Transmutation News – December 2021 – Czech

Zprávy o proměnách - prosinec 2021


Řítíme se ke konci dalšího roku extrémního růstu.

Před mnoha lety mi jedna velmi dobrá kamarádka věnovala bonsai fíkusu. Měla jsem z něj velkou radost, ale zároveň jsem byla vyděšená, protože to s kytkami neumím. Co tomu malému stromku, který má víc než dvacet let, udělám.

Nakonec jsme Ficus (tak se náš fíkus jmenuje) a já ušli poměrně dlouhou cestu a učili se, jak společně žít a vzájemně podporovat svůj růst. Byly doby, kdy jsem si myslela, že to Ficus nezvládne. Byly doby, kdy si Ficus myslel, že to nezvládnu. Když jsem viděla, jak před několika týdny znovu narostl, jako bych ho napojila nějakou speciální růstovou formulí. Jsme spolu už od doby před mou nemocí, takže už to musí být víc než sedm let společného života.

Píšu o své společné cestě s Ficusem proto, že vidím, jak mnozí lidé právě teď prochází podobným procesem. Existuje křivka učení týkající se toho, jak se o sebe a o druhé můžeme starat v době, kdy se všichni rozpadáme a zároveň se znovu skládáme. Většinou se naše mysl zaměřuje na to, co je rozbité a nefunkční. Potřebujeme teď i v budoucnosti jednat. Musíme ale dbát i o to, abych měli dost energie na to, co přichází. Potřebujeme čas, v němž integrujeme a nabíráme energii na naši navazující cestu, která neskončí, dokud se naše duše nerozhodne, že je čas vrátit se domů.

Když se dostaneme do stavu růstu a postavíme se na své životní místo, nesmíme také zapomínat, že jsme sem přišli jako správci Země.

Je nutné vykročit z dimenze, v níž jsme rozděleni, a neustále se vracet k božské jiskře, která žije v každém z nás, která je spojena s tvořivými silami vesmíru, které stále vyzařují píseň rozpadání i píseň rozpomínání  se i nového tvoření.

Jakmile vstoupíme do stavu v němž si uvědomíme, že existuje pouze jednota, láska, světlo a lekce pro náš duchovní růst, můžeme se nechat ponořit do vnitřního míru.

Musíme však odložit strach, sebenenávist, rozdělování a nedměrnou ostražitost. Potřebujeme se pevně uzemnit a vnímat, jak nás země podporuje a, že je to ta skutečná podpora, kterou potřebujeme. Potřebujeme podporu všech elementů, které tady jsou už miliardy let a prošli a účastnili se mnoha bouří změn, jimiž procházíme od dob, kdy život na Zemi začal.

Nic se nezmění, dokud k proměně nedojde ve vašem nitru. Tento měsíc se pokuste provádět pravidelný sken těla a všímejte si, kde na všech úrovních „stojíte“. Cítíte, že stojíte na pevné půdě a podporují vás duchovní síly? Potřebujete jen odpočívat a zanechat veškeré práce? Období růstu musí vždy předcházet období odpočinku, jinak nebudete mít na další fázi růstu energii, což může způsobit určité utrpení na tělesné úrovni.

Stejně jako se Ficus musel naučit, jak žít s mým manželem a se mnou, musíme se naučit novým způsobům života na této planetě s našim bližními a s bytostmi přírody. Náš starý způsoby života už je prostě pryč. Už neexistuje. Potřebujete se nad tím rmoutit, než se posunete dál?

Věnujte tento měsíc nějakou dobu sami sobě, odpojte se od médií i sociálních sítí. Využijte tento měsíc, abyste se o sobě a svých současných potřebách dozvěděli a naplánujte si, jak těmto potřebám vyhovíte.

Stále věřím, že jeden z důvod, proč sem přišel Covid je, aby lidi probudil. Lidé se začali uzavírat do svých bublin a dělat vlastní rozhodnutí, z nichž některá neplyne z lásky, soucitu a laskavosti. Nyní se však musíme soustředit na práci, kterou děláme a uvědomit si, která část našeho vnitřního světa, duše, těla, srdce a mysli právě teď potřebují nějakou péči. Zůstaňte soustředění a k růstu dojde. Ani vy pak nebudete litovat, že jste následovali směr, kterým vás vaše řeka života unáší.

Víte-li něco o procesu mitózy, můžete si všimnout, jak probíhá také v organizmech, kterým říkáme lidé. Lidé se nyní rozdělují na různé buňky. Říkám si, jaké nové světy a dimenze budou tímto dělením buněk vytvořeny.

Dne 21. prosince oslavíme zimní/letní slunovrat. Je to období hlubokého usebrání a odpočinku pro ty, na severní polokouli a období růstu na jižní polokouli.

Ať už vstupujete do kteréhokoli období, uvažujte o něm jako o době regenerace a léčení.

V roce 2000 jsem začala provádět úplňkovou ceremonii nazvanou Tvoření světelné sítě lidí. A o mnoho let později jsem přidala měsíční léčení našeho celosvětového společenství. V tomto jsem však zaostala za svými plány a uspořádala tento kruh jen několikrát.

Cítila jsem, že tento zimní/letní slunovrat je čas připomenout si speciální ceremonii transfigurace, abychom podpořili lidi našeho celosvětového společenství.

Sylvia Edwards mi pomohla nahrát ceremonii, kterou společně můžeme během zimního slunovratu provést. Jelikož jsou instrukce napsané na mé domácí stránce, rozhodla jsem se zahrnout je i zde pro ty, kteří potřebují překlad. Je to silná ceremonie. Mnohokrát jsme během ní použili GDV kameru a výsledky, které jsme nahráli, vždy ukazovaly skvělé obrazy, co se stane s lidským energetickým polem, když se účastní ceremonie, kterou budeme společně během slunovratu provádět.

Audio verzi této nahrávky si můžete poslechnout na tomto odkazu: https://youtu.be/YGQegbAk88s

Přikládám zde zkrácenou verzi instrukcí měsíční ceremonie, které najdete na mé domovské stránce: 

Čím dále pokračujeme v praxi transfigurace, začínáme stavy oddělenosti léčit. Posouváme se na vyšší úroveň vědomí a učíme se, jak se odevzdat dokonanosti vesmíru. Někdy to není snadné a potřebujeme pomoc, abychom si na své božské světlo vzpomněli.

Rozhodla jsem se, že na podporu naší světové komunity, která čte Zprávy o proměnách, každý měsíc souběžně s vytvářením světelné sítě lidí přidám léčivý kruh.

Zde je můj návrh. Pokud se chcete dobrovolně připojit, představte si, že stojíte nebo sedíte v kruhu s ostatními. Nezapomeňte, že Zprávy o proměnách se překládají do mnoha dalších jazyků. Spolupracujeme jako velká celosvětová komunita.

Záměrem je prožít božské světlo a vyzařovat ho dovnitř do vnitřního kruhu.

V našem kruhu nepotřebujeme utrpení. Uvědomujeme si božskou dokonalost každé lidské bytosti. Neuzavíráme lidi do diagnózy utrpení, ale pozvedáme je k jejich dokonalosti.

Autor a lektor Eric Pearl učí: „Podle kvantové fyziky, pokud změníte chování jedné částice, jiná částice na jiném místě okamžitě zareaguje, ať už se od ní nachází jen pár centimetrů nebo je vzdálená několik vesmírů.“ Nižší frekvence se naladí na ty vyšší, ne naopak.

Takže zpět k základnímu principu Léku pro Zemi, změníme svět a vyléčíme ostatní tím, kým se stáváme – naší přítomností, láskou a světlem, které vyzařujeme.

Nepokoušíme se posílat energii nebo někoho vyléčit. Pouze vlastnímu božskému světlu a lásce dovolíme, aby zažehla božské světlo v těch, kteří žádají o pomoc.

Představte si, že stojíte nebo sedíte v kruhu s ostatními praktikujícími. Provádějte svou práci transfigurace dlaněmi obrácenými do vnitřního kruhu a vyzařujte své božské světlo a lásku.

Pokud cítíte, že potřebujete pomoc, představte si, že ležíte uprostřed kruhu lidí z celého světa.

Vaším úkolem je absorbovat světlo, které ostatní sdílejí. Použiji metaforu, která by vám pomohla vstřebat božské světlo a lásku do každé vaší buňky. Dám vám několik příkladů a doufám, že si najdete představu, která vám bude vyhovovat. Představte si suchou houbičku, která je ponořena do vody a nasává vodu do sebe. Představte si květinu, na kterou dny a týdny pršelo a teď vysvitlo slunce, jehož paprsky květina vstřebává. Nebo si představte květinu, na kterou dlouho pražilo slunce a teď začalo pršet a květina natahuje vodu, která ji vyživuje.

Nebo si představte místnost se zataženými závěsy a když se závěsy roztáhnou, zalije celou místnost sluneční svit.

Dovolte vnějšímu kruhu, aby nastartoval vaše vlastní vyzařování, aby proudilo každou buňkou vašeho těla. Spojíme se tak opětovně se svou božskou dokonalostí a propojíme se se světelnou sítí. Léčí se tím ty stavy oddělenosti, které způsobují emocionální a fyzické nemoci. Připomínáme si tím, že všichni máme sílu postavit se výzvám a vzít za příležitosti, které nám život přináší.

V průběhu jednoho dne se můžete vyskytnout v obou z možných rolí. Jednou můžete být léčitelem a podruhé můžete ležet uprostřed kruhu a nechat se léčit.

Jelikož pracujeme mimo čas, nezáleží na tom, kdy tuto práci budete provádět. Není nutné seřizovat si čas, během nějž budeme všichni pracovat.

Úplněk nastává dne 18. prosince. Tento měsíc se úplněk nazývá Studený měsíc. Zahřejme si vzájemně srdce a duše svou duchovní přítomností v našem kruhu, spojme své energie a vyzařujme společně své světlo s naprostým soustředěním a pozorností, aby se celá Země a síť života pozvedli.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím Tvoření světelné sítě lidí na mé domovské stránce.

Je pozoruhodné a úžasné pro mě a pro všechny, kteří znají Zprávy o proměnách, že díky skvělé sbírce lidí, kteří svůj čas a energii věnují překladům, mohou měsíční sloupek číst lidé po celém světě. A tím je tento sloupek jiný. Můžete totiž skutečně vnímat zářící energie přicházet z velmi silného celosvětového společenství.

Připojte se ke mě prosím a poděkujme společně všem překladatelům ze srdce, za pravidelnou měsíční práci. Měli jsme překladatele, kteří přišli a odešli, ale každý z nich vkládal do své práce lásku a vy to můžete cítit.

Pošleme požehnání všem našim překladatelům, za to že sdílejí duchovní praxe ve svých komunitách a rozšiřují naše celosvětové společenství. Jsme-li silnými spojkami, můžeme sami pro sebe, pro druhé i pro všechny v síti života udělat hodně.

A nic z toho by se nestalo bez Sylvii Edwards. Jednou z věcí, kterou pro mě dělá je, že mi pomáhá zůstat soustředěná a při smyslech! Není to snadný úkol. A vnáší do sloupku mnoho krásy, lásky a světla. Celým svým srdcem pomáhá vycházet sloupku na světlo světa. Sylvia je osobou na planetě, o níž můžu skutečně říct, že ztělesňuje práci, kterou učím ve svém každodenním životě, což se pak projevuje v mimořádné práci, kterou pro svět dělá.

Sylvia Edwards
Petr Němčanský – česky
Caroline Bertrand – francouzsky
Catherine Meyer – francouzsky
Bea Salgado – francouzsky
Nanouk – francouzsky
Barbara Gramlich – německy
Astrid Johnen  – německy
Nello Ceccon – italsky   
Flavia Cavallaro – italsky
Miha Masuda – japonsky
Ai Suzuki – japonsky
Els de Graaff – holandsky
Sandra Koning – holandsky 
Sofia Frazoa – portugalsky 
Tatiana Starikova – rusky
Ines Fermoso  – španělsky  
Lena Anderheim – švédsky   
Simin Uysal  – turecky 

Přeji všem hluboký a silný slunovrat a období vnitřního míru a lásky během svátků.

Oznámení:

Mám velkou radost z toho, že má kniha Záchrana ztracené duše v čínštině vyšla dalším nákladem!!

Jelikož je sloupek tento měsíc dlouhý, zkrátím část, v níž píšu o svých knihách a skvělém podcastu s Renee Baribeau the Shamans Cave, o mých online kurzech a kurzech mých skvělých certifikovaných učitelů. O jejich kurzech se můžete dočíst zde www.shamanicteachers.com.

Ohledně plánování svého kurzu, bych chtěla být, věřte mi, mnohem dál, ale cítím svou zodpovědnost a musím brát ohled na to, jaká je situace ohledně Covidu, než něco skutečně dokážu naplánovat.

Na online události Gathering of Shamans, která se koná 3. – 5. prosince povedu úvodní setkání. Bude to skvělá akce, a moc se těším na to, že budu její součástí. Mám radost z řady učitelů, kteří budou mít k nabídnutí mnoho svých nových poznatků.

Tato live událost se uskuteční přes Zoom a budete se moct těšit na Dr. Alberta Villolda, dona Miguela Ruize Jr, Lindu Starwolf a mnoho dalších předních učitelů a šamanských léčitelů. Tato online události je sestavena tak, abyste během ní mohli prožít hlubokou zkušenost spojení se svou pravou přirozeností pomocí časem prověřených šamanských technik.

Podrobnosti se dozvíte zde: https://bit.ly/3oyi07M

Doufám, že se k nám budete na tuto nádhernou událost moct připojit. 

Dne 20. prosince se uskuteční ceremonie a rituál, které povede Sandra Ingerman jako otvírací ceremonii k desátému symposiu IAM Solstice Symposium. Začátek je v jedenáct hodin dopoledne (PST).  Můžete se těšit také na Deborah Koff-Chapin; Lindu Fitch; Christinu Pratt; Izthaka Beeryho, a Louise Edington. 

Skupina Wind Clan Facebook pořádá jedinečnou celosvětovou událost, při níž stovky lidí vytvoří u sebe doma oltář a drží prostor. Stránka skupiny je centrem, kde se v průběhu čtrnácti dnů, kdy událost trvá, shromažďují informace, sdílejí příběhy, probíhají prezentace události a vzájemná podpora. Tyto posvátné ohně očišťují a posilují spojení mezi členy komunity.

Registrovat se můžete zde: https://thepracticalshaman.com/fire-tenders-gathering/

V několika letech jsem přednášela na summitu pořádaném Sounds True o traumatu. Pořadatel Jeffrey Rutstein namě udělal svými znalostmi o práci s traumatem velký dojem. Sounds True nyní nabízí cetifikovaný program o traumatu s Jeffrey Rutsteinem.

Healing Trauma Certificate Program with Jeffrey Rutstein

Zde je odkaz na pět videonahrávek s jeho učením zdarma: https://product.soundstrue.com/healing-trauma-certificate/sign-up/#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=8d0fe1f4

A zde je odkaz kde se můžete přihlásit na certifikovaný program:   https://product.soundstrue.com/healing-trauma-certificate/?sq=1/#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=37a19f43

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena

Transmutation News – November 2021 – Czech

Zprávy o proměnách – listopad 2021

Pokud bychom se v životních otázkách a rozhodnutích nechali vést vnitřním duchem a vlastním tělem, měli bychom všichni vcelku jiné životní zkušenosti. Většinu z nás však vede mysl a myšlenky, které se v průběhu dne cyklí ve smyčkách. A mnohými myšlenkami si sami způsobujeme obrovské množství utrpení.

Pravděpodobně jste si už vybudovali nástroje, jejichž pomocí dokážete některé myšlenky eliminovat a působit si tak další potíže. Naše myšlenky mají totiž společně se záměrem velkou moc vytvářet pro nás samotné i v kolektivním vědomí chaos. Jedno z učení Léku pro Zemi zní: „mozek vnímá záměr, jako by k činu skutečně došlo.“

Je důležité povznést se nad negativitu, kterou sami vytváříme a kterou vstřebáváme z kolektivního vědomí.

Nástroj, s nímž neustále pracuji, využívá silné šamanské léčení zvané roztrhání na kusy. Nestanovíte si záměr, aby bylo roztrháno na kusy celé energetické tělo, ale požádáte o roztrhání myšlenkových forem.

V šamanismu je roztrhání na kusy silnou iniciací, při níž novic tělo i mysl odloží stranou, uvědomí si svou duchovní identitu a splyne se stvořitelem, aby si vzpomněl, že existuje pouze jednota. Tělo je rozcupováno na kousky nějakou přírodní silou, duchovním průvodcem nebo energií živlu, kosti i orgány se očistí, všechny nemoci z novice odejdou a on je znovu plný životní síly.

Vize roztrhání na kusy se považovaly za znamení šamana a každý, komu se zdál takový sen nebo měl vizi, se po této zkušenosti vracel s velmi speciálními duševními nebo léčitelskými schopnostmi a stával se skvělým adeptem na šamana.

V současnosti šamanské roztrhání na kusy mnozí využívají jako léčitelskou techniku. Ve většině svých knih jsem o tomto procesu psala. Pokud byste se o něm chtěli dozvědět víc, přečtěte si kapitolu o roztrhání na kusy v knize Kráčím ve světle (Walking in Light).

Šamanské cesty s roztrháním na kusy používám při individuálním léčení. Vytvořila jsem však také s pomocí svého duchovního průvodce proces, při kterém mi duchovní průvodce pomáhá vyjmout negativní myšlenkovou formu a rozcupovat ji na kousky, dokud z ní nic nezůstane.

Je pak také důležité zaměřit se na to, aby uvolněný prostor zaplnila pozitivní myšlenková forma. Podstatný je záměr. Stanovte si záměr roztrhat na kusy myšlenkovou formu a pozorujte, co se stane.

Při této šamanské cestě vám může pomáhat duchovní průvodce.

Další velmi jednoduchý způsob, který používám, je, že si představím, jak píšu myšlenku křídou na tabuli. Potom ji buď smažu nebo přemaluji na bílo a tím ji eliminuji. Zjistila jsem, že při tomto procesu musím použít několik vrstev barvy, aby se se myšlenková forma zcela odstranila.

Je pak důležité naplnit opět vyprázdněný prostor láskou a světlem.

Tento měsíc využijte svou šamanskou práci, meditaci nebo pobyt v přírodě k tvorbě vlastních nástrojů, jejichž pomocí dokážete transfigurovat/transformovat své negativní myšlenkové vzorce.

Procházíme obdobím zkoušek a chceme své pocity i myšlenky vyjadřovat. To je naše nezadatelné právo. Můžete si však uvědomit, že když se zaměřujete jen na to negativní, mění se vaše energetické pole, v němž přebýváte, a pak se v něm necítíte dobře a nechcete v něm být.

Trávím spousty času o samotě a pokouším se tvořit si příjemné prostředí ve svém vnitřním světě. Vytvořím nakonec energetické pole a dimenzi reality, v níž pak v průběhu dne žiji.

Ve Spojených Státech je listopad měsícem, kdy slavíme díkůvzdání. Závazek vzdávat dík se vždy cení. Vnímám, že máme spoustu síly svou bezpodmínečnou lásku a světlo spojit s lidmi po celém světě a v tento den jim poděkovat.

Zahrňme láskou všechny osamělé, hladovějící a bez domova. Pro mnohé lidi bez prostředků a komunity je toto náročná doba. I když nevíme, jak jinak bychom jim pomohli, vidět je v jejich světle a síle je něco, co můžeme dávat všichni.

Kvůli pandemii a ztrátám může být současnost opravdu srdcervoucí. Vzpomínejme na ty, kteří zemřeli a na naše blízké, kteří zůstali sami, zahrňme je při praxi transfigurace láskou.

Úplněk nastává dne 19. listopadu. Pojďme společně vytvořit dostatek zářícího světla a ponořme se v tomto kruhu do bezpodmínečné lásky. Při přípravách na Tvoření světelné sítě lidí si vzpomeňme na všechny drahocenné bytosti a přejme jim lásku a ochranu.

Cestujme do svého nitra, do svého božského světla, které nezná utrpení, pouze lásku, naplňme tímto světlem všechny své buňky, vyzařujme světlo do kolektivního vědomí a zahrňme vše nejvyšší úrovní lásky.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce.

Tento měsíci nám věnuje nádherný dar Terry Morgan. Terry je jednou ze skvělých učitelek z mého výcviku, kterou najdete také na mé stránce www.shamanicteachers.com a jednou z asistentek mých lekcí na Shift Network. Patří mezi lidi s nejvíce otevřeným srdcem, které znám. Můžete se těšit na krásnou nabídku, kterou nám Terry tento měsíc věnuje.

Od Terry :

Díky propojení mé šamanské praxe a lásky ke hvězdám a astrologii dokážu hlouběji nahlédnout do naší astrologické mapy. Nazývám ji hvězdný otisk!

Zjistila jsem, že když šamansky cestuji na vlastní hvězdy a planety, získám větší moudrost, než jakou jsem si kdy dokázala představit!

Ráda bych vám nabídla provázenou šamanskou cestu do vašeho vlastního slunečního znamení (znamení, v němž se slunce nacházelo při vašem narození).

Slunce je nositelem naší životní síly! Při spojení se sluncem nás doprovodí můj partner Robert Rand svou živou vedenou hudbou namísto mého bubnu a chřestidla! Zjistili jsme, že jeho živá hudba významně podporuje šamanskou cestu a přenos sluneční energie a zpráv!”

Zde je odkaz na tuto cestu:

https://youtu.be/urgCVtEZcGM

Oznámení:

V devadesátých letech mě Isis žádala, abych začala vyučovat učitele. Nějakou dobu mi to trvalo, ale nakonec jsem v roce 2004 začala. V současné situaci, kdy se kvůli covidu, špatnému počasí a nedostatku pilotů ruší mnohé lety, to dává čím dál tím větší smysl. V mnoha částech světa nyní žijí proškolení učitelé, kontakt na ně najdete zde: www.shamanicteachers.com.

Čekám, jak to dopadne s kurzem pro šamanské léčitele. Jak možná víte, jsem toho názoru, že vyučování kurzů pokročilých technik online je neetické a budu je proto učit pouze na kurzech, kde se můžeme sejít osobně. Internet není vhodným místem, kde by se daly předávat prastaré léčebné techniky, které pro klienta mohou být otázkou života a smrti.

Brzy již zamluvím retreatové centrum a zveřejním data, buďte připraveni!!!

Na mé stránce můžete najít mnoho kurzů, které jsou stále aktuální. Spoustu informací o šamanském cestování a dalších tématech se dozvíte také v mých knihách a v audio programech.

S Renee Baribeau tvoříme populární podcast Shamans Cave. Přihlásit se k odběru aktuálních videí můžete zde www.ShamansTV.com.

Na Setkání šamanů (Gathering of Shamans), které se koná  3. – 5. prosince, povedu úvodní setkání. Měla by to být skvělá událost, a těším se, že budu její součástí. Mám radost z nabídky řady učitelů a jejich nových pohledů na naši současnou situaci.

K setkání se můžete připojit přes ZOOM. Těšit se můžete na Dr. Alberta Villolda, dona Miguela Ruize Jr, Lindu Starwolf a mnoho dalších významných učitelů a léčitelů. Během tohoto víkendu se můžete ponořit do hlubokého zážitku setkání se svou přirozeností pomocí tradicemi prověřených šamanských technik.

Doufám, že se k tomuto magickému šamanskému zkušenostnímu víkendu můžete připojit s námi!

Odkaz na událost je zde: https://bit.ly/3oyi07M

Karen Furr je jednou z nejzkušenějších učitelek z www.shamanicteachers.com a mou dobrou a dlouholetou přítelkyní a kolegyní. V lednu začíná její dvanáctiměsíční kurz šamanského cestování nazvaný Shamanism as a Spiritual Path: Moving from ‘Doing’ to ‘Being’, v němž nabídne různé aspekty šamanského cestování, a možnosti hluboké proměny. Více informací najdete zde www.shamanzoom.com.  

Autor bestselerů a snový archeolog Robert Moss vám v průběhu hodinového online video workshopu nastíní, jak můžete pomocí metody, kterou nazývá šamanské lucidní snění, nahlížet na své sny a vědomě cestovat a nechat se vést velmi osvobozujícím a léčivým způsobem svou vlastní duší.

Registrovat se na událost Experience Shamanic Lucid Dreaming to Find Your Soul Direction & Life Calling: Powerful Practices to Reclaim Vital Energy & Open to Greater Fulfillment, Joy & Purpose: se můžete zde: https://shiftnetwork.isrefer.com/go/sldSI/ingerman/

Na své skupinové ceremonie jsem vždy nakupovala krystaly od Billyho Masona. Důvěřuji mu. Je velmi laskavý a štědrý!

Objednat si silou nabité šperky, léčivé drahokamy a krystaly, které Billy Mason vlastnoručně opracovává, můžete zde: www.MysticMerchant.com.

Sounds True nabízí velmi lákavý summit zdarma  FREE 4-day online event s hlavním hostem Jane Goodall, a dalšími hosty, mezi nimiž nebude chybět Craig Foster, Ross Frylinck, Zolani Mahola, Silvia Vasquez-Lavado, Edith Eger, PhD, Jack Kornfield, Tara Brach, PhD, Bonnie Wan, Corrina Gould a mnoho dalších. 

Registrovat se můžete zde:

 https://summit.soundstrue.com/activating-hope/register/#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=235f79aa

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – October 2021 – Czech

Zprávy o proměnách – říjen 21

Jako druh na planetě se mnozí lidé dostali do stavu strachu a hněvu, zatímco pravda je taková, že náš duch velmi jasně září.

Už jsem psala, že jako důvod rozdělování vnímám náš vnitřní neklid. Jsme neklidní na fyzické, emocionální i mentální úrovni. Zaměřujeme pozornost na vnější svět, a tím si způsobujeme větší utrpení. Nemůžeme totiž udělat nic, co by současný stav světa změnilo.

Chce se po nás, abychom se ponořili do své hloubky, kde spočívá náš duch, a dává nám pocit vystředěnosti a pevnosti. Když se dotknu svého ega, poskládám se do pocitu, že jsem jako malé dítě, které nemá ve svém okolí podporu a vnímá se v té ohromnosti všeho, co se teď odehrává, velmi bezvýznamné.

Vnímala jsem, že jsem se do prostoru, v němž jsem se cítila velmi malá a bezvýznamná, nořila příliš. Bylo dobré uvědomit si, že to byly pocity vycházející z mého ega. Není to však zdravý ani produktivní stav prostředí k žití.

Začala jsem se věnovat dvěma praxím transmutace z díla Lék pro Zemi (Medicine for the Earth). Představuji si, že každý pocit, který ve mně vyvolává strach nebo hněv, pomocí šamanské extrakce ze sebe vytáhnu a vytlačím. Konec konců vše, čím jsme, je energie a energii lze různě přesouvat. Nelze ji zničit. Můžu však provést transfiguraci a vnímat, jak se místa, kde se v mém těle duchovní bloky nacházely, plní světlem.

Také každou myšlenku, která prochází mou myslí, proměním pomocí transmutace na energii lásky. Přestavuji si, že mě naplňuje a rozlévá se do kolektivního vědomí. Bez ohledu na to, jak hluboký je můj hněv, mohu ho snadno proměnit na lásku, protože vnímám, že nemám sílu, abych v sobě hněv dále nosila.

Jsou to velmi jednoduché praxe a já jsem je integrovala do každé vteřiny svého života. V tom všem, co se teď odehrává, máme totiž k dispozici spoustu času k přemítání.

Vnímám, že jsme skutečně tlačeni do kouta, a my se stále snažíme pevně držet svých přesvědčení. Musíme se změnit. Svět se mění, příroda se mění, způsob našeho života se mění, a proto musíme přijít na to, jak najít vnitřní sílu, abychom mohli kráčet po nových životních stezkách.

Musíme si najít čas a truchlit nad vším, co jsme ztratili na všech úrovních, včetně způsobu, jakým žijeme svůj život. Lidé před tím utíkají. Snaží se věřit, že všechno je v pořádku a nic se nemusí měnit.

A v tom je ta potíž. Pandemie, změny klimatu a katastrofy tady jsou z nějakého důvodu. Součástí naší cesty je, abychom se zastavili a zamysleli nad tím, co se od nás žádá. Z doby, v níž žijeme, nemůžeme utéct.

To jediné, co vám přinese klid a mír, po nichž tak toužíte, je soustředit se z minuty na minutu na svou duchovní praxi. Díky ní si zachováte duševní zdraví.

Pokud budete dělat svou práci, budete ohromeni, kam vás současné změny a proud života ponesou. Musíte však přijmout to, že věci už nikdy nebudou „normální“. Musíte truchlit nad tím, co jste ztratili, jinak se energie zármutku může zablokovat ve vašem těle a vyvolat další duchovní intruzi.

Mnozí z nás procházejí lekcemi a dosahují úžasných stavů vědomí protože berou čas, který teď máme k dispozici, jako příležitost k hlubokému ponoru do nitra. Už dvacet let píšu o tom, že se plavíme na povrchových vlnách duchovní praxe!! Nyní nemáme na výběr. Pokud chceme kráčet po své současné cestě s grácií, musíme se obrátit do nitra a následovat své vnitřní vedení, uvědomit si všechno, co projektujeme do vnějšího světa, projít zármutkem a vstoupit do proudu řeky života.

V časech zásadních výzev musíme:

Zůstat soustředění
Zůstat pozitivní
Zůstat ve svém středu.

Úplněk nastává dne 20. října. Spusťme se do zářivého světla, které naplňuje naše energetické pole a staňme se silnými propojeními, které toto světlo vyzařují do kolektivního pole energie. Pojďme naplnit Zemi a veškerý život láskou a božským světlem.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce.

Evelyn C. Rysdyk je mezinárodně uznávanou šamanskou učitelkou a autorkou bestselerů The Norse Shaman, Spirit Walking: A Course in Shamanic Power, A Spirit Walker’s Guide to Shamanic Tools, The Nepalese Shamanic Path with indigenous Nepali jhankri Bhola N. Banstola. Její novou knihu Shamanic Creativity si již nyní můžete objednat.

Úvodní video:

Připojte se k provázené ceremonii léčení a hlubokého spojení s Živoucí půdou naší planety, kterou Evelyn povede. Níže je odkaz. Užijte si nádherné video, které pro nás Evelyn natočila.

https://youtu.be/UNaW0EaNg70

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, můžete se také podívat na Facebookovou stránku, kde se vzájemně inspirujeme. Jmenuje se Shamans are the Gardeners of Energy a je určena pouze ke sdílení pozitivních a inspirativních zpráv. Tajnou odpovědí, pomocí níž se ke stránce připojíte, je „Transfiguration“.

Oznámení:

V mém kurzu pořádaném the Shift Network Spiritual Immunity jsou stále volná místa.

https://shiftnetwork.isrefer.com/go/spSI/ingerman/

Mnozí z vás dostáváte upozornění od společnosti Apple o mé aplikaci Transmutation App. Našla jsem tým, který je ochoten mi s ní pomoct a vytvořit také verzi pro Android. Mám radost, že aplikace bude brzy dostupná. Myslím, že práce na ní je již téměř hotová.

V devadesátých letech mě Isis žádala, abych začala vyučovat učitele. Nějakou dobu mi to trvalo, ale nakonec jsem v roce 2004 začala. 

V současné situaci, kdy se kvůli covidu, špatnému počasí a nedostatku pilotů mnoho letů ruší, to dává čím dál tím větší smysl. V mnohých částech světa jsou nyní proškolení učitelé, na něž naleznete odkazy na této stránce www.shamanicteachers.com.

Čekám, jak věci dopadnou s kurzem pro šamanské léčitele. Jak možná víte, jsem toho názoru, že vyučování kurzů pokročilých technik online je neetické a budu je proto učit pouze na kurzech, na nichž se můžeme sejít osobně. Internet není vhodným místem, kde by se daly předávat prastaré léčebné techniky, které pro klienta mohou být otázkou života a smrti.

Bedlivě sleduji situace s retreatovými centry. Buďte připraveni, protože budu pořádat malé kurzy, a vím, že zájem bude velký. Přihlaste se k odběru e-mailových novinek, protože o kurzu budu informovat prostřednictvím zvláštního e-mailu.

Na mé stránce můžete najít mnoho mých kurzů, které jsou stále aktuální. Spoustu informací o šamanském cestování a dalších tématech se dozvíte také v mých knihách a v audio programech.

S Renee Baribeau tvoříme populární podcast Shamans Cave. Přihlásit se k odběru aktuálních videí můžete zde www.ShamansTV.com.

Moje kamarádka a kolegyně Rev. Dr. AdaRA L. Walton, bude hovořit na říjnovém summitu pořádaném The SHIFT NETWORK „Beyond The Veil“. Součástí její přednášky bude i meditace, která vás bude jistě zajímat! Její příspěvek nese název „The Full Spectrum You—Accessing Your Light.“

Summit se bude vysílat od 11. do 15. října. Její řeč nemá ještě přesné datum.

Na její stránce  www.spiritismylife.com se dozvíte aktuální informace.

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.

 

Transmutation News – September 2021 – Czech

Zprávy o proměnách – září 2021

Equinox ceremony

Tento měsíc bych chtěla sloupek začít oznámením, že budu znovu vyučovat kurz Spiritual Immunity (Duchovní imunita) přes platformu Shift Network. Úvodní rozhovor se bude vysílat 4. září a kurz začíná 28. září. Tento kurz jsem učila v době, kdy začínal covid a lockdown. Budu k tomu posílat ještě dva samostatné e-maily s podrobnějšími informacemi.

Tento kurz obsahuje praxi z Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light (Lék pro Zemi a léčení duchovním světlem). Je to skvělý způsob, jak můžeme zůstat soustředění v době, kdy se kolem nás vyskytuje spousta strachu a úzkosti, které se nás dotýkají na mnoha úrovních. V tomto kurzu se naučíte, jak zůstat v síle a jak uprostřed náročné životní cesty nacházet harmonii.

Hovoříme stále o rychlých proměnách odehrávajících se v našich životech a ve světě a vnímáme, že se tento proces neustále přiostřuje. V rámci změny existuje jistá dynamika, o které bych zde ráda napsala.

Někteří z nás procházejí velkými a rychlými životními proměnami. Prohlédněte se na energetické úrovni a zjistěte, jak tyto rychlé změny zvládáte. Když svůj život prožíváte ve velké rychlosti a snažíte se toho změnit příliš mnoho najednou, může to vést k pocitu hlubokého zármutku. Naše duše totiž k integraci změn potřebuje čas.

Když v přírodě dochází k významným událostem, v následujících dnech můžeme slyšet ticho, aby proces integrace mohl proběhnout.

Chováme se, jako bychom cestovali v rychlovlacích, které se náhle zastaví, což nám způsobí nemalý šok, který může vést k zármutku. V mnoha ohledech náš proces nebývá vždycky přirozený.

Uvědomila jsem si, že ve svém životě musím zpomalit ve všem, co dělám. Mnoho části mého těla a duše jsou přes míru rozrušeny mnoha vnějšími i vnitřními změnami. Takže musím zpomalit svůj film a nesnažit se všechno stíhat. Když se neustále pokoušíme se vším držet krok, nepočítáme vždycky se změnami, které provádíme, jež nás bez našeho uvědomění mohou uvrhnout zpět do temné noci duše.

Řešením této otázky je tedy zpomalení. Mluvila jsem o tom už dříve. Jak se čas zrychluje, záměrně a vědomě začínám zpomalovat, abych své duši dala šanci najít harmonii a pohybovat se přirozeným způsobem.

Dne 22. září přivítáme na severní polokouli mé oblíbené roční období, podzim, čas oslavit cyklus smrti. Na jižní polokouli oslavujete čas nového zrození a sílu nových výhonků, které nám připomínají naději.

Meditovala jsem o nastávající rovnodennosti a zůstávala v duchovní otevřenosti, abych mohla přijmout zprávu, jakou cestu / obřad máme k oslavě příchodu rovnodennosti uspořádat.

Bylo mi řečeno, abych provedla obřad, při němž odložíme své zbraně. Skutečně to ve mně zarezonovalo, protože, jak víte, Zprávy o proměnách obsahují práci, zprávy a cvičení z Medicine for the Earth (Léku pro Zemi). Abyste mohli provádět duchovní práci, kterou nastiňuji zde ve Zprávách o proměnách, musíme skutečně odložit své zbraně, kterými vysíláme nezpracovanou energii proti sobě, proti našim blízkým, všemu živému a do kolektivního nevědomí.

Duchovní komunita, jak se zdá, je obecně proti vlastnění zbraní. Přesto se však necháváme vyprovokovat výroky a činy ostatních. Chodíme kolem a v mysli střílíme lidi, s nimiž nesouhlasíme.

Mám za to, že většina z nás provádí práci transmutace, abychom energie nenávisti a odsuzování proměňovali na bezpodmínečnou lásku a světlo. Napojujeme se při tom na univerzální sílu bezpodmínečné lásky, která může léčit nás i naše životní prostředí. Nepleťte si bezpodmínečnou lásku s láskou osobní.

Takže jakmile pozvedáme své psychické zbraně, když se necháváme vyprovokovat, jak jsem psala v How to Heal Toxic Thoughts (Mentální detoxikace: jak uzdravit své negativní myšlenky, Fontána, 2019), musíme pracovat na našich spouštěčích, abychom ze své „zbraně“ už nestříleli.

Pro ty z vás, kteří nečtou anglicky, píšu instrukce zde. Pro ty z vás, kteří by se rádi připojili k našemu obřadu přivítání rovnodennosti, zde je odkaz:

https://youtu.be/mAcz3koJYmM 

Poznámka: Na konci nahrávky se trochu zaseknu. Vypadá to, jako bych nevěděla, jak se rozloučit a říct, jak moc si vás všech vážím. Slova se mi „zadrhla“ na jazyku. Chtěla jsem se jen rozloučit a říct vám, že vás miluji.

Proveďte přípravnou práci před provedením obřadu. Níže najdete odkaz na článek popisující přípravu na obřadní práci. https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/czech/preparing-for-ceremonial-work-czech/

Své ego potřebujeme odstranit z cesty, abychom měli silné spojení s duchovní rovinou a duchovními průvodci, kteří nám budou pomáhat se záměrem, který vyslovíme a předložíme síle univerza.

Pokud nebudete sledovat moje video, můžete poslouchat nějakou duchovní hudbu, která vám pomůže vstoupit do neobyčejné skutečnosti, kde se dochází k léčení a dějí se zázraky. Doporučuji, abyste si při cestování a tanci bubnovali nebo chřestili sami pro sebe.

Představte si, že stojíte na nádherné pláži. Písek je čistě bílý. Nebe je čistě modré úplně bez mraků.

Vnímejte teplo slunce v písku pod nohama, pozdravte Slunce, oceán, Zemi, vzduch, Měsíc a hvězdy. Rozhlédněte se, jak je všechno na tomto místě kolem vás čisté. Oceán na vás volá a chce vás v tento zvláštní den pozdravit. Dovolte jeho chladivým vodám, aby vás očistily a otevřete své srdce síle lásky.

Pokud se vydáváte na šamanskou cestu, přivolejte své duchovní průvodce. Pokud necestujete, můžete přivolat bytost z duchovní roviny, která vám pomůže najít mír. Požádejte o pomoc, jak můžete metaforicky odložit své zbraně. Jaké zbraně skrýváte ve své duši? Jak vypadají? Jakým způsobem v mysli ostatní nebo sami sebe srážíte, vysíláte zprávy nenávisti a odsuzování?

Použijte svou představivost, abyste uviděli a ucítili zbraně, které si držíte. Nemusíte vlastnit hmotnou zbraň. Naše myšlenky se však mohou chovat stejně jako projektily. Musíme přestat odsuzovat ty, kteří ostatní zbraněmi zraňují, protože máme své vlastní zbraně.

Zůstaňte na cestě, dokud neucítíte, jak z vás energie živlů zbraně, které u sebe máte, snímá.

Je čas vstoupit do své skutečné duchovní síly. Od covidu jsme dostali zprávu, kterou dosud nebereme vážně.

Přivolali jsme změnu. A tak je to tady. Pojďme však v sobě najít v těchto dobách vnitřní mír. Máte na výběr. Vždycky si můžete zvolit mezi láskou a násilím.

Úplněk nastává dne 20. září a je měsícem sklizně. Pojďme sklidit lásku a světlo a spojme se naplno se sítí života. Pokud se spojíme se sítí života, ucítíme podporu, kterou hledáme. Jakmile se spojíme se svým vnitřním světlem, stává se všechno jasným a zřetelným. Nacházíme se v míru a úplněk přivítáme z místa vnitřního míru.

Proveďte svou přípravnou práci, poslouchejte duchovní hudbu, která uvolní vaši mysl, nebo běžte do přírody, proveďte práci transfigurace a dovolte všemu, co blokuje vaše světlo, aby odpadlo.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce. Stejný odkaz, který jste použili k přípravě na obřadní práci můžete použít i tentokrát, na stejném místě naleznete instrukce k úplňkové ceremonii.

Dříve než se přesuneme k oznámením, chtěla bych těm, kteří mě sledují na sociálních sítích, vzkázat, že jsem se odpojila od Facebooku, Twitteru a Instagramu. Doufám, že budu moct příležitostně na stránkách svých přátel, na mé autorské stránce nebo na stránce Shamans are Gardeners of Energy sdílet inspirativní zprávu. Nezdá se však, že by práce na Facebooku 7 dnů v týdnu od roku 2015 přispívala mému zdraví, kvalitě mého duchovního života a praxi. Bylo pro mě už příliš stresující odpovídat na všechny zprávy od lidí z mých kurzů po celé ty roky a bohužel se to podepsalo na mém zdraví. Chci zasvětit svůj život praxi, nejen odpovídat na zprávy z Facebooku. Na stránkách shamanicteachers.com najdete skvělé učitele, od kterých se můžete učit.

Jsem velmi ráda, že máme stránku Shamans are Gardeners of Energy. Čas od času se tam podívám, příspěvky zde jsou jako písně lásky, které lidé zpívají do kolektivního vědomí. Jejich energie vyzařuje pro veškerý život.

Hledáme překladatele do Francouzštiny. Pokud nám chcete pomoct, kontaktujte Sylvii Edwards na info@sandraingerman.com

Připojte se ke mně v přání krásné rovnodennosti celé naší globální komunitě!

Příští měsíc s nám bude obřad sdílet Evelyn Rysdyk. Její práce je krásná a velmi kreativní. Je jednou z našich nejzkušenějších učitelek, které najdete na www.shamanicteachers.com. Má nádherný smysl pro humor a je skvělou vypravěčkou.

Evelyn je mezinárodně uznávanou šamanskou učitelkou a autorkou bestselerů, napsala například The Norse Shaman, Spirit Walking: A Course in Shamanic Power, A Spirit Walker’s Guide to Shamanic Tools, The Nepalese Shamanic Path with indigenous Nepali jhankri Bhola N. Banstola. Její novou knihu Shamanic Creativity si můžete předobjednat už nyní.

Poznámka: Evelyn nyní vyučuje nový kurz:

Skrytý lid (elfové, víly a skřítci) jsou jedinečnými bytostmi, článkem mezi lidským světem a světem přírody, které podporují sílu přírody. Evelyn Rysdyk bude učit, jak se můžeme vrátit k partnerství s těmito bytostmi ve webináři ZDARMA, který proběhne 23.  září, s názvem The Hidden Folk: 3 Essential Keys to Renewing the Soul of Nature and You! https://www.spiritpassagesacademy.com/a/2147493929/FizyRhhB

Oznámení:

Mnozí z vás dostáváte upozornění od společnosti Apple o mé aplikaci Transmutation App. Našla jsem tým, který je ochoten mi s ní pomoct a vytvořit také verzi pro Android. Doufám, že pro vás již budou brzy dostupné.

V devadesátých letech mě Isis žádala, abych začala vyučovat učitele. Nějakou dobu mi to trvalo, ale nakonec jsem v roce 2004 začala.

V současné situaci, kdy se kvůli covidu, špatnému počasí a nedostatku pilotů mnoho letů ruší, to dává čím dál větší smysl. V mnoha částech světa jsou nyní proškolení učitelé, na něž naleznete odkazy na této stránce www.shamanicteachers.com.

Čekám, jak věci dopadnou s kurzem pro šamanské léčitele. Jak možná víte, jsem toho názoru, že vyučování kurzů pokročilých technik online je neetické a budu je proto učit pouze na kurzech, kde se můžeme sejít osobně.

Na mé stránce můžete najít mnoho mých kurzů, které jsou stále aktuální. Spoustu informací o šamanském cestování a dalších tématech se dozvíte také v mých knihách a v audio programech.

S Renee Baribeau tvoříme populární podcast Shamans Cave. Přihlásit se k odběru aktuálních videí můžete zde www.ShamansTV.com.

Jsem velmi potěšena, že kniha The Book of Ceremony vyjde nyní i v holandštině.

Na kurzy mých přátel uvedené níže se můžete ještě registrovat.

Na online kurz světoznámého autora a snového archeologa Roberta Mosse
Discover Kairomancy: The Art of Navigating Life Through Synchronicity: Recognizing Signs & Symbols From Your Dreams & the Universe for a Happy, Healthy, Fulfilling Life se můžete přihlásit zde: https://shiftnetwork.isrefer.com/go/dkSI/ingerman/

Na kurz experta na metodu TRE Stevena Hainese se můžete přihlásit zde: https://shiftnetwork.infusionsoft.com/go/tre/ingerman
Kvůli situaci, v níž se teď nacházíme, sdílím odkazy i na tyto kurzy.

Mnoho online kurzů učitelů, které jsem proškolila naleznete zde: https://www.shamanicteachers.com/online-telephone-workshops

POZNÁMKA: Mnozí učitelé a léčitelé nabízejí také osobní léčení a kurzy.
Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – August 2021 – Czech

Zprávy o proměnách – srpen 2021

Mám pro začátek skvělé zprávy. Jsem velmi nadšená a vděčná Sylvii Edwards, správkyni mého webu, která převedla starou HTML verzi na nové stránky www.sandraingerman.com.  Jsou prostě senzační. Pojďme společně přivítat na svět moje nové internetové stránky www.sandraingerman.com. Konečně vstupuji díky Sylvii Edwards do jednadvacátého století. Aimee proměnila 20 let Zpráv o proměnách na úžasný blog. Děkuji Aimee!

Pojďme se společně podívat na stránky www.sandraingerman.com.

Na planetě a v kolektivním vědomí vidíme probíhat mnoho změn. Mnozí lidé jsou doposud uvízlí v iluzorním životě oddělenosti jednoho od druhého a od sítě života. V duchovním světě však děláme pokroky. Někteří lidé jsou zklamaní, jak malého pokroku jsme dosáhli. Jsem také zklamaná, kromě výsledků zdlouhavého procesu vlastního léčení. V naší kultuře jsme zvyklí chtít okamžité změny. Víme, že v přírodě mohou změny nastat velmi rychle. V určitém ohledu se vědomí duchovní komunity velmi rychle proměňuje. Na druhou stranu se někteří lidé ztrácejí v iluzi a v energiích oddělenosti a strachu. Změny v přírodě probíhají vlastním dokonalým tempem – je to učení, kterému se musíme odevzdat.

Jak jsem už psala, byla jsem překvapena pocitem z posunu vlastních energií a posunem energií v duchovní komunitě letos v zimě po průchodu velkými astronomickými tranzity. Byla jsem cynická vůči pocitům z těch velkých proměn, protože jsem měla pocit, že jsme se v mnoha iluzích hluboce zabarikádovali.

Začala jsem si však ve svém nitru všímat určitého změkčování. Vnímala jsem tvrdost své skořápky vyvinuté v průběhu všech traumat, kterými všichni v průběhu života procházíme, jež způsobovala různé emocionální a mentální stavy oddělující mě od mé nejvyšší duchovní identity.

Začala jsem si skutečně všímat změny ve svém vlastním duchovním vědomí mnoho měsíců před průchodem všemi těmi tranzity. Hovořila jsem se svými studenty o pocitu, že bych měla o svém učení přestat mluvit a raději provádět více rituálů a vyzařovat lásku a světlo. Ani jsem nevěděla, jak to mám udělat. V průběhu dlouhých let, během nichž jsem vyučovala, jsem určitě dovolovala lásce a světlu sebou procházet. Dělo se to ale v průběhu workshopů, kdy jsem byla zaneprázdněna. Nevěděla jsem přesně, jak mám na svých workshopech a při sezeních s klienty začít pouze vyzařovat energii. Pokračuji v práci, a tak jako vždycky se snažím mít při práci se studenty a klienty pouze láskyplné a laskavé myšlenky a pocity.

Přestala jsem se snažit přinášet učení ve chvílích, kdy je pro mě přirozenější vyzařovat vyšší univerzální energie, ale moje práce a učení je stále spíše kombinací předchozího a současného způsobu. Dovoluji si být pouze láskou a vyzařovat světlo do probíhajícího procesu.

Otázka vlastní proměny ohledně vyzařování energií přede mnou vyvstala před mnoha lety, a stále hledám vlastní způsob, jak nechat probíhat vlastní duchovní evoluci a proměňovat to, jak interaguji s vnějším světem. Všechno je pro mě teď v procesu. Má-li přijít jiný způsob mé práce, věřím, že se to stane přirozeně a v ten správný čas. Naučila jsem se, že dokud zůstávám v plynutí života, víra z mých ramen snímá mnohá závaží obav.

Vzpomínám si, že jsem svému duchovnímu průvodci před mnoha lety řekla, že bych tady chtěla zůstat tak dlouho, abych viděla konec příběhu. Odpověděl: „Příběh nemá konec.“ Stále se na našich osobních a kolektivních cestách pohybujeme vpřed.          

Jakmile si uvědomíme, že se nacházíme na naší osobní karmické dráze, můžeme přestat posuzovat ostatní, jelikož si máme odžívat svou vlastní karmu.

Odkládání posuzování a umožnění karmě, aby konala svou práci, není trestem, ale spíše příčinou a následkem. Můžeme odhodit závaží, jak se díváme na všechno, co je špatné. Vytvoří se tím prostor, díky němuž se budeme moct soustředit na to, co je správné a umožnit svému srdci, aby se obměkčilo, více otevřelo, mohlo vyzařovat lásku a světlo a chápalo, že naše nejvyšší stezka je v jednotě se stvořitelem.

Uvědomila jsem si, že se vzdaluji energii posuzování v průběhu minulého měsíce. Něco ve mně se přirozeně začalo proměňovat. A pokaždé, když sebe nebo ostatní začnu znovu posuzovat, volím namísto toho vyzařování lásky a světla. Tato volba pro mě začíná být přirozenou životní cestou. Skutečně cítím, jak mým tělem začne procházet měkké světlo a posuzování se rozpustí. Nedokážu docela vysvětlit měkkost a sílu toho pocitu. Je to jako pohyb velmi jemné vibrace.

Když si uděláme čas, najdeme v sobě klid a nenecháme se tolik rozptylovat, setkáme se se svými skutečně nádhernými částmi ve svém vnitřním světě. Potřebujeme však čas a ticho, abychom se do stavu míru umožňujícím proměňovat své chování ve vnějším světě ponořili.

Vnímám, že jsme právě teď všichni vyzývání k tomu, abychom se soustředili na to, pro co cítíme vášeň, ať už se jedná o jakoukoli praxi nebo činnost, jež nám dodává energii a předává vyšší vibrace, o něž se s námi naši duchovní průvodci chtějí podělit. Následujeme-li plynutí řeky života, můžeme vždycky důvěřovat, kam nás život unáší a nemusíme tolik bojovat.

Řeku nemůžeme tlačit a v životě kráčíme každý po své osobní cestě.

Chtěla bych znovu poděkovat Maře Bishopové za nádhernou nabídku, kterou s námi minulý měsíc sdílela. Ve spěchu při odjezdu na cestu jsem zapomněla zmínit její internetovou stránku. Chtěla bych vám ji tedy představit nyní. Mara vydala novou knihu, o níž jsem už psala ve Zprávách o proměnách. Mara je v seznamu učitelů na www.shamanicteachers.com bydlí v Severní Karolině. Je skvělou šamanskou léčitelkou a učitelkou. Její nová kniha se jmenuje Shamanism for Every Day (Šamanismus na každý den).

Tento měsíc bude sdílet něco ze své práce Chetna Lawless. Chetna je mou dobrou přítelkyní. Prožili jsme spolu mnoho dobrodružství. Chetna byla jednou z mých asistentek, když jsem vedla výcvik učitelů ve Skotsku. Má mnoho pracovních zkušeností a vyzařuje bezpodmínečnou lásku. Chetna žije ve Velké Británii a má internetové stránky www.vision-voyages.com.

Zde je odkaz na video na tento měsíc Shamans Are Gardeners of Energy:

Chetna tento obřad nazvala „Zlatá sklizeň ve vaší vnitřní zahradě.“

https://youtu.be/xypf8uJNj90

Úplněk nastává dne 23. srpna. Pojďme se propojit přes svá nejvyšší já a se soucitem a energií vyzařujme světlo, o němž víme, že dokáže přeměňovat toxiny a negativní stavy v našem kolektivním vědomí. Při práci v tomto velkém měřítku však musíme mít trpělivost a neustávat ve své práci.

Proveďte svou přípravnou práci a pociťte vděk za sebe, a všechno co vám celá Země, vítr, slunce, Měsíc, hvězdy a voda poskytují. Ano, působí někdy extrémním způsobem a vytváří v našem životě velké klimatické překážky. Jsou však životem samotným.

Važte si sebe, živlů a našeho kruhu. Prožijte svou hlubokou vnitřní záři a vyzařujte do nitra a po celé Zemi. Dovolte, ať se vaše srdce otevře bezpodmínečné lásce a nechejte ze sebe energii proudit. Představujte si, jak veškeré naše světlo a láska společně tkají něco krásného, co vypadá jako polární záře.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu Tvoření světelné sítě lidí na mé domovské stránce.


Oznámení:

Neustále AKTIVNĚ prověřuji možnosti vyučování seminářů ve fyzické realitě. Stejně jako vám mi velmi chybí!

Zatím se s vámi mohu podělit o zajímavé a prověřené kurzy online, které můžete procházet vlastním tempem.

Podívejte se na kurz HEALING WITH SPIRITUAL LIGHT (Léčení duchovním světlem)

 Zprávy o proměnách, které čtete, vycházejí z mé knihy Medicine for the Earth: How to Heal Personal and Environmental Toxins (Lék pro Zemi, jak se zbavit osobních a environmentálních toxinů). Učila jsem tuto praxi po celém světě se zázračnými dopady a předávala lidem nástroje, jak přetvářet energie a jet na vlně proměny s lehkostí a vznešeností časy, kterými teď procházíme.

Tato práce byla vydavatelstvím Sounds True zfilmována a převedena na videokurz Healing with Spiritual Light (Léčení duchovním světlem), jehož úvodní část nyní nabízí zdarma.

https://product.soundstrue.com/healing-with-spiritual-light/gift#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=6ac8b549

Registrovat se na osmitýdenní kurz se můžete zde:

https://product.soundstrue.com/healing-with-spiritual-light/?sq=1#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=e629fb5a

Doufám, že se k nám připojíte!

Dalším oblíbeným kurzem je Shamanic Journeying for Guidance & Healing (Šamanské cestování k podpoře a léčení) se Sandrou Ingerman)

Prostřednictvím šamanského cestování můžete získat podporu, vedení a léčení pro sebe a ostatní od soucitných duchovních průvodců z neviditelných říší.

Kurzy, který se tomuto tématu věnuje, také v anglickém jazyce: https://shiftnetwork.isrefer.com/go/sjcSI/ingerman/

S Renee Baribeau tvoříme také populární podcast Shamans Cave. Přihlásit k odběru aktuálních videí se můžete zde www.ShamansTV.com.

Koupí nebo doporučením mých knih a audio programů mě můžete podpořit, naleznete je zde:

https://www.sandraingerman.com/books-cds/

V současné situaci se můžete zajímat také o online kurzy mých proškolených učitelů a léčitelů na stránce:

https://www.shamanicteachers.com/online-telephone-workshops/

POZNÁMKA: Mnozí učitelé a léčitelé nabízejí také osobní léčení a kurzy, najdete je zde: www.shamanicteachers.com

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – July 2021 – Czech

Zprávy o proměnách – červenec 2021 

transmutation news may 2014 1200x630Chystám se konečně na dovolenou, o kterou jsem se pokoušela už roky. V červenci a srpnu si beru čas na zotavenou a pobyt v přírodě. Po celou dobu budu zcela odpojená od internetu.

Nebudu odpovídat na e-maily ani trávit žádný čas na Facebooku. Vím, že skupina Shamans are Gardeners of Energy (Šamani jsou zahrady energie) bude dál inspirací pro náš kruh a zároveň díky pozitivní energii, kterou vytváříme, bude mít dopad v kolektivní rovině vědomí obecně.

Tento měsíc se podělím o příběh, který jsem vyprávěla již dříve. Je velmi inspirativní a vyžadoval by si hlubší praxi, dokud by většina z nás dokázala něco takového vložit do svých činností.

Před lety vyprávěla jedna studenta na mém semináři ten nejpodivnější příběh. Stalo se to pravděpodobně někdy začátkem tisíciletí. V Santa Fe je knihkupectví s alternativní literaturou, kam si spousta místních chodí prohlížet knihy, věštecké karty a různé spirituální předměty. Lidé si chodí prohlížet zboží, ale také si popovídat s lidmi stejného ražení.

Jednoho dne se sešla skupina lidí kolem pokladny. Jednou z těchto lidí byla tibetská mniška, z níž vyzařovala ta nejnádhernější láskyplná energie a překrásný úsměv, který dokázal rozveselit každého, ať už se mu v životě dělo cokoli.

Obyvatelé Santa Fe tuto mnišku velmi dobře znají. Lidé v obchodě věděli, že byla mučena v čínském vězení. Když ji propustili, emigrovala do Santa Fe, v němž žije poměrně početná tibetská enkláva.

Někdo se té nádherné duše zeptal, jak skrze ni může proudit tolik světla, lásky a radosti po tom všem, čím si prošla.

Odpověděla, že celý den stále dokola opakovala mantru, dokud ji mantra zcela neproměnila. Zněla:

„Děkuji ti za všechno

Vůbec na nic si nestěžuji.“

Vždycky si vzpomenu, jak se tento příběh dotkl i Kate Vashi, jedné z mých kamarádek a studentek, která pomáhala tvořit experimenty s vodou na mých kurzech Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light (Lék pro Zemi a léčení duchovním světlem). Vzpomínám si, jak Kate při chůzi stále dokola opakovala tato léčivá slova odpuštění. Vždycky jí zářily oči. Vím, že někteří z vás, kteří četli Zprávy o proměnách už v té době, si na Kate pamatují.

Jaká je vaše mantra na tento měsíc? Jaká slova dokážete navléct ze srdce jako perly na šňůru, která vám do života přinesou mír?

My všichni o takový mír usilujeme.

Jedno z učení, které jsem sdílela ve Facebookové skupině Shamans are Gardens of Energy (Šamani jsou zahrady energie) vypráví, že jsem vždycky měla vize šamanských léčitelů, kteří se zasadí o to, aby chránili a vyživovali kolektivní vědomí láskou a světlem. Podobá se to štafetovému závodu, v němž každý dostane svou příležitost a když potřebuje, může si odpočinout.

Měla jsem pocit, že spravovat Facebookovou skupinu, kterou jsme vytvořili se Sylvií, je jako běžet takový štafetový závod. Jsou lidé, kteří sem chodí inspirovat druhé, pak jsou ti, kteří si potřebují odpočinout a zůstat odpojení a pak ti, kteří se jednotlivými příspěvky krmí.

Je pro mě zajímavé pozorovat tu proměnu, kdy se po úvodním nadšení jako po velkolepé události dostaví velká únava. Uvažovala jsem o tom, co by se stalo, kdybychom se střídali a pokaždé by novými nástroji, cestami a zprávami inspiroval někdo jiný. Nacházíme se ve vyčerpávající době a je důležité pro ty, kteří mohou provádět svou duchovní práci, aby ji dělali a ti, kteří si potřebují odpočinout, aby si dopřáli čas na snění nového snu, v němž obdrží informace o tom, jak dál pokračovat. I krásné fotografie přírody, které sdílíte, lidem mohou dopřát pocit odpočinku.

Úplněk nastává dne 24. července. Pojďme se společně pustit do duchovní praxe a vnímejme, jak používáme zvuk jako součást naší měsíční ceremonie tvoření světelné sítě lidí. Slabika óm obsahuje všechny mantry a je původním zvukem stvořitele. Pracujte se zvukem, zpívejte písně a pobrukujte si. Dělejte to, co cítíte že podporuje tu nejhlubší část vás samotných, která v této nelehké době vyzařuje do světa jasné světlo.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce

Tento měsíc povede krásnou šamanskou cestu jedna z našich skvělých učitelek z řad certifikovaných učitelů uvedených www.shamanicteachers.com. Mara Bishop se mnou spolupracuje od počátku devadesátých let. Její práce je úžasná. Je jedna z lidí, kteří dokážou skvěle komunikovat, a v její silné přítomnosti se budete cítit spojeni se zemí a v bezpečí. Vážím si na ní také to, že se ve svých individuálních lekcích se studenty noří velmi hluboko.

Doufám, že jsem vám Maru alespoň trochu představila. Je skutečně překrásnou duší a provádí hlubokou práci. Prošla si různými životními zasvěceními a je nyní moudrou ženou.

Mara nám tento měsíc nabídne:

Ceremonii louky divokých bylin.

V této ceremonii uvolníme své chápání toho, kým si myslíme, že jsme, abychom mohli přirozeně dorůst k těm, jimiž skutečně máme být.

Zde je odkaz na YouTube: https://youtu.be/piQ6E8eXoco 


Oznámení:

I am ACTIVELY exploring teaching physical workshops again!! Hang on! I am missing them as much as you are!

In the meantime, there are a couple of online Evergreen courses that I had taught live and now you can do the courses self paced. There are multiple courses but here are two you might be interested in.

Check out Healing with Spiritual Light

The Transmutation News is based on my book Medicine for the Earth: How to Heal Personal and Environmental Toxins. I taught this work all over the globe with miraculous results and people receiving powerful tools to transform,  create the energies, and ride the waves with grace and ease like times we are in now.

As I was reaching my elder years, I contacted Sounds True and asked them if they would film a live course with me teaching it so people would always have access to this incredibly powerful and uplifting work.

And Sounds True said yes. We titled the course Healing with Spiritual Light. The feedback I have received from this course is spectacular.

To sign up for the free introductory class click

If you’d like to experience the power of these teachings for yourself, Sounds True is offering as a FREE introduction the first session of Healing with Spiritual Light.

https://product.soundstrue.com/healing-with-spiritual-light/gift#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=6ac8b549]

To register for the 8 – week Healing with Spiritual Light workshop click on

https://product.soundstrue.com/healing-with-spiritual-light/?sq=1#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=e629fb5a

 

I hope you will join us for this 8-week life-changing course Healing with Spiritual Light!

Shamanic Journeying for Guidance & Healing with Sandra Ingerman (Evergreen)

Through a practice called shamanic journeying, you can seek and receive guidance and healing for yourself and others from divine compassionate spirits in the unseen realms.

If you’re interested in learning this powerful skill, you won’t want to miss a free, virtual event with called: The Healing Power of Shamanic Journeying: How to Access Inner Guidance from Helping Spirits.In the intro call I give a very detailed lecture on healing from shamanic perspective including power loss, soul loss, intrusions, and possession.

So just the free intro call has a wealth of information.
https://shiftnetwork.infusionsoft.com/go/sjgheg/ingerman

If you prefer to skip the free introduction and buy the course the link to do is:  https://shiftnetwork.isrefer.com/go/sjcSI/ingerman/

I am still in love with working with Renee Baribeau on our weekly podcast The Shamans Cave. Join us by subscribing on www.ShamansTV.com.  

And please help to support my work by buying or referring others to my books and audio programs. They are so helpful for our times.  Shamanic Journeying A Beginner’s Guide, Walking in Light, The Book of Ceremony and my other books are filled with tools to help us stay on the path!

https://www.sandraingerman.com/bookscds.html  

Due to the times we are living in I am sharing workshops that teachers I love and respect are offering. I wanted to let you know of the wealth of offerings.

During this exceptional time and the need for social distancing the teachers and practitioners I trained are offering virtual circles and courses and are adding more during this time. The circle link is https://www.shamanicteachers.com/shamanic-circles/.   We also have a section for online courses: https://www.shamanicteachers.com/online-telephone-workshops

Shamanic teacher and practitioner Jane Burns will help you discover how shamanic perspectives, shamanic journeying, and the transformative capabilities of mythic wisdom can help you open to betwixt and between times — and even accelerate their prescribed changes so they arrive more easily and quickly with the very insights you need to transcend your challenges.

You can register here for Transform Uncertainty Into Opportunity With the Wisdom of Celtic Shamanism: Approach Life’s Betwixt & Between Times With Courage, Acceptance & Intention: https://shiftnetwork.isrefer.com/go/wcsSI/ingerman/

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – June 2021 – Czech

Zprávy o proměnách – červen 2021    

Uvažovala jsem o tématu, které má mnoho rovin. V posledních letech jsem psala v několika sloupcích o tom, jak se v prastarých kulturách zpívaly jedinečné písně stvoření. Sdílela jsem učení, jak zpěv písně stvoření pomáhalo šamanovi, léčitelům a členům komunity rozpouštět nemoci a všechno ostatní, co bylo třeba rozpustit. Potom se zpívaly písně k obnovení harmonie a rovnováhy. Zpěv funguje jako skutečné zaříkávání, má sílu trhat na kusy, rozpouštět, rozebírat a ničit. Píseň stvoření se následně použije k obnově, tvoření, tkaní nové látky, zrození zpět do komunity a vyživení.

Ti z vás, kteří čtou mé sloupky už mnoho let, víte o mé naprosté fascinaci zpěvem a písněmi stvoření prastarých kultur, které používali k rozpuštění toho, co už není potřeba a k navrácení zdraví, rovnováhy a harmonie do sítě života, do kolektivního vědomí, komunity nebo klientovi.

Píseň stvoření byla pro šamanské kultury skutečně důležitá, protože pro lidem poskytovala hodnoty a mapu životních cest. A jak víte, píšu ve většině svých knih o vlastních příbězích stvoření zejména o tom, kolik lásky jsme dostali, když jsme byli stvořeni. Život se nepromění víc, než když do všech svých buněk vstřebáte bezpodmínečnou lásku svého stvoření.

Otázka, která pro mě vyvstane se týká písní a jejich síly. Pokud šamani a šamanské kultury používají písně a zpěvy se silou tvořit silná kouzla a léčení nebo roztrhat na kusy to, co má být zničeno, znamená to, že písně mají sílu tvořit a ničit. Dovedlo mě to k úvahám o písních, které si zpíváme v průběhu dne. Co prostřednictvím své hudby vytváříme?

Poslouchala jsem písně, na které stále ráda tancuji, ale když jsem se zaposlouchala do jejich textů, začala jsem se skutečně zamýšlet na tím, co se vytváří v kolektivním vědomí prostřednictvím vibrací těchto slov, která si lidé zpívají stále dokola. Mou práci znáte, tak si nemyslím, že to musím vysvětlovat.

Kladu si otázku a přemýšlím o tom, jak v současnosti používáme hudbu a vytváříme pro sebe, pro síť života a pro planetu lepší život?

Je zajímavé se nad tím zamyslet. Je zajímavé na toto téma cestovat a zamýšlet se nad ním v průběhu slunovratového přechodu, který je součástí cyklu proměn planety. Léto a zima jsou silná roční období, během nichž se snadno tvoří a rozpouští.

Dne 20. června přivítáme slunovrat, další proměnu v cyklu planety a našich životů.

Léto je skutečně významné období růstu a tvoření a může být velmi významným obdobím, během nějž bychom mohli dbát o slova, která v průběhu dne používáme, a o denní fantazie, které si dovolíme přehrávat stále dokola. Zamyslete se však také nad slovy písní, které posloucháte, a nad písněmi, které zpíváte. Položte si otázku, co jejich prostřednictvím vytváříte.

Na jižní polokouli se můžete zamýšlet, zda písně, které zpíváte, rozpouštějí a ničí to, co je potřeba rozpustit a odstranit z našeho života?

Věřím, že to bude zajímavá praxe, která mnohé odhalí a přinese nový způsob bytí do našeho života a do světa v období slunovratu.

Stále více lidí se probouzí a otvírá se potřebě jiného způsobu života. Jiný způsob života v sobě obsahuje to, jak se chováme ve fyzické, mentální, emocionální a duchovní rovině. Pokud se soustředíme na duchovní praxe, které ani nevíme, že provádíme, můžeme proměnit mnohé. Každé slovo, každá myšlenka, každá denní fantazie, kterými se zabýváte, jsou součástí duchovní praxe, duchovní praxi provádíte neustále, když jednáte ve vnějším světě, řídíte auto nebo jedete dopravním prostředkem.

Když budete uvažovat o slovech, myšlenkách, fantaziích a zpívat písně stvoření a přivádět do světa bezpodmínečnou lásku, zamýšlejte se i nad tím, o čem píšu. Provádějte šamanské cesty, meditujte nebo pobývejte v přírodě. Prociťte, jestli to, co jsem napsala, je pro vás pravdivé, a pak se rozhodněte, jak své každodenní chování můžete proměnit.

Když zpíváme vlastní písně, budujeme si svou vlastní cestu a posouváme se vpřed.

Úplněk nastává dne 24 června. Pojďme duchovní praxi používání zvuků učinit součástí naší měsíční ceremonie tvoření světelné sítě lidí. Slabika óm obsahuje všechny mantry a je původním zvukem stvoření. Pracujte se zvuky a s písněmi. Dělejte to, co podporuje praxi vyzařování světla na té nejhlubší úrovni.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k praxi tvoření světelné sítě lidí na mé domovské stránce.

Přeji všem krásný slunovrat a žádám vás, abyste v průběhu slunovratu zpívali pro síť života, pro každého v našem kruhu, pro veškerý život na planetě Zemi i všem elementům píseň lásky.

Níže je odkaz na audio nahrávku, v níž vás zavedu do místnosti s oltářem, kde můžeme provádět svou duchovní praxi v průběhu následujících let. Zaposlouchejte se do jí, určitě se vám bude líbit:

https://youtu.be/kgOl1NiWFAs

Oznámení:

I am ACTIVELY exploring teaching physical workshops again!! Hang on! I am missing them as much as you are!

In the meantime, there are a couple of online Evergreen courses that I had taught live and now you can do the courses self paced. There are multiple courses but here are two you might be interested in.

Check out Healing with Spiritual Light

The Transmutation News is based on my book Medicine for the Earth: How to Heal Personal and Environmental Toxins. I taught this work all over the globe with miraculous results and people receiving powerful tools to transform And create the energies and ride the waves with grace and ease like times we are in now.

As I was reaching my elder years I contacted Sounds True and asked them if they would film a live course with me teaching it so people would always have access to this incredibly powerful and uplifting work.

And Sounds True said yes. We titled the course Healing with Spiritual Light. The feedback I have received from this course is spectacular.

If you’d like to experience the power of these teachings for yourself, Sounds True is offering as a FREE introduction the first session of Healing with Spiritual Light.

https://product.soundstrue.com/healing-with-spiritual-light/gift#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=6ac8b549

To register for the 8 – week Healing with Spiritual Light workshop click on

https://product.soundstrue.com/healing-with-spiritual-light/?sq=1#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=e629fb5a

I hope you will join us for this 8-week life-changing course Healing with Spiritual Light!

Shamanic Journeying for Guidance & Healing with Sandra Ingerman (Evergreen)

Through a practice called shamanic journeying, you can seek and receive guidance and healing for yourself and others from divine compassionate spirits in the unseen realms.

If you’re interested in learning this powerful skill, you won’t want to miss a free, virtual event with called: The Healing Power of Shamanic Journeying: How to Access Inner Guidance from Helping Spirits.In the intro call I give a very detailed lecture on healing from shamanic perspective including power loss, soul loss, intrusions, and possession.

So just the free intro call has a wealth of information.

 https://shiftnetwork.infusionsoft.com/go/sjgheg/ingerman

If you prefer to skip the free introduction and buy the course the link to do is:  https://shiftnetwork.isrefer.com/go/sjcSI/ingerman/

I am still in love with working with Renee Baribeau on our weekly podcast The Shamans Cave. Join us by subscribing on www.ShamansTV.com.

And please help to support my work by buying or referring others to my books and audio programs. They are so helpful for our times.  Shamanic Journeying A Beginner’s Guide, Walking in Light, The Book of Ceremony and my other books are filled with tools to help us stay on the path!

https://www.sandraingerman.com/bookscds.html

Due to the times we are living in I am sharing workshops that teachers I love and respect are offering. I wanted to let you know of the wealth of offerings.

During this exceptional time and the need for social distancing the teachers and practitioners I trained are offering virtual circles and courses and are adding more during this time. The circle link is https://www.shamanicteachers.com/shamanic-circles/   We also have a section for online courses: https://www.shamanicteachers.com/online-telephone-workshops

I know all of you are familiar with the work of Alberto Villoldo. But some of you might not know that his wife Marcela Lobos is a well-known shaman in Chile. She has made a huge contribution to the world of shamanism with her work. She is an incredibly compassionate woman. And I truly support her and the work she is bringing into the world.

In Awakening Your Inner Shaman: A Women’s Hero’s Quest Marcela reveals the maps offered by the shamanic Medicine Wheel and the hero’s journey to awaken your inner wisdom. She shares a compass to live a remarkable life, not because of material or outer success, but to cultivate presence and courage in the face of personal challenges and societal unrest. Her story, from growing up in a war-torn country to being initiated by the shamans of the Andes and becoming a teacher and a medicine woman, offers a flesh-and-bones context for each step of the archetypal journey to Self. Also, with her examples about other people crossing the veils from ordinary to extraordinary, Marcela invites you to a new level of openness to perceive the mystical world beyond appearances.

Mara Bishop’s new book Shamanism for Every Day: 365 Journeys is available now. For more information about Mara please visit WholeSpirit.com

With 365 unique journey topics that can be used in any order, or as meditations, Shamanism for Every Day offers an invaluable guide to anyone searching for daily wisdom, spiritual insights and connection to the sacred.

Mara is a truly gifted shamanic practitioner and teacher listed on shamanicteachers.com. She has a true gift of sight. I love her work and how she communicates.

Dr. Margaret holds a PhD in psychology and she is a relationship expert, noted public speaker, workshop leader, educator, consultant, and artist. She has appeared on many radio and TV shows, including the Oprah show. Her work has helped thousands of people change their lives!

Over the years I have had email contact with Margaret who is one of the most compassionate people I have met. She has helped so many work through trauma using her inner Bonding Process. And now she is off on her own teaching her own new webinar.

Margaret wrote an e-book that speaks to such issues as:

  • You could confidently trust your intuition and make clear decisions without second guessing yourself
  • A multitude of opportunities and synchronistic events just find their way to you
  • You only allow people in your field who love and adore you and treat you in the most loving and respectful way possible
  • You feel supported in all areas of your life so no matter what happens you know something better is in the works for you.

What if all of your relationships in your life could be madly in love with you?

How amazing would this feel!?

There are four main mistakes Dr. Margaret sees people making that keep them from falling madly in love with themselves.

This is why she wrote an e-book called The 4 Mistakes That Block Self-Love and Relationships.

Click here to access this e-book.

https://innerbondingcourse.com?afmc=8j

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – May 2021 – Czech

Zprávy o proměnách - květen 2021

V průběhu posledních měsíců jsem psala o tom, jak se potýkám s plísní. Podstoupila jsem různé druhy léčení, a nakonec se podařilo. Vzpomněla jsem si na velmi silný příběh, na který jsem už úplně zapomněla. A to je práce, ke které se nyní posouvám.

V osmdesátých a devadesátých letech jsem často vyučovala na východním pobřeží. Byla tam široká základna. Problém však spočíval v tom, že ve všech místnostech, kde jsem učila a kde jsem byla ubytována, stěny doslova pokrývala černá plíseň. Místnosti jí byly doslova vytapetovány.

Bylo to ještě před tím, než se rozšířila popularita alternativní medicíny. Chodila jsem k lékařce, která se specializovala na zvláštní případy, zejména na ty, které souvisely se životní prostředím. Hovořila jsem s ní o svém zhoršujícím se problému s plísní. V průběhu kurzů se mi natolik znehybnily klouby, že jsem se jen stěží dokázala pohybovat a chodit.

Hovořili jsme o možných způsobech léčení. V té době se také ještě nevědělo, jak přistupovat k plísni z lékařského hlediska. V současnosti už nemůžu s nikým hovořit, aniž by na plíseň nedošla řeč. Stalo se z ní všudypřítomné téma.

Moje lékařka mi tehdy vyprávěla inspirativní příběh a já jsem se na jeho základě rozhodla jednat. Starala se o několik dalších pacientů, kteří měli na plíseň podobně extrémní alergické reakce jako já. A stejně jako já nedokázali změnit své podmínky.

Dozvěděli se o kostelu, který se nachází myslím někde v Severní Karolíně. Léčení spočívalo v pobytu v tomto kostelu a v uzdravování vztahu s Bohem a se zdrojem. Věřilo se, že všechny nemoci mají příčinu v odpojení se od Boha, od zdroje.

 

Lidé, kteří měli alergii na plíseň, byli ubytování v hodně starých obytných přívěsech, jejichž stěny byly zcela pokryty černou plísní. Strávili v nich celou dobu svého pobytu, což v té době trvalo většinou několik týdnů.

V průběhu dne seděli v kostele a pracovali na svých problémem s Bohem. Vím, že dvě ženy, které tuto léčbu podstoupily, se během svého pobytu v kostele alergie na plísni zcela zbavily.

Já jsem se do kostela nikdy nevypravila. A nemohu si už vzpomenout proč. Je to pro mě neobvyklé, protože se o léčení velmi zajímám. Bylo by pro mě velkým potěšením stát se svědkem této mimořádné činnosti. Nešlo o žádné zneužívání. Lidem se dostávalo laskavé péče a v průběhu svého pobytu se vyléčili.

Píšu teď o tomto příběhu, protože hovoří o našich systémech víry. V současnosti se na planetě vyskytuje mnoho záhadných nemocí, se kterými se lidé musí potýkat. Je to skutečně vcelku mimořádné. Buď neexistují odpovědi, nebo mnoho slavných lékařů hovoří o teorii, ale nemají téměř nic, čím by ji podložili.

V mnoha ohledech vstupujeme do nové doby. Dostali jsme se do období, v němž se proměňuje vědomí a mění se i naše těla. Jakými traumaty naše těla prochází, když se vyvíjíme duchovně a proměňujeme se v jiné bytosti? To je sama o sobě zajímavá otázka.

Chci abychom pochopili, že i když má každá nemoc mnoho různých úrovní, existují vždy její fyzické, emocionální a duchovní příčiny. Zároveň se však nabízí mnoho protichůdných možností léčení, než si mnohdy uvědomíme. V mém případě jsem se o sebe také musela postarat sama, protože mi lékařská profese nedokázala pomoct. Pomocí své osobní šamanské práce jsem se pokoušela zjistit emocionální příčinu svého problému a zjistila jsem, že jsem se v období hlubokého zármutku odpojila sama od sebe a od zdroje. Musela jsem pracovat na obnovení svého propojení. O důležitosti tohoto období jsem již psala.

Stejně jako se nacházíme v cyklech proměny, a přírodní cykly se proměňují velmi pomalu, proměňuje se i mnohé uvnitř nás. Musíme zůstat ve spojení sami se sebou, se sítí života, se svými duchovními průvodci a se zdrojem. Pokud se znovu spojíme s těmito energiemi, zůstaneme v proudu. I když stále budeme procházet lekcemi, budou se odehrávat mírnějším způsobem. Všechny bytosti jsou vzájemně propojeny. Máme tendence dívat se na síť života jako na obraz, který se nachází mimo nás, jako bychom ho sledovali v televizi. Abychom se skutečně uzdravili, musíme se znovu nechat vplést do sítě života.

V průběhu tohoto měsíce se zaměřte na to, kde jste se mohli nezdravým způsobem odpojit, a kde se znovu potřebujete spojit. Chtěla bych vám doporučit svou knihu Kniha obřadů, (The Book of Ceremony), protože je plná krásných obřadů. Pomohou vám propojit se znovu s lidmi, místy a událostmi, které vytvářejí léčivé prostředí, v němž se můžete uzdravit.

Úplněk nastává dne 26. května. Pojďme se plně soustředit na obnovení svého spojení s duchovním světlem, s naším kruhem, se zdrojem, se sítí života a se Zemí. Pojďme každý kousek naší nádherné planety zaplavit krásnými a láskyplnými energiemi.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Tento měsíc využiji nahrávku, kterou jsme vytvořili společně s Karen Furr. Karen je skvělá učitelka, najdete ji na seznamu učitelů na www.shamanicteachers.com. Miluje práci transfigurace a vede mnoho skupin. V tomto programu vyprávím o historii transfigurace a o tom, jak jsem se k práci transfigurace dostala. Karen následně transfiguraci povede. Tímto způsobem jsem se rozhodla pracovat, protože mi Isis ukazovala, že existuje mnoho různých kvalit světla. Pro červnový slunovrat bych ráda prozkoumala tyto různé kvality světla na šamanské cestě nebo v obřadu. Napadlo mě, protože mnozí z vás s prací transfigurace teprve začínáte a tento sloupek ještě moc neznáte, že by mohlo být vhodné ukázat vám transfiguraci tímto způsobem, abyste se v červnu už mohli připojit ke skupině.

Připomínám, že tento program je pouze zvukovým záznamem.

Přeji všem nádhernou měsíční slavnost plnou radosti a smysluplných propojení.

Zde je odkaz na praxi transfigurace:

Ráda bych také řekla něco k Oznámením, které jsem začala psát, abyste se dozvídali o mých kurzech a o vydání mých knih. Sekci jsem rozšířila o podporu některých skvělých šamanských učitelů. Uvědomila jsem si však, že jsou Oznámení dlouhá, a že většinu z vás nezajímají a přeskakujete je.

Píšu to proto, že tento měsíc je sekce Oznámení velmi dlouhá. Píšu v ní o naplánovaných kurzech a událostech, které by bylo škoda zmeškat. A to obvykle neříkám.

V budoucnosti budu však Oznámení zkracovat.

Transmutation News – April 2021 – Czech

Zprávy o proměnách - duben 2021

Vzpomínám si, že když mi bylo sedm let a vyrůstala jsem v Brooklynu, znepokojovala mě míra nerovnosti, kterou jsem viděla ve svém okolí. Nedokázala jsem pochopit, proč někteří lidé mohou mít víc než ostatní. Nechápala jsem, proč někteří lidé mají jídlo a jiní ne. Proč se za nějakou práci platí o tolik víc než za jinou, když si všichni musí odpracovat stejný počet hodin?

Trápím se očividně problémy, které vyvstaly během našeho života, když sledujeme svět, který je tak přelidněný. Prostě neexistuje rovnost. Jsou lidé, kteří mohou dostávat služby a lidé, kteří nemohou, jsou lidé, kteří mají střechu nad hlavou a mají co jíst, zatímco jiní hladoví a snaží se nějaký přístřešek najít. A týká se to také všech vzácných přírodních bytostí.

V současnosti existuje tolik rozdílů. Myslím si, že se všechno exponenciálně vychýlilo z rovnováhy. Ti, kteří „mají pravomoci“ ví mnohem víc o tom, jak ovládat naše jednání a chování. Zároveň chceme svou nezávislost a svobodnou vůli.

Jeden z přátel mého bratra byl velmi inteligentní, vedli jsme spolu hluboké filozofické debaty, když mi bylo sedm, a jemu asi deset nebo jedenáct. Pokoušeli jsme se vyřešit všechny problémy světa a rozmlouvali jsme o tom, proč všichni nemůžou mít stejně.

Mluvím o tom kvůli všem problémům zapříčiněným tím, že někteří lidé mají tolik, že ani neví, co se vším svým bohatstvím a prostředky dělat a jiní lidé se zase doslova snaží najít nějaké jídlo a alespoň nějaký přístřešek. Jsme všichni soucitní lidé. Domnívám se, že o našich sociálních otázkách uvažujete různými způsoby.

Není to na Zemi nový problém. Zdá se, že rozdíly na planetě v současné době narůstají do ohromujících měřítek. Můžeme skutečně pozorovat a vnímat, jak se formují různé dimenze reality způsobené rozdílným vnímáním otázek klimatu, politiky, rasové příslušnosti, duchovnosti, očkování a seznam by mohl pokračovat a narůstat.

Nepíšu o tom v tomto sloupku proto, abych nabídla řešení a uzdravení otázek nerovnosti, se kterými se potýkáme. Můžeme se podívat například jak očkování rozděluje populaci do několika táborů. A rozdíly i díky tomu dále narůstají.

Jaké jsou tedy reakce na potřebu lidí a všech bytostí přírody na základní právo svobody a prostředků. S tolika lidmi na planetě prostě není k dispozici tolik pomoci, kolik by bylo potřeba. Kvůli těmto problémům nespím, když vidím, jak se děti a rodiče snaží najít způsob, jak přežít další den. Sama jsem byla v té situaci. Nezažila jsem traumata, která zažívají lidé po celém světě. Ale nemít jídlo a nevědět, kde strávím další noc, toho jsem zažila dost. Vím, jak to člověka emocionálně vyčerpá.

Rozdíly ve všech možných oblastech a na mnoha úrovních nás emocionálně vyčerpávají až do bodu, kdy musíme přehodnotit svá přesvědčení, morální zásady, filozofické otázky a duchovní praxi.

Na fyzické úrovni můžeme finančně podpořit ty, kteří to potřebují. Musíme být hlasem dětí všech žijících druhů, které si nedokážou říct o potravu, přístřešek, laskavost, úctu a respekt.

Můžeme dělat dobré skutky pro ostatní. Na duchovní úrovni můžeme projevit úctu a respekt každému, kdo potřebuje nějaké uznání.

Lidé mi neustále říkají, že to nestačí. Mám s tím však zkušenosti z první ruky. Když jsem musela žebrat, abych měla na jídlo, byl velký rozdíl v tom, jak jsem se cítila, když na mě někdo plivnul, nebo na mě byl laskavý – usmál se nebo řekl povzbudivá slova.

Naše stanovisko a duchovní postoje se počítají. Má to skutečný dopad.

Lidé nemohou pořád dokola opakovat, že laskavost a láska nestačí. Je to potrava pro duši! Láska někomu může pomoci udržovat světlo poměrně dlouhou dobu, zejména pokud už je zesláblé.

V knize Kráčím ve světle jsem sdílela krásný obřad, který velmi ráda provádím na kurzech v přednáškových centrech, ale je silný, i když se provádí online. Říkám tomuto obřadu Vnitřní chrám světla.

Na této cestě se setkáváme s láskyplnými bytostmi bez tváří, které nás zavedou do Vnitřního chrámu světla uvnitř Země. Jsou tam miliony lidí, kteří opravují vlákna sítě života. Dělají to však anonymně. Nikdo nevidí tváře těch ostatních. Je to krásná cesta, která ukazuje, že není podstatné, kolik jste toho nahromadili, jak jste slavní, nebo jak vypadáte. Jediným důležitým měřítkem je, kolik lásky a světla vyzařujete do sítě života. Klíčem není, chtít za to uznání, ale pouze dělat to, co je správné.

Obřad, který tento měsíc povedu, je mírně odlišnou verzí tohoto obřadu. Je nádherný. Na této cestě budete vnímat všechny lidi, kteří chodí po zemi a povzbuzují každého, ať už trpí nebo má radost, jen tím, že jsou přítomností světla a lásky.

Přijměte pozvání na cestu, pokud si přejete zažít pole energie, které můžeme vytvořit z libovolného místa, a vnímat, jak vyživuje každou žijící bytost na naší krásné Zemi.

Zde je odkaz na You Tube:

Těšíme se na vaše zážitky z této cesty, které můžete sdílet na stránce Shamans Are Gardeners of Energy na Facebooku. Heslo do skupiny je „Transfiguration“.


Úplněk nastává dne 27. dubna. Pojďme vystoupit z toho, co od nás společnost očekává a dovolme své duševní vnitřní síle a světlu volně plynout a dotýkat se veškerého života na Zemi. Tato doba na planetě nás vyzývá, abychom vyživovali kolektivní vědomí bezpodmínečnou láskou a božským světlem.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Transmutation News – March 2021 – Czech

Zprávy o proměnách - březen 2021

Píšu už nějakou dobu, že nás Isis vážně nabádá, abychom zůstávali v přítomnosti. Říká opakovaně, že se k nám nedostanou důležitá znamení a informace, které jsou zásadní pro naše přežití, pokud se budeme příliš soustředit na to, co by se mohlo dít dál.

Před lety jsem sdílela výrok, který má smysl znovu opakovat. Pokud nedokážete strávit život, nedokážete trávit ani jídlo, které jíte. Rozhlédnete-li se v každé lékárně, nejvíce nacpané bývají police s léky na žaludek.

Když zůstáváme v přítomnosti, dokážeme vstřebávat menší porce života a také je strávit. Můžeme tak zmírňovat tlak, který snad prožíváme. Život se zjednoduší a stane se pro nás „stravitelnějším“, jakmile se naučíme zůstávat v přítomnosti.

Dne 20. března přivítáme jarní a podzimní rovnodennost. Je úžasné, jak se jeden den rozpíjí do dalšího. Čas plyne čím dál rychleji — další důvod, proč zůstat v přítomnosti a snažit se vstřebávat krásu života.

Nahrála jsem obřad, abychom společně mohli přivítat rovnodennost. Odkaz najdete níže. Pro ty z vás, kteří neumí anglicky, obřad napíšu. Nahrála jsem ho pod jménem The Cauldron of Light (Kotel světla – pozn. překl.).

Když jsem hledala instrukce, které už byly napsané, listovala jsem svými knihami The Shaman’s Toolkit a Walking in Light (Kráčím ve světle, Maitrea, 2018). Obě knihy obsahují množství nadčasové moudrosti. The Shaman’s Toolkit byla napsána pro čtenáře, kteří o šamanismu nic neví. Přesto však obsahuje všechny praxe z Léku pro Zemi. Učím to stejné, jen nemluvím o šamanismu. Kráčím ve světle je skutečným shrnutím mé práce. Doufám, že mé knihy podpoříte!

Duchové mi ukázali obřad Cauldron of Light (Kotel světla). Je to přirozený způsob, jak lze provádět obřad s ohněm. Můžete do světla uvolnit stará zranění, zklamání, traumata a zrady, Můžete vesmíru napsat dopis a vložit ho do kotle světla. Můžete vyslovit své touhy. Ráda pracuji se záměrem odevzdat staré programy a požádat o pomoc, jak do svého života nechat vstoupit laskavost.

Dovolte své intuici, aby před vámi odhalila stavy vědomí, které byste rádi vyléčili. Přivolejte jednoho ze svých duchovních průvodců, aby vám při této práci pomohli. Udržujte záměr cestovat do kotle světla.

Jaký je váš záměr? Cítíte se být životem podvedeni? Kdo vás zklamal? Potřebujete některým lidem odpustit? Potřebujete odpustit sami sobě? Prozkoumejte události a životní situace, v nichž jste mohli být zklamáni, a potřebujete nyní najít odpuštění ve svém srdci. Jaké energie byste chtěli pročistit a transformovat?

Zranili jste někoho svým chováním nebo svými slovy? Potřebujete odpustit sami sobě? V době, ve které žijeme, je velmi důležité sám sobě odpustit.

Dovolte svému duchu a svým duchovním průvodcům, ať před vámi odkryjí vnitřní stavy vědomí, které potřebujete prokoumat, uvědomit si je a uvolnit. Jsme v době, kdy je důležité se pročistit. Podívejte se na spojení s lidmi, které je třeba uvolnit. Odpoutejte se od kolektivních energií, které vám už neslouží, abyste mohli jet svobodně na jiné vlně.

Udržujte záměr cestovat k velkému kotli božského světla a váš záměr vás tam zavede. Uvědomte si spojení, které je třeba uvolnit, vazby, které je třeba přerušit, komu potřebujete odpustit zrady a zklamání a vnímejte kolektivní energie, které potřebujete nechat odejít. Uvolněte je do božského světla, které transformuje jejich sílu a energii v lásku.

Nyní jste osvobozeni od energií, které vás spojují s hustší životní energií. Nyní můžete svobodně jet na jiné vlně. Po návratu z této cesty vnímejte, že v sobě máte více světla, nejste zatížení a jste svobodní.

Rozpusťte, transformujte a zničte všechno, co pro vás už není funkční. Žijeme v době, v níž může být čištění velmi účinné. Když v rámci cyklu přecházíme do jiného období, je velmi důležité se pročistit.

Vetkejte do svého vnitřního prostoru nový program.

Připojte se ke mně prosím a udržujme společně náš kruh v lásce a světle a přivítejme na severní polokouli jaro a na jižní polokouli podzim.

Nesmíme zapomenout na naši úplňkovou ceremonii Tvoření světelné sítě lidí.

Úplněk nastává dne 28. března. Vystupme ze svých starých energetických bublin, které ovládají naši duševní sílu a dovolme svému světlu volně proudit a dotýkat se svobodně veškerého života a Země. Současná doba na planetě volá po tom, abychom kolektivní vědomí zaplavovali bezpodmínečnou láskou a božským světlem.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu Tvoření světelné sítě lidí na domovské stránce.

Šťastnou rovnodennost!

Tady je odkaz na obřad Cauldron of Light (Kotel světla):