Zprávy o proměnách - duben 2020

S velkým potěšením bych vám chtěla oznámit, že jsem byla časopisem Watkins Mind Body Spirit Magazine jmenována jednou ze 100 Nejvlivnějších duchovních žijících lidí pro rok 2020. Dostala jsem se až na 24. místo v seznamu. Vnímám, že uznání mé práce je i uznáním šamanismu a veškeré kvalitní práce, kterou všichni provádíme.

Praxe Lék pro Zemi a Léčení duchovním světlem (The Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light) by se měla provádět každý den. Když jsem začala studovat šamanismus, dozvěděla jsem se, že se viry tvoří z negativních myšlenkových vzorců. Uvědomte si veškerou negativitu, která vyvěrá z hněvu nad světovou politickou situací, nad požáry v Amazonii a v Austrálii. Tato negativita zaplavuje naše kolektivní vědomí.

Amazonie je považována za plíce Země. A nyní se objevil virus, který napadá plíce.

Skutečně všechno je propojeno. Myslím, že změny, kterých jsme nyní svědky, budou pokračovat, dokud se lidé neprobudí, nepřehodnotí své priority a život se pro ně stane důležitějším než peníze.

Máme skvělou schopnost udržovat své zdraví, podporovat komunitu pomocí transfigurace, provádět praxi společně s ostatními a transformovat negativní stavy vědomí.

Prostřednictvím The Shift Network učím speciální sedmitýdenní kurz, ve kterém představuji ta nejsilnější cvičení z Léku pro Zemi a Léčení duchovním světlem.

Kurz bude mít tři úrovně. Budeme se učit udržovat své zdraví na fyzické, duševní a duchovní úrovni. Budeme provádět transfiguraci a další léčivé ceremonie, podporovat sílu celosvětového kruhu a provádět ceremonie ve prospěch veškerého života. Samozřejmě se zaměříme také na to, jak svou práci můžeme sdílet ve svých komunitách, pokud vás to zajímá.

Ne všechno pro vás bude nové. Tento kurz je uzpůsoben tak, abyste s jeho pomocí mohli lépe udržovat společnou praxi živou a pulzující a dozvědět se, jak pomocí energie praxe můžete zůstávat v bezpečí, jak si udržovat otevřený postoj pro další učení, rozšiřovat perspektivu a propojovat se ke společným ceremoniím. Všechna cvičení a ceremonie povedu a k účasti na tomto kurzu nemusíte splňovat žádné požadavky.

Úvodní telekonference zdarma se uskuteční 1. dubna, kurz začíná 14. dubna a bude pokračovat následujících 7 týdnů. Pro ty, kteří se nemohou účastnit kurzů naživo budou k dispozici nahrávky.

Na kurz s názvem 3 Shamanic Practices for Spiritual Immunity: How to Strengthen Your Health, Navigate Fear & Empower Your Community (3 šamanské praktiky pro duchovní imunitu: jak posilovat zdraví, pracovat se strachem a podporovat svou komunitu) se můžete zaregistrovat zde:

https://shiftnetwork.isrefer.com/go/3spSI/ingerman/

Kvůli nadcházejícímu workshopu a cestování, na které jsem se potřebovala připravit, jsem dubnové Zprávy o proměnách napsala dříve. I když se v tomto sloupku nezmiňuji o koronaviru, mám pocit, že informace, které sdílím, jsou důležité pro udržení zdraví.


Na šamanské cestě ke mně náhle duchovní průvodci začali mluvit o volbách ve Spojených státech, i když jsem se na volby neptala. Byla to spontánní zpráva. Nesdělovali mi detaily, ale získala jsem hluboký vhled. Cesta je poněkud klikatá, takže budete muset dávat pozor, kam mě rozhovor s nimi zavedl.

Ohledně voleb byly informace krátké a stručné. Bylo mi řečeno, že lidé budou volit kandidáta, ze kterého budou mít pocit bezpečí, a že má o ně starost.

Zavedlo mě to k životnímu prostředí. Když si totiž vybíráme vůdce, abychom se cítili v bezpečí, životní prostředí často zůstává mimo záběr.

Sdělení mě zavedlo až sem. Stále píšu o tom, že jsme příroda, ne spojeni s přírodou. Viděla jsem, že naše zneužívání přírody je jako zneužívání vlastních orgánů až do bodu, kdy orgány začnou sami sebe napadat prostřednictvím autoimunitního systému.

V současnosti se na planetě setkáváme s mnoha záhadnými problémy, které se týkají autoimunitních potíží. Pokud se nezačneme starat o svoje tělo, které je součástí přírody, budou problémy, kdy tělo útočí samo na sebe, narůstat.

Úvahy mě zavedly následně k mé osobní práci. Bylo mi řečeno, že má neustálá sebekritika na téma, co všechno jsem udělala špatně, namísto uznání toho, co jsem udělala dobře, je příčinou mých zdravotních problémů. Když necítíme svou hodnotu, jsme k sobě kritičtí a nedokážeme přijímat lásku, útočíme nakonec sami na sebe. Z tohoto stavu vznikají autoimunitní problémy a extrémní záněty, kterých je v současnosti velká spousta.

Podstatou sdělení pro mě bylo, že pokud se chceme vyléčit a uzdravit planetu, musíme vstřebat božskou bezpodmínečnou lásku, zpracovat, jak sebe sami odsuzujeme, do přírody neustále vyzařovat lásku, a měnit chování vůči všem cítícím bytostem, se kterými sdílíme Zemi. Už víme, jak tato praxe naši duši naplňuje.

Úplněk nastává dne 7. dubna. Odložte každodenní starosti, rozšiřte svůj úhel pohledu a vnímejte skutečnost v širších souvislostech. Proveďte svou přípravnou práci a prožijte své skutečné zářivé světlo, které vyzařuje po celé Zemi a skrze ni. Dovolte svému světlu a lásce vyzařovat pro každou živou bytost na planetě.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Recommended Posts