Zprávy o proměnách – červenec 2019

V průběhu let jsem ve svých knihách a ve Zprávách o proměnách psala, že v době změn ročních období mohou mít různí lidé různé emocionální potřeby. Mě období léta volá hluboko dovnitř, stejně jako mnozí lidé zase cítí potřebu hibernovat se v zimě.

Právě teď se cítím být na své duchovní cestě vedena tak, abych do sítě života přispívala tím, že si najdu více času, který bych mohla trávit v tichu a vyzařovat lásku a světlo do kolektivního pole vědomí. V kombinaci s létem se ze mě stává docela samotář.

Konec konců jsme podobni krystalům, kteří umí skvěle vyzařovat a přijímat energie.

Velká část komunikace s bytostmi přírody se odehrává na úrovni duše. Vnímají energii, vnímají varování a informace důležité pro své přežití a komunikují prostřednictvím vyzařování vibrací, které jsou jako krásné písně. Protože všechno ve vesmíru zpívá, stejně jako vesmír sám.

Nechápeme, prostřednictvím kolika našich myšlenek a slov vyzařujeme chaotické a destruktivní vibrace a písně do sítě života.

Ke komunikaci a spojení se s přírodou se pokoušíme používat vlastní jazyk .

Příroda však čte naši energii, kterou vyzařujeme, nikoli slova.

O kolik toho z tance života přicházíme tím, když se neotevřeme řeči vibrací, které umíme přijímat a vyzařovat? Přicházíme o zprávy z prostředí i od překrásných bytostí, se kterými sdílíme planetu. A přicházíme také o radost z opravdové komunikace ze srdce do srdce.

Mohli bychom se více dozvědět o nástrojích přežití a mít hlubší interakce s jinými druhy, pokud bychom začali využívat svůj nevšední zrak, sluch a vědění vlastního těla. Příroda se pak bude moct dozvědět o nás, jakmile začneme rozprávět s přírodními elementy a živočišnými druhy na úrovni srdce, a když budeme ochotni vyzařovat energii lásky, vděku a respektu tím, že otevřeme své duševní schopnosti. Jakmile to uděláme, přirozeně se otevřeme nové dimenzi života.

Choďte tento měsíc více do přírody a pobývejte v ní v tichosti. Nadzvedněte oponu oddělující husté pole reality, kterou máme sklony obývat, a otevřete se skutečnosti, ve které jako krystal vyzařujete lásku a světlo. Zapojte své duševní schopnosti a uvědomte si energetickou komunikaci, kterou budete přijímat a písně, které uslyšíte.

Úplněk nastává dne 16. července. Začněte tím, že se zeptáte Měsíce, jestli můžete vstoupit do jeho pole energie. Budujte dále svůj vztah s Měsícem a uvědomte si, že Měsíc je součástí vaší rodiny. Poučte se o jeho exponenciální síle, která vás může podporovat ve vaší práci. Dejte si čas na přípravu před svou posvátnou ceremonií transfigurace. Dovolte svému vnitřnímu božskému světlu plynout a vyzařovat bezpodmínečnou lásku pro veškerý život. Pojďme dál spřádat zářivou síť života po celé Zemi a skrze ni a dotýkejme se veškerého života.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Recommended Posts