Creating a Human Web of Light – Czech

Tvoření světelné sítě lidí

human web light 1200x630Zkuste si představit, že než jste se narodili, byli jste jen malou jiskrou světla spojenou s tvořivou silou vesmíru. Pohlíželi jste dolů na tuto nádhernou zemi. Jaká krásná planeta a kolik úžasných životních forem. Začali jste zvažovat možnosti života na zemi. Vzpomínáte si na to, jak je život vzácný a na to, že veškerý život byl stvořen, aby prožíval lásku, světlo, radost, harmonii, mír, rovnost a hojnost? Pokud to cítíte v kostech, pak víte že je to pravda. Pokud ne, nezoufejte, pomohu vám si vzpomenout. Jsme společenstvím lidí, kteří mohou spojit své duchovní světlo a energii a vzpomenout si, jak tvořit nádherný život pro všechny živé bytosti. Musíme si vzpomenou na svou vizi, soustředit se na ni a společně ji udržovat. Společně se nám pak může dařit v proměnlivých časech.” Citát z knihy How to Thrive in Changing Times (Jak prosperovat v proměnlivých časech), Sandra Ingerman (Weiser 2010)

Když jsem pro svou knihu Medicine for the Earth (Lék pro Zemi) sbírala materiál v různých duchovních naukách, zjistila jsem, že společným principem ezoterických nauk je víra, že veškerý život je stvořen ze světla. Jelikož jako lidské bytosti máme ego, často na svou pravou přirozenost zapomínáme a příliš se ztotožňujeme se svou osobností a tělem. Jsme světlo v těle.

Alchymisté neproměnili olovo ve zlato doslova. Proměnili vědomí těžké jako olovo ve vědomí lehké a zářivé jako zlato. Ježíš nás v evangeliu Matouše 5:30-20 vyzývá, abychom své světlo neskrývali pod vědro. Když kdekoli na světě mystici provádějí zázraky uzdravení, lze vidět, jak se proměňují na světlo a jak září. V knize Medicine for the Earth (Lék pro Zemi) píšu o tom, jak důležitý je koncept světla ve všech duchovních tradicích.

Jsme světlo a přišli jsme sem, abychom zářili. Většina z nás však zapomněla na svou skutečnou přirozenost i na to, proč jsme sem přišli. Byli jsme stvořeni z lásky a světla a jsme láska a světlo. Je naším nezadatelným právem zářit do světa tak silně, jak jen dokážeme.

Od malička nás však učili, abychom nezářili příliš jasně. Pokud budeme zářit příliš silně, nikdo nás nebude mít rád. Tady může být jen několik „hvězd“ a ty mezi ně nepatříš. Zní vám to povědomě?

Proč na zemi může být jen několik hvězd? Ještě jsem nikoho neslyšela při pohledu na hvězdnou oblohu říct: „Kéž by ta hvězda nesvítila tak jasně, zastiňuje ty ostatní”. Proč tomu věříme tady?

Je na čase, abychom všichni vyzařovali své světlo a zrcadlili krásu noční oblohy. Musíme vlastní světlo znovu najít a prozářit temná místa světa.

Pravidelně každý měsíc tvoříme světelnou síť lidí. Přinášíme světlo nejen na místa, která to právě teď potřebují, ale světlo léčí i nás a pomáhá nám vzpomenout si, že světlo je naší pravou přirozeností. Léčí nás také uvědomění, že se propojujeme s tisíci dalšími lidmi, kteří se také rozpomínají na svou pravou přirozenost, světlo. Když se o to podělíme s ostatními, naše světelná síť poroste a vím, že bude mít dopad na Zemi a veškerý život na ní.

V knize Medicine for the Earth (Lék pro Zemi) učím, že záměr + harmonie + láska + soustředění + pozornost + jednota + představivost = proměna. Pomocí tohoto vzorce si vzpomeneme na vlastní světlo a necháme ho, ať se rozzáří.

Se svou skutečnou přirozeností, světlem, se můžete začít spojovat tak, že si pustíte uklidňující hudbu a přesunete se na klidné místo. Zhluboka dýchejte, vylaďte se do stavu harmonie a lásky. Dovolte si vstoupit do svého nitra se záměrem prožívat světlo, které září zevnitř skrze vaše bytí. Tím se uvedete do stavu jednoty se stvořitelem a se silou vesmíru. Soustřeďte se a udržujte svůj záměr. Pomocí své představivosti prociťujte a vnímejte své vnitřní světlo. Dovolte, ať naplno září skrze vás. Světlo je tam pořád a nelze jej vyčerpat. Kapacita světla je nekonečná, má schopnost vás zcela prozářit a zároveň jej můžete sdílet s ostatními. Nelze zničit a nikdo vám ho nemůže vzít. Nemusíte se bát, že se vyčerpáte, protože zdroj světla je pořád štědrý.

Uvědomujte si to celým tělem. Začněte tím, že dovolíte světlu, aby zářilo z jádra vašeho bytí. Dovolte, ať prostoupí každou buňku těla. Jakmile pocítíte, že jste světlem zcela naplněni, uvědomte si pulsování světla a propojte se se sítí života. Dovolte světlu, ať pulzuje celým tělem. Uvědomte si, že světlo proudí ven skrze každou část těla.

Jakmile jste si znovu uvědomili hojnost světla a dovolili jste mu vás ještě jednou prozářit, pomocí dechu a záměru z tohoto stavu vystupte. Vraťte se zpět, otevřete oči, uvědomte si tělo, zahýbejte prsty na nohou a jste připraveni spojit se s dalšími lidmi v síti, kteří také chtějí zářit a přinést do světa léčivou energii.

Začněte s procvičováním vyzařování světla skrze vás. Dále procvičujte vdechování a vydechování světla během dne.

Jakmile se spojíte s vlastním světlem a budete jej v každodenním životě vyzařovat, změní se vaše vibrace. Když spojíme naše světlo a podělíme se o něj se světem, změníme vibraci planety. Je velmi důležité, abyste zůstali na svůj záměr soustředěni.

Doporučuji, abyste ke cvičení nepřidávali žádné další modlitby ani slova. Prostě jen vyzařujte světlo a dovolte si propojit se s planetární sítí světla, které dosáhne až do těch nejvzdálenějších cípů a dotkne se všech temných koutů světa.

První meditace se konala v průběhu zimního slunovratu roku 2000 na oslavu návratu světla. Během meditace na úplněk zimního slunovratu dostali lidé instrukce začít vyzařovat světlo, jakmile slunovrat začal v místě kde žijí. Jak se světlo přesouvalo z jedné země do druhé, postupně narůstalo až obešlo celou zeměkouli. Tady jsme se však nezastavili. Pokračovali jsme a zářili dál v průběhu dne a následujícího večera. Propojovali jsme se v celosvětovou světelnou síť vyzařováním světla v průběhu slunovratu a pokračovali jsme dál v průběhu dne a noci.

Meditace k vytváření světelné sítě lidí pokračují během každého úplňku, kdy síla měsíce násobí světlo, které vyzařujeme. Během každého úplňku pracujte na tom, abyste vyzařovali světlo a představujte si, že jste propojeni s celosvětovou světelnou sítí lidí v průběhu dne i večera. Pokračujme v tom během každého úplňku. Představte si, jaké léčení a změnu vibrací to může přinést do vašeho vlastního života i pro celou planetu.

Pokud během oslav úplňku pracujete ve skupině, spojte ruce, dovolte svému světlu zářit a propojte jej s ostatními. Uvědomte si, jak se světlo vaší skupiny propojuje se světlem skupin po celém světě. Uvědomte si, jak se propojujete s obrovskou světelnou sítí.

Pokud pracujete sami, přesuňte se na klidné místo a dovolte svému světlu ať skrze vás září. Představte si, že se propojujete se světelnou sítí obrovské komunity, která září po celém světě.

Jeden přítel mi připomenul, že děti svítí stále. Vezměte své děti na tuto praxi s sebou.

Pamatujte si, že veškerý život je ze světla. Vy jste světlo, my všichni jsme světlo, propojíme se všichni spolu do velkého kruhu a světelné sítě.

V roce 2010 Kate, která učí Lék pro Zemi v Delaware dostala nápad. Setkává se každý měsíc s lokální skupinou a společně spřádají světelnou síť takto:

„Nespřádáme světelnou síť směrem vzhůru a ven do okolí, ale směrem dolů do země, jako kořeny. Jakmile se všechny kořeny propojí se světlem ostatních, vytryskne světlo ze země a obalí každou bytost na planetě.”

Podle principu, jak nahoře tak dole, jak uvnitř tak venku, je důležité, aby každá komunita utvořila část „jak uvnitř“. Mnozí lidé v duchovní komunitě mají tendenci opouštět v průběhu duchovní praxe tělo. Síla této praxe však spočívá ve schopnosti zůstat v těle, jelikož hvězda září zevnitř.

Zkusme zakořenit světelnou síť do Země. Přejme si, abychom světelnou síť cítili uvnitř nás samých i po celé Zemi.

Instrukce k vytváření léčivého kruhu pro celosvětovou komunitu

Zdá se, že se vědomí proměňuje čím dál rychleji. Je to pro nás samozřejmě přínosné, protože se učíme, jak žít v harmonii. Každá změna v našem životě s sebou přináší smrt. Protože jak přecházíme do nového stavu pozornosti a navyšujeme si vědomí, musíme nechat odejít to, co nám už neprospívá.

Nikdy jsem neviděla procházet tolik lidí životními zkouškami jako v současnosti.

Často ve Zprávách o proměnách píšu, že se musíme naučit, jak zvládat různé paradoxy stavů vědomí a pozornosti, protože proměna se odehrává na mnoha úrovních současně.

Na jedné úrovni jsme všichni propojeni a jsme Duchem. Z duchovního pohledu jsme všichni od Boha a jsme dokonalí. Součástí lidského života je však zároveň mít ego. Ego samo sebe vnímá jako oddělené od ostatního života. Stav oddělenosti vytváří strach, hněv a různé další emoce. Stav oddělenosti způsobuje také tělesná onemocnění.

Čím dále pokračujeme v praxi transfigurace, začínáme stavy oddělenosti léčit. Posouváme se na vyšší úroveň vědomí a učíme se, jak se odevzdat dokonanosti vesmíru. Někdy to není snadné a potřebujeme pomoc, abychom si na své božské světlo vzpomněli.

Rozhodla jsem se, že na podporu naší světové komunity, která čte Zprávy o proměnách, že každý měsíc souběžně s vytvářením světelné sítě lidí přidám léčivý kruh. V průběhu úplňku budeme dále spřádat světelnou síť po celé zemi a skrze ni a zároveň vytvoříme kruh, z kterého budeme vyzařovat světlo pro ty, kteří požádají o pomoc.

Zde je můj návrh. Pokud se chcete dobrovolně připojit, představte si, že stojíte nebo sedíte v kruhu s ostatními Nezapomeňte, že Zprávy o proměnách se překládají do mnoha dalších jazyků. Spolupracujeme jako velká celosvětová komunita.

Záměrem je prožít božské světlo a vyzařovat ho dovnitř do léčivého kruhu.

V kruhu nepotřebujeme utrpení. Uvědomujeme si božskou dokonalost každé lidské bytosti. Neuzavíráme lidi do diagnózy utrpení, ale pozvedáme je k jejich dokonalosti.

Autor a lektor Eric Pearl učí: „Podle kvantové fyziky, pokud změníte chování jedné částice, jiná částice na jiném místě okamžitě zareaguje, ať už se od ní nachází jen pár centimetrů nebo je vzdálená několik vesmírů.“ Nižší frekvence se přizpůsobí, naladí se na ty vyšší, ne naopak.

Takže zpět k základnímu principu Léku pro Zemi, změníme svět a vyléčíme ostatní tím, kým se stáváme. – naší přítomností, láskou a světlem, které vyzařujeme.

Nepokoušíme se posílat energii nebo někoho vyléčit. Pouze vlastnímu božskému světlu a lásce dovolíme, aby zažehla božské světlo v těch, kteří žádají o pomoc.

Představte si, že stojíte nebo sedíte v kruhu s ostatními praktikujícími. Provádějte svou práci transfigurace dlaněmi obrácenými do vnitřního kruhu a vyzařujte své božské světlo a lásku.

Pokud cítíte, že potřebujete pomoc, představte si, že ležíte uprostřed kruhu lidí z celého světa.

Vaším úkolem je absorbovat světlo, o které se ostatní dělí. Použiji metaforu, která by vám pomohla vstřebat božské světlo a lásku do každé vaší buňky. Dám vám několik příkladů a doufám, že si najdete představu, která vám bude vyhovovat. Představte si suchou houbičku, která je ponořena do vody a vstřebává vodu do sebe. Představte si květinu, na kterou dny a týdny pršelo a teď vysvitlo slunce, jehož paprsky květina vstřebává. Nebo si představte květinu, na kterou dlouho pražilo slunce a teď začalo pršet a květina vstřebává vodu, která ji vyživuje.

Nebo si představte místnost se zataženými závěsy a když se závěsy roztáhnou, zalije celou místnost sluneční svit.

Transfiguration Ceremony – Czech

Obřad Transfigurace

Zde je přepis obřadu transfigurace, který jsem vedla pro čtyři sta účastníků v Santa Fe v únoru roku 2015. Využijte prosím tento obřad se svými přáteli, blízkými a ve svých místních komunitách. Můžete jej použít tak, jak je zde popsán nebo se nechte vést a provézt změny, aby obřad vyhovoval skupině, se kterou pracujete.

Jsme duch, pokud dovolíme duchovnímu světlu, aby skrze nás vyzařovalo, staneme se léčivou přítomností.

Několikrát se zhluboka nadechněte…….děláme to pro každou živou bytost a pro Zemi. (Zapískala jsem a zachřestila a začala jsem bubnovat.)

Několikrát se zhluboka nadechněte a nechejte své myšlenky odplynout.

Vědomě dýchejte, položte ruce na srdce, vnímejte jeho tep a propojte se s ním.

Spojme tep svého srdce s tepem srdce každého v místnosti, kdo přišel ve prospěch veškerého života a ve prospěch Země.

Propojme tep svého srdce s tepem srdce ducha krajiny, kde jsme se sešli, a s tepem srdce pomáhajících předků, kteří tuto zemi milovali, a připojují se k nám a k naší práci. Spojme se s tepem srdce matky Země.

Jsme tělo, mysl a duch. Když odložíte své tělo a své každodenní myšlenky, svou mysl, jste duchovním světlem. Než jsme se narodili a byli jen malým světélkem, shlíželi jsme dolů na tuto nádhernou zemi a těšili se na neuvěřitelná dobrodružství, až se narodíme do těla a budeme duchem, který může projevovat Ducha ve formě stejně jako stvořitel a tvořivé síly vesmíru.

Zvu vás na cestu do vlastního vnitřního světa, představte si, že cestujete do nitra ….. a uvědomte si vlastní světlo. Naše světlo je jako krásná noční obloha, jako hvězda, světlo hvězdy. Hvězdy se nepokouší zářit, vyzařují skrze nás bez námahy, nevybírají si místo na zemi, na které by chtěli svítit. Neposílají své světlo, pouze září.

Naše světlo je jako slunce ……náš duch je jako slunce, které nad námi září a vyživuje veškerý život energií k prosperitě, bezpodmínečně, nikdy nežádá nic na oplátku, uvědomte si a prožijte své vlastní vnitřní sluneční světlo. Naše světlo je jako plamen života, veškerého života.

Cestuje do nitra, do svého vnitřního světa a propojte se vědomě s hvězdou, sluncem nebo plamenem a dovolte světlu ať vás prozáří, vstřebejte ho do každé buňky, do vašeho bytí, jako květina, která vstřebává sluneční světlo, nebo květina, rostlina či strom, který vstřebává déšť, a vstřebejte světlo do sebe………………………………..

A teď světlu dovolte, bez úsilí, jen mu dovolte vyzařovat skrze vás, skrze toto místo, společně světlo propojme ………………………….. uvědomte si, že světlo září celou Zemí a skrze ni a dotýká se veškerého života, když si to uvědomíte a procítíte, postavte se, dlaně obraťte směrem k Zemi (ve skupině používám kvůli soustředění fotografii Země)…….a dovolte světlu, aby bez úsilí vyzařovalo skrze vás, společně zpívejme zvuk stvoření………….(lidem, kteří nevěděli jaký tón zazpívat jsem pomohla příkladem zvuku Om nebo libovolné samohlásky, která se pomalu mění v jinou samohlásku – o, a, u, i) cokoli vámi prochází ………………………….(skupina zpívá)……………………..

(Zacinkáním zvonku třikrát až čtyřikrát dejte signál k ukončení zpěvu, bubnování doznívá – někteří lidé bubnovali se mnou, tak jsem mohla zazvonit na zvonky a oni dokončovat bubnovaní. Pokud bubnujete sami, můžete přerušit bubnování a dát signál k ukončení zpěvu zvonkem, tibetskou mísou nebo podobný nástrojem.)

Několikrát se zhluboka nadechněte a vraťte se vědomě zpátky k sobě, několikrát se znovu zhluboka nadechněte. Je důležité vrátit se zpět a uzemnit se a zároveň zůstat ve spojení se světlem, protože my jsme světlo. Vnímejte, jak vámi světlo stále prochází, uvědomte si své tělo, a vzácnost bytí v těle. Je obrovským darem, že zde v těle můžeme být a žít tady na Zemi.

Představte si kořeny, kterými se uzemňujete hluboko v zemi. Vnímejte, jak se vracíte zpět a jste zde plně přítomni. Uvědomte si, že tep vašeho srdce je stále propojen s tepem srdce veškerého života. Děláme tuto práci sami pro sebe a ve prospěch sítě života a samotné Země. Všichni můžeme být léčivou přítomností a tvůrcem pozitivní změny ve prospěch všeho živého a celé planety.

Ukončete obřad a poděkujte všem za účast.

Copyright 2018 Sandra Ingerman

Preparing for Ceremonial Work – Czech

Příprava na obřadní práci

preparing ceremonial work 1200x630
Vytvořte si oltář

V místě, kde provádíte šamanskou práci, si můžete sestavit oltář. Vytvoříte tím posvátný prostor, který je spojením mezi viditelnou a neviditelnou říší. Na stolek nebo na podlahu umístěte speciální kousek látky nebo menší podložku. Na látku položte krystaly nebo kameny, květiny, nebo i svíčku, kterou můžete při obřadní práci zapálit. Vytvořením posvátného místa podpoříte svou duchovní práci. Někteří lidé rádi používají také vykuřovadla jako například šalvěj, cedr nebo jiné vonné byliny. Najděte si vůni, která podporuje váš posvátný stav vědomí.

Některé předměty na mém oltáři nahrazuji novými, aby reflektovaly zásadní proměny, které se odehrály v mém životě. Můj oltář se proměňuje zároveň se mnou.

Přistupujte k oltáři ve chvílích, kdy posíláte modlitby nebo žádáte o léčení. Pokládám na oltář na lístku jména lidí, kteří mě žádají o pomoc. K oltáři se vracím i ve chvílích, kdy sama potřebuji posílit.

Bubnujte, chřestěte, zpívejte a tančete.

Šamani odkládají své všední myšlenky a běžný den a vstupují do extatického stavu, aby se proměnili v prázdnou nádobu pro duchovní průvodce a transformativní energie z neviditelných říší. Tímto způsobem se můžete připravit na své léčitelské sezení nebo obřadní práci.

Abyste se na obřadní práci dokázali připravit lépe, provádějte nějakou aktivitu, která vás přesměruje z každodenních činností do stavu, v němž můžete naplno vstoupit do neviditelných říší. Pomoci vám může i symbolický čin, jako například opláchnutí obličeje nebo omytí rukou. Jde o to odložit běžný svět. Je to velmi důležité také při účasti na společných online obřadech, abychom se dokázali naplno otevřít skutečné síle, která skrze nás může vstupovat jako skrze dutou kost.

Zde je několik dalších návrhů:

Oblečte si speciální šátek, košili, nebo jinou část oděvu, která pro vás představuje odkládání ega a vašeho každodenního světa, aby váš duch mohl skrze vás zářit.

Zapalte svíčku. Očistěte se vykuřovadlem, které vám nejvíce vyhovuje.

Posaďte se do ticha a před provedením šamanské cesty meditujte.

Procházejte se v přírodě.

Bubnujte nebo chřestěte, zpívejte nebo tančete, dokud nebudete mít pocit, že jste své běžné starosti nechali za sebou. Šamani zpívají různé písně síly, které jim pomáhají odložit ego nebo osobnost stranou, aby skrze ně duchovní průvodci mohli působit. Proto jsou šamani při léčení, věštění a obřadní práci vnímáni jako „duté kosti“ nebo „stonky rákosí“.

Abyste získali píseň síly, procházejte se v přírodě a nechejte svou duši zpívat. Tradiční způsob k získání písně síly je posadit se pod strom a udržovat záměr, aby píseň přišla. Můžete pro sebe bubnovat neb chřestit a nechat svou duši ať zpívá. Neposuzujte prosím svou schopnost zpívat. Zpěv je vaším nezadatelným právem. Všechno, co je v přírodě živé, zpívá!! Zpěv je také skvělý způsob, jak se připravit na šamanskou práci, a budete z toho mít také dobrý pocit.

Je obtížené cestovat po těžkém nebo velkém jídle. Snažte se jíst lehká jídla, aby vaše cesty byly jasnější. Alkohol způsobuje, že je cesta rozmazaná. Zdržte se prosím požívání alkoholu při šamanském cestování nebo provádění obřadu.

Jsou to jen návrhy. Najděte si sami způsob, jak se můžete připravit a stát se čistou nádobou, abyste vytvořili most mezi krásou, silou a léčením z neviditelného světa do hmotného. Příprava je klíčem k úspěchu obřadu!!

Pozvěte, uctěte a pozdravte duchovní průvodce

Když voláte a zvete duchovní průvodce, mějte přitom jasný záměr, proč je chcete přivolat. Nevoláte JAKÉKOLI DUCHY.

Je velmi důležité, abyste si našli svůj vlastní způsob, jakým své duchovní průvodce zvete, uctíváte a zdravíte. Je to prostě zdvořilé. Přivoláváte duchovní průvodce, aby s vámi spolupracovali a začínáte tím, že je pozdravíte. Pokud je přivoláváte automaticky, nebude mít vaše volání sílu. Duchovní průvodci čtou vaše srdce, ne vaši mysl. Hovořte s nimi ze srdce. Níže je přivolání, které zde uvádím jako příklad, abyste měli představu, jak si vytvořit své vlastní.

Následující invokace je úryvkem z mé knihy Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life (Kráčím ve světle, každodenní podpora šamanského života) copyright 2014 Sandra Ingerman (Sounds True), překlad zde Petr Němčanský.

Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte, uvolněte se. Vzpomeňte si na své oblíbené místo v přírodě, které rádi navštěvujete. Je to krásné místo, kde můžete odpočívat a spočívat v klidu. Je pro vás posvátným místem. Představte si, že jste na tomto místě míru a léčení. Zavřete oči a zhluboka dýchejte. Uvědomujte si, jak vaším tělem proudí energie. Položte dlaně na srdce a vnímejte, jak se s každým nádechem a výdechem otevírá. Vydechujte všechny rušivé myšlenky a nadechujte lásku. Nadechujte se až do břicha. Posílejte svůj dech do všech částí těla, v nichž vnímáte napětí a při výdechu toto napětí uvolňujte. Všímejte si myšlenek, pocitů, vjemů a obrazů, které se objevují, jak dýcháte. Vnímejte při výdechu a nádechu zvuky. Zatímco hluboce dýcháte, odložte stranou svůj každodenní život.

Vnímejte, jak v této posvátné krajině stojíte, tak vědomě, jak to jen dokážete. Otevřete své smysly a vstřebejte krásu krajiny, v níž teď stojíte. Rozhlédněte se kolem.

     Jaké zde žijí rostliny?

     Jsou zde nějaká zvířata?

     Jsou zde nějaké kameny nebo minerály?

     Je zde nějaká voda?

     Jaká je kvalita země?

     Nacházíte se v horách, v lese, na poušti nebo na pláži?

     Svítí slunce?

     Jsou na obloze mraky? Jakou barvu má obloha?

     Jaké barvy vás obklopují? Napijte se všech barev očima.

     Vnímejte svou plnou přítomnost v této krajině. Vnímejte zemi pod nohama.

     Vnímejte vzduch na kůži. Je teplý nebo chladný? Je vlhký nebo suchý? Je nehybný, hladí vás jemný vánek nebo fouká silný vítr?

     Naslouchejte zvukům přírody. Slyšíte zvuk nějaké vody, zpěv ptáků nebo zvuky zvířat? Slyšíte vítr?

Zhluboka se nadechujte nádherných svěžích vůní tohoto místa. Vůně vám mohou připomínat vaše šťastné vzpomínky nebo pro vás mohou být nové.

Vnímejte, jak vstřebáváte životodárné světlo slunce do všech buněk v těle. Vnímejte emoce, které se dostavují pobytem na tak posvátném místě plném míru a krásy. Otevřete své srdce a vnímejte uvnitř sebe lásku, mír a vděčnost.

Jakmile otevřete své smyslové vnímání, uvědomujte si, jak se zklidňuje vaše mysl a narůstá vám energie. Uvědomujte si mír a léčivou sílu tohoto místa. V náruči vás objímá láska a síla univerza a života samotného. Nejste sami; jste součástí velké celistvosti. Země má svůj srdeční tep a jak se zklidňujete, vnímáte, jak se váš tep sjednocuje s rytmem tepu jejího. Svůj tep vnímáte jako tlukot bubnu, jak pulzuje láskou a vděčností za krásu přírody, kterou s vámi sdílí.

Začněte uctěním směrů.

Uctěte a pozdravte východ. Východ představuje jaro. Je místem vycházejícího slunce a vždycky vám připomíná nové začátky a příležitosti neomezených možností.

Uctěte a pozdravte jih, období léta. Poděkujte za ochranu, které se vám dostává, když žijete život naplněný láskou. Jih může představovat směr intuice a život ve stavu úžasu, v němž jste se nacházeli jako děti.

Uctěte a pozdravte západ, období podzimu a směr zapadajícího slunce. Západ vás učí o síle smrti a znovuzrození. Vždy existuje to nové, které se dostaví, jakmile necháte odejít to, co už vám neslouží.

Uctěte a pozdravte sever, období zimy. Poděkujte za moudrost, kterou sdílejí duchové vašich předků.

Uctěte velké nebe nahoře a zemi dole a uznejte, že přemosťujete velké síly nebe a země skrze své otevřené srdce. Uctěte svého vnitřního božského ducha, který je odrazem stvořitele.

Déle poděkujte duchu Země, který vám poskytuje krásu a výživu, aby se vám dobře dařilo.

Vnímejte vděčnost za živou bytost, jíž říkáme vzduch. Je první živou bytostí, která vás přivítala na světě, když jste se poprvé nadechli. Vzduch je váš neustálý průvodce, jelikož jste s ním při tom, jak dýcháte, neustále v kontaktu. Vzduch vás učí o propojení se vším živým, protože jak dýcháte, sdílíte při výdechu část své DNA a s nádechem vdechujete DNA ostatních.

Pošlete svůj vděk vodě. Bez vody neexistuje život. Voda vás držela, zatímco jste rostli v lůně své matky a pak vás doprovázela na svět. Voda naplňuje vaše buňky s životodárnou péčí.

Pozdravte a poděkujte slunci za energii, kterou potřebujete, aby se vám dobře dařilo. Slunce vám připomíná vášeň pro život a odráží nazpět božské světlo, které září uvnitř. Slunce je učitel bezpodmínečného dávání, protože dává, aniž by cokoli žádalo zpět.

Uctěte, pozdravte a poděkujte Měsíci a hvězdám, za to že sdílejí svou krásu a moudrost a za to, že vám poskytují vedení. Uctěte Měsíc a hvězdy tím, že vyzařujete své světlo a odrážíte krásu nočního nebe.

Vydechujte lásku pro všechny živé bytosti, které žijí v elementech, duchu, který žije ve všech věcech. Uctěte zvířata, ptáky, hmyz, ryby, plazy, stromy, minerály a kameny.

Uctěte, pozdravte a poděkujte duchu pomáhajících předků, kteří mnoho obětovali, abyste mohli žít život naplněný mírem, harmonií, láskou, světlem a hojností.

Uznejte, uctěte, pozdravte a poděkujte skrytému lidu elfů, víl, skřítků a lesních ochránců, kteří vám připomínají kouzlo života. Tito přírodní duchové se starají o Zemi a velmi ji milují. Poděkujte duchu země, kde žijete za to, že vám poskytuje domov.

Poděkujte všem duchovním průvodcům, kteří s vámi stále sdílejí svou moudrost, léčení a bezpodmínečnou lásku. Poděkujte jim za to, že osvětlují vaši cestu, která vede do hlubokého a radostného života.

Dokončení a závěr

Ujistěte se, že jste se ze svých cest, meditací nebo obřadů vrátili celí. Pokud cestujete při provádění obřadu, vracejte se nazpět stejnou cestou pomalu zpět do místnosti, v níž cestujete. Pokud se necítíte plně zakořenění, opakujte návrat znovu. Můžete to udělat tak, že si pustíte znovu návratový signál na CD, které posloucháte. Pokud bubnujete nebo chřestíte, můžete opakovat návratový signál sami. Můžete také zvednout dva klacíky a zaklepat návratový signál na ně, zatímco se budete pomalu vracet zpět dokud se neucítíte plně uzemnění a zpátky v těle.

Po dokončení šamanské cesty nebo obřadu můžete meditovat a uvědomovat si své tělo, jak se zcela propojuje se zemí. Představujte si, že sedíte u stromu a uvědomujte si, jak zakořeňujete v zemi stejně jako se strom hlubokými kořeny spojuje se zemí. Čím silnější jsou kořeny, tím silnější je i strom.

Jakmile dokončíte šamanskou cestu nebo obřad, poděkujte všem duchovním soucitným průvodcům, kteří se připojili k práci. Dejte jim vědět, že práce je u konce. Oni už to vědí, ale je zdvořilé jim poděkovat a uzavřít kruh.