Transmutation News – February 2023 – Czech

Zprávy o proměnách – únor 2023

Na svou facebookovou stránku jsem napsala příspěvek o tom, jak vnímám proces, ve kterém se nacházíme. Na globální i osobní úrovni jsme zahájili proces roztrhání. To může nějaký čas trvat, jelikož je třeba odstranit vše, co je nemocné a narušuje rovnováhu, tak aby byl prostor pro nový stav  jasného vědomí, který v nás bude moci narůstat. Přichází evoluční stádium, k němuž se mnoho z nás přibližuje a mnozí se jej pokoušejí dosáhnout.

Ničení a odstraňování zátěže všeho nefunkčního v našich životech, stejně jako roztrhání v globálním měřítku, je mocný proces. Je to silná iniciace, která nás zcela mění. Osvojujeme si nové mravy a hodnoty. Poté, co iniciace proběhne, cítíme větší spojení se Zdrojem a světlem.

Jakmile je iniciace za námi, přichází znovuzrození, i když jsme stále naživu. Zde dostáváme nové příležitosti a možnosti, protože procházíme životem s jiným vnímáním a uvědomujeme si jak iluzi, do níž se chytáme, tak pravdu o důvěře ve Zdroj, který se nachází uvnitř i vně nás samých.

V našem případě, přinejmenším u většiny z nás, však období rozpomínání ještě nezačalo. Ocitáme se ve stadiu čekání, ale lidé v západní kultuře na nic čekat nechtějí. Máme sklon vyhledávat okamžité uspokojení a vydáme-li se na duchovní cestu, chováme se na ní tak trochu ve stylu ADHD. Jak rychle dosáhnu duchovního osvícení, když se přihlásím do toho a toho kurzu?

Ve skutečnosti již duchovně osvícení jste. A vždy jste byli. V procesu rozpomínání jsme vlastně znovuzrozeni do svého skutečného já, které si pamatuje, že jsme stále v jednotě se zdrojem a nic nám nemůže ublížit.

Období čekání pro nás není příjemné. Abychom ten proces uspíšili, chceme něco UDĚLAT. Jenže zde nelze nic dělat. Jediné, co můžeme v této době vykonat, je vydat se do svého vnitřního světa a pohlédnout na to, kolik strachu, vzteku a traumat v sobě držíme. Hledejme způsoby, kterými můžeme s pomocí obřadů uvolnit to, co již nepotřebujeme. Máme k dispozici celý seznam ceremonií, které jsme spolu v posledních dvou letech prováděli.

Sylvia Edwards velkoryse sestavila seznam obřadů, které byly až doposud sdíleny na facebookové stránce v rámci rubriky Šamani jsou zahradníky energií. Níže se nachází odkaz na tuto stránku na mém webu. U každého obřadu je uvedeno, čeho se týká. Děkuji Ti, Sylvie, že jsi nám věnovala tento seznam: https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

Dovolme si snít o tom, čemu kráčíme v ústrety. Nechme svou představivost, aby nás zavedla do krásných dimenzí, do nichž můžeme vstoupit a nalézt v nich více jednoty a míru. Jinak nás naše představivost může vést do oné noční můry, kterou v současnosti prožíváme.

Mnoho lidí se v této době věnuje léčení svých zranění z minulosti, a když pak přijde správný čas pro rozpomnění, jejich znovuzrození je mimořádné. Volba je na silách vesmíru a božských bytostech, které s námi spolupracují jako nápomocní duchové.

Ano, nacházíme se nyní v čase čekání, v mezičase. A chceme tento mocný čas využít moudře. Podnikejte cesty, choďte na terapie, pracujte s šamanskými praktiky, jejichž seznam najdete na www.shamanicteachers.com, případně si vyberte průvodce, kterého znáte ve své komunitě.

Čím více zátěže odhodíme, tím lépe můžeme tvořit výživný vnitřní svět, v němž lze vysazovat nové sny pro naše rozpomenutí.

Dostala jsem od duchů sdělení: „Učiň svůj čas smysluplným, a budeš mít smysluplný život“.

Čemu jdete v Novém roce vstříc, co může vašemu životu přinášet smysl? Co uvolňujete, abyste byli dostatečně odolní a mohli se zapojit do života s novým vědomím? Čeho se zbavujete, když přetváříte své vnitřní utrpení na vnitřní světlo a mír?

Když se nacházíme ve fázi čekání a nemáme jasno v tom, jaký bude další krok, jsme netrpěliví. Zatímco čekáte, zůstaňte v klidu, reflektujte, přijímejte sílu slunce a živlů. Pracujte na sobě.

Po nějaké době se přestanete zabývat tím, že jste v období vyčkávání, a uvědomíte si, že jste vstoupili do nádherného toku života.

Úplněk bude 5. února. Vytvořte si posvátný prostor, kde můžete setrvat v tiché reflexi. Můžete pocítit potřebu bubnovat, zpívat, tančit či chřestit, abyste pozvedli svoje lidství na úroveň duchovní bytosti naplněné světlem. Pokud se budete chtít věnovat transfigurační práci, dělejte ji s vášní a skutečnou touhou sdílet a dostávat lásku. Vyzařujte své světlo stejně jako zářící hvězdy, měsíc nebo slunce. Dovolte každé pídi Země, aby přijímala světlo vysílané naším kruhem.

Pokud jste novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si  prosím na mé domovské stránce článek Tvoření světelné sítě lidíhttps://www.sandraingerman.com/transmutation-news/czech/czech-ceremonies/

 Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Alexandra Brabcová. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – January 2023 – Czech

Zprávy o proměnách Leden 2023!!

Vítejte všichni v roce 2023! Zvládli jsme to, přinejmenším doposud.  Na jaké bláznivé cestě se to všichni nacházíme.  A to, oč se pokouší život, je opět nás spojit s láskou, péčí, vnitřním i vnějším Zdrojem, úctou a respektem k sobě samým a k veškerému životu.

V uplynulých několika měsících jsem psala o praktikách které jsem dělala, abych se navrátila do stavu takové vnitřní síly, abych se mohla ponořit ještě hlouběji do své spirituální práce. Zjistila jsem, že závoje mezi světy jsou právě nyní docela tenké, a že je zde mnoho podpory pro hlubší ponor do toho, co nás pohání, z jakých částí našeho života unikáme a kam se chceme rozběhnout nebo čemu jít v ústrety. Jaký stav vědomí chceme ve skutečnosti projevit?

Já sama mám pocit, že cestuji do své vnitřní psyché hlouběji než kdykoliv dříve. Je pro mě tak překvapující,  jak jsem naučila zacházet se všemi traumaty svého života a částmi mne samé, které jsem musela skrýt před sebou i před světem. V mé vnitřní krajině se nacházejí místa, na která jsem si nikdy neudělala čas, abych je navštívila a jen tak zde poseděla a zjistila, jaké péče je pro skutečné zdraví  zapotřebí. Co mé tělo potřebuje, jak může moje mysl podpořit moje léčení a mou tvořivost namísto toho, abych se pouze zaplétala do strarých myšlenek.

Někteří z nás se vymaňují z rozštěpení a učíme se, jak růst v nové bytostí, jimiž jsme se stali. A to vyžaduje čas. Začněte tedy nový rok tím, že si stanovíte záměr přesunout některá ze svých dobrodružství ve vnějším světě do vnitřního světa, v němž můžete objevit skryté části sebe samých. A zeptejte se jich, co potřebují k tomu , aby se uzdravily a spojily s vaším vnitřním světlem a se Zdrojem, kde se vám může dostat  maximální ochrany a zdrojů výživy pro vaše léčení.

Snažíte se vyvážit čas strávený vnějšími činnostmi a nacházíte způsoby, jak svůj svět na chviličku zastavit a ponořit se dovnitř, na místo v sobě, kde leží poklad vás samých. Přesto jste možná ještě nezískali přístup ke své skutečné moci či síle, jež čeká na možnost udělat další krok kupředu na cestě vašeho vývoje.

Stejně jako je zde v této době na Zemi mnoho utrpení, je zde i magie, která se projevuje v důkladných lekcích, jichž se nám dostává od vesmíru. My jsme ale tvrdohla a vzdorujeme. Ve skutečnosti se nám vesmír pouze pokouší pomoci, abychom nalezli  uvnitř sebe místo, kde sami sebe bezpodmínečně milujeme a dovolujeme této lásce, aby byla energií, která vede naše chování a skutky.

Pozorujte, jak se tento stav ryzí vnitřní lásky stává vašim největším léčitelem.

Jak víte z práce Léku pro Zemi, já opravdu cítím, že jednoduchá praxe pozorování našich myšlenek a denního snění je rozhodující pro to, kde se nyní nacházíme. Pokud se totiž otevřete novým frekvencím, ale udržujete energii svých nejtemnějších myšlenek a denních snů a lpíte na nich, jaké výsledky podle vás z tohoto způsobu bytí ve světě vzejdou?

Na Den díkuvzdání jsem se rozhodla napsat  příspěvek o síle slov. Líbilo se mi, co ze mne vyplynulo a výňatek z mého příspěvku zde sdílím:

“Slova jsou magická. A vy znovu a znovu zaznamenaváte, jak vám sděluji, že šamani jsou zahradníky energií. Šamani vezmou slova a rozloží jejich formu na energii a na frekvenci, kterou slovem přivoláváte do svého života.  Často si totiž neuvědomujeme, co si přivoláváme do svých životů a do společenství když mluvíme. Slova jsou semena, ze kterých rostou rostliny. Jaké rostliny pěstujete ve své vnitřní zahradě?”

Myslím, že by pro vás mohlo být zajímavé zkoumat energii za slovy, která používáte, když mluvíte o děkování.

Nejsnazší  cestou, jak to udělat, je jít ven do přírody a představovat si, jak říkáte různá slova, která obsahují energii výrazů „vděčnost“ a „děkuji ti“. A prožijte si energii, kterou přivoláváte. Zakoušejte ji a syťte jí své buňky stejně jako to děláme, když přijímáme světlo při své transfigurační práci.

Nebo můžete vykonat šamanskou cestu do přírody, při níž budete zkoušet říkat slova nahlas a pozorovat energetický tanec, který vytvářejí.

Ślova, která vyslovujete, by vás měla nabíjet energií a vyživovat. A když potom mluvíme o vděčnosti, může to pro vás mít hlubší smysl. Začněte si zaznamenávat slova, která chcete začlenit do své každodenní slovní zásoby. Když se nadechnete jejich energií, měla by ve vás vyvolávat stav klidu, radosti, úžasu, inspirace, naděje. Vaše slova by měla být vždy požehnáním, a nikoli prokletím, ani pro vás, ani pro někoho jiného.

Zaznamenejte si slova, která chcete říct v rozhovorech během dne a která do vašeho života přivolají ty nejkrásnější energie.

Pro mne je vše o tom, že zkoumám, jak plynu s proudem života a jaké provádím praxe, které mě s řekou a proudem života, kde si přeji být, dostávají více do souladu. Je to zkrátka dobrý pocit, když to takhle děláme, a zázraky se začnou dít.

Nedávno jsem do google zadala dvě položky, které jsem hledala. Tyto dvě zcela různé položky, které jsem potřebovala najít, se zázračně objevily ve vyhledávací liště, a tím mi ukázaly, že když plyneme s proudem, tak pro nás zázraky vyrobí dokonce i google.

Zázraky se dějí, když zůstáváme v proudu. Jak jste na tom s vaším vlastním plynutím v proudu? Uklidní vás, když ve své mysli ztišíte to nekonečné tlachání o tom, co všechno nejde dobře?  Odevzdáváte se láskyplné síle vesmíru, která vám může pomoci, abyste opět v proudu života našli svoje místo? Jak jste  nyní flexibilní? Vychází teď na povrch vaše snaha mít věci pod kontrolou? Právě nyní nemáme nad svými životy příliš kontrolu. Na to, abychom s nimi bojovali, jsou přílivy vod příliš silné. Místo toho, abychom dupali nohama do země a říkali vesmíru – nemůžeš mě přimět k tomu se změnit, musíme jít tam, kam nás život vede.

Měli bychom si tyto vydatné otázky položit, protože vstupujeme do nového roku, v němž můžeme zažít spoustu osobních zázraků a vytvořit si hlubší spojení se sebou samými a se zbytkem života.

Pokud opustíme svou připoutanost k hutnému kolektivnímu poli ve světě 3D a uděláme si čas na svou osobní práci, přemístíme se do prostoru skutečné magie.

Po uplynulé dva roky jsem pro vás každý měsíc s potěšením vytvářela nahrávky. Sdílení těchto obřadů se dělo s požehnáním od několika mých učitelů na www.shamanicteachers.com. Nyní, kdy za sebou máme dva roky cest a obřadů, jsem se rozhodla si udělat malou přestávku. Mohla bych vést obřad u příležitosti rovnodennosti a slunovratu, ale máme pro obřady tolik zdrojů. A pokud ucítím volání, obřad pro vás natočím.

Sylvia Edwards velkoryse sestavila seznam obřadů, které byly sdíleny až doposud ve Zprávách o proměnách. Níže se nachází odkaz na tuto stránku na mém webu. Po kliknutí na odkaz zde naleznete všechny minulé nahrávky včetně jejich popisu.

Děkuji Ti, Sylvie, za to, že jsi nám věnovala tento seznam:

https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

První úplněk nového roku oslavíme 6. ledna. Připojte se prosím ke mně a využijte přípravné práce k tomu, abyste se dostali do skutečně rozšířeného stavu vědomí?. Píše mi mnoho lidí, kteří cítí, že jejich transfigurační práce jde hlouběji, což je pro ty z nás, kteří už nějakou dobu praktikujeme, přirozené. Cítím ale také, že dochází k posunu v energiích, které právě teď podporují naši práci. Je to jako bychom díky neustálé, nepřetržité disciplíně a soustředění více vystupovali z 3D světa.

V šamanských kulturách bylo velmi důležité úzce spolupracovat s měsícem a s hvězdami. Lidé v nich vždy chápal jaký mají na naše životy vliv.  Dopřejme si čas na oslavu úplňku,  s jeho silou a spojme se, abychom vytvořili nádhernou světelnou síť lidí, která se rozprostře napříč Zemí a pronikne skrze ni, aby do sítě života vetkala světlo a kouzlo. Zažijte hluboce v jádru bytí zlaté světlo měsíce, hvězd a slunce, něco z něj do sebe nasajte a také jej nechte ze sebe vyzařovat napříč sítí života.

Pokud jste novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím na mé domovské stránce Vytváření lidské sítě světla.

S potěšením vám oznamuji, že Alexandra Brabcová začala pomáhat s překlady Zpráv o proměnách do češtiny. Uctěme Alexandru, která je tak oddaná práci, kterou spolu děláme, že pomáhá druhým dozvědět se nástrojích, které sdílím ve svém měsíčním sloupku. Spojme svá srdce, abychom dali Alexandře požehnání pro její život a pro nový rok. Kéž zažije všechno dobro, které život nabízí.

Prosím, připojte se ke mně a popřejte našemu světlem naplněnému kruhu rok, ve kterém poznáte lásku a sílu Zdroje, budete důvěřovat božskému načasování a zažívat dobrotu života!

Copyright 2022 Sandra Ingerman.
Překlad Alexandra Brabcová. Všechna práva vyhrazena.


Announcements:

I am feeling a bit schizophrenic about my schedule and life. I do need to time to regenerate. At the same time, I seem to be actively searching out a center for teaching a Two-Year Training in Advanced Healing.

 For now, if you want to go further with your work, please work with one of the teachers I trained listed on www.shamanicteachers.com. They teach all the courses I teach as well as some of their own.

I am simply taking a break to regenerate. I have not taken time off to do this in 40 years!! It is very hard for me as my workshops are large and I am not sure how to do in person workshops with the Covid moving around so much. I know many teachers are teaching in person. I have not received a green light to yet. But I am missing teaching in person workshops so I will figure something out. 

You can get amazing training so you can work in the world with clients and potentially be listed on my website www.shamanicteachers.com. But you need to be flexible about working with someone other than me.

The Healing Your Thoughts app is officially out, and you can purchase it on the Apple App Store  or Google Play Store. I am getting fabulous feedback! I have been using the original app Transmutation since 2004 and now the updated app Healing Your Thoughts and it is something I count on to change my mood as I asked to be notified every two hours to stop and reflect on what I am thinking about and transmute any negativity I am focusing on. There is a one time fee of $1.99 and there is no sign in It is as simple as apps come!

There are teachers on www.shamanicteachers.com who are teaching in person trainings, online advanced shamanic healing methods trainings with really small groups so everyone can be observed in their work, and there are hybrid courses of a mixture of online and person trainings. Due to the intimate size of the group participants are getting some of the best shamanic healing than have seen in past workshops.

I still have Evergreen Courses that are already recorded on Journeying and other topics. Check out my Training page for further information. And you have all received my dedicated email that all my Shift Network courses are now all digital and can bought by you to learn from at any time. “The Dark Night of the Soul” is such a powerful course and has great tools to get you through challenging times. And “Healing with Spiritual Light” produced by Sounds True and “Spiritual Immunity” produced by the Shift Network are my Medicine for the Earth and Spiritual Light trainings in an online format.

There is a fabulous course on working with Nature which is one of my favorites “Shamanic Journeying with the Spirits of Nature”.

On www.shamanicteachers.com you can find shamanic practitioners from all over the world who trained with me who are doing remote healings right now. And many are working with people in person. And I have been training brilliant teachers since 2004, and you can find online workshops and in person workshops by visiting the website.

Please check out my books and audio programs. I have received such great feedback, and they include information and exercises I teach in my workshops. All my books sell well. But if you haven’t check out Walking in Light and The Book of Ceremony. You might be missing some valuable shamanic tools and practices you can use in your life to receive guidance, healing, and to honor all the transitions and changes in life.

And don’t forget to visit our Shamans are Gardeners of Energy Facebook page to post inspirational stories and images and also to be uplifted by what our community is sharing. To join the Facebook group Shamans Are Gardeners of Energy, go to: https://www.facebook.com/groups/991720834662313. The password is “Transfiguration”.

And of course Renee Baribeau and I have a popular podcast called the Shamans Cave. People love it!! I love doing the podcast with Renee!  Join us! Subscribe on ShamansTV.com. And subscribe on You Tube! Our show had completely taken off on You Tube, Buzz Feed, and Apple. We are getting the most amazing feedback on our podcast! I can’t believe the emails we are getting. People so appreciate our wisdom, humor, experience especially during these times.

And if you have a topic you wish for us to address you can email shamanscave@gmail.com. I will receive your email and the topic is appropriate Renee and I will discuss it.

A few years ago I had the opportunity to meet Marci Shimoff the author of best selling books that teach about happiness, success, and unconditional love. Then she invited me to present a guided journey and the rest is history. I became a huge fan of the Marci Shimoff, Dr. SueMorter, and Lisa Garr. I love their work, and I am happy to refer anyone to their Year Long Course in Miracles. I know a lot of people who signed up for their previous courses, and they loved the course.

To begin check out their ebook to get a sense if you would like to work with these extraordinary teachers and guides.

Live your life in The Miracle Zone! Step #1 – STOP these 4 unconscious mistakes that are keeping miracles from showing up in your life. Follow Marci Shimoff, Dr. Sue Morter, and Lisa Garr’s easy-to-follow steps in their new ebook.

https://au384.isrefer.com/go/ebook/grace

Mirabai Starr is one of my favorite writers and teachers. She is tapped into an incredible well of wisdom and wants us to be tapped into our own wisdom also. As she says:

A caterpillar has to completely digest itself… dissolving entirely into a liquid state before it develops its beautiful new butterfly body. And even then, their wings are initially soft and droopy, which delays their ability to take flight.

Mirabai Starr, interspiritual teacher and innovative translator of the mystics, gently holds this as a metaphor for the human experience and the continual evolution of the soul.

This newsletter came out after Mirabai’s free introductory call. But you still have time to register for her workshop.

You can register here for The Holy Emergence of Your Everyday Mystic: Lean Into the Awkwardness of Transformation to Reveal Your Brilliant Butterfly Within: https://shiftnetwork.infusionsoft.com/go/he/ingerman

I recently had the pleasure to be interviewed by Donald Altman.
https://kboo.fm/media/112900-walk-light

Donald Altman, M.A., LPC, Psychology Today Practical Mindfulness Blog
International Speaker, Mindfulness Consultant & Trainer
Past Vice President, The Center for Mindful Eating

Coming Feb. 1, 2023: Travelers, a Mystical Odyssey of Hope, Healing and Renewal

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.