Zprávy o proměnách – červenec 2018

Minulý měsíc se mi zdál sen, ve kterém jsem slyšela: „V životě často ztratíme z očí to, co je důležité.” I když se nejedná o nové učení, zafungovala tato zpráva jako budíček. Její načasování pro mě bylo perfektní.

Poté jsem po mnoha letech odjela na první dovolenou. Zatímco jsem naslouchala kouzelné písni oceánu, přišla ke mně stejná zpráva.

Mám dojem, že s obrodou šamanismu a obnoveným zájmem o tuto mocnou praxi se pohybuje vlna, kterou je krásné sledovat a zároveň působí dost děsivě.

V poli kolektivního nadšení vnímám, že se lidé nechávají vytáhnout mimo sebe a do této části populace se musím započítat taky. Protože jsem na veřejnosti velmi dostupná, vnímám, že do šamanské praxe plyne frenetická energie. Ale o tom šamanská praxe není.

V průběhu let jsem zjistila, že když jsem požádala o příliš pomoci, bylo to nakonec rušivé a odvádělo mě to z cesty, po kterém jsem kráčela. V průběhu určitých náročných životních období stálo v cestě kratšímu a půvabnějšímu způsobu uzdravení to, co si mysleli ostatní, a co mi říkali, abych udělala.

Musím být stále soustředěná na jádro a na esenci vlastního učení, klíčem k životu je vytvořit hluboký, bohatý a smysluplný vnitřní svět. Soustředím se na to, abych se ze svého vnitřního světa a ze sebe nenechávala vytáhnout.

Zatímco jsem naslouchala ostatním, nedokázala jsem odkrýt drahokamy, ke kterým se mě snažila dovézt moje vlastní duše. Jediný způsob, jak se k těmto drahokamům dostat, je ponořit se hluboko do nitra. Byly časy, kdy jsem ztratila víru ve svou vlastní vnitřní léčitelku, které jsem vždycky věřila, že mi pomůže dostat se z životních problémů a transformovat je.

Na šamanské praxi je pro mnohé atraktivní vrhnout se do práce s metodami léčení a být součástí komunit. Musí k tomu dojít souběžně s hlubokou prací a objevováním darů, síly a schopností ve vlastním vnitřním světě, které bychom chtěli hledat tak, že se budeme učit šamanským „metodám“.

Šamanská praxe je organický proces. Jsme součástí organizmu Země a nejsme od něj odděleni. Jsme spojeni se všemi živočišnými druhy a společně tvoříme součásti a orgány Země.

Abychom byli v proudu organického procesu života, musíme najít svůj vlastní hlas, vnitřního léčitele a být připraveni vidět některá stará zranění, která můžeme vidět, cítit a prožívat jen my sami. Je důležité vystoupit z projekcí ostatních a znovu si vzpomenout, kým jsme.

Když se mě účastníci workshopů Lék pro Zemi ptají, co následuje dál, odpovídám jen, aby pokračovali v prohlubování transfigurace a v práci na sobě tak, jak jsem to učila, abyste se stali zdravou a zodpovědnou lidskou bytostí. Přestaňte hledat další „magické“ metody, se kterými byste mohli pracovat. Na mnoha úrovních je to pravda.

V šamanských ani jiných duchovních tradicích se však lidé nedozvěděli o tak mocné praxi dříve, než se naučili, jak se podívat do nitra a dostat se na úroveň vývoje a posunout se do nového vědomí a způsobu života ve světě. Zjišťuji, že mnohým, ne všem, se soustředění zatoulá od vnitřní práce, kterou musíme provádět, a nechávají se strhnout touhou po způsobech, jak dělat zázraky a pokouší se najít rychlou cestu k vyléčení.

Pokud chceme skutečně pracovat se silou světla a transfigurace, musíme změnit způsob vlastního života, způsob, jakým se vnímáme a uvědomovat si, kolik toho projikujeme na ostatní, jak moc se vyhýbáme vlastnímu stínu, a seznam by mohl pokračovat. Bez těchto dovedností nemůžeme „žít svou prací“.

Klíčem není přestat se učit dalším metodám léčení, ale zdokonalovat se v práci zkoumání svých nejhlubších úrovní, což vede k přirozenému způsobu práce se světlem a k bytí přítomností, která září.

Mnoho let jsem chtěla učit nějakou praxi, která by nám pomohla dostat se k pokročilejším duchovním praxím jako telepatie, proměna vlastností substancí pomocí požehnání a světla, atd. Cítila jsem však, že než budeme připraveni, musíme udělat ještě spoustu práce.

Používáme jen velmi málo kapacity mozku. Máme dary a schopnosti, o kterých se nám nesnilo ani v těch nejdivočejších snech. A náš potenciál je nedotčený.

Vnímám, že jedním z důvodů je, že se necháváme rušit a vytrhnout ze sebe.

Nechci již ztrácet z dohledu to, co je v životě důležité. Chtěla bych dál pokračovat ve zkoumání svého krásného a kouzelného vnitřního světa a pozvat vás, abyste se ke mně na této cestě připojili.

Tento měsíc prosím věnujte nějaký čas pobytu v přírodě, cestujte, meditujte, pijte čaj, rozjímejte a položte si otázku: „Ztratil jsem z očí to, co je důležité?“ Věnuji příliš pozornosti tomu, co se děje ve vnějším světě a nezaměřuji se na volání své duše?“ „Naslouchám svému vnitřnímu hlasu?“

Všímejte si, jak vás rozdílné fáze měsíce vtahují dovnitř a podporují vás ve vnitřní práci.

Čtěte dál inspirující knihy a choďte na workshopy, které vás zajímají. Nezapomeňte však na kouzelné semínko světla, které ve vás roste. A jak před výzvami a požehnáními vlastní cesty zůstat v přítomnosti ?

Cítím, že je toho hodně k zamyšlení. Tolik lidí mluví o vzrušujících změnách vědomí, které se odehrávají ve světě. Jakou konverzaci potřebujete vést ve svém vnitřním světě?

Úplněk nastává 27. července. Zamyslete se nad tím, jak svou práci transfigurace můžete při zkoumání vlastního vnitřního světa přenést na hlubší úroveň. Jakmile svou praxi rozvinete, objevíte další dary, které podpoří mocnou praxi, kterou společně provádíme.

Pojďme v průběhu úplňku spojit svá srdce a vyzařovat světlo způsobem, který skutečně pomůže živému organizmus, kterým je Země.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Recommended Posts