Zprávy o proměnách – srpen 2019

V červenci jsem byla odpojená od sítě. Vydala jsem se na pouť, abych strávila čas v přírodě a mohla se ponořit do krásy. Kdykoli se ponoříme do krásy, vstupujeme do nové dimenze života. Kvůli tomu, že jsem byla v červenci pryč jsem napsala Zprávy o proměnách na červenec i srpen zároveň, abych nemusela jeden měsíc vynechat.

Do srpnových Zpráv o proměnách jsem se rozhodla sdílet úryvek z kapitoly z Knihy ceromonií (The Book of Ceremony: Shamanic Wisdom for Invoking the Sacred in Everyday Life – Sandra Ingerman, Sounds True, říjen 2018 – pozn. překl.) k tématu uctění konce, ve které píšu o ceremoniích, jejichž prostřednictvím můžeme uctít konec v životě, a vzdát úctu našim blízkým, kteří odešli.

V tomto nesnadném období současných enviromentálních problémů můžeme také provádět ceremonie a uctít bytosti přírody, které zahynuly. Mohou to být naši domácí mazlíčci, nebo bytosti přírody z našeho okolí, nebo z jiných míst na planetě.

Můžeme vnímat zármutek za všechny druhy, které jako lidé ovlivňujeme, protože často zapomínáme uctít všechny živé bytosti a to, co přináší do sítě života. Uctěním jejich života a smrti můžeme vytvořit uctivé zakončení. Pomáhá to našemu vlastnímu zármutku. Důležitější však je, že uctí veškerý život.

Uctění smrti

Můžete si ceremonie které jsem sdílela, přizpůsobit k uctění památky domácího mazlíčka, divokého zvířete, hromadně vyhynulých živočišných druhů, stromů, rostlin a podobně. Každá živá bytost na planetě by měla být uctívána dokud je naživu a když odchází.

Pohřbení domácího mazlíčka

Pokud uspořádáte pohřební ceremonii pro svého milovaného domácího mazlíčka, můžete dát trochu jídla a vody nebo mléka do hrobečku. Sdílejte slova lásky pro toto drahocenné zvíře, které bylo členem rodiny. Potom pozvedněte ruce v přání milostiplné cesty domů naplněné světlem, láskou, milostí a pohodou.

Ceremonie pro rostlinu

Vždycky jsem si přála mít talent pro zahradničení, ale i tak rostliny miluji a hodně jich pěstuji.

Vybudovala jsem dokonce hřbitov pro rostliny v oddělené části svého pozemku. Rostlinu, které odešla, na hřbitov vždycky přenesu. Poděkuji jí za to, že sdílela svou krásu v mém domově na Zemi a popřeji ji dobrou cestu domů. Omluvím se jí za cokoli, co jsem udělala špatně, co nepodporovalo její život, že jsem ji přelila nebo ji nedokázala poskytnout optimální podmínky k růstu. Zanechám vždycky oběť modré kukuřice.

Často svůj hřbitov rostlin navštěvuji, abych uctila památku. Ano, jsem trochu excentrik.

Uctění stromů

Když na mém pozemku zemře strom, jdu ho navštívit. Poděkuji mu za krásu a vznešenost, které sdílel s veškerým životem na krásné planetě Zemi a popřeji mu šťastnou cestu domů. Nechám u něj oběť modré kukuřice k uctění jeho života.

Docela často dostávám korespondenci od bývalých dřevorubců. Pociťují vinu za to, že zabili mnoho krásných a často prastarých stromů. Zde je ceremonie, kterou provádím u svých stromů. Stejnou ceremonii můžete provést pro horskou oblast, kde byly stromy pokáceny. Asi nebudete moct mluvit s každým stromem zvlášť, ale můžete stát v zasažené oblasti.

Po přípravách pokáceným stromům řekněte, co cítíte v srdci, i když už byly odvezeny. Bubnujte, zpívejte, použijte chřestítko, tančete nebo se modlete svým způsobem za jejich šťastný návrat domů. Poděkujte jim za jejich krásnou a silnou přítomnost na Zemi. Položte oběť, kterou v srdci cítíte. Stejnou ceremonii můžete uspořádat pro stromy zničené vichřicí nebo lesní požárem.

Uctění památky po přírodních katastrofách

Často jsme v přírodě svědky smutných událostí způsobených znečišťováním země, vzduchu a vody, při kterých zemře mnoho přírodních bytostí. Změna klimatu a války byly příčinou tragických situací pro mnoho lidí a živých bytostí. Záplavy, požáry, zemětřesení, tornáda a jiná neštěstí mohou přinutit mnoho živých bytostí opustit své domovy a mohou být příčnou jejich smrti. Snad ještě smutnější je masové vymírání mnoha drahocenných přírodních druhů, které nedokázaly přežít ve svém přirozeném prostředí.

Pořádání ceremonií pro bytosti přírody, které byly zdevastovány, ať už se jedná o lidské komunity, populace zvířat a rostlin, nebo vyhynulé druhy má v sobě velkou sílu.

Ceremonii k uctění těch, kteří zemřeli, můžete uspořádat uvnitř nebo venku. Poděkujte jim za energetický podpis, který sdíleli se sítí života a krásu i vzácnost, které přinesli na Zemi. Hovořte ze srdce. Bubnujte, použijte chřestítko, zpívejte nebo proveďte svou ceremonii v tichu a uctěte bytosti, které odešli.

Jelikož jsou to problémy, které ovlivňují celou naši globální společnost, mnozí lidé se k vám možná budou chtít připojit. Provádění ceremonií ať už v místě, kde bydlíme, nebo prostřednictví globální virtuální nám pomáhá uctívat ztracení životy a vytvořit krásnou cestu domů, zpět do Zdroje.

Virtuální ceremonie k uctění konce.

Velmi silným prostředkem ke společné práci je virtuální oltář, o kterém píši ve své knize. Na šamanské cestě můžete vytvořit místnost s oltářem. Cestujte sami nebo ve skupině. Svou skupinu tam můžete přivést vzdáleně pomocí telefonu nebo internetu. Vedoucí by měl během ceremonie mluvit nejvíc, kdyby vás mluvilo víc, může to být během virtuálního spojení rušivé.

Zaveďte skupinu do virtuální místnosti s oltářem prostřednictvím meditace nebo šamanské cesty. Nechejte se láskyplnými duchovními průvodci pročistit a odložte své běžné myšlenky a zátěže. Sejděte se u oltáře a navzájem se pozdravte. Pomocí šamanského nástroje a zpěvu můžete ceremonii začít a ukončit.

Vyměňte si postupně slova a pocity. Jakmile je sdílení dokončeno, zvedněte ruce směrem k obloze a popřejte bytostem, které přešly na druhou stranu šťastnou cestu domů. Poděkujte duchovním průvodcům.

Vraťte se zpět. Podělte se vzájemně ve skupině o své zážitky z této silné práce, která hřeje u srdce. Někteří členové skupiny možná dostaly zprávy z duchovního světa od bytostí, které jste vyprovodili, jež se chtěli podělit o svou lásku.

Spontánní ceremonie

Můžete se stát, že se náhodou dostanete k nehodě nebo nějaké traumatizující události, nebo narazíte na tělo mrtvého zvířete.

Mnozí praktikanti šamanizmu s sebou nosí pro takové případy oběti. V místě nehody se za oběti nehody pomodlete a nechejte na zemi oběť. Pokud na silnici nebo na procházce v přírodě narazíte na mrtvé tělo zvířete, pomodlete se v úctě a s respektem za jeho život a za jeho přítomnost na Zemi, zanechte oběť, můžete ho pohřbít obřadním způsobem, pokud vám to situace dovolí.

Když cítíme zármutek ze smrti, často nás hodně bolí u srdce. I když je to bolestivé, naše srdce se díky tomu může otevřít, rozšířit a pojmout více soucitu.

Uctění smutku

V šamanských kulturách se pořádali ceremonie k uctění odchodu člena komunity. Ceremonie však mohou sloužit také k uctění smutku za naše blízké. Smutek má svůj průběh. Procházíme různými fázemi smutku. Ceremonie smutek nevyléčí okamžitě, ale může nastartovat proces, který je důležitým životním přechodem.

Všechno živé cítí smutek. Dokonce zvířata, stromy, rostliny, ptáci a ostatní živočichové cítí smutek, když zemře jejich partner. Každý cítí smutek jinak dlouho. Ať už trvá překonání smutku dny, měsíce nebo roky, uctěním procesu prostřednictvím ceremonie nám může pomoc na každém kroku cesty.


Vnímám silně, že je důležité, abychom uctili odchod bytosti přírody, kterou jsme milovali. Zahrneme je láskou a vytvoříme energetické pole úcty a respektu. Je to pro každou bytost, která je součástí sítě života a byla pro nás všechny velkým přínosem, velmi důležité.


Úplněk nastává dne 15 .srpna. Pojďme pokračovat v navazování blízkého vztahu s Měsícem. Požádejte Měsíc, zda můžete vstoupit do jeho energetického pole. Budujte svůj vztah s Měsícem dál až budete cítit, jako by byl členem vaší rodiny. Vnímejte jeho sílu, která násobí a podporuje naši práci. Připravte se na posvátnou úplňkovou ceremonii a transfiguraci. Dovolte svému božskému světlu plynout a vyzařujte bezpodmínečnou lásku pro veškerý život. Pojďme dál společně spřádat zářivou síť světla po celé Zemi a skrze ni a pro všechno živé.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Recommended Posts