Transmutation News – December 2018 – Czech

Zprávy o proměnách – prosinec 2018

Minulý měsíc jsem psala o svých velmi silných zážitcích ze setkání se skupinou velmi starých duchovních bytostí, které nazývám Prastaří, lepší pojmenování jsem pro ně nenašla.

Předávají mi mnoho k zamyšlení a pochopení. Když se mnou sdílejí informaci poprvé, předají mi ji nejprve prostřednictvím tělesného prožitku a potom dostanu dostatek slov, abych význam zachytila.

Domnívám se, že nedávno mě učili o Nesení síly.

Duchovní bytosti, se kterými pracuji, jsou velmi staré, prastaré, krásné a milující. Ukázali mi, že v rámci vesmíru jsme my lidé na Zemi pouze velmi krátkou dobu, jako mrknutí oka. Vím, že se o tom v poslední době hovoří často. Měla jsem skutečný prožitek, při kterém jsme vnímala, že v rozpětí miliard let jsme tady méně než jednu vteřinu.

Pomohli mi také s mým největším trápením. Svůj dospělý život jsem zasvětila vyučování šamanismu. Pozorovala jsem, jak se s jeho narůstající popularitou síla jeho praktikování ředí a ubírá se na síle léku, který patří době, ve které žijeme.

Zpráva, kterou mi duchovní průvodci dali, zní: „Nemůžeš lidi učit, jak nést kouzlo, které nemají. Když lidé kouzlo najdou, ponesou ho.”

Získala jsem díky tomu klid, který jsem dlouho hledala. Vím, že lidé najdou skutečný lék a ponesou ho, když ho budou skutečně potřebovat pro své přežití.

Celá tato zpráva mi dodala klidu, protože jsem pochopila, že je důležité, abych se soustředila na to, jak lidi učit dovednostem pro život, o kterých píšu ve svém sloupku už od roku 2000. Lidé současné kultury to skutečně potřebují, protože jsme se nikdy od svých starších nenaučili, jaký dopad má energie našich slov, myšlenek a představ a neučili jsme se nikdy o své síle, talentech, o stínu a slabostech.

Dříve než se ponoříme do hloubky šamanské práce, je tedy důležité, abychom začali zde.

Nedávno jsem však získala informace o zcela novém způsobu spojení se s duchovními průvodci, se kterými budeme pracovat. Vrací mě to zpět k tématu Nesení síly, lásky a světla.

Na západě lidi učíme, jak mohou v neviditelném světě cestovat a najít své silové zvíře, duchovního průvodce nebo učitele. Pak se dozvídáme, že si lidé vyhledají informace o tom, jaký má jejich duchovní průvodce význam, namísto toho, aby se s ním spojili přímo a dozvěděli se to od něj.

Získala jsem nové instrukce k cestování a budu mít velkou radost, když je tento měsíc budete chtít vyzkoušet. Mám pocit, že je to velmi silný způsob, jak přejít ve spirále do nového roku.

Tady jsou jednotlivé kroky. Můžete samozřejmě bubnovat, chřestit, zpívat, tančit nebo najít způsob, který vám nejvíce vyhovuje.

Zeptejte se, zda vám odpoví duchovní průvodce, který vám dovolí vstoupit do svého energetického pole.
Zeptejte se ho, jaký druh síly nese.
Požádejte o svolení nést jeho sílu.
Co znamená nést sílu, a/nebo sílu duchovního průvodce?
Dostanete se tím samozřejmě do velmi hlubokého vztahu s duchovním průvodcem. A měli byste to udělat s každým duchovním průvodcem, se kterým pracujete.

Je pravda, že šamani vždycky nosili sílu svého duchovního průvodce ve svém těle. V některých klasických šamanských kulturách šamani se svolením svých duchovních průvodců prostřednictvím posvátného činu jedli jejich tělo. Je to velmi rozšířené, zejména při práci s rostlinami – sníst kousek rostliny, jejíž lék v sobě nesete.

V dnešním světě k sobě duchovní průvodce přivoláváme tak, že je od sebe oddělujeme. Ve skutečnosti však odděleni nejsme. Jejich sílu neseme z nějakého konkrétního důvodu, abychom jejich dary, sílu, a vědomosti o léčení mohli sdílet se svou komunitou.

Je to nový způsob uvažování o kontaktování duchovních průvodců. Kdo by se chtěl při hledání významu silového zvířete obracet na knihu, když máte možnost setkat se silovým zvířetem sami na vlastní kůži?

Při oslavě letního / zimního slunovratu si dovolte ponořit se do tohoto sdělení:

„Světlo slunce je ve všem. Neseme v sobě světlo slunce”.

Doufám, že ti z vás, kteří jste si mohli koupit knihu The Book of Ceremony: Shamanic Wisdom For Invoking the Sacred into Every Day Life (Kniha ceremonií: šamanská moudrost k probuzení posvátného v každodenním životě) si najdou část, ve které popisuji, jak si pro svou komunitu můžete vytvořit vlastní ceremonii slunovratu. Pokud si knihu přečíst nemůžete, udělejte si cestu a najděte ceremonii, kterou můžete sdílet se svými blízkými, přáteli, nebo ve své širší komunitě. Je čas, abychom všichni povstali a do svých komunit přinášeli posilující a inspirující nástroje. Pořádání ceremonií je posvátným činem.


Úplněk nastává dne 22. prosince. Pojďme se soustředit, abychom své světlo mohli vnášet do světa stejně jako provádíme svou praxi transfigurace a spřádáme po celé Zemi a skrze ni krásnou světelnou síť.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Připojte se ke mně prosím a společně ze srdce poděkujme překladatelům, kteří mnoha lidem pomáhají vstoupit do naší komunity a ke společné práci. Věnujme jim na svůj oltář a při ceremoniích speciální požehnání. A připojte se ke mně prosím s poděkováním a požehnáním pro Sylvii Edwards, která mi pomáhá přinášet Zprávy o proměnách každý měsíc až k vám, pomáhá mi se spoustou dalších věcí!

Petr Němčanský – česky
Tea Thum – finsky
Carole Laplante – francouzsky
Bea Salgado – francouzsky
Barbara Gramlich – německy
Astrid Johnen – německy
Nello Ceccon – italsky
Els de Graaff – holandsky
Sandra Koning – holandsky
Sofia Frazoa – portugalsky
Irina Osechinskaya – rusky
Anton Uvarov – rusky
Ines Fermoso – španělsky
Lena Anderheim – švédsky
Simin Uysal – turecky

Připojuji se ke každému z vás v našem celosvětovém kruhu s přáním krásného slunovratu a období svátků. Uvidíme se v novém roce!

Copyright 2018 Sandra Ingerman. Překlad: Petr Němčanský. All rights reserved.

Transmutation News – November 2018 – Czech

Zprávy o proměnách – listopad 2018

Společně s vámi jsem prováděla praxi k hlubšímu propojení se se Zemí, Větrem, Vodou a Ohněm. Vnímám v těle skutečný rozdíl. Cítím se být propojená sama se sebou i s veškerým životem na hlubší úrovni.

Když jsem nedávno jedla malé jablko z mé jabloně, náhle jsem si uvědomila, že jako lidé jsme propojeni s duchem každé živé bytosti, kterou sníme. Vnímala jsem, jak mým tělem prorůstají kořeny a cítila jsem se být hlouběji propojená se svým tělem. To samozřejmě probudilo různé části mé představivosti a začala jsem uvažovat o tom, jak pokaždé když jíme, propojujeme se s životní formou, kterou strávíme a s vlákny uvnitř nás.

Začala jsem přemýšlet, jak ti z nás, kteří jsou zasvěceni duchovní praxi, často začínají svůj den vzdáním vděčnosti. A v listopadu lidé ve Spojených státech slaví díkůvzdání.

Vedlo mě to k další úvaze o tom, jaký je z duchovního hlediska rozdíl v tom, když před tím než poděkujeme, požádáme zemi a ducha místa, z kterého si bereme potravu, o svolení. Požádat o svolení jíst dary, kterými nás Matka Země obdarovává a je s námi ve spojení společně se vzduchem, vodou, Sluncem, Měsícem a souhvězdími.

Pokud nejdříve požádáte o svolení „vzít si“, jak se tím asi promění vaše vlastní vnitřní krajina, vaše pocity, myšlenky, zdraví a spojení se životem.

Je jisté, že chceme pokračovat v praktikování vděčnosti a snad ji otisknout ještě hlouběji do svého energetického těla. Ale co kdybychom k praxi požádání o svolení přidali ještě žádost o pomoc při hledání způsobů, jak prosvětlit a povznést své kroky na Gaie.

Když to uděláme, myslím si, že síly přírody, předků a prastarých, zpívají písně vděku a díkůvzdání pro nás.

Když se hlouběji naladíme na energie, které absorbujeme, můžeme díky této praxi snáze udělat změnu ve svém jídelníčku i v životním stylu.

Úplněk nastává dne 23. listopadu. Pojďme si hlouběji uvědomit a plně se probudit k duchu uvnitř nás, který je jen čistým božským světlem. Nezadržujte ho v sobě. Nechejte ho volně plynout a nesnažte se své světlo zadržovat. Pojďme se propojit při sdílení transformujícího světla se Zemí a s veškerým životem. Uvažujte o tom, jak Slunce, Měsíc a hvězdy transformují růst. Vyzařujete své světlo dost jasně, abyste se stali transformující silou?

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, vítejte. Přečtěte si prosím instrukce k úplňkové ceremonii „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Během procházky ke mně přišla zpráva. Když se svět rozpustí, je jen Duch. Když procházíme současnými iniciacemi, rozpouštíme se do našeho duchovního já.

Transmutation News – October 2018 – Czech

Zprávy o proměnách – říjen 2018

V době, ve které žijeme, se život pohybuje takovou rychlostí, že často zapomínáme, co je pro nás důležité a odkládáme své osobní priority stranou, abychom udrželi krok.

Kamarád, se kterým jsem se setkala, mi vyprávěl o přednášce, ve které přednášející říkal, že jediná cesta, jak by se lidé mohli pohybovat rychleji je, stát se částečně počítači. To je zajímavá myšlenka!

Klíčem však opravdu je pohybovat se pomalejším tempem a brát ohled na naše zdraví a zůstávat v rovnováze. Tak se můžeme vrátit zpět do plynutí života, kudy nás cesta harmonicky povede k dalším krokům vstříc uzdravení a evoluci, a nebudeme mít pocit, že nás vláčí tornádo moderního světa.

Při rozhovorech o mé nové knize The Book of Ceremony (Kniha ceremonií) zjišťuji, že těžko nacházím slova, když se o obřadu snažím hovořit. Uvědomila jsem si, že si rozumem nedokážeme ani představit, jakou má provádění obřadů sílu. Práce se soustředí spíše na tělo než na lineární proces.

V šamanských kulturách se čas vnímali jinak, než jak jej vnímáme my. Soustředíme se příliš na hodiny a kalendáře, ale lidé v původních kulturách pozorovali změny světla, fáze měsíce, konstelace na obloze a samozřejmě změny ročních období. Jejich způsob sledování proměn času je mnohem přirozenější.

Způsob života mnohem více zaměřený na tělo nás přirozeně spojuje s rytmem Země. Tím se mění naše vnímání a navigace vlnami změn.

Naše společnost v mnoha ohledech vytvořila pocit odpojení se od skutečného vnímání času. Žijeme v iluzi sebepojetí a umístění se v historii a vývoji planety. Tento umělý způsob vnímání času způsobuje více nemocí, a tak potřebujeme vstoupit znovu do proudu života a nevydělovat se z něj.

Země má 4,6 miliardy let. Vítr byl první živou bytostí dříve, než byl stvořen prvotní oceán. A moře samotné má miliardy let. Vezměte do úvahy stáří slunce, měsíce a seskupení hvězd. Šamanská praxe se datuje 100.000 let nazpátek. A pak tady máme starobylé tradice předchůdců.

Při provádění ceremonií skutečně vstupujeme do tohoto prastarého kolektivního vědomí. Vstupujeme do nové frekvence, nové vibrace života, v níž můžeme cestovat tam a zpět mezi dimenzemi neviditelných světů a stavět mosty pro léčivé energie, které pak mohou zaplavit současné kolektivní vědomí.

Naši předchůdci z minulosti a potomci z budoucnosti nám zpívají. Vedou nás pomocí písní. Veškerá příroda nám zpívá, ale my i tak dokážeme toto spojení zpochybňovat. Často se uprostřed mnoha životních turbulencí cítíme být bezmocní.

Když zavřete oči a vyladíte své srdce a energii na Gaiu, která má 4,6 miliard let a na elementy a duchovní průvodce, kteří stojí za námi, jak se můžeme cítit bezmocní? A když se ponoříme do tohoto pocitu, musíme se sami sebe zeptat, jak přistupujeme ke své práci ceremonií. Vstupujeme do tohoto nádherného, mocného a stabilního duchovního kolektivního vědomí s plně otevřeným srdcem a děláme to nejlepší, abychom uctili tyto životní síly?

Nepřemýšlejte o tom. Vciťte se do toho. Všimnete si pak mnoha dveří otvírajících se k novým perspektivám. Pokud se odpojíte od vyrušování moderního světa, můžete vstoupit do zcela jiného kolektivního vědomí

Lidé však dnes chtějí nový materiál, aniž by opakovali duchovní praxe a sjednotili se s pocitem stálosti, která vychází z prohlubování praxe v těchto velmi destabilizujících časech. Když hledáme stále „nové praxe“, surfujeme na povrchu vln, což nás vede pouze k hlubšímu pocitu nestability. Klíčem je vypěstovat si co nejhlubší kořeny do těch prastarých způsobů a cest, ve kterých lze najít léčení a moudrost.

Země totiž byla svědkem stejných výzev, kterými nyní procházíme my. Gaia k nám promlouvá. Naučte se její jazyk a nenuťte ji, aby se učila ten váš.

Při pořádání ceremonií vstupujte do své plné síly propojením se s primárními silami a tradicemi předchůdců, které kráčí hned za vámi, aby vám pomohli posunout se vpřed do nové evoluce vědomí. Vnímejte tuto pravdu ve svém těle!

Lidé v šamanských kulturách vědí, jak tančit s kosmickou silou vesmíru.

Úplněk nastává 24. října. Při provádění ceremonie vyzařování svého světla společně se světlem naší komunity mějte prosím na paměti předlouhý věk duchovních sil, se kterými se spojujete. Existuje nový způsob, jak se můžete připravit na vstup do posvátného kolektivního vědomí a stát se skutečným světlem, které září na celou Zemi a skrze ni? Prohlubte svou práci a spojte se a tančete s mocnými bytostmi, které si nedokážete představit ani ve svých nejdivočejších fantaziích.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Transmutation News – September 2018 – Czech

Zprávy o proměnách – září 2018

Děkuji za štědrou zpětnou vazbu na srpnové Zprávy o proměnách, které se mnohých čtenářů velmi hluboce dotkly.

Ráda bych také poděkovala všem za podporu mých dvou nových knih The Book of Ceremony (Kniha obřadů) a The Hidden Worlds (Skryté světy – společně napsanou s Katherine Wood).

Měla jsem příležitost hovořit se skupinou lidí ze Sýrie hledajících duchovní nástroje k opětovnému nalezení pocitu naděje pro život uprostřed neustálé války. Lidé po celém světě se obracejí k duchovním nástrojům, protože nic jiného naší racionální mysli už nedává smysl. Je čas osvojit si duchovní praxe, které nám mohou pomoct osvětlit cestu k tolik potřebné vnitřní práci, protože náš způsob života se rozpadá.


Transfigurace a léčení pomocí duchovního světla jsou silnými nástroji pro léčení života a pro pomoc naší planetě. Během transfigurace se stáváme přítomností světla, které léčí a transformuje vše uvnitř i venku.

Ale i když pomocí transfigurace můžeme manifestovat zázračná vyléčení, většinou nestačí pracovat pouze s ní. Dokud nezměníme svůj životní styl, chování, způsob, jakým používáme slova, a nebudeme si uvědomovat energii myšlenek a fantazií, kterými živíme kolektivní vědomí, bude naše snažení ochromeno. Nestačí pouze vyzařovat světlo, dokud nezvýšíme také své fyzické vibrace a nespojíme se se stavem jednoty, světla a lásky.

Zapomněli jsme, že jsme vzájemně propojeni a provázáni s veškerým životem. Vrací se nám to zpět v podobě stavu životního prostředí a v disharmonickém chování okolí.

Mnohým z vás to může připadat zřejmé, ale je mnoho těch, kteří stále jen čekají na zázrak. Na workshopech Lék pro Zemi učím, že pokud chceme manifestovat zázraky, musíme použít všechny potřebné ingredience a těmi jsou záměr + láska + jednota + harmonie + koncentrace + soustředění + představivost.

Kromě své duchovní práce, kterou provádíme, musíme změnit také svůj životní styl a žít tak, abychom byli pro životní prostředí podporou. Je to velmi obtížné, protože jsme si na svůj životní styl v našem moderním světě příliš zvykli.

Dne 23. září budeme slavit slunovrat. Na severní polokouli vstupujeme do podzimu a na jižní polokouli do jara. Se změnou ročního období vás vždy nabádám, abyste se soustředili na plynutí proměn. Nenastávají dramatické začátky a konce. Všechny proměny v cyklech plynou jedna do druhé.

Živly jsou pro nás v tom, jak vstoupit do plynutí života, velkými učiteli. Země, vzduch, voda i oheň jsou v neustálém pohybu, neustále pročišťují a obnovují se.

Když s vděkem přijme změny ročních období, pouštíme také to, co nás drží v nezdravém uvažování a v minulosti. Slunovrat je obdobím očisty, přehodnocení záměru a závazku zapojit se do hlubší duchovní práce disciplinovanějším způsobem, který nás povede k znovuzrození. Můžeme projevit respekt a vděk sami sobě, veškerému životu a vzájemnému provázání s přírodou.

Přeji si, abychom slunovrat oslavili s respektem prostřednictvím obřadu, během něhož můžeme uvolnit negativitu, kterou vysíláme do kolektivního vědomí. Z mého pohledu se díky problémům na Zemi duchovní komunita dostává do varu, ale tím také vyživuje energie, které rozdělují, a staré způsoby myšlení. Každý máme kousky puzzle, o které se můžeme podělit, to znamená, že dokážeme podporovat i jiné duchovní názory. Pojďme společně vytvořit silnější společenství. Jedině tak se může projevit skutečná proměna.

Níže najdete několik návrhů obřadů, jejichž prostřednictvím můžete oslavit slunovratu. Přebrala jsem je z knihy Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life. (Kráčím ve světle: Každodenní podpora šamanského života)

Uspořádejte obřad, pomocí něhož uvolníte staré vzorce myšlení pramenící ze starých hlasů, které se staví proti duchovním principům jednoty, lásky, světla, úcty a respektu. Pracujte vždy s duchem lásky. Když uvolníte to, co vás svazuje, provedete láskyplný čin pro sebe i pro duchovní komunitu.

Pokud máte pocit, že potřebujete ohledně obřadu poradit, můžete cestovat za duchovními průvodci a získat od nich inspiraci. Nezáleží na tom, jak jednoduchý váš obřad bude, důležité je vytvořit jej posvátným způsobem. V tom se skrývá síla.

Můžete pozvat přátele, blízké a lidi ze svého okolí a společně obřad provést. Dokážete si jistě představit, jak moc rády se zapojí i děti.

Ohňový obřad

Oheň je velký učitel transformace a transmutace. Vezme si od nás to, co potřebujeme uvolnit a přetvoří tuto energii.

Vyrobte něco, co můžete spálit. Může to být talisman nebo silový předmět, který v sobě ponese sílu vašeho přesvědčení, které chcete vhodit do plamenů. Na procházce přírodou se soustřeďte na to, co chcete uvolnit a najdete třeba kousek dřívka. Za pomoci vlny uvolněte ze své duše sabotující myšlenky a namotávejte ji na klacík nebo si v přírodě můžete vyrobit talisman z hořlavých materiálů. Dejte si čas, abyste nevyrobili pouze znázornění negativního vzorce nebo názorů. Vyzpívejte je, vdechněte, vtancujte, použijte buben nebo chřestítko k tomu, abyste sílu tohoto negativního vzorce nebo přesvědčení vpravili do talismanu, aby skutečně obsahoval sílu toho, co chcete uvolnit.

Ohňový obřad můžete uspořádat uvnitř i venku, pokud je to bezpečné. Pokud jste v rámci bezpečného nakládání s ohněm omezeni, můžete použít plamen svíčky. Napište přesvědčení, které chcete uvolnit na kousek papíru a spalte ho v misce nebo v dřezu.

Pracujete ve spojení s duchem ohně k uvolnění myšlenkového vzorce, který chcete uvolnit. Při rozdělávání ohně s ním sdílejte svůj záměr.

Nabídněte ohni svůj talisman nebo i kousek papíru, na který napíšete svůj myšlenkový vzorec nebo blokující přesvědčení. Soustřeďte se na to, co chcete uvolnit. Pociťujte to ve svém těle. Jakmile budete připraveni, vhoďte to do plamene. Ohni pak poděkujte za to, že strávil a přetvořil vaše přesvědčení na duchovní energii. Nabídněte ohni oběť za to, že si vezme přesvědčení, které vás blokuje a vyléčí ho. Při obřadech, které pořádám, používám jako oběť cedr.

Jakmile obřad dokončíte, poděkujte všem živlům a duchovním průvodcům. Tímto obřadem zažehnete nový začátek a otevřete dveře do nového života.

Mnozí z mých klientů používají k pravidelným domácím obřadům posvátnou mísu k uvolnění překážek, na které v životě průběžně narážejí a které brání projevení se toho dobrého v životě pro ně i pro Zemi.

Vodní ceremonie

Vytvořte talisman z předmětů, které najdete v přírodě, které můžete vhodit do vody. Tento talisman v sobě bude mít sílu vašeho starého přesvědčení. Můžete z klacíků a roslin vyrobit malou loďku, a nechat své staré názory odplout do říše Ducha. Poděkujte vodě za to, že vám dovolila pustit a transformovat váš starý názor.

Krásný obřad, který se mnou sdílela moje studentka využívá vodou rozpustný papír, který je naprosto bezpečný pro životní prostředí a zcela se rozloží. Můžete si nastříhat malé kousky a nakreslit si obrázky, symboly nebo napsat slova, která představují názory nebo myšlenkové vzorce, které chcete uvolnit. Ohřejte trochu vody a nalijte ji do misky. Obřadně vložte papír se svými starými názory do teplé vody a sledujte, jak se úplně rozpustí. Pak vodou z misky zalijte zemi.

Bublinový obřad

Obřad, který vás naplní dětskou radostí. Běžte ven a vezměte si s sebou bublifuk. Uvědomujte si svůj záměr, vyfukujte do vzduchu bubliny a zbavujte se negativních myšlenkových vzorců. Děkujte vzduchu, jak vítr staré blokující názory odnese tvořivým silám vesmíru, kde se transformují na lásku a světlo.

Pohřební obřad

Napište svá stará přesvědčení na něco, nebo vyrobte talisman z něčeho, co můžete pohřbít do země. Takto můžete uspořádat pohřeb negativním myšlenkovým vzorcům. Nezapomeňte pohřbít svá přesvědčení s láskou. Zbavujete se něčeho, co vás blokovalo a zároveň transformujete energie tohoto přesvědčení na lásku a světlo.

Obřad rozlomení

Najděte si v přírodě klacík a když ho budete držet, zaměřte se na blokující názor, kterého se chcete zbavit. Rozlomte klacík a tím uvolníte spojení s tímto názorem. Je to symbolický čin k odpojení se od nechtěné energie.

Cestujte a nechejte negativní názory roztrhat na kusy

Zaneste blokující názory, postoje nebo myšlenkové vzorce duchovním průvodcům a požádejte je, aby je roztrhaly na kusy.

Možná pocítíte okamžitou úlevu a nově nabitý pocit svobody. Někdy budete muset svou práci několikrát po čase zase opakovat. Přijměte mé pozvání k pozvednutí své duchovní pozornosti a vědomí nad negativními energiemi, které nás obtěžují a zatěžkávají.

Dne 25. srpna nastává úplněk. Pojďme společně pokračovat v práci a ponořit se do hloubky našeho duchovního světla, které má velký potenciál transformovat a léčit nás, všechno v síti světla a Zemi. Naše světlo vyzařuje, tančí, pozvedá a živí veškerý život silou, soucitem a láskou. Spojíme se a budeme společně vyzařovat zářivé světlo po celé Zemi a skrze ni.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Když se vrátím zpět k srpnovým Zprávám o proměnách, napsala jsem, že na sebe bereme příliš mnoho zatěžkávajících energií, které plynou energetickým polem kolektivního vědomí. Mí duchovní průvodci mi ukázali, jaký je rozdíl na pocitové úrovni buněk, když se naplníme tím, za co jsme vděční, nádhernými obrazy, barvami, vůněmi, chutěmi, a melodickými zvuky. Když jsme zcela naplněni krásou dokážeme krásu vidět i ve vnějším světě. Pokud nejsme naplněni bohatými a krásnými energiemi, cítíme se uvnitř prázdní. A tuto prázdnotu mohou zaplnit energie kolektivního vědomí. Když se naplníme světlem, láskou a krásou, je to největší ochrana pro nás a zároveň se stáváme silnou podporou veškerého života.

Připojuji se k našemu kruhu a přeji všem hlubokou a smysluplnou oslavu slunovratu!!

Transmutation News – August 2018 – Czech

Zprávy o proměnách – srpen 2018

Ráda bych všem poděkovala za nádherné zprávy, které jste mi poslali ohledně červencových Zpráv o proměnách.

Vím, že mnozí z vás jsou citliví a mohou se cítit ztraceni v současných životních bouřích, které prožíváme. Chtěla bych sdílet některé věci ze svého života, aniž bych musela napsat celou autobiografii.

Vyrůstala jsem v typické brooklynské čtvrti, které se často zobrazují v komediálních televizních pořadech. Život však legrační nebyl, protože se lidé museli hodně snažit, aby se dokázali postarat o sebe a o své děti.

Můj otec měl malý krám pár bloků od domu, kde jsme bydleli. Chodila jsem ho po škole navštívit nebo jsem tam občas pracovala. Moc ráda jsem trávila čas venku a sportovala s kamarády nebo jsem doma psala fantazijní příběhy. Docela často jsem však pomáhala v krámu.

Kdykoli jsem do krámu přišla, vždycky se našel někdo, kdo mě zastavil a zeptal se, jestli bych si s ním chtěla povídat. Bylo mi asi sedm, ale vždycky jsem se zastavila, abych mohla poslouchat. Vzpomínám si, že jednoho dne byl velký vítr. Znáte to, že když fouká hodně silný vítr, žene ulicí špínu a odpadky jako tornádo a omotává je kolem vašich nohou. Vzpomínám si, že jednoho dne se mi odpadky a špína ve větru honily kolem nohou, když ke mě přistoupil starší muž a zeptal se mě, jestli se mnou může mluvit. Nevzpomínám si už, o čem jsme mluvili. Vybavuji si však velmi jasně celou scénu a jeho tvář. Nakonec mi poděkoval za mou laskavost a za to, že jsem mu naslouchala.

Podobné události se mi děly stále. Někteří zákazníci přišli do krámu jen proto, aby si se mnou povídali a pak měli samozřejmě pocit, že si musí něco koupit. Vzpomínám si na jednu jeptišku v plné róbě, která si se mnou často chodila povídat a pak mi říkala, že jsem neobyčejné dítě. Nejsem si teď vědoma, kolika lidem jsem pomohla, ale byla jsem hvězdná posluchačka a vždycky jsem se na lidi dokázala usmívat.

Když mi bylo asi 13, uvědomila jsme si, že mívám časté deprese. I když jsem vyrůstala mezi lidmi, kteří trpěli, včetně mé rodiny, byla jsem vcelku radostné dítě. Uvědomila jsem si však, že mě má radost opustila. Sedávala jsem na posteli a říkala si, proč jsem pořád tak smutná. V tom okamžiku jsem si uvědomila, že na sebe beru bolest ostatních lidí kolem sebe.

Přeskočím teď do svých pozdních náctin, když začala vietnamská válka. Velmi mě to pobuřovalo. Vždycky jsem ty, co odešli do války podporovala, a samozřejmě byli povoláni i mnozí z mých přátel. Cítila jsem však, že válka byla nespravedlivá a účastnila jsem se demonstrací na Wall Street, kde se házelo lahvemi a policie proti nám použila slzný plyn, když jsme pochodovali ulicemi.

Jakmile jsem si uvědomila, že moje snažení nemá žádný efekt a nepůsobí žádnou změnu, řekla bych, že jsem prodělala to, co by ostatní nazvali nervovým zhroucením, ale přesto jsem pořád mohla chodit do školy, pracovat a fungovat ve světě. Abych sama dokázala přežít a zůstat při smyslech, věděla jsem, že musím udělat něco zásadního. Přestala jsem sledovat zprávy a číst noviny. Dokonce jsem asi deset let nevěděla, kdo je prezidentem Spojených států. Experimentovala jsem s drogami, přestěhovala se do komunity v San Francisku a začala jsem prozkoumávat alternativní způsoby živobytí.

A skutečně jsem se začala celkově uzdravovat. Během života v San Francisku jsem opustila komunitu, přihlásila se na státní vysokou školu, abych získala titul bakaláře v oboru biologie se specializací na mořskou biologii a milovala jsem všechno, co jsem se tam naučila. Pracovala jsem ve studentském studijním centru. Na recepci sedával manažer a měl na stole vždycky otevřené noviny. Asi po roce, co jsem tam pracovala, jsem si jednou přečetla titulek na přední straně. Dál než k titulkům jsem se nedostala několik měsíců, až jednoho dne jsem začala číst celé články a tak jsem postupně opět získávala přehled o tom, co se děje v politice.

Můj příběh pokračuje mnoha podobnými situacemi. Mou spásnou záchranou však byl přístup do neviditelných světů, který jsem měla díky své vrozené dispozici k duchovní práci, zkušenostem blízkosti smrti a všem rostlinným duchovním lékům, se kterými jsem pracovala. K tomu všemu musím dodat, že v roce 1980 jsem se dostala k šamanskému cestování.

Prostřednictvím šamanského cestování jsem se od svých duchovních průvodců dozvěděla, že mohu spoustu věcí změnit k lepšímu prostřednictvím duchovní práce. Veškeré mé učení a knihy proto pramení ze zázraků, které mi byly ukázány o neviditelném základu pozitivní změny, kterou tvoříme prací v neobyčejných světech.

Píšu zde o tom, protože od stovek lidí slýchám, že se cítí být příliš citliví na to, aby byli obklopeni opravdu šíleným a nelidským chováním. Jsme mnohem niternější, než si uvědomujeme. Ale mnozí umrtvili smysl cítění tím, že se nechávají vyrušovat.

Každý máme svůj osud. Některým lidem se daří jako politickým aktivistům a účastní se demonstrací. Je to velký dar, když mohou bránit práva všeho živého a tímto přispívat do sítě života. Pak jsou lidé, jejichž osudem není být politicky aktivní. Našim osudem je však být aktivní v neviditelných světech a spřádat novou tkaninu reality, která nahradí tu, která se rozpadá. Pak jsou lidé, jejichž osudem je dělat obojí. Často jako příklad z mnoha, kteří mohli být aktivní v obou světech, uvádím Gándhího.

Všichni máme dary, které už teď můžeme sdílet. A pokud si musíte dát přestávku od zpráv, nebo dokonce půst, tak se nebojte a jděte do toho. Před několika lety jsem četla tweety jedné úžasné ženy, která chtěla uveřejňovat krutosti páchané na zvířatech po celém světě. Měla jsem pocit, že si musím všechny zprávy, fotky i videa každý den prohlédnout, abych všechna zvířata uctila a neotáčela se k tomu, co se děje, zády. Důsledkem toho jsem pak vyhořela a odešla z Twitteru.

Ano, mám za sebou v životě spoustu práce a mohu být psychoterapeutkou a šamanskou léčitelkou, aniž bych si na sebe brala problémy a bolesti svých klientů. Jsem však příliš citlivá na to, abych dokázala přebývat v záplavě negativních energií srdceryvných zpráv a v nenávisti. Mám uši otevřené a jsem si vědoma všeho, co se děje. Ale vím, že v těchto energiích nedokážu být ponořená. Zůstávám věrná své šamanské práci a práci na jiné úrovni – ne lepší nebo podřadnější než té, kterou dělají ostatní – pouze následuji svůj osud.

Stále mohu být duchovní bojovnicí za nový svět. Ale abych mohla změnu přinášet, musím zůstávat věrná své citlivosti, díky které jsem dobrou léčitelkou, a věnovat se práci v jiných dimenzích reality. O tom je celá práce Léku pro Zemi.

Píšu knihy a vyučuju, abych lidi inspirovala na mnoha úrovních a přinášela do světa změnu. Musím k tomu dodat, že má duchovní práce mi přináší mnoho útěchy, díky níž dokážu v těchto časech zůstávat soustředěná a ve svém středu.

Ctěte svůj osud, který jste sem přišli naplnit. Pokud se v současných bouřích cítíte ztraceni, dejte si přestávku od zpráv. Provádějte duchovní praxe, ve kterých vás podporuji ve Zprávách od proměnách od roku 2000, ve svých knihách a na svých workshopech. Mnozí z vás jste si našli praxe, které skutečně podporují zdraví a vaši hlubší práci a službu.

Nejsou to jen prázdná slova, když říkám, že jde o to, kým se staneme, co mění svět. Když se naplníme duchovními energiemi lásky, světla, radosti, míru, respektu a rovnosti, tyto kvality námi budou přirozeně proudit a začnou do sítě života vplétat nové energie.

Nikdy nepochybujte o práci, která se předává už tisíce let. Důvodem, proč jsou praxe, které sdílím, tak mocné je, že fungují. Pravdou ale je, že změna nenastává tehdy, kdy bychom si představovali. Ve své nové knize The Book of Ceremony: Shamanic Wisdom for Invoking the Sacred Intro Everyday Life (Kniha obřadů: šamanská moudrost k probuzení posvátného do každodenního života) jsem o tomto tématu napsala krásnou pasáž. Šamani k vyvolávání změn vždycky využívali obřady. A je načase, abychom všichni do svých životů obřady vnesli na velmi pravidelné bázi.

Dbejte o sebe na všech úrovních a pak budete dbát taky o planetu.

Hledala jsem zprávu, kterou mi bohyně Eset sdělila během jednoho z online seminářů. Zpráva, kterou jsem hledala, byla o potřebě pracovat s naším duchovním srdcem. Ale našla jsem místo ní jinou, a měla jsme pocit, že je vhodné se o ní teď podělit.

Zpráva od Eset:

„Cestovali jste přes mnoho různých sfér, abyste se učili o své pravé přirozenosti a dotkli se těch zranitelných částí, které bylo potřeba posílit. Vaše práce vás daleko přesahuje. Odrážíte části kolektivního vědomí, které je třeba uzdravit.

Žijeme v době, ve které lidé vypadli z harmonie s přírodou a s pravidly života samotného. Bude jednoduché vidět cestu před sebou, stále častěji se totiž bude objevovat rozpad, protože mnozí se neprobudí z hypnotického transu, ve kterém žijí a nerespektují samotný život.

Jak už jsem mnohokrát učila, můžete jet na jiné vlně. Za touto dimenzí reality se nachází další opona, která se odhrne a dovolí vám vstoupit do nové frekvence a nové vibrace života. Mezi těmito dimenzemi můžete cestovat tam a zpět a stavět mosty, aby léčivé energie mohly zaplavit současnou společnost. Společnost však nemůžete zachránit. A neměli byste se o to ani pokoušet.

Láska je léčivou silou, do které se všichni musí probudit. Nemůžete však ostatní násilím nutit, aby se otevřeli do stavu skutečné bezpodmínečné lásky. Nejdříve musíte začít milovat sami sebe. Představte si pohár, který přetéká vodou, která do něj přitéká a vytéká z něj. Vaše láska musí plynout s lehkostí – nemůže to být násilný proces.

Jakmile prožijete bezpodmínečnou lásku bohyně a bezpodmínečnou lásku a přijetí sebe, pouze tehdy budete moci sdílet tuto lásku a sílu léčení s ostatními. Budete všechny udržovat v lásce a budete věřit, že všechno co bude, bude. Existuje víc, než můžete vidět svým běžným zrakem.

Ve svém srdci však budete vždycky vědět, že jste stáli při sobě a podporovali Zemi a veškerý život. Tím ponesete energii duchovní bytosti, která přinesla změnu pro veškerý život.

Zůstávejte soustředění. Představte si, že kráčíte po cestě, kolem které na pravé i levé straně je jen zkáza a rozpad. Jděte však po cestě, která je před vámi, krok za krokem, a nedívejte se napravo ani nalevo. Jděte po cestě dál. Budete vědět, že vás bohyně a bohové všech časů milují. Pradávní vám zpívají a vedou vás na cestě. Naslouchejte jejich písni. Potomci vám zpívají. Vnímejte, jak vám svítí na cestu.

Jděte po cestě do skutečné svobody a nechejte odpadnout veškerou připoutanost. Buďte pouze láskou.”

Nyní se podělím o výňatek ze zprávy, kterou Eset sdílela o práci s naším duchovním srdcem. Celá zpráva, kterou sdílela, je napsána ve Zprávách o proměnách z října 2017.

„Světový učitelé, včetně vaší učitelky vás vyzývají, abyste otevřeli svá srdce duchu lásky.

Toto učení však není správné na úrovni srdce, se kterým se podle jejich učení máte spojit.

Zaměřovali jste se na své fyzické srdce, které je pouze součástí ega. Mnozí z vás tak prožívají a vnímají utrpení, díky kterému se na vývojové úrovni rozšiřuje váš smysl pro soucit. Vede vás velmi hluboko do vaší lidskosti. Jste však stále uvězněni v energii, vibraci, frekvenci utrpení a touto energií pak sytíte svět. Mnozí lidé pak tím, že v sobě nesou energii utrpení, onemocní.

Doslova i metaforicky jste nyní silou otevíráni nejhlubšímu místu uvnitř, kde na vás čekají veškeré vědomosti a moudrost, ze kterých se můžete učit v doteku s hloubkou své lidskosti.

Za vaším fyzickým srdcem se nachází duchovní srdce. Nemusíte cestovat tak hluboko, abyste se s ním mohli spojit. Hovoří o něm mnozí guruové, mystici a duchovní učitelé.

A toto duchovní srdce, které je v jednotě se zdrojem a radostí, blažeností a bezpodmínečnou láskou pro veškerý život a stvoření nezná utrpení. Zná blaženost, zná bezpodmínečnou lásku, ale nemá zkušenost s utrpením na této Zemi.”

Lidé mi stále píší a žádají o různé modlitby kvůli problémům, které se dějí po celém světě. Pamatujte si prosím, že všechno, čeho jsme dnes ve světě svědky, se rodí skrze nás. Ano, modlete se dál. Pokud však neprozkoumáte své každodenní sny a fantazie a nezůstanete disciplinovaně soustředění na to, jak pracujete se sny, sama nevidím možnost pozitivní změny. Jakákoli změna, která se stane, se totiž zrodí skrze nás – nepřijde za námi.

Náš krásný zářivý úplněk nastává 26. srpna. Pojďme prozkoumat prožívání svého duchovního srdce a ponořme se hlouběji do svého vnitřního prostoru, proveďme svou přípravnou práci a spojme se jako duchovní komunita a vyzařujme naše světlo a lásku po celé Zemi a skrze ni.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím na domovské stránce, jak se k našemu měsíčnímu obřadu připojit v instrukcích „Tvoření světelné sítě lidí“.

Transmutation News – July 2018 – Czech

Zprávy o proměnách – červenec 2018

Minulý měsíc se mi zdál sen, ve kterém jsem slyšela: „V životě často ztratíme z očí to, co je důležité.” I když se nejedná o nové učení, zafungovala tato zpráva jako budíček. Její načasování pro mě bylo perfektní.

Poté jsem po mnoha letech odjela na první dovolenou. Zatímco jsem naslouchala kouzelné písni oceánu, přišla ke mně stejná zpráva.

Mám dojem, že s obrodou šamanismu a obnoveným zájmem o tuto mocnou praxi se pohybuje vlna, kterou je krásné sledovat a zároveň působí dost děsivě.

V poli kolektivního nadšení vnímám, že se lidé nechávají vytáhnout mimo sebe a do této části populace se musím započítat taky. Protože jsem na veřejnosti velmi dostupná, vnímám, že do šamanské praxe plyne frenetická energie. Ale o tom šamanská praxe není.

V průběhu let jsem zjistila, že když jsem požádala o příliš pomoci, bylo to nakonec rušivé a odvádělo mě to z cesty, po kterém jsem kráčela. V průběhu určitých náročných životních období stálo v cestě kratšímu a půvabnějšímu způsobu uzdravení to, co si mysleli ostatní, a co mi říkali, abych udělala.

Musím být stále soustředěná na jádro a na esenci vlastního učení, klíčem k životu je vytvořit hluboký, bohatý a smysluplný vnitřní svět. Soustředím se na to, abych se ze svého vnitřního světa a ze sebe nenechávala vytáhnout.

Zatímco jsem naslouchala ostatním, nedokázala jsem odkrýt drahokamy, ke kterým se mě snažila dovézt moje vlastní duše. Jediný způsob, jak se k těmto drahokamům dostat, je ponořit se hluboko do nitra. Byly časy, kdy jsem ztratila víru ve svou vlastní vnitřní léčitelku, které jsem vždycky věřila, že mi pomůže dostat se z životních problémů a transformovat je.

Na šamanské praxi je pro mnohé atraktivní vrhnout se do práce s metodami léčení a být součástí komunit. Musí k tomu dojít souběžně s hlubokou prací a objevováním darů, síly a schopností ve vlastním vnitřním světě, které bychom chtěli hledat tak, že se budeme učit šamanským „metodám“.

Šamanská praxe je organický proces. Jsme součástí organizmu Země a nejsme od něj odděleni. Jsme spojeni se všemi živočišnými druhy a společně tvoříme součásti a orgány Země.

Abychom byli v proudu organického procesu života, musíme najít svůj vlastní hlas, vnitřního léčitele a být připraveni vidět některá stará zranění, která můžeme vidět, cítit a prožívat jen my sami. Je důležité vystoupit z projekcí ostatních a znovu si vzpomenout, kým jsme.

Když se mě účastníci workshopů Lék pro Zemi ptají, co následuje dál, odpovídám jen, aby pokračovali v prohlubování transfigurace a v práci na sobě tak, jak jsem to učila, abyste se stali zdravou a zodpovědnou lidskou bytostí. Přestaňte hledat další „magické“ metody, se kterými byste mohli pracovat. Na mnoha úrovních je to pravda.

V šamanských ani jiných duchovních tradicích se však lidé nedozvěděli o tak mocné praxi dříve, než se naučili, jak se podívat do nitra a dostat se na úroveň vývoje a posunout se do nového vědomí a způsobu života ve světě. Zjišťuji, že mnohým, ne všem, se soustředění zatoulá od vnitřní práce, kterou musíme provádět, a nechávají se strhnout touhou po způsobech, jak dělat zázraky a pokouší se najít rychlou cestu k vyléčení.

Pokud chceme skutečně pracovat se silou světla a transfigurace, musíme změnit způsob vlastního života, způsob, jakým se vnímáme a uvědomovat si, kolik toho projikujeme na ostatní, jak moc se vyhýbáme vlastnímu stínu, a seznam by mohl pokračovat. Bez těchto dovedností nemůžeme „žít svou prací“.

Klíčem není přestat se učit dalším metodám léčení, ale zdokonalovat se v práci zkoumání svých nejhlubších úrovní, což vede k přirozenému způsobu práce se světlem a k bytí přítomností, která září.

Mnoho let jsem chtěla učit nějakou praxi, která by nám pomohla dostat se k pokročilejším duchovním praxím jako telepatie, proměna vlastností substancí pomocí požehnání a světla, atd. Cítila jsem však, že než budeme připraveni, musíme udělat ještě spoustu práce.

Používáme jen velmi málo kapacity mozku. Máme dary a schopnosti, o kterých se nám nesnilo ani v těch nejdivočejších snech. A náš potenciál je nedotčený.

Vnímám, že jedním z důvodů je, že se necháváme rušit a vytrhnout ze sebe.

Nechci již ztrácet z dohledu to, co je v životě důležité. Chtěla bych dál pokračovat ve zkoumání svého krásného a kouzelného vnitřního světa a pozvat vás, abyste se ke mně na této cestě připojili.

Tento měsíc prosím věnujte nějaký čas pobytu v přírodě, cestujte, meditujte, pijte čaj, rozjímejte a položte si otázku: „Ztratil jsem z očí to, co je důležité?“ Věnuji příliš pozornosti tomu, co se děje ve vnějším světě a nezaměřuji se na volání své duše?“ „Naslouchám svému vnitřnímu hlasu?“

Všímejte si, jak vás rozdílné fáze měsíce vtahují dovnitř a podporují vás ve vnitřní práci.

Čtěte dál inspirující knihy a choďte na workshopy, které vás zajímají. Nezapomeňte však na kouzelné semínko světla, které ve vás roste. A jak před výzvami a požehnáními vlastní cesty zůstat v přítomnosti ?

Cítím, že je toho hodně k zamyšlení. Tolik lidí mluví o vzrušujících změnách vědomí, které se odehrávají ve světě. Jakou konverzaci potřebujete vést ve svém vnitřním světě?

Úplněk nastává 27. července. Zamyslete se nad tím, jak svou práci transfigurace můžete při zkoumání vlastního vnitřního světa přenést na hlubší úroveň. Jakmile svou praxi rozvinete, objevíte další dary, které podpoří mocnou praxi, kterou společně provádíme.

Pojďme v průběhu úplňku spojit svá srdce a vyzařovat světlo způsobem, který skutečně pomůže živému organizmus, kterým je Země.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Transmutation News – June 2018 – Czech

Zprávy o proměnách – červen 2018

Seminář Lék pro Zemi a léčení duchovním světlem, který proběhl v Estes Parku v Coloradu, byl opravdu nádherný. Všichni se skutečně ponořili do společné práce. Přítomný filmový štáb se stal součástí našeho kruhu a jeho členové se, když mohli, účastnili cestování a obřadů. V průběhu semináře došlo i k několika krásným léčením včetně léčení na dálku těch, jejichž jména byla umístěna pod oltářem.

Nejvíce jsem potěšena tím, že mnozí účastníci začali hned po návratu domů ve svých komunitách sdílet obřady transfigurace a tuto práci učit i své děti.

Skutečnou radost mi v rámci mého vyučování nyní činí vidět, kolik účastníků pobytových i online kurzů sdílí Lék pro Zemi a další šamanské praxe se svými rodinami, na pracovištích a ve svých komunitách. A vím, že mnozí z vás to dělají také. Jsem skutečně vděčná všem, kteří tuto hlubokou práci sdílejí.

Dean Radin napsal nádhernou knihu Real Magic: Ancient Wisdom, Modern Science, and a Guide to the Secret Power of the Universe (Skutečná magie: Prastará moudrost, moderní věda a průvodce tajnou silou univerza). Je velmi nezvyklé, že vědec předkládá vizi o čarodějství na základě vědeckých poznatků a vysvětluje, proč bude hrát klíčovou roli ve zkoumání hranic vědy. Do své diskuze zahrnuje také šamanizmus.

Šamanizmus nabízí funkční klíče k léčení problémů, kterým na planetě čelíme. Záleží jako vždy na nás, zda se necháme inspirovat, chopíme se příležitosti a staneme se touto prací.


Nedávno jsem ve snu obdržela zprávu: „léčení přichází skrze tebe, ne k tobě“. Po probuzení jsem si uvědomila, že stejnou zprávu sdílela ve svém učení Florence Scovel Shinn slovy: „tvoření přichází skrze vás, ne k vám“.

Tato zpráva se vztahuje k jedné zajímavé diskuzi, kterou jsem vedla s dalšími šamanskými učiteli. Je evidentní, že západní svět vstupuje na cestu šamanizmu z opačné strany, než se to děje v domorodých kulturách.

Po všech těch rozhovorech jsem si uvědomila, že i já velmi vášnivě sdílím stejný názor na svých workshopech a ve svých knihách, když hovořím o rozdílu mezi „léčením a uzdravováním“.

Nechci šamanské kultury příliš romantizovat. Jako lidské bytosti se vždycky nechováme etickým a zodpovědným způsobem. S egem a osobností musíme neustále pracovat a zůstávat soustředěni na to, abychom do svých komunit přinášeli to, čím jsme byli obdařeni. Týká se to také lidí žijících v domorodých kulturách.

Děti v šamanských kulturách však byly pro své dary a talenty, kterými přispívaly svým komunitám, uznávány. Naučili se, jak komunikovat se všemi bytostmi přírody, jak v praxi projevovat vděčnost bez ohledu na to, co se děje ve vnějším světě, a jak disciplinovaně užívat slov, myšlenek a fantazií jako požehnání namísto zneužívání této síly k proklínání sebe sama nebo celé sítě života.

Jakmile děti dosáhnou puberty, starší kmene dohlížejí na průběh iniciací, při nichž může jít i o život, a při nichž se adepti musí spolehnout na vlastní duchovní sílu. Díky tomu pak dospívají v zodpovědné bytosti, které přispívají síle celé komunity.

Takto se členové komunity v minulosti zasvěcovali do šamanské cesty.

V západním světě na šamanskou cestu vstupujeme dříve, než se uzemníme a jako vědomí snící se prostřednictvím slov, myšlenek, fantazií a energie dokážeme podílet na vytváření zdravého kolektivu. Vstupujeme do světa šamanů bez znalostí o vytváření nedotčeného posvátného prostoru a komunikace s duchem, který žije ve všech věcech.

Klienti přichází pro šamanské léčení a očekávají okamžité a zázračné uzdravení, aniž by měli nástroje k vlastní vnitřní práci, která nevede k okamžité nápravě, ale k dlouhodobému uzdravení.

Všechno, co všichni v životě řešíme, by bylo možné vyřešit, pokud bychom prováděli svou vnitřní práci a chápali, že právě jejím prostřednictvím budujeme neviditelnou látku potřebnou k manifestaci vlastních největších přání i přání pro veškerý život.

Úplněk nastává 28. června. Pojďme se ponořit a skutečně splynout se třpytivou světelnou sítí. Neoddělujte se od sítě života. Staňte se jí. Jste světelnou sítí. Vyzařujte své božské světlo, prohlubujte svou zkušenost a „BUĎTE“ světelnou sítí.

Společně vyzařujeme světlo a vnímáme všechno ve své božské dokonalosti. Tato práce má velkou sílu a způsobuje skutečnou změnu. Ponořte se během úplňku do práce transfigurace hlouběji.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

21. červa se spojíme, abychom oslavili den slunovratu. Na severní polokouli přivítáme léto a na jižní polokouli zimu.

Víme, že slunovrat není oddělenou událostí. Plynutí změn v energiích a kvalitách světla vede ke slunovratu. Slunovratem označujeme změnu, jíž jsme také součástí. V průběhu změny ročního období je vždycky dobré podniknout cestu splynutí se Zemí, kde žijeme, a prožít, jak se se změnou ročního období měníme my sami.

Je důležité naladit se na tělo a cítit, jak změny v přírodě ovlivňují naši vlastní přirozenost a plně si uvědomovat změny v textuře země, vůni větru, zvuky ptáků a jiných bytostí přírody, které žijí v naší blízkosti a změny v rostlinách a stromech. Změny ve vzduchu můžeme dokonce ochutnat.

Po tisíce let lidé všude na světě pozorovali a prožívali znamení změn v přírodě a získávali zprávy o tom, jak se připravit na následující změnu ročního období. Nejlepší je, pokud se barometrem změn stává naše tělo a ne kalendář.

Ať už přivítáte léto nebo zimu, máte skvělou příležitost vnímat se jako zahradník a správce naší nádherné Země.

Najděte organické a kompostovatelné materiály a vyrobte si malou nádobu, která může obsahovat modlitbu pro vás, pro síť života a pro Zemi. Zasaďte ji do země, kde žijete. Když ji budete zalévat svou láskou a světlem, bude tato modlitba energeticky růst. Roste, to co živíme!

Připojuji se k našemu kruhu a přeji všem krásný slunovrat!!

Transmutation News – May 2018 – Czech

Zprávy o proměnách – červen 2018

Seminář Lék pro Zemi a léčení duchovním světlem, který proběhl v Estes Parku v Coloradu, byl opravdu nádherný. Všichni se skutečně ponořili do společné práce. Přítomný filmový štáb se stal součástí našeho kruhu a jeho členové se, když mohli, účastnili cestování a obřadů. V průběhu semináře došlo i k několika krásným léčením včetně léčení na dálku těch, jejichž jména byla umístěna pod oltářem.

Nejvíce jsem potěšena tím, že mnozí účastníci začali hned po návratu domů ve svých komunitách sdílet obřady transfigurace a tuto práci učit i své děti.

Skutečnou radost mi v rámci mého vyučování nyní činí vidět, kolik účastníků pobytových i online kurzů sdílí Lék pro Zemi a další šamanské praxe se svými rodinami, na pracovištích a ve svých komunitách. A vím, že mnozí z vás to dělají také. Jsem skutečně vděčná všem, kteří tuto hlubokou práci sdílejí.

Dean Radin napsal nádhernou knihu Real Magic: Ancient Wisdom, Modern Science, and a Guide to the Secret Power of the Universe (Skutečná magie: Prastará moudrost, moderní věda a průvodce tajnou silou univerza). Je velmi nezvyklé, že vědec předkládá vizi o čarodějství na základě vědeckých poznatků a vysvětluje, proč bude hrát klíčovou roli ve zkoumání hranic vědy. Do své diskuze zahrnuje také šamanizmus.

Šamanizmus nabízí funkční klíče k léčení problémů, kterým na planetě čelíme. Záleží jako vždy na nás, zda se necháme inspirovat, chopíme se příležitosti a staneme se touto prací.


Nedávno jsem ve snu obdržela zprávu: „léčení přichází skrze tebe, ne k tobě“. Po probuzení jsem si uvědomila, že stejnou zprávu sdílela ve svém učení Florence Scovel Shinn slovy: „tvoření přichází skrze vás, ne k vám“.

Tato zpráva se vztahuje k jedné zajímavé diskuzi, kterou jsem vedla s dalšími šamanskými učiteli. Je evidentní, že západní svět vstupuje na cestu šamanizmu z opačné strany, než se to děje v domorodých kulturách.

Po všech těch rozhovorech jsem si uvědomila, že i já velmi vášnivě sdílím stejný názor na svých workshopech a ve svých knihách, když hovořím o rozdílu mezi „léčením a uzdravováním“.

Nechci šamanské kultury příliš romantizovat. Jako lidské bytosti se vždycky nechováme etickým a zodpovědným způsobem. S egem a osobností musíme neustále pracovat a zůstávat soustředěni na to, abychom do svých komunit přinášeli to, čím jsme byli obdařeni. Týká se to také lidí žijících v domorodých kulturách.

Děti v šamanských kulturách však byly pro své dary a talenty, kterými přispívaly svým komunitám, uznávány. Naučili se, jak komunikovat se všemi bytostmi přírody, jak v praxi projevovat vděčnost bez ohledu na to, co se děje ve vnějším světě, a jak disciplinovaně užívat slov, myšlenek a fantazií jako požehnání namísto zneužívání této síly k proklínání sebe sama nebo celé sítě života.

Jakmile děti dosáhnou puberty, starší kmene dohlížejí na průběh iniciací, při nichž může jít i o život, a při nichž se adepti musí spolehnout na vlastní duchovní sílu. Díky tomu pak dospívají v zodpovědné bytosti, které přispívají síle celé komunity.

Takto se členové komunity v minulosti zasvěcovali do šamanské cesty.

V západním světě na šamanskou cestu vstupujeme dříve, než se uzemníme a jako vědomí snící se prostřednictvím slov, myšlenek, fantazií a energie dokážeme podílet na vytváření zdravého kolektivu. Vstupujeme do světa šamanů bez znalostí o vytváření nedotčeného posvátného prostoru a komunikace s duchem, který žije ve všech věcech.

Klienti přichází pro šamanské léčení a očekávají okamžité a zázračné uzdravení, aniž by měli nástroje k vlastní vnitřní práci, která nevede k okamžité nápravě, ale k dlouhodobému uzdravení.

Všechno, co všichni v životě řešíme, by bylo možné vyřešit, pokud bychom prováděli svou vnitřní práci a chápali, že právě jejím prostřednictvím budujeme neviditelnou látku potřebnou k manifestaci vlastních největších přání i přání pro veškerý život.

Úplněk nastává 28. června. Pojďme se ponořit a skutečně splynout se třpytivou světelnou sítí. Neoddělujte se od sítě života. Staňte se jí. Jste světelnou sítí. Vyzařujte své božské světlo, prohlubujte svou zkušenost a „BUĎTE“ světelnou sítí.

Společně vyzařujeme světlo a vnímáme všechno ve své božské dokonalosti. Tato práce má velkou sílu a způsobuje skutečnou změnu. Ponořte se během úplňku do práce transfigurace hlouběji.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

21. červa se spojíme, abychom oslavili den slunovratu. Na severní polokouli přivítáme léto a na jižní polokouli zimu.

Víme, že slunovrat není oddělenou událostí. Plynutí změn v energiích a kvalitách světla vede ke slunovratu. Slunovratem označujeme změnu, jíž jsme také součástí. V průběhu změny ročního období je vždycky dobré podniknout cestu splynutí se Zemí, kde žijeme, a prožít, jak se se změnou ročního období měníme my sami.

Je důležité naladit se na tělo a cítit, jak změny v přírodě ovlivňují naši vlastní přirozenost a plně si uvědomovat změny v textuře země, vůni větru, zvuky ptáků a jiných bytostí přírody, které žijí v naší blízkosti a změny v rostlinách a stromech. Změny ve vzduchu můžeme dokonce ochutnat.

Po tisíce let lidé všude na světě pozorovali a prožívali znamení změn v přírodě a získávali zprávy o tom, jak se připravit na následující změnu ročního období. Nejlepší je, pokud se barometrem změn stává naše tělo a ne kalendář.

Ať už přivítáte léto nebo zimu, máte skvělou příležitost vnímat se jako zahradník a správce naší nádherné Země.

Najděte organické a kompostovatelné materiály a vyrobte si malou nádobu, která může obsahovat modlitbu pro vás, pro síť života a pro Zemi. Zasaďte ji do země, kde žijete. Když ji budete zalévat svou láskou a světlem, bude tato modlitba energeticky růst. Roste, to co živíme!

Připojuji se k našemu kruhu a přeji všem krásný slunovrat!!

Transmutation News – April 2018 – Czech

Zprávy o proměnách – duben 2018

Jak pokračujeme ve své duchovní praxi, je velmi důležité chápat, že svou praxi bychom neměli vnímat jako více „práce“, kterou musíme udělat. Šamanismus je způsob života, a duchovní praxe, které jsme prováděli v průběhu let, upředly vlákna činů a chování, které zdravý život a planeta potřebují. Smyslem je tyto praxe integrovat do skutečného způsobu života.

Nikdo by neměl říkat: „Nemám čas na další duchovní cvičení během dne“. To jak používáte slova a „žehnáte“ nebo „proklínáte“, vaše cyklické myšlení, uvědomování si denních fantazií a toho, co ve svém životě a ve světě vytváříte, to jak vyzařujete božské světlo, je součástí vaší chůze, dechu, práce, zábavy i relaxace.

Pomocí duchovní praxe přetváříme vztahy k sobě samým, k ostatním, ke světu i náš životní styl.

Pokud svou duchovní praxi vnímáte jako spoustu práce, zastavte se a uvědomte si, jak duchovní praxi a život, který žijete, oddělujete. Může to být velmi obohacující uvědomění.

Když se tento měsíc budete zabývat jakoukoli duchovní nebo ceremoniální praxí, všimněte si, čemu věnujete příliš úsilí a jak některé praxe integrujete do svého života a přirozeně jimi žijete.


Myslím si, že s tím vším, čeho se ve světě stáváme svědky, bude tento měsíc dobré, když se společně zapojíme do praxe šamanského roztrhání na kousky a prožijeme tak obrodu a regeneraci. Je vždycky užitečné provádět praxe, které nám připomínají, že život je iluzí a snem, a že jsme spojeni s rozsáhlejším vědomím, než jen s tím, které vnímáme v kolektivních energiích.

Je čas dovolit svému tělu a mysli, aby se rozpustili a nechali se roztrhat na kousky, abychom si dokázali vzpomenout na svou skutečnou identitu a na Zdroj, ze kterého jsme přišli. Zrodili jsme se z bezpodmínečné lásky a opustili stav jednoty se stvořitelem a silou univerza, abychom prožívali, jak být božským světlem v těle, které může projevovat krásu, léčení a mír a kráčet společně s ostatními po této nádherné Zemi.

V šamanismu se praxe roztrhání na kousky používá jako iniciace, ale může se využít také k léčení. Když podniknete šamanskou cestu roztrhání na kousky, můžete být spáleni na popel, nebo vám přírodní síla či duchovní průvodce může odebrat kůži a orgány, které zbaví nečistot nebo z vás vyjme emocionální či fyzické onemocnění.

O praxi roztrhání na kousky jsem psala v mnoha ze svých knih, například v knize Lék pro zemi: jak transformovat toxiny osobní a životního prostředí (Medicine for the Earth: How to Transform Personal and Environmental Toxins) a také v Kráčení ve světle: každodenní prožívání šamanského života. (Walking in Light: The Everyday Experience of Shamanic Life.)

Část regenerace a léčení procesu roztrhání na kousky se odehraje, jakmile vše, co už vám neslouží, odevzdáte duchovním průvodcům a božské síle univerza. Po duchovním pročištění a uzdravení budete znovu sestaveni nebo rozvzpomenuti, jako na konci vizionářské zkušenosti.

Zde jsou stručné instrukce k této šamanské cestě nebo meditaci. Pokud máte se šamanskou cestou zkušenosti, pusťte si svou oblíbenou šamanskou hudbu a dejte si na cestu dostatek času – alespoň 15 minut. Pokud s šamanským cestování zkušenosti nemáte, můžete tuto zkušenost zažít v meditaci při poslechu své oblíbené duchovní hudby.

Udržujte záměr; že chcete, aby vás duchovní původce, spojenec nebo božská síla roztrhali na kousky a na konci vaší cesty nebo meditace vás opět složili dohromady. Můžete se zaměřit na emocionální blok nebo fyzický problém, kterého byste se chtěli zbavit.

Vzdejte se síle vesmíru a věřte silám, které vám poskytnout vše, co k regeneraci potřebujete. Dovolte svému duchovnímu průvodci nebo božské síle připravit scénu. Zvíře nebo element jako jsou medvěd, orel, mravenci, písečná bouře nebo oheň jsou příklady duchovních průvodců, které vás mohou roztrhat na kousky.

I když tento zážitek může znít hrozivě, roztrhání na kousky je léčivou praxí, díky které se můžete znovu spojit se Zdrojem, svou pravou identitou a stavem klidu a míru.

Jakmile budou vaše kůže, orgány, kosti a myšlenky během roztrhání na kousky odstraněny, budete se prožívat jako božské světlo v jednotě se stvořitelem vesmíru. Pokud vás oheň spálil na popel nebo vaše tělo zničila písečná bouře, budete vysvobozeni a budete moct vnímat své božské světlo jako své pravé Já.

Roztrhání na kousky je vlastně počáteční fází transfigurace. Nejprve ztratíte ponětí o svém těle a mysli, abyste si dokázali vzpomenout na svou duchovní identitu. Dovolíte duchovním průvodcům a božským silám, aby pročistili vaši kůži, kosti, orgány i myšlenky, abyste mohli být duchovně znovuzrozeni. Pokud jste byly během meditace nebo šamanské cesty rozmetáni na prach nebo spáleni na popel, budete znovu sestaveni se zdravým tělem, čistou myslí a zakusíte vyšší vibrace vědomí.

Jakmile jste obnoveni, dokončíte cestu nebo meditaci tak, že se vrátíte zpět do své místnosti. Dejte si čas a uvědomujte si, zda se cítíte lehčí, osvěženi a omlazeni. Po návratu z cesty nebo meditace proveďte prosím uzemňující cvičení, abyste se ze své zkušenosti zcela vrátili. Běžte ven, posaďte se pod strom a představte si, jak kořeny z vašeho těla vrůstají hluboko do země a propojují vás s ní nebo pokud vyjít ven nemůžete, proveďte to jako meditaci.

Úplněk nasává 29. dubna. Během úplňku vnímejte své božské světlo a dovolte mu jasně zářit po celé Zemi a skrze ni a spojte se se světlem naší celosvětové komunity. Pojďme společně tvořit, spřádat třpytící se síť světla, která začíná nahrazovat starou opotřebovanou tkaninu reality a životního paradigma.

Poznámka: 29. dubnu budu mít přednášku a ceremonii k otevření dalšího Roku obřadů, který sponzoruje vydavatelství Sounds True. Podle smlouvy mám odeslat dva e-maily věnované této události, takže informace rozešlu, jakmile je budu mít k dispozici.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Možná se budete chtít vrátit k březnovým Zprávám o proměnách, kde jsem psala o tom, jak se zaměřit na proměňující se kvality slunečního a měsíčního světla. Během měsíce dubna věnujte čas pozorování změn světla a energie mezi novem a úplňkem. Takto s měnícími se lunárními fázemi vstoupíte do hlubšího proudu.

Terri z Nového Zélandu mě požádala, zda bychom se mohli společně k transfiguraci scházet pravidelně a přinášet na planetu více světla a také vnímat naši krásnou Zemi a veškerou přírodu v jejím božském světle. Nabízím, že se k nám můžete každou neděli připojit a společně provést transfiguraci, která bude léčením pro nás pro všechny a pro veškerý život. Terri navrhuje, abychom Zemi každý týden věnovali 15 minut a vnímali ji v jejím božském světle.

Můžete transfiguraci provádět také se sklenicí nebo láhví vody a potom touto čistou léčivou vodou obdarovat lokální zdroj vody. Cokoli do většího vodního celku umístíme, poteče dál a splyne se všemi vodními toky a zdroji vody na celém světě. Na svůj oltář můžete položit organické rozložitelné předměty a po dokončení transfigurace je můžete nechat v přírodě na zemi. Při transfiguraci vnímejte vzduch jako průzračný. Budeme pracovat v jemných polích energie bez ohledu na časový rozdíl míst, kde žijeme a kdy budeme spolupracovat.

Damini Celebre je uvedena na seznamu šamanských učitelů www.shamanicteachers.com. Je skvělou učitelkou a autorkou. V minulých vydáních Zpráv o proměnách jsem psala o pozoruhodném projektu, na kterém pracuje.

Spustila projekt, při kterém do Země umísťuje léčivé modlitby. Damini svůj projekt popisuje takto:

„Duch promlouvá ke každému z nás rozdílně: někdy v bohatých metaforách, se kterými se setkáme na cestě, někdy zábleskem jasného uvědomění v průběhu pracovního dne a někdy ve snech. V průběhu léta se mi zdál sen, ve kterém jsem se viděla, jak obřadně vkládám hliněné kapsle do děr v zemi v otevřené kopcovité krajině. Obsahovaly modlitby k léčení planety.

Od této snové vize jsem obřad začala uvádět v život výrobou hliněných kapslí. Jsou vyrobeny z místní hlíny a každá obsahuje modlitbu pro Zemi napsanou na papíře vloženém do otvoru v kapsli. Modlitby dostávám od lidí z celého světa.

2. prosince 2017 proběhla Ceremonie slunovratu s modlitebními kapslemi v Pennsylvanii. Umístila jsem na Zemi 108 modlitebních kapslí. V průběhu času se za přispění elementů kapsle rozpadnou a modlitby se rozplynou do Země.

Krom tohoto obřadu jsem vyráběla menší modlitební kapsle a umísťovala je v městských částech. Tyto jednotlivé kapsle se buď rozpadnou a spojí se se zemí nebo si je někdo odnese domů — obě cesty jsou skvělé!

Od prosince mi další lidé začali psát, že se mou akcí nechali inspirovat a začali si vyrábět své vlastní modlitební kapsle a umísťovat je ve svých komunitách. Pokud máte chuť vyrobit si své vlastní, budu ráda, když se ke mně připojíte. Na svůj blog jsem umístila všechny modlitby, které jsem dostala z celého světa; pokud chcete, můžete některé z nich použít a společně tak můžeme rozšířit léčivou síť.

Máte nějakou modlitbu, záměr nebo přání pro planetu? Pokud ano, ráda bych je použila ve svých kapslích. Můžete mi je prosím posílat na b.shiny(at)me.com .

Požehnání všem bytostem xx Damini Celebre”

http://daminicelebre.com/prayer-pods

Transmutation News – March 2018 – Czech

Zprávy o proměnách – březen 2018

Mí duchovní průvodci mi poslední dobou zprostředkovávají prožitky zaměřené na tělo. Nedávají mi pouze informace v podobě slov, ale pomáhají mi pochopit určité učení tak, že je mohu vnímat i na smyslové úrovni.

V průběhu několika posledních měsíců mi stále ukazují potřebu vracet se do plynutí. Něco už jsem o tom psala v předchozích sloupcích. Nejdříve se mnou začali hovořit o plynutí. Pak mě požádali, abych cestovala do nitra a všimla si, kde ve svém těle zadržuji napětí. To bylo jednoduché.

Asi o měsíc později jsem na cestě mohla přímo na tělesné úrovni procítit rozdíl mezi tím, když se chopím života a snažím se ho ovládat a když se uvolím plynout tam, kam mě život unáší. Vnímala jsem fyzicky svou snahu držet se toho, abych dosáhla výsledků, po kterých jsem toužila způsobem, který pro mě nebyl zdravý a neumožnil by mi projevit změny.

Cítila jsem, že klíčem k uzdravení pro mě a snad i pro druhé je poněkud uvolnit sevření života a vstoupit do jeho plynutí.

Často se snažíme oddělit životní cykly od sebe namísto toho, abychom dovolili svému tělu vnímat, jak všechny cykly plynou společně. Mnozí z nás pracují s měsícem a oddělují obřady, které provádíme během novoluní a během úplňku. Všechny fáze měsíce jsou součástí jednoho cyklu, který přirozeně plyne.

Roční období nejsou oddělené fáze našeho života. Stejně tak cyklus smrti a znovuzrození a všechno, co se děje mezi tím, je jedním přirozeným cyklem.

Jaký je dopad na vlastní přirozené vnímaní plynutí a životního načasování, když se pokoušíme oddělit jednotlivé přechody a nevnímáme je jako součásti plynutí jedné fáze cyklu do další? Pokud se nám podaří vnímat přirozené plynutí cyklů, získáme jiný pohled na to, jak jsou všechny proměny, které prožíváme v našem osobním životě a na planetě, spředeny dohromady. Neexistují oddělené události, oddělené fáze života. Existuje pouze jeden přirozený tok.

Jakmile do tohoto přirozeného plynutí vstoupíme, dokážeme porozumět na hlubší úrovni změnám, darům a učením, které do našeho života vstupují.

Když vkročíme do skutečného plynutí života, vstoupíme do naprosto odlišné dimenze skutečnosti. Pracuji s metaforou a používám termín „Řeka života“. Někteří z vás možná dají přednost soustředění se na vnitřní plynutí přílivu a odlivu, změny proudění větru nebo rozdílné pocity a vjemy, které máte, když si lehnete na zem.

V současnosti se často hovoří o stínu a světlu. Když oddělíme tyto cykly, připravíme se o jemnější detaily změn světla, které stín i světlo vytváří. Tím, že se ponoříme do kvality změn světla pochopíme víc, jak jsou světlo a stín vždycky provázané a společně tančí.

Nedávno jsem na Facebooku sdílela následující zprávu a přikládám ji i zde, protože se týká toho, o čem zde píši:

Minulost nemůžeme změnit. Ale můžeme změnit přítomnost i budoucnost.

Děláme to tak, že se noříme hluboko do své duchovní praxe a všímáme si toho, jak jednáme, přemýšlíme a chováme se k ostatním a ke všemu živému.

Stín a světlo jsou součástí veškerého bytí na této planetě. V každodenním životě nám příroda odráží moc těchto ohromných sil, které žijí v každém z nás.

Musíme obejmout obě tyto kvality, protože jsme přírodou. Narodili jsme se proto, abychom prožívali celou škálu toho, co znamená být člověkem. Tím, že obejmeme obě kvality, stín i světlo, naučíme se, jak se znovu spojit se stavem celistvosti obsahujícím krásu i výzvy života. Výzvy nám pomáhají růst a vyvíjet se v lidské bytosti, které nesou takový duchovní potenciál, že dokážou transformovat vše, co se stalo v minulosti. Posilování duchovních svalů a uschopnění se k jízdě na všech vlnách, které nám život přinese, je klíčem k tomu, aby se nám dobře dařilo.

Když se podíváte na nádherné staré stromy, bývá jejich kmen někdy velmi pokroucený, ale jeho kořeny rostou hluboko do země a nádherné větve vysoko do nebe. Stromy v nás vyvolávají úžas, když se díváme na jejich vnitřní krásu a sílu.

Příroda nás učí, jaká síla je v tom, růst kořeny hluboko a větvemi vysoko, jako stromy, bez ohledu na to, co se nám v životě děje.

Dokud si nevypěstujeme silné duchovní svaly, nemůžeme být ve světě skutečným světlem.

NJeště přidám, co jsem sdílela na Facebooku. Navrhuji, abyste v průběhu dne sledovali změny kvality a cykly světla.

Každý den jsem pozorovala svého otce, jak následuje cyklus světla a také západ slunce. Jeho nejcennějším majetkem byly jeho hodinky. Měl levné hodinky, které mu někdo ukradl, když zemřel. Ale nehledě na to, jak byl nemocný, jak moc byl zasažen demencí, jeho kotvou v životě byly jeho hodinky. Sedávala jsme s ním každý den a pozorovala ho, jak sedí venku nebo uvnitř a sleduje měnící se světlo a vnímá, jak se mění čas. Na nějaké hluboké úrovni mu to pomáhalo.

Vnímám sílu toho, co dělal, jeho vlastní smysl pro vnitřní plynutí a spojení se životem.

Sledujte měnící se kvality světla v průběhu března, kdy znovu v plynutí jedno ročního období do druhého přivítáme a oslavíme rovnodennost.

Pevně věřím, že když to budeme dělat přirozeně posílíme své duchovní svalstvo, které potřebujeme, abychom propluli přicházejícími vlnami proměňujících se cyklů. Musíme vstoupit do přirozeného plynutí a svou energii znovu propojit s tím, jak se život a příroda proměňují, aby propluli přítomnými i těmi nastávajícími vlnami.

Toto je důležitá praxe, kterou můžeme přidat ke všemu, co společně děláme v průběhu let.

V kolektivním vědomí v současnosti pluje mnoho chaotických a hektických duchovních energií. Pevně věřím, že když vstoupíte do plynutí života, nebudou mít na vás tyto energie dopad, protože si vybudujete vlastní duchovní sílu.

V sedmdesátých letech jsem získala titul bakaláře z podmořské biologie. Specializovala jsem se na studium řas a se spolužáky jsme prováděli výzkum raka poustevníčka. Bylo šílené, jak jsme se spolužáky museli statisticky dokazovat, že když dáte ráčkovi poustevníčkovi větší ulitu, více vyroste. Tato statistická studie k nám přitáhla hodně pozornosti a dostávali jsme často nabídky grantu, abychom mohli ve studiu pokračovat. Stále se pozastavuji nad otázkou, proč je věda ochotna sponzorovat průzkum projektů, které jsou tak zřejmé.

Nicméně, zpět k pointě mého příběhu. Každý den jsem trávila spoustu času výzkumem na různých místech Tichého oceánu na jih od San Franciska. Měla jsem všechny potřebné informace o tom, kdy přijde další příliv. Ale ztratila jsem se vždycky v objevování opravdu jedinečných živoucích pokladů oceánu. Zapomněla jsem se podívat na hodinky a nebo si dát pozor na změnu světla, jak vycházelo slunce a vlny se začínali zvedat. Každý den jsem se dostala od procházení přílivových jezírek k náhlému smetení vlnou a zatažení do hluboké vody. Najednou jsem plavala v hluboké vodě v kabátě a čepici, pokoušela jsem se nepotopit a plavat, jak nejrychleji jsem dokázala.

Učení, které z toho pro mě vyplynulo je, že když vstoupíme do plynutí života, dokážeme s lehkostí proplout životními změnami. Když se o něco snažíme a moc přemýšlíme nebo zapomeneme sledovat měnící se příliv a odliv, může nás to snadno stáhnout dolů.

Vnímám to jako způsob, jak navigovat změnami, které v životě prožíváme. Musíme dávat pozor na měnící se příliv a odliv a kvality světla, nebo nás snadno spláchne vlna, kterou jsme neočekávali.


Úplněk nastává 1. března. Znovu vplouváme do fáze úplňku. V předchozích fázích docházelo k navyšování velkého množství energie, které nás vedlo k exponenciální síle úplňku. Tuto exponenciální energii používáme k tomu, abychom pokračovali ve spřádání zářící sítě světla a lásky po celé Zemi a skrze ni. Připojte se k naší duchovní komunitě, která je skutečně jednotnou kolektivní energií a přivítejme společně v kráse této fáze měsíce naši duchovní práci.

Nořte se stále hlouběji za ego a osobnost a dovolte svému vlastnímu božskému světlu vyzařovat skrze vás. Naše ego a osobnost jsou tím, co nás udržuje ve stavu ovládání. Naše vnitřní božské světlo ví přesně, jak vstoupit do plynutí. Proveďte svou práci transfigurace. Dovolte svému světlu bezúsilně tančit se světlem našeho kruhu a svítit silněji jako měsíc a hvězdy na nočním nebi, které nám reflektují naši pravou duchovní identitu a sílu našeho světla.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce

20. března společně přivítáme rovnodennost. Podle toho, na které polokouli žijeme, přivítáme jaro nebo podzim.

Hned když čtete tyto Zprávy o proměnách, začněte vnímat změny světla. Můžete si dát na okno rostlinu a pozorovat, jak se světlo, které na ni svítí, každý den proměňuje. Nezáleží na tom, jestli žijete ve městě, na předměstí nebo na vesnici. Stále můžete sledovat proměňující se fáze světla během dne a pozorovat měnící se fáze měsíce. Nezáleží na tom, jestli slunce svítí nebo ne. Pokud probudíte svou smyslovou pozornost, začnete si všímat jemných změn v kvalitě světla každý den a začnete si uvědomovat, jaký vliv to má na vaši mysl a tělo.

Bez ohledu na to, kde žijete, podívejte se vzhůru k obloze a dovolte slunci omýt vaše tělo a oči. V noci vyjděte ven a pokud je to možné, dejte si měsíční koupel a dovolte světlu měsíce ať vás zaplaví svou měnící se kvalitou světla.

Je to celé o vnímání změn KVALITY světla. Pro každého z nás je to velmi důležitý tělesný vjem. Protože falešně rozdělujeme roční období a lunární fáze, když jsou ve skutečnosti součástí jednoho velkého cyklu. Rozdělováním cyklů nemáme v úctě změnu, která se objevuje mezi stínem a světlem. To nás odděluje od skutečného plynutí „Řeky života“.

Na rovnodennost proveďte rituál, kterým rovnodennost přivítáte. Může to být tak jednoduché jako poskytnutí obětí zemi, vzduchu, vodě, ohni a slunci. Vzdejte dík našim předkům a duchu země, kde žijete. Spojte se opět se stavem jednoty se vším, co nám příroda dává. Dokončete obřad poděkováním za svůj život. Můžete uvolnit něco, co vás blokuje v tom, abyste se posunuli kupředu v manifestaci svých snů nebo sdílením modlitby se silami universa a silami země, vzduchu, vody a ohně.

Pokud jste vytvořili Modlitební strom, jak jsem vám radila během posledních několika let, můžete na strom dát modlitbu pro léčení nebo požehnání. Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, můžete si o tom, jak vytvořit modlitební strom, přečíst v knize Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life (Kráčení ve světle: posílení šamanského života na každý den.

Zpívejte, tančete, čtěte básně živlům. Tam kde žijete, nechejte oběti.

Můžete zapálit papír v posvátné míse s prosbou o léčení nebo požehnání. Můžete do větru nebo vánku foukat bubliny. Nebo můžete najít kámen, který si vás přitáhne a vložit ho do vody, zakopat do země se záměrem, o co žádáte. Pamatujte vždycky na to, abyste přeměnili energii za myšlenkami na vibraci světla a lásky, která vyživuje vás i všechno v síti života.

Sdílím téma:

Od jedné členky našeho kruhu jsem dostala dobrou otázku/téma. Napsala mi, že společně se svým manželem mají pocit bezpečí, když pracují s šamanskými technikami, protože současné kolektivní vědomí podporuje používání šamanismu pouze k léčení a vnášení světla. Odpověděla jsem že ano, věci se mění. Pomalu je staré paradigma hierarchických a temných praktik šamanismu nahrazováno energiemi podporujícími život, které v nás vytvářejí mír a harmonii a uvnitř nás staré paradigma nahrazují. Máme ještě kus cesty před sebou, protože staré paradigma tady existovalo dlouhou dobu.

Ale jak se základy tohoto paradigmatu začínají rozplétat, zůstává více prostoru pro „vědomé“ praktikující, kteří mohou vplétat a zapřádat láskyplné a světelné energie do přediva nového paradigmatu, které se v současnosti tvoří.

Klíčem je pokračovat ve vlastní vnitřní práci a prozkoumávat projekce a myšlenky, které žijí uvnitř nás. Pokračujte v jejich transformaci a přeměňování na energie světla a vstupte do své vlastní duchovní síly, kde své jedinečné dary sdílíte v průběhu své práce kolektivně. Společně jsme všichni provázáni a čím více světla vyzařujeme, tím více starých rodokmenů můžeme vyléčit a znovu nastolit harmonii.

Připojuji se k naší komunitě s přáním zářivé a požehnané rovnodennosti!