Transmutation News -December 2023 – Czech

Zprávy o proměnách - prosinec 2023

Roky jsem se snažila najít  lékaře, který by mi pomohl s poruchou, jež mě trápila. Byla jsem však z toho přesycená informacemi a žádná léčba mi nepomáhala.

Jednou v noci mě navštívila Isis a sdělila mi, že se léčení nedaří proto, že se do přítomnosti přesunula má minulost. Řekla, že ať už se mi stalo v minulosti cokoli špatného, je třeba to propustit, a že se nevyléčím, dokud budu minulost vláčet stále s sebou. Také dodala, že to platí i pro moji tehdy aktuální práci, kterou jsem s Isis dělala, abych se dozvěděla další věci o vícečetných dimenzích a jak mezi nimi cestovat. Prý to nemohu dělat, když s sebou minulost stále nesu.

Isis řekla, že se musím do přítomnosti přesunout nyní už úplně. Ano, to je skvělá rada. Jenže schopnost zůstávat přítomná v každém okamžiku nepatří mezi mé největší dary. Dělám to však. Chci následovat krásu této rady, kterou mi Isis dala – ona mě vede po nové cestě.

Dělám to třeba tak, že si dělám čas – někdy i jen malou chviličku – a naladím se na svůj aktuální pocit. To, co nalézám, je náhlá schopnost slyšet svoje tělo, jak ke mně promlouvá a vede mě k tomu, co potřebuje. Také se učím, jak si nastavovat pevnější hranice na základě potřeb svého těla.

Už v dřívějších úvahách jsem psala, jak se učit naslouchat svému vnitřnímu hlasu. A pokud někdy byl nejlepší čas mu naslouchat, je to z mnoha důvodů právě teď.

K přítomnému okamžiku nás vede příroda. Do přítomnosti vás může zavést meditační nebo dechová technika, stejně tak samozřejmě i šamanské cestování. Já si k tomu jen ještě dělám během dne čas na zastavení a při něm se ptám svého těla, co mi chce sdělit, jaké pocity jsem spolkla a koho že to obviňuji za všechny svoje problémy. Jsem přesvědčena, že když si dovolíme chvíle, kdy se naladíme na sebe, propustíme všechno posuzování a obviňování a přesuneme se přesně do přítomného okamžiku, děláme pro svoje léčení to nejlepší.

O intuici píšu ve své knize, na které jsme spolupracovali s Llyn Roberts. Jmenuje se Cesta temnotou: Přírodní cesta, jak projít utrpením a ztrátou. (Walking Through Darkness: A Nature Based Path of Navigation Suffering and Loss). V angličtině vyjde v nakladatelství Sterling v únoru, ale je možné si ji předobjednat už nyní.

Jak víte, jsem pevně přesvědčena o tom, že za náš život vděčíme živlům a že bychom měli nalézat způsoby, jak jim děkovat za vše, co nám dávají. Zažíváme tep lásky, jídla, ponoření do krásy Země – a jak jí vyjadřujeme vděk? Máme rádi ten pocit, že nás vítr hýčká. Ta starobylá bytost, která nám dává vzduch k dýchání. Rozesmívá nás, když jsme smutní. Zvedá nám náladu. Slunce nám dává veškerou energii, kterou potřebujeme. A my slunce milujeme, milujeme jeho teplo na našem těle a tváři, i to, jak dokáže rozpustit starosti a bolest a přetvořit všemožné energie na lásku a světlo. A naše drahé moře, z nějž jsme se zrodili, tebe za život, který nám přinášíš, tolik milujeme… tvoji krásu, písně rozmanitých podob vody… Děkujeme vám za vše, co pro nás děláte. Blesky zase  přetváří vše, čeho se dotknou, na posvátnou zemi a pomáhají očistit nás i krajinu od negativních energií.

Začneme-li se ptát, jak vám vracíme lásku, jak projevujeme vděčnost za vše, co nám dáváte, abychom se léčili a abychom v životě vzkvétali, pak začínáme chápat, že to je ten nejzásadnější šamanský princip posvátné reciprocity. 

Také jsem zde již dříve psala, jak kontempluji nad živly a nad tím, že by mohli být našimi tvořivými bohy a bohyněmi.

Ale jak jim můžeme za vše děkovat? Vy znáte odpověď. Proč jsme tedy tolik překvapeni změnou klimatu? Co by se stalo, kdybychom se každé ráno propojili a každá živá bytost by po probuzení projevila vděk?

Ráda sleduji ptáky, jak vysoko na stromě zdraví východ slunce, a potom, když zapadá, nasávají poslední dávky tepla a nastavují mu tváře.

Všechny bytosti žijí v posvátné reciprocitě.

Co se stalo s lidmi? Jak projevujete posvátnou reciprocitu ve svém životě? Nacházíte se mezi lidmi, kterým dáváte vždy vy? Není čas dostat něco na oplátku, i kdyby to nemělo být od stejného člověka? Takto funtuje posvátná reciprocita. Žijete-li čestný, harmonický a vyrovnaný život, nabídka vděčnosti či díků, jež se k vám vrátí, může přijít od zcela nečekané osoby či z překvapivé situace. 

Posvátná reciprocita je založena na vyvážené výměně energie. V naší kultuře spočívá reciprocita obvykle v placení. Co kdybychom z toho peníze vyřadili a podívali se po dalších způsobech, jak si vyměňovat energie, ve smyslu nabízení lásky a díků?

Zkusme považovat prosinec za posvátný měsíc – za čas, kdy se obracíme do sebe, abychom prohloubili a vyživili svoji vnitřní krajinu. Rozjímejme nad vyjadřováním díků – ze srdce a v rovnováze. Jste-li člověkem, který má sklon více brát než dávat, můžete zkusit nabídnout projevy své vděčnosti v den zimního slunovratu. Jste-li naopak nadměrně dávající, zaměřte se na přijímání a absorbování všeho z přírody a darů, jež se vám dostává od ostatních. Pozorujte, co se přitom změní. Živly, veškerá příroda, nebeské bytosti, lidé atd.

Soustřeďte se na vztahy se vším ve svém životě. A nezapomínejte stále děkovat, avšak ze srdce. V naší kultuře používáme hodně povrchních díků. V podstatě si myslím, že “děkuji” by se mělo z naší řeči vyřadit, jelikož v dnešní době moc neznamená. Jsou to jen slova, která vypustíme z pusy a není za nimi žádná vášeň ani skutečná emoce. Použijte svou tvořivost a zkuste si představit, jak by vypadal dar, který byste dostali nebo který by se vám za něco vrátil jako dík.

Slunovrat je 21. prosince a jde o zvláštní příležitost, kdy lze dělat takovouto práci. Ať už slavíte zimní nebo letní slunovrat, udělejte z něho čas nabízení darů a srdečných díků. A zároveň se postarejte, ať je to v rovnováze  s absorbováním všeho dobrého, co k vám přichází prostřednictvím posvátné reciprocity.

Chci se také pochlubit, že facebooková stránka Shamans Are Gardeners of Energy rychle roste a máte-li pocit, že je vám třeba pozitivních vyjádření lásky a krásy přírody, je to jeden z pěkných způsobů, jak se jimi sytit.

V osobním i společenském životě je tolik problémů, že pro mě osobně je krásné mít tuto stránku jako místo, kam se během dne obracím a připomínám si, jak vypadá krása života. Chcete-li se přidat, zadejte v této soukromé skupině heslo “transfiguration”. Její přesný název je Shamans Are Gardeners of Energy.

 

Úplněk bude 26. prosince. A na planetě je tolik hlubokého zmatku. Vím, že srdci každého z vás je blízké některé z postižených míst. Připravte se prosím těmi nejposvátnějšími způsoby na to, abyste mohli svoje ego a svoji mysl zanechat na prahu a mohli se zcela vysvléct z oděvu svého těla a zůstat ve stavu úžasu nad oslepujícím světlem, které žije uvnitř.

A spolu s tímto světlem nasajte vše, co pro sebe potřebujete. Poté se připojte k našemu kruhu a vyzařujme toto světlo na každé místo na Zemi, aby stimulovalo třpytivou záři, jež se dotkne všech částí přediva života.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, pak si prosím přečtěte text Tvoření světelné sítě lidí na naší domovské stránce.

Popřejte spolu se mnou všem v našem kruhu a jejich blízkým bezpečný a krásný čas ukončování tohoto roku. Ať za sebou necháme vše, co nám brání pobývat v přítomnosti, v níž se zprávy přinášející pomoc vyskytují neustále, jen se zastavit a zaslechnout je.

Chci poděkovat našim překladatelům za úsilí, které vkládají do přenášení Zpráv o proměnách do mnoha zemí světa. Poděkujme s pravou a bezpodmínečnou láskou v srdcích za jejich čas a energii, kterou Zprávám o proměnách dávají, aby se jimi mohli lidé na celém světě inspirovat.

Zanedlouho vstoupíme do našeho 25. roku!!

Nic z toho by nebylo možné bez Sylvie Edwards. Ona je tou, která mi pomáhá se nerozptylovat a nezešílet. To není snadný úkol! A Zprávám o proměnách dodává spoustu krásy, lásky a světla. Dává svoje srdce do toho, aby tento newsletter žil. Sylvia je jedním z lidí na této platetě, o kterých mohu říct, že skutečně žije to, co učím, a mnohem víc, každý den svého života. Ukazuje se to v mimořádné práci, kterou ve světě dělá.

Děkuji Sylvii Edwards
a našim současným překladatelům:

Veronika Kucharská – čeština
Alexandra Brabcová  – čeština
Layla Morgan Wilde – finština
Sabine Menon – francouzština
Nello Ceccon –  italština
Flavia Cavallaro – italština 
Barbara Gramlich  – němčina
Astrid Johnen  – němčina
Els de Graaff – nizozemština
Sandra Koning – nizozemština
Cristina Ferreira – portugalština
Tatiana Starikova – ruština
Ines Fermoso  – španělština
Lena Anderheim – švédština
Simin Uysal  – turečtina 

Uvidíme se v novém roce plném příležitostí, jak růst, prohlubovat sebelásku, zažívat jasnost vlastního vyzařování a jak se stát “dutou kostí”, jíž může k ostatním po celém světě proudit láska, krása a světlo.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News -November 2023 – Czech

Zprávy o proměnách - listopad 2023

S radostí dávám oficiálně na vědomost, že povedu workshop šamanského léčení pro pokročilé, pouze v osobní formě. Máte-li vážný zájem, podrobnosti najdete v oddíle Announcements (v anglické verzi).

Jedno z témat, se kterým mnozí z nás ve společnosti, do níž se narodili, vyrostli, je obviňování a posuzování ostatních, přičemž však nejtvrdší býváme sami k sobě. Naučit se soucitu se sebou samým může přinést hluboké léčení.

Jako terapeutka neustále zkoumám různé způsoby léčení a zjišťuji, že některé způsoby práce s rodinnými systémy a další terapeutické přístupy mají určité podobnosti s technikou, kterou jsem studovala v osmdesátých letech v rámci svého postgraduálu. Absolvovala jsem roční výuku psychosyntézy a velmi mě oslovila. Psychosyntézu vytvořil italský psychiatr Roberto Assagioli.

Myslím, že jedním z důvodů, proč se mi tato forma terapie zamlouvala, je skutečnost, že některé její techniky jsou velmi šamanské. Roberto Assagioli vybízí k cestám na vrchol hory, kde se setkáte s moudrým člověkem či učitelem, který odpoví na vaše otázky.

Chci vás seznámit s jedním jeho cvičením. Měla jsem ho moc ráda. Přidala jsem k němu jeden šamanský prvek navíc. Roberto Assagioli učil, že všichni máme subpersonality – vnitřní osoby. Dnes vím, že s tímto konceptem pracují i jiné školy.

Máme v sobě části, které milují, části, které posuzují, části, které obviňují, další část se snaží zajistit mír, máme v sobě soudce, kritika, citlivou část… asi tušíte, o čem tu jde řeč.

Lze provést velmi silnou techniku, kdy pozveme všechny svoje podosobnosti na večírek, který “organizují” nápomocní duchové.

Když jsem tuto techniku prováděla, zjistila jsem, že se se všemi svými subpersonalitami ani nevejdu do místnosti.

Je k tomu potřeba přidat trochu smyslu pro humor. Jde o to uvidět, jak rozličné hlasy z našeho nitra činí životní rozhodnutí a utváří naši cestu. Třeba když máte podosobnost, která má pocit, že nejste ničeho hodni, jak si budete tvořit v životě to, po čem toužíte?

Je dobré si uvědomit, že máme v sobě části, jež nás podporují nebo blokují na naší cestě životem.

Tuto praxi lze zahájit prováděním cest, meditacemi, psaním deníku či procházkami v přírodě, abyste shromáždili informace, které vám všechny dají pravdivý náhled do vaší vnitřní krajiny. Co se tam děje? Jaké vnitřní hlasy tam neustále ve smyčkách mluví?

A potom použijte svou představivost a uspořádejte party s pomocí vašich nápomocných duchů. Požádejte je o pomoc s vytvořením cesty, na níž bude k dispozici místnost se všemi vašimi podosobnostmi, a pokecejte si s nimi. Mluvte s nimi a zjistěte, co mají na srdci.

Pak svoje nápomocné duchy poproste o pomoc s přeměnou těch energií ve vaší vnitřní krajině, které neslouží vašemu nejvyššímu dobru, abyste mohli směřovat k životu naplněnému bezpodmínečnou lásku k sobě samým a životu jako takovému.

Zkuste tuto techniku. Možná se pro vás stane pravidelnou praxí.

Úplněk bude 27. listopadu. Udělejte prosím přípravné praktiky, abyste zajistili, že vás egoistické části nebudou rozptylovat od hlubší práce, která může přinést skutečně pozitivní výsledky a vést k pozitivní změně.

Představte si svoje tělo jako kostým. A pak si dovolte se z tohoto kostýmu osvobodit a zažít to nejzářivější světlo, jak skrze vás proudí a vyzařuje do společnosti, kde se dotýká každé části této úžasné Země. 

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, pak si prosím přečtěte text Tvoření světelné sítě lidí, kde jsou instrukce k našim úplňkovým ceremoniím. Najdete ho na domovské stránce.

V některých částech světa budeme tento měsíc slavit Díkůvzdání. Spojme se jako kruh a přejme si navzájem vřelé a radostné Díkůvzdání naplněné láskou, vděčností a  přítomností milujícího společenství a  rodiny. Ať jsou vaše dny požehnané chvílemi štěstí a pospolitosti. A ať se nám všem daří nacházet vnitřní mír, v němž cítíme vděk za sebe samé a za vše, čím jsme v životě prošli až na místo, kde jsme nyní – život ve vyšším vědomí a s poznáním, že mnohé z toho, co se kolem nás děje, je pouhá iluze a sen, který je v moci nás všech změnit.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News -September 2023 – Czech

Zprávy o proměnách - září 2023

Mám spoustu rozjetých projektů. K tisku je připravena nová kniha, o níž jsem vám ještě neřekla. Spolu s hiphoperem Quincy Davisem pracuji na tvorbě aplikace. Chceme lidem v náročném věku dospívání přiblížit jednoduché šamanské praktiky, aby měli k dispozici nástroje, jež jim mohou dodat sílu. A také připravuji novou audionahrávku pro vydavatelství Sounds True.

Všechny mé úžasné projekty, z nichž jsem nadšená a které mi dávají veliký smysl, mě maximálně zaměstnávaly. Do kalendáře jsem si psala, že je čas napsat zářijové Zprávy o proměnách, ale můj den vždy skončil dříve, než jsem s tím vůbec začala.

A samozřejmě všechny ty zprávy o neštěstích jako požáry v Maui a oheň a klimatické události na různých místěch světa. Bylo pro mě velmi těžké se soustředit.

Co se dá vůbec uprostřed tolika krizí říct. Mám pocit, že jsem to od doby, kdy jsem začala v roce 2000 psát Zprávy o proměnách, už všechno řekla.

Jediné, co bych snad mohla vyslovit, je abychom pokračovali ve své duchovní práci. Pokračujme v osvětě o tom, v jak děsivé situaci se nacházíme a jaké nástroje ji mohou pomoci napravit.

Spojme svá srdce a žehnejme všem bytostem, které přišly o život během této turbulentní doby. Jak víte, bylo toho hodně, co jsme mohli udělat. Ale to už je minulost. Nyní je třeba hledět dopředu a znovu nacházet odhodlání věnovat se z minuty na minutu své duchovní praxi a provádění obřadů, abychom přispěli k návratu harmonie a míru na zemi.

Pro tuto chvíli chci s vámi sdílet obřad, který můžeme všichni provést na přivítání podzimní/jarní rovnodennosti. Je neuvěřitelné, že už 23. září budeme vítat další roční období změn.

Osobně provádím obřady ráda v přírodě – v parku, u oceánu, na břehu řeky či jezera nebo na pasece v lese. I vy můžete dělat ceremonie v parcích v městských oblastech, pokud si ovšem nechcete udělat výpravu na nějaké místo v přírodě, což by vyžadovalo vycestovat autem z domova.

Jak už znáte z ostatních obřadů, doporučuji při nich zbudovat oltář. Tvoříte-li oltář venku, lze na zem umístit látku či deku. Můžete nasbírat přírodniny, které symbolizují roční období, které chcete přivítat.

Na severní polokouli používáme spadané listí, žaludy, šišky a květy ležící na zemi. Žijete-li na jižní polokouli, možná už raší květy a můžete požádat o svolení k utržení jednoho či dvou pro posvátný oltář. Já na oltář ráda používám menší nádobu s vodou, hlínou, a něco, co představuje vzduch a oheň. Jsem velmi opatrná při používání svíček v přírodě, pokud nezůstávají nezapálené.

Pracujete-li uvnitř, tak víte, jak vytvořit oltář – zapálit svíčku, umístit fotografie předků, přidat přírodniny, které velebí zemi, na níž žijete, vonné prostředky k očistě prostoru a zároveň k vaší vlastní přípravě na duchovní práci. Lze nachystat i malou misku s obětinami, kam dáte nějaké potraviny či přírodniny, které symbolizují dané roční období, jež chcete uctít. Jak víte, používám do obětních misek modrou kukuřičnou mouku, a také tam dávám svůj dar přírodě. Chodím přírodou a obdivuji intenzivní krásu a změnu v energii, která je cítit, když vstupujeme do nového ročního období.

Samozřejmě, že pokud je pro vás vedení obřadů nové, je možné se podívat na můj článek Příprava na obřadní práci. Obsahuje i popis, jak vytvořit oltář, a další informace.

https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/english/shamanic-ceremony/preparing-for-ceremonial-work/

Začněte zpěvem, tancem, dovolte svému dechu a tělu plynout a nechte pro tuto chvíli odejít všechny starosti, abyste mohli být plně přítomni při vedení vaší posvátné práce. Nezapomeňte povolat nápomocné duchy, aby byli přítomni a vaši práci podpořili. To je velmi důležité pro to, jak budou vaše obřady vnímány v neviditelných světech.

Zaměřte se na změnu ročního období a rovnováhu mezi světlem a temnotou. Myslete na krásu proměn přírody. Uvědomte si, že i vy procházíte stejnou proměnou. Jste Zemí, Vzduchem, Vodou a Ohněm. Živly ve vás a kolem vás dávají životu sílu, kterou potřebujeme pro přežití a rozkvět.

Většina z nás nezapomíná vyjadřovat vděk. Vím, že mnozí z vás zažívají v životě znepokojivé změny. Avšak nejlepší léčení, jaké můžete provést, je vyjádřit vděčnost za svůj život a za dobré věci, které přinesl.

Na podzim – co jste ve svém životě sklidili? Na jaře – jaká semínka chcete pro toto roční období zasadit? Rozjímejte nad tím jak doslovně, tak v metaforických významech.

A zatímco dál provádíme naši práci na tvorbě a manifestaci, je důležité si zapsat několik postřehů ohledně uplynulého období a záměrů pro to, které přichází. Jakou sklizeň jste v životě měli? Co byste rádi pěstovali a manifestovali během následujících měsíců? 

Nezapomeňte uzavřít svůj obřad poděkováním nápomocným duchům, všem živlům, které nám dávají žít, poděkujte sami sobě a vyjádřete si vděčnost za to, že se na hluboké úrovni spojujete s přírodou, což je to, co po nás osud života nyní žádá.

Nezapomeňte v den rovnodennosti pobýt v přírodě.

Někteří lidé pracují rádi sami, jiní se účastní společných ceremonií s ostatními. Pracujete-li s komunitou, pak je krásným ukončením obřadu, když společně sníte jídlo, které každý z vás přinesl. 

Připomeňte si, že šamanismus je praxe přímého nahlédnutí. Zprávy o proměnách čtou jak velmi zkušení praktici šamanismu, tak nováčci v této praxi. Udělejte si obřad po svém.

Nechcete-li dělat obřad, alespoň poděkujte za život a oslavujte změnu ročního období nějakým vlastním způsobem.

Jak víte, celým svým srdcem a duší věřím, že kdybychom každý den děkovali Zemi, Vzduchu, Vodě a Ohni (Slunci), nezažívali bychom ty neuvěřitelné věci, se kterými se nyní potýkáme. Živlům bychom měli za náš život děkovat. Nevzdáme-li čest, ani nám se jí nedostane

A neopomiňme ani naše úplňkové obřady, při nichž tvoříme světelnou síť lidí po celé Zemi – 29. září přivítáme krásu Měsíce sklizně. Udělejte si prosím čas a skutečně se připravte způsoby, jež jsem popsala výše, abyste se posunuli ze stavu sobectví na vyšší duchovní úroveň. Sejměte plášť svého těla a nechte prozářit světlo, které lidské oko nevidí. Spojte toto světlo s ostatními v celosvětovém společenství a nechme ho zářit jako jedno srdce po celé planetě.

Je-li pro vás úplňkový obřad nový, zde je odkaz na instrukce https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/czech/creating-a-human-web-of-light-czech/

Popřejte všem spolu se mnou nádherný podzimní/jarní rovnodennost. Ctěte a oslavujte přírodu a proměňujte svoje životy těmi nejpříznivějšími způsoby.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – July 2023 – Czech

Zprávy o proměnách- červenec 2023

V uplynulých měsících jsempsala o tom, že si lidé nyní vybírají jiné cesty, jak chtějí žít své životy. Proces roztrhání, kterým všichni procházíme, nás vede do určité faze, v níž se rozpomeneme. Roztrhání nás potom přivádí zpět k našemu pravému já a formuje nás do bytostí, jimiž jsme předurčeni být. Roztrhání je procesem, v němž se naše duše tříbí.

V našem současném rozpomínání se nachází mnoho různých životních voleb. Lidé se rozhodují o tom, co je pro ně v životě skutečné a smysluplné a jak mohou vytvářet život, který je harmonický a plyne v toku dobrého života.

Samozřejmě, vidíme lidi, kteří se nechtějí změnit a žijí život, jakoby to byl jeden velký večírek. Ale já píšu o lidech, kteří uskutečňují poněkud uvědomělejší změny, jak žít harmoničtěji.

Je to jako kdyby někdo vyhodil do vzduchu čipy a každý z nás teď hledá svůj jedinečný čip, se kterým  si vytvoří jiný život. Když si vypůjčím pojem, který jsem zaslechla v podcastu na Youtube: Je načase vystoupit z autobusu pachtění.

V různých tiskovinách a na sociálních sítích jsem četla dost zajímavé články o změnách, které lidé dělají. V předchozích zprávách jsem psala o tom, že se někteří lidé rozhodují k přestěhování do malých komunit, kde mají soudržný podpůrný systém. Jiní lidé si volí přesun do měst.

A mám mnoho studentů, kteří se stali nomády,což jezpůsob, jakým teď chtějí žít a který jim umožňuje být v přírodě a dopřávat si čas na to, aby vstřebali vše, co se v jejich životě objevuje a co se děje ve světě.

Nejvíc mě překvapilo, když jsem četla článek o tom, jak se třicátníci odpojují od svých emailů a ze sociálních sítí a kupují si tlačítkové telefony. Ke svému úžasu jsem zjistila, že tlačítkové telefony jsou nyní nejúspěšnější produkt na trhu pro lidi, kteří se nechtějí zabývat technologiemi. Příslušníci této generace uváděli v rozhovorech, že je unavuje viset celý den na TikToku nebo Instagramu. Chtějí jít ven a žít. Své telefonní číslo dávají jenom několika přátelům a ti jsou jejich komunitou. To zní jako stare dobré časy.

To bylo i mým snem ode dne, kdy jsem si zřídila emailovou adresu.  Snila jsem o tom, že udělám obřad a zbavím se svého iPhonu, iPadu a počítače.

A pak jsou tu články, které jste možná četli, o vlivu AI a předpovědi vědců, že se AI vyvíjí rychleji, než si myslíme.Jedna studentka mi hlásila, že chatbot vstoupil do textu, který psala, a nabízel jí, že to pro ni zrediguje. To je šílené pomyšlení!

Já jsem se před několikaměsíci přela schatbotem na telefonua on mi zavěsil. Když jsemzavolala zpátky, umělá intelligence řekla, “Právě jsi volala,” a zavěsila.

Lidé kráčí po různýchcestách a bude opravdu zajímavé vidět, jak to s naší společností, rozdělenou do tak různých dimenzí, dopadne. V tom, jak se lidé rozhodují žít další fázi svého života, je tolik úžasných paradoxů. Budete žít s AI, přestěhujete se do male obce, koupíte si tlačítkový telefon, anebo se oddáte provádění duchovních praktik a necháte svět, aby si sám našel cestu domů?

Je tady jedna možnost, která – jak doufám – nebude pokračovat. Poslouchala jsem kratičký podcast na Youtube, kde nějaký člověk mluvil o tom, že příslušníci generace X nemají rádi tanec! Jde o postřeh jednoho muže, kterému je padesát a sám do generace X patří.

Tak bych řekla, že poselstvím pro tento měsíc je, že máte na výběr z mnoha různých možností, jak žít svůj život. Jak chcete, aby váš život vypadal, jaký aby byl na dotek, jak chutnal, voněl a zněl? Jak učím během své práce na tvoření a projevení, která je vlastní praxi Léku pro Zemi, máme všichni spoustu příležitostí.

Naši realitu totiž vytváří naše představivost.

Úplněk 3. července připadá na den před Dnem nezávislosti! Právě teď je tu dost dobrýchdůvodů pro to, abyste se ponořili co nejhlouběji do své transfigurační práce. Udělejme proto rozhodnutí dělat tuto práci tak, jak jsme se ji učili, tedy způsobem, který vytváří zázraky ve vlastních životech i pro druhé.Tak to fungovalo po tisíce let. Proč by to nemělo fungovat nyní? Vstřebávejte spirituální světlo, kterým jste a pak jej nechte plynout do každého koutu Země.

Ať jsou všechny bytosti na této Zemi svobodné!

Pokud jste novým čtenářem Zpráv o proměnách, prosím, přečtěte si text Tvoření světelné sítě lidí na webové stránce, kde najdete pokyny pro naše úplňkové obřady.

V  průběhu května jsem měla v noci skutečně zajímavé mystické zážitky. Všechny vedly k tomu, abych pochopila a znovu prozkoumala jeden záměr. Sdělila jsem jej nahlas vesmíru, když mi bylo 7 let. A tím jsem vytvořila mapu cesty svého života. Když jsem stanovila svůj záměr, co v tomto životě uskutečním, měla jsem právě tuto mystickou zkušenost.

Jak již všichni víte, první referát, který jsem psala na střední škole, byl o Stvoření a Projevení. Toto všechno ústilo do záměru, který jsem si stanovila, když mi bylo 7. A nyní se na to, o čem byla moje životní práce, znovu rozpomínám. Napíšu o tom více v budoucích Zprávách o proměnách.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Alexandra Brabcová. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – June 2023 – Czech

Zprávy o proměnách – červen 2023

Na celé planetě i nadále probíhá iniciace roztrháním se všemi souvisejícími problémy a výzvami. Zárovneň však už lze vidět i určité známky rozpomínání.

Na podzim je čas, kdy se vše, co je třeba, kompostuje zpět do Země. To je v souladu s cyklem roztrhání.

V zimě se lidé ztišili a bylo třeba zpracovat spoustu věcí ohledně všech těch náhlých změn, které se v našich osobních životech i ve společnosti odehrávají.

Poté přichází doba jara, kdy vítr a hmyz roznáší semínka, z nichž vzejde nové roční období života.

A jak se roční období mění, země, voda, vzduch a oheň dávají semenům výživu, aby mohla klíčit. Na jaře a v létě jsme svědky nového růstu.

Veliký růst nyní vidíme u lidí – jak v duchovní komunitě, tak u lidí žijících běžné životy, kteří si jasně zvolili, že svou životní cestu změní.

Čtu spoustu článků, blogů a e-mailů od lidí, kteří se rozhodli ukončit svoje zaměstnání, změnit kvalitu života, stravování nebo způsoby zvládání stresu. Mnozí se rozhodli omezit čas, který tráví s lidmi, jež jsou spíše známými než skutečnými přáteli. Zkoumají rozmanité možnosti, jak učinit svůj život zdravějším a klidnějším. Někdo se stěhuje do malých obcí, protože život ve městě je příliš chaotický. Život na malém městě poskytuje určitou podporu a výživu, která ve velkém městě není vždy k dispozici. 

Dějí se tedy dobré věci; lidé si začínají zařizovat život způsobem, který jejich osobnosti a potřebám více vyhovuje. A to je velmi pozitivní.

Mnozí z nich svoje příběhy o tom, jak ze svého života odstraňují napětí, sdílejí veřejně, a to inspiruje další, aby trochu zariskovali, něco změnili a vnesli tak do svého bytí stav vášně pro život a vnitřní mír.

Června slavíme letní/zimní slunovrat. Pro ty z nás, kteří budeme vítat léto, je to nesmírně plodné období, kdy můžeme prozkoumat, co bychom si přáli, aby z našeho nitra vyrostlo. Cokoliv ve vnějším světě se totiž rodí v našem světě vnitřním. Jak učila Florence Scovel Shinn, tvorba nepřichází k nám, ale proudí skrze nás.

A tak tvořte a dávejte si záměr, jaké stavy si přijete ve svém nitru pěstovat. Provádějte svoje šamanské a meditační praxe za použití všech smyslů – zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti – k zakoušení života, jaký si přejete žít nyní – ne v budoucnosti. Spatřete sami sebe, jak žijete každý den naplno v tomto světě, který jste si uvnitř sebe vytvořili.

Ti z vás, kteří na jižní polokouli budete vítat zimu, mohou tento čas využít ke zkoumání toho, co byste nyní rádi ze svého života propustili, aby vznikl prostor pro práci ve vašem vnitřním světě. Nezapomínejte, že zima je skvělý čas, v němž mohou země, voda, vzduch a oheň poskytovat semenům výživu a pomoci jim vzklíčit. Co chcete, aby vaše tělo začalo uvnitř vytvářet? Co má vzklíčit a být živeno, aby se to mohlo v dalším ročním období manifestovat?

Měli bychom mít na paměti, že v šamanských kulturách se obřady konaly v souladu s cykly slunce, luny, hvězd a galaxií. Šamani byli s přírodou a vesmírem natolik v jednotě, že věděli, kdy provádět svoje činnosti, aby měly co nejlepší výsledky.

Možná byste to mohli také prozkoumat. Všímejte si toho během šamanského cestování, vnímejte znamení, kdy provést obřad. A sledujte výsledky, jak různé přírodní síly podporují vaše přání, sny, modlitby, léčení či vedení, jež jste hledali.

Úplněk je 4. června. Udělejte si čas, abyste mohli podniknout cestu či meditaci ke splynutí se sluncem, lunou, hvězdami a galaxiemi. Nahlédněte jejich chování a frekvenci. A až budete provádět o tomto úplňku transfigurační praxi, všímejte si, zda vám neschází správná energie pro plný přesun do transfigurovaného stavu. Jsme totiž buď v jednotě, nebo v oddělení. Nelze být v obou stavech zároveň.

Pak si uvědomte, zda by nebylo ve vašem transfiguračním obřadu možné udělat nějaké změny, které by navýšily vaši vibraci a frekvenci na úroveň zdrojů života kolem nás. Zdroj je nejvyšším, konečným dárcem života. Postarejte se, aby vaše transfigurace vedla ke skutečnému sjednocení se Zdrojem.  

A jakmile budete připraveni, nechte svoje vnitřní světlo vyživovat vaše buňky pro život a práci, která vás čeká. Dovolte onomu světlu proudit dovnitř a skrznaskrz zemí při vědomí, že jsou nás tisíce, kdo se při tomto způsobu práce spojuje.

Pokud jste novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si  prosím na mé domovské stránce článek o úplňkových obřadech Tvoření světelné sítě lidí:  https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/czech/czech-ceremonies/.

V červnu zahájíme rozšířený výcvik Lék pro Zemi. V našem kruhu máme menší skupinu odhodlaných praktiků. Je skvělé pracovat tak, že se můžeme navzájem poznat. Doneslo se mi, že mnozí z vás měli o výcvik zájem, ale neměli splněné podmínky (absolvování úvodních kurzů). To je mně moc líto.

Ale znáte mě všichni, stejně se s vámi podělím o to, co nového se naučíme. Jsem prostě taková.

Popřejme si společně v našem kruhu nádherný slunovrat!

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – May 2023 – Czech

Zprávy o proměnách - květen 2023

Květen mi vždy připadal jako velmi něžný a ženský měsíc. Nevím proč, ale pokaždé ho vnímám jako jemný měsíc, během něhož se cítím více vyživována přírodou a životem samotným.

Když jsem si dělala průzkum při přípravě knihy Lék pro Zemi, zabývala jsem se příběhy zázračných šamanských uzdravení, z nichž mnohé jsem již znala. Ale moje vášeň pro práci pomocí Léku pro Zemi, který jsem právě přinášela světu, mě zavedla k mnoha dalším mimořádným příběhům o vyléčení. V podstatě jsem zkoumala příběhy zázraků, proměn a transfigurací z každého druhu duchovní praxe, o kterém se dalo něco nastudovat. A u toho jsem objevila spoustu synchronicity s tím, co jsem se dozvídala během let od svých nápomocných duchů.

Byla jsem z tolika duchovních příběhů z historie, které podporovaly moji práci, natolik nadšená, že jsem měla potřebu citovat všechny slavné knihy, jež jsem přečetla. Opravdu mě to uchvátilo a použila jsem citace z dávných tradic, které učily to stejné, co jsem poznala na svých vlastních šamanských cestách.

Byla jsem ve svém nadšení tak extrémní, že jsem do prvního konceptu knihy Lék pro Zemi začlenila tuším přes 200 citací. Byla jsem v šoku, když mě můj editor, sám znalý šamanismu, požádal, abych většinu citátů odstranila a mluvila svým vlastním hlasem.

Bylo to v devadesátých letech a já jsem byla skutečně ohromená tím, o čem jsem se dočetla a co přesně odpovídalo tomu, co jsem se dozvěděla během svých dvou výprav do Egypta v letech 1998 a 1999 a na svých šamanských cestách. Na Léku pro Zemi jsem začala pracovat před svou první cestou do Egypta a knihu jsem dokončila poté, co jsem do Egypta vzala skupinu v roce 1999.

Hieroglyfy, piktogramy a energie posvátných chrámů a pyramid vskutku inspirovaly tolik duchovního poznání a zdálo se, že zapadají krásně do sebe a tvoří společně smysluplnou mozaiku.

Ze všech těch knih, jež popisovaly učení, o němž jsem se dozvěděla během pobytu v Egyptě a na svých šamanských cestách, jsem tedy byla u vytržení a neměla jsem vůbec chuť se vzdát všech těch citací, které byly v mých očích „důkazy” mojí práce. Byla jsem ještě docela mladá a neměla jsem žádné mentory. Vše, o čem jsem psala a co jsem učila, přicházelo přímo, zjevovalo se mi to.

Nakonec jsem se citátů dokázala vzdát a postavila jsem se za svůj vlastní hlas. Avšak práce ostatních mě nesmírně inspirovala. Skutečnou inspirací byl Manley Hall, který mě přivedl k praxi alchymie, Neville Goddard, který učil lidi o kouzlu tvůrčího procesu a o tom, že máme všichni stejnou moc Boha, Zdroje, Bohyně a tak dále. Velmi mě též ovlivnily neuvěřitelné příběhy uzdravení  a další práce Jacka Schwartze. Kromě šamanské literatury jsem se věnovala i bibli, kabale, hinduistickým a buddhistickým učením, taoismu a dalším zdrojům.

Hallova kniha Tajné nauky všech věků se noří naplno do alchymistické praxe, která mě vždy zajímala. Slunce bylo velebeno pro světlo, které vyzařovalo na všech rovinách. Manley Hall tvrdí, že slunce odráží světlo neviditelného duchovního slunce, skutečného zdroje světla.

Caroline Casey k tomu doplňuje, že v alchymii je Velká práce označována také jako Chod Slunce, což představuje plnou kultivaci lidské osobnosti jakožto průsvitné nádoby, skrze niž může zářit život. Živé zlato, o kterém hovoří alchymisté, je projevem zářící energie slunce. Slunce je světlem, jež nás vede a připomíná nám, že jsme vtělení bohů. Všechny planety, bůh a síly naší psyché odrážejí slunce.

Alchymistické učení bývá velmi často špatně chápáno jako starodávná praktika doslovné přeměny olova ve zlato. Ve skutečnosti však v alchymii jde o přesvědčení, že my všichni máme v sobě zlaté semínko podobné zlatu slunce. A vždy máme moc svoje olovem obtěžkané vědomí přetvořit na vědomí ze zlatého světla.

Právě o to ve skutečnosti v alchymii šlo. Ve svých knihách i kurzech učím, jak je alchymistický proces propojen s praxí roztrhání, kterou procházíme v současné době.

Jakob Böhme, německý mystik žijící v sedmnáctém století, vykládal symboliku ukřižování jako roztrhání. V jeho popisech lze vidět téma obětování té části člověka, která je zodpovědná za vnímání sebe sama jako něčeho odděleného, aby bylo možné osvobození univerzálního vědomí.

Ve všech kulturách existují příběhy o roztrhání jako o nezbytném procesu při pročištění a rozpuštění všech aspektů našeho lidství či našich pozemských já, jež nám brání v rozpomenutí na naše spojení s božstvím a se Zdrojem, ze kterého všichni pocházíme. To je zásadní, aby mohlo být božství povoláno k léčení země prostřednictvím transmutace.

Je třeba, abychom se rozpomněli na skutečnou podstatu nás samých a obrátili se ke skutečné podstatě života a ryzosti v přírodním světě kolem nás.

Bráníme se uvěřit, že můžeme činit zázraky, a brání nám v tom dvě věci – naše představa oddělenosti a nedostatek víry, že můžeme činit zázraky.

V alchymii museli noví zasvěcenci předvést svoje ohromné schopnosti v tom, jak pokročili od oddělení k jednotě a od olověně těžkého vědomí ke zlatému světlu. Zasvěcení nebylo jednoduché a přesahovalo míru, kterou by většina z nás považovala za schůdnou. Jsme tedy do procesu zasvěcení vtaženi samotnou silou vesmíru.

O jednom adeptovi zasvěcení jsem slyšela na přednášce Manleyho Halla. Už si nepamatuji podrobnosti, ale důležité je poselství. Zasvěcovaný člověk byl umístěn pod zvon chrámu, který celý den a celou noc zvonil. Adept musel při neustálém zvonění sedět a učit se najít v sobě klid bez ohledu na to, co se dělo kolem něj. To je úchvatný příběh.

Představte si, jaký mír můžeme ve světě vytvořit, jakmile projdeme těmi těžkými iniciacemi, jež tu právě probíhají.

Ráda bych pro vás uvedla citát, podle nějž se snažím žít a který často používá Neville Goddard: „Celý svět jsi ty, vystrčený ven.”

Jaká část nás je vystrčená ven? Ta, která má v srdci lásku a mír bez ohledu na to, co se děje kolem, anebo svět zloby a strachu? Všichni máme volbu, v jakém světě chceme žít. Je to celé o vytvoření nádherné krajiny, která je skutečným odrazem naší krásy uvnitř i vně.

Úplněk bude 5 . května. Možná jsme neprošli hloubkami zasvěcení jako naši dávní předkové, ale všichni jsme zažili ztráty a poznali, jak léčivé může být světlo. Pojďme udělat posvátnou přípravu a pracovat uvnitř chrámu sebe samých. Představme si sílu slunce, jak nás inspiruje k tomu, abychom si dovolili se zbavit všeho, co nás od Zdroje odděluje a zazářit ve svém nitru svým vnitřním světlem a nechat se jím vyživovat. Potom, když budeme připraveni, nechme toto světlo svobodně proudit ven a po celé Zemi.

Pokud jste novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si  prosím na mé domovské stránce článek o úplňkových obřadech Tvoření světelné sítě lidí:  https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/czech/czech-ceremonies/.

Přivítejte se mnou Cristinu Ferreira jako naši novou překladatelku do portugalštiny. Je velkým požehnáním, že nám pomůže naši práci zprostředkovat portugalským čtenářům. Překládat Zprávy o proměnách stojí spoustu úsilí, tak prosím spolu se mnou poděkujme Cristině za její skvělou práci, již je ochotná dělat a rozšiřovat tím naše společenství. Přejeme jí všechno dobré, co jí život může nabídnout.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

 

Transmutation News – April 2023 – Czech

Zprávy o proměnách - duben 2023

Nemusíte být zrovna kdovíjakými pozorovateli života, abyste si všimli, že je to ve společnosti čím dál divočejší. Vždy jsem psala o tom, že život je nepřetržitá změna. Ale v průběhu mého života to vypadalo, že změny v přírodě i v životě mají jistý řád a dějí se v souladu se zákony přírody.

Pamatuji si, že když jsem se poprvé přestěhovala do Santa Fe v roce 1980, mohla jsem předpovídat počasí jako věštkyně. Věděli jsme, že první sníh se objeví kolem 31. října. Bylo nám jasné, že na jaře pak přijdou větry a budou nás všechny k zešílení otravovat neustálým prachem a alergiemi. Později na jaře sníh vždy zmizel. Pak jsme se samozřejmě zase potýkali se sezónním bahnem.  A letní monzuny, které následovaly poté, u nás každoročně začaly jako podle nataženého hodinového strojku.

A podívejte se, kde jsme teď. Jako příklad používám samozřejmě Santa Fe. Ale určité cykly v přírodě či v životě, na něž byste se mohli spoléhat, již neexistují. Vypadá to, jako kdyby se vše, co se děje, odehrávalo poprvé. Dokonce se zdá, že i energie v přírodě se nachází v čirém chaosu, zmítaná těmi nejzuřivějšími bouřemi a traumatickými událostmi, které se odehrávají po celé planetě.

Již jsem psala o tom, že zaznamáváme extrémní a rychlý růst, jak u zahradních rostlin a stromů, tak i u rostlin v přírodě. Ale pozornost musíme upřít také k vydatnému sněžení, sněhovým bouřím, tajfunům, hurikánům, zemětřesením, požárům a záplavám.

Příroda odráží ten neuvěřitelně chaotický stav, do něhož se lidé dostali. Míra oddělenosti, v  níž se lidstvo nachází, je prostě šílená. Lidé se pomátli. Boje, které vedeme ohledně viru, války, klimatu, naší kultury a našich přesvědčení jsou více než nezdravé a jsou v rozporu s přírodními zákony.

Dostává se nám tedy reflexe toho, jak moc jsme vyšinutí, když sledujeme, jak se chová příroda?  Všechno je propojené. A místo, kde se nacházíme, není ani v dobré, ani  harmonické.  

Co uděláme a jak se dostaneme zpátky k nějakému pocitu normálnosti? Zprávy o proměnách píši pro lidi praktikující spiritualitu. Neřeším zjevné politické ani společenské kroky, které můžeme učinit. Vím, že každý pracuje takovým způsobem, který jej baví, a že věnuje čas a energii důležitým projektům na ochranu našeho životního prostředí.

Považuji za důležité, abychom přezkoumali praktiky, které jsou součástí práce Léku pro Zemi a Léčení  duchovním světlem. Nechci je zde všechny vypisovat. Během našich společných dvaceti let jsem souhrn z práce Léku pro Zemi napsala už stokrát, kdykoliv jsme čelili velkým výzvám.

Níže však sdílím řadu otázek, nad nimiž se můžete zamyslet. Každá otázka, kterou vám předkládám k reflexi, je součástí práce Léku pro Zemi.

Moje kniha Lék pro Zemi: Jak transmutovat osobní a environmentální toxiny je skvělým zdrojem. Tato výjimečná kniha, poněkud esoterická a s výjimečným kouzlem mezi řádky, zrodila tuto práci. Ona a Záchrana ztracené duše: Uzdravování roztříštěného já jsou považovány za moje nejuznávanější knihy.

Lék pro Zemi je tak mocná kniha, že mě její síla málem stála život, když jsem ji psala. Ale stav, do kterého mě přivedla, stál za to.

Pokusila jsem se tuto práci vice zpřístupnit prostřednictvím:

Šamanské nástroje (The Shamans Toolkit)

Mentální detoxikace. Jednoduché techniky pro osobní transformaci

Kráčím ve světle. Každodenní podpora šamanského života. V této knize jsem sepsala celý trénink Léku pro Zemi.

Moje aplikace Jak léčit myšlenky vás na každodenní bázi udrží v pracovní zóně Léku pro zemi

Také mám tyto kurzy:

Léčení duchovním světlem je filmový záznam z celého workshopu Léku pro Zemi, který jsem vyučovala v Estes Park v Coloradu

https://product.soundstrue.com/healing-with-spiritual-light/?sq=1#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=e629fb5a

Duchovní imunita je kurz, který jsem učila online na platformě Shift Network.

Šamanské praktiky pro Duchovní imunitu: https://shiftnetwork.isrefer.com/go/spSI/ingerman/

Sylvia Edwards laskavě sestavila seznam obřadů, které byly až doposud sdíleny na webové stránce v sekci Šamani jsou zahradníky energií. Níže se nachází odkaz na tuto stránku. Zde naleznete všechny minulé nahrávky s popisky.

Děkuji Ti, Sylvie, za to, že jsi nám věnovala tento seznam:

https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

Nezapomeňte take navštívit naši facebookovou stránku Šamani jsou zahradníky energií, kam můžete vkládat inspirativní příběhy a obrázky a také se osvěžit vším, co naše komunita sdílí. K facebookové skupině se můžete připojit na https://www.facebook.com/groups/991720834662313. Heslo zní : “Transfiguration”.

Zcela v tuto práci věřím. Ale nikdy jsem neměla pocit, že jsme jako komunita vstoupili do jejího plného potenciálu a hloubky – kvůli tomu, že nás život rozptyluje. Kázeň potřebná k tomu, abychom viděli zázraky, jež jsou součástí této práce, souvisí s tím, jak dokážeme každodenně používat cílenou soustředěnost.

Potřebujeme disciplínu, abychom do naší praxe naplno vnesli záměr, lásku, jednotu, soustředění, zacílení, harmonii a představivost. To je recept na vytváření zázraků, který je vyučován v práci Léku pro Zemi.  

Cítíte, že jste zcela v jednotě se Zdrojem? Nebo potřebujete opětovně vykonat cestu ke svému stvoření, abyste viděli, jaké množství lásky k němu vedlo? Jste Zdrojem vedeni tak, abyste mohli vytvářet zázraky, stejně jako to dělá on sám?

Jaká vibrace prostřednictvím slov vyzařuje z vašich úst, z vašich myšlenek a denních snů? Používáte slova k tomu, abyste si žehnali anebo sebe a druhé proklínali?

Jak hluboko jde vaše transfigurační práce? A pokud nejde do hloubky, proč?

Spojili jste se se svými předky a potomky?

Máte na paměti všechny praktiky a obřady, které vám umožní zrealizovat své největší sny?

Jak živoucí jsou vaše neviditelné smysly? Pokud nejste zaujatí životem a plně naživu, v jakém světě to žijete?

Pokud jste se o rovnodennosti vydali na cestu k vládkyni či vládci vašich denních snů, zaměřili jste se skutečně na to, co vaše práce postrádá? Jaké změny ve svém životě jste po vykonání této cesty udělali?

Jaké spojení máte s duchem místa, kde žijete, se živly a přírodními bytostmi?

Následujete mapu znamení, která se vám každý den objevují?

Jaké energie živíte svou každodenní praxí? Využijte svou představivost k nakreslení mapy života, založené na energiích, které používáte. Energie, kterými se sytíte, vytvářejí život, který žijete.

Jaké životní energie nasáváte? Je dobré, abyste se na tohle podívali a uvědomili si, co se stane, když absorbujete jedovaté energie.

Měli byste udělat rozhodnutí, že se touto prací budete nyní zabývat. Chystám se tyto principy učit ve svém vlastním online kurzu, který nabídne způsoby, jak je otestovat a skutečně je procvičit z nejvyššího světelného bodu, který v sobě máme.  Představuji si, že tento kurz budu učit v červnu.

Měsíc bude v úplňku 6. dubna. Začněte s přípravou prostoru, v němž uskutečníte naše úplňkové obřady. Ujistěte se, že jste se pečlivě připravili prováděním jakékoliv  duchovní činností, která dostatečně odstraní vaše ego z cesty tak, abyste mohli mít silný a přímý kontakt s božským uvnitř i vně. Jakmile budete připraveni, proveďte svou transfigurační práci s vědomím, že jste spojeni s dalšími v tisícihlavém kruhu. Přijměte rozhodnutí, že tam se všemi ostatními stanete zcela rovnoprávně a vyzařujte světlo a lásku z nejhlubšího místa svého ducha.

Pokud jste novým čtenářem Zpráv o proměnách, navštivte prosím Tvoření světelné sítě lidí, kde si můžete přečíst pokyny, jak pracovat společně v kruhu.

Mějte na paměti, že studovat život neznamená jej žít, a že takový život nemá žádné kouzlo. Ponořte se zcela do otázek, které jsem v tomto newsletteru položila, žijte svůj život a vložte do něj víc kouzla.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Alexandra Brabcová. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – March 2023 – Czech

Zprávy o proměnách - březen 2023

Čas pádí ještě rychleji a vtáčíme se do dalšího ročního období. Myslím, že v mnoha oblastech našeho života se začínají věci dít vskutku svižně. A mám pocit, že všechny ty dnešní výzvy týkající se zdravotního stavu a klimatických změn nás tlačí na cestu léčení, abychom mohli některé z těch záležitostí, jež se nám dějí, už nechat za sebou.  

Letošní rok je pro mě rokem, kdy jsem se rozhodla sama vyrazit na cestu léčení. Už čtyřicet let vytvářím pro ostatní léčivé cesty, po kterých se mohou vydávat. Nyní jdu sama po jedné z nich. A během ní ke mně přicházejí prostřednictvím e-mailů, FB i dopisů zprávy od mnohých z vás, že se vaše cesty léčení velmi zrychlují a vede to k rapidním změnám ve vašem duchovním vývoji.

To vyžaduje hluboký ponor jak do rodových, tak i osobních traumat, která neseme ve svých tělech, a jejich propouštění. Mnozí z vás tak činí skvostnými způsoby a mne to velmi těší.

Podle korespondence, která se ke mně dostává, se mnozí z nás potýkají s problémy s imunitou a toxicitou pocházejícími z životního prostředí. Jsem přesvědčena, že podstatou úspěšného léčení je odložení břemen, která se vůči našemu tělu chovají toxicky. Je třeba provádět transfigurační techniky, jako je třeba Lék pro Zemi, a věnovat se frekvenci našich slov, myšlenek a denního snění.

Chcete-li vědět, co se to ve vašem životě děje, sledujte frekvence, ve kterých žijete. Kráčíte po cestě utrpení, anebo po cestě léčení?

Spolu s Isis jsem procházela úmluvy, které jsem uzavřela, abych žila život utrpení. A skrze cesty jsem si připomněla, že zhruba v mých čtyřiceti letech mě Isis učila, že v tomto životě nemusím trpět, abych rostla. Jsou i jiné způsoby růstu.

A já jsem se pak skutečně posunula do frekvence, v níž se život žije z místa radosti. Ovšem stejně jako se v přírodě střídají různá období a fáze a jako je i život neustálou změnou, ani já se v této frekvenci neudržím nepřetržitě.

Zkoumám tedy znovu stoupající frekvence, což je klíčové jak v praxi Léku pro Zemi, tak při Léčení duchovním světlem – jde o práci s beztvarými energiemi vysokých frekvencí se záměrem transmutace a léčení.

Pokud jde o mě, došla jsem k uvědomění, že jsem sama sobě přinášela slovy, myšlenkami a denním sněním spíše prokletí než požehnání. Nahlédla jsem to, když jsem nějakou dobu sledovala vnější události, které mi škodily. Byla jich spousta. Ale také jsem se musela postavit čelem k tomu, že si svou cestu léčení blokuji tím, jak hovořím a jak uvažuji.

Po mnoho let jsem vedla setkání s praxí Léku pro Zemi. Jeden rok jsem byla skupinou vyzvána, abychom se podívali, jak by se dalo v této práci pokročit hlouběji. Vedla jsem k tomu cestu společně s Isis. Sdělila mi, že tato práce nikam hlouběji jít nemusí. Transfigurační práce má tak vysokou frekvenci, jaká je jen možná. Ale zásadní je, aby lidé tyto praktiky ŽILI. Neustále hledáme další a hlubší techniky, aniž bychom si plně osvojili ty, které už známe.

Pro mě celý obraz další fáze léčení začal dávat smysl, když jsem pochopila, že je třeba se zbavit posvátných rodových úmluv, jež jsem kdysi uzavřela ohledně nutnosti žít život utrpení. A také musím svou vlastní duchovní práci pozvednout na vyšší frekvenci, aby mohlo dojít ke skutečnému vyléčení. Toto uvědomění mi ukazuje cestu, kudy jít dál. 

Nedávno jsem psala na facebook status o rychlém růstu, který vidím v přírodě. Naše jabloň pučela celou zimu a nyní vypučela v mrazivém počasí i planá jabloň. Pokojové rostliny v mém domě se chovají, jakoby bylo jaro. Když jsem tento post publikovala, ozvala se mi spousta lidí z celého světa, kteří tento rychlý růst též pozorují.

Přichází mi k tomu spousta myšlenek a vhledů. Jako pro nás podstatné však v tom vidím to, že ačkoli jsme životem velmi zkoušeni, dochází na základě práce, kterou všichni děláme, opravdu k rychlému růstu. To nás ovlivní na mnoha různých rovinách. Také můžeme sledovat, s jakou silou příroda odolává a čelí překážkám a pak na nich roste. Ponoříme-li se do vnitřní síly, kterou všichni máme, získáme více nástrojů. Nevěřím totiž, že by vesmír špatně odhadl naše možnosti, když se nás snaží naučit lepším způsobům života a chování.

V poslední době jsem se velmi zaměřila na to, jak hluboce sama praktikuji medicínu Lék pro Zemi. Tato praktika je mým životem a žiji jí. Ale také bývám někdy rozptýlena a přistihnu se, že se nesoustředím na frekvenci svých slov, myšlenek a denních snů. Jakákoli frekvence se objeví v komunikaci se sebou samou nebo s ostatními, to se okamžitě manifestuje. Toto se nás starověcí duchové snaží naučit.

Tento měsíc tedy můžete cestovat či meditovat pouze se záměrem setkat se s paní či pánem vašich snů. Jakmile tam budete, posaďte se na nějakém krásném místě v přírodě a promluvte si s těmito vlídnými, láskyplnými duchy o tom, co tvoříte z frekvencí, ve kterých komunikujete. Co okamžitě manifestujete ve svém životě? A pak s nimi proberte, jak byste to mohli změnit.

Pro jarní rovnodennost mi Sylvia Edwards pomohla natočit cestu, kterou můžete provést buď přesně v ten den, nebo kdykoli vám to bude vycházet a budete se moci plně věnovat práci se záměrem a celým srdcem. Můžu vám říct, že když každý udělá svou práci, tak to opravdu velmi příznivě změní váš život i svět. Nyní totiž lidé často jen surfují po internetu a účastní se online kurzů, ale nedělají skutečnou práci.

Pokud nemluvíte anglicky, řiďte se během této cesty instrukcemi, které jsem popsala výše.

Zde je odkaz, na kterém se můžete připojit k cestě:  https://www.youtube.com/watch?v=GVFUcKV1blg

Jen abyste věděli, uvažuji o vlastním online kurzu, který by se zaměřoval na materiál z praxe Léku pro Zemi a na to, jak ho v našich životech dovést na vyšší frekvenci. Tento kurz se nebude realizovat skrze organizaci, ale vypisuji ho soukromě. Více informací posdílím, až se více zorganizuji a budou známy konkrétní detaily.

Úplněk bude 7. března. Při všech tragédiích, jichž jsme svědky, pojďme zaměřit svoji koncentraci a pozornost na nastartování naší transfigurační práce a přesun k beztvarým božským energiím, abychom z pozice vyšších frekvencí umožnili naší lásce a světle plynout lehce a přinášet úžasnou milost (“amazing grace”) na všechna místa na Zemi, která právě chceme podpořit.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím text Tvoření světelné sítě lidí na mé domovské stránce – jsou tam pokyny k našim úplňkovým obřadům.

Sylvia Edwards laskavě sestavila seznam všech obřadů, které jsem dosud na stránce Šamani jsou zahradníky energií sdílela. Níže na ni najdete odkaz. Jakmile tam budete, klikněte na Resources a najdete všechny minulé nahrávky s popisy (v angličtině). Děkujeme Sylvii za tento seznam:

https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

Přeji spolu s vámi všem v našem kruhu slavnostní čas rovnodennosti a hluboce smysluplný čas učení.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – February 2023 – Czech

Zprávy o proměnách – únor 2023

Na svou facebookovou stránku jsem napsala příspěvek o tom, jak vnímám proces, ve kterém se nacházíme. Na globální i osobní úrovni jsme zahájili proces roztrhání. To může nějaký čas trvat, jelikož je třeba odstranit vše, co je nemocné a narušuje rovnováhu, tak aby byl prostor pro nový stav  jasného vědomí, který v nás bude moci narůstat. Přichází evoluční stádium, k němuž se mnoho z nás přibližuje a mnozí se jej pokoušejí dosáhnout.

Ničení a odstraňování zátěže všeho nefunkčního v našich životech, stejně jako roztrhání v globálním měřítku, je mocný proces. Je to silná iniciace, která nás zcela mění. Osvojujeme si nové mravy a hodnoty. Poté, co iniciace proběhne, cítíme větší spojení se Zdrojem a světlem.

Jakmile je iniciace za námi, přichází znovuzrození, i když jsme stále naživu. Zde dostáváme nové příležitosti a možnosti, protože procházíme životem s jiným vnímáním a uvědomujeme si jak iluzi, do níž se chytáme, tak pravdu o důvěře ve Zdroj, který se nachází uvnitř i vně nás samých.

V našem případě, přinejmenším u většiny z nás, však období rozpomínání ještě nezačalo. Ocitáme se ve stadiu čekání, ale lidé v západní kultuře na nic čekat nechtějí. Máme sklon vyhledávat okamžité uspokojení a vydáme-li se na duchovní cestu, chováme se na ní tak trochu ve stylu ADHD. Jak rychle dosáhnu duchovního osvícení, když se přihlásím do toho a toho kurzu?

Ve skutečnosti již duchovně osvícení jste. A vždy jste byli. V procesu rozpomínání jsme vlastně znovuzrozeni do svého skutečného já, které si pamatuje, že jsme stále v jednotě se zdrojem a nic nám nemůže ublížit.

Období čekání pro nás není příjemné. Abychom ten proces uspíšili, chceme něco UDĚLAT. Jenže zde nelze nic dělat. Jediné, co můžeme v této době vykonat, je vydat se do svého vnitřního světa a pohlédnout na to, kolik strachu, vzteku a traumat v sobě držíme. Hledejme způsoby, kterými můžeme s pomocí obřadů uvolnit to, co již nepotřebujeme. Máme k dispozici celý seznam ceremonií, které jsme spolu v posledních dvou letech prováděli.

Sylvia Edwards velkoryse sestavila seznam obřadů, které byly až doposud sdíleny na facebookové stránce v rámci rubriky Šamani jsou zahradníky energií. Níže se nachází odkaz na tuto stránku na mém webu. U každého obřadu je uvedeno, čeho se týká. Děkuji Ti, Sylvie, že jsi nám věnovala tento seznam: https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

Dovolme si snít o tom, čemu kráčíme v ústrety. Nechme svou představivost, aby nás zavedla do krásných dimenzí, do nichž můžeme vstoupit a nalézt v nich více jednoty a míru. Jinak nás naše představivost může vést do oné noční můry, kterou v současnosti prožíváme.

Mnoho lidí se v této době věnuje léčení svých zranění z minulosti, a když pak přijde správný čas pro rozpomnění, jejich znovuzrození je mimořádné. Volba je na silách vesmíru a božských bytostech, které s námi spolupracují jako nápomocní duchové.

Ano, nacházíme se nyní v čase čekání, v mezičase. A chceme tento mocný čas využít moudře. Podnikejte cesty, choďte na terapie, pracujte s šamanskými praktiky, jejichž seznam najdete na www.shamanicteachers.com, případně si vyberte průvodce, kterého znáte ve své komunitě.

Čím více zátěže odhodíme, tím lépe můžeme tvořit výživný vnitřní svět, v němž lze vysazovat nové sny pro naše rozpomenutí.

Dostala jsem od duchů sdělení: „Učiň svůj čas smysluplným, a budeš mít smysluplný život“.

Čemu jdete v Novém roce vstříc, co může vašemu životu přinášet smysl? Co uvolňujete, abyste byli dostatečně odolní a mohli se zapojit do života s novým vědomím? Čeho se zbavujete, když přetváříte své vnitřní utrpení na vnitřní světlo a mír?

Když se nacházíme ve fázi čekání a nemáme jasno v tom, jaký bude další krok, jsme netrpěliví. Zatímco čekáte, zůstaňte v klidu, reflektujte, přijímejte sílu slunce a živlů. Pracujte na sobě.

Po nějaké době se přestanete zabývat tím, že jste v období vyčkávání, a uvědomíte si, že jste vstoupili do nádherného toku života.

Úplněk bude 5. února. Vytvořte si posvátný prostor, kde můžete setrvat v tiché reflexi. Můžete pocítit potřebu bubnovat, zpívat, tančit či chřestit, abyste pozvedli svoje lidství na úroveň duchovní bytosti naplněné světlem. Pokud se budete chtít věnovat transfigurační práci, dělejte ji s vášní a skutečnou touhou sdílet a dostávat lásku. Vyzařujte své světlo stejně jako zářící hvězdy, měsíc nebo slunce. Dovolte každé pídi Země, aby přijímala světlo vysílané naším kruhem.

Pokud jste novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si  prosím na mé domovské stránce článek Tvoření světelné sítě lidíhttps://www.sandraingerman.com/transmutation-news/czech/czech-ceremonies/

 Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Alexandra Brabcová. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – January 2023 – Czech

Zprávy o proměnách Leden 2023!!

Vítejte všichni v roce 2023! Zvládli jsme to, přinejmenším doposud.  Na jaké bláznivé cestě se to všichni nacházíme.  A to, oč se pokouší život, je opět nás spojit s láskou, péčí, vnitřním i vnějším Zdrojem, úctou a respektem k sobě samým a k veškerému životu.

V uplynulých několika měsících jsem psala o praktikách které jsem dělala, abych se navrátila do stavu takové vnitřní síly, abych se mohla ponořit ještě hlouběji do své spirituální práce. Zjistila jsem, že závoje mezi světy jsou právě nyní docela tenké, a že je zde mnoho podpory pro hlubší ponor do toho, co nás pohání, z jakých částí našeho života unikáme a kam se chceme rozběhnout nebo čemu jít v ústrety. Jaký stav vědomí chceme ve skutečnosti projevit?

Já sama mám pocit, že cestuji do své vnitřní psyché hlouběji než kdykoliv dříve. Je pro mě tak překvapující,  jak jsem naučila zacházet se všemi traumaty svého života a částmi mne samé, které jsem musela skrýt před sebou i před světem. V mé vnitřní krajině se nacházejí místa, na která jsem si nikdy neudělala čas, abych je navštívila a jen tak zde poseděla a zjistila, jaké péče je pro skutečné zdraví  zapotřebí. Co mé tělo potřebuje, jak může moje mysl podpořit moje léčení a mou tvořivost namísto toho, abych se pouze zaplétala do strarých myšlenek.

Někteří z nás se vymaňují z rozštěpení a učíme se, jak růst v nové bytostí, jimiž jsme se stali. A to vyžaduje čas. Začněte tedy nový rok tím, že si stanovíte záměr přesunout některá ze svých dobrodružství ve vnějším světě do vnitřního světa, v němž můžete objevit skryté části sebe samých. A zeptejte se jich, co potřebují k tomu , aby se uzdravily a spojily s vaším vnitřním světlem a se Zdrojem, kde se vám může dostat  maximální ochrany a zdrojů výživy pro vaše léčení.

Snažíte se vyvážit čas strávený vnějšími činnostmi a nacházíte způsoby, jak svůj svět na chviličku zastavit a ponořit se dovnitř, na místo v sobě, kde leží poklad vás samých. Přesto jste možná ještě nezískali přístup ke své skutečné moci či síle, jež čeká na možnost udělat další krok kupředu na cestě vašeho vývoje.

Stejně jako je zde v této době na Zemi mnoho utrpení, je zde i magie, která se projevuje v důkladných lekcích, jichž se nám dostává od vesmíru. My jsme ale tvrdohla a vzdorujeme. Ve skutečnosti se nám vesmír pouze pokouší pomoci, abychom nalezli  uvnitř sebe místo, kde sami sebe bezpodmínečně milujeme a dovolujeme této lásce, aby byla energií, která vede naše chování a skutky.

Pozorujte, jak se tento stav ryzí vnitřní lásky stává vašim největším léčitelem.

Jak víte z práce Léku pro Zemi, já opravdu cítím, že jednoduchá praxe pozorování našich myšlenek a denního snění je rozhodující pro to, kde se nyní nacházíme. Pokud se totiž otevřete novým frekvencím, ale udržujete energii svých nejtemnějších myšlenek a denních snů a lpíte na nich, jaké výsledky podle vás z tohoto způsobu bytí ve světě vzejdou?

Na Den díkuvzdání jsem se rozhodla napsat  příspěvek o síle slov. Líbilo se mi, co ze mne vyplynulo a výňatek z mého příspěvku zde sdílím:

“Slova jsou magická. A vy znovu a znovu zaznamenaváte, jak vám sděluji, že šamani jsou zahradníky energií. Šamani vezmou slova a rozloží jejich formu na energii a na frekvenci, kterou slovem přivoláváte do svého života.  Často si totiž neuvědomujeme, co si přivoláváme do svých životů a do společenství když mluvíme. Slova jsou semena, ze kterých rostou rostliny. Jaké rostliny pěstujete ve své vnitřní zahradě?”

Myslím, že by pro vás mohlo být zajímavé zkoumat energii za slovy, která používáte, když mluvíte o děkování.

Nejsnazší  cestou, jak to udělat, je jít ven do přírody a představovat si, jak říkáte různá slova, která obsahují energii výrazů „vděčnost“ a „děkuji ti“. A prožijte si energii, kterou přivoláváte. Zakoušejte ji a syťte jí své buňky stejně jako to děláme, když přijímáme světlo při své transfigurační práci.

Nebo můžete vykonat šamanskou cestu do přírody, při níž budete zkoušet říkat slova nahlas a pozorovat energetický tanec, který vytvářejí.

Ślova, která vyslovujete, by vás měla nabíjet energií a vyživovat. A když potom mluvíme o vděčnosti, může to pro vás mít hlubší smysl. Začněte si zaznamenávat slova, která chcete začlenit do své každodenní slovní zásoby. Když se nadechnete jejich energií, měla by ve vás vyvolávat stav klidu, radosti, úžasu, inspirace, naděje. Vaše slova by měla být vždy požehnáním, a nikoli prokletím, ani pro vás, ani pro někoho jiného.

Zaznamenejte si slova, která chcete říct v rozhovorech během dne a která do vašeho života přivolají ty nejkrásnější energie.

Pro mne je vše o tom, že zkoumám, jak plynu s proudem života a jaké provádím praxe, které mě s řekou a proudem života, kde si přeji být, dostávají více do souladu. Je to zkrátka dobrý pocit, když to takhle děláme, a zázraky se začnou dít.

Nedávno jsem do google zadala dvě položky, které jsem hledala. Tyto dvě zcela různé položky, které jsem potřebovala najít, se zázračně objevily ve vyhledávací liště, a tím mi ukázaly, že když plyneme s proudem, tak pro nás zázraky vyrobí dokonce i google.

Zázraky se dějí, když zůstáváme v proudu. Jak jste na tom s vaším vlastním plynutím v proudu? Uklidní vás, když ve své mysli ztišíte to nekonečné tlachání o tom, co všechno nejde dobře?  Odevzdáváte se láskyplné síle vesmíru, která vám může pomoci, abyste opět v proudu života našli svoje místo? Jak jste  nyní flexibilní? Vychází teď na povrch vaše snaha mít věci pod kontrolou? Právě nyní nemáme nad svými životy příliš kontrolu. Na to, abychom s nimi bojovali, jsou přílivy vod příliš silné. Místo toho, abychom dupali nohama do země a říkali vesmíru – nemůžeš mě přimět k tomu se změnit, musíme jít tam, kam nás život vede.

Měli bychom si tyto vydatné otázky položit, protože vstupujeme do nového roku, v němž můžeme zažít spoustu osobních zázraků a vytvořit si hlubší spojení se sebou samými a se zbytkem života.

Pokud opustíme svou připoutanost k hutnému kolektivnímu poli ve světě 3D a uděláme si čas na svou osobní práci, přemístíme se do prostoru skutečné magie.

Po uplynulé dva roky jsem pro vás každý měsíc s potěšením vytvářela nahrávky. Sdílení těchto obřadů se dělo s požehnáním od několika mých učitelů na www.shamanicteachers.com. Nyní, kdy za sebou máme dva roky cest a obřadů, jsem se rozhodla si udělat malou přestávku. Mohla bych vést obřad u příležitosti rovnodennosti a slunovratu, ale máme pro obřady tolik zdrojů. A pokud ucítím volání, obřad pro vás natočím.

Sylvia Edwards velkoryse sestavila seznam obřadů, které byly sdíleny až doposud ve Zprávách o proměnách. Níže se nachází odkaz na tuto stránku na mém webu. Po kliknutí na odkaz zde naleznete všechny minulé nahrávky včetně jejich popisu.

Děkuji Ti, Sylvie, za to, že jsi nám věnovala tento seznam:

https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

První úplněk nového roku oslavíme 6. ledna. Připojte se prosím ke mně a využijte přípravné práce k tomu, abyste se dostali do skutečně rozšířeného stavu vědomí?. Píše mi mnoho lidí, kteří cítí, že jejich transfigurační práce jde hlouběji, což je pro ty z nás, kteří už nějakou dobu praktikujeme, přirozené. Cítím ale také, že dochází k posunu v energiích, které právě teď podporují naši práci. Je to jako bychom díky neustálé, nepřetržité disciplíně a soustředění více vystupovali z 3D světa.

V šamanských kulturách bylo velmi důležité úzce spolupracovat s měsícem a s hvězdami. Lidé v nich vždy chápal jaký mají na naše životy vliv.  Dopřejme si čas na oslavu úplňku,  s jeho silou a spojme se, abychom vytvořili nádhernou světelnou síť lidí, která se rozprostře napříč Zemí a pronikne skrze ni, aby do sítě života vetkala světlo a kouzlo. Zažijte hluboce v jádru bytí zlaté světlo měsíce, hvězd a slunce, něco z něj do sebe nasajte a také jej nechte ze sebe vyzařovat napříč sítí života.

Pokud jste novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím na mé domovské stránce Vytváření lidské sítě světla.

S potěšením vám oznamuji, že Alexandra Brabcová začala pomáhat s překlady Zpráv o proměnách do češtiny. Uctěme Alexandru, která je tak oddaná práci, kterou spolu děláme, že pomáhá druhým dozvědět se nástrojích, které sdílím ve svém měsíčním sloupku. Spojme svá srdce, abychom dali Alexandře požehnání pro její život a pro nový rok. Kéž zažije všechno dobro, které život nabízí.

Prosím, připojte se ke mně a popřejte našemu světlem naplněnému kruhu rok, ve kterém poznáte lásku a sílu Zdroje, budete důvěřovat božskému načasování a zažívat dobrotu života!

Copyright 2022 Sandra Ingerman.
Překlad Alexandra Brabcová. Všechna práva vyhrazena.


Announcements:

I am feeling a bit schizophrenic about my schedule and life. I do need to time to regenerate. At the same time, I seem to be actively searching out a center for teaching a Two-Year Training in Advanced Healing.

 For now, if you want to go further with your work, please work with one of the teachers I trained listed on www.shamanicteachers.com. They teach all the courses I teach as well as some of their own.

I am simply taking a break to regenerate. I have not taken time off to do this in 40 years!! It is very hard for me as my workshops are large and I am not sure how to do in person workshops with the Covid moving around so much. I know many teachers are teaching in person. I have not received a green light to yet. But I am missing teaching in person workshops so I will figure something out. 

You can get amazing training so you can work in the world with clients and potentially be listed on my website www.shamanicteachers.com. But you need to be flexible about working with someone other than me.

The Healing Your Thoughts app is officially out, and you can purchase it on the Apple App Store  or Google Play Store. I am getting fabulous feedback! I have been using the original app Transmutation since 2004 and now the updated app Healing Your Thoughts and it is something I count on to change my mood as I asked to be notified every two hours to stop and reflect on what I am thinking about and transmute any negativity I am focusing on. There is a one time fee of $1.99 and there is no sign in It is as simple as apps come!

There are teachers on www.shamanicteachers.com who are teaching in person trainings, online advanced shamanic healing methods trainings with really small groups so everyone can be observed in their work, and there are hybrid courses of a mixture of online and person trainings. Due to the intimate size of the group participants are getting some of the best shamanic healing than have seen in past workshops.

I still have Evergreen Courses that are already recorded on Journeying and other topics. Check out my Training page for further information. And you have all received my dedicated email that all my Shift Network courses are now all digital and can bought by you to learn from at any time. “The Dark Night of the Soul” is such a powerful course and has great tools to get you through challenging times. And “Healing with Spiritual Light” produced by Sounds True and “Spiritual Immunity” produced by the Shift Network are my Medicine for the Earth and Spiritual Light trainings in an online format.

There is a fabulous course on working with Nature which is one of my favorites “Shamanic Journeying with the Spirits of Nature”.

On www.shamanicteachers.com you can find shamanic practitioners from all over the world who trained with me who are doing remote healings right now. And many are working with people in person. And I have been training brilliant teachers since 2004, and you can find online workshops and in person workshops by visiting the website.

Please check out my books and audio programs. I have received such great feedback, and they include information and exercises I teach in my workshops. All my books sell well. But if you haven’t check out Walking in Light and The Book of Ceremony. You might be missing some valuable shamanic tools and practices you can use in your life to receive guidance, healing, and to honor all the transitions and changes in life.

And don’t forget to visit our Shamans are Gardeners of Energy Facebook page to post inspirational stories and images and also to be uplifted by what our community is sharing. To join the Facebook group Shamans Are Gardeners of Energy, go to: https://www.facebook.com/groups/991720834662313. The password is “Transfiguration”.

And of course Renee Baribeau and I have a popular podcast called the Shamans Cave. People love it!! I love doing the podcast with Renee!  Join us! Subscribe on ShamansTV.com. And subscribe on You Tube! Our show had completely taken off on You Tube, Buzz Feed, and Apple. We are getting the most amazing feedback on our podcast! I can’t believe the emails we are getting. People so appreciate our wisdom, humor, experience especially during these times.

And if you have a topic you wish for us to address you can email shamanscave@gmail.com. I will receive your email and the topic is appropriate Renee and I will discuss it.

A few years ago I had the opportunity to meet Marci Shimoff the author of best selling books that teach about happiness, success, and unconditional love. Then she invited me to present a guided journey and the rest is history. I became a huge fan of the Marci Shimoff, Dr. SueMorter, and Lisa Garr. I love their work, and I am happy to refer anyone to their Year Long Course in Miracles. I know a lot of people who signed up for their previous courses, and they loved the course.

To begin check out their ebook to get a sense if you would like to work with these extraordinary teachers and guides.

Live your life in The Miracle Zone! Step #1 – STOP these 4 unconscious mistakes that are keeping miracles from showing up in your life. Follow Marci Shimoff, Dr. Sue Morter, and Lisa Garr’s easy-to-follow steps in their new ebook.

https://au384.isrefer.com/go/ebook/grace

Mirabai Starr is one of my favorite writers and teachers. She is tapped into an incredible well of wisdom and wants us to be tapped into our own wisdom also. As she says:

A caterpillar has to completely digest itself… dissolving entirely into a liquid state before it develops its beautiful new butterfly body. And even then, their wings are initially soft and droopy, which delays their ability to take flight.

Mirabai Starr, interspiritual teacher and innovative translator of the mystics, gently holds this as a metaphor for the human experience and the continual evolution of the soul.

This newsletter came out after Mirabai’s free introductory call. But you still have time to register for her workshop.

You can register here for The Holy Emergence of Your Everyday Mystic: Lean Into the Awkwardness of Transformation to Reveal Your Brilliant Butterfly Within: https://shiftnetwork.infusionsoft.com/go/he/ingerman

I recently had the pleasure to be interviewed by Donald Altman.
https://kboo.fm/media/112900-walk-light

Donald Altman, M.A., LPC, Psychology Today Practical Mindfulness Blog
International Speaker, Mindfulness Consultant & Trainer
Past Vice President, The Center for Mindful Eating

Coming Feb. 1, 2023: Travelers, a Mystical Odyssey of Hope, Healing and Renewal

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.