Zprávy o proměnách listopad 2020

Je zřejmé, že jsem listopadové Zprávy o proměnách napsala před volbami ve Spojených Státech, takže jsem si jistá, že ve vás i v kolektivním vědomí poletuje mnoho různých emocí.

Bez ohledu na to, jestli máte z výsledku radost nebo se hněváte, práce Léku pro Zemi je způsob života, který si neklade podmínky a praxe i ceremonie pokračují, ať už jsme šťastní nebo máme zlost.

Ceremonie jsou posvátnými akty a nástroji šamanů pro změnu. My svou práci dělat nepřestaneme.

Zprávy o proměnách v průběhu let procházely různými fázemi. Původní myšlenku měsíčních sloupků zasel svou podporou Bob Edgar. Bob byl manželem Carol Proudfoot Edgarové, skvělé šamanské učitelky, která prací stále podporuje svou lokální komunitu. Stala jsem se součástí jejich internetových stránek shamanicvisions.com.

V té době jsem publikovala vlastním nákladem vizionářský román A Fall to Grace (Pád do milosti). Každý měsíc jsem přidala část moudrosti od jednoho z duchovních průvodců a instrukce k cestě, která se vázala k učení. Každý sloupek jsem napsala ručně a odfaxovala Bobovi, který ho přepsal a umístil na web.

V roce 2000 se pak měsíční sloupek transformoval na Lék pro Zemi. K tématům Léku pro Zemi jsem psala docela plodně. Některé sloupky byly pět až deset stránek dlouhé i bez oznámení. Tehdy byly jiné časy.

Začala jsem pořádat měsíční ceremonii Světelná síť lidí. V prvním roce mi jeden budhistický mnich poslal dopis, ve kterém psal, že se k nám jeho klášter každý měsíc připojuje. Jeden pastor mi napsal, že pro transfigurační ceremonii složili píseň, kterou každý měsíc zpívali a připojovali se k nám.

Byly to pro mě bohaté zkušenosti, sdílet práci s tolika lidmi z různých oblastí a vrstev života.

Jak se potřeby našeho kolektivního vědomí měnily, lidé už nechtěli číst dlouhé blogy a zpravodaje. Mám toho také méně ke sdílení. Lék pro Zemi a Léčení duchovním světlem jsou jednoduché praxe a ceremonie, díky kterým se noříme do duchovního světla, bezpodmínečné láska a přírody.

Mistrovské zvládnutí těchto ceremonií a možnosti dosahování zázraků vyžaduje celoživotní práci, i když jsou velmi jednoduché. Míra soustředění a koncentrace, které jsou potřebné, překračují možnosti v naší kultuře běžné. Pořádání ceremonií a každodenní práce nemohou záviset na vnějších životních podmínkách nebo dění ve světě. Mistrovství vyžaduje bezpodmínečnou lásku uprostřed traumat a rozkladu.

Nemám tedy žádný nový materiál, o které bych napsala, krom toho, abych vám připomněla důležitost práce a inspirovala vás v pokračování.

V tomto ohledu procházejí Zprávy o proměnách další fází změn.

V psaní Zpráv o proměnách budu dál pokračovat ve stejném formátu, jaký existuje teď. Sloupky se velmi velkoryse překládají do mnoha jazyků.

K nabídce každý měsíc přidám předem vytvořenou nahrávku šamanské cesty nebo ceremonie, kterou budeme společně provádět. Sylvia Edwards souhlasila s tím, že bude nahrávku sdílet přes Zoom a odešle na ni odkaz.

Po nějakém čase přizvu také učitele uvedené v mém seznamu na stránkách www.shamanicteachers.com, aby i oni něčím přispěli. Konají skvělou práci a chci vám je touto cestou představit. Od určitého bodu se tedy budeme střídat. Většinu nahrávek ale vytvořím sama.

Každý měsíc bude k dispozici jedna nahrávka cesty nebo ceremonie.

Mám pro vás také skvělou zprávu týkající se Facebookových stránek, které jsme se Sylvií vytvořily pro náš celosvětový kruh. Stránka se jmenuje Shamans Are Gardeners of Energy (Šamani jsou zahrady energie). Pokud čtete sloupek, víte, že je to mé oblíbené učení, které se mnou sdíleli Prastaří.

Pokud se chcete připojit, klikněte na odkaz: https://www.facebook.com/groups/991720834662313/.

Abyste se mohli připojit, musíte odpovědět na otázku. Odpověď je „Transfiguration“.

Tato Facebooková skupina je otevřena pouze pro ty, kteří jsou v mém mailingovém seznamu lidí pro tento kruh.

Nová stránka Shamans Are Gardeners of Energy bude zaměřena na to, abychom kolektivní vědomí a přírodu zaplavili úctou, modlitbou, bezpodmínečnou láskou a světlem. Světlo je nejvyšší frekvence, se kterou můžeme pracovat.

Pokud váš příspěvek nebude reflektovat pozitivní postoj, čest a úctu, bude odebrán. Co se stane s naším kruhem, pokud se ponoříme do stejného vědomí, ve kterém chceme žít? Chcete se ztratit v hluku nebo zažít jinou volbu; jiný způsob, jak žít svůj život?

Mám velkou radost, že máme k dispozici formát, ve kterém můžeme společně provádět silnou praxi a sdílet ji!

Úplněk nastává dne 30. listopadu. Pojďme se po provedení přípravné práce koncentrovat a soustředit na to, že jsme jasnými hvězdami na nebi a zaplavujeme Zemi a veškerý život bezpodmínečnou láskou a božským světlem.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Ve Spojených státech v listopadu slavíme díkuvzdání. Pojďme využít sílu vděčnosti ve Spojených státech a přidejme ji k energii pro dobro veškerého života.

Recommended Posts