Zprávy o proměnách – březen 2019

Společně s Renee Baribeau jsme byly hosty pořadu Michaela Sandlera Inspire Nation. V tomto opravdu vydařeném rozhovoru hovoříme o mnoha tématech týkajících se šamanismu a ceremonií. Pokud byste si ho chtěli poslechnout nebo se na něj podívat, odkaz je zde: https://youtu.be/6gd5FwlQib0

Online kurzy učím už mnoho let a opravdu mě baví. Nemohou plně zastoupit fyzické workshopy, kde se ve skupině buduje vzájemné hluboké propojení společným bubnováním, tancem, zpěvem, smíchem a ceremoniemi. V dnešním světě však online kurzy nabízejí příležitost lidem, kteří nemohou na workshop cestovat.

Mnoho informací o tom, jak šamanismus učit, získávám po celá léta i ze skupin mých kurzů na Facebooku, kde čtu vzkazy a otázky účastníků.

Byla jsme schopna jasně identifikovat místo, kde se mnozí, když vstupují na šamanskou cestu, ztrácí. Dílek, který lidem často chybí, se týká síly plynoucí z vybudování silného a dlouhodobého vztahu s duchovními spojenci. Klíčem k hluboké šamanské praxi je setkávání se s duchovními průvodci a dlouhý pohled do jejich očí, vnímání síly jejich dechu, a vnímání zprávy z neviditelného světa a léčení.

Na západě namísto toho, abychom věnovali čas budování hlubokého a silného spojení, stejně jako bychom budovali vztah s nejdůležitější osobou svého života, vrací se mnozí novopečení cestovatelé ze šamanských cest a snaží se okamžitě zjistit od ostatních, proč se určitý duchovní průvodce ukázal jako spojenec a jak mají, to co se na cestě stalo, interpretovat.

Takovým chováním se v šamanismu člověk dostává do slepé uličky, protože nikdo jiný nemůže význam tak posvátného spojení interpretovat.

Se svými duchovními průvodci pracuji už tak dlouho, že jsou to jediné bytosti, na které se obracím s otázkami, ohledně léčení, a s návrhy ceremonií, které bych chtěla uspořádat. Během dne s nimi hovořím, jako bych hovořila se svými nejlepšími přáteli.

Uvědomila jsem si, že chování studentů v naší moderní kultuře se mění v závislosti na tom, jak se spojují s ostatními bytostmi, se kterými sdílíme planetu. Možná se občas posadíte ke stromu a požádáte o zprávu nebo o vedení. Ale jen zřídka někdo navštěvuje strom každý den po celý rok, seznamuje se s ním a stávají se z nich jeden pro druhého spojenci.

Co by se stalo, kdybychom budovali a udržovali silné vztahy s ostatními druhy? Věřím, že bychom se naučili žít v harmonii a pozvednout své vědomí k zdravějšímu a laskavějšímu způsobu bytí.

Můžete začít s rostlinou u vás doma. Denně za ní choďte a budujte s ní oboustranný vztah. Možná, že neuslyšíte slova ve svém jazyce, ale časem se naučíte společnému jazyku, který váš život naplní pocitem zázraku. Můžete svou praxi začít s kamenem nebo každý den navštívit svůj oblíbený strom. Mluvte s vodou, kterou každý den pijete a myjete se s ní. To jsou jen návrhy.

Ráda bych k tomu ještě dodala, že když jsem poprvé učila transfiguraci, lidé se ve skutečnosti nepropojovali se Zdrojem světla uvnitř, které je naší autentickou identitou. Viděla jsem, že důvodem nezdaru u tolika studentů je neznalost jejich vlastního příběhu stvoření. Pokud nemáte silné spojení s božskou úrovní a se Zdrojem, transfigurace se může stát pouhým mentálním konceptem, který nemá sílu transmutovat vědomí těžké jako olovo na zlaté světlo.

Abyste svou praxi prohloubili, přeji vám abyste zasadili semínko k vytvoření silnějšího spojení se Zdrojem, s duchovními průvodci a naučili se jazyk bytostí přírody. Jsme společně vetkáni do sítě života!

Naše vědomí se díky tomu pozvedne na místo, kam se mezi lidi a všechno živé může znovu vrátit harmonie. A protože se naprosto ponoříme do kouzla a zázraků, naučíme se, jak žít plně v přítomném okamžiku a nebudeme se tolik soustředit na výsledky své práce.

Již v minulosti jsem sdílela, že jsem velmi potěšena prací učitelů, kteří prošli mým tréninkem. Najdete je v seznamu na stránce www.shamanicteachers.com. Nabízejí velmi jedinečné workshopy a dělí se o velmi inspirativní nástroje, které mohou v této době velmi pomáhat.

Jednou z těchto učitelek je Tracy Shulsinger. Mám její práci velmi ráda. Nedávno se se mnou podělila o krásnou praxi. Myslím si, že by se skvěle hodila k přivítání rovnodennosti. Krásně se spojuje s mým učením o šamanech jako zahradnících energie.

Jarní / podzimní rovnodennost přivítáme 20. března. Zde je praxe, kterou s globální komunitou Tracy sdílí.

Šamanské zahrady míru

Začátkem ledna 2019 jsem se setkala se svým šamanským kruhem, se kterým se setkávám každý měsíc, a zeptali jsme se našich průvodců: „Jaký záměr je pro mé nejvyšší dobro v roce 2019?”

Dostalo se mi několika krásných a zajímavých odpovědí, a jednu z nich bych tady s vámi ráda sdílela.

Mí duchovní průvodci mi řekli:

Je čas vydat se víc do světa. Potřebuješ se víc zapojit do toho, co se děje všude po světě, a nevyhýbat se zprávám o událostech kvůli tomu, jak na tebe působí. Když uslyšíš o něčem, co se ve světě děje a bolí tě jen o tom slyšet, nevyhýbej se tomu, ale ponoř se hlouběji do té situace a vytvoř šamanskou mírovou zahradu. Šamanské mírové zahrady pomohou do té situace a lidem, kteří jsou do ni zapojeni, přinést harmonii a krásu. Když budeš Zemi pročišťovat od nečistot, zbavuješ ji tím také nečistot způsobených danou situací. Když do Země vykopeš díru, noříš se hluboko do situace, díky čemuž se s touto situací můžeš propojit. Když do Země zasadíš semínko, vkládáš do situace jiný druh energie – takovou, která pomůže změnit a překonat současnou situaci a pomůže růst kráse a míru. Když zahradu přikryješ úrodnou půdou, zakotvuješ do této situace novou energii. Když budeš zahradu pravidelně zalévat, budeš situaci i lidi v ní neustále vyživovat láskou.

K vybudování šamanské mírové zahrady si sami sebe představte v dané situaci, a projděte procesem tvorby zahrady. Nejprve pročistěte půdu, odstraňte z ní všechny střepiny a vykopejte díru. Pak do ní vložte semínka a nakonec je přikryjte hlínou a pokropte mírovou zahradu vodou. Vracejte se k ní pokaždé, když uslyšíte nebo pomyslíte na danou situaci, a zalijte ji vodou plnou lásky a podpořte aby mír, láska a krása neustále rostly.

Tuto vizualizaci mírové šamanské zahrady můžete udělat během šamanské cesty, ale je to spíše míněno tak, že zahradu budete zalévat ve chvílích v běžné skutečnosti, když se zabýváte každodenními činnostmi. Pokud se doslechnete o tragické události ze zpráv, namísto vypnutí televize můžete plně naslouchat, uvědomovat si všechny pocity, které vyvstanou, a pak si sami sebe představíte jak jdete na dané místo a vytvoříte mírovou zahradu. Takto se šamanská praxe dostane do světa! Také platí, že když zůstanete u svých pocitů v daném okamžiku, kdy je energie nejsilnější, její intenzitu využijete k tvorbě mírové zahrady a tím i k transformaci dané situace. Ve vašem láskyplném činu bude více síly, a více síly tím vložíte i do transformace svých emocí.

Velmi se mi díky této praxi ulevilo. Dlouhou dobu jsem měla pocit viny z toho, že se vyhýbám současnému dění a událostem, ale měla jsem pocit, že to bylo důležité kvůli péči o sebe, protože jsem měla noční můry a neustále jsem přemýšlela o utrpení ve světě. Došlo mi, že mé vlastní utrpení nikomu nepomáhá, tak je lepší šířit ve světě radost tím, že se uvnitř budu sama cítit veselá. Ale z tohoto řešení jsme nikdy neměla dobrý pocit – v důsledku jsem stále dokola obcházela život a své pocity. Teď se díky šamanské praxi s mírovými zahradami mohu plně zapojit do světa, chránit se tím, že jsem v energii mírových zahrad a mohu pomáhat vnášet energii života, lásky a krásy na místa a k lidem ve světě, kteří ji velmi potřebují. Skutečné kouzlo této praxe působí, když se budete pravidelně vracet do své mírové zahrady, kdykoli přemýšlíte nebo slyšíte o lidech nebo událostech, které vás inspirovali k tomu, abyste mírovou zahradu vytvořili. Praxe je vždycky nejefektivnější, když se opakuje – energie roste a časem také krásné mírové zahrady!

S láskou,

Tracy Shulsinger

Tracy Shulsinger je šamanskou učitelkou a léčitelkou v Boulderu, CO. Nabízí měsíční kruh šamanského cestování a praxe, učí studenty, aby se mohli stát šamanskými léčiteli, a poskytuje individuální léčení.

Více informací zde: http://shamanism.thehealingcollective.us

Úplněk nastává dne 21 .března. Krásnou praxi, kterou s námi sdílela Tracy můžeme vetkat do našeho úplňkového obřadu Tvoření světelné sítě lidí. Tvořme dál silnější spojení s božským světlem, které jasně září také uvnitř nás. Transfigurujme a vyzařujme světlo po celé Zemi a skrze ni.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Ráda bych všem také oznámila, že Tatiana Starikova je dobrovolnicí, která bude Zprávy o proměnách překládat do ruštiny. Je to pro mě skvělá zpráva, protože některé mé knihy jsou přeloženy do ruštiny, a je skvělé, že můžeme těmto čtenářům přiblížit práci, kterou děláme. Pojďme společně Tatianě poděkovat za její štědrost!

Připojuji se k celé skupině s přáním krásné rovnodennosti!!

Recommended Posts