Zprávy o proměnách říjen 2019

V mnoha předchozích vydáních Zpráv o proměnách jsem celosvětovou komunitu žádala, abychom se společně propojili, provedli ceremonii transfigurace a naplnili vody světa světlem a láskou. Tyto ceremonie se lišili od těch, které provádíme během každého úplňku a vytváříme světelnou síť.

Požádala jsem všechny, aby provedli ceremonii transfigurace se sklenicí vody na oltáři nebo v posvátném prostoru a vylili vodu naplněnou světlem do zdroje vody v místě, kde žijí: oceánu, řeky, pramene, jezera, rybníka a tak dále. Takto se naše kolektivní energie propojí a rozešlou láskyplnou zprávu do všech vod světa, kterým vzdají dík a respekt, jenž se navrátí zpět do zdroje.

Země je vodní planeta a my jsme také z větší části z vody. Když vzdáme dík a respekt vodě uvnitř i venku, vždycky se k nám odzrcadlí zpět naše krása, vášeň, láska a světlo. Práce s vodou je skvělý způsob, jak poslat zprávu všem elementům, protože všechny se setkají s vodou, kterou jsme požehnali.

Cítím, že se všemi změnami v životním prostředí, které se teď na planetě odehrávají, je čas, vrátit se zpět k této velmi silné ceremonii.

Naberte vodu z místního vodního zdroje, doma z vodovodu nebo si kupte balenou vodu. Postavte sklenici s vodou na oltář nebo na své posvátné místo doma nebo v přírodě.

Proveďte přípravnou práci a odložte své ego a osobnost stranou, abyste se mohli stát skutečně čistou a prázdnou nádobou pro božské energie, které skrze vás budou zářit.

Cestujte hluboko do nitra ke zdroji svého božského světla a dovolte mu, ať proudí vaším tělem, pak rukama. Dovolte světlu ať se dál rozšiřuje a roste ve vás a celým vaším posvátným prostorem až bude naplněný zářivým plynoucím světlem. Vnímejte, pozorujte, jak světlo plyne do nádoby s vodou.

Napijte se trochu této posvátné a požehnané vody a vnímejte, jak se vaše tělo naplňuje její léčivou silou. Poté sklenici s vodou odneste k místnímu vodnímu zdroji. Otevřte svá srdce, své jemnohmotné smysly, probuďte svou představivost, a když se budete dívat, jak se voda ze sklenice vlévá do vodního zdroje, představte si, jak komunikuje s veškerou vodou na celé planetě, kterou vyživujeme božským světlem a bezpodmínečnou láskou.

Je to jen odlišný způsob vytváření lidské světelné sítě, ale má stejný efekt.

Je to pro nás velmi silný způsob, jak můžeme vzájemně propojit svá srdce a do pole kolektivní energie vnést bezpodmínečnou lásku a začít elementům, které jsou zdrojem našeho života, projevovat svou oddanost. Tato láska a oddanost se nám podle zákonitosti přírody vrátí.

Úplněk nastává 13. prosince. Pojďme společně pokračovat v praxi vytváření světelné sítě lidí. Můžete to udělat ve stejný den jako ceremonii s vodou a dovolit úplňku exponenciálně znásobit energie vaší praxe. Pokud ceremonii s vodou provedete jiný den, ujistěte se prosím, že ji budete provádět bez zatěžujících myšlenek a bez ega, abyste mohli být vydatným zdrojem světla. Transfigurujte, vstřebávejte božské světlo do svých buněk a dovolte mu ať se rozšiřuje a vyzařuje po celé Zemi a skrze ni.

Není čas provádět duchovní práci jen povrchně. Vložte do ní celé srdce a duši a transformujte energie stínu, které zaplňují naše kolektivní pole. Když každý z nás bude provádět duchovní praxi opravdově, dokážeme současné energie transformovat. Musíme však do své činnosti vložit celé srdce a pracovat pomocí svých nejvyšších vibrací s plnou koncentrací a soustředěním.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové ceremonii Tvoření světelné sítě lidí na domovské stránce.

Recommended Posts