Zprávy o proměnách – prosinec 2020

Nevyhnutelně se posouváme vstříc novému roku. Nedovolila bych si předpovídat, co nás v příštím roce čeká. V odpovědi na zprávu na Facebooku mi prsty projela tato magická věta:

„Svět venku zdá se být menší, když rosteme zevnitř.“ Zcela jistě se nacházíme v době, kdy je vhodné růst uvnitř a dovolit si odvrátit část pozornosti od skutečného šílenství, které se odehrává venku.

Hledala jsem materiál pro tento článek a narazila na starší sloupek Zpráv o proměnách s poselstvím, které se krásně hodí k ukončení letošního roku. Tehdy jsem napsala:

Zprávy o proměnách – říjen 2017

Ve svých srdcích stále chováme veškerý život, který byl zasažen bouřemi, požáry nebo zemětřeseními. Vnímáme všechny v jejich božské síle s dosahem na nástroje, pomocí kterých dokážou procházet změnami. Všem živým bytostem, které během těchto katastrofických událostí přišly o život, děkujeme za milosrdenství, které přinesly svou přítomností na Zemi a přejeme jim hladkou a požehnanou cestu domů.

Pamatujte, že jedním z klíčů k naší práci není snaha o změnu počasí a připojení se k řadám těch, kteří se domnívají, že mohou matku přírodu ovládat. Naopak, svou duchovní prací musíme všechno živé ctít a respektovat. Země pak na základě principu vzájemnosti bude odpovídat.

V září, během jedné z telekonferenčních lekcí pořádaných The Shift Network jsem učila, jak splynout s duchovním průvodcem a podívat se na svět očima tohoto ducha namísto pohledu ega. Abych předvedla, jak s duchovním průvodcem splynout, přivolala jsem svou duchovní učitelku bohyni Eset. Požádala jsem ji, aby ke skupině promluvila na téma utrpení. Mám totiž pocit, že mnozí z mých přátel a studentů ztrácí víru a jejich pohled ustrnul na utrpení a špatném chování lidí k sobě navzájem a ke všemu živému. Praktikující různých duchovních směrů ztrácejí naději a soustředění.

Sdělení Eset bylo z mého pohledu velmi silné, a tak bych se s vámi o něj chtěla podělit pro případ, že k vám bude promlouvat a dotkne se vás na některé z úrovní. Předkládám zde pouze jádro jejího sdělení:

„Existuje nepřeberné množství planet a dimenzí, kam se duchové inkarnují, aby se učili a vyvíjeli.

Sem na Zemi jste se narodili, abyste prožívali lásku, světlo a radost. Lekcí však je, prožít nejprve utrpení a poté mít možnost dosáhnout za hranice této dimenze, kde uvnitř každého z vás (ne venku) existuje vědomí lásky a radosti. Radost vlastně není tou správnou vibrací, ve skutečnosti se jedná o blaženost, kterou váš duch cítí.

Ve vašem světě vás učitelé, včetně vaší vlastní, nabádají, abyste svá srdce otevřeli duchu lásky.

Toto učení však není správné na úrovni srdce, se kterým se máte spojit.

Soustředíte se na své fyzické srdce, které je jednoduše řečeno součástí ega. Mnozí z vás prožívají a vnímají utrpení, které na vývojové úrovni rozšiřuje vnímání soucitu. Vede vás velmi hluboko do lidství. Jste však stále lapeni v energii, vibraci a frekvenci utrpení a touto energií živíte svět. V důsledku toho, že v sobě mnozí lidé nosí energii utrpení, pak onemocní.

Nyní jste doslova i metaforicky nuceni otevřít se tomu nejhlubšímu místu uvnitř, kde veškeré vědění a moudrost čekají, abyste se z nich mohli v hlubokém doteku s lidstvím učit.

Za fyzickým srdcem se nachází srdce duchovní. Nemusíte cestovat příliš hluboko do nitra, abyste se s ním spojili. Hovoří o něm mnozí guruové, mystici a duchovní učitelé.

Duchovní srdce – sjednocené se Zdrojem, radostí, blažeností a bezpodmínečnou láskou ke všemu živému a ke stvoření, nezná utrpení. Zná blaženost, zná bezpodmínečnou lásku, ale nemá zkušenost s utrpením na této Zemi.

V zemi snů pozoruji, jak mnohá ega v počtu milionů sní iluzi, která se stále dokola na Zemi vytváří.

Posuňte se ze země snů tam, kde vyvinuté duchovní bytosti sní do světa radost a lásku.

Jste lapeni a uvězněni ve svém egu. Vykročte ze svého ega do dimenzionální reality, která se nachází za egem, do svého duchovního srdce, které prožívá pouze věčnou radost, blaženost, bezpodmínečnou lásku a světlo Zdroje.

Nacházíte se v nové době a v nové evoluci na Zemi. Opusťte svou současnou roli ve hře života. Posuňte se do života probuzeného duchovního bytí. Snažíte se stále pozvednout své vibrace a frekvence, je však nutné z vyšší vibrace a frekvence pracovat.

Objímám vás a říkám vám, že máte více voleb, než o kterých víte. Můžete se posunout na vyšší úroveň vědomí.”

Tento měsíc poslouchejte šamanskou nebo meditativní hudbu nebo věnujte čas pobytu v přírodě. Představte si, že cestujete do prostoru hned za svým fyzickým srdcem do svého duchovního srdce. Je to místo, odkud vyzařuje božská láska, světlo a blaženost. Přesuňte své břímě do duchovního srdce a prožijte, jak rychle se promění ve světlo.

Provádějte práci transfigurace a vyzařujte ze svého duchovního srdce světlo. Vyzařováním čisté, neosobní a bezpodmínečné lásky buďte zpřítomněním lásky.

V minulých vydáních Zpráv o proměnách jsem popisovala cestu do Země snů ze své knihy Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life (Kráčím ve světle: každodenní podpora šamanského života – Maitrea 2014).

Můžete cestovat nebo meditovat a požádat o vedení do Země snů, kde se společenství duchovně vyvinutých lidí z celého světa zaměřuje na vize pouze těch nejpozitivnějších a nejkrásnějších snů naplněných posvátnou úctou pro planetu. Zaujměte místo v tomto kruhu snivců a konejte svou práci.


Zimní slunovrat nastává dne 21. prosince s mnoha dalšími učeními a příležitostmi k vnitřnímu růstu.

Během slunovratu běžte do parku nebo na vaše oblíbené místo v přírodě. Otevřete všechny své smysly a vstřebávejte krásu přírody. Vnímejte svou lásku k životu, k nádherným bytostem přírody, se kterými sdílíme Zemi, a ke Gaii samotné.

Lehněte si na zem a představte si, jak se tep vašeho srdce propojuje s vaším domovem, který má stáří miliardy let. Přeneste si tento pocit hluboko do těla. Když to udělám, nedokážu si uvědomit hloubku tohoto prastarého spojení.

Vnímejte vítr nebo lehký vánek kolem sebe. Když vás vítr políbí na tvář, prociťte hloubku svého vztahu k živé bytosti, které říkáme vzduch, jež je první živou bytostí na této Zemi. Tato bytost, která je miliardy let stará, se zastavila, aby vás políbila na tvář nebo vám počechrala vlasy.

Pokud jste v blízkosti vodní plochy, ponořte do vody chodidla nebo ruce a představte si, jak se propojujete s prvotním mořem. Všimněte si, zda má pro vás tato bytost, které jsou také miliardy let, nějakou zprávu. Pokud v blízkosti vody nejste, můžete to provést jako šamanskou cestu nebo meditaci.

Vstřebejte potom sílu slunce, měsíce a hvězd a zamyslete se, jak dlouho už září na veškerý život. A teď září na vás. Vnímejte vášeň prastarého ohně, který hoří uvnitř Matky Země. Hoří i váš vnitřní oheň tak, aby se propojil se starobylostí tohoto mocného elementu?

Ponořte se skutečně do bezčasé reality, ve které žijeme. Obýváme Zemi po velmi krátkou dobu.

Nejprve skutečně vnímejte sílu vztahu, lásky a podpory těchto prastarých bytostí. Je skutečně mimo naše mentální schopnosti to pochopit, pokud si dovolíte otevřít se tomuto spojení na úrovni buněčného vědomí.

Přemítejte, proč jste tady. Žijeme skutečně po velmi krátkou dobu. Co chcete dělat s tak krátkým časem na Zemi? Uvažujte také o jednoduché životní změně, kterou můžete prosvětlit svou stopu na Gaii.

Vnímejte lásku k veškerému životu, odpusťte si vše, co je třeba si odpustit a uctěte své prastaré spojení se živly i se svými předky a s prastarými, kteří zde žili. Všechny fáze života, které nyní vidíme, již byly v historii Země prožity mnohokrát. Představte si příběhy, které vám prastaří mohou vyprávět. Požádejte je, ať vám ukážou jednoduchou životní změnu, která vás po čase zavede k pozitivní proměně.

To je ten největší dar, který můžete Gaii dát. A pokud jste ochotni připustit si lásku elementů a prastarých, obdarujete sami sebe i veškerý život.

Přeji Vám krásný slunovrat do zimy nebo do léta!

Úplněk nastává dne 29. prosince. Je to čas posvátného propojení naší velké komunity, kdy společně zaplavíme kolektivní vědomí světlem a láskou, protože tak se odstraňují nežádoucí energie. Není to čas, kdy bychom měli sedět v temnotě. Musíme pokračovat na cestě dál.

Postavte se a bubnujte, chřestěte, tančete a zpívejte. Cestujte dovnitř k vaší vnitřní hvězdě a sviťte jako ta nejjasnější hvězda na obloze.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.


Jak jsem psala minulý měsíc, budu dál pokračovat v psaní Zpráv o proměnách v současném formátu. Sloupky se velmi velkoryse překládají do mnoha jazyků.

K nabídce každý měsíc přidám předem vytvořenou nahrávku šamanské cesty nebo ceremonie, kterou budeme společně provádět. Sylvia Edwards souhlasila s tím, že bude nahrávku sdílet přes Zoom a odešle na ni odkaz.

Po nějakém čase přizvu také učitele uvedené v mém seznamu na stránkách www.shamanicteachers.com, aby i oni něčím přispěli. Dělají skvělou práci a chtěla bych vám je touto cestou představit. Od určitého bodu se tedy budeme střídat. Většinu nahrávek ale vytvořím sama.

Každý měsíc bude k dispozici jedna nahrávka šamanské cesty nebo ceremonie.

Mám pro vás také skvělou zprávu týkající se Facebookových stránek, které jsme se Sylvií vytvořily pro náš celosvětový kruh. Stránka se jmenuje Shamans Are Gardeners of Energy (Šamani jsou zahrady energie). Pokud čtete mé sloupky, víte, že je to mé oblíbené učení, které se mnou sdíleli Prastaří.

Pokud se chcete připojit, klikněte na odkaz: https://www.facebook.com/groups/991720834662313/.

Abyste se mohli připojit, musíte odpovědět na otázku. Odpověď je „Transfiguration“.

Tato Facebooková skupina je otevřena pouze pro lidi v mém mailingovém seznamu pro tento kruh.

Nová stránka Shamans Are Gardeners of Energy bude zaměřena na to, abychom kolektivní vědomí a přírodu zaplavili úctou, modlitbou, bezpodmínečnou láskou a světlem. Světlo je nejvyšší frekvence, se kterou můžeme pracovat

Pokud váš příspěvek nebude reflektovat pozitivní postoj, čest a úctu, bude odebrán. Co se stane s naším kruhem, pokud se ponoříme do stejného vědomí, ve kterém chceme žít? Chcete se ztratit v hluku nebo zažít jinou volbu; jiný způsob, jak žít svůj život?

Mám velkou radost, že máme k dispozici formát, ve kterém můžeme společně provádět silnou praxi a sdílet ji!

V rámci dokončování cyklu a přibližování se konci roku bych chtěla poděkovat Sylvii Edwards za její neutuchající pomoc při rozšiřování práce do světa! Je skutečným darem pro tuto planetu. Sylvie vždycky zůstává pozitivní, inspirativní a v posvátném prostoru.

Připojte se prosím ke mně s poděkováním Sylvii a všem překladatelům za jejich velkorysé dary. Věnují překladům mnoho svého času. Obejměme všechny v lásce a světle.

Petr Němčanský – česky
Carole Laplante – francouzsky
Catherine Meyer – francouzsky
Bea Salgado – francouzsky
Barbara Gramlich – německy
Astrid Johnen – německy
Nello Ceccon – italsky
Flavia Cavallaro – italsky
Miha Masuda – japonsky
Ai Suzuki – japonsky
Els de Graaff – holandsky
Sandra Koning – holandsky
Sofia Frazoa – portugalsky
Tatiana Starikova – rusky
Ines Fermoso – španělsky
Lena Anderheim – švédsky
Simin Uysal – turecky

Recommended Posts