Transmutation News – July 2022 – Czech

Zprávy o proměnách – červenec 2022

Všichni vidíme, že lidé cítí obrovský neklid a nejraději by se prostě a jednoduše vrátili k životu, jaký žili dřív a v němž  se vše zdálo v pořádku. Samozřejmě že nic nebylo v harmonii, jinak bychom nebyli svědky tak intenzivního rozstřelu, jaký kolem sebe dnes pozorujeme.

Mezi svými přáteli a bližšími studenty slýchám komentáře, jimiž dávají najevo, že jsou připraveni se znovu vrhnout do života. Mnozí z nich se nějaký čas velmi přísně věnovali meditaci, józe a šamanským praktikám, dnes mi  všakříkají, že tráví čím dál více času zpět v běžném životě a své praxe buď zanechávají, nebo ji dávají na druhé místo a věnují se jí, až když jim zbyde čas.

Někteří mí známí začínají den čtením zpráv, přestože po mnoho let zahajovali  každý svůj den praxí, která je léčila a formovala jejich život.

Opět  se ve svých prioritách trochu ztrácíme.

Všichni chceme věřit tomu, že se život znovu vrátí do normálu, myslím si však, že tento pojem už nedokáže nikdo definovat.

Pokud jde o mě, snažím se být optimistická. Pracuji totiž s nápomocnými bytostmi už tak dlouho, že mi dávají o mnoho větší a širší náhled na to, co se děje. To mi dává signály, jež mi umožňují jít dál vlastní cestou namísto toho, abych se ztrácela v šílenostech, které se ve společnosti odehrávají. Tím, že se držím své duchovní práce a nedovoluji pocitům neklidu a nejistoty, aby mne přemohly, mohu zůstat ve středu a zároveň neztrácet povědomí o tom, kolik chaosu a tragédií se kolem mě odehrává. Skutečně věřím tomu, že jediný klid, kterého v tomto životě mohu dosáhnout, je klid v mé vnitřní krajině.  Myslím si, že svět má svůj vlastní osud.

Jak stále říkám, svět je prostě příliš velký na to, abychom na sebe brali všechno neštěstí, jež nám přichází do cesty a jež nás učí růst a ujasňovali si priority. Opravdu je třeba trochu poodstoupit, podívat se na svůj život a na to, jak společnosti můžeme prospět.

V podcastu Jeskyně šamanů, který děláme s Renee Baribeau, jsem se hodně zabývala takzvanými “citlivci”, citlivými lidmi. Často o nich také píšu a hovořím na online summitech.

Naše citlivost je naší silou, nikoli slabostí! Citlivé ženy a muži vždy sloužili společnosti jako šamani, mystici,  věštci a léčitelé.

Nyní se však citliví lidé ztrácí v záplavě zpráv a navštěvují čím dál více kurzů, kde se snaží nalézt způsoby léčení, jež by je zbavily jejich daru – daru, který je volá k tomu, aby zde byli pro společnost přítomni a sami pro ni byli léčením. 

Jestliže se cítíte jako citlivá osoba, jestliže se vás dotýká to, co se ve světě děje, věnujte se své duchovní práci. Za hranicemi naší skutečnosti je další dimenze reality, kde panuje naprostá harmonie, rovnováha a spolupráce mezi lidmi a přírodou. Máme možnost vnést tyto nádherné energie do našeho nynějšího života, doprostřed všeho šílenství, a to tím, že budeme pokračovat v duchovní praxi a necháme přírodu, aby pro nás byla branou do této jiné dimenze skutečnosti, kde existuje pouze krása. 

Úplněk připadá v červenci na třináctého. Zasvěťme tento den spirituální práci. Možná se budeme ve svých životech cítit poněkud více unavení, izolovaní, úzkostní či neklidní apod. Vždy se však můžeme vrátit domů, sami k sobě. Naším skutečným domovem je náš duch. A bytí v jednotě s tvořivými silami vesmíru je tím jisticím lanem, po němž toužíme a jež nás spojuje s naším esenciálním zdravím a dobrým životním pocitem.

Můžeme pro svět být světlem a tvůrci změn, které budou sloužit nám i celému předivu života. Je však třeba se do své práce pustit aktivně, s nadšením a vášní a také se na ni důkladně připravovat.

Přidejte se ke mně a k našemu kruhu, ať se spojíme v úplné jednotě jako jedno krásné, jasné a zářící světlo, které bude do temných míst na Zemi vnášet jas.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím text Tvoření světelné sítě lidí na mých stránkách.

Děkuji Sylvii za pomoc s nahrávkou vedené šamanské cesty pro tento měsíc. Během ní pozveme na planetu a do našich životů více ženské energie a přispějeme tak ke znovuobnovení rovnováhy a harmonie. Zde je odkaz na nahrávku:

https://www.youtube.com/watch?v=lD_CM2lJlDE

Copyright 2022 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. All rights reserved.

Transmutation News – June 2022 – Czech

Zprávy o proměnách – červen 2022

Vypadá to, že svět nám i nadále poskytuje iniciační zážitky a pokračuje ve vybrušování našeho vědomí, čímž nás posunuje do jeho dalších rovin. Vidím, že se lidé noří stále hloub do svých vnitřních světů a objevují skrytá témata, která jsou v jádru toho, co je třeba vyléčit.

Saháme po různých způsobech, jak uprostřed chaosu dosáhnout vnitřního míru, a mezitím se lidská populace rozděluje stále víc. Zároveň nás klimatická změna nutí zkoumat, co vlastně potřebujeme pro přežití.

Máme před sebou spoustu práce a to bude vyžadovat, abychom byli na všech úrovních v co nejlepším zdraví.

V dubnu se mi zdál dlouhý výpravný sen, který trval několik hodin. Obsahoval spoustu metafor a obrazů a celkově mi naprosto dával smysl. Nicméně jeho konečným poselstvím bylo, že všechno napětí, které ve svém těle mám a které mi způsobuje určité zdravotní problémy, pochází ze vzteku nad tím, jak jsem byla během svého života posuzována a odsuzována.

Někdy to bylo samozřejmě posuzování osobního charakteru. Jako dítě jsem začala mluvit, až když mi byly 3,5 nebo čtyři roky. Později si zase moji matku zavolal ředitel do školy a řekl jí, aby mě dala na učiliště, protože ze mě nikdy nic kloudného nebude. Pak mě dali do školy pro nadané žáky, kam jsem evidentně nepatřila. A tak to šlo dál a dál a stále jsem byla stavěna do situací, ve kterých mě někdo hodnotil – dokonce i při zpěvu, tanci, výtvarné činnosti či psaní, tedy činnostech, které mě těšily a které jsem milovala. Vždy tam byla nějaká autorita, která posuzovala to, co ve mně vzbuzovalo vášeň a dávalo mi smysl, a rozhodovala o tom, zda jsem dost dobrá a mohu vůbec pokračovat v činnosti, která je přitom pro mou duši nesmírně důležitá.

Nedávno jsem ve svém podcastu “Jeskyně šamanů”, který dělám s Renee Baribeau, mluvila o tom, jak jsem kdysi skončila na psychiatrii poté, co jsem ve škole odmítla pitvat žábu.

Začala jsem nyní hodně přemýšlet o tom, jak příkře nás všechny naše společnost soudí a přisuzuje nám v životě role, které máme hrát, i když nás naše duše volají k úplně jiným věcem.

Patriarchální síly, které zde byly přítomné po celý náš život i v mnohých životech před námi, používají posuzování jako nástroj moci.  Jak jinak by se asi ve společnosti udržoval pořádek, kdyby neexistovala moc nad přístupem populace celého světa k nejvyšší míře své tvořivosti a vášně pro život?

A my známe odpověď, víme, že je třeba vyvážit vertikální struktury, které tu fungují, a nechat opět ženské energie plynout po planetě a skrze vše živé. Ženskou energii nelze ničím zastavit – je součástí rovnováhy ve vesmíru. Je třeba, aby horizontální energie, která nám všem dává sílu, vstoupila do služby naší pravdy a spojila se s naší energií a naším plynutím v řece života.

Je nám třeba jen více lidí, kteří jsou ochotni být posly či nositeli léčivých ženských energií. Ty mohou přicházet jak ve formě znovuzrození, tak i jako destrukce. Protože jak víme, ženská energie má mnoho podob.

V tom snu jsem si prožila bezuzdný vztek způsobený příkrými soudy. A vím, že tento vztek v sobě nosí mnozí z nás. U někoho se může projevovat také ve formě strachu z posuzování, jenž může vést i k problémům s depresemi jako následkem potlačené kreativity, kterou pohřbíváme hluboko v sobě a nenecháváme ji svobodně projevit.

Odpovědí je i provádění našich obřadů, v nichž propouštíme vše, co jsme na sebe přebrali z projekcí, jež na nás navrstvila společnost. Ve svých obřadech můžeme žádat, aby se naše největší sny mohly manifestovat. Tím, že pokračujeme v práci na své proměně, na léčení svých toxických myšlenek i způsobu, jak používáme slova a denní snění, umožňujeme ženské energii, aby nás obklopovala stále víc. A když záříme zevnitř, z jádra svého vnitřního svitu, stejně jako ze svého jádra vysílá záři slunce, dochází ke svatbě ženské a mužské energie a vzniká frekvence lásky a nový proud nekonečného světla, které dokáže transformovat společnost, do té doby se stále více štěpící na frakce.

Na severní polokouli brzy přivítáme letní slunovrat a na jižní polokouli slunovrat zimní. Bude to další příležitost propojit se s cykly planety, které ovlivňují frekvence země, vody, vzduchu i světla, všech živlů, jež proudí do našich životů a skrze ně. Tím, že se spojíme mezi sebou a splyneme s těmito novými měnícími se energiemi, objevíme svoje plynutí a začneme se probouzet k činům a změnám chování, po kterých naše duše volají, abychom mohli jít i nadále touto životní cestou, jež je pro mnohé plná překážek. Zdá se dokonce, že je cesta stále kamenitější, a úkolem nás všech je najít svou vnitřní sílu, abychom po ní mohli jít dál, vteřinu po vteřině, bez pohledu upřeného dopředu do budoucnosti.

Léčením totiž je, když setrváváme v přítomnosti a děláme nejhlubší práci, jaké jsme schopni, stejně jako to dělá Země během změn v koloběhu ročních období. Je čas hlubokého růstu a rozvoje velkolepé krásy, stejně jako čas hlubokých ponorů, v nichž lze objevit poklady temnoty i útěchu zimy.

Vím, že mnozí z vás jsou rebelové, stejně jako jsem byla v životě já, rebelové, kteří se odmítají podvolit tomu, co po nich společnost žádá či jaké chování nám diktuje. Vskutku je třeba, abychom objevili svoje rebelství – je čas, abychom si už doopravdy dovolili následovat cestu své duše.

Ale aby se to mohlo stát, je nutné, abyste se vrátili zpět do své vlastní řeky!

Úplněk je 14. června a jde o takzvaný superúplněk. Povolejme tedy tuto velkolepou úplňkovou energii ženství, aby se v našich životech stala mateřskou silou, která nám pomůže se vyléčit, anebo aby byla energií Kálí nezbytnou k tomu, abychom vyšli ven ze své ulity a stali se mocností, stejně jako je příroda mocností ve světě. Pamatujme na to, že jsme přírodou a jsme mocností svého druhu.

Provádějte přípravné práce, aby vaše ego a bzukot vaší mysli nestály v cestě a vy mohli být bezprostředním nástrojem či vozidlem pro božství, čímž se stanete silnou spojnicí pro božské energie, které právě zaplavují naši zemi. Přidejte se k božskému tanci, který tu teď probíhá. Dejte se do pohybu spolu s energií světla, nechte ji sebou procházet a dotknout se tak každé pídě této země a veškerého života v tomto živoucím předivu.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce.  

Slunovrat je 21. června. V tomto měsíci si vyhraďte den na meditaci v přírodě a rozjímání o vašem vlastním plynutí. Nacházíte se ve své řece, anebo jste byli pohlceni zmatenou řekou, kterou nyní vytváří společnost? Co se snažíte v životě vypěstovat? Která vaše část se chystá vykvést?  Anebo pro vás přišel čas se obrátit dovnitř a nechat temnotu a vnitřní oheň země, aby semínkům, jež jste zaseli, dodaly výživu a teplo a umožnily jim prorůst jakýmikoli překážkami do velkoleposti života?

Spojme se vzájemně do mocného kruhu, kde láska a světlo prochází našimi těly a srdci, a všem v našem celosvětovém kruhu přejeme krásný slunovrat!

Sylvia Edwards mi pomohla vytvořit nahrávku s léčením a jednoduchou cestou pro příležitost slunovratu. Myslím, že se ztrácíme ve snaze provádět složité obřady, zatímco jsme si ještě nevybudovali natolik silný vztah s přírodou, abychom dosahovali pozitivních výsledků, které jsou možné. 

Hovořím o současném stavu světa a o tom, jak na sebe jakožto citliví jedinci nemůžeme přebírat utrpení celého světa. Musíme se věnovat své osobní práci a dopřát si kvalitní vedení při krocích, jež lze v životě udělat a jež celkový stav světa budou ovlivňovat.

Abychom se připravili, budeme bubnovat, chřestit, zpívat a tančit. Připravte si tedy prosím šamanský nástroj, abyste ho při rituálu mohli použít. Já obvykle stojím a bubnuji. Ale nenastavila jsem svůj počítač tak, aby mě při tom zaznamenal. Natolik se o technologie nestarám. Takže tato část videa může působit trochu podivně, nicméně když budete hrát a bubnovat s námi, ani si toho nevšimnete.

Chcete-li se přidat k našemu kruhu, abyste ho podpořili a zároveň se během tohoto silného slunovratového času napojili na příjem vzkazů od Země, klikněte na tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=cAvvKGo7_xU

Copyright 2022 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. All rights reserved.

Transmutation News – April 2022 – Czech

Zprávy o proměnách - duben 2022


Spojme všichni svá srdce v modlitbě za mír mezi Ukrajinou a Ruskem. To, co se děje, je nesmírně tragické. Bylo by to tragické samo o sobě, avšak to, že se k utrpení lidí prchajících z Ukrajiny přidává ještě covid, je skutečně zoufalé. Provádíme tedy svoje obřady tak, jak nás to volá, pro podporu míru. Z Ukrajiny pocházeli mí předkové a možná tam stále mám příbuzné. Takže ano, vedu ceremonie!

Slíbila jsem svým ruským a ukrajinským přátelům, že požádám v našem kruhu o modlitby za všechny, kdo uvízli uprostřed tohoto chaosu. Lidé všech věkových skupin tam totiž nyní trpí nehorázným způsobem.

Samozřejme musíme pamatovat na to, že nevýslovné tragédie, násilí a války se dějí po celém světě, a o mnohých z nich média nemluví.  Síla našeho ducha je dostatečná k tomu, abychom mysleli s láskou na všechny.  

Ačkoli už netrávím moc času na internetu – alespoň ne tolik jako dřív – mají studenti  stále možnost mě různými způsoby kontaktovat a sdílet se mnou informace o tom, co se děje.

Všezahrnující otázka, která se v mojí korespondenci stále opakuje, zní: Jak se stavět ke světu, v němž lidé doslova přišli o rozum a chovají se rozdělujícím a ničivým způsobem jak k sobě samým, tak jeden k druhému, stejně jako k životu a k Zemi. 

Jde tu pouze o můj názor a výsledek mých rozhovorů s ostatními. Věřím, že společenský aktivismus je nyní velmi důležitý. Je na něj ale třeba mít “žaludek”. Totiž, dnes je všude mnoho racionálního myšlení. Odborníci všech odvětví nám kážou, co dělat, abychom se cítili lépe. Co ale skutečně potřebujeme, je aby šli lidé spíš k sobě, dovnitř, a tam dělali svou práci. 

Teď je zásadní se nechat inspirovat ostatními. Avšak příliš mnoho lidí odevzdává svou moc těm, kteří si říkají odborníci. Nikdo kromě vás totiž nemá k dispozici klíč, kterým by šlo odemknout jakékoli vězení, v němž se cítíte být lapeni.

Nevěřím tomu, že by naše životy mohly být lepší a mírumilovnější zásluhou kohokoli jiného, než jsme my sami. A to si žádá odhodlání a věrnost sobě, společenství, přírodě, nápomocným duchům a tvořivým silám vesmíru.  Jakmile budou povolány všechny posvátné bytosti v neviditelných říších, začnou formovat vaši cestu, vaše srdce i váš život a přivedou vás k pravdě o tom, kým jste a co máte v tuto chvíli udělat. 

Není to nic snadného. Nežijeme v lehké době. Jak píšu ve většině svých sloupků, jediný člověk, kterého můžete zachránit, jste vy sami. Může to znít sobecky, pokud tuto větu čtete doslovně. My jsme však stále ještě plně nepochopili, jak moc se svět změní, když dostatek lidí převede svou energii na energii vyzařující lásky, šířícího se světla a života ve stavu vnitřního míru – svět se opravdu promění k lepšímu. Toto učení je tak staré jak lidstvo samo.

Máme nyní na výběr. Můžeme jít ven a zapojit se do společenského aktivismu, souběžně s našimi duchovními praktikami. Jste-li ovšem skutečnými empaty, což mnozí z vás jsou, pak se prostě nechcete otevírat utrpení světa.  Protože to nikomu nepomůže. 

Ucítí trpící bytosti lásku a světlo, které vyzařujeme? Nevím. Ale udělejte si pokus, kdy se uchýlíte na čisté, posvátné místo, nadechujete a vydechujete lásku a světlo a představujete si, jak se dotýká každého živého tvora na Zemi. Vysílejte svoje duchovní světlo. Všímejte si kvality pulsující energie, kterou tvoříte. A poté se sami sebe zeptejte, zda skutečně věříte tomu, že být přítomností lásky a světla pomáhá změnit energii na planetě.

Frustrace, o které slyším od autentických učitelů i opravdových studentů na cestě, zní: Nikdo neposlouchá. A je to opravdu tak.

Já si skutečně nemyslím, že by naše 4,6 miliardy let stará Země byla ohrožená zánikem. Ale jsem přesvědčená, že jsou jím ohroženi l lidé, a to kvůli tomu, jak se sami k sobě a jeden k druhému chovají. A jak už jsem psala v minulých sloupcích, už jsme byli svědky lidských civilizací, které čas od času přivedly samy sebe k zániku. Je to neuvěřitelná představa, že prostě jen stále dokola opakujeme dějiny a nejsme schopni se z minulých chyb poučit. 

Následující slova mi poslala emailem velmi dobrá přítelkyně. Požádala jsem ji o svolení podělit se o to, co se mnou sdílela, i s vámi. Myslím si totiž, že se mnozí z nás nyní cítí stejně, a jsem přesvědčena, že je naším osudem si svoje zranitelná místa připomínat.

„Dřív jsem si představovala, že má duše si ke své manifestaci ve formě člověka vybrala tuto dobu proto, abych se mohla podílet na opravách rozbitých částí světa. Nyní si ale myslím, že záměrem duše je také hledání krásy, lásky, potěšení a úžasu, přes všechnu bolest a ztráty. A také že potřebuji odpočívat i přesto, že ve mně ani ve světě ještě není vše opraveno.”

Ti z nás, kteří jsou citliví, o sebe opravdu musí nyní pečovat. A Země po nás chce, abychom nezapomínali na krásu a dar života.

Úplněk je 16. dubna. Vkročte na magické místo, ve kterém duše spočívá neustále. Zbavte se na chvíli monologů své mysli a nechte svého ducha prozářit skrze všechny starosti, které ohledně života na Zemi nyní máme. Ponořte se do největší hlubiny svého vědění, svého ducha, a prožijte svoje věčné světlo, jak září v každé buňce vaší bytosti a spojuje se s námi všemi v našem celosvětovém společenství. Tato síť světla vyzařuje na každém místě Země. Jen tato jediná praktika, kdy se spojíme za úplňku jako celosvětové společenství a vytvoříme světelnou síť lidí, působí na společnost daleko více, než tušíme.

Právě o tuto neviditelnou část léčení jde. Musíme se naučit, jak v ni uvěřit.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím text Tvoření světelné sítě lidí na mých stránkách.  

Nezapomeňme, že všechny duchovní tradice učí o tom, jak všechno, co má na Zemi vzniknout, musí být nejdřív utkáno v neviditelných říších. Vše se rodí z neviděného. Potřebujeme tedy nové tkanivo pro život lidí. Prvním krokem je vaše vlastní duchovní práce, vyklizení spirituálního nepořádku a starých zranění, která nás nevedou k novému rozvinutému vědomí. A začít formovat nový sen o životě tím, že ho začneme tkát v neviditelnu. 

Nyní je čas pro denní snění v tom nejlepším smyslu! Přidejte se v tom ke mně, prosím. Je to práce, kterou je potřeba udělat hned.

Nevím proč, ale opakovaně ke mně přichází zpráva o tom, že mám všechny nabádat ke čtení Malého prince.  Já jsem se se Saint-Exupéryho Malým princem setkala poprvé v hodinách francouzštiny na druhém stupni. Tu knihu jsem měla tak ráda, že jsem se ji naučila celou nazpaměť jak ve francouzštině, tak v angličtině.  A doteď si ji čas od času čtu.

Před mnoha lety jsem učila v Rakousku a nějaká žena z Milána, která byla v našem kruhu, se snažila vyměnit svoje hodinky Rolex za moje hodinky s Malým princem. Moje hodinky byly dětské a nestály moc peněz. Ale jejich strojek jsem musela nechat opravit tolikrát, že bych si za to mohla klidně pořídit Rolexky.

Opravdu nevím, proč je tak důležité se šířit o téhle hřejivé knížce. Ale ten vzkaz se mi stále vrací.

Kdysi znali Malého prince všichni. Dnes už tuto knížku nikdo nezná, což mi připadá velmi smutné.

Tato kniha vás znova otevře vašemu vnitřnímu dítěti a kráse života na Zemi.

Vzkaz z mé knihy Vítej doma (Welcome home, 2018):

 V časech velkých výzev:
Zůstaňte cílevědomí
Zůstaňte pozitivní
Zůstaňte ve svém středu

Ceremonii, kterou tento měsíc vedu, můžete shlédnout nebo si ji poslechnout pod tímto odkazem:

https://www.youtube.com/watch?v=03GdRulVNHc

Copyright 2022 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – March 2022 – Czech

Zprávy o proměnách – březen 2022


Jednou za čas, když medituji anebo pobývám někde v tichu, přicházejí ke mně informace, které jsou poněkud neobvyklé, ale hluboce se mě dotýkají.  

Jednoho večera jsem zrovna byla na tichém a pokojném místě. Samozřejmě zprávy o covidu a o tom, co se děje v politice a s životním prostředím, jsou kolem mě přítomny neustále. Mohla bych se od veškerého zpravodajství úplně odstřihnout, ale chci mít základní informace, abych byla v obraze, když předávám svoje učení.

Přemítala jsem nad mutacemi covidu a viry obecně. Již přes dvacet let učím ve svých workshopech Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light, že viry jsou inteligentnější než lidé a že se musíme naučit, jak žít život s větší vášní, což zvyšuje obranyschopnost proti virům. Tématu životní vášně a virů jsem se už krátce věnovala v lednových Zprávách o proměnách, kdy jsme vítali nový rok 2022.

Sledujeme-li, jak se lidé chovají nyní a jak se chovali během dějin, vidíme, že naše ega prostě nepřijala princip jednoty a že lidská mysl ničí jak naše zdraví, tak lidské společenství. Lidé spolu nikdy nežili v míru, jelikož naše ega stále mají raději nadvládu než jednotu a hledání míru a harmonie. Válčíme úplně o všechno a vždy tomu tak bylo.

V dnešní době závisí zdraví všeho živého na planetě na tom, zda lidé začnou spolupracovat, a přitom se rozdělení mezi lidmi každým dnem zvětšuje.

Avšak mutace covidu vzájemně spolupracují. Virus tvoří mutace, které mu pomáhají přežít a nadále sílí. Viry spolu nebojují kvůli rozdílné barvě nebo názoru na politiku. Spolupracují a prospívají.

Zato my se rozdělujeme během let stále víc a bylo tomu tak už předtím, než přišel covid. A já skutečně věřím tomu, že k nám přišel jako učitel. Jsem přesvědčena, že k nám síly vesmíru přivedly covid proto, aby nás učil jednotě, celistvosti a moci spolupráce a vzájemné podpory. 

Vím, že to zní jako šílenost. Ale zkusme o tom přemýšlet.

20. března vítáme na severní polokouli jaro a na jižní podzim. Jsou to posvátné okamžiky změny, hodné uctívání. Stejně jako život nikdy nepostojí v klidu, i příroda se neustále mění. A my jsme bytosti přírody a ovlivňuje nás každá změna, která se v rámci přírodních cyklů odehraje – proměny měsíce, ročních období, hvězd na noční obloze. My si však nejsme vždy vědomi toho, že jsme s těmito změnami v souladu, když probíhající změna v přírodě způsobí podobnou změnu i v nás.

Jak se mění roční období a měsíc prochází svými fázemi, dělejte si čas na pobyt venku. Nechte se během dne opálit sluncem a v noci se okoupejte se ve svitu měsíce. Prociťte zář, kterou vás tyto životodárné mocnosti obklopují a léčí. Je to silný a jednoduchý obřad, který můžete provádět jak sami, tak ve skupině.

Během rovnodennosti jděte do přírody. Můžete o nezměrně léčivé moci přírody napsat třeba báseň. Můžete si také obléct nějaké obřadní oděvy, něco jednoduchého, jako je například šátek, anebo vzít do přírody vlastnoručně vyrobené obřadní chřestidlo. Možná se vám bude chtít sedět u svého oblíbeného stromu a číst báseň, předčítat ji laskavým hlasem plným přijetí všeho nového, co vám rovnodennost přináší do života.

Nechte u stromu, u nějž sedíte, či na místě, které navštívíte, dary či obětiny, kterými dáte najevo svoje díky soucitným předkům země, půdy, vzduchu, vody, ohně, slunce, luny, svým nápomocným duchům. Zemi jako takové můžete poděkovat za vedení během měnících se časů, které vám pomáhá se sladit se změnami uvnitř sebe. A nezapomeňte vzdát hold také duchu krajiny, ve které žijete, protože vy jí jste též, a když si s krajinou vytvoříte silné duchovní spojení, krajina se o vás postará způsoby, které jsou za hranicí vaší představivosti.

Kráčejte obřadně krajinou a sledujte u toho měnící se listy stromů a rostlin. Všímejte si, jak se s měnícími se ročními obdobími proměňuje i struktura, vůně a pocit ze vzduchu, který dýcháte. Naslouchejte novým ptačím písním, které se v tento čas roku objevují. Pozorujte, co dělají živočichové v parku, jak se čile připravují na jaro. Vnímejte tlukot srdce země. Nechte se inspirovat duchovními poselstvími, jež k vám přináší vítr. A žijete-li u vody, všimněte si, jak se během ročních období mění příliv a odliv i vlastnosti vody.

Průběžné obřadní činnosti vás přivedou do stavu harmonického plynutí, namísto toho, abyste se cítili vykolejení a odpojení od života.

A nezapomínejte děkovat za svůj život.

Březnový úplněk je osmnáctého. Bude to silný čas, ve kterém si můžeme všichni uvědomit hodnotu života a velikost změn, které Země s přechodem do dalšího ročního období koná. Mám pocit, že bychom svoje úsilí v duchovních praktikách měli navýšit. V souvislosti s covidem a všemi omezeními, které nám do života přináší, propadá mnoho lidí apatii. Bojujte s apatií a buďte aktivními tvůrci nového snu pro život.

Jedním způsobem, jak k tomu přispět, jsou rituály – jako třeba ten, který děláme o úplňku.

Vložme tedy plně svůj záměr a celé srdce do práce, jak nyní v březnu, tak i v dalších měsících, a snažme se vzájemně propojit svým duchovním světlem. Syťme tím světlem a bezpodmínečnou láskou Zemi i lidskou společnost.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím text Tvoření světelné sítě lidí na mých stránkách zde: https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/czech/czech-ceremonies/

Překlady Zpráv o proměnách představují spoustu práce. Petr Němčanský je překládal mnoho let do češtiny a nyní pro něj přišel čas se už věnovat něčemu jinému. Poděkujte spolu se mnou Petrovi za překlady Zpráv o proměnách, které tolik let dělal. Velkorysost jeho ducha je velikým darem.

Překládat do češtiny nyní bude Veronika Kucharská, kterou chci tímto přivítat. Jsem ráda, že bude součástí našeho týmu.

Dlouho jsem vám nepřipomněla, že máme facebookovou stránku Shamans are Gardeners of Energy. Je to krásný způsob, jak pomáhat společnosti, publikovat zde inspirující příběhy a obrazy.  Doufám, že vám návštěva těchto stránek přinese inspiraci a povzbuzení. Facebooková skupina se nachází na této adrese: https://www.facebook.com/groups/991720834662313. Heslo je “Transfiguration”. 

Chtěla bych spolu s vámi popřát našemu kruhu krásný den rovnodennosti naplněný láskou, nadějí a optimismem, že se zrodí mnoho nového a vše, co je třeba zkompostovat, bude navráceno zemi. Přesně to se totiž v přírodě právě děje. 

Přidejte se k našemu kruhu během jednoduché, ale silné cesty, pomocí které rovnodennost přivítáme. Nahrála jsem krátkou sesi, k níž se lze připojit s bubnem, chřestidlem či jiným hudebním nástrojem, a zahrát si tak šamanskou hudbu. Také můžete použít dřívka k ťukání o sebe, klepat o knížku, anebo si vyrobit chrastítko pomocí semen či kamínků v nádobě. Bubnováním, chřestěním a společným muzicírováním se spojíme v prosbě nápomocným duchům, aby posílili náš kruh, a samozřejmě se touto činností aktivně zapojíme do vysílání lásky pro všechny v naší skupině.

K oslavě rovnodennosti se můžete připojit na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=cxDn4PXGxMg

Oznámení:

V dnešní době covidu, kdy se často ruší lety z důvodu počasí, nedostatku pilotů a personálu,  je více než kdy jindy platné sdělení Isis, které učinila v devadesátých letech. Řekla, že přijde doba, kdy si studenti nebudou moci dovolit cestovat na workshopy anebo nebude cestování možné. Proto jsem od roku 2004 začala školit úžasné učitele, aby učili po celém světě. Na mých stránkách najdete workshopy, které můžete absolvovat, a některé jsou snad i v blízkosti vašeho bydliště.

Na stránkách www.shamanicteachers.com najdete všechny, kteří se učili u mě, praktikují šamanské cesty na různých místech světa a dělají léčení na dálku. Mnozí z nich pracují s lidmi osobně.

Stále ještě čekám, zda bude možné vypsat výcvik šamanského léčitelství v době, kdy se stále potýkáme s covidem a nebezpečím, že retreatová centra bude nutné opět uzavřít. Čekám, jak se věci vyvinou a zda půjde výcvik učit fyzicky v retreatových centrech. Jak víte, jsem přesvědčena, že učení pokročilejších technik léčení je přes internet neetické a nebezpečné. Internet není prostředkem, jak předávat starodávné léčebné postupy, které mohou pro pacienta znamenat život nebo smrt.

I nadále jsou zde oblíbené kurzy, které již jsou nahrané, o šamanském cestování a ostatních tématech. Další informace najdete na mém webu na stránce Workshopy.

Můžete se také podívat na moje knihy a audioprogramy. Mají skvělý ohlas a obsahují informace a cvičení, které učím na svých workshopech.

Nezapomeňte se podívat na facebookovou stránku Shamans are Gardeners of Energy, kde můžete sdílet inspirativní příběhy a obrazy a také nacházet povzbuzení v tom, co sdílí komunita. Facebooková skupina se nachází na adrese https://www.facebook.com/groups/991720834662313. Heslo je “Transfiguration”. 

A samozřejmě máme s Renee Baribeau oblíbený podcast nazvaný the Shamans Cave. Lidé ho mají opravdu rádi! A já ho s Renee opravdu ráda dělám. Připojte se na www.ShamansTV.com.  

Opravdu mi moc pomůže, když se připojíte k odběru videí na Shamans TV. Pro mě a Renee je to způsob, jak získat větší podporu od Youtube.

Mnoho lidí stále zápasí se sebeuplatněním, mnozí se cítí v nějakém ohledu nedostateční či špatně vybavení pro utváření takového života, po jakém touží. Existuje však cesta, jak tohle změnit. Moje kamarádka a kolegyně, šamanská léčitelka a autorka Evelyn Rysdyk, vtělila třicet let svojí praxe do podpory žen, aby se vyléčily z omezených, nevyrovnaných a nezdravých modelů ženství, které přejaly od svých předchůdkyň. Evelyn už brzy otevře svůj nový webinář zdarma a jeho název zní 3 Essential Keys for Activating Your Sacred Feminine for Vitality, Connection and Fearlessness (3 zásadní klíče k aktivaci vašeho posvátného ženství pro vitalitu, napojení a neohroženost). https://www.spiritpassagesacademy.com/a/2147504983/FizyRhhB 

Copyright 2022 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – February 2022 – Czech

Zprávy o proměnách - únor 2022         


Tento měsíc se téměř na celém světě oslavuje láska.

Bylo by krásné zaměřit se na sen o světě, kde lidé v každodenním životě sdílí lásku mezi sebou a se vším životem na zemi.

Dříve jsem si myslela, že duch na sebe bere hmotnou formu zrození proto, aby mohl projevit svůj jedinečný talent, který chce vyjádřit v životě, a také zažít krásu a zázraky fyzické formy. Duše totiž nevidí barvy, chutě jídla, necítí květiny ani dotyk na povrchu věcí, neslyší zvuky, nic z těchto věcí, které nám přináší tolik radosti.

Avšak nedávno jsem od svých duchů obdržela nádhernou  zprávu. Řekli mi, že pravý důvod toho, proč na sebe duch fyzickou podobu bere, je slyšet tlukot srdce ostatních. Přemýšlela jsem o tom a mám pocit, že je to skutečně zásadní sdělení, které chci předat dál. Je to totiž obrovská radost, naslouchat tepu srdce Země, veškerého života a zejména našich nejbližších.

Je toho tolik, co představuje být člověkem a čemu nerozumíme. Dáváme přílišnou důležitost shánění hmotných předmětů a hromadíme více věcí, než kolik opravdu potřebujeme, abychom našli v životě smysl a radost. Pořád jen mluvíme a zapomínáme ctít sílu ticha.

Zato neustále používáme fráze o tom, jak je důležité vyvíjet se v bytosti, jež žijí bezpodmínečnou lásku, zatímco však spíše podporujeme nadvládu,  chamtivost a rozdělení.

Většina z nás je ve světě opravdu svědky ničivých účinků takového rozdělování. Je nesmírně smutné vidět, kolik nenávisti je vysíláno do naší společnosti, když jsme se sem přitom přišli učit o lásce.

A právě rozdělení je to, co nyní utváří naši současnou iniciaci. Rozštěpení totiž nastává vlivem   určité destruktivní síly, jež rozbíjí náš život, jak jsme ho znali, aby se mohlo ze zániku našeho známého života zrodit něco nového.

Stále přemýšlím o tom, jak moc se věci musí pokazit předtím, než se lidé probudí a uvědomí si moc jednoty, bytí v přítomnosti světla a vyzařování lásky. Představte si,  jak odlišné by naše životy byly, kdybychom žili v harmonii s ostatními.

Ocitla jsem se v téměř úplném odpojení od toho, co se nyní ve světě děje. Projevuje se tam energie, jejíž součástí vůbec nemám chuť být.

Místo toho se i dále soustředím na svou práci, kterou dělám již mnoho let a kterou se snažím přispět k vyrovnání ženského principu s mužskými energiemi, jež stále řídí tento svět. Ano, ženská energie může být krutá, jak lze vidět u Kálí, Sachmet a dalších bohyní z různých tradic. Ale krutost je zde proto, aby bylo možné udělat ostrý řez skrze iluze. A my se právě teď v iluzi rozhodně nacházíme.

Když čtu většinu argumentů, které lidé uvádějí o covidu, politice, rasových tématech, klimatické změně a životním stylu, vypadá to, jakoby přicházeli o rozum. Mnohé z toho, co říkají, totiž

vychází čistě z ega, nikoli z jejich pravého ducha. Nejsme prostě na planetě Zemi ještě dost dlouho na to, abychom chápali složitost a dynamiku ducha a záhady vesmíru. Ale hodně lidí se chová tak, jakoby byli zasvěceni do spousty věcí, které však s naším omezeným vnímáním života vůbec nemůžeme znát. 

Já nacházím skutečný vnitřní klid v soustředění na svou duchovní práci, na psaní své nové knihy a v pobývání v přírodě.

Vím, že hodně čtenářů chce zůstat v „boji“ a že je to jejich úděl, být aktivní ve společnosti, usilovat o změnu a být jejím hlasem.

Já jsem byla v této roli v životě mnohokrát, ale nyní se učím o kráse ticha a míru.

Nedávno jsme s mým mužem chtěli vypnout televizi a jít spát. Ale najednou nás uchvátil pořad o neobvyklých mořských stvořeních. Na těchto dokumentech o přírodě je úžasné, jak nám umožňují být svědky neuvěřitelné imaginace a tvořivosti, která k vývoji těchto tvorů vedla. Je pozoruhodné, jak zvláštní některé tyto druhy jsou, a nám nezbývá nic jiného, než být v naprostém ohromení a úžasu, když vidíme, s jakými bytosti tuto Zemi sdílíme.

Když jsem učila v rámci svých kurzů o duchovních bytostech přírody v rámci The Shift Network, mou nejoblíbenější částí kurzu bylo, když lidé přinesli fotky neobyčejných přírodních bytostí. Byla jsem fascinována a ohromena bohatstvím rozmanitých stvoření, která většina lidí nikdy neuvidí, ale jsou neuvěřitelná.

V pořadu, na který jsme se dívali, ukazovali například hlavonožce zvané loděnky. Tyto prastaré bytosti jsou staré přes 500 milionů let a za tu dobu se ve svém vývoji příliš nezměnily, podobně jako vážky, o kterých tak ráda píšu.Tato stvoření jsou tu o tolik déle než my a přizpůsobovala se bez toho, aby svou podobu příliš měnila. A ačkoli jsou ovlivňována změnami životního prostředí, žijí svůj život dál, stejně jako to dělala milióny let.

Mne však na nich nezaujal pouze jejich neobvyklý zjev, ale také skutečnost, že poté, co stráví den na hladině oceánu, se ponoří 600 metrů hluboko na dno moře, kde se v bezpečí oddají hlubokému odpočinku.

Přemýšlela jsem o tom, jak jsem vždy psala o síle, kterou lze nalézt v klidném a hlubokém odpočinku v tichu. Ticho není něco, co bychom ve světě běžně zažívali –  ve světě, kde technologie 24 hodin denně vydávají nějaké zvuky. Musíme se ponořit opravdu hluboko do svého vnitřního světa, stejně jako to dělají v noci loděnky.

A vždy jsem vás povzbuzovala v tom, abyste se nořili hluboko do sebe a poznávali duchovní sílu ve své vnitřní krajině, abyste nacházeli ticho, které vám nejen umožní odpočívat, ale také přivodí stav, v němž můžete zaslechnout hlas, jímž vás vede vaše duše a váš duch.

Myslím, že čím víc tohle dokážeme dělat, tím víc budeme mít síly se vyvíjet, dělat změny v životě a adaptovat se v těchto časech změn.

Takže až budeme letos oslavovat Valentýna, přemýšlejme o všech bytostech, které na nás závisejí, a vytvořme si nový sen tím, že otevřeme svá srdce ještě víc, tak aby zahrnula veškerý život. Neboť budeme-li pokračovat v rozdělování, tak se vše, co milujeme, zničí.

Žal, který naše srdce v této době zažívají, vskutku zvětšuje naši schopnost soucitu, empatie a lásky.

Zvolme si, že budeme udržovat planetu a všechen život v lásce, v těchto stále intenzivních časech rozkladu, kdy se rozpadá způsob života, tak jak jsme ho znali.

16 února je úplněk. Zaměřme se na otevírání srdcí, takovým způsobem, který ukazuje naši neomezenou schopnost být stvořením světla a lásky. A soustřeďme se i na vnímání lásky Stvořitele a tvůrčích sil vesmíru. Protože milovat sami sebe je součást evoluce našeho vědomí. Jsme na sebe příliš tvrdí, což blokuje naši schopnost být opravdu přítomni v lásce a světle. Jestliže se totiž soudíte příliš příkře, jaký to má dopad na vaši přítomnost v kolektivních energiích?

Provádějte přípravné práce, abyste mohli poodstoupit od svého lidství a přetavit se do božské bytosti, jež zná jen světlo a lásku. Vyzařujte je ve společnosti. A vnímejte, jak tep vašeho srdce společně s láskou našeho kruhu splývá s tepem srdce Země a celého přediva života.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím text Tvoření světelné sítě lidí na mých stránkách zde: https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/czech/czech-ceremonies/

A ať už strávíte valentýnský den sami, nebo s někým blízkým, popřejme si všichni šťastného Valentýna a buďme si jisti, že jsme všichni milováni.

Cestou tohoto měsíce je dar, který přináší Fotoula Adrimi a jímž je navrácení naší esence. Fotoula žije a učí ve Skotsku. Mezi svými studenty má ohromnou pověst. Je jednou z mých učitelek, jíž plně důvěřuji, a také jednou z těch, které jsem požádala, aby v mém učení pokračovaly, až tu nebudu. Velmi jí věřím, i jejímu smyslu pro odpovědnost, oddanost a celistvost.

Chcete-li ji a její práci více poznat, navštivte prosím její web. https://www.theisisschoolofholistichealth.com

O své nahrávce Fotoula napsala: 

Fotoula v této nahrávce provádí účastníky šamanskou cestou léčení. Záměrem je navrátit prvotní vzpomínku na celistvost a léčit na úrovni duše. Skrze prastaré šamanské praktiky nám nápomocní  duchové nabízejí cestu ke znovuzískání částí naší esence, jež jsme nyní připraveni obdržet a začlenit do našich životů, abychom mohli kráčet po své duchovní cestě vstříc ke ztělesnění svého  světla. Fotoula se svěřuje, jak se v její řecké rodové linii tyto techniky předků téměř ztratily, a tlumočí nám vřelé pozvání od předků, abychom si připomněli tuto starobylou spiritualitu Země, která je součástí dědictví lidstva.

Cesta měsíce je k vidění zde: https://www.youtube.com/watch?v=EZTprkyeDLM.

Také se můžete připojit k facebookové skupině Shamans Are Gardeners of Energy. Na tomto odkazu: https://www.facebook.com/groups/991720834662313. Heslo je “Transfiguration”. 

Oznámení:

V dnešní době covidu, kdy se často ruší lety z důvodu počasí, nedostatku pilotů a personálu,  je více než kdy jindy platné sdělení Isis, které učinila v devadesátých letech. Řekla, že přijde doba, kdy si studenti nebudou moci dovolit cestovat na workshopy anebo nebude cestování možné. Proto jsem od roku 2004 začala školit úžasné učitele, aby učili po celém světě. Na mých stránkách najdete workshopy, které můžete absolvovat, a některé jsou snad i v blízkosti vašeho bydliště.

Na stránkách www.shamanicteachers.com  najdete všechny, kteří se učili u mě a praktikují šamanské cesty na různých místech světa a dělají léčení na dálku. Mnozí z nich pracují s lidmi osobně.

Stále ještě čekám, zda bude možné vypsat výcvik šamanského léčitelství v době, kdy se stále potýkáme s covidem a nebezpečím, že retreatová centra bude nutné opět uzavřít. Čekám, jak se věci vyvinou a zda půjde výcvik učit fyzicky v retreatových centrech. Jak víte, jsem přesvědčena, že učení pokročilejších technik léčení je přes internet neetické a nebezpečné. Internet není prostředkem, jak předávat starodávné léčebné postupy, které mohou pro pacienta znamenat život nebo smrt.

I nadále jsou zde oblíbené kurzy, které již jsou nahrané, o šamanském cestování a ostatních tématech. Další informace najdete na mém webu na stránce Workshopy.

Můžete se také podívat na moje knihy a audioprogramy. Mají skvělý ohlas a obsahují informace a cvičení, které učím na svých workshopech.

A samozřejmě máme s Renee Baribeau oblíbený podcast nazvaný the Shamans Cave. Lidé ho mají opravdu rádi! A já ho s Renee opravdu ráda dělám. Připojte se na www.ShamansTV.com.  

Budu mít velkou radost, když se připojíte k odběru videí na Shamans TV. Pro mě a Renee je to způsob, jak získat větší podporu od Youtube.

Copyright 2022 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – January 2022 – Czech

Zprávy o proměnách - leden 2022

Propojujeme se jako posvátný kruh abychom přivítali nový rok, v němž nás čekají mnohá rozhodnutí, která všichni musíme učinit.

Život mnohým z nás v současnosti připadá velmi surrealistický. Čas nevnímáme, jakoby plynul v pravidelných cyklech. Využíváme však určité značky, díky nimž se dokážeme uzemnit a získat pocit, že život uprostřed rozpadu a znovuzrození v cyklech ubíhá dál.

Mnoha lidem se přivítáním nového roku uleví. Pouhou oslavou této události dokážeme snáze odložit něco z minulosti a získat pocit, že se na něco nového můžeme těšit. Necháme se inspirovat a získáme zpět svou naději, i když mnozí z nás už ztratili v těchto časech sociálních otřesů, které povedou k novému způsobu žití, který si v současnosti ještě nedokážeme představit, mnoho.

Mohla bych téměř zkopírovat každý sloupek Zpráv o proměnách, který jsem kdy k přivítání nového roku napsala. Nedávno jsem na summitu veřejně zmínila, že tento sloupek píšu už více než dvacet let a kdybyste si přečetli těch tisíc stránek, které jsem napsala, všimli byste si, že opakuji ty stejné lekce a praxe. Od doby, kdy jsem začala Zprávy o proměnách psát, náš svět procházel jedním utrpením za druhým: nemoci, separatismus, války a zvěrstva na lidech a přírodě, které se vymykají našim nejdivočejším představám.

Stalo se to i jiným civilizacím před námi, které byly technologicky stejně vyspělé, jako ta naše. A byly tady také civilizace, které mistrně ovládly ezoterické a psychické síly a vytvořily mimořádné posvátné struktury a magický způsoby života.

Ale přesto byly tyto civilizace něčím zničeny. Na mých workshopech, kde cestujeme do některých z těchto prastarých civilizací a ptáme se, čím byly zničeny, odpověď je vždycky stejná – chamtivost, ego, touha po moci a nejednotnost.

V průběhu let jsem psala o indiánské kultuře Anasazi, která se, jak věřím, přesunula do jiné dimenze bytí, všichni najednou totiž zmizeli. Když se díváme na artefakty, které byly nalezeny, vypadá to, jakoby všichni zmizeli během večeře. Tyto krásné bytosti žily v letech 700 až 1200 n.l. v Novém Mexiku, Coloradu, Arizoně a Utahu. Na svých cestách v průběhu třiceti let jsem zjistila, že se přesunuli do jiné dimenze a žijí tam mírumilovným životem.

Nacházíme se znovu na rozcestí. Podle některých teorií, které byly zveřejněny již před mnoha lety, prošla Země již jednou jadernou válkou.

Budeme dál dělat taková rozhodnutí, která vedou k ničení života? Zdá se, že se ohledně tohoto tématu rozcházíme. Na světě je však mnoho duchovních praktikujících, jako všichni z vás, kteří čtou tento sloupek, kteří pracují na tom, aby si volili lásku, světlo, mír, laskavost a vážili si všeho živého v síti života. Provádíme společné obřady a děláme malé kroky z temnoty do světla.

Na Nový rok pokaždé lidé se vzrušením čtou předpovědi na nadcházející rok. Buď hledají nějakou naději a inspiraci nebo chtějí vědět, na co se budou muset připravit, pokud nastanou těžší časy.

Každý rok píšu, že Isis čtení předpovědí nedoporučuje a podporuje, abychom se učili zůstávat v přítomnosti, jelikož budoucnost je tvořena přítomností. Pokud se příliš zaměřujete na to, co přijde jako další, nepodílíte se na tvorbě nového snu pro Zemi.

Ráda bych se podělila o několik témat, na která je dobré se dle mého názoru v příštím roce soustředit. Tato témata znovu zapálí naši duchovní sílu a životní vášeň.

Když procházíme temnou nocí duše, nejlepší nástroj, který máme k dispozici, je nechat se vést svým duchovním světlem. A jak jsem již opakovaně psala, jedinou cestou, jak se z ní dostat ven, je projít skrze ni. Náš vnitřní duchovní oheň má sílu nás vést, takže nakonec cestu do světla najdeme.

Moje maminka Lee Ingerman pro mě byla vzorem v tom, co duchovní síla dokáže. Byla jsem svědkem jejího utrpení v průběhu života. Nikdy však nenechala svůj duchovní oheň vyhasnout a díky němu svůj život vedla a žila téměř do 99 let.

Když jí bylo 94, onemocněla septickou infekcí. Jednoho dne mi lékaři v nemocnici řekli, že nepřežije další noc. Seděla jsem celou noc u ní. Uprostřed noci, když měla halucinace, jsem jí řekla, že je v pořádku, když odejde. Posadila se vzpřímeně na posteli, se zaťatými pěstmi udeřila do postele a nahlas zakřičela: „Nejsem ještě připravena z tohoto života odejít!“ A neodešla. Ale hned když se vrátila z nemocnice, si zlomila kyčel, a její duchovní síla a životní vášeň ji touto zkušeností znovu provedly.

Sledovala jsem, jak jí její duchovní síla a životní vášeň udržují naživu a jak žije dobrý život až do 99. Milovala život! Než zemřela, byla chytřejší než já. Měla jsme vždycky pocit, že má nadpřirozené schopnosti, protože jedla jen čokoládu, sušenky a pila Coca Colu.

Duchovní sílu, vášeň pro život a všechno, co nám pomáhá žít, nemůžeme popírat.

Musíme najít dost odvahy a ponořit se do hloubky svého vnitřního světa, najít svůj duchovní oheň a nechat ho hořet i tento rok, aby nás světlo mohlo provázet všemi dimenzemi života, kterými nás duch povede.

Ve své druhé knize Vítej doma (Maitrea, 2018) jsem psala o nejsilnějším příběhu návratu duše jedné mladé ženy, která umírala na HIV. Její případ je fascinující, ale příliš dlouhý, abych ho tady celý popisovala. Budu tedy sdílet jen zprávu svého duchovního průvodce, který se mnou při jejím léčení pracoval.

S ohledem na mnoho nemocí, kterými moje klientka prošla, mi můj duchovní průvodce řekl, že důvodem její nemoci je apatie, a že lékem pro ni je životní vášeň. Řekl, že životní lekcí pro ni je to, co se stane, když viry a bakterie mají více životní vášně, než máme my. Ony se mají dobře, zatímco my jsme nemocní.

Byla to velmi silná lekce, kterou jsem sdílela se světem. Můj duchovní průvodce mi řekl, že když viry a bakterie mají více vášně pro život než my, rozbují se!

Když se díváte do očí lidem, které potkáváte na ulici, vidíte v jejich očích životní vášeň nebo vidíte prázdnotu? Nevnímám, že by většina lidí v moderním světě hořela vášní pro život. Vidím spoustu apatie, prázdnoty a beznaděje.

Jak přežijeme tyto časy bez duchovního ohně a životní vášně? Je to otázka, nad kterou se můžete zamyslet a najít odpovědi, které vám pomohou změnit realitu, v níž teď žijete, a učinit nová rozhodnutí, která přinesou zdraví do všech rovin vašeho života.

Tento měsíc povedu šamanskou cestu k přivítání Nového roku, během níž můžeme činit nová rozhodnutí a měnit svou cestu, po níž teď kráčíme.

Ti z vás, kteří se společné cesty nemohou účastnit, ji mohou provést sami. Jakými jednoduchými kroky můžete vrátit vášeň a smysl do svého života? Nemusíte se nechat příliš unést k velkolepým rozhodnutím, jinak skončíte prokrastinací, jelikož nevytvoříte přemostění mezi tím, kde se v životě nacházíte teď a životem naplněným duchovním ohněm a vášní.

Doufám, že si poslechnete, co bych chtěla sdílet. Budu mluvit také o případu klientky, který jsem zde již zmínila.

Nahrávku této přednášky si můžete poslechnout na stránce Shamans Are Gardeners of Energy, kliknutím na tento odkaz.

Úplněk nastává dne 17. ledna. K duchovnímu léčení dochází, když jsme v přítomnosti a když je naše energetické pole naplněno světlem, láskou, duchovním ohněm a vášní. Pomocí praxe transfigurace prosím proveďte tento měsíc vše, co jako přípravu musíte udělat, aby se vaše oči rozzářily vášní pro život a vaším duchem. Staňte se světlem hvězd, slunce nebo měsíce. Dovolte světlu vyzařovat tak, aby pomáhalo veškerému životu procházet temnými časy, které teď prožíváme. Hledáte-li způsob, jakým byste mohli pomáhat, toto je skvělá cesta. Transformace je ve skutečnosti jednodušší, než komplikované způsoby, které máme tendence hledat, když se na hluboké úrovni chceme proměnit.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce.

Chtěla bych všem popřát to nejlepší v nové roce. Přivolávám duchovní oheň tohoto kruhu, aby nám všem pomáhal těšit se na velké změny a lekce, které s sebou nový rok přinese! Přeji vám i vašim rodinám hodně zdraví a míru v těchto časech úpadku a rozpadu.

Oznámení:

Ohledně plánování svého kurzu, bych chtěla být, věřte mi, mnohem dál, ale cítím svou zodpovědnost a musím brát ohled na to, jaká je situace ohledně covidu, než něco skutečně dokážu naplánovat.

Prostřednictvím Zoomu učím už od roku 2015. Není to ale platforma, která by mi umožňovala jít do velké hloubky. Píšu tedy dál svou novou knihu, provádím šamanské cesty, a nechávám se vést svým duchovním průvodcem abych viděla, jak mám sdílet svou duchovní práci, která nás povede hluboko do nové dimenze života.

V mnoha částech světa jsou nyní proškolení učitelé, na něž naleznete odkazy na této stránce www.shamanicteachers.com. Mnozí z nich pořádají online kurzy i kurzy, kde se můžete setkat osobně. Na této stránce najdete také léčitele, kteří vám pomohou posílit vaše duchovní světlo.

Velmi ráda spolupracuji s Renee Baribeau na tvorbě našeho podcastu The Shamans Cave. Mnozí z vás ho rádi posloucháte a dáváte mi velmi dobrou zpětnou vazbu.

Chtěla bych vás zde požádat o podporu. Získáme s Renee od You Tube více podpory pro tvorbu našeho podcastu, pokud bude náš kanál odebírat více lidí.

Zprávy o proměnách píšu už více než dvacet let a máme asi 13 dobrovolných překladatelů, díky nimž se newsletter může rozesílat lidem, kteří neumí anglicky.

Každý měsíc se do Zpráv o proměnách investuje mnoho práce. Nemáte ani ponětí, kolik lásky dávám do vzniku každého čísla a kolik lásky dávám každému z vás.

Pokud byste chtěli jednoduše podpořit mou práci, přihlaste se k odběru novinek na ShamansTV.com. Nebudeme vám zasílat žádné zprávy, pokud se k jejich odběru sami nepřihlásíte.

Nebudeme vás žádnou cestou kontaktovat. Stanete se odběratelem, což po vás nevyžaduje nic, pokud nebudete sledovat podcast.

Pokud máte pocit, že byste mi za mou práci chtěli poděkovat, zmáčkněte tlačítko odběru na ShamansTV.com.

Autorky bestsellerů Marci Shimoffová, Dr. Sue Morterová a Lisa Garrová dávají po velmi omezenou dobu k dispozici e-knihu zdarma The 4 Biggest Mistakes that Keep You From Living a Miraculous Life, jejíž pomocí se můžete nastartovat v roce 2022 tím nejlepším způsobem.

Tuto e-knihu si musíte přečíst, pokud chcete vědět, jak

  • uvolnit starou energii, která vás drží v minulosti
  • nahradit pocity nedostatku a nelásky hlubokou trvalou láskou sama k sobě
  • proměnit sabotující nastavení, které očekává vždy to nejhorší
  • identifikovat lidi, kteří vám nepřejí život plný zázraků
  • a mnohem víc

Jste-li připraveni an to, že rok 2022 bude rokem, kdy se vám stanou zázraky v KAŽDÉ oblasti vašeho života včetně lásky, zdraví, peněz, štěstí, vášně, smyslu a úspěchu, nenechte si ujít lekci těchto tří dynamických žen, které svými učeními inspirovaly a pomohly transformovat životy stovek tisíc lidí po celém světě.

Na tomto odkazu získáte e-knihu a dostanete se do Zóny zázrakůhttps://au384.isrefer.com/go/ebook/grace

 

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.