Transmutation News – May 2024- Czech

Zprávy o proměnách - květen 2024

V poslední době jsem mluvila v řadě podcastů o nové knize, kterou jsem napsala s Llyn Robert a jmenuje se Walking Through Darkness: A Nature-Based Path to Navigating Suffering and Loss (Kráčení temnotou. Přírodní cesta, jak projít utrpením a ztrátou).

Kniha obsahuje několik důkladných pojednání o temnotě a o tom, kdy proti něčemu bojovat, a kdy se tomu odevzdat či to přijmout. Pochopitelně to byla právě tato podstatná a hluboká témata, jimž se mnozí moderátoři chtěli obzvláště věnovat. Já jsem se však v každém z těch rozhovorů vždy vracela zpátky k první kapitole, kterou jsem o tom napsala. Je o tom, jak si můžeme vzít zpět svoji sílu tím, že budeme v rozhodování o svém zdraví a o svém životě používat intuici.

Jak bychom totiž mohli byť jen začít nahlížet hlubší záhady života bez toho, abychom nejprve naslouchali a hovořili skrze svoji intuici a srdce namísto své mysli?

V jednom z podcastů jsem řekla, že když jdu na sociální sítě, mám pocit, jako bych se octla opět na karnevalu, kam mě brali rodiče jako dítě. Vím, že tam dělám dobrou propagaci svým knihám a audiím. Ale je tam také spousta hlasů, které prodávají svoji práci a slibují věci, které v marketingovém světě musí slibovat každý.

Největší chybou, kterou jsem za posledních 9 let během své nejintenzivnější iniciace udělala, byly chvíle, kdy jsem nenaslouchala svému tělu. Přenechala jsem svou moc lékařům, léčitelům různých typů, senzibilům, šamanům, technickým zařízením, doplňkům stravy a mnohému dalšímu.

Měla jsem tolik práce s nasloucháním druhým, že pro mě bylo naprosto nemožné uslyšet, o co žádal můj vnitřní hlas a moje tělo. Když jsem nakonec naslouchat začala, zjistila jsem, že se moje příznaky začínají měnit. Bylo vskutku mimořádné, jaká znamení a synchronicity se začaly dít, když jsem své tělo začala vnímat. 

Také jsem zažila fázi, kdy jsem pochybovala o svém vlastním zdravém rozumu – to když se v mé hlavě ozývalo obrovské množství hlasů jiných lidí: užívej tohle, přestaň pracovat, pokračuj v práci, hodně choď, nechoď, cvič, necvič, nežiješ správně, obviňování, posuzování… Dostávala jsem tolik vzájemně si protiřečících doporučení, že jsem začala zpochybňovat vlastní příčetnost – a sebe samotnou jsem už neslyšela vůbec. Přestože má intuice byla vždy mým nejsilnějším nástrojem, prostě jsem ji nevnímala. Nebyla jsem schopná slyšet svůj vlastní hlas a zůstala jsem tak naprosto neukotvená a bez podpory. I když jsem kolem sebe měla hodně podpory, nic z toho nebylo to pravé.

Ničeho z toho nelituji, protože mě to nakonec dovedlo k naslouchání sobě samé a k tomu, že jsem uviděla temnou stránku jak alopatické a funkční medicíny, tak i léčení duchovního. Cítím, že nyní mohu při veškeré své práci podle učení Léku pro Zemi skutečně obstát. Nikdy jsem žádnou ze svých technik nepřestala provádět. Avšak nedávala jsem jim prostě moc moje problémy skutečně proměnit. Kdybych se do toho kdysi opravdu ponořila tak, jak jsem to udělala před touto mou poslední iniciací, byla bych dnes někde úplně jinde.  

Jak v oblasti zpravodajství, tak ve světě lékařství je mnoho falešných zpráv. Je spousta citlivých až senzibilních lidí, pro které je těžké si udržet dobré zdraví, a to na mnoha rovinách, následkem potíží, kterými procházíme jak osobně, tak jako společnost.

Jediná cesta ven je cesta skrz. A jediný mně známý způsob, jak projít skrz, je naslouchat vlastnímu vnitřnímu hlasu. Ten mě nikdy neodvede od pravdy a vždy mě vrací zpět k hlubokému propojení se sebou samou a s přírodou uvnitř I vně. Má intuice mě provedla neuvěřitelnými situacemi, z nichž některé byly smrtelně nebezpečné.

Nyní to potřebuji víc než kdy jindy. A jsem přesvědčená, že to platí pro nás pro všechny.

Od lidí, kteří ví v tuto chvíli více než vy, přichází spousta slov a hluku. Avšak jenom vy víte, co je to pravé pro vás! Důvěřujte si. Věřím, že právě tohle je způsob, jak tím lze projít.

Vnímám, že důvěra ve vlastní intuici je prvním krokem, který předchází jakékoli pozitivní změně a volbě v našich životech.

Všímám si, že u některých lidí vede jejich intuice a vnitřní duch k hlubšímu propojení se Zemí a přírodními živly a oni vrací do krajiny divočinu a vytváří přirozené prostředí pro tvory přírody, aby tam mohli žít v harmonii a lásce. Tito lidé se učí tradiční způsoby pěstování, vaření a přípravy léčivých potravin. Jejich intuice je vede právě k těmto činnostem. Jiné vede zase k tomu, že se naplno vrhnou do politiky a práce pro životní prostředí a stanou se aktivisty, přičemž si ponechávají duchovní perspektivu. A je zde také společnost lidí, kteří milují cestování a je teď pro ně čas poznávat svět.

Když jsme se na celém světě potýkali s lockdowny, jeden stařešina z vesnice Santa Clara Pueblo v Novém Mexiku mi často volal a říkal, “Pověz lidem, aby žili prostý život.” Myslím, že všichni víme, co to znamená. A že když se naučíme důvěřovat vlastní intuici, ta nám vždy ukáže, jak žít prostší život, protože v tom spočívá naše zdraví.

Je zajímavé sledovat, jaké role na sebe lidé berou, když nalézají svoje autentická já a používají techniky hlubokého naslouchání vlastnímu nitru.

V podstatě nyní nelze udělat chybu, protože vše se nám děje proto, aby nám to pomohlo růst.

Chci zde uvést jednu inspiraci, která ke mě přišla v roce 2019:

“Obřady vytvářejí energetické stavební kameny, jež nám umožňují se přiblížit svým snům. Jeden obřad na to stačit nemusí, pokud není dáno, že pro vás přišel čas na zázrak.

Pro vybudování nové stavby musíte připravit krajinu pomocí energetického zahradničení a energetického ošetřování. Nejprve připravit půdu, potom provést obřady, aby ze stavebních kamenů krok za krokem dál rostla stavba do krásného tvaru a fyzické krajiny.

Nezapomeňte, že šamani jsou energetickými zahradníky a takto oni pracují. Tyto stavební kameny tvoří zpíváním zaříkávadel – zpívají určité vibrace, které vytváří nové energetické formy.”

Úplněk bude 23. května. Víme, že mnozí z vás strávili novoluní a zatmění slunce v meditaci a mnozí se také věnovali transfiguraci. Ta vytváří světlo uprostřed všech výzev. Světlo nás vždy volá domů k našemu autentickému já, kde sídlí semínko tvořivých sil.

Dovolte si plné ponoření do vašeho božského světla, nasajte ho a ukotvěte se ve světle, které září do každé z vašich buněk. Představte si jiskru světla, velmi jasně zářící, a umístěte ji na místo ve svém těle, které potřebuje léčit, a pak ji nechte růst.

Pak už nechte svoje světlo narůstat až do té míry, že jen jeho prostá přítomnost projde každou buňkou celé planety.

Pokud je pro vás úplňkový obřad Tvoření světelné sítě lidí nový, přečtěte si prosím instrukce na naší domovské stránce.

Mám tento měsíc spoustu oznámení, jelikož dáváme vědět o podcastech, do nichž jsem byla pozvána ohledně uvedení naší nové knihy, a také chci povědět o projektech svých kolegů, jejichž práci mám opravdu ráda.

Zprávy o proměnách jsem začala psát proto, abych s vámi mohla sdílet svoje poznání, nikoli jako reklamu. Ale jsem též velmi ráda, že jsem součástí komunity, v níž vzájemně podporujeme svoji práci. Oznámení tedy nemusíte číst, pokud nemáte zájem o další události (tato oznámení jsou v anglické verzi Zpráv o proměnách).

Copyright 2024 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – February 2024- Czech

Zprávy o proměnách – únor 2024

Někdy po roce 2000 mi Isis předala velmi silné sdělení. Řekla, že jelikož pocházím z kmenové kultury, mám touhu čekat na ostatní, až se ke mně přidají na mé cestě k novému způsobu života. Slyšela jsem to o sobě už víckrát i jinde, od senzibilů, kteří se mnou pracovali. Vždy mi za to vyčinili. Ovšem nikdy bych si nedovolila ignorovat takto závažný a podstatný vzkaz, když mi ho doručí Isis.  

V době, v níž nyní žijeme, o tom přemýšlím opravdu hodně. Jsem totiž skutečně přesvědčená, že do nového způsobu života vstupujeme společně. Ale také už jsem psala, že nemůžeme zachraňovat tonoucí, protože se jinak utopíme také.

Takže rozmýšlím na tímto sdělením od Isis a zároveň vnímám, že je nyní doba, kdy máme jako duchovní komunita kráčet společně. To neznamená, že musíme za pochodu zachraňovat každého. Ale můžeme ostatní inspirovat tím, že je povzbuzujeme a říkáme slova síly. Přátelé a příbuzní přece vždy svoje blízké během iniciací podporovali svými modlitbami.

Věřím, že právě tvoříme nové paradigma, které je jednou z kladných stránek sociálních médií v tom, jak jsou schopná projevit podporu napříč všemi krajinami a moři této Země.

Věřím, že při společné cestě máme neuvěřitelný potenciál. Všichni jsme získali za posledních několik let mnoho nástrojů, když jsme jako společnost procházeli další úrovní iniciace. Iniciace, jež nás stavěla před úkol zbavit se minulosti, svléci svoje ego a vzít si na sebe náš skutečný oděv, jímž je to nejjasnější božské světlo, na něž naše oči ani nejsou schopny hledět.

Všichni udělali spoustu nádherné práce na vlastní transformaci, ať už prostřednictvím kurzů, kterými jste prošli, četbou knih, jež dodávají sílu, posloucháním přednášek starých i nových moudrých lidí, meditacemi či trávením času v přírodě, skutečným spojováním s ní a nabízením darů jako díků ve vzájemné reciprocitě. Transformujeme se také při přímém odhalení, jež umožňuje našim duchům, aby nás vedli a vynášeli na povrch témata, která musíme vyléčit před další cestou kupředu. A mnozí z vás pochopitelně prošli hlubokými změnami i během nočních snů.

Pokud si občas uděláte čas na zastavení a reflektujete, kde jste začali a kde se nacházíte nyní, musíte být ve stavu úžasu nad tím, jak hlubokou práci jste vykonali. Změní to však to, co se děje okolo ve smyslu destrukce ve společnosti? Víme, že všechna ta láska a pozitivní energie, která do společnosti proudí, utváří transformaci, ale otázka je – kdy?

Pro nás není možné se soustředit pouze na tu hustší část společnosti, která zatím nebyla zasažena onou drahocenností, již má v sobě každá bytost žijící na této úžasné Zemi. Jak se měníme, vstupujeme do jiné dimenze reality, a tam již si s sebou svoje starosti nebereme. Bereme tam s sebou to, co na životě milujeme, krásu a lásku, kterou sem veškerý život přišel zažívat.

Aby toto téma trochu rozvedla, mluvila se mnou Isis o “spojeních”. Požádala mě, abych se podívala na spojení, jež jsem vytvořila, i na ta, jež musím nechat za sebou. Mnozí z vás mě poté kontaktovali a sdíleli jste, jak zásadní pro vás byla praxe naprostého setrvání v přítomnosti a zaměření na vaše právě přítomné pocity.

Zůstáváme-li přítomni tímto způsobem, skutečně nás to nutí vytvořit si k naší přítomnosti nová spojení. Život je o spojeních. Všichni žasneme nad informacemi o tom, jak se stromy skrze své kořeny spojují navzájem a pomáhají jeden druhému v nesnázích. Jsme ohromeni fascinujícími novinkami o tom, jak houby v podzemí tvoří životodárnou podpůrnou síť.

Jsou spojení v našem životě právě teď zdravá? Potřebujeme v zájmu svého zdraví vytvořit nějaká nová? Jak se spojujeme se Zdrojem a s naším vnitřním Zdrojem? Jak jsme spojeni se Zemí, Větrem, Ohněm, Vodou? Jak moc spojení máme se svými nápomocnými duchy a duchovními obřady? Jak jsme spojeni se zemí, na níž žijeme, i když třeba žijeme ve městě? Provádíte jednoduché každodenní rituály pro spojení se sebou, svými nápomocnými duchy, svými předky, se zemí?

V dnešní době už chápeme například spojení mezi trávicími orgány a mozkem. Máte-li problémy s břichem, ovlivňují váš mozek. Je to dnes ve zdravotnictví oblíbená informace, která se rychle šíří. Začínáme vidět, jak jsme odpojeni na mnoha úrovních – naše těla, naše duchovní praktiky, naše spojení mezi myslí, egem, srdcem a vnitřním duchem a duší.

Věřím, že když prozkoumáme mnohá svoje spojení, to, co je nezdravé, a jaká nová spojení je třeba vytvořit, vykročíme do nového stavu zdraví na mnoha rovinách. Zažíváme tolik odpojenosti v sobě a vůči světu jako takovému… Ukování nových spojení může být tím, co nás přivede zpět do stavu harmonie.

O příštím úplňku, který bude 24. února, můžeme prohlobit svoje transfigurační techniky takto: Zkusme procítit, že máme na sobě hábit či kostým zakrývající naše božské světlo, a ve chvíli, kdy jej odložíme, objeví se nová dimenze reality života. Proveďme přípravnou práci. A nezapomínejme, že stav, v němž se nacházíme, je tím, co umožňuje, abychom absorbovali a poté vyzařovali světlo. Abychom ho vyzařovali způsobem, který udržuje veškerý život v planetárním předivu ve světelné záři a lásce.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím o našich úplňkových obřadech text Tvoření světelné sítě lidí na naší domovské stránce.

I když jsem velmi ráda, že se v roce 2024 vracím k osobní výuce, mám i jeden workshop, který chci učit online. Vždy, když učím svoje workshopy online, což zprostředkovává Sylvia Edwards, má jediná reklama je prostřednictvím adresných e-mailů. Chtěli-li byste se přihlásit na některý z mých budoucích kurzů, nejlepší způsob, jak se o nich dozvědět, jsou tyto emaily. Nejste-li přihlášeni v mém e-mailové databázi, můžete tak učinit.  

Copyright 2024 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – January 2024- Czech

Zprávy o proměnách – leden 2024

Vítám vás v 25. roce Zpráv o proměnách! Neuvěřitelné, jakou cestu už jsme spolu ušli… A dobrodružství nekončí.

Řeka života teče dál a budou se nám v ní i nadále odrážet nové životní fáze a nové příležitosti k růstu a vývoji. Čas je iluze a není zde žádný jasný začátek ani kouzlo, které by se objevilo jen proto, že vstupujeme do nového roku. Prostě jen pokračujeme dál. 

Mnozí z nás musí dělat spoustu rozhodnutí uprostřed bouřlivých vln, na kterých nyní plují. Od roku 1945 se vede na planetě více válek. Rozdělení narůstá, zatímco globální duchovní obec usiluje o šíření lásky a světla. Ale i svět duchovně založených lidí se štěpí. Vždy jsem vnímala ve světě šamanismu tendence k rozdělování, ale dnes se setkáváme i s šamanskými učiteli, kteří tvrdí, “Já jsem jediný, kdo ví, co je šamanismus. Učte se jen ode mě.”  

Rozdělování se tedy rozmáhá i v našich nejposvátnějších kruzích. Existuje-li jediná věc, ke které jsme všichni voláni, je to být vzorem toho, že jsme všichni odrazem Zdroje a všichni jsme sem přišli proto, abychom svůj energetický otisk a lásku přidali do přediva života. Protože jsme všichni jedním.

Je vždy zajímavým cvičením pozorovat svoje procesy, když posuzujeme. Pokud je zde skutečně pouze jednota, pak se musíme vždy obrátit dovnitř, abychom se v sobě setkali s částmi nás samých, které projektujeme ven. A vyléčit je, zatímco si zvědomujeme iluzi ega o oddělenosti.

To je veliká práce. Jak už jsem psala dříve, Isis mě žádá, abych zůstávala vteřinu za vteřinou v přítomnosti a zpracovávala svoje pocity, brala je dovnitř, do hloubky svého Vnitřního světa, kde se mohou transformovat, abych se osvobodila od aspektů, které mi brání se posunout na další úroveň vědomí a náhledů na život.

Připomínejme si základní učení Léku pro Zemi: Naše vnímání tvoří naši realitu.

Co právě teď vnímáte a co musíte proměnit a přetvořit, zatímco řeka života protéká turbulencemi a nese vás na místo krásy, úžasu a divů? Pokud změníte svá slova, myšlenky, denní sny a negativní projekce…

Mohla bych pokračovat donekonečna, protože opravdu cítím, že toto je práce, ke které jsme voláni. Pro naše ego se nyní skutečnost, jak ji známe, trhá na kusy. Možná je to dobře. O Iniciacích víme, že destruují a rozkládají ego. Sama jsem zvědavá, jak daleko musíme dojít, než se konečně podvolíme moci ducha.

Zvu vás, abyste spolu se mnou dovolili svému egu, aby bylo rozloženo, a rozpomenuli se na krásu, kterou sem naše duše a náš duch přišli vyjádřit. Realita má více než jednu dimenzi. A my máme možnost vkročit do života, v němž velebíme živly a Zemi, ty, kteří nám dali život. Když tak činíme, posvátná reciprocita se vrací, jak jsem psala v prosincových Zprávách o proměnách. A vstoupíme všichni společně do nového, krásného světa.

Před námi všemi jsou teď velká rozhodnutí a volby. Cestujme dovnitř své duše a žádejme ji o pomoc, ptejme se jí, proč si zvolila zrození v této době. Co sem přišla dělat a zažít? Vaše duše to ví. Důvěřujte informacím, jež dostanete, a dovolte svému božskému duchu, aby vám pomohl manifestovat další krok do nového života.

Úplněk bude 25. ledna. Pamatujme si, že žádné oddělení neexistuje. Prohlubme svoje transfigurační techniky a během úplňkových obřadů tvořme Světelnou síť lidí, abychom se stali jedním duchem, který vše zaplaví láskou a světlem, jež umí léčit. Všichni se odíváme do kostýmů, abychom hráli v životě nějaké role. Já se nyní spojuji s ostatními, abychom vytvořili novou hru života.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím Tvoření světelné sítě lidí na naší domovské stránce.

Osobně cítím, že největším činem, který nyní mohu konat, je držet prostor. Vím, že když jsem kdykoli byla v nouzi, největší podporou, kterou jsem dostala, byli lidé, kteří ho pro mě drželi. Jste-li ve vytváření prostoru dobří, přidejte se ke mě. Je to dar, jejž nyní můžeme věnovat světu.

Posílám lásku, světlo a požehnání všem z vás. Spolu jdeme v nadcházejícím roce vstříc láskyplné společnosti. Připojte se ke mně a přejme naší duchovní obci vše nejlepší. Nový rok nás podpoří, abychom svou posvátnou práci prohloubili ještě více.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.