Zprávy o proměnách – prosinec 2019

Dne 21. prosince vplujeme do dalšího ročního období a zároveň se rychle přiblížíme závěru roku. Na severní polokouli přivítáme zimu a na jižní léto. Tento rok byl skutečně jízda.

Pravdou je, že nad střídáním ročních období nemáme moc. Nemáme moc ani nad tím, kam nás život nakonec zanese.

Všimněte si však, jak moc se s plynutím řeky života a tím, kam nás řeka nese, snažíme bojovat.

Co když se po nás chce, abychom se přestali snažit proměny plynutí a cyklů řídit, a odevzdali se mu s vědomím, že nás zanese na krásné místo. Potřebujeme k tomu bezpodmínečnou důvěru v život a v proces evoluce. Můžeme se s tím snažit dál bojovat, řídit a vzdorovat proudu života, ale nemůžeme ovládat to, kam nás řeka života nese.

Naše primární životní síla nás nese tak, jak byla naprogramována. Ale co když můžeme k síle našeho života přidat vědomí.

Stále po řece života poplujeme, ale s použitím prastarých učení o propojení vědomí s energií můžeme transformovat jakoukoli energii, se kterou se na cestě setkáme. Plynutí nás nese do stavů stále vyšší pozornosti, duchovních schopností a způsobů spolupráce na tom, kam nás život nese namísto toho, abychom celou cestu kopali a křičeli.

V příštím roce se budu výzkumu spojení vědomí a prvotní životní energie věnovat, jelikož jsem prošla velmi silnou vizionářskou zkušeností o nových možnostech.

V průběhu slunovratu se ponořte do úvah o velkých cyklech a plynutí života. Položte své duši upřímnou otázku, třeba na procházce v přírodě, na šamanské cestě nebo v meditaci, a vnímejte odpověď na otázku, kde bojujete, čemu se v plynutí řeky života bráníte. Stejně jako nad střídáním ročních období, ani nad tím, kam nás plynutí života nese, nemáme moc.

V průběhu slunovratu proveďte ceremonii, při níž propustíte staré energetické vzorce, a dovolte si vstoupit do nového životního období. Uvolněte ovládající chování a přivolejte své duchovní, soucitné průvodce, aby vám v tom pomohli. Existuje mnoho duchovních a transcendentních sil, které vás vezmou pod svou ochranu, jakmile se pustíte svého falešného přesvědčení, že vaše ego nebo osobnost mohou plynutí života ovládat.

Zamyslete se nad starými příběhy, které vás ukotvovaly v minulosti. Uvažujte také o projekcích, které na vás nakladli druzí, a přikryli vaši vášeň pro život, vaši krásu a vnitřní božské světlo.

Jaké příběhy si přejete nést do nového roku? Uvolněte v průběhu ceremonie příběhy a projekce, které vám už neslouží. Věnujte čas pobytu v přírodě a naplňte se barvami, obrazy, vůněmi, zvuky, pocity a chutěmi, které jsou vstřebány v krajině, v níž žijete. Když to uděláte, uvidíte skutečnou krásu, jakmile otevřete oči. Toto je pole energie, které chcete obejmout při vstupu do nového roku!

Pokud hledáte podněty pro vytvoření ceremonie, přečtěte si prosím mou knihu The Book of Ceremony: Invoking the Sacred into Everyday Life (Kniha ceremonií: přivolání posvátného do každodenního života – pozn. překl.).

Jakmile se uvolníte do plynutí, uvidíte, že do vašeho života začne plynout více krásy a hlubší mír.

Proud vás dál ponese cestami, které jsou teď mimo vaši představivost a chápání.

Sjednoťme se s plynutím života i se všemi jeho zákruty a záhyby. Navraťme se do stavu úžasu a zvídavosti při pozorování krásy a dokonalosti cesty, která se odvíjí před námi.

Úplněk nastává 12. prosince. Pojďme začít s přípravami. Podnikněme šamanskou cestu do hlubin vlastního nitra, do našeho duchovního světla, které je věčné a nesmrtelné. Toto světlo má moc transformovat všechno, co se před námi objeví na cestě. Když se při vyzařování světla propojíme s celosvětovou komunitou, vstoupíme do role, v níž budeme skutečně sloužit veškerému životu a Zemi.

Pojďme spojit své světlo a duchovní sílu a spřádat zářivé světlo po celé Zemi a skrze ni.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Tento rok se ve spirále posouvá do nového roku. Chtěla bych této příležitosti využít a poděkovat našim překladatelům, kteří spolupracují na tom, aby se Zprávy o proměnách dostaly k naší celosvětové komunitě.

Pojďme spojit svá srdce a vyzařujme společně lásku, světlo a hluboké poděkování všem, kteří pomáhají, aby se Zprávy o proměnách každý měsíc dostaly do naší e-mailové schránky.

Poděkujme prosím společně Sylvii Edwards, která vše, co napíšu, převede do krásného formátu, aby si zprávy mohli všichni každý měsíc přečíst.

Pojďme taky ze srdce poděkovat našich překladatelům:

Petr Němčanský – česky
Tea Thum – finsky
Carole Laplante – francouzsky
Bea Salgado – francouzsky
Barbara Gramlich – německy
Astrid Johnen – německy
Nello Ceccon – italsky
Flavia Cavallaro – italsky
Els de Graaff – holandsky
Sandra Koning – holandsky
Sofia Frazoa – portugalsky
Tatiana Starikova – rusky
Ines Fermoso – španělsky
Lena Anderheim – švédsky
Simin Uysal – turecky

Připojte se prosím ke mně a udržujte celý náš kruh v průběhu slunovratu v lásce. Ať jsou naše ceremonie naplněny radostí při vzdávání díků a úcty naší Zemi, elementům a všemu živému v průběhu těchto silných časů a změn, když se hroutí staré a rodí se nové.

Recommended Posts