutation News – July 2019 – Czech

Zprávy o proměnách – červenec 2019

V průběhu let jsem ve svých knihách a ve Zprávách o proměnách psala, že v době změn ročních období mohou mít různí lidé různé emocionální potřeby. Mě období léta volá hluboko dovnitř, stejně jako mnozí lidé zase cítí potřebu hibernovat se v zimě.

Právě teď se cítím být na své duchovní cestě vedena tak, abych do sítě života přispívala tím, že si najdu více času, který bych mohla trávit v tichu a vyzařovat lásku a světlo do kolektivního pole vědomí. V kombinaci s létem se ze mě stává docela samotář.

Konec konců jsme podobni krystalům, kteří umí skvěle vyzařovat a přijímat energie.

Velká část komunikace s bytostmi přírody se odehrává na úrovni duše. Vnímají energii, vnímají varování a informace důležité pro své přežití a komunikují prostřednictvím vyzařování vibrací, které jsou jako krásné písně. Protože všechno ve vesmíru zpívá, stejně jako vesmír sám.

Nechápeme, prostřednictvím kolika našich myšlenek a slov vyzařujeme chaotické a destruktivní vibrace a písně do sítě života.

Ke komunikaci a spojení se s přírodou se pokoušíme používat vlastní jazyk .

Příroda však čte naši energii, kterou vyzařujeme, nikoli slova.

O kolik toho z tance života přicházíme tím, když se neotevřeme řeči vibrací, které umíme přijímat a vyzařovat? Přicházíme o zprávy z prostředí i od překrásných bytostí, se kterými sdílíme planetu. A přicházíme také o radost z opravdové komunikace ze srdce do srdce.

Mohli bychom se více dozvědět o nástrojích přežití a mít hlubší interakce s jinými druhy, pokud bychom začali využívat svůj nevšední zrak, sluch a vědění vlastního těla. Příroda se pak bude moct dozvědět o nás, jakmile začneme rozprávět s přírodními elementy a živočišnými druhy na úrovni srdce, a když budeme ochotni vyzařovat energii lásky, vděku a respektu tím, že otevřeme své duševní schopnosti. Jakmile to uděláme, přirozeně se otevřeme nové dimenzi života.

Choďte tento měsíc více do přírody a pobývejte v ní v tichosti. Nadzvedněte oponu oddělující husté pole reality, kterou máme sklony obývat, a otevřete se skutečnosti, ve které jako krystal vyzařujete lásku a světlo. Zapojte své duševní schopnosti a uvědomte si energetickou komunikaci, kterou budete přijímat a písně, které uslyšíte.

Úplněk nastává dne 16. července. Začněte tím, že se zeptáte Měsíce, jestli můžete vstoupit do jeho pole energie. Budujte dále svůj vztah s Měsícem a uvědomte si, že Měsíc je součástí vaší rodiny. Poučte se o jeho exponenciální síle, která vás může podporovat ve vaší práci. Dejte si čas na přípravu před svou posvátnou ceremonií transfigurace. Dovolte svému vnitřnímu božskému světlu plynout a vyzařovat bezpodmínečnou lásku pro veškerý život. Pojďme dál spřádat zářivou síť života po celé Zemi a skrze ni a dotýkejme se veškerého života.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Transmutation News – June 2019 – Czech

Zprávy o proměnách – červen 2019

Velmi ráda lidem doporučuji, aby se spojili se světem přírody tak, jak to většinou lidé nedělají. V šamanské praxi jsme zvyklí hledat podporu a léčení namísto budování pevného vztahu s veškerým životem, se kterým sdílíme tuto planetu a dokonce i se svými duchovními průvodci.

Dne 21. června se propojíme, abychom společně oslavili denní rovnodennost. Je to skvělá příležitost, jak se skutečně spojit s elementy a přírodními bytostmi v místě kde žijete.

Vždycky lidem doporučuji, aby rozhovor s bytostmi přírody začínali slovy: „Mohu vstoupit do tvého energetického pole ?“ Když přírodní bytost odpoví „ano“, máte k tomu svolení. Zjistila jsem, že se tím mezi vámi a bytostí, se kterou komunikujete, otvírá energetické pole lásky.

Mí studenti, kteří tuto otázku k navázání kontaktu používají, zjistili, že se v místě, kde bydlí, začalo objevovat více zvířat a ptáků. Vytvořili energetické pole, které všechno živé přitahuje.

V šamanské praxi je země jedním z nejdůležitějších duchovních průvodů, se kterými šamani pracují.

Pojďme tedy na den rovnodennosti ven a posaďme se na zemi, kde žijeme. Pokud žijete ve městě, posaďte se na beton a propojte se se zemí pod ním. Je to pro mé studenty vždycky velmi silný zážitek.

Řekněte: „Mohu vstoupit do tvého energetického pole?“ Pak tiše začněte vyzařovat lásku, světlo, vděk a respekt vůči zemi. Když máte pocit, že je to v pořádku, představte se zemi. Zeptejte se jí, jestli vám může říct o své minulosti a o svém životě. Začněte rozhovor, jako byste hovořili s novým přítelem.

Pokračujte ve stejném procesu se zdrojem vody v místě, kde žijete. Kolik z vás se už spojilo s místem, odkud berete vodu? Představte si rozdíl v tom, jak chutná voda a jaký k ní máte vztah, když se jí zeptáte, jestli můžete vstoupit do jejího pole energie, vyzařovat lásku, světlo, vděk a respekt vůči ní, a pak se o ní něco dozvědět. Stane se vaší rodinou a bude vás vyživovat zcela novým způsobem. Budete se k vodě chovat jinak, jakoby by byla vaší rodinou a spojencem.

Opakujte to se vzduchem a s větrem. Mohu vstoupit do tvého pole energie? Vyzařujte lásku, světlo, vděk a respekt. Všimněte si, jak se chování větru kolem vás změní, když s ním začnete hovořit jako s přítelem a se členem rodiny.

Dále udělejte to stejné se Sluncem. Mohu vstoupit do tvého pole energie? Zdravím tě s velkou láskou a vděkem za všechno, co dáváš mému životu. Vím, že bych nebyl naživu bez tvých paprsků, které na mě a na veškerý život září.

Pokračujte v tomto procesu i s ostatními bytostmi přírody v místě, kde žijete.

Uvědomte si, jak se cítíte být propojeni se svým tělem, s krajinou, kde žijete, a se Zemí.

Když si začnete povídat s přírodou, jakoby všechno živé bylo součástí vaší rodiny, vstoupíte do nové dimenze života – krásné dimenze naplněné hlubokým přátelstvím se vším živým. Představte si, jak se budete cítit, když budete mít tak silné spojení s cítícími bytostmi v místě, kde žijete, a v síti života.

Úplněk nastává 17. června. Začněte praxi tím, že se zeptáte Měsíce, jestli můžete vstoupit do jeho energetického pole. Vnímejte jeho sílu a lásku. Dozvěďte se o něm. Jakmile budete cítit, že jste s Měsícem navázali silný vztah, začněte se svou praxí transfigurace a vyzařujte světlo po celé Zemi a skrze ni. Pojďme dál vytvářet nádhernou a silnou světelnou síť.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce.

Připojuji se k našemu kruhu s přáním krásné rovnodennosti naplněné kouzlem, světlem a láskou!

Transmutation News – May 2019 – Czech

Zprávy o proměnách – květen 2019

Miluji květen. V tomto měsíci je v přírodě nádherná energie. Na začátku měsíce v sobě vždycky cítím klid a mír. Možná slovo „květen“ (anglicky „May” – pozn. překl.) má v sobě určitou vibraci, která je mi blízká.

Když jsem začala dělat a učit Záchranu ztracené duše, sdílela jsem s klienty velmi podrobné příběhy o tom, co bylo příčinou jejich ztráty. Viděla jsem, co měl můj klient na sobě, když trauma prožíval. A obvykle to dokázal potvrdit. Duchovní průvodci mi předávali dlouhé zprávy o dané traumatizující zkušenosti a léčivé příběhy o darech, které navrácená část duše zpět mému klientovi přinášela.

Po čase jsem zjistila, že se klienti a studenti v těchto příbězích ztrácí, namísto toho, aby se soustředili a vstřebali světlo, sílu a dary, které esence navrácené duše přinášela.

V té době ještě nikdo nebyl na internetu. Psala jsem každých 6 měsíců newsletter k tématu návratu ztracené duše a rozesílal ho studentům, kteří se k odběru přihlásili. Přidala jsem novou předmluvu a doslov k mé knize Soul Retrieval: Mending the Fragmented Self (Záchrana ztracené duše: uzdravování roztříštěného já – Maitrea, 2015 – pozn.překl).

V jednom newsletteru jsem o tomto tématu psala a sdílela doporučení od svých duchovních průvodců, jak tuto situaci napravit. Přestali se mnou sdílet detaily z jakýchkoli příběhů z minulosti, ve kterých by se klient mohl ztratit. Namísto toho se mí klienti začali zaměřovat na léčivé příběhy o darech, které se jim vrátili, a na které se klient mohl těšit.

V době, ve které žijeme, nepotřebujeme další traumata, která by nás poutala k minulosti. Návrat ztracené duše nám přináší esenci, která navrací klientovi jeho vitální zdraví. Je to navrácená energie, ne slova nebo příběhy, které by v životě klienta vytvářely pozitivní změnu.

Psala jsem v newsletteru o obratu v mé práci a příjemně mě překvapila odezva, kterou jsem dostala. Ve stejnou dobu, kdy jsem změnila přístup ve své práci, udělala stejnou změnu většina mnou proškolených léčitelů. Všichni jsme společně dostali vedení ve stejnou dobu! Je úžasné, jak duchovní průvodci pracují!

Byla to pro mě velmi důležitá zpráva a učení v souvislosti se začleňováním prastarých duchovních praktik do naší moderní kultury. Můžeme se zaseknout v hlavě ve snaze pochopit všechno racionálně. Informace neléčí, energie léčí. Naopak lidé v původních kulturách chtějí pouze vstřebat léčivé energie.

Vidím, že se to teď děje v naší šamanské a ceremoniální praxi. Lidé tráví mnoho času racionálním uvažováním, pohledem skrze ego v touze pochopit zprávy ze šamanských cest namísto přijetí a uvědomění si síly přenosu energie komunikace.

Skutečně věřím, že lidé, kteří jsou ochotni posunout se do „nových frekvencí“ práce s energiemi vyšších vibrací a písní se mění a rozvíjejí se v podobném stylu jako Země.

Existuje tolik teorií o rozdělení dimenzí, kde lidé, kteří se rozhodnou zůstat uvězněni ve vibracích strachu, nenávisti a oddělenosti se odštěpí od dimenze lidí, kteří se rozhodli jet na jiné vlně o vyšší frekvenci.

Mnoho let už v tomto sloupku píšu o tom, jak má učitelka Eset radí, abychom si vybrali vlnu, na které chceme jet, ve smyslu, v jaké dimenzi reality si vybereme žít?

Věřím, že na této vlně vyššího vědomí vkročíme do nového způsobu otevření našich smyslů, takže spousta naší komunikace se bude odehrávat na duševní úrovni a skrze přenos energie.

Protože, když se příliš soustředíme na slova, ztratíme smysl naší duchovní práce a dar, který tím získáváme.

Zkuste se procházet v přírodě a nemluvte na ostatní bytosti, které na cestě potkáte. Pouze vyzařujte lásku a světlo. Vnímejte energii, kterou dostanete. Vsadím se, že to bude mnohem hlubší, než jakákoli slova. Vaše pozornost a vnímání života se změní, když to tak budete dělat.

Zkuste si udělat šamanskou cestu, při které zůstanete zticha se svými duchovními průvodci a uvidíte, co se prostřednictví vaší sdílení energie přihodí. Pusťte se potřeby dalších zpráv a slov. Pozorujte transformaci, která se s vámi začne dít.

Myslím si, že se budete cítit lehčí, ve větší pohodě a míru, zářivější a propojenější se životem a více zakořeněni v Zemi.

K tématu vstoupení do jiné dimenze reality jsem učila sedmitýdenní kurz „Shamanic Journeying with the Spirits of Nature: Building Strong Reciprocal Healing Relationships with Animals, Trees, and Other Allies in the Middle World” („Šamanské cestování s duchy přírody: budování silné vzájemné léčivé vazby se zvířaty, stromy a jinými spojenci ze středního světa“).

V rámci tohoto kurzu jsem sdílela informace o tom, jak v šamanských kulturách vnímali všechny živé bytosti, které žily v jejich krajině, jako svou rodinu. Mezi lidmi a rostlinami, kameny, stromy, zvířaty, hmyzem, ptáky a dalšími bytostmi původní obyvatelé udržovali neustálý dialog. Protože všechno, co žilo v jejich prostředí bylo jejich rodinou.

Měla jsem obrovskou radost vidět, kolika lidem se změnil život, když začali mluvit se stromy a jinými přírodními bytostmi a naslouchali odpovědím. Často žádáme o znamení nebo zprávu, namísto toho, abychom hovořili s přírodou jako s přítelem a rodinou, a třeba se zeptali stromu, jaký byl jeho den.

Byla jsme svědkem toho, že lidé, kteří vstoupili do této nové dimenze, neměli pocit tlaku plynoucího z hustších kolektivních energií, protože začali vnímat jinou realitu, která se před nimi otevřela – do dimenze naplněné krásou, radostí a bohatstvím, sdílení lásky s přírodou a laskavostí, která se projevuje vstříc všemu živému. Vnímám, že se mnozí lidé skutečně otevřeli a vstoupili do nového vývoje vědomí. Transformace, které jsem byla svědkem, byla úchvatná. Naplnili jsme se krásou a pak jsme mohli vnímat krásu života.

Samozřejmě, že se někteří lidé ztratili v aspektu utrpení z toho, jak se chováme k jiným životním formám. Na mnoha úrovních žijeme v barbarských časech zejména v tom, jak se chováme k přírodě. Na této úrovni musíme vykonat ještě mnoho léčení. Sama se v tomto stavu často nacházím.

Abychom však dokázali mít veškerý život v lásce, a pociťovat vůči němu laskavost, vděk a respekt, musí se změnit naše pole energie.

A protože destruktivní síly na planetě také vyživují kolektivní vědomí spoustou hněvu a rozdělování, musíme se postavit za svou práci a zaplavit kolektivní vědomí láskou a světlem. Jinak si myslím, že se nedočkáme pozitivní změny. Někteří lidé se však přirozeně posunou do nového vývoje vědomí prostřednictvím hlubokého propojen s přírodou.

Na Facebooku několik lidé sdílelo toto naprosto překrásné video. Z mého pohledu zcela vystihuje to, co jsem vyučovala na zmíněném online kurzu a během let na kurzech Lék pro Zemi. Toto je video nádherné ženy z kmene Lakota, která sdílí svou zkušenost, jak rozmlouvá s vodou.


Tento kurz je nádherný a v průběhu jeho učení jsem se hodně proměnila. Cítím, že jsem vstoupila do skutečného proudu lásky a vycházím ze sebe do přírody a mezi kreativní síly vesmíru a zpět a přináším si do svého života nové energie léčení. Skutečně věřím, že tuto praxi by se měli lidé naučit dříve něž se naučí šamanskému cestování a práci s duchovními průvodci.

Naplánovala jsem komunitní setkávání a dobu 6 měsíců, abychom mohli sdílet tuto nádhernou práci. Tento 7 týdenní kurz připojím k šestiměsíčnímu kurzu pro ty, kteří budou chtít prozkoumat krásu přírody a komunikovat s bytostmi přírody. Ať už žijete ve velkoměstě nebo blíž přírodě, tato praxe vás promění a přinese vám pocit hlubokého míru. Nemám ještě k dispozici podrobné informace, ale budu rozesílat e- mail, jakmile budu mít o kurzu a registraci více informací.

Úplněk nastává dne 18. května. Nezapomeňte určitě na svou praxi a přesuňte se do svého duchovního já a posvátného prostoru. Cestujte do nitra k tomu, kým skutečně jste. Pod všemi pocity a myšlenkami jste čistým duchem, duchovním světlem a bezpodmínečnou láskou. To je energie, kterou nesete. Pojďme spojit své energie světla, vyzařujme světlo po celé nádherné Zemi a skrze ni. Pojďme dál spřádat krásnou síť života, která obejme každou bytost na Zemi.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Jednou ráno jsme se probudila s velmi silným sdělením: Je čas běžet naproti praxi namísto od ní, abychom mohli zasadit semínka pro příští generace!

Transmutation News – April 2019 – Czech

Zprávy o proměnách – duben 2019

Poslední měsíc jsem na facebook posílala zprávy a popisovala v nich své nádherné zážitky, které prožívám během noci. Píšu o těchto zážitcích i ve Zprávách o proměnách, protože většina z vás nemá účet na Facebooku.

Zde je zpráva, kterou jsem sdílela nedávno:

Během noci jsem měla velmi hluboké vize. V průběhu přibližně posledního roku přijímám vize a silné duchovní sdělení, které mají hluboký vliv na moje tělo.

Minulý rok jsem sdílela na několika facebookových stránkách mnohé z duchovních zpráv, kterých se mi dostalo od skupiny duchovních bytostí, kterým říkám Prastaří. Informace, předání a léčení, které jsem přijala stále rezonují mým tělem.

Včera uprostřed noci mě probudil nějaký hluk a nemohla jsem znovu usnout. Ležela jsem jen tiše v posteli.

Najednou jsem zjistila, že se vznáším ve vesmíru. Hodně pracuji v prázdnotě, je to území, kde provádím svou praxi tvorby a manifestace.

Oblast, kde jsem se včera ocitla, se prázdnotě velmi podobala, ale měla jinou kvalitu. Prostě jsem se vznášela v univerzální lásce. Viděla jsem, cítila a slyšela, že energie vesmíru, z kterých se rodí veškerý život, jsou čistou bezpodmínečnou láskou. Vesmír nám vždycky zpívá písně lásky. Láska naplnila každou buňku mého těla, zatímco jsem se vznášela ve vesmíru. Nebyly tam žádné bytosti ani duchové. Nacházela jsem se pouze v poli čisté lásky.

Píseň a hudba, které jsem slyšela, se velmi podobaly hudbě, kterou jsem slyšela během zážitku blízkosti smrti, kdy jsem se málem utopila v oceánu.

Během tohoto předávání jsem si uvědomila, kolik bezpodmínečné lásky je všude kolem nás. A každou minutu našeho života k nám plyne nádherná píseň.

Nedokážu vám sdělit, jak neobyčejná to byla událost!

Zanechalo to ve mně však tyto otázky:

Proč lidé nedokáží přijímat tuto lásku, která je dostupná každou hodinu každého dne a proč neslyšíme hudbu a písně lásky, života a stvoření?

A jak můžeme začít přinášet tuto lásku vesmíru a zaplavit jí naše současně husté kolektivní energetické pole? Opakovaně píši o tom, že šamani jsou zahradníci energie. Jak můžeme pěstovat tento druh lásky v našem společném energetickém poli?

Vím, že je to něco, co musím pěstovat. Protože pokud byste cítili to, co jsem cítila minulou noc, věděli byste, o kolik životního kouzla života přicházíme!


Jedno z témat, o kterém s Renee hovoříme v Šamanské jeskyni (The Shaman‘s Cave – Youtube kanál – pozn. překl.) je důležitost pochopení síly a významu příběhů stvoření. V šamanských kulturách to byly příběhy stvoření, které pro komunitu i pro šamana tvořily mapu, podle které dokázali žít harmonickým životem, a ukazovaly způsoby léčivých ceremonií. Příběhy stvoření nám pomáhají definovat naši životní roli a nesou v sobě hodnoty, kterých se v životě snažíme dosáhnout.

Když pochopíte příběh stvoření a jak tvořivé síly vesmíru stvořili vás, lépe pochopíte vibrace a energie, kterými je třeba naplnit podstatu nového světa.

V roce 1990, když jsem psala Medicine for the Earth: How to Transform Environmental and Personal Toxins, (Lék pro Zemi: jak transformovat toxické prostředí a osobní toxiny), psala jsem o tom, jak je důležité podniknout šamanskou cestu/meditaci a dozvědět se, jaký je váš příběh stvoření, který pro vás má smysl. O příbězích stvoření píšu také ve svých dalších knihách včetně Walking in Light: The Everyday Empowerment of a Shamanic Life (Kráčím ve světle: každodenní podpora šamanského života).

Skutečně věřím, že najít a pochopit vlastní příběh stvoření je důležité k plnému pochopení praxe transfigurace. Protože pokud nevíte, kdo je pro vás Zdroj, jak Zdroj pak můžete prožívat uvnitř sebe? Pokud nezískáte smyslovou zkušenost Zdroje, stává se praxe pouze mentálním konceptem. Mentální koncepty týkající se významu transfigurace do vlastní božskosti nemají náboj a energii, která tvoří vibraci nového života, kterážto praxe má pak dalekosáhlý dopad, ve který všichni doufáme. Naši práci je nutné naplnit skutečným fyzickým prožíváním Zdroje, Boha, bohyně nebo tvořivé síly vesmíru.

Najděte si čas a podnikněte šamanskou cestu, meditaci nebo automatické psaní a prozkoumejte svůj příběh stvoření.
Kdo stvořil vás a život na Zemi?
Zažijte, jak je energie stvoření expanzivní. Energie je nekonečná a nemá hranice.
Prociťte lásku, která je ve vašem stvoření.
Uvědomte si světlo stvoření a podnikněte šamanskou cestu do nitra, abyste uvnitř našli Zdroj své vlastní zářivosti.

Úplněk nastává dne 19. dubna. Pojďme se propojit potom, co prožijeme láskyplné energie vesmírné síly a přinesme je sem, když společné budeme tvořit zářivou síť uvnitř nás a po celé Zemi.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Získala jsem krásnou zpětnou vazbu od Josephine z naší globální komunity ohledně zprávy Tracy Shulsinger a její praxe, kterou jsem sdílela v březnových Zprávách o proměnách. Josephine mi o své praxi vyprávěla už dříve. Jsem velmi nadšená její oddaností v hledání a šamanské praxi. Děkuji Ti Josephine za všechno, co děláš! Tady je zpráva, kterou se mnou Josepihne sdílela:

„V roce 1969 jsem navštívila japonský Památník míru v Hirošimě. Bylo to nádherné. Ani náznak ‚podívejte se, co jste nám provedli.’ Nikdo v nás nechtěl vyvolávat pocity viny nebo lítosti. Mír a harmonie a samozřejmě výjimečná krása. V té době jsem obvykle necítila nic – bolest ani radost. Ale v Hirošimě jsem cítila radost, která přichází s mírem a harmonií.”

Josephine pokračovala dál:

„Šintoistický přístup k jakémukoli projektu, ještě před jeho započetím, ať už se jedná o dům nebo zahradu, je konzultovat svůj záměr s Kami, (podobně jakou jsou Caretakers of the Land – Duchové / správci Země – pozn.překl.) a s rostlinami, stromy a kameny, které budou součástí projektu; a pak provést ceremonii za zdar projektu. Na konci provedou další ceremonii jako poděkování za úspěšné dokončení celého projektu.”

Josephine věří, že po světě se takových zahrad vytváří víc. Chtěla jsem však ve vás zasadit semínko ohledně japonské léčivé zahrady a šintoistického přístupu, který v sobě zahrnuje ceremonii pro každou zahradu, kterou vytváří.

Když uvažujeme o tom, co bychom mohli „dělat“, myšlenka mírových zahrad nás inspiruje k tomu, abychom si uvědomili, že existuje mnoho způsobů, jak pozvednout vědomí a přivést harmonii do společenství po celém světě. Můžeme se skutečně stát šamanskými zahradníky a poskytovat obrovskou službu tím, že ve svých komunitách budeme vytvářet mírové zahrady.

Transmutation News – March 2019 – Czech

Zprávy o proměnách – březen 2019

Společně s Renee Baribeau jsme byly hosty pořadu Michaela Sandlera Inspire Nation. V tomto opravdu vydařeném rozhovoru hovoříme o mnoha tématech týkajících se šamanismu a ceremonií. Pokud byste si ho chtěli poslechnout nebo se na něj podívat, odkaz je zde: https://youtu.be/6gd5FwlQib0

Online kurzy učím už mnoho let a opravdu mě baví. Nemohou plně zastoupit fyzické workshopy, kde se ve skupině buduje vzájemné hluboké propojení společným bubnováním, tancem, zpěvem, smíchem a ceremoniemi. V dnešním světě však online kurzy nabízejí příležitost lidem, kteří nemohou na workshop cestovat.

Mnoho informací o tom, jak šamanismus učit, získávám po celá léta i ze skupin mých kurzů na Facebooku, kde čtu vzkazy a otázky účastníků.

Byla jsme schopna jasně identifikovat místo, kde se mnozí, když vstupují na šamanskou cestu, ztrácí. Dílek, který lidem často chybí, se týká síly plynoucí z vybudování silného a dlouhodobého vztahu s duchovními spojenci. Klíčem k hluboké šamanské praxi je setkávání se s duchovními průvodci a dlouhý pohled do jejich očí, vnímání síly jejich dechu, a vnímání zprávy z neviditelného světa a léčení.

Na západě namísto toho, abychom věnovali čas budování hlubokého a silného spojení, stejně jako bychom budovali vztah s nejdůležitější osobou svého života, vrací se mnozí novopečení cestovatelé ze šamanských cest a snaží se okamžitě zjistit od ostatních, proč se určitý duchovní průvodce ukázal jako spojenec a jak mají, to co se na cestě stalo, interpretovat.

Takovým chováním se v šamanismu člověk dostává do slepé uličky, protože nikdo jiný nemůže význam tak posvátného spojení interpretovat.

Se svými duchovními průvodci pracuji už tak dlouho, že jsou to jediné bytosti, na které se obracím s otázkami, ohledně léčení, a s návrhy ceremonií, které bych chtěla uspořádat. Během dne s nimi hovořím, jako bych hovořila se svými nejlepšími přáteli.

Uvědomila jsem si, že chování studentů v naší moderní kultuře se mění v závislosti na tom, jak se spojují s ostatními bytostmi, se kterými sdílíme planetu. Možná se občas posadíte ke stromu a požádáte o zprávu nebo o vedení. Ale jen zřídka někdo navštěvuje strom každý den po celý rok, seznamuje se s ním a stávají se z nich jeden pro druhého spojenci.

Co by se stalo, kdybychom budovali a udržovali silné vztahy s ostatními druhy? Věřím, že bychom se naučili žít v harmonii a pozvednout své vědomí k zdravějšímu a laskavějšímu způsobu bytí.

Můžete začít s rostlinou u vás doma. Denně za ní choďte a budujte s ní oboustranný vztah. Možná, že neuslyšíte slova ve svém jazyce, ale časem se naučíte společnému jazyku, který váš život naplní pocitem zázraku. Můžete svou praxi začít s kamenem nebo každý den navštívit svůj oblíbený strom. Mluvte s vodou, kterou každý den pijete a myjete se s ní. To jsou jen návrhy.

Ráda bych k tomu ještě dodala, že když jsem poprvé učila transfiguraci, lidé se ve skutečnosti nepropojovali se Zdrojem světla uvnitř, které je naší autentickou identitou. Viděla jsem, že důvodem nezdaru u tolika studentů je neznalost jejich vlastního příběhu stvoření. Pokud nemáte silné spojení s božskou úrovní a se Zdrojem, transfigurace se může stát pouhým mentálním konceptem, který nemá sílu transmutovat vědomí těžké jako olovo na zlaté světlo.

Abyste svou praxi prohloubili, přeji vám abyste zasadili semínko k vytvoření silnějšího spojení se Zdrojem, s duchovními průvodci a naučili se jazyk bytostí přírody. Jsme společně vetkáni do sítě života!

Naše vědomí se díky tomu pozvedne na místo, kam se mezi lidi a všechno živé může znovu vrátit harmonie. A protože se naprosto ponoříme do kouzla a zázraků, naučíme se, jak žít plně v přítomném okamžiku a nebudeme se tolik soustředit na výsledky své práce.

Již v minulosti jsem sdílela, že jsem velmi potěšena prací učitelů, kteří prošli mým tréninkem. Najdete je v seznamu na stránce www.shamanicteachers.com. Nabízejí velmi jedinečné workshopy a dělí se o velmi inspirativní nástroje, které mohou v této době velmi pomáhat.

Jednou z těchto učitelek je Tracy Shulsinger. Mám její práci velmi ráda. Nedávno se se mnou podělila o krásnou praxi. Myslím si, že by se skvěle hodila k přivítání rovnodennosti. Krásně se spojuje s mým učením o šamanech jako zahradnících energie.

Jarní / podzimní rovnodennost přivítáme 20. března. Zde je praxe, kterou s globální komunitou Tracy sdílí.

Šamanské zahrady míru

Začátkem ledna 2019 jsem se setkala se svým šamanským kruhem, se kterým se setkávám každý měsíc, a zeptali jsme se našich průvodců: „Jaký záměr je pro mé nejvyšší dobro v roce 2019?”

Dostalo se mi několika krásných a zajímavých odpovědí, a jednu z nich bych tady s vámi ráda sdílela.

Mí duchovní průvodci mi řekli:

Je čas vydat se víc do světa. Potřebuješ se víc zapojit do toho, co se děje všude po světě, a nevyhýbat se zprávám o událostech kvůli tomu, jak na tebe působí. Když uslyšíš o něčem, co se ve světě děje a bolí tě jen o tom slyšet, nevyhýbej se tomu, ale ponoř se hlouběji do té situace a vytvoř šamanskou mírovou zahradu. Šamanské mírové zahrady pomohou do té situace a lidem, kteří jsou do ni zapojeni, přinést harmonii a krásu. Když budeš Zemi pročišťovat od nečistot, zbavuješ ji tím také nečistot způsobených danou situací. Když do Země vykopeš díru, noříš se hluboko do situace, díky čemuž se s touto situací můžeš propojit. Když do Země zasadíš semínko, vkládáš do situace jiný druh energie – takovou, která pomůže změnit a překonat současnou situaci a pomůže růst kráse a míru. Když zahradu přikryješ úrodnou půdou, zakotvuješ do této situace novou energii. Když budeš zahradu pravidelně zalévat, budeš situaci i lidi v ní neustále vyživovat láskou.

K vybudování šamanské mírové zahrady si sami sebe představte v dané situaci, a projděte procesem tvorby zahrady. Nejprve pročistěte půdu, odstraňte z ní všechny střepiny a vykopejte díru. Pak do ní vložte semínka a nakonec je přikryjte hlínou a pokropte mírovou zahradu vodou. Vracejte se k ní pokaždé, když uslyšíte nebo pomyslíte na danou situaci, a zalijte ji vodou plnou lásky a podpořte aby mír, láska a krása neustále rostly.

Tuto vizualizaci mírové šamanské zahrady můžete udělat během šamanské cesty, ale je to spíše míněno tak, že zahradu budete zalévat ve chvílích v běžné skutečnosti, když se zabýváte každodenními činnostmi. Pokud se doslechnete o tragické události ze zpráv, namísto vypnutí televize můžete plně naslouchat, uvědomovat si všechny pocity, které vyvstanou, a pak si sami sebe představíte jak jdete na dané místo a vytvoříte mírovou zahradu. Takto se šamanská praxe dostane do světa! Také platí, že když zůstanete u svých pocitů v daném okamžiku, kdy je energie nejsilnější, její intenzitu využijete k tvorbě mírové zahrady a tím i k transformaci dané situace. Ve vašem láskyplném činu bude více síly, a více síly tím vložíte i do transformace svých emocí.

Velmi se mi díky této praxi ulevilo. Dlouhou dobu jsem měla pocit viny z toho, že se vyhýbám současnému dění a událostem, ale měla jsem pocit, že to bylo důležité kvůli péči o sebe, protože jsem měla noční můry a neustále jsem přemýšlela o utrpení ve světě. Došlo mi, že mé vlastní utrpení nikomu nepomáhá, tak je lepší šířit ve světě radost tím, že se uvnitř budu sama cítit veselá. Ale z tohoto řešení jsme nikdy neměla dobrý pocit – v důsledku jsem stále dokola obcházela život a své pocity. Teď se díky šamanské praxi s mírovými zahradami mohu plně zapojit do světa, chránit se tím, že jsem v energii mírových zahrad a mohu pomáhat vnášet energii života, lásky a krásy na místa a k lidem ve světě, kteří ji velmi potřebují. Skutečné kouzlo této praxe působí, když se budete pravidelně vracet do své mírové zahrady, kdykoli přemýšlíte nebo slyšíte o lidech nebo událostech, které vás inspirovali k tomu, abyste mírovou zahradu vytvořili. Praxe je vždycky nejefektivnější, když se opakuje – energie roste a časem také krásné mírové zahrady!

S láskou,

Tracy Shulsinger

Tracy Shulsinger je šamanskou učitelkou a léčitelkou v Boulderu, CO. Nabízí měsíční kruh šamanského cestování a praxe, učí studenty, aby se mohli stát šamanskými léčiteli, a poskytuje individuální léčení.

Více informací zde: http://shamanism.thehealingcollective.us

Úplněk nastává dne 21 .března. Krásnou praxi, kterou s námi sdílela Tracy můžeme vetkat do našeho úplňkového obřadu Tvoření světelné sítě lidí. Tvořme dál silnější spojení s božským světlem, které jasně září také uvnitř nás. Transfigurujme a vyzařujme světlo po celé Zemi a skrze ni.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Ráda bych všem také oznámila, že Tatiana Starikova je dobrovolnicí, která bude Zprávy o proměnách překládat do ruštiny. Je to pro mě skvělá zpráva, protože některé mé knihy jsou přeloženy do ruštiny, a je skvělé, že můžeme těmto čtenářům přiblížit práci, kterou děláme. Pojďme společně Tatianě poděkovat za její štědrost!

Připojuji se k celé skupině s přáním krásné rovnodennosti!!

Transmutation News – November 2019 – Czech

Zprávy o proměnách, listopad 2019

V průběhu let jsem většinou ve svém učení a psaní používala metafory.

V posledních letech jsem psala o vytváření vnitřní krajiny / vnitřní zahrady naplněné krásou, láskou a harmonií, aby nás vlastní vnitřní svět informoval o novém pohledu na život.

V době, kdy jsme psala knihu A Fall to Grace (Pád do milosti – pozn. překl.), v roce 1997, zmiňovala jsem často řeku života. Ve skutečnosti totiž všichni plujeme v řece života přes poklidná období a období plná zvratů. Často však své plynutí narušíme tím, že se snažíme měnit směr, kterým řeka života plyne a bráníme se jejímu přirozenému plynutí. Držíme se svých úsudků a výsledků, které kymácejí naší loďkou a brání nám vzdát se plynutí života. Často se také pokoušíme následovat plynutí řeky jiných namísto toho, abychom se odevzdali té své.

V říjnu jsem prožila velmi hluboké vizionářské zážitky, jelikož stále vnímám potřebu nořit se hlouběji a uvědomovat si všechno, co se děje v mém životě a ve světě.

Velmi jasně jsem si uvědomila, že jsem vystoupila ze svého vlastního plynutí, jakmile jsem vstoupila do chaotického proudu ostatních a do kolektivního vědomí. Měla jsem zážitek toho, jak voda tvaruje skály do krásných bytostí. Procesu tvarování však nelze klást žádný odpor, protože to celé je součástí života a evoluce.

Byla jsem svědkem toho, když jsme ztratila spojení se srdečním tepem Země, protože jsem si dovolila udržovat zběsilé tempo, které mě odpojilo od přirozených vibrací Země a přírody. Frekvence a vibrace přírody jsou totiž docela pomalé. Příliš rychlý pohyb v životě má vliv na sílu naší práce, protože vysoká rychlost nás odpojuje od plynutí řeky života.

Mám hodně ráda zmrzlinu, a tak mi duchovní průvodci poskytli legrační metaforu, aby mi vysvětlili zážitky iniciací, kterými všichni procházíme. Řekli mi, že jsme byli vloženi do přístrojů na výrobu zmrzliny, aby z nás vyrobili nové příchutě. Prožitek iniciace a evoluce nás přivádí zpátky do plynutí krásné řeky života se všemi jejími záhyby a zákruty.

Bylo mi řečeno, abych svou energii vrátila zpět do harmonického plynutí a každý den si ukrojila kousek času na relaxaci a uvolnění se do přirozeného rytmu Země. Jejich instrukce mi předkládaly srovnání, jaké to je, když bubnujeme na buben a když posloucháme nahrávky bubnování. Bylo mi řečeno, že všechny nahrávky bubnování, které posloucháme, vytvářejí stav, v němž se odpojujeme od svého těla. Je důležité, opravdu se propojit s vibracemi bubnu, které nás následně propojují s přirozeným srdečním rytmem Země.

Viděla jsem, že všechny iniciace, kterými procházíme, nám mají pomoct projít evolucí, kterou prochází Země. Měla jsem krásný zážitek, kdy ke mně Země promlouvala a ukazovala mi svůj další krok v evoluci.

Země mi řekla, že se posouvá do těla s větší světelností a menší hustotou, takže nakonec bude velmi vyváženou formou naplněnou světlem. Všechno v přírodě, včetně lidí, bude světelnější a s mnohem nižší hustotou. Tento přechod nás transformuje v bytosti s vyváženými poměry světla a formy a dovolí nám plynout mnohem volněji a přesunout naše vědomí na nový způsob bytí.

Zmiňuji zde pouze některé z vhledů, kterých se mi dostalo. Na duchovní úrovni prožívám v současnosti velmi bohaté časy.

Zamyslete se nad tím, co zde píšu o plynutí a rytmu. Hovoří to k vám? Pokud ano, ponořte se do svého vnitřního světa a proveďte změny ve svém životě, které vám umožní volně plynout s řekou života. Podívejte se, v čem vzdorujete přirozenému plynutí. Najděte svůj vlastní rytmus a opravdovost a přestaňte porovnávat své zážitky. Protože každý z vás je ve svém vlastním jedinečném plynutí.

Dovolte řece života, ať vás zanese na místo, které mysl dosud nemůže uchopit, ale váš duch už ví. Dovolte svému srdci a životu, aby byli průvodci vaší řeky.

V listopadu mnozí lidé oslavují svátky díkůvzdání. Pojďme každý den proměnit v den díků za náš život a za všechno živé.

Úplněk nastává dne 12 listopadu. Zamyslete se nad tím, co jsem sdílela o nově přicházející Zemi – o něco méně hmotné formě. Pokračujte ve své praxi transfigurace a dovolte si ponořit se do svého světelného bytí. Zpomalte, když budete provádět svou duchovní praxi, takže se naladíte a srovnáte se s tlukotem srdce Země. Vyzařujte svoje světlo a dovolte mu volně plynout a obejmout veškerý život a Zemi.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Život je ceremonie. Ceremonie je posvátný čin. Pojďme společně vnést posvátnost do způsobu, jakým žijeme své životy.