Zprávy o proměnách – květen 2019

Miluji květen. V tomto měsíci je v přírodě nádherná energie. Na začátku měsíce v sobě vždycky cítím klid a mír. Možná slovo „květen“ (anglicky „May” – pozn. překl.) má v sobě určitou vibraci, která je mi blízká.

Když jsem začala dělat a učit Záchranu ztracené duše, sdílela jsem s klienty velmi podrobné příběhy o tom, co bylo příčinou jejich ztráty. Viděla jsem, co měl můj klient na sobě, když trauma prožíval. A obvykle to dokázal potvrdit. Duchovní průvodci mi předávali dlouhé zprávy o dané traumatizující zkušenosti a léčivé příběhy o darech, které navrácená část duše zpět mému klientovi přinášela.

Po čase jsem zjistila, že se klienti a studenti v těchto příbězích ztrácí, namísto toho, aby se soustředili a vstřebali světlo, sílu a dary, které esence navrácené duše přinášela.

V té době ještě nikdo nebyl na internetu. Psala jsem každých 6 měsíců newsletter k tématu návratu ztracené duše a rozesílal ho studentům, kteří se k odběru přihlásili. Přidala jsem novou předmluvu a doslov k mé knize Soul Retrieval: Mending the Fragmented Self (Záchrana ztracené duše: uzdravování roztříštěného já – Maitrea, 2015 – pozn.překl).

V jednom newsletteru jsem o tomto tématu psala a sdílela doporučení od svých duchovních průvodců, jak tuto situaci napravit. Přestali se mnou sdílet detaily z jakýchkoli příběhů z minulosti, ve kterých by se klient mohl ztratit. Namísto toho se mí klienti začali zaměřovat na léčivé příběhy o darech, které se jim vrátili, a na které se klient mohl těšit.

V době, ve které žijeme, nepotřebujeme další traumata, která by nás poutala k minulosti. Návrat ztracené duše nám přináší esenci, která navrací klientovi jeho vitální zdraví. Je to navrácená energie, ne slova nebo příběhy, které by v životě klienta vytvářely pozitivní změnu.

Psala jsem v newsletteru o obratu v mé práci a příjemně mě překvapila odezva, kterou jsem dostala. Ve stejnou dobu, kdy jsem změnila přístup ve své práci, udělala stejnou změnu většina mnou proškolených léčitelů. Všichni jsme společně dostali vedení ve stejnou dobu! Je úžasné, jak duchovní průvodci pracují!

Byla to pro mě velmi důležitá zpráva a učení v souvislosti se začleňováním prastarých duchovních praktik do naší moderní kultury. Můžeme se zaseknout v hlavě ve snaze pochopit všechno racionálně. Informace neléčí, energie léčí. Naopak lidé v původních kulturách chtějí pouze vstřebat léčivé energie.

Vidím, že se to teď děje v naší šamanské a ceremoniální praxi. Lidé tráví mnoho času racionálním uvažováním, pohledem skrze ego v touze pochopit zprávy ze šamanských cest namísto přijetí a uvědomění si síly přenosu energie komunikace.

Skutečně věřím, že lidé, kteří jsou ochotni posunout se do „nových frekvencí“ práce s energiemi vyšších vibrací a písní se mění a rozvíjejí se v podobném stylu jako Země.

Existuje tolik teorií o rozdělení dimenzí, kde lidé, kteří se rozhodnou zůstat uvězněni ve vibracích strachu, nenávisti a oddělenosti se odštěpí od dimenze lidí, kteří se rozhodli jet na jiné vlně o vyšší frekvenci.

Mnoho let už v tomto sloupku píšu o tom, jak má učitelka Eset radí, abychom si vybrali vlnu, na které chceme jet, ve smyslu, v jaké dimenzi reality si vybereme žít?

Věřím, že na této vlně vyššího vědomí vkročíme do nového způsobu otevření našich smyslů, takže spousta naší komunikace se bude odehrávat na duševní úrovni a skrze přenos energie.

Protože, když se příliš soustředíme na slova, ztratíme smysl naší duchovní práce a dar, který tím získáváme.

Zkuste se procházet v přírodě a nemluvte na ostatní bytosti, které na cestě potkáte. Pouze vyzařujte lásku a světlo. Vnímejte energii, kterou dostanete. Vsadím se, že to bude mnohem hlubší, než jakákoli slova. Vaše pozornost a vnímání života se změní, když to tak budete dělat.

Zkuste si udělat šamanskou cestu, při které zůstanete zticha se svými duchovními průvodci a uvidíte, co se prostřednictví vaší sdílení energie přihodí. Pusťte se potřeby dalších zpráv a slov. Pozorujte transformaci, která se s vámi začne dít.

Myslím si, že se budete cítit lehčí, ve větší pohodě a míru, zářivější a propojenější se životem a více zakořeněni v Zemi.

K tématu vstoupení do jiné dimenze reality jsem učila sedmitýdenní kurz „Shamanic Journeying with the Spirits of Nature: Building Strong Reciprocal Healing Relationships with Animals, Trees, and Other Allies in the Middle World” („Šamanské cestování s duchy přírody: budování silné vzájemné léčivé vazby se zvířaty, stromy a jinými spojenci ze středního světa“).

V rámci tohoto kurzu jsem sdílela informace o tom, jak v šamanských kulturách vnímali všechny živé bytosti, které žily v jejich krajině, jako svou rodinu. Mezi lidmi a rostlinami, kameny, stromy, zvířaty, hmyzem, ptáky a dalšími bytostmi původní obyvatelé udržovali neustálý dialog. Protože všechno, co žilo v jejich prostředí bylo jejich rodinou.

Měla jsem obrovskou radost vidět, kolika lidem se změnil život, když začali mluvit se stromy a jinými přírodními bytostmi a naslouchali odpovědím. Často žádáme o znamení nebo zprávu, namísto toho, abychom hovořili s přírodou jako s přítelem a rodinou, a třeba se zeptali stromu, jaký byl jeho den.

Byla jsme svědkem toho, že lidé, kteří vstoupili do této nové dimenze, neměli pocit tlaku plynoucího z hustších kolektivních energií, protože začali vnímat jinou realitu, která se před nimi otevřela – do dimenze naplněné krásou, radostí a bohatstvím, sdílení lásky s přírodou a laskavostí, která se projevuje vstříc všemu živému. Vnímám, že se mnozí lidé skutečně otevřeli a vstoupili do nového vývoje vědomí. Transformace, které jsem byla svědkem, byla úchvatná. Naplnili jsme se krásou a pak jsme mohli vnímat krásu života.

Samozřejmě, že se někteří lidé ztratili v aspektu utrpení z toho, jak se chováme k jiným životním formám. Na mnoha úrovních žijeme v barbarských časech zejména v tom, jak se chováme k přírodě. Na této úrovni musíme vykonat ještě mnoho léčení. Sama se v tomto stavu často nacházím.

Abychom však dokázali mít veškerý život v lásce, a pociťovat vůči němu laskavost, vděk a respekt, musí se změnit naše pole energie.

A protože destruktivní síly na planetě také vyživují kolektivní vědomí spoustou hněvu a rozdělování, musíme se postavit za svou práci a zaplavit kolektivní vědomí láskou a světlem. Jinak si myslím, že se nedočkáme pozitivní změny. Někteří lidé se však přirozeně posunou do nového vývoje vědomí prostřednictvím hlubokého propojen s přírodou.

Na Facebooku několik lidé sdílelo toto naprosto překrásné video. Z mého pohledu zcela vystihuje to, co jsem vyučovala na zmíněném online kurzu a během let na kurzech Lék pro Zemi. Toto je video nádherné ženy z kmene Lakota, která sdílí svou zkušenost, jak rozmlouvá s vodou.


Tento kurz je nádherný a v průběhu jeho učení jsem se hodně proměnila. Cítím, že jsem vstoupila do skutečného proudu lásky a vycházím ze sebe do přírody a mezi kreativní síly vesmíru a zpět a přináším si do svého života nové energie léčení. Skutečně věřím, že tuto praxi by se měli lidé naučit dříve něž se naučí šamanskému cestování a práci s duchovními průvodci.

Naplánovala jsem komunitní setkávání a dobu 6 měsíců, abychom mohli sdílet tuto nádhernou práci. Tento 7 týdenní kurz připojím k šestiměsíčnímu kurzu pro ty, kteří budou chtít prozkoumat krásu přírody a komunikovat s bytostmi přírody. Ať už žijete ve velkoměstě nebo blíž přírodě, tato praxe vás promění a přinese vám pocit hlubokého míru. Nemám ještě k dispozici podrobné informace, ale budu rozesílat e- mail, jakmile budu mít o kurzu a registraci více informací.

Úplněk nastává dne 18. května. Nezapomeňte určitě na svou praxi a přesuňte se do svého duchovního já a posvátného prostoru. Cestujte do nitra k tomu, kým skutečně jste. Pod všemi pocity a myšlenkami jste čistým duchem, duchovním světlem a bezpodmínečnou láskou. To je energie, kterou nesete. Pojďme spojit své energie světla, vyzařujme světlo po celé nádherné Zemi a skrze ni. Pojďme dál spřádat krásnou síť života, která obejme každou bytost na Zemi.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Jednou ráno jsme se probudila s velmi silným sdělením: Je čas běžet naproti praxi namísto od ní, abychom mohli zasadit semínka pro příští generace!

Recommended Posts