Transmutation News – June 2022 – Czech

Zprávy o proměnách – červen 2022

Vypadá to, že svět nám i nadále poskytuje iniciační zážitky a pokračuje ve vybrušování našeho vědomí, čímž nás posunuje do jeho dalších rovin. Vidím, že se lidé noří stále hloub do svých vnitřních světů a objevují skrytá témata, která jsou v jádru toho, co je třeba vyléčit.

Saháme po různých způsobech, jak uprostřed chaosu dosáhnout vnitřního míru, a mezitím se lidská populace rozděluje stále víc. Zároveň nás klimatická změna nutí zkoumat, co vlastně potřebujeme pro přežití.

Máme před sebou spoustu práce a to bude vyžadovat, abychom byli na všech úrovních v co nejlepším zdraví.

V dubnu se mi zdál dlouhý výpravný sen, který trval několik hodin. Obsahoval spoustu metafor a obrazů a celkově mi naprosto dával smysl. Nicméně jeho konečným poselstvím bylo, že všechno napětí, které ve svém těle mám a které mi způsobuje určité zdravotní problémy, pochází ze vzteku nad tím, jak jsem byla během svého života posuzována a odsuzována.

Někdy to bylo samozřejmě posuzování osobního charakteru. Jako dítě jsem začala mluvit, až když mi byly 3,5 nebo čtyři roky. Později si zase moji matku zavolal ředitel do školy a řekl jí, aby mě dala na učiliště, protože ze mě nikdy nic kloudného nebude. Pak mě dali do školy pro nadané žáky, kam jsem evidentně nepatřila. A tak to šlo dál a dál a stále jsem byla stavěna do situací, ve kterých mě někdo hodnotil – dokonce i při zpěvu, tanci, výtvarné činnosti či psaní, tedy činnostech, které mě těšily a které jsem milovala. Vždy tam byla nějaká autorita, která posuzovala to, co ve mně vzbuzovalo vášeň a dávalo mi smysl, a rozhodovala o tom, zda jsem dost dobrá a mohu vůbec pokračovat v činnosti, která je přitom pro mou duši nesmírně důležitá.

Nedávno jsem ve svém podcastu “Jeskyně šamanů”, který dělám s Renee Baribeau, mluvila o tom, jak jsem kdysi skončila na psychiatrii poté, co jsem ve škole odmítla pitvat žábu.

Začala jsem nyní hodně přemýšlet o tom, jak příkře nás všechny naše společnost soudí a přisuzuje nám v životě role, které máme hrát, i když nás naše duše volají k úplně jiným věcem.

Patriarchální síly, které zde byly přítomné po celý náš život i v mnohých životech před námi, používají posuzování jako nástroj moci.  Jak jinak by se asi ve společnosti udržoval pořádek, kdyby neexistovala moc nad přístupem populace celého světa k nejvyšší míře své tvořivosti a vášně pro život?

A my známe odpověď, víme, že je třeba vyvážit vertikální struktury, které tu fungují, a nechat opět ženské energie plynout po planetě a skrze vše živé. Ženskou energii nelze ničím zastavit – je součástí rovnováhy ve vesmíru. Je třeba, aby horizontální energie, která nám všem dává sílu, vstoupila do služby naší pravdy a spojila se s naší energií a naším plynutím v řece života.

Je nám třeba jen více lidí, kteří jsou ochotni být posly či nositeli léčivých ženských energií. Ty mohou přicházet jak ve formě znovuzrození, tak i jako destrukce. Protože jak víme, ženská energie má mnoho podob.

V tom snu jsem si prožila bezuzdný vztek způsobený příkrými soudy. A vím, že tento vztek v sobě nosí mnozí z nás. U někoho se může projevovat také ve formě strachu z posuzování, jenž může vést i k problémům s depresemi jako následkem potlačené kreativity, kterou pohřbíváme hluboko v sobě a nenecháváme ji svobodně projevit.

Odpovědí je i provádění našich obřadů, v nichž propouštíme vše, co jsme na sebe přebrali z projekcí, jež na nás navrstvila společnost. Ve svých obřadech můžeme žádat, aby se naše největší sny mohly manifestovat. Tím, že pokračujeme v práci na své proměně, na léčení svých toxických myšlenek i způsobu, jak používáme slova a denní snění, umožňujeme ženské energii, aby nás obklopovala stále víc. A když záříme zevnitř, z jádra svého vnitřního svitu, stejně jako ze svého jádra vysílá záři slunce, dochází ke svatbě ženské a mužské energie a vzniká frekvence lásky a nový proud nekonečného světla, které dokáže transformovat společnost, do té doby se stále více štěpící na frakce.

Na severní polokouli brzy přivítáme letní slunovrat a na jižní polokouli slunovrat zimní. Bude to další příležitost propojit se s cykly planety, které ovlivňují frekvence země, vody, vzduchu i světla, všech živlů, jež proudí do našich životů a skrze ně. Tím, že se spojíme mezi sebou a splyneme s těmito novými měnícími se energiemi, objevíme svoje plynutí a začneme se probouzet k činům a změnám chování, po kterých naše duše volají, abychom mohli jít i nadále touto životní cestou, jež je pro mnohé plná překážek. Zdá se dokonce, že je cesta stále kamenitější, a úkolem nás všech je najít svou vnitřní sílu, abychom po ní mohli jít dál, vteřinu po vteřině, bez pohledu upřeného dopředu do budoucnosti.

Léčením totiž je, když setrváváme v přítomnosti a děláme nejhlubší práci, jaké jsme schopni, stejně jako to dělá Země během změn v koloběhu ročních období. Je čas hlubokého růstu a rozvoje velkolepé krásy, stejně jako čas hlubokých ponorů, v nichž lze objevit poklady temnoty i útěchu zimy.

Vím, že mnozí z vás jsou rebelové, stejně jako jsem byla v životě já, rebelové, kteří se odmítají podvolit tomu, co po nich společnost žádá či jaké chování nám diktuje. Vskutku je třeba, abychom objevili svoje rebelství – je čas, abychom si už doopravdy dovolili následovat cestu své duše.

Ale aby se to mohlo stát, je nutné, abyste se vrátili zpět do své vlastní řeky!

Úplněk je 14. června a jde o takzvaný superúplněk. Povolejme tedy tuto velkolepou úplňkovou energii ženství, aby se v našich životech stala mateřskou silou, která nám pomůže se vyléčit, anebo aby byla energií Kálí nezbytnou k tomu, abychom vyšli ven ze své ulity a stali se mocností, stejně jako je příroda mocností ve světě. Pamatujme na to, že jsme přírodou a jsme mocností svého druhu.

Provádějte přípravné práce, aby vaše ego a bzukot vaší mysli nestály v cestě a vy mohli být bezprostředním nástrojem či vozidlem pro božství, čímž se stanete silnou spojnicí pro božské energie, které právě zaplavují naši zemi. Přidejte se k božskému tanci, který tu teď probíhá. Dejte se do pohybu spolu s energií světla, nechte ji sebou procházet a dotknout se tak každé pídě této země a veškerého života v tomto živoucím předivu.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce.  

Slunovrat je 21. června. V tomto měsíci si vyhraďte den na meditaci v přírodě a rozjímání o vašem vlastním plynutí. Nacházíte se ve své řece, anebo jste byli pohlceni zmatenou řekou, kterou nyní vytváří společnost? Co se snažíte v životě vypěstovat? Která vaše část se chystá vykvést?  Anebo pro vás přišel čas se obrátit dovnitř a nechat temnotu a vnitřní oheň země, aby semínkům, jež jste zaseli, dodaly výživu a teplo a umožnily jim prorůst jakýmikoli překážkami do velkoleposti života?

Spojme se vzájemně do mocného kruhu, kde láska a světlo prochází našimi těly a srdci, a všem v našem celosvětovém kruhu přejeme krásný slunovrat!

Sylvia Edwards mi pomohla vytvořit nahrávku s léčením a jednoduchou cestou pro příležitost slunovratu. Myslím, že se ztrácíme ve snaze provádět složité obřady, zatímco jsme si ještě nevybudovali natolik silný vztah s přírodou, abychom dosahovali pozitivních výsledků, které jsou možné. 

Hovořím o současném stavu světa a o tom, jak na sebe jakožto citliví jedinci nemůžeme přebírat utrpení celého světa. Musíme se věnovat své osobní práci a dopřát si kvalitní vedení při krocích, jež lze v životě udělat a jež celkový stav světa budou ovlivňovat.

Abychom se připravili, budeme bubnovat, chřestit, zpívat a tančit. Připravte si tedy prosím šamanský nástroj, abyste ho při rituálu mohli použít. Já obvykle stojím a bubnuji. Ale nenastavila jsem svůj počítač tak, aby mě při tom zaznamenal. Natolik se o technologie nestarám. Takže tato část videa může působit trochu podivně, nicméně když budete hrát a bubnovat s námi, ani si toho nevšimnete.

Chcete-li se přidat k našemu kruhu, abyste ho podpořili a zároveň se během tohoto silného slunovratového času napojili na příjem vzkazů od Země, klikněte na tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=cAvvKGo7_xU

Copyright 2022 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. All rights reserved.

Transmutation News – April 2022 – Czech

Zprávy o proměnách - duben 2022


Spojme všichni svá srdce v modlitbě za mír mezi Ukrajinou a Ruskem. To, co se děje, je nesmírně tragické. Bylo by to tragické samo o sobě, avšak to, že se k utrpení lidí prchajících z Ukrajiny přidává ještě covid, je skutečně zoufalé. Provádíme tedy svoje obřady tak, jak nás to volá, pro podporu míru. Z Ukrajiny pocházeli mí předkové a možná tam stále mám příbuzné. Takže ano, vedu ceremonie!

Slíbila jsem svým ruským a ukrajinským přátelům, že požádám v našem kruhu o modlitby za všechny, kdo uvízli uprostřed tohoto chaosu. Lidé všech věkových skupin tam totiž nyní trpí nehorázným způsobem.

Samozřejme musíme pamatovat na to, že nevýslovné tragédie, násilí a války se dějí po celém světě, a o mnohých z nich média nemluví.  Síla našeho ducha je dostatečná k tomu, abychom mysleli s láskou na všechny.  

Ačkoli už netrávím moc času na internetu – alespoň ne tolik jako dřív – mají studenti  stále možnost mě různými způsoby kontaktovat a sdílet se mnou informace o tom, co se děje.

Všezahrnující otázka, která se v mojí korespondenci stále opakuje, zní: Jak se stavět ke světu, v němž lidé doslova přišli o rozum a chovají se rozdělujícím a ničivým způsobem jak k sobě samým, tak jeden k druhému, stejně jako k životu a k Zemi. 

Jde tu pouze o můj názor a výsledek mých rozhovorů s ostatními. Věřím, že společenský aktivismus je nyní velmi důležitý. Je na něj ale třeba mít “žaludek”. Totiž, dnes je všude mnoho racionálního myšlení. Odborníci všech odvětví nám kážou, co dělat, abychom se cítili lépe. Co ale skutečně potřebujeme, je aby šli lidé spíš k sobě, dovnitř, a tam dělali svou práci. 

Teď je zásadní se nechat inspirovat ostatními. Avšak příliš mnoho lidí odevzdává svou moc těm, kteří si říkají odborníci. Nikdo kromě vás totiž nemá k dispozici klíč, kterým by šlo odemknout jakékoli vězení, v němž se cítíte být lapeni.

Nevěřím tomu, že by naše životy mohly být lepší a mírumilovnější zásluhou kohokoli jiného, než jsme my sami. A to si žádá odhodlání a věrnost sobě, společenství, přírodě, nápomocným duchům a tvořivým silám vesmíru.  Jakmile budou povolány všechny posvátné bytosti v neviditelných říších, začnou formovat vaši cestu, vaše srdce i váš život a přivedou vás k pravdě o tom, kým jste a co máte v tuto chvíli udělat. 

Není to nic snadného. Nežijeme v lehké době. Jak píšu ve většině svých sloupků, jediný člověk, kterého můžete zachránit, jste vy sami. Může to znít sobecky, pokud tuto větu čtete doslovně. My jsme však stále ještě plně nepochopili, jak moc se svět změní, když dostatek lidí převede svou energii na energii vyzařující lásky, šířícího se světla a života ve stavu vnitřního míru – svět se opravdu promění k lepšímu. Toto učení je tak staré jak lidstvo samo.

Máme nyní na výběr. Můžeme jít ven a zapojit se do společenského aktivismu, souběžně s našimi duchovními praktikami. Jste-li ovšem skutečnými empaty, což mnozí z vás jsou, pak se prostě nechcete otevírat utrpení světa.  Protože to nikomu nepomůže. 

Ucítí trpící bytosti lásku a světlo, které vyzařujeme? Nevím. Ale udělejte si pokus, kdy se uchýlíte na čisté, posvátné místo, nadechujete a vydechujete lásku a světlo a představujete si, jak se dotýká každého živého tvora na Zemi. Vysílejte svoje duchovní světlo. Všímejte si kvality pulsující energie, kterou tvoříte. A poté se sami sebe zeptejte, zda skutečně věříte tomu, že být přítomností lásky a světla pomáhá změnit energii na planetě.

Frustrace, o které slyším od autentických učitelů i opravdových studentů na cestě, zní: Nikdo neposlouchá. A je to opravdu tak.

Já si skutečně nemyslím, že by naše 4,6 miliardy let stará Země byla ohrožená zánikem. Ale jsem přesvědčená, že jsou jím ohroženi l lidé, a to kvůli tomu, jak se sami k sobě a jeden k druhému chovají. A jak už jsem psala v minulých sloupcích, už jsme byli svědky lidských civilizací, které čas od času přivedly samy sebe k zániku. Je to neuvěřitelná představa, že prostě jen stále dokola opakujeme dějiny a nejsme schopni se z minulých chyb poučit. 

Následující slova mi poslala emailem velmi dobrá přítelkyně. Požádala jsem ji o svolení podělit se o to, co se mnou sdílela, i s vámi. Myslím si totiž, že se mnozí z nás nyní cítí stejně, a jsem přesvědčena, že je naším osudem si svoje zranitelná místa připomínat.

„Dřív jsem si představovala, že má duše si ke své manifestaci ve formě člověka vybrala tuto dobu proto, abych se mohla podílet na opravách rozbitých částí světa. Nyní si ale myslím, že záměrem duše je také hledání krásy, lásky, potěšení a úžasu, přes všechnu bolest a ztráty. A také že potřebuji odpočívat i přesto, že ve mně ani ve světě ještě není vše opraveno.”

Ti z nás, kteří jsou citliví, o sebe opravdu musí nyní pečovat. A Země po nás chce, abychom nezapomínali na krásu a dar života.

Úplněk je 16. dubna. Vkročte na magické místo, ve kterém duše spočívá neustále. Zbavte se na chvíli monologů své mysli a nechte svého ducha prozářit skrze všechny starosti, které ohledně života na Zemi nyní máme. Ponořte se do největší hlubiny svého vědění, svého ducha, a prožijte svoje věčné světlo, jak září v každé buňce vaší bytosti a spojuje se s námi všemi v našem celosvětovém společenství. Tato síť světla vyzařuje na každém místě Země. Jen tato jediná praktika, kdy se spojíme za úplňku jako celosvětové společenství a vytvoříme světelnou síť lidí, působí na společnost daleko více, než tušíme.

Právě o tuto neviditelnou část léčení jde. Musíme se naučit, jak v ni uvěřit.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím text Tvoření světelné sítě lidí na mých stránkách.  

Nezapomeňme, že všechny duchovní tradice učí o tom, jak všechno, co má na Zemi vzniknout, musí být nejdřív utkáno v neviditelných říších. Vše se rodí z neviděného. Potřebujeme tedy nové tkanivo pro život lidí. Prvním krokem je vaše vlastní duchovní práce, vyklizení spirituálního nepořádku a starých zranění, která nás nevedou k novému rozvinutému vědomí. A začít formovat nový sen o životě tím, že ho začneme tkát v neviditelnu. 

Nyní je čas pro denní snění v tom nejlepším smyslu! Přidejte se v tom ke mně, prosím. Je to práce, kterou je potřeba udělat hned.

Nevím proč, ale opakovaně ke mně přichází zpráva o tom, že mám všechny nabádat ke čtení Malého prince.  Já jsem se se Saint-Exupéryho Malým princem setkala poprvé v hodinách francouzštiny na druhém stupni. Tu knihu jsem měla tak ráda, že jsem se ji naučila celou nazpaměť jak ve francouzštině, tak v angličtině.  A doteď si ji čas od času čtu.

Před mnoha lety jsem učila v Rakousku a nějaká žena z Milána, která byla v našem kruhu, se snažila vyměnit svoje hodinky Rolex za moje hodinky s Malým princem. Moje hodinky byly dětské a nestály moc peněz. Ale jejich strojek jsem musela nechat opravit tolikrát, že bych si za to mohla klidně pořídit Rolexky.

Opravdu nevím, proč je tak důležité se šířit o téhle hřejivé knížce. Ale ten vzkaz se mi stále vrací.

Kdysi znali Malého prince všichni. Dnes už tuto knížku nikdo nezná, což mi připadá velmi smutné.

Tato kniha vás znova otevře vašemu vnitřnímu dítěti a kráse života na Zemi.

Vzkaz z mé knihy Vítej doma (Welcome home, 2018):

 V časech velkých výzev:
Zůstaňte cílevědomí
Zůstaňte pozitivní
Zůstaňte ve svém středu

Ceremonii, kterou tento měsíc vedu, můžete shlédnout nebo si ji poslechnout pod tímto odkazem:

https://www.youtube.com/watch?v=03GdRulVNHc

Copyright 2022 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – March 2022 – Czech

Zprávy o proměnách – březen 2022


Jednou za čas, když medituji anebo pobývám někde v tichu, přicházejí ke mně informace, které jsou poněkud neobvyklé, ale hluboce se mě dotýkají.  

Jednoho večera jsem zrovna byla na tichém a pokojném místě. Samozřejmě zprávy o covidu a o tom, co se děje v politice a s životním prostředím, jsou kolem mě přítomny neustále. Mohla bych se od veškerého zpravodajství úplně odstřihnout, ale chci mít základní informace, abych byla v obraze, když předávám svoje učení.

Přemítala jsem nad mutacemi covidu a viry obecně. Již přes dvacet let učím ve svých workshopech Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light, že viry jsou inteligentnější než lidé a že se musíme naučit, jak žít život s větší vášní, což zvyšuje obranyschopnost proti virům. Tématu životní vášně a virů jsem se už krátce věnovala v lednových Zprávách o proměnách, kdy jsme vítali nový rok 2022.

Sledujeme-li, jak se lidé chovají nyní a jak se chovali během dějin, vidíme, že naše ega prostě nepřijala princip jednoty a že lidská mysl ničí jak naše zdraví, tak lidské společenství. Lidé spolu nikdy nežili v míru, jelikož naše ega stále mají raději nadvládu než jednotu a hledání míru a harmonie. Válčíme úplně o všechno a vždy tomu tak bylo.

V dnešní době závisí zdraví všeho živého na planetě na tom, zda lidé začnou spolupracovat, a přitom se rozdělení mezi lidmi každým dnem zvětšuje.

Avšak mutace covidu vzájemně spolupracují. Virus tvoří mutace, které mu pomáhají přežít a nadále sílí. Viry spolu nebojují kvůli rozdílné barvě nebo názoru na politiku. Spolupracují a prospívají.

Zato my se rozdělujeme během let stále víc a bylo tomu tak už předtím, než přišel covid. A já skutečně věřím tomu, že k nám přišel jako učitel. Jsem přesvědčena, že k nám síly vesmíru přivedly covid proto, aby nás učil jednotě, celistvosti a moci spolupráce a vzájemné podpory. 

Vím, že to zní jako šílenost. Ale zkusme o tom přemýšlet.

20. března vítáme na severní polokouli jaro a na jižní podzim. Jsou to posvátné okamžiky změny, hodné uctívání. Stejně jako život nikdy nepostojí v klidu, i příroda se neustále mění. A my jsme bytosti přírody a ovlivňuje nás každá změna, která se v rámci přírodních cyklů odehraje – proměny měsíce, ročních období, hvězd na noční obloze. My si však nejsme vždy vědomi toho, že jsme s těmito změnami v souladu, když probíhající změna v přírodě způsobí podobnou změnu i v nás.

Jak se mění roční období a měsíc prochází svými fázemi, dělejte si čas na pobyt venku. Nechte se během dne opálit sluncem a v noci se okoupejte se ve svitu měsíce. Prociťte zář, kterou vás tyto životodárné mocnosti obklopují a léčí. Je to silný a jednoduchý obřad, který můžete provádět jak sami, tak ve skupině.

Během rovnodennosti jděte do přírody. Můžete o nezměrně léčivé moci přírody napsat třeba báseň. Můžete si také obléct nějaké obřadní oděvy, něco jednoduchého, jako je například šátek, anebo vzít do přírody vlastnoručně vyrobené obřadní chřestidlo. Možná se vám bude chtít sedět u svého oblíbeného stromu a číst báseň, předčítat ji laskavým hlasem plným přijetí všeho nového, co vám rovnodennost přináší do života.

Nechte u stromu, u nějž sedíte, či na místě, které navštívíte, dary či obětiny, kterými dáte najevo svoje díky soucitným předkům země, půdy, vzduchu, vody, ohně, slunce, luny, svým nápomocným duchům. Zemi jako takové můžete poděkovat za vedení během měnících se časů, které vám pomáhá se sladit se změnami uvnitř sebe. A nezapomeňte vzdát hold také duchu krajiny, ve které žijete, protože vy jí jste též, a když si s krajinou vytvoříte silné duchovní spojení, krajina se o vás postará způsoby, které jsou za hranicí vaší představivosti.

Kráčejte obřadně krajinou a sledujte u toho měnící se listy stromů a rostlin. Všímejte si, jak se s měnícími se ročními obdobími proměňuje i struktura, vůně a pocit ze vzduchu, který dýcháte. Naslouchejte novým ptačím písním, které se v tento čas roku objevují. Pozorujte, co dělají živočichové v parku, jak se čile připravují na jaro. Vnímejte tlukot srdce země. Nechte se inspirovat duchovními poselstvími, jež k vám přináší vítr. A žijete-li u vody, všimněte si, jak se během ročních období mění příliv a odliv i vlastnosti vody.

Průběžné obřadní činnosti vás přivedou do stavu harmonického plynutí, namísto toho, abyste se cítili vykolejení a odpojení od života.

A nezapomínejte děkovat za svůj život.

Březnový úplněk je osmnáctého. Bude to silný čas, ve kterém si můžeme všichni uvědomit hodnotu života a velikost změn, které Země s přechodem do dalšího ročního období koná. Mám pocit, že bychom svoje úsilí v duchovních praktikách měli navýšit. V souvislosti s covidem a všemi omezeními, které nám do života přináší, propadá mnoho lidí apatii. Bojujte s apatií a buďte aktivními tvůrci nového snu pro život.

Jedním způsobem, jak k tomu přispět, jsou rituály – jako třeba ten, který děláme o úplňku.

Vložme tedy plně svůj záměr a celé srdce do práce, jak nyní v březnu, tak i v dalších měsících, a snažme se vzájemně propojit svým duchovním světlem. Syťme tím světlem a bezpodmínečnou láskou Zemi i lidskou společnost.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím text Tvoření světelné sítě lidí na mých stránkách zde: https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/czech/czech-ceremonies/

Překlady Zpráv o proměnách představují spoustu práce. Petr Němčanský je překládal mnoho let do češtiny a nyní pro něj přišel čas se už věnovat něčemu jinému. Poděkujte spolu se mnou Petrovi za překlady Zpráv o proměnách, které tolik let dělal. Velkorysost jeho ducha je velikým darem.

Překládat do češtiny nyní bude Veronika Kucharská, kterou chci tímto přivítat. Jsem ráda, že bude součástí našeho týmu.

Dlouho jsem vám nepřipomněla, že máme facebookovou stránku Shamans are Gardeners of Energy. Je to krásný způsob, jak pomáhat společnosti, publikovat zde inspirující příběhy a obrazy.  Doufám, že vám návštěva těchto stránek přinese inspiraci a povzbuzení. Facebooková skupina se nachází na této adrese: https://www.facebook.com/groups/991720834662313. Heslo je “Transfiguration”. 

Chtěla bych spolu s vámi popřát našemu kruhu krásný den rovnodennosti naplněný láskou, nadějí a optimismem, že se zrodí mnoho nového a vše, co je třeba zkompostovat, bude navráceno zemi. Přesně to se totiž v přírodě právě děje. 

Přidejte se k našemu kruhu během jednoduché, ale silné cesty, pomocí které rovnodennost přivítáme. Nahrála jsem krátkou sesi, k níž se lze připojit s bubnem, chřestidlem či jiným hudebním nástrojem, a zahrát si tak šamanskou hudbu. Také můžete použít dřívka k ťukání o sebe, klepat o knížku, anebo si vyrobit chrastítko pomocí semen či kamínků v nádobě. Bubnováním, chřestěním a společným muzicírováním se spojíme v prosbě nápomocným duchům, aby posílili náš kruh, a samozřejmě se touto činností aktivně zapojíme do vysílání lásky pro všechny v naší skupině.

K oslavě rovnodennosti se můžete připojit na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=cxDn4PXGxMg

Oznámení:

V dnešní době covidu, kdy se často ruší lety z důvodu počasí, nedostatku pilotů a personálu,  je více než kdy jindy platné sdělení Isis, které učinila v devadesátých letech. Řekla, že přijde doba, kdy si studenti nebudou moci dovolit cestovat na workshopy anebo nebude cestování možné. Proto jsem od roku 2004 začala školit úžasné učitele, aby učili po celém světě. Na mých stránkách najdete workshopy, které můžete absolvovat, a některé jsou snad i v blízkosti vašeho bydliště.

Na stránkách www.shamanicteachers.com najdete všechny, kteří se učili u mě, praktikují šamanské cesty na různých místech světa a dělají léčení na dálku. Mnozí z nich pracují s lidmi osobně.

Stále ještě čekám, zda bude možné vypsat výcvik šamanského léčitelství v době, kdy se stále potýkáme s covidem a nebezpečím, že retreatová centra bude nutné opět uzavřít. Čekám, jak se věci vyvinou a zda půjde výcvik učit fyzicky v retreatových centrech. Jak víte, jsem přesvědčena, že učení pokročilejších technik léčení je přes internet neetické a nebezpečné. Internet není prostředkem, jak předávat starodávné léčebné postupy, které mohou pro pacienta znamenat život nebo smrt.

I nadále jsou zde oblíbené kurzy, které již jsou nahrané, o šamanském cestování a ostatních tématech. Další informace najdete na mém webu na stránce Workshopy.

Můžete se také podívat na moje knihy a audioprogramy. Mají skvělý ohlas a obsahují informace a cvičení, které učím na svých workshopech.

Nezapomeňte se podívat na facebookovou stránku Shamans are Gardeners of Energy, kde můžete sdílet inspirativní příběhy a obrazy a také nacházet povzbuzení v tom, co sdílí komunita. Facebooková skupina se nachází na adrese https://www.facebook.com/groups/991720834662313. Heslo je “Transfiguration”. 

A samozřejmě máme s Renee Baribeau oblíbený podcast nazvaný the Shamans Cave. Lidé ho mají opravdu rádi! A já ho s Renee opravdu ráda dělám. Připojte se na www.ShamansTV.com.  

Opravdu mi moc pomůže, když se připojíte k odběru videí na Shamans TV. Pro mě a Renee je to způsob, jak získat větší podporu od Youtube.

Mnoho lidí stále zápasí se sebeuplatněním, mnozí se cítí v nějakém ohledu nedostateční či špatně vybavení pro utváření takového života, po jakém touží. Existuje však cesta, jak tohle změnit. Moje kamarádka a kolegyně, šamanská léčitelka a autorka Evelyn Rysdyk, vtělila třicet let svojí praxe do podpory žen, aby se vyléčily z omezených, nevyrovnaných a nezdravých modelů ženství, které přejaly od svých předchůdkyň. Evelyn už brzy otevře svůj nový webinář zdarma a jeho název zní 3 Essential Keys for Activating Your Sacred Feminine for Vitality, Connection and Fearlessness (3 zásadní klíče k aktivaci vašeho posvátného ženství pro vitalitu, napojení a neohroženost). https://www.spiritpassagesacademy.com/a/2147504983/FizyRhhB 

Copyright 2022 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – February 2022 – Czech

Zprávy o proměnách - únor 2022         


Tento měsíc se téměř na celém světě oslavuje láska.

Bylo by krásné zaměřit se na sen o světě, kde lidé v každodenním životě sdílí lásku mezi sebou a se vším životem na zemi.

Dříve jsem si myslela, že duch na sebe bere hmotnou formu zrození proto, aby mohl projevit svůj jedinečný talent, který chce vyjádřit v životě, a také zažít krásu a zázraky fyzické formy. Duše totiž nevidí barvy, chutě jídla, necítí květiny ani dotyk na povrchu věcí, neslyší zvuky, nic z těchto věcí, které nám přináší tolik radosti.

Avšak nedávno jsem od svých duchů obdržela nádhernou  zprávu. Řekli mi, že pravý důvod toho, proč na sebe duch fyzickou podobu bere, je slyšet tlukot srdce ostatních. Přemýšlela jsem o tom a mám pocit, že je to skutečně zásadní sdělení, které chci předat dál. Je to totiž obrovská radost, naslouchat tepu srdce Země, veškerého života a zejména našich nejbližších.

Je toho tolik, co představuje být člověkem a čemu nerozumíme. Dáváme přílišnou důležitost shánění hmotných předmětů a hromadíme více věcí, než kolik opravdu potřebujeme, abychom našli v životě smysl a radost. Pořád jen mluvíme a zapomínáme ctít sílu ticha.

Zato neustále používáme fráze o tom, jak je důležité vyvíjet se v bytosti, jež žijí bezpodmínečnou lásku, zatímco však spíše podporujeme nadvládu,  chamtivost a rozdělení.

Většina z nás je ve světě opravdu svědky ničivých účinků takového rozdělování. Je nesmírně smutné vidět, kolik nenávisti je vysíláno do naší společnosti, když jsme se sem přitom přišli učit o lásce.

A právě rozdělení je to, co nyní utváří naši současnou iniciaci. Rozštěpení totiž nastává vlivem   určité destruktivní síly, jež rozbíjí náš život, jak jsme ho znali, aby se mohlo ze zániku našeho známého života zrodit něco nového.

Stále přemýšlím o tom, jak moc se věci musí pokazit předtím, než se lidé probudí a uvědomí si moc jednoty, bytí v přítomnosti světla a vyzařování lásky. Představte si,  jak odlišné by naše životy byly, kdybychom žili v harmonii s ostatními.

Ocitla jsem se v téměř úplném odpojení od toho, co se nyní ve světě děje. Projevuje se tam energie, jejíž součástí vůbec nemám chuť být.

Místo toho se i dále soustředím na svou práci, kterou dělám již mnoho let a kterou se snažím přispět k vyrovnání ženského principu s mužskými energiemi, jež stále řídí tento svět. Ano, ženská energie může být krutá, jak lze vidět u Kálí, Sachmet a dalších bohyní z různých tradic. Ale krutost je zde proto, aby bylo možné udělat ostrý řez skrze iluze. A my se právě teď v iluzi rozhodně nacházíme.

Když čtu většinu argumentů, které lidé uvádějí o covidu, politice, rasových tématech, klimatické změně a životním stylu, vypadá to, jakoby přicházeli o rozum. Mnohé z toho, co říkají, totiž

vychází čistě z ega, nikoli z jejich pravého ducha. Nejsme prostě na planetě Zemi ještě dost dlouho na to, abychom chápali složitost a dynamiku ducha a záhady vesmíru. Ale hodně lidí se chová tak, jakoby byli zasvěceni do spousty věcí, které však s naším omezeným vnímáním života vůbec nemůžeme znát. 

Já nacházím skutečný vnitřní klid v soustředění na svou duchovní práci, na psaní své nové knihy a v pobývání v přírodě.

Vím, že hodně čtenářů chce zůstat v „boji“ a že je to jejich úděl, být aktivní ve společnosti, usilovat o změnu a být jejím hlasem.

Já jsem byla v této roli v životě mnohokrát, ale nyní se učím o kráse ticha a míru.

Nedávno jsme s mým mužem chtěli vypnout televizi a jít spát. Ale najednou nás uchvátil pořad o neobvyklých mořských stvořeních. Na těchto dokumentech o přírodě je úžasné, jak nám umožňují být svědky neuvěřitelné imaginace a tvořivosti, která k vývoji těchto tvorů vedla. Je pozoruhodné, jak zvláštní některé tyto druhy jsou, a nám nezbývá nic jiného, než být v naprostém ohromení a úžasu, když vidíme, s jakými bytosti tuto Zemi sdílíme.

Když jsem učila v rámci svých kurzů o duchovních bytostech přírody v rámci The Shift Network, mou nejoblíbenější částí kurzu bylo, když lidé přinesli fotky neobyčejných přírodních bytostí. Byla jsem fascinována a ohromena bohatstvím rozmanitých stvoření, která většina lidí nikdy neuvidí, ale jsou neuvěřitelná.

V pořadu, na který jsme se dívali, ukazovali například hlavonožce zvané loděnky. Tyto prastaré bytosti jsou staré přes 500 milionů let a za tu dobu se ve svém vývoji příliš nezměnily, podobně jako vážky, o kterých tak ráda píšu.Tato stvoření jsou tu o tolik déle než my a přizpůsobovala se bez toho, aby svou podobu příliš měnila. A ačkoli jsou ovlivňována změnami životního prostředí, žijí svůj život dál, stejně jako to dělala milióny let.

Mne však na nich nezaujal pouze jejich neobvyklý zjev, ale také skutečnost, že poté, co stráví den na hladině oceánu, se ponoří 600 metrů hluboko na dno moře, kde se v bezpečí oddají hlubokému odpočinku.

Přemýšlela jsem o tom, jak jsem vždy psala o síle, kterou lze nalézt v klidném a hlubokém odpočinku v tichu. Ticho není něco, co bychom ve světě běžně zažívali –  ve světě, kde technologie 24 hodin denně vydávají nějaké zvuky. Musíme se ponořit opravdu hluboko do svého vnitřního světa, stejně jako to dělají v noci loděnky.

A vždy jsem vás povzbuzovala v tom, abyste se nořili hluboko do sebe a poznávali duchovní sílu ve své vnitřní krajině, abyste nacházeli ticho, které vám nejen umožní odpočívat, ale také přivodí stav, v němž můžete zaslechnout hlas, jímž vás vede vaše duše a váš duch.

Myslím, že čím víc tohle dokážeme dělat, tím víc budeme mít síly se vyvíjet, dělat změny v životě a adaptovat se v těchto časech změn.

Takže až budeme letos oslavovat Valentýna, přemýšlejme o všech bytostech, které na nás závisejí, a vytvořme si nový sen tím, že otevřeme svá srdce ještě víc, tak aby zahrnula veškerý život. Neboť budeme-li pokračovat v rozdělování, tak se vše, co milujeme, zničí.

Žal, který naše srdce v této době zažívají, vskutku zvětšuje naši schopnost soucitu, empatie a lásky.

Zvolme si, že budeme udržovat planetu a všechen život v lásce, v těchto stále intenzivních časech rozkladu, kdy se rozpadá způsob života, tak jak jsme ho znali.

16 února je úplněk. Zaměřme se na otevírání srdcí, takovým způsobem, který ukazuje naši neomezenou schopnost být stvořením světla a lásky. A soustřeďme se i na vnímání lásky Stvořitele a tvůrčích sil vesmíru. Protože milovat sami sebe je součást evoluce našeho vědomí. Jsme na sebe příliš tvrdí, což blokuje naši schopnost být opravdu přítomni v lásce a světle. Jestliže se totiž soudíte příliš příkře, jaký to má dopad na vaši přítomnost v kolektivních energiích?

Provádějte přípravné práce, abyste mohli poodstoupit od svého lidství a přetavit se do božské bytosti, jež zná jen světlo a lásku. Vyzařujte je ve společnosti. A vnímejte, jak tep vašeho srdce společně s láskou našeho kruhu splývá s tepem srdce Země a celého přediva života.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím text Tvoření světelné sítě lidí na mých stránkách zde: https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/czech/czech-ceremonies/

A ať už strávíte valentýnský den sami, nebo s někým blízkým, popřejme si všichni šťastného Valentýna a buďme si jisti, že jsme všichni milováni.

Cestou tohoto měsíce je dar, který přináší Fotoula Adrimi a jímž je navrácení naší esence. Fotoula žije a učí ve Skotsku. Mezi svými studenty má ohromnou pověst. Je jednou z mých učitelek, jíž plně důvěřuji, a také jednou z těch, které jsem požádala, aby v mém učení pokračovaly, až tu nebudu. Velmi jí věřím, i jejímu smyslu pro odpovědnost, oddanost a celistvost.

Chcete-li ji a její práci více poznat, navštivte prosím její web. https://www.theisisschoolofholistichealth.com

O své nahrávce Fotoula napsala: 

Fotoula v této nahrávce provádí účastníky šamanskou cestou léčení. Záměrem je navrátit prvotní vzpomínku na celistvost a léčit na úrovni duše. Skrze prastaré šamanské praktiky nám nápomocní  duchové nabízejí cestu ke znovuzískání částí naší esence, jež jsme nyní připraveni obdržet a začlenit do našich životů, abychom mohli kráčet po své duchovní cestě vstříc ke ztělesnění svého  světla. Fotoula se svěřuje, jak se v její řecké rodové linii tyto techniky předků téměř ztratily, a tlumočí nám vřelé pozvání od předků, abychom si připomněli tuto starobylou spiritualitu Země, která je součástí dědictví lidstva.

Cesta měsíce je k vidění zde: https://www.youtube.com/watch?v=EZTprkyeDLM.

Také se můžete připojit k facebookové skupině Shamans Are Gardeners of Energy. Na tomto odkazu: https://www.facebook.com/groups/991720834662313. Heslo je “Transfiguration”. 

Oznámení:

V dnešní době covidu, kdy se často ruší lety z důvodu počasí, nedostatku pilotů a personálu,  je více než kdy jindy platné sdělení Isis, které učinila v devadesátých letech. Řekla, že přijde doba, kdy si studenti nebudou moci dovolit cestovat na workshopy anebo nebude cestování možné. Proto jsem od roku 2004 začala školit úžasné učitele, aby učili po celém světě. Na mých stránkách najdete workshopy, které můžete absolvovat, a některé jsou snad i v blízkosti vašeho bydliště.

Na stránkách www.shamanicteachers.com  najdete všechny, kteří se učili u mě a praktikují šamanské cesty na různých místech světa a dělají léčení na dálku. Mnozí z nich pracují s lidmi osobně.

Stále ještě čekám, zda bude možné vypsat výcvik šamanského léčitelství v době, kdy se stále potýkáme s covidem a nebezpečím, že retreatová centra bude nutné opět uzavřít. Čekám, jak se věci vyvinou a zda půjde výcvik učit fyzicky v retreatových centrech. Jak víte, jsem přesvědčena, že učení pokročilejších technik léčení je přes internet neetické a nebezpečné. Internet není prostředkem, jak předávat starodávné léčebné postupy, které mohou pro pacienta znamenat život nebo smrt.

I nadále jsou zde oblíbené kurzy, které již jsou nahrané, o šamanském cestování a ostatních tématech. Další informace najdete na mém webu na stránce Workshopy.

Můžete se také podívat na moje knihy a audioprogramy. Mají skvělý ohlas a obsahují informace a cvičení, které učím na svých workshopech.

A samozřejmě máme s Renee Baribeau oblíbený podcast nazvaný the Shamans Cave. Lidé ho mají opravdu rádi! A já ho s Renee opravdu ráda dělám. Připojte se na www.ShamansTV.com.  

Budu mít velkou radost, když se připojíte k odběru videí na Shamans TV. Pro mě a Renee je to způsob, jak získat větší podporu od Youtube.

Copyright 2022 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – January 2022 – Czech

Zprávy o proměnách - leden 2022

Propojujeme se jako posvátný kruh abychom přivítali nový rok, v němž nás čekají mnohá rozhodnutí, která všichni musíme učinit.

Život mnohým z nás v současnosti připadá velmi surrealistický. Čas nevnímáme, jakoby plynul v pravidelných cyklech. Využíváme však určité značky, díky nimž se dokážeme uzemnit a získat pocit, že život uprostřed rozpadu a znovuzrození v cyklech ubíhá dál.

Mnoha lidem se přivítáním nového roku uleví. Pouhou oslavou této události dokážeme snáze odložit něco z minulosti a získat pocit, že se na něco nového můžeme těšit. Necháme se inspirovat a získáme zpět svou naději, i když mnozí z nás už ztratili v těchto časech sociálních otřesů, které povedou k novému způsobu žití, který si v současnosti ještě nedokážeme představit, mnoho.

Mohla bych téměř zkopírovat každý sloupek Zpráv o proměnách, který jsem kdy k přivítání nového roku napsala. Nedávno jsem na summitu veřejně zmínila, že tento sloupek píšu už více než dvacet let a kdybyste si přečetli těch tisíc stránek, které jsem napsala, všimli byste si, že opakuji ty stejné lekce a praxe. Od doby, kdy jsem začala Zprávy o proměnách psát, náš svět procházel jedním utrpením za druhým: nemoci, separatismus, války a zvěrstva na lidech a přírodě, které se vymykají našim nejdivočejším představám.

Stalo se to i jiným civilizacím před námi, které byly technologicky stejně vyspělé, jako ta naše. A byly tady také civilizace, které mistrně ovládly ezoterické a psychické síly a vytvořily mimořádné posvátné struktury a magický způsoby života.

Ale přesto byly tyto civilizace něčím zničeny. Na mých workshopech, kde cestujeme do některých z těchto prastarých civilizací a ptáme se, čím byly zničeny, odpověď je vždycky stejná – chamtivost, ego, touha po moci a nejednotnost.

V průběhu let jsem psala o indiánské kultuře Anasazi, která se, jak věřím, přesunula do jiné dimenze bytí, všichni najednou totiž zmizeli. Když se díváme na artefakty, které byly nalezeny, vypadá to, jakoby všichni zmizeli během večeře. Tyto krásné bytosti žily v letech 700 až 1200 n.l. v Novém Mexiku, Coloradu, Arizoně a Utahu. Na svých cestách v průběhu třiceti let jsem zjistila, že se přesunuli do jiné dimenze a žijí tam mírumilovným životem.

Nacházíme se znovu na rozcestí. Podle některých teorií, které byly zveřejněny již před mnoha lety, prošla Země již jednou jadernou válkou.

Budeme dál dělat taková rozhodnutí, která vedou k ničení života? Zdá se, že se ohledně tohoto tématu rozcházíme. Na světě je však mnoho duchovních praktikujících, jako všichni z vás, kteří čtou tento sloupek, kteří pracují na tom, aby si volili lásku, světlo, mír, laskavost a vážili si všeho živého v síti života. Provádíme společné obřady a děláme malé kroky z temnoty do světla.

Na Nový rok pokaždé lidé se vzrušením čtou předpovědi na nadcházející rok. Buď hledají nějakou naději a inspiraci nebo chtějí vědět, na co se budou muset připravit, pokud nastanou těžší časy.

Každý rok píšu, že Isis čtení předpovědí nedoporučuje a podporuje, abychom se učili zůstávat v přítomnosti, jelikož budoucnost je tvořena přítomností. Pokud se příliš zaměřujete na to, co přijde jako další, nepodílíte se na tvorbě nového snu pro Zemi.

Ráda bych se podělila o několik témat, na která je dobré se dle mého názoru v příštím roce soustředit. Tato témata znovu zapálí naši duchovní sílu a životní vášeň.

Když procházíme temnou nocí duše, nejlepší nástroj, který máme k dispozici, je nechat se vést svým duchovním světlem. A jak jsem již opakovaně psala, jedinou cestou, jak se z ní dostat ven, je projít skrze ni. Náš vnitřní duchovní oheň má sílu nás vést, takže nakonec cestu do světla najdeme.

Moje maminka Lee Ingerman pro mě byla vzorem v tom, co duchovní síla dokáže. Byla jsem svědkem jejího utrpení v průběhu života. Nikdy však nenechala svůj duchovní oheň vyhasnout a díky němu svůj život vedla a žila téměř do 99 let.

Když jí bylo 94, onemocněla septickou infekcí. Jednoho dne mi lékaři v nemocnici řekli, že nepřežije další noc. Seděla jsem celou noc u ní. Uprostřed noci, když měla halucinace, jsem jí řekla, že je v pořádku, když odejde. Posadila se vzpřímeně na posteli, se zaťatými pěstmi udeřila do postele a nahlas zakřičela: „Nejsem ještě připravena z tohoto života odejít!“ A neodešla. Ale hned když se vrátila z nemocnice, si zlomila kyčel, a její duchovní síla a životní vášeň ji touto zkušeností znovu provedly.

Sledovala jsem, jak jí její duchovní síla a životní vášeň udržují naživu a jak žije dobrý život až do 99. Milovala život! Než zemřela, byla chytřejší než já. Měla jsme vždycky pocit, že má nadpřirozené schopnosti, protože jedla jen čokoládu, sušenky a pila Coca Colu.

Duchovní sílu, vášeň pro život a všechno, co nám pomáhá žít, nemůžeme popírat.

Musíme najít dost odvahy a ponořit se do hloubky svého vnitřního světa, najít svůj duchovní oheň a nechat ho hořet i tento rok, aby nás světlo mohlo provázet všemi dimenzemi života, kterými nás duch povede.

Ve své druhé knize Vítej doma (Maitrea, 2018) jsem psala o nejsilnějším příběhu návratu duše jedné mladé ženy, která umírala na HIV. Její případ je fascinující, ale příliš dlouhý, abych ho tady celý popisovala. Budu tedy sdílet jen zprávu svého duchovního průvodce, který se mnou při jejím léčení pracoval.

S ohledem na mnoho nemocí, kterými moje klientka prošla, mi můj duchovní průvodce řekl, že důvodem její nemoci je apatie, a že lékem pro ni je životní vášeň. Řekl, že životní lekcí pro ni je to, co se stane, když viry a bakterie mají více životní vášně, než máme my. Ony se mají dobře, zatímco my jsme nemocní.

Byla to velmi silná lekce, kterou jsem sdílela se světem. Můj duchovní průvodce mi řekl, že když viry a bakterie mají více vášně pro život než my, rozbují se!

Když se díváte do očí lidem, které potkáváte na ulici, vidíte v jejich očích životní vášeň nebo vidíte prázdnotu? Nevnímám, že by většina lidí v moderním světě hořela vášní pro život. Vidím spoustu apatie, prázdnoty a beznaděje.

Jak přežijeme tyto časy bez duchovního ohně a životní vášně? Je to otázka, nad kterou se můžete zamyslet a najít odpovědi, které vám pomohou změnit realitu, v níž teď žijete, a učinit nová rozhodnutí, která přinesou zdraví do všech rovin vašeho života.

Tento měsíc povedu šamanskou cestu k přivítání Nového roku, během níž můžeme činit nová rozhodnutí a měnit svou cestu, po níž teď kráčíme.

Ti z vás, kteří se společné cesty nemohou účastnit, ji mohou provést sami. Jakými jednoduchými kroky můžete vrátit vášeň a smysl do svého života? Nemusíte se nechat příliš unést k velkolepým rozhodnutím, jinak skončíte prokrastinací, jelikož nevytvoříte přemostění mezi tím, kde se v životě nacházíte teď a životem naplněným duchovním ohněm a vášní.

Doufám, že si poslechnete, co bych chtěla sdílet. Budu mluvit také o případu klientky, který jsem zde již zmínila.

Nahrávku této přednášky si můžete poslechnout na stránce Shamans Are Gardeners of Energy, kliknutím na tento odkaz.

Úplněk nastává dne 17. ledna. K duchovnímu léčení dochází, když jsme v přítomnosti a když je naše energetické pole naplněno světlem, láskou, duchovním ohněm a vášní. Pomocí praxe transfigurace prosím proveďte tento měsíc vše, co jako přípravu musíte udělat, aby se vaše oči rozzářily vášní pro život a vaším duchem. Staňte se světlem hvězd, slunce nebo měsíce. Dovolte světlu vyzařovat tak, aby pomáhalo veškerému životu procházet temnými časy, které teď prožíváme. Hledáte-li způsob, jakým byste mohli pomáhat, toto je skvělá cesta. Transformace je ve skutečnosti jednodušší, než komplikované způsoby, které máme tendence hledat, když se na hluboké úrovni chceme proměnit.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce.

Chtěla bych všem popřát to nejlepší v nové roce. Přivolávám duchovní oheň tohoto kruhu, aby nám všem pomáhal těšit se na velké změny a lekce, které s sebou nový rok přinese! Přeji vám i vašim rodinám hodně zdraví a míru v těchto časech úpadku a rozpadu.

Oznámení:

Ohledně plánování svého kurzu, bych chtěla být, věřte mi, mnohem dál, ale cítím svou zodpovědnost a musím brát ohled na to, jaká je situace ohledně covidu, než něco skutečně dokážu naplánovat.

Prostřednictvím Zoomu učím už od roku 2015. Není to ale platforma, která by mi umožňovala jít do velké hloubky. Píšu tedy dál svou novou knihu, provádím šamanské cesty, a nechávám se vést svým duchovním průvodcem abych viděla, jak mám sdílet svou duchovní práci, která nás povede hluboko do nové dimenze života.

V mnoha částech světa jsou nyní proškolení učitelé, na něž naleznete odkazy na této stránce www.shamanicteachers.com. Mnozí z nich pořádají online kurzy i kurzy, kde se můžete setkat osobně. Na této stránce najdete také léčitele, kteří vám pomohou posílit vaše duchovní světlo.

Velmi ráda spolupracuji s Renee Baribeau na tvorbě našeho podcastu The Shamans Cave. Mnozí z vás ho rádi posloucháte a dáváte mi velmi dobrou zpětnou vazbu.

Chtěla bych vás zde požádat o podporu. Získáme s Renee od You Tube více podpory pro tvorbu našeho podcastu, pokud bude náš kanál odebírat více lidí.

Zprávy o proměnách píšu už více než dvacet let a máme asi 13 dobrovolných překladatelů, díky nimž se newsletter může rozesílat lidem, kteří neumí anglicky.

Každý měsíc se do Zpráv o proměnách investuje mnoho práce. Nemáte ani ponětí, kolik lásky dávám do vzniku každého čísla a kolik lásky dávám každému z vás.

Pokud byste chtěli jednoduše podpořit mou práci, přihlaste se k odběru novinek na ShamansTV.com. Nebudeme vám zasílat žádné zprávy, pokud se k jejich odběru sami nepřihlásíte.

Nebudeme vás žádnou cestou kontaktovat. Stanete se odběratelem, což po vás nevyžaduje nic, pokud nebudete sledovat podcast.

Pokud máte pocit, že byste mi za mou práci chtěli poděkovat, zmáčkněte tlačítko odběru na ShamansTV.com.

Autorky bestsellerů Marci Shimoffová, Dr. Sue Morterová a Lisa Garrová dávají po velmi omezenou dobu k dispozici e-knihu zdarma The 4 Biggest Mistakes that Keep You From Living a Miraculous Life, jejíž pomocí se můžete nastartovat v roce 2022 tím nejlepším způsobem.

Tuto e-knihu si musíte přečíst, pokud chcete vědět, jak

  • uvolnit starou energii, která vás drží v minulosti
  • nahradit pocity nedostatku a nelásky hlubokou trvalou láskou sama k sobě
  • proměnit sabotující nastavení, které očekává vždy to nejhorší
  • identifikovat lidi, kteří vám nepřejí život plný zázraků
  • a mnohem víc

Jste-li připraveni an to, že rok 2022 bude rokem, kdy se vám stanou zázraky v KAŽDÉ oblasti vašeho života včetně lásky, zdraví, peněz, štěstí, vášně, smyslu a úspěchu, nenechte si ujít lekci těchto tří dynamických žen, které svými učeními inspirovaly a pomohly transformovat životy stovek tisíc lidí po celém světě.

Na tomto odkazu získáte e-knihu a dostanete se do Zóny zázrakůhttps://au384.isrefer.com/go/ebook/grace

 

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – December 2021 – Czech

Zprávy o proměnách - prosinec 2021


Řítíme se ke konci dalšího roku extrémního růstu.

Před mnoha lety mi jedna velmi dobrá kamarádka věnovala bonsai fíkusu. Měla jsem z něj velkou radost, ale zároveň jsem byla vyděšená, protože to s kytkami neumím. Co tomu malému stromku, který má víc než dvacet let, udělám.

Nakonec jsme Ficus (tak se náš fíkus jmenuje) a já ušli poměrně dlouhou cestu a učili se, jak společně žít a vzájemně podporovat svůj růst. Byly doby, kdy jsem si myslela, že to Ficus nezvládne. Byly doby, kdy si Ficus myslel, že to nezvládnu. Když jsem viděla, jak před několika týdny znovu narostl, jako bych ho napojila nějakou speciální růstovou formulí. Jsme spolu už od doby před mou nemocí, takže už to musí být víc než sedm let společného života.

Píšu o své společné cestě s Ficusem proto, že vidím, jak mnozí lidé právě teď prochází podobným procesem. Existuje křivka učení týkající se toho, jak se o sebe a o druhé můžeme starat v době, kdy se všichni rozpadáme a zároveň se znovu skládáme. Většinou se naše mysl zaměřuje na to, co je rozbité a nefunkční. Potřebujeme teď i v budoucnosti jednat. Musíme ale dbát i o to, abych měli dost energie na to, co přichází. Potřebujeme čas, v němž integrujeme a nabíráme energii na naši navazující cestu, která neskončí, dokud se naše duše nerozhodne, že je čas vrátit se domů.

Když se dostaneme do stavu růstu a postavíme se na své životní místo, nesmíme také zapomínat, že jsme sem přišli jako správci Země.

Je nutné vykročit z dimenze, v níž jsme rozděleni, a neustále se vracet k božské jiskře, která žije v každém z nás, která je spojena s tvořivými silami vesmíru, které stále vyzařují píseň rozpadání i píseň rozpomínání  se i nového tvoření.

Jakmile vstoupíme do stavu v němž si uvědomíme, že existuje pouze jednota, láska, světlo a lekce pro náš duchovní růst, můžeme se nechat ponořit do vnitřního míru.

Musíme však odložit strach, sebenenávist, rozdělování a nedměrnou ostražitost. Potřebujeme se pevně uzemnit a vnímat, jak nás země podporuje a, že je to ta skutečná podpora, kterou potřebujeme. Potřebujeme podporu všech elementů, které tady jsou už miliardy let a prošli a účastnili se mnoha bouří změn, jimiž procházíme od dob, kdy život na Zemi začal.

Nic se nezmění, dokud k proměně nedojde ve vašem nitru. Tento měsíc se pokuste provádět pravidelný sken těla a všímejte si, kde na všech úrovních „stojíte“. Cítíte, že stojíte na pevné půdě a podporují vás duchovní síly? Potřebujete jen odpočívat a zanechat veškeré práce? Období růstu musí vždy předcházet období odpočinku, jinak nebudete mít na další fázi růstu energii, což může způsobit určité utrpení na tělesné úrovni.

Stejně jako se Ficus musel naučit, jak žít s mým manželem a se mnou, musíme se naučit novým způsobům života na této planetě s našim bližními a s bytostmi přírody. Náš starý způsoby života už je prostě pryč. Už neexistuje. Potřebujete se nad tím rmoutit, než se posunete dál?

Věnujte tento měsíc nějakou dobu sami sobě, odpojte se od médií i sociálních sítí. Využijte tento měsíc, abyste se o sobě a svých současných potřebách dozvěděli a naplánujte si, jak těmto potřebám vyhovíte.

Stále věřím, že jeden z důvod, proč sem přišel Covid je, aby lidi probudil. Lidé se začali uzavírat do svých bublin a dělat vlastní rozhodnutí, z nichž některá neplyne z lásky, soucitu a laskavosti. Nyní se však musíme soustředit na práci, kterou děláme a uvědomit si, která část našeho vnitřního světa, duše, těla, srdce a mysli právě teď potřebují nějakou péči. Zůstaňte soustředění a k růstu dojde. Ani vy pak nebudete litovat, že jste následovali směr, kterým vás vaše řeka života unáší.

Víte-li něco o procesu mitózy, můžete si všimnout, jak probíhá také v organizmech, kterým říkáme lidé. Lidé se nyní rozdělují na různé buňky. Říkám si, jaké nové světy a dimenze budou tímto dělením buněk vytvořeny.

Dne 21. prosince oslavíme zimní/letní slunovrat. Je to období hlubokého usebrání a odpočinku pro ty, na severní polokouli a období růstu na jižní polokouli.

Ať už vstupujete do kteréhokoli období, uvažujte o něm jako o době regenerace a léčení.

V roce 2000 jsem začala provádět úplňkovou ceremonii nazvanou Tvoření světelné sítě lidí. A o mnoho let později jsem přidala měsíční léčení našeho celosvětového společenství. V tomto jsem však zaostala za svými plány a uspořádala tento kruh jen několikrát.

Cítila jsem, že tento zimní/letní slunovrat je čas připomenout si speciální ceremonii transfigurace, abychom podpořili lidi našeho celosvětového společenství.

Sylvia Edwards mi pomohla nahrát ceremonii, kterou společně můžeme během zimního slunovratu provést. Jelikož jsou instrukce napsané na mé domácí stránce, rozhodla jsem se zahrnout je i zde pro ty, kteří potřebují překlad. Je to silná ceremonie. Mnohokrát jsme během ní použili GDV kameru a výsledky, které jsme nahráli, vždy ukazovaly skvělé obrazy, co se stane s lidským energetickým polem, když se účastní ceremonie, kterou budeme společně během slunovratu provádět.

Audio verzi této nahrávky si můžete poslechnout na tomto odkazu: https://youtu.be/YGQegbAk88s

Přikládám zde zkrácenou verzi instrukcí měsíční ceremonie, které najdete na mé domovské stránce: 

Čím dále pokračujeme v praxi transfigurace, začínáme stavy oddělenosti léčit. Posouváme se na vyšší úroveň vědomí a učíme se, jak se odevzdat dokonanosti vesmíru. Někdy to není snadné a potřebujeme pomoc, abychom si na své božské světlo vzpomněli.

Rozhodla jsem se, že na podporu naší světové komunity, která čte Zprávy o proměnách, každý měsíc souběžně s vytvářením světelné sítě lidí přidám léčivý kruh.

Zde je můj návrh. Pokud se chcete dobrovolně připojit, představte si, že stojíte nebo sedíte v kruhu s ostatními. Nezapomeňte, že Zprávy o proměnách se překládají do mnoha dalších jazyků. Spolupracujeme jako velká celosvětová komunita.

Záměrem je prožít božské světlo a vyzařovat ho dovnitř do vnitřního kruhu.

V našem kruhu nepotřebujeme utrpení. Uvědomujeme si božskou dokonalost každé lidské bytosti. Neuzavíráme lidi do diagnózy utrpení, ale pozvedáme je k jejich dokonalosti.

Autor a lektor Eric Pearl učí: „Podle kvantové fyziky, pokud změníte chování jedné částice, jiná částice na jiném místě okamžitě zareaguje, ať už se od ní nachází jen pár centimetrů nebo je vzdálená několik vesmírů.“ Nižší frekvence se naladí na ty vyšší, ne naopak.

Takže zpět k základnímu principu Léku pro Zemi, změníme svět a vyléčíme ostatní tím, kým se stáváme – naší přítomností, láskou a světlem, které vyzařujeme.

Nepokoušíme se posílat energii nebo někoho vyléčit. Pouze vlastnímu božskému světlu a lásce dovolíme, aby zažehla božské světlo v těch, kteří žádají o pomoc.

Představte si, že stojíte nebo sedíte v kruhu s ostatními praktikujícími. Provádějte svou práci transfigurace dlaněmi obrácenými do vnitřního kruhu a vyzařujte své božské světlo a lásku.

Pokud cítíte, že potřebujete pomoc, představte si, že ležíte uprostřed kruhu lidí z celého světa.

Vaším úkolem je absorbovat světlo, které ostatní sdílejí. Použiji metaforu, která by vám pomohla vstřebat božské světlo a lásku do každé vaší buňky. Dám vám několik příkladů a doufám, že si najdete představu, která vám bude vyhovovat. Představte si suchou houbičku, která je ponořena do vody a nasává vodu do sebe. Představte si květinu, na kterou dny a týdny pršelo a teď vysvitlo slunce, jehož paprsky květina vstřebává. Nebo si představte květinu, na kterou dlouho pražilo slunce a teď začalo pršet a květina natahuje vodu, která ji vyživuje.

Nebo si představte místnost se zataženými závěsy a když se závěsy roztáhnou, zalije celou místnost sluneční svit.

Dovolte vnějšímu kruhu, aby nastartoval vaše vlastní vyzařování, aby proudilo každou buňkou vašeho těla. Spojíme se tak opětovně se svou božskou dokonalostí a propojíme se se světelnou sítí. Léčí se tím ty stavy oddělenosti, které způsobují emocionální a fyzické nemoci. Připomínáme si tím, že všichni máme sílu postavit se výzvám a vzít za příležitosti, které nám život přináší.

V průběhu jednoho dne se můžete vyskytnout v obou z možných rolí. Jednou můžete být léčitelem a podruhé můžete ležet uprostřed kruhu a nechat se léčit.

Jelikož pracujeme mimo čas, nezáleží na tom, kdy tuto práci budete provádět. Není nutné seřizovat si čas, během nějž budeme všichni pracovat.

Úplněk nastává dne 18. prosince. Tento měsíc se úplněk nazývá Studený měsíc. Zahřejme si vzájemně srdce a duše svou duchovní přítomností v našem kruhu, spojme své energie a vyzařujme společně své světlo s naprostým soustředěním a pozorností, aby se celá Země a síť života pozvedli.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím Tvoření světelné sítě lidí na mé domovské stránce.

Je pozoruhodné a úžasné pro mě a pro všechny, kteří znají Zprávy o proměnách, že díky skvělé sbírce lidí, kteří svůj čas a energii věnují překladům, mohou měsíční sloupek číst lidé po celém světě. A tím je tento sloupek jiný. Můžete totiž skutečně vnímat zářící energie přicházet z velmi silného celosvětového společenství.

Připojte se ke mě prosím a poděkujme společně všem překladatelům ze srdce, za pravidelnou měsíční práci. Měli jsme překladatele, kteří přišli a odešli, ale každý z nich vkládal do své práce lásku a vy to můžete cítit.

Pošleme požehnání všem našim překladatelům, za to že sdílejí duchovní praxe ve svých komunitách a rozšiřují naše celosvětové společenství. Jsme-li silnými spojkami, můžeme sami pro sebe, pro druhé i pro všechny v síti života udělat hodně.

A nic z toho by se nestalo bez Sylvii Edwards. Jednou z věcí, kterou pro mě dělá je, že mi pomáhá zůstat soustředěná a při smyslech! Není to snadný úkol. A vnáší do sloupku mnoho krásy, lásky a světla. Celým svým srdcem pomáhá vycházet sloupku na světlo světa. Sylvia je osobou na planetě, o níž můžu skutečně říct, že ztělesňuje práci, kterou učím ve svém každodenním životě, což se pak projevuje v mimořádné práci, kterou pro svět dělá.

Sylvia Edwards
Petr Němčanský – česky
Caroline Bertrand – francouzsky
Catherine Meyer – francouzsky
Bea Salgado – francouzsky
Nanouk – francouzsky
Barbara Gramlich – německy
Astrid Johnen  – německy
Nello Ceccon – italsky   
Flavia Cavallaro – italsky
Miha Masuda – japonsky
Ai Suzuki – japonsky
Els de Graaff – holandsky
Sandra Koning – holandsky 
Sofia Frazoa – portugalsky 
Tatiana Starikova – rusky
Ines Fermoso  – španělsky  
Lena Anderheim – švédsky   
Simin Uysal  – turecky 

Přeji všem hluboký a silný slunovrat a období vnitřního míru a lásky během svátků.

Oznámení:

Mám velkou radost z toho, že má kniha Záchrana ztracené duše v čínštině vyšla dalším nákladem!!

Jelikož je sloupek tento měsíc dlouhý, zkrátím část, v níž píšu o svých knihách a skvělém podcastu s Renee Baribeau the Shamans Cave, o mých online kurzech a kurzech mých skvělých certifikovaných učitelů. O jejich kurzech se můžete dočíst zde www.shamanicteachers.com.

Ohledně plánování svého kurzu, bych chtěla být, věřte mi, mnohem dál, ale cítím svou zodpovědnost a musím brát ohled na to, jaká je situace ohledně Covidu, než něco skutečně dokážu naplánovat.

Na online události Gathering of Shamans, která se koná 3. – 5. prosince povedu úvodní setkání. Bude to skvělá akce, a moc se těším na to, že budu její součástí. Mám radost z řady učitelů, kteří budou mít k nabídnutí mnoho svých nových poznatků.

Tato live událost se uskuteční přes Zoom a budete se moct těšit na Dr. Alberta Villolda, dona Miguela Ruize Jr, Lindu Starwolf a mnoho dalších předních učitelů a šamanských léčitelů. Tato online události je sestavena tak, abyste během ní mohli prožít hlubokou zkušenost spojení se svou pravou přirozeností pomocí časem prověřených šamanských technik.

Podrobnosti se dozvíte zde: https://bit.ly/3oyi07M

Doufám, že se k nám budete na tuto nádhernou událost moct připojit. 

Dne 20. prosince se uskuteční ceremonie a rituál, které povede Sandra Ingerman jako otvírací ceremonii k desátému symposiu IAM Solstice Symposium. Začátek je v jedenáct hodin dopoledne (PST).  Můžete se těšit také na Deborah Koff-Chapin; Lindu Fitch; Christinu Pratt; Izthaka Beeryho, a Louise Edington. 

Skupina Wind Clan Facebook pořádá jedinečnou celosvětovou událost, při níž stovky lidí vytvoří u sebe doma oltář a drží prostor. Stránka skupiny je centrem, kde se v průběhu čtrnácti dnů, kdy událost trvá, shromažďují informace, sdílejí příběhy, probíhají prezentace události a vzájemná podpora. Tyto posvátné ohně očišťují a posilují spojení mezi členy komunity.

Registrovat se můžete zde: https://thepracticalshaman.com/fire-tenders-gathering/

V několika letech jsem přednášela na summitu pořádaném Sounds True o traumatu. Pořadatel Jeffrey Rutstein namě udělal svými znalostmi o práci s traumatem velký dojem. Sounds True nyní nabízí cetifikovaný program o traumatu s Jeffrey Rutsteinem.

Healing Trauma Certificate Program with Jeffrey Rutstein

Zde je odkaz na pět videonahrávek s jeho učením zdarma: https://product.soundstrue.com/healing-trauma-certificate/sign-up/#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=8d0fe1f4

A zde je odkaz kde se můžete přihlásit na certifikovaný program:   https://product.soundstrue.com/healing-trauma-certificate/?sq=1/#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=37a19f43

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena

Transmutation News – November 2021 – Czech

Zprávy o proměnách – listopad 2021

Pokud bychom se v životních otázkách a rozhodnutích nechali vést vnitřním duchem a vlastním tělem, měli bychom všichni vcelku jiné životní zkušenosti. Většinu z nás však vede mysl a myšlenky, které se v průběhu dne cyklí ve smyčkách. A mnohými myšlenkami si sami způsobujeme obrovské množství utrpení.

Pravděpodobně jste si už vybudovali nástroje, jejichž pomocí dokážete některé myšlenky eliminovat a působit si tak další potíže. Naše myšlenky mají totiž společně se záměrem velkou moc vytvářet pro nás samotné i v kolektivním vědomí chaos. Jedno z učení Léku pro Zemi zní: „mozek vnímá záměr, jako by k činu skutečně došlo.“

Je důležité povznést se nad negativitu, kterou sami vytváříme a kterou vstřebáváme z kolektivního vědomí.

Nástroj, s nímž neustále pracuji, využívá silné šamanské léčení zvané roztrhání na kusy. Nestanovíte si záměr, aby bylo roztrháno na kusy celé energetické tělo, ale požádáte o roztrhání myšlenkových forem.

V šamanismu je roztrhání na kusy silnou iniciací, při níž novic tělo i mysl odloží stranou, uvědomí si svou duchovní identitu a splyne se stvořitelem, aby si vzpomněl, že existuje pouze jednota. Tělo je rozcupováno na kousky nějakou přírodní silou, duchovním průvodcem nebo energií živlu, kosti i orgány se očistí, všechny nemoci z novice odejdou a on je znovu plný životní síly.

Vize roztrhání na kusy se považovaly za znamení šamana a každý, komu se zdál takový sen nebo měl vizi, se po této zkušenosti vracel s velmi speciálními duševními nebo léčitelskými schopnostmi a stával se skvělým adeptem na šamana.

V současnosti šamanské roztrhání na kusy mnozí využívají jako léčitelskou techniku. Ve většině svých knih jsem o tomto procesu psala. Pokud byste se o něm chtěli dozvědět víc, přečtěte si kapitolu o roztrhání na kusy v knize Kráčím ve světle (Walking in Light).

Šamanské cesty s roztrháním na kusy používám při individuálním léčení. Vytvořila jsem však také s pomocí svého duchovního průvodce proces, při kterém mi duchovní průvodce pomáhá vyjmout negativní myšlenkovou formu a rozcupovat ji na kousky, dokud z ní nic nezůstane.

Je pak také důležité zaměřit se na to, aby uvolněný prostor zaplnila pozitivní myšlenková forma. Podstatný je záměr. Stanovte si záměr roztrhat na kusy myšlenkovou formu a pozorujte, co se stane.

Při této šamanské cestě vám může pomáhat duchovní průvodce.

Další velmi jednoduchý způsob, který používám, je, že si představím, jak píšu myšlenku křídou na tabuli. Potom ji buď smažu nebo přemaluji na bílo a tím ji eliminuji. Zjistila jsem, že při tomto procesu musím použít několik vrstev barvy, aby se se myšlenková forma zcela odstranila.

Je pak důležité naplnit opět vyprázdněný prostor láskou a světlem.

Tento měsíc využijte svou šamanskou práci, meditaci nebo pobyt v přírodě k tvorbě vlastních nástrojů, jejichž pomocí dokážete transfigurovat/transformovat své negativní myšlenkové vzorce.

Procházíme obdobím zkoušek a chceme své pocity i myšlenky vyjadřovat. To je naše nezadatelné právo. Můžete si však uvědomit, že když se zaměřujete jen na to negativní, mění se vaše energetické pole, v němž přebýváte, a pak se v něm necítíte dobře a nechcete v něm být.

Trávím spousty času o samotě a pokouším se tvořit si příjemné prostředí ve svém vnitřním světě. Vytvořím nakonec energetické pole a dimenzi reality, v níž pak v průběhu dne žiji.

Ve Spojených Státech je listopad měsícem, kdy slavíme díkůvzdání. Závazek vzdávat dík se vždy cení. Vnímám, že máme spoustu síly svou bezpodmínečnou lásku a světlo spojit s lidmi po celém světě a v tento den jim poděkovat.

Zahrňme láskou všechny osamělé, hladovějící a bez domova. Pro mnohé lidi bez prostředků a komunity je toto náročná doba. I když nevíme, jak jinak bychom jim pomohli, vidět je v jejich světle a síle je něco, co můžeme dávat všichni.

Kvůli pandemii a ztrátám může být současnost opravdu srdcervoucí. Vzpomínejme na ty, kteří zemřeli a na naše blízké, kteří zůstali sami, zahrňme je při praxi transfigurace láskou.

Úplněk nastává dne 19. listopadu. Pojďme společně vytvořit dostatek zářícího světla a ponořme se v tomto kruhu do bezpodmínečné lásky. Při přípravách na Tvoření světelné sítě lidí si vzpomeňme na všechny drahocenné bytosti a přejme jim lásku a ochranu.

Cestujme do svého nitra, do svého božského světla, které nezná utrpení, pouze lásku, naplňme tímto světlem všechny své buňky, vyzařujme světlo do kolektivního vědomí a zahrňme vše nejvyšší úrovní lásky.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce.

Tento měsíci nám věnuje nádherný dar Terry Morgan. Terry je jednou ze skvělých učitelek z mého výcviku, kterou najdete také na mé stránce www.shamanicteachers.com a jednou z asistentek mých lekcí na Shift Network. Patří mezi lidi s nejvíce otevřeným srdcem, které znám. Můžete se těšit na krásnou nabídku, kterou nám Terry tento měsíc věnuje.

Od Terry :

Díky propojení mé šamanské praxe a lásky ke hvězdám a astrologii dokážu hlouběji nahlédnout do naší astrologické mapy. Nazývám ji hvězdný otisk!

Zjistila jsem, že když šamansky cestuji na vlastní hvězdy a planety, získám větší moudrost, než jakou jsem si kdy dokázala představit!

Ráda bych vám nabídla provázenou šamanskou cestu do vašeho vlastního slunečního znamení (znamení, v němž se slunce nacházelo při vašem narození).

Slunce je nositelem naší životní síly! Při spojení se sluncem nás doprovodí můj partner Robert Rand svou živou vedenou hudbou namísto mého bubnu a chřestidla! Zjistili jsme, že jeho živá hudba významně podporuje šamanskou cestu a přenos sluneční energie a zpráv!”

Zde je odkaz na tuto cestu:

https://youtu.be/urgCVtEZcGM

Oznámení:

V devadesátých letech mě Isis žádala, abych začala vyučovat učitele. Nějakou dobu mi to trvalo, ale nakonec jsem v roce 2004 začala. V současné situaci, kdy se kvůli covidu, špatnému počasí a nedostatku pilotů ruší mnohé lety, to dává čím dál tím větší smysl. V mnoha částech světa nyní žijí proškolení učitelé, kontakt na ně najdete zde: www.shamanicteachers.com.

Čekám, jak to dopadne s kurzem pro šamanské léčitele. Jak možná víte, jsem toho názoru, že vyučování kurzů pokročilých technik online je neetické a budu je proto učit pouze na kurzech, kde se můžeme sejít osobně. Internet není vhodným místem, kde by se daly předávat prastaré léčebné techniky, které pro klienta mohou být otázkou života a smrti.

Brzy již zamluvím retreatové centrum a zveřejním data, buďte připraveni!!!

Na mé stránce můžete najít mnoho kurzů, které jsou stále aktuální. Spoustu informací o šamanském cestování a dalších tématech se dozvíte také v mých knihách a v audio programech.

S Renee Baribeau tvoříme populární podcast Shamans Cave. Přihlásit se k odběru aktuálních videí můžete zde www.ShamansTV.com.

Na Setkání šamanů (Gathering of Shamans), které se koná  3. – 5. prosince, povedu úvodní setkání. Měla by to být skvělá událost, a těším se, že budu její součástí. Mám radost z nabídky řady učitelů a jejich nových pohledů na naši současnou situaci.

K setkání se můžete připojit přes ZOOM. Těšit se můžete na Dr. Alberta Villolda, dona Miguela Ruize Jr, Lindu Starwolf a mnoho dalších významných učitelů a léčitelů. Během tohoto víkendu se můžete ponořit do hlubokého zážitku setkání se svou přirozeností pomocí tradicemi prověřených šamanských technik.

Doufám, že se k tomuto magickému šamanskému zkušenostnímu víkendu můžete připojit s námi!

Odkaz na událost je zde: https://bit.ly/3oyi07M

Karen Furr je jednou z nejzkušenějších učitelek z www.shamanicteachers.com a mou dobrou a dlouholetou přítelkyní a kolegyní. V lednu začíná její dvanáctiměsíční kurz šamanského cestování nazvaný Shamanism as a Spiritual Path: Moving from ‘Doing’ to ‘Being’, v němž nabídne různé aspekty šamanského cestování, a možnosti hluboké proměny. Více informací najdete zde www.shamanzoom.com.  

Autor bestselerů a snový archeolog Robert Moss vám v průběhu hodinového online video workshopu nastíní, jak můžete pomocí metody, kterou nazývá šamanské lucidní snění, nahlížet na své sny a vědomě cestovat a nechat se vést velmi osvobozujícím a léčivým způsobem svou vlastní duší.

Registrovat se na událost Experience Shamanic Lucid Dreaming to Find Your Soul Direction & Life Calling: Powerful Practices to Reclaim Vital Energy & Open to Greater Fulfillment, Joy & Purpose: se můžete zde: https://shiftnetwork.isrefer.com/go/sldSI/ingerman/

Na své skupinové ceremonie jsem vždy nakupovala krystaly od Billyho Masona. Důvěřuji mu. Je velmi laskavý a štědrý!

Objednat si silou nabité šperky, léčivé drahokamy a krystaly, které Billy Mason vlastnoručně opracovává, můžete zde: www.MysticMerchant.com.

Sounds True nabízí velmi lákavý summit zdarma  FREE 4-day online event s hlavním hostem Jane Goodall, a dalšími hosty, mezi nimiž nebude chybět Craig Foster, Ross Frylinck, Zolani Mahola, Silvia Vasquez-Lavado, Edith Eger, PhD, Jack Kornfield, Tara Brach, PhD, Bonnie Wan, Corrina Gould a mnoho dalších. 

Registrovat se můžete zde:

 https://summit.soundstrue.com/activating-hope/register/#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=235f79aa

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – October 2021 – Czech

Zprávy o proměnách – říjen 21

Jako druh na planetě se mnozí lidé dostali do stavu strachu a hněvu, zatímco pravda je taková, že náš duch velmi jasně září.

Už jsem psala, že jako důvod rozdělování vnímám náš vnitřní neklid. Jsme neklidní na fyzické, emocionální i mentální úrovni. Zaměřujeme pozornost na vnější svět, a tím si způsobujeme větší utrpení. Nemůžeme totiž udělat nic, co by současný stav světa změnilo.

Chce se po nás, abychom se ponořili do své hloubky, kde spočívá náš duch, a dává nám pocit vystředěnosti a pevnosti. Když se dotknu svého ega, poskládám se do pocitu, že jsem jako malé dítě, které nemá ve svém okolí podporu a vnímá se v té ohromnosti všeho, co se teď odehrává, velmi bezvýznamné.

Vnímala jsem, že jsem se do prostoru, v němž jsem se cítila velmi malá a bezvýznamná, nořila příliš. Bylo dobré uvědomit si, že to byly pocity vycházející z mého ega. Není to však zdravý ani produktivní stav prostředí k žití.

Začala jsem se věnovat dvěma praxím transmutace z díla Lék pro Zemi (Medicine for the Earth). Představuji si, že každý pocit, který ve mně vyvolává strach nebo hněv, pomocí šamanské extrakce ze sebe vytáhnu a vytlačím. Konec konců vše, čím jsme, je energie a energii lze různě přesouvat. Nelze ji zničit. Můžu však provést transfiguraci a vnímat, jak se místa, kde se v mém těle duchovní bloky nacházely, plní světlem.

Také každou myšlenku, která prochází mou myslí, proměním pomocí transmutace na energii lásky. Přestavuji si, že mě naplňuje a rozlévá se do kolektivního vědomí. Bez ohledu na to, jak hluboký je můj hněv, mohu ho snadno proměnit na lásku, protože vnímám, že nemám sílu, abych v sobě hněv dále nosila.

Jsou to velmi jednoduché praxe a já jsem je integrovala do každé vteřiny svého života. V tom všem, co se teď odehrává, máme totiž k dispozici spoustu času k přemítání.

Vnímám, že jsme skutečně tlačeni do kouta, a my se stále snažíme pevně držet svých přesvědčení. Musíme se změnit. Svět se mění, příroda se mění, způsob našeho života se mění, a proto musíme přijít na to, jak najít vnitřní sílu, abychom mohli kráčet po nových životních stezkách.

Musíme si najít čas a truchlit nad vším, co jsme ztratili na všech úrovních, včetně způsobu, jakým žijeme svůj život. Lidé před tím utíkají. Snaží se věřit, že všechno je v pořádku a nic se nemusí měnit.

A v tom je ta potíž. Pandemie, změny klimatu a katastrofy tady jsou z nějakého důvodu. Součástí naší cesty je, abychom se zastavili a zamysleli nad tím, co se od nás žádá. Z doby, v níž žijeme, nemůžeme utéct.

To jediné, co vám přinese klid a mír, po nichž tak toužíte, je soustředit se z minuty na minutu na svou duchovní praxi. Díky ní si zachováte duševní zdraví.

Pokud budete dělat svou práci, budete ohromeni, kam vás současné změny a proud života ponesou. Musíte však přijmout to, že věci už nikdy nebudou „normální“. Musíte truchlit nad tím, co jste ztratili, jinak se energie zármutku může zablokovat ve vašem těle a vyvolat další duchovní intruzi.

Mnozí z nás procházejí lekcemi a dosahují úžasných stavů vědomí protože berou čas, který teď máme k dispozici, jako příležitost k hlubokému ponoru do nitra. Už dvacet let píšu o tom, že se plavíme na povrchových vlnách duchovní praxe!! Nyní nemáme na výběr. Pokud chceme kráčet po své současné cestě s grácií, musíme se obrátit do nitra a následovat své vnitřní vedení, uvědomit si všechno, co projektujeme do vnějšího světa, projít zármutkem a vstoupit do proudu řeky života.

V časech zásadních výzev musíme:

Zůstat soustředění
Zůstat pozitivní
Zůstat ve svém středu.

Úplněk nastává dne 20. října. Spusťme se do zářivého světla, které naplňuje naše energetické pole a staňme se silnými propojeními, které toto světlo vyzařují do kolektivního pole energie. Pojďme naplnit Zemi a veškerý život láskou a božským světlem.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce.

Evelyn C. Rysdyk je mezinárodně uznávanou šamanskou učitelkou a autorkou bestselerů The Norse Shaman, Spirit Walking: A Course in Shamanic Power, A Spirit Walker’s Guide to Shamanic Tools, The Nepalese Shamanic Path with indigenous Nepali jhankri Bhola N. Banstola. Její novou knihu Shamanic Creativity si již nyní můžete objednat.

Úvodní video:

Připojte se k provázené ceremonii léčení a hlubokého spojení s Živoucí půdou naší planety, kterou Evelyn povede. Níže je odkaz. Užijte si nádherné video, které pro nás Evelyn natočila.

https://youtu.be/UNaW0EaNg70

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, můžete se také podívat na Facebookovou stránku, kde se vzájemně inspirujeme. Jmenuje se Shamans are the Gardeners of Energy a je určena pouze ke sdílení pozitivních a inspirativních zpráv. Tajnou odpovědí, pomocí níž se ke stránce připojíte, je „Transfiguration“.

Oznámení:

V mém kurzu pořádaném the Shift Network Spiritual Immunity jsou stále volná místa.

https://shiftnetwork.isrefer.com/go/spSI/ingerman/

Mnozí z vás dostáváte upozornění od společnosti Apple o mé aplikaci Transmutation App. Našla jsem tým, který je ochoten mi s ní pomoct a vytvořit také verzi pro Android. Mám radost, že aplikace bude brzy dostupná. Myslím, že práce na ní je již téměř hotová.

V devadesátých letech mě Isis žádala, abych začala vyučovat učitele. Nějakou dobu mi to trvalo, ale nakonec jsem v roce 2004 začala. 

V současné situaci, kdy se kvůli covidu, špatnému počasí a nedostatku pilotů mnoho letů ruší, to dává čím dál tím větší smysl. V mnohých částech světa jsou nyní proškolení učitelé, na něž naleznete odkazy na této stránce www.shamanicteachers.com.

Čekám, jak věci dopadnou s kurzem pro šamanské léčitele. Jak možná víte, jsem toho názoru, že vyučování kurzů pokročilých technik online je neetické a budu je proto učit pouze na kurzech, na nichž se můžeme sejít osobně. Internet není vhodným místem, kde by se daly předávat prastaré léčebné techniky, které pro klienta mohou být otázkou života a smrti.

Bedlivě sleduji situace s retreatovými centry. Buďte připraveni, protože budu pořádat malé kurzy, a vím, že zájem bude velký. Přihlaste se k odběru e-mailových novinek, protože o kurzu budu informovat prostřednictvím zvláštního e-mailu.

Na mé stránce můžete najít mnoho mých kurzů, které jsou stále aktuální. Spoustu informací o šamanském cestování a dalších tématech se dozvíte také v mých knihách a v audio programech.

S Renee Baribeau tvoříme populární podcast Shamans Cave. Přihlásit se k odběru aktuálních videí můžete zde www.ShamansTV.com.

Moje kamarádka a kolegyně Rev. Dr. AdaRA L. Walton, bude hovořit na říjnovém summitu pořádaném The SHIFT NETWORK „Beyond The Veil“. Součástí její přednášky bude i meditace, která vás bude jistě zajímat! Její příspěvek nese název „The Full Spectrum You—Accessing Your Light.“

Summit se bude vysílat od 11. do 15. října. Její řeč nemá ještě přesné datum.

Na její stránce  www.spiritismylife.com se dozvíte aktuální informace.

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.

 

Transmutation News – September 2021 – Czech

Zprávy o proměnách – září 2021

Equinox ceremony

Tento měsíc bych chtěla sloupek začít oznámením, že budu znovu vyučovat kurz Spiritual Immunity (Duchovní imunita) přes platformu Shift Network. Úvodní rozhovor se bude vysílat 4. září a kurz začíná 28. září. Tento kurz jsem učila v době, kdy začínal covid a lockdown. Budu k tomu posílat ještě dva samostatné e-maily s podrobnějšími informacemi.

Tento kurz obsahuje praxi z Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light (Lék pro Zemi a léčení duchovním světlem). Je to skvělý způsob, jak můžeme zůstat soustředění v době, kdy se kolem nás vyskytuje spousta strachu a úzkosti, které se nás dotýkají na mnoha úrovních. V tomto kurzu se naučíte, jak zůstat v síle a jak uprostřed náročné životní cesty nacházet harmonii.

Hovoříme stále o rychlých proměnách odehrávajících se v našich životech a ve světě a vnímáme, že se tento proces neustále přiostřuje. V rámci změny existuje jistá dynamika, o které bych zde ráda napsala.

Někteří z nás procházejí velkými a rychlými životními proměnami. Prohlédněte se na energetické úrovni a zjistěte, jak tyto rychlé změny zvládáte. Když svůj život prožíváte ve velké rychlosti a snažíte se toho změnit příliš mnoho najednou, může to vést k pocitu hlubokého zármutku. Naše duše totiž k integraci změn potřebuje čas.

Když v přírodě dochází k významným událostem, v následujících dnech můžeme slyšet ticho, aby proces integrace mohl proběhnout.

Chováme se, jako bychom cestovali v rychlovlacích, které se náhle zastaví, což nám způsobí nemalý šok, který může vést k zármutku. V mnoha ohledech náš proces nebývá vždycky přirozený.

Uvědomila jsem si, že ve svém životě musím zpomalit ve všem, co dělám. Mnoho části mého těla a duše jsou přes míru rozrušeny mnoha vnějšími i vnitřními změnami. Takže musím zpomalit svůj film a nesnažit se všechno stíhat. Když se neustále pokoušíme se vším držet krok, nepočítáme vždycky se změnami, které provádíme, jež nás bez našeho uvědomění mohou uvrhnout zpět do temné noci duše.

Řešením této otázky je tedy zpomalení. Mluvila jsem o tom už dříve. Jak se čas zrychluje, záměrně a vědomě začínám zpomalovat, abych své duši dala šanci najít harmonii a pohybovat se přirozeným způsobem.

Dne 22. září přivítáme na severní polokouli mé oblíbené roční období, podzim, čas oslavit cyklus smrti. Na jižní polokouli oslavujete čas nového zrození a sílu nových výhonků, které nám připomínají naději.

Meditovala jsem o nastávající rovnodennosti a zůstávala v duchovní otevřenosti, abych mohla přijmout zprávu, jakou cestu / obřad máme k oslavě příchodu rovnodennosti uspořádat.

Bylo mi řečeno, abych provedla obřad, při němž odložíme své zbraně. Skutečně to ve mně zarezonovalo, protože, jak víte, Zprávy o proměnách obsahují práci, zprávy a cvičení z Medicine for the Earth (Léku pro Zemi). Abyste mohli provádět duchovní práci, kterou nastiňuji zde ve Zprávách o proměnách, musíme skutečně odložit své zbraně, kterými vysíláme nezpracovanou energii proti sobě, proti našim blízkým, všemu živému a do kolektivního nevědomí.

Duchovní komunita, jak se zdá, je obecně proti vlastnění zbraní. Přesto se však necháváme vyprovokovat výroky a činy ostatních. Chodíme kolem a v mysli střílíme lidi, s nimiž nesouhlasíme.

Mám za to, že většina z nás provádí práci transmutace, abychom energie nenávisti a odsuzování proměňovali na bezpodmínečnou lásku a světlo. Napojujeme se při tom na univerzální sílu bezpodmínečné lásky, která může léčit nás i naše životní prostředí. Nepleťte si bezpodmínečnou lásku s láskou osobní.

Takže jakmile pozvedáme své psychické zbraně, když se necháváme vyprovokovat, jak jsem psala v How to Heal Toxic Thoughts (Mentální detoxikace: jak uzdravit své negativní myšlenky, Fontána, 2019), musíme pracovat na našich spouštěčích, abychom ze své „zbraně“ už nestříleli.

Pro ty z vás, kteří nečtou anglicky, píšu instrukce zde. Pro ty z vás, kteří by se rádi připojili k našemu obřadu přivítání rovnodennosti, zde je odkaz:

https://youtu.be/mAcz3koJYmM 

Poznámka: Na konci nahrávky se trochu zaseknu. Vypadá to, jako bych nevěděla, jak se rozloučit a říct, jak moc si vás všech vážím. Slova se mi „zadrhla“ na jazyku. Chtěla jsem se jen rozloučit a říct vám, že vás miluji.

Proveďte přípravnou práci před provedením obřadu. Níže najdete odkaz na článek popisující přípravu na obřadní práci. https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/czech/preparing-for-ceremonial-work-czech/

Své ego potřebujeme odstranit z cesty, abychom měli silné spojení s duchovní rovinou a duchovními průvodci, kteří nám budou pomáhat se záměrem, který vyslovíme a předložíme síle univerza.

Pokud nebudete sledovat moje video, můžete poslouchat nějakou duchovní hudbu, která vám pomůže vstoupit do neobyčejné skutečnosti, kde se dochází k léčení a dějí se zázraky. Doporučuji, abyste si při cestování a tanci bubnovali nebo chřestili sami pro sebe.

Představte si, že stojíte na nádherné pláži. Písek je čistě bílý. Nebe je čistě modré úplně bez mraků.

Vnímejte teplo slunce v písku pod nohama, pozdravte Slunce, oceán, Zemi, vzduch, Měsíc a hvězdy. Rozhlédněte se, jak je všechno na tomto místě kolem vás čisté. Oceán na vás volá a chce vás v tento zvláštní den pozdravit. Dovolte jeho chladivým vodám, aby vás očistily a otevřete své srdce síle lásky.

Pokud se vydáváte na šamanskou cestu, přivolejte své duchovní průvodce. Pokud necestujete, můžete přivolat bytost z duchovní roviny, která vám pomůže najít mír. Požádejte o pomoc, jak můžete metaforicky odložit své zbraně. Jaké zbraně skrýváte ve své duši? Jak vypadají? Jakým způsobem v mysli ostatní nebo sami sebe srážíte, vysíláte zprávy nenávisti a odsuzování?

Použijte svou představivost, abyste uviděli a ucítili zbraně, které si držíte. Nemusíte vlastnit hmotnou zbraň. Naše myšlenky se však mohou chovat stejně jako projektily. Musíme přestat odsuzovat ty, kteří ostatní zbraněmi zraňují, protože máme své vlastní zbraně.

Zůstaňte na cestě, dokud neucítíte, jak z vás energie živlů zbraně, které u sebe máte, snímá.

Je čas vstoupit do své skutečné duchovní síly. Od covidu jsme dostali zprávu, kterou dosud nebereme vážně.

Přivolali jsme změnu. A tak je to tady. Pojďme však v sobě najít v těchto dobách vnitřní mír. Máte na výběr. Vždycky si můžete zvolit mezi láskou a násilím.

Úplněk nastává dne 20. září a je měsícem sklizně. Pojďme sklidit lásku a světlo a spojme se naplno se sítí života. Pokud se spojíme se sítí života, ucítíme podporu, kterou hledáme. Jakmile se spojíme se svým vnitřním světlem, stává se všechno jasným a zřetelným. Nacházíme se v míru a úplněk přivítáme z místa vnitřního míru.

Proveďte svou přípravnou práci, poslouchejte duchovní hudbu, která uvolní vaši mysl, nebo běžte do přírody, proveďte práci transfigurace a dovolte všemu, co blokuje vaše světlo, aby odpadlo.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce. Stejný odkaz, který jste použili k přípravě na obřadní práci můžete použít i tentokrát, na stejném místě naleznete instrukce k úplňkové ceremonii.

Dříve než se přesuneme k oznámením, chtěla bych těm, kteří mě sledují na sociálních sítích, vzkázat, že jsem se odpojila od Facebooku, Twitteru a Instagramu. Doufám, že budu moct příležitostně na stránkách svých přátel, na mé autorské stránce nebo na stránce Shamans are Gardeners of Energy sdílet inspirativní zprávu. Nezdá se však, že by práce na Facebooku 7 dnů v týdnu od roku 2015 přispívala mému zdraví, kvalitě mého duchovního života a praxi. Bylo pro mě už příliš stresující odpovídat na všechny zprávy od lidí z mých kurzů po celé ty roky a bohužel se to podepsalo na mém zdraví. Chci zasvětit svůj život praxi, nejen odpovídat na zprávy z Facebooku. Na stránkách shamanicteachers.com najdete skvělé učitele, od kterých se můžete učit.

Jsem velmi ráda, že máme stránku Shamans are Gardeners of Energy. Čas od času se tam podívám, příspěvky zde jsou jako písně lásky, které lidé zpívají do kolektivního vědomí. Jejich energie vyzařuje pro veškerý život.

Hledáme překladatele do Francouzštiny. Pokud nám chcete pomoct, kontaktujte Sylvii Edwards na info@sandraingerman.com

Připojte se ke mně v přání krásné rovnodennosti celé naší globální komunitě!

Příští měsíc s nám bude obřad sdílet Evelyn Rysdyk. Její práce je krásná a velmi kreativní. Je jednou z našich nejzkušenějších učitelek, které najdete na www.shamanicteachers.com. Má nádherný smysl pro humor a je skvělou vypravěčkou.

Evelyn je mezinárodně uznávanou šamanskou učitelkou a autorkou bestselerů, napsala například The Norse Shaman, Spirit Walking: A Course in Shamanic Power, A Spirit Walker’s Guide to Shamanic Tools, The Nepalese Shamanic Path with indigenous Nepali jhankri Bhola N. Banstola. Její novou knihu Shamanic Creativity si můžete předobjednat už nyní.

Poznámka: Evelyn nyní vyučuje nový kurz:

Skrytý lid (elfové, víly a skřítci) jsou jedinečnými bytostmi, článkem mezi lidským světem a světem přírody, které podporují sílu přírody. Evelyn Rysdyk bude učit, jak se můžeme vrátit k partnerství s těmito bytostmi ve webináři ZDARMA, který proběhne 23.  září, s názvem The Hidden Folk: 3 Essential Keys to Renewing the Soul of Nature and You! https://www.spiritpassagesacademy.com/a/2147493929/FizyRhhB

Oznámení:

Mnozí z vás dostáváte upozornění od společnosti Apple o mé aplikaci Transmutation App. Našla jsem tým, který je ochoten mi s ní pomoct a vytvořit také verzi pro Android. Doufám, že pro vás již budou brzy dostupné.

V devadesátých letech mě Isis žádala, abych začala vyučovat učitele. Nějakou dobu mi to trvalo, ale nakonec jsem v roce 2004 začala.

V současné situaci, kdy se kvůli covidu, špatnému počasí a nedostatku pilotů mnoho letů ruší, to dává čím dál větší smysl. V mnoha částech světa jsou nyní proškolení učitelé, na něž naleznete odkazy na této stránce www.shamanicteachers.com.

Čekám, jak věci dopadnou s kurzem pro šamanské léčitele. Jak možná víte, jsem toho názoru, že vyučování kurzů pokročilých technik online je neetické a budu je proto učit pouze na kurzech, kde se můžeme sejít osobně.

Na mé stránce můžete najít mnoho mých kurzů, které jsou stále aktuální. Spoustu informací o šamanském cestování a dalších tématech se dozvíte také v mých knihách a v audio programech.

S Renee Baribeau tvoříme populární podcast Shamans Cave. Přihlásit se k odběru aktuálních videí můžete zde www.ShamansTV.com.

Jsem velmi potěšena, že kniha The Book of Ceremony vyjde nyní i v holandštině.

Na kurzy mých přátel uvedené níže se můžete ještě registrovat.

Na online kurz světoznámého autora a snového archeologa Roberta Mosse
Discover Kairomancy: The Art of Navigating Life Through Synchronicity: Recognizing Signs & Symbols From Your Dreams & the Universe for a Happy, Healthy, Fulfilling Life se můžete přihlásit zde: https://shiftnetwork.isrefer.com/go/dkSI/ingerman/

Na kurz experta na metodu TRE Stevena Hainese se můžete přihlásit zde: https://shiftnetwork.infusionsoft.com/go/tre/ingerman
Kvůli situaci, v níž se teď nacházíme, sdílím odkazy i na tyto kurzy.

Mnoho online kurzů učitelů, které jsem proškolila naleznete zde: https://www.shamanicteachers.com/online-telephone-workshops

POZNÁMKA: Mnozí učitelé a léčitelé nabízejí také osobní léčení a kurzy.
Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.

Creating a Human Web of Light – Czech

Tvoření světelné sítě lidí

human web light 1200x630Zkuste si představit, že než jste se narodili, byli jste jen malou jiskrou světla spojenou s tvořivou silou vesmíru. Pohlíželi jste dolů na tuto nádhernou zemi. Jaká krásná planeta a kolik úžasných životních forem. Začali jste zvažovat možnosti života na zemi. Vzpomínáte si na to, jak je život vzácný a na to, že veškerý život byl stvořen, aby prožíval lásku, světlo, radost, harmonii, mír, rovnost a hojnost? Pokud to cítíte v kostech, pak víte že je to pravda. Pokud ne, nezoufejte, pomohu vám si vzpomenout. Jsme společenstvím lidí, kteří mohou spojit své duchovní světlo a energii a vzpomenout si, jak tvořit nádherný život pro všechny živé bytosti. Musíme si vzpomenou na svou vizi, soustředit se na ni a společně ji udržovat. Společně se nám pak může dařit v proměnlivých časech.” Citát z knihy How to Thrive in Changing Times (Jak prosperovat v proměnlivých časech), Sandra Ingerman (Weiser 2010)

Když jsem pro svou knihu Medicine for the Earth (Lék pro Zemi) sbírala materiál v různých duchovních naukách, zjistila jsem, že společným principem ezoterických nauk je víra, že veškerý život je stvořen ze světla. Jelikož jako lidské bytosti máme ego, často na svou pravou přirozenost zapomínáme a příliš se ztotožňujeme se svou osobností a tělem. Jsme světlo v těle.

Alchymisté neproměnili olovo ve zlato doslova. Proměnili vědomí těžké jako olovo ve vědomí lehké a zářivé jako zlato. Ježíš nás v evangeliu Matouše 5:30-20 vyzývá, abychom své světlo neskrývali pod vědro. Když kdekoli na světě mystici provádějí zázraky uzdravení, lze vidět, jak se proměňují na světlo a jak září. V knize Medicine for the Earth (Lék pro Zemi) píšu o tom, jak důležitý je koncept světla ve všech duchovních tradicích.

Jsme světlo a přišli jsme sem, abychom zářili. Většina z nás však zapomněla na svou skutečnou přirozenost i na to, proč jsme sem přišli. Byli jsme stvořeni z lásky a světla a jsme láska a světlo. Je naším nezadatelným právem zářit do světa tak silně, jak jen dokážeme.

Od malička nás však učili, abychom nezářili příliš jasně. Pokud budeme zářit příliš silně, nikdo nás nebude mít rád. Tady může být jen několik „hvězd“ a ty mezi ně nepatříš. Zní vám to povědomě?

Proč na zemi může být jen několik hvězd? Ještě jsem nikoho neslyšela při pohledu na hvězdnou oblohu říct: „Kéž by ta hvězda nesvítila tak jasně, zastiňuje ty ostatní”. Proč tomu věříme tady?

Je na čase, abychom všichni vyzařovali své světlo a zrcadlili krásu noční oblohy. Musíme vlastní světlo znovu najít a prozářit temná místa světa.

Pravidelně každý měsíc tvoříme světelnou síť lidí. Přinášíme světlo nejen na místa, která to právě teď potřebují, ale světlo léčí i nás a pomáhá nám vzpomenout si, že světlo je naší pravou přirozeností. Léčí nás také uvědomění, že se propojujeme s tisíci dalšími lidmi, kteří se také rozpomínají na svou pravou přirozenost, světlo. Když se o to podělíme s ostatními, naše světelná síť poroste a vím, že bude mít dopad na Zemi a veškerý život na ní.

V knize Medicine for the Earth (Lék pro Zemi) učím, že záměr + harmonie + láska + soustředění + pozornost + jednota + představivost = proměna. Pomocí tohoto vzorce si vzpomeneme na vlastní světlo a necháme ho, ať se rozzáří.

Se svou skutečnou přirozeností, světlem, se můžete začít spojovat tak, že si pustíte uklidňující hudbu a přesunete se na klidné místo. Zhluboka dýchejte, vylaďte se do stavu harmonie a lásky. Dovolte si vstoupit do svého nitra se záměrem prožívat světlo, které září zevnitř skrze vaše bytí. Tím se uvedete do stavu jednoty se stvořitelem a se silou vesmíru. Soustřeďte se a udržujte svůj záměr. Pomocí své představivosti prociťujte a vnímejte své vnitřní světlo. Dovolte, ať naplno září skrze vás. Světlo je tam pořád a nelze jej vyčerpat. Kapacita světla je nekonečná, má schopnost vás zcela prozářit a zároveň jej můžete sdílet s ostatními. Nelze zničit a nikdo vám ho nemůže vzít. Nemusíte se bát, že se vyčerpáte, protože zdroj světla je pořád štědrý.

Uvědomujte si to celým tělem. Začněte tím, že dovolíte světlu, aby zářilo z jádra vašeho bytí. Dovolte, ať prostoupí každou buňku těla. Jakmile pocítíte, že jste světlem zcela naplněni, uvědomte si pulsování světla a propojte se se sítí života. Dovolte světlu, ať pulzuje celým tělem. Uvědomte si, že světlo proudí ven skrze každou část těla.

Jakmile jste si znovu uvědomili hojnost světla a dovolili jste mu vás ještě jednou prozářit, pomocí dechu a záměru z tohoto stavu vystupte. Vraťte se zpět, otevřete oči, uvědomte si tělo, zahýbejte prsty na nohou a jste připraveni spojit se s dalšími lidmi v síti, kteří také chtějí zářit a přinést do světa léčivou energii.

Začněte s procvičováním vyzařování světla skrze vás. Dále procvičujte vdechování a vydechování světla během dne.

Jakmile se spojíte s vlastním světlem a budete jej v každodenním životě vyzařovat, změní se vaše vibrace. Když spojíme naše světlo a podělíme se o něj se světem, změníme vibraci planety. Je velmi důležité, abyste zůstali na svůj záměr soustředěni.

Doporučuji, abyste ke cvičení nepřidávali žádné další modlitby ani slova. Prostě jen vyzařujte světlo a dovolte si propojit se s planetární sítí světla, které dosáhne až do těch nejvzdálenějších cípů a dotkne se všech temných koutů světa.

První meditace se konala v průběhu zimního slunovratu roku 2000 na oslavu návratu světla. Během meditace na úplněk zimního slunovratu dostali lidé instrukce začít vyzařovat světlo, jakmile slunovrat začal v místě kde žijí. Jak se světlo přesouvalo z jedné země do druhé, postupně narůstalo až obešlo celou zeměkouli. Tady jsme se však nezastavili. Pokračovali jsme a zářili dál v průběhu dne a následujícího večera. Propojovali jsme se v celosvětovou světelnou síť vyzařováním světla v průběhu slunovratu a pokračovali jsme dál v průběhu dne a noci.

Meditace k vytváření světelné sítě lidí pokračují během každého úplňku, kdy síla měsíce násobí světlo, které vyzařujeme. Během každého úplňku pracujte na tom, abyste vyzařovali světlo a představujte si, že jste propojeni s celosvětovou světelnou sítí lidí v průběhu dne i večera. Pokračujme v tom během každého úplňku. Představte si, jaké léčení a změnu vibrací to může přinést do vašeho vlastního života i pro celou planetu.

Pokud během oslav úplňku pracujete ve skupině, spojte ruce, dovolte svému světlu zářit a propojte jej s ostatními. Uvědomte si, jak se světlo vaší skupiny propojuje se světlem skupin po celém světě. Uvědomte si, jak se propojujete s obrovskou světelnou sítí.

Pokud pracujete sami, přesuňte se na klidné místo a dovolte svému světlu ať skrze vás září. Představte si, že se propojujete se světelnou sítí obrovské komunity, která září po celém světě.

Jeden přítel mi připomenul, že děti svítí stále. Vezměte své děti na tuto praxi s sebou.

Pamatujte si, že veškerý život je ze světla. Vy jste světlo, my všichni jsme světlo, propojíme se všichni spolu do velkého kruhu a světelné sítě.

V roce 2010 Kate, která učí Lék pro Zemi v Delaware dostala nápad. Setkává se každý měsíc s lokální skupinou a společně spřádají světelnou síť takto:

„Nespřádáme světelnou síť směrem vzhůru a ven do okolí, ale směrem dolů do země, jako kořeny. Jakmile se všechny kořeny propojí se světlem ostatních, vytryskne světlo ze země a obalí každou bytost na planetě.”

Podle principu, jak nahoře tak dole, jak uvnitř tak venku, je důležité, aby každá komunita utvořila část „jak uvnitř“. Mnozí lidé v duchovní komunitě mají tendenci opouštět v průběhu duchovní praxe tělo. Síla této praxe však spočívá ve schopnosti zůstat v těle, jelikož hvězda září zevnitř.

Zkusme zakořenit světelnou síť do Země. Přejme si, abychom světelnou síť cítili uvnitř nás samých i po celé Zemi.

Instrukce k vytváření léčivého kruhu pro celosvětovou komunitu

Zdá se, že se vědomí proměňuje čím dál rychleji. Je to pro nás samozřejmě přínosné, protože se učíme, jak žít v harmonii. Každá změna v našem životě s sebou přináší smrt. Protože jak přecházíme do nového stavu pozornosti a navyšujeme si vědomí, musíme nechat odejít to, co nám už neprospívá.

Nikdy jsem neviděla procházet tolik lidí životními zkouškami jako v současnosti.

Často ve Zprávách o proměnách píšu, že se musíme naučit, jak zvládat různé paradoxy stavů vědomí a pozornosti, protože proměna se odehrává na mnoha úrovních současně.

Na jedné úrovni jsme všichni propojeni a jsme Duchem. Z duchovního pohledu jsme všichni od Boha a jsme dokonalí. Součástí lidského života je však zároveň mít ego. Ego samo sebe vnímá jako oddělené od ostatního života. Stav oddělenosti vytváří strach, hněv a různé další emoce. Stav oddělenosti způsobuje také tělesná onemocnění.

Čím dále pokračujeme v praxi transfigurace, začínáme stavy oddělenosti léčit. Posouváme se na vyšší úroveň vědomí a učíme se, jak se odevzdat dokonanosti vesmíru. Někdy to není snadné a potřebujeme pomoc, abychom si na své božské světlo vzpomněli.

Rozhodla jsem se, že na podporu naší světové komunity, která čte Zprávy o proměnách, že každý měsíc souběžně s vytvářením světelné sítě lidí přidám léčivý kruh. V průběhu úplňku budeme dále spřádat světelnou síť po celé zemi a skrze ni a zároveň vytvoříme kruh, z kterého budeme vyzařovat světlo pro ty, kteří požádají o pomoc.

Zde je můj návrh. Pokud se chcete dobrovolně připojit, představte si, že stojíte nebo sedíte v kruhu s ostatními Nezapomeňte, že Zprávy o proměnách se překládají do mnoha dalších jazyků. Spolupracujeme jako velká celosvětová komunita.

Záměrem je prožít božské světlo a vyzařovat ho dovnitř do léčivého kruhu.

V kruhu nepotřebujeme utrpení. Uvědomujeme si božskou dokonalost každé lidské bytosti. Neuzavíráme lidi do diagnózy utrpení, ale pozvedáme je k jejich dokonalosti.

Autor a lektor Eric Pearl učí: „Podle kvantové fyziky, pokud změníte chování jedné částice, jiná částice na jiném místě okamžitě zareaguje, ať už se od ní nachází jen pár centimetrů nebo je vzdálená několik vesmírů.“ Nižší frekvence se přizpůsobí, naladí se na ty vyšší, ne naopak.

Takže zpět k základnímu principu Léku pro Zemi, změníme svět a vyléčíme ostatní tím, kým se stáváme. – naší přítomností, láskou a světlem, které vyzařujeme.

Nepokoušíme se posílat energii nebo někoho vyléčit. Pouze vlastnímu božskému světlu a lásce dovolíme, aby zažehla božské světlo v těch, kteří žádají o pomoc.

Představte si, že stojíte nebo sedíte v kruhu s ostatními praktikujícími. Provádějte svou práci transfigurace dlaněmi obrácenými do vnitřního kruhu a vyzařujte své božské světlo a lásku.

Pokud cítíte, že potřebujete pomoc, představte si, že ležíte uprostřed kruhu lidí z celého světa.

Vaším úkolem je absorbovat světlo, o které se ostatní dělí. Použiji metaforu, která by vám pomohla vstřebat božské světlo a lásku do každé vaší buňky. Dám vám několik příkladů a doufám, že si najdete představu, která vám bude vyhovovat. Představte si suchou houbičku, která je ponořena do vody a vstřebává vodu do sebe. Představte si květinu, na kterou dny a týdny pršelo a teď vysvitlo slunce, jehož paprsky květina vstřebává. Nebo si představte květinu, na kterou dlouho pražilo slunce a teď začalo pršet a květina vstřebává vodu, která ji vyživuje.

Nebo si představte místnost se zataženými závěsy a když se závěsy roztáhnou, zalije celou místnost sluneční svit.