Zprávy o proměnách – červen 2019

Velmi ráda lidem doporučuji, aby se spojili se světem přírody tak, jak to většinou lidé nedělají. V šamanské praxi jsme zvyklí hledat podporu a léčení namísto budování pevného vztahu s veškerým životem, se kterým sdílíme tuto planetu a dokonce i se svými duchovními průvodci.

Dne 21. června se propojíme, abychom společně oslavili denní rovnodennost. Je to skvělá příležitost, jak se skutečně spojit s elementy a přírodními bytostmi v místě kde žijete.

Vždycky lidem doporučuji, aby rozhovor s bytostmi přírody začínali slovy: „Mohu vstoupit do tvého energetického pole ?“ Když přírodní bytost odpoví „ano“, máte k tomu svolení. Zjistila jsem, že se tím mezi vámi a bytostí, se kterou komunikujete, otvírá energetické pole lásky.

Mí studenti, kteří tuto otázku k navázání kontaktu používají, zjistili, že se v místě, kde bydlí, začalo objevovat více zvířat a ptáků. Vytvořili energetické pole, které všechno živé přitahuje.

V šamanské praxi je země jedním z nejdůležitějších duchovních průvodů, se kterými šamani pracují.

Pojďme tedy na den rovnodennosti ven a posaďme se na zemi, kde žijeme. Pokud žijete ve městě, posaďte se na beton a propojte se se zemí pod ním. Je to pro mé studenty vždycky velmi silný zážitek.

Řekněte: „Mohu vstoupit do tvého energetického pole?“ Pak tiše začněte vyzařovat lásku, světlo, vděk a respekt vůči zemi. Když máte pocit, že je to v pořádku, představte se zemi. Zeptejte se jí, jestli vám může říct o své minulosti a o svém životě. Začněte rozhovor, jako byste hovořili s novým přítelem.

Pokračujte ve stejném procesu se zdrojem vody v místě, kde žijete. Kolik z vás se už spojilo s místem, odkud berete vodu? Představte si rozdíl v tom, jak chutná voda a jaký k ní máte vztah, když se jí zeptáte, jestli můžete vstoupit do jejího pole energie, vyzařovat lásku, světlo, vděk a respekt vůči ní, a pak se o ní něco dozvědět. Stane se vaší rodinou a bude vás vyživovat zcela novým způsobem. Budete se k vodě chovat jinak, jakoby by byla vaší rodinou a spojencem.

Opakujte to se vzduchem a s větrem. Mohu vstoupit do tvého pole energie? Vyzařujte lásku, světlo, vděk a respekt. Všimněte si, jak se chování větru kolem vás změní, když s ním začnete hovořit jako s přítelem a se členem rodiny.

Dále udělejte to stejné se Sluncem. Mohu vstoupit do tvého pole energie? Zdravím tě s velkou láskou a vděkem za všechno, co dáváš mému životu. Vím, že bych nebyl naživu bez tvých paprsků, které na mě a na veškerý život září.

Pokračujte v tomto procesu i s ostatními bytostmi přírody v místě, kde žijete.

Uvědomte si, jak se cítíte být propojeni se svým tělem, s krajinou, kde žijete, a se Zemí.

Když si začnete povídat s přírodou, jakoby všechno živé bylo součástí vaší rodiny, vstoupíte do nové dimenze života – krásné dimenze naplněné hlubokým přátelstvím se vším živým. Představte si, jak se budete cítit, když budete mít tak silné spojení s cítícími bytostmi v místě, kde žijete, a v síti života.

Úplněk nastává 17. června. Začněte praxi tím, že se zeptáte Měsíce, jestli můžete vstoupit do jeho energetického pole. Vnímejte jeho sílu a lásku. Dozvěďte se o něm. Jakmile budete cítit, že jste s Měsícem navázali silný vztah, začněte se svou praxí transfigurace a vyzařujte světlo po celé Zemi a skrze ni. Pojďme dál vytvářet nádhernou a silnou světelnou síť.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce.

Připojuji se k našemu kruhu s přáním krásné rovnodennosti naplněné kouzlem, světlem a láskou!

Recommended Posts