Zprávy o proměnách – duben 2019

Poslední měsíc jsem na facebook posílala zprávy a popisovala v nich své nádherné zážitky, které prožívám během noci. Píšu o těchto zážitcích i ve Zprávách o proměnách, protože většina z vás nemá účet na Facebooku.

Zde je zpráva, kterou jsem sdílela nedávno:

Během noci jsem měla velmi hluboké vize. V průběhu přibližně posledního roku přijímám vize a silné duchovní sdělení, které mají hluboký vliv na moje tělo.

Minulý rok jsem sdílela na několika facebookových stránkách mnohé z duchovních zpráv, kterých se mi dostalo od skupiny duchovních bytostí, kterým říkám Prastaří. Informace, předání a léčení, které jsem přijala stále rezonují mým tělem.

Včera uprostřed noci mě probudil nějaký hluk a nemohla jsem znovu usnout. Ležela jsem jen tiše v posteli.

Najednou jsem zjistila, že se vznáším ve vesmíru. Hodně pracuji v prázdnotě, je to území, kde provádím svou praxi tvorby a manifestace.

Oblast, kde jsem se včera ocitla, se prázdnotě velmi podobala, ale měla jinou kvalitu. Prostě jsem se vznášela v univerzální lásce. Viděla jsem, cítila a slyšela, že energie vesmíru, z kterých se rodí veškerý život, jsou čistou bezpodmínečnou láskou. Vesmír nám vždycky zpívá písně lásky. Láska naplnila každou buňku mého těla, zatímco jsem se vznášela ve vesmíru. Nebyly tam žádné bytosti ani duchové. Nacházela jsem se pouze v poli čisté lásky.

Píseň a hudba, které jsem slyšela, se velmi podobaly hudbě, kterou jsem slyšela během zážitku blízkosti smrti, kdy jsem se málem utopila v oceánu.

Během tohoto předávání jsem si uvědomila, kolik bezpodmínečné lásky je všude kolem nás. A každou minutu našeho života k nám plyne nádherná píseň.

Nedokážu vám sdělit, jak neobyčejná to byla událost!

Zanechalo to ve mně však tyto otázky:

Proč lidé nedokáží přijímat tuto lásku, která je dostupná každou hodinu každého dne a proč neslyšíme hudbu a písně lásky, života a stvoření?

A jak můžeme začít přinášet tuto lásku vesmíru a zaplavit jí naše současně husté kolektivní energetické pole? Opakovaně píši o tom, že šamani jsou zahradníci energie. Jak můžeme pěstovat tento druh lásky v našem společném energetickém poli?

Vím, že je to něco, co musím pěstovat. Protože pokud byste cítili to, co jsem cítila minulou noc, věděli byste, o kolik životního kouzla života přicházíme!


Jedno z témat, o kterém s Renee hovoříme v Šamanské jeskyni (The Shaman‘s Cave – Youtube kanál – pozn. překl.) je důležitost pochopení síly a významu příběhů stvoření. V šamanských kulturách to byly příběhy stvoření, které pro komunitu i pro šamana tvořily mapu, podle které dokázali žít harmonickým životem, a ukazovaly způsoby léčivých ceremonií. Příběhy stvoření nám pomáhají definovat naši životní roli a nesou v sobě hodnoty, kterých se v životě snažíme dosáhnout.

Když pochopíte příběh stvoření a jak tvořivé síly vesmíru stvořili vás, lépe pochopíte vibrace a energie, kterými je třeba naplnit podstatu nového světa.

V roce 1990, když jsem psala Medicine for the Earth: How to Transform Environmental and Personal Toxins, (Lék pro Zemi: jak transformovat toxické prostředí a osobní toxiny), psala jsem o tom, jak je důležité podniknout šamanskou cestu/meditaci a dozvědět se, jaký je váš příběh stvoření, který pro vás má smysl. O příbězích stvoření píšu také ve svých dalších knihách včetně Walking in Light: The Everyday Empowerment of a Shamanic Life (Kráčím ve světle: každodenní podpora šamanského života).

Skutečně věřím, že najít a pochopit vlastní příběh stvoření je důležité k plnému pochopení praxe transfigurace. Protože pokud nevíte, kdo je pro vás Zdroj, jak Zdroj pak můžete prožívat uvnitř sebe? Pokud nezískáte smyslovou zkušenost Zdroje, stává se praxe pouze mentálním konceptem. Mentální koncepty týkající se významu transfigurace do vlastní božskosti nemají náboj a energii, která tvoří vibraci nového života, kterážto praxe má pak dalekosáhlý dopad, ve který všichni doufáme. Naši práci je nutné naplnit skutečným fyzickým prožíváním Zdroje, Boha, bohyně nebo tvořivé síly vesmíru.

Najděte si čas a podnikněte šamanskou cestu, meditaci nebo automatické psaní a prozkoumejte svůj příběh stvoření.
Kdo stvořil vás a život na Zemi?
Zažijte, jak je energie stvoření expanzivní. Energie je nekonečná a nemá hranice.
Prociťte lásku, která je ve vašem stvoření.
Uvědomte si světlo stvoření a podnikněte šamanskou cestu do nitra, abyste uvnitř našli Zdroj své vlastní zářivosti.

Úplněk nastává dne 19. dubna. Pojďme se propojit potom, co prožijeme láskyplné energie vesmírné síly a přinesme je sem, když společné budeme tvořit zářivou síť uvnitř nás a po celé Zemi.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Získala jsem krásnou zpětnou vazbu od Josephine z naší globální komunity ohledně zprávy Tracy Shulsinger a její praxe, kterou jsem sdílela v březnových Zprávách o proměnách. Josephine mi o své praxi vyprávěla už dříve. Jsem velmi nadšená její oddaností v hledání a šamanské praxi. Děkuji Ti Josephine za všechno, co děláš! Tady je zpráva, kterou se mnou Josepihne sdílela:

„V roce 1969 jsem navštívila japonský Památník míru v Hirošimě. Bylo to nádherné. Ani náznak ‚podívejte se, co jste nám provedli.’ Nikdo v nás nechtěl vyvolávat pocity viny nebo lítosti. Mír a harmonie a samozřejmě výjimečná krása. V té době jsem obvykle necítila nic – bolest ani radost. Ale v Hirošimě jsem cítila radost, která přichází s mírem a harmonií.”

Josephine pokračovala dál:

„Šintoistický přístup k jakémukoli projektu, ještě před jeho započetím, ať už se jedná o dům nebo zahradu, je konzultovat svůj záměr s Kami, (podobně jakou jsou Caretakers of the Land – Duchové / správci Země – pozn.překl.) a s rostlinami, stromy a kameny, které budou součástí projektu; a pak provést ceremonii za zdar projektu. Na konci provedou další ceremonii jako poděkování za úspěšné dokončení celého projektu.”

Josephine věří, že po světě se takových zahrad vytváří víc. Chtěla jsem však ve vás zasadit semínko ohledně japonské léčivé zahrady a šintoistického přístupu, který v sobě zahrnuje ceremonii pro každou zahradu, kterou vytváří.

Když uvažujeme o tom, co bychom mohli „dělat“, myšlenka mírových zahrad nás inspiruje k tomu, abychom si uvědomili, že existuje mnoho způsobů, jak pozvednout vědomí a přivést harmonii do společenství po celém světě. Můžeme se skutečně stát šamanskými zahradníky a poskytovat obrovskou službu tím, že ve svých komunitách budeme vytvářet mírové zahrady.

Recommended Posts