Zprávy o proměnách – duben 2018

Jak pokračujeme ve své duchovní praxi, je velmi důležité chápat, že svou praxi bychom neměli vnímat jako více „práce“, kterou musíme udělat. Šamanismus je způsob života, a duchovní praxe, které jsme prováděli v průběhu let, upředly vlákna činů a chování, které zdravý život a planeta potřebují. Smyslem je tyto praxe integrovat do skutečného způsobu života.

Nikdo by neměl říkat: „Nemám čas na další duchovní cvičení během dne“. To jak používáte slova a „žehnáte“ nebo „proklínáte“, vaše cyklické myšlení, uvědomování si denních fantazií a toho, co ve svém životě a ve světě vytváříte, to jak vyzařujete božské světlo, je součástí vaší chůze, dechu, práce, zábavy i relaxace.

Pomocí duchovní praxe přetváříme vztahy k sobě samým, k ostatním, ke světu i náš životní styl.

Pokud svou duchovní praxi vnímáte jako spoustu práce, zastavte se a uvědomte si, jak duchovní praxi a život, který žijete, oddělujete. Může to být velmi obohacující uvědomění.

Když se tento měsíc budete zabývat jakoukoli duchovní nebo ceremoniální praxí, všimněte si, čemu věnujete příliš úsilí a jak některé praxe integrujete do svého života a přirozeně jimi žijete.


Myslím si, že s tím vším, čeho se ve světě stáváme svědky, bude tento měsíc dobré, když se společně zapojíme do praxe šamanského roztrhání na kousky a prožijeme tak obrodu a regeneraci. Je vždycky užitečné provádět praxe, které nám připomínají, že život je iluzí a snem, a že jsme spojeni s rozsáhlejším vědomím, než jen s tím, které vnímáme v kolektivních energiích.

Je čas dovolit svému tělu a mysli, aby se rozpustili a nechali se roztrhat na kousky, abychom si dokázali vzpomenout na svou skutečnou identitu a na Zdroj, ze kterého jsme přišli. Zrodili jsme se z bezpodmínečné lásky a opustili stav jednoty se stvořitelem a silou univerza, abychom prožívali, jak být božským světlem v těle, které může projevovat krásu, léčení a mír a kráčet společně s ostatními po této nádherné Zemi.

V šamanismu se praxe roztrhání na kousky používá jako iniciace, ale může se využít také k léčení. Když podniknete šamanskou cestu roztrhání na kousky, můžete být spáleni na popel, nebo vám přírodní síla či duchovní průvodce může odebrat kůži a orgány, které zbaví nečistot nebo z vás vyjme emocionální či fyzické onemocnění.

O praxi roztrhání na kousky jsem psala v mnoha ze svých knih, například v knize Lék pro zemi: jak transformovat toxiny osobní a životního prostředí (Medicine for the Earth: How to Transform Personal and Environmental Toxins) a také v Kráčení ve světle: každodenní prožívání šamanského života. (Walking in Light: The Everyday Experience of Shamanic Life.)

Část regenerace a léčení procesu roztrhání na kousky se odehraje, jakmile vše, co už vám neslouží, odevzdáte duchovním průvodcům a božské síle univerza. Po duchovním pročištění a uzdravení budete znovu sestaveni nebo rozvzpomenuti, jako na konci vizionářské zkušenosti.

Zde jsou stručné instrukce k této šamanské cestě nebo meditaci. Pokud máte se šamanskou cestou zkušenosti, pusťte si svou oblíbenou šamanskou hudbu a dejte si na cestu dostatek času – alespoň 15 minut. Pokud s šamanským cestování zkušenosti nemáte, můžete tuto zkušenost zažít v meditaci při poslechu své oblíbené duchovní hudby.

Udržujte záměr; že chcete, aby vás duchovní původce, spojenec nebo božská síla roztrhali na kousky a na konci vaší cesty nebo meditace vás opět složili dohromady. Můžete se zaměřit na emocionální blok nebo fyzický problém, kterého byste se chtěli zbavit.

Vzdejte se síle vesmíru a věřte silám, které vám poskytnout vše, co k regeneraci potřebujete. Dovolte svému duchovnímu průvodci nebo božské síle připravit scénu. Zvíře nebo element jako jsou medvěd, orel, mravenci, písečná bouře nebo oheň jsou příklady duchovních průvodců, které vás mohou roztrhat na kousky.

I když tento zážitek může znít hrozivě, roztrhání na kousky je léčivou praxí, díky které se můžete znovu spojit se Zdrojem, svou pravou identitou a stavem klidu a míru.

Jakmile budou vaše kůže, orgány, kosti a myšlenky během roztrhání na kousky odstraněny, budete se prožívat jako božské světlo v jednotě se stvořitelem vesmíru. Pokud vás oheň spálil na popel nebo vaše tělo zničila písečná bouře, budete vysvobozeni a budete moct vnímat své božské světlo jako své pravé Já.

Roztrhání na kousky je vlastně počáteční fází transfigurace. Nejprve ztratíte ponětí o svém těle a mysli, abyste si dokázali vzpomenout na svou duchovní identitu. Dovolíte duchovním průvodcům a božským silám, aby pročistili vaši kůži, kosti, orgány i myšlenky, abyste mohli být duchovně znovuzrozeni. Pokud jste byly během meditace nebo šamanské cesty rozmetáni na prach nebo spáleni na popel, budete znovu sestaveni se zdravým tělem, čistou myslí a zakusíte vyšší vibrace vědomí.

Jakmile jste obnoveni, dokončíte cestu nebo meditaci tak, že se vrátíte zpět do své místnosti. Dejte si čas a uvědomujte si, zda se cítíte lehčí, osvěženi a omlazeni. Po návratu z cesty nebo meditace proveďte prosím uzemňující cvičení, abyste se ze své zkušenosti zcela vrátili. Běžte ven, posaďte se pod strom a představte si, jak kořeny z vašeho těla vrůstají hluboko do země a propojují vás s ní nebo pokud vyjít ven nemůžete, proveďte to jako meditaci.

Úplněk nasává 29. dubna. Během úplňku vnímejte své božské světlo a dovolte mu jasně zářit po celé Zemi a skrze ni a spojte se se světlem naší celosvětové komunity. Pojďme společně tvořit, spřádat třpytící se síť světla, která začíná nahrazovat starou opotřebovanou tkaninu reality a životního paradigma.

Poznámka: 29. dubnu budu mít přednášku a ceremonii k otevření dalšího Roku obřadů, který sponzoruje vydavatelství Sounds True. Podle smlouvy mám odeslat dva e-maily věnované této události, takže informace rozešlu, jakmile je budu mít k dispozici.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Možná se budete chtít vrátit k březnovým Zprávám o proměnách, kde jsem psala o tom, jak se zaměřit na proměňující se kvality slunečního a měsíčního světla. Během měsíce dubna věnujte čas pozorování změn světla a energie mezi novem a úplňkem. Takto s měnícími se lunárními fázemi vstoupíte do hlubšího proudu.

Terri z Nového Zélandu mě požádala, zda bychom se mohli společně k transfiguraci scházet pravidelně a přinášet na planetu více světla a také vnímat naši krásnou Zemi a veškerou přírodu v jejím božském světle. Nabízím, že se k nám můžete každou neděli připojit a společně provést transfiguraci, která bude léčením pro nás pro všechny a pro veškerý život. Terri navrhuje, abychom Zemi každý týden věnovali 15 minut a vnímali ji v jejím božském světle.

Můžete transfiguraci provádět také se sklenicí nebo láhví vody a potom touto čistou léčivou vodou obdarovat lokální zdroj vody. Cokoli do většího vodního celku umístíme, poteče dál a splyne se všemi vodními toky a zdroji vody na celém světě. Na svůj oltář můžete položit organické rozložitelné předměty a po dokončení transfigurace je můžete nechat v přírodě na zemi. Při transfiguraci vnímejte vzduch jako průzračný. Budeme pracovat v jemných polích energie bez ohledu na časový rozdíl míst, kde žijeme a kdy budeme spolupracovat.

Damini Celebre je uvedena na seznamu šamanských učitelů www.shamanicteachers.com. Je skvělou učitelkou a autorkou. V minulých vydáních Zpráv o proměnách jsem psala o pozoruhodném projektu, na kterém pracuje.

Spustila projekt, při kterém do Země umísťuje léčivé modlitby. Damini svůj projekt popisuje takto:

„Duch promlouvá ke každému z nás rozdílně: někdy v bohatých metaforách, se kterými se setkáme na cestě, někdy zábleskem jasného uvědomění v průběhu pracovního dne a někdy ve snech. V průběhu léta se mi zdál sen, ve kterém jsem se viděla, jak obřadně vkládám hliněné kapsle do děr v zemi v otevřené kopcovité krajině. Obsahovaly modlitby k léčení planety.

Od této snové vize jsem obřad začala uvádět v život výrobou hliněných kapslí. Jsou vyrobeny z místní hlíny a každá obsahuje modlitbu pro Zemi napsanou na papíře vloženém do otvoru v kapsli. Modlitby dostávám od lidí z celého světa.

2. prosince 2017 proběhla Ceremonie slunovratu s modlitebními kapslemi v Pennsylvanii. Umístila jsem na Zemi 108 modlitebních kapslí. V průběhu času se za přispění elementů kapsle rozpadnou a modlitby se rozplynou do Země.

Krom tohoto obřadu jsem vyráběla menší modlitební kapsle a umísťovala je v městských částech. Tyto jednotlivé kapsle se buď rozpadnou a spojí se se zemí nebo si je někdo odnese domů — obě cesty jsou skvělé!

Od prosince mi další lidé začali psát, že se mou akcí nechali inspirovat a začali si vyrábět své vlastní modlitební kapsle a umísťovat je ve svých komunitách. Pokud máte chuť vyrobit si své vlastní, budu ráda, když se ke mně připojíte. Na svůj blog jsem umístila všechny modlitby, které jsem dostala z celého světa; pokud chcete, můžete některé z nich použít a společně tak můžeme rozšířit léčivou síť.

Máte nějakou modlitbu, záměr nebo přání pro planetu? Pokud ano, ráda bych je použila ve svých kapslích. Můžete mi je prosím posílat na b.shiny(at)me.com .

Požehnání všem bytostem xx Damini Celebre”

http://daminicelebre.com/prayer-pods

Recommended Posts