Zprávy o proměnách, listopad 2019

V průběhu let jsem většinou ve svém učení a psaní používala metafory.

V posledních letech jsem psala o vytváření vnitřní krajiny / vnitřní zahrady naplněné krásou, láskou a harmonií, aby nás vlastní vnitřní svět informoval o novém pohledu na život.

V době, kdy jsme psala knihu A Fall to Grace (Pád do milosti – pozn. překl.), v roce 1997, zmiňovala jsem často řeku života. Ve skutečnosti totiž všichni plujeme v řece života přes poklidná období a období plná zvratů. Často však své plynutí narušíme tím, že se snažíme měnit směr, kterým řeka života plyne a bráníme se jejímu přirozenému plynutí. Držíme se svých úsudků a výsledků, které kymácejí naší loďkou a brání nám vzdát se plynutí života. Často se také pokoušíme následovat plynutí řeky jiných namísto toho, abychom se odevzdali té své.

V říjnu jsem prožila velmi hluboké vizionářské zážitky, jelikož stále vnímám potřebu nořit se hlouběji a uvědomovat si všechno, co se děje v mém životě a ve světě.

Velmi jasně jsem si uvědomila, že jsem vystoupila ze svého vlastního plynutí, jakmile jsem vstoupila do chaotického proudu ostatních a do kolektivního vědomí. Měla jsem zážitek toho, jak voda tvaruje skály do krásných bytostí. Procesu tvarování však nelze klást žádný odpor, protože to celé je součástí života a evoluce.

Byla jsem svědkem toho, když jsme ztratila spojení se srdečním tepem Země, protože jsem si dovolila udržovat zběsilé tempo, které mě odpojilo od přirozených vibrací Země a přírody. Frekvence a vibrace přírody jsou totiž docela pomalé. Příliš rychlý pohyb v životě má vliv na sílu naší práce, protože vysoká rychlost nás odpojuje od plynutí řeky života.

Mám hodně ráda zmrzlinu, a tak mi duchovní průvodci poskytli legrační metaforu, aby mi vysvětlili zážitky iniciací, kterými všichni procházíme. Řekli mi, že jsme byli vloženi do přístrojů na výrobu zmrzliny, aby z nás vyrobili nové příchutě. Prožitek iniciace a evoluce nás přivádí zpátky do plynutí krásné řeky života se všemi jejími záhyby a zákruty.

Bylo mi řečeno, abych svou energii vrátila zpět do harmonického plynutí a každý den si ukrojila kousek času na relaxaci a uvolnění se do přirozeného rytmu Země. Jejich instrukce mi předkládaly srovnání, jaké to je, když bubnujeme na buben a když posloucháme nahrávky bubnování. Bylo mi řečeno, že všechny nahrávky bubnování, které posloucháme, vytvářejí stav, v němž se odpojujeme od svého těla. Je důležité, opravdu se propojit s vibracemi bubnu, které nás následně propojují s přirozeným srdečním rytmem Země.

Viděla jsem, že všechny iniciace, kterými procházíme, nám mají pomoct projít evolucí, kterou prochází Země. Měla jsem krásný zážitek, kdy ke mně Země promlouvala a ukazovala mi svůj další krok v evoluci.

Země mi řekla, že se posouvá do těla s větší světelností a menší hustotou, takže nakonec bude velmi vyváženou formou naplněnou světlem. Všechno v přírodě, včetně lidí, bude světelnější a s mnohem nižší hustotou. Tento přechod nás transformuje v bytosti s vyváženými poměry světla a formy a dovolí nám plynout mnohem volněji a přesunout naše vědomí na nový způsob bytí.

Zmiňuji zde pouze některé z vhledů, kterých se mi dostalo. Na duchovní úrovni prožívám v současnosti velmi bohaté časy.

Zamyslete se nad tím, co zde píšu o plynutí a rytmu. Hovoří to k vám? Pokud ano, ponořte se do svého vnitřního světa a proveďte změny ve svém životě, které vám umožní volně plynout s řekou života. Podívejte se, v čem vzdorujete přirozenému plynutí. Najděte svůj vlastní rytmus a opravdovost a přestaňte porovnávat své zážitky. Protože každý z vás je ve svém vlastním jedinečném plynutí.

Dovolte řece života, ať vás zanese na místo, které mysl dosud nemůže uchopit, ale váš duch už ví. Dovolte svému srdci a životu, aby byli průvodci vaší řeky.

V listopadu mnozí lidé oslavují svátky díkůvzdání. Pojďme každý den proměnit v den díků za náš život a za všechno živé.

Úplněk nastává dne 12 listopadu. Zamyslete se nad tím, co jsem sdílela o nově přicházející Zemi – o něco méně hmotné formě. Pokračujte ve své praxi transfigurace a dovolte si ponořit se do svého světelného bytí. Zpomalte, když budete provádět svou duchovní praxi, takže se naladíte a srovnáte se s tlukotem srdce Země. Vyzařujte svoje světlo a dovolte mu volně plynout a obejmout veškerý život a Zemi.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Život je ceremonie. Ceremonie je posvátný čin. Pojďme společně vnést posvátnost do způsobu, jakým žijeme své životy.

 

 

Recommended Posts