Zprávy o proměnách – prosinec 2018

Minulý měsíc jsem psala o svých velmi silných zážitcích ze setkání se skupinou velmi starých duchovních bytostí, které nazývám Prastaří, lepší pojmenování jsem pro ně nenašla.

Předávají mi mnoho k zamyšlení a pochopení. Když se mnou sdílejí informaci poprvé, předají mi ji nejprve prostřednictvím tělesného prožitku a potom dostanu dostatek slov, abych význam zachytila.

Domnívám se, že nedávno mě učili o Nesení síly.

Duchovní bytosti, se kterými pracuji, jsou velmi staré, prastaré, krásné a milující. Ukázali mi, že v rámci vesmíru jsme my lidé na Zemi pouze velmi krátkou dobu, jako mrknutí oka. Vím, že se o tom v poslední době hovoří často. Měla jsem skutečný prožitek, při kterém jsme vnímala, že v rozpětí miliard let jsme tady méně než jednu vteřinu.

Pomohli mi také s mým největším trápením. Svůj dospělý život jsem zasvětila vyučování šamanismu. Pozorovala jsem, jak se s jeho narůstající popularitou síla jeho praktikování ředí a ubírá se na síle léku, který patří době, ve které žijeme.

Zpráva, kterou mi duchovní průvodci dali, zní: „Nemůžeš lidi učit, jak nést kouzlo, které nemají. Když lidé kouzlo najdou, ponesou ho.”

Získala jsem díky tomu klid, který jsem dlouho hledala. Vím, že lidé najdou skutečný lék a ponesou ho, když ho budou skutečně potřebovat pro své přežití.

Celá tato zpráva mi dodala klidu, protože jsem pochopila, že je důležité, abych se soustředila na to, jak lidi učit dovednostem pro život, o kterých píšu ve svém sloupku už od roku 2000. Lidé současné kultury to skutečně potřebují, protože jsme se nikdy od svých starších nenaučili, jaký dopad má energie našich slov, myšlenek a představ a neučili jsme se nikdy o své síle, talentech, o stínu a slabostech.

Dříve než se ponoříme do hloubky šamanské práce, je tedy důležité, abychom začali zde.

Nedávno jsem však získala informace o zcela novém způsobu spojení se s duchovními průvodci, se kterými budeme pracovat. Vrací mě to zpět k tématu Nesení síly, lásky a světla.

Na západě lidi učíme, jak mohou v neviditelném světě cestovat a najít své silové zvíře, duchovního průvodce nebo učitele. Pak se dozvídáme, že si lidé vyhledají informace o tom, jaký má jejich duchovní průvodce význam, namísto toho, aby se s ním spojili přímo a dozvěděli se to od něj.

Získala jsem nové instrukce k cestování a budu mít velkou radost, když je tento měsíc budete chtít vyzkoušet. Mám pocit, že je to velmi silný způsob, jak přejít ve spirále do nového roku.

Tady jsou jednotlivé kroky. Můžete samozřejmě bubnovat, chřestit, zpívat, tančit nebo najít způsob, který vám nejvíce vyhovuje.

Zeptejte se, zda vám odpoví duchovní průvodce, který vám dovolí vstoupit do svého energetického pole.
Zeptejte se ho, jaký druh síly nese.
Požádejte o svolení nést jeho sílu.
Co znamená nést sílu, a/nebo sílu duchovního průvodce?
Dostanete se tím samozřejmě do velmi hlubokého vztahu s duchovním průvodcem. A měli byste to udělat s každým duchovním průvodcem, se kterým pracujete.

Je pravda, že šamani vždycky nosili sílu svého duchovního průvodce ve svém těle. V některých klasických šamanských kulturách šamani se svolením svých duchovních průvodců prostřednictvím posvátného činu jedli jejich tělo. Je to velmi rozšířené, zejména při práci s rostlinami – sníst kousek rostliny, jejíž lék v sobě nesete.

V dnešním světě k sobě duchovní průvodce přivoláváme tak, že je od sebe oddělujeme. Ve skutečnosti však odděleni nejsme. Jejich sílu neseme z nějakého konkrétního důvodu, abychom jejich dary, sílu, a vědomosti o léčení mohli sdílet se svou komunitou.

Je to nový způsob uvažování o kontaktování duchovních průvodců. Kdo by se chtěl při hledání významu silového zvířete obracet na knihu, když máte možnost setkat se silovým zvířetem sami na vlastní kůži?

Při oslavě letního / zimního slunovratu si dovolte ponořit se do tohoto sdělení:

„Světlo slunce je ve všem. Neseme v sobě světlo slunce”.

Doufám, že ti z vás, kteří jste si mohli koupit knihu The Book of Ceremony: Shamanic Wisdom For Invoking the Sacred into Every Day Life (Kniha ceremonií: šamanská moudrost k probuzení posvátného v každodenním životě) si najdou část, ve které popisuji, jak si pro svou komunitu můžete vytvořit vlastní ceremonii slunovratu. Pokud si knihu přečíst nemůžete, udělejte si cestu a najděte ceremonii, kterou můžete sdílet se svými blízkými, přáteli, nebo ve své širší komunitě. Je čas, abychom všichni povstali a do svých komunit přinášeli posilující a inspirující nástroje. Pořádání ceremonií je posvátným činem.


Úplněk nastává dne 22. prosince. Pojďme se soustředit, abychom své světlo mohli vnášet do světa stejně jako provádíme svou praxi transfigurace a spřádáme po celé Zemi a skrze ni krásnou světelnou síť.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Připojte se ke mně prosím a společně ze srdce poděkujme překladatelům, kteří mnoha lidem pomáhají vstoupit do naší komunity a ke společné práci. Věnujme jim na svůj oltář a při ceremoniích speciální požehnání. A připojte se ke mně prosím s poděkováním a požehnáním pro Sylvii Edwards, která mi pomáhá přinášet Zprávy o proměnách každý měsíc až k vám, pomáhá mi se spoustou dalších věcí!

Petr Němčanský – česky
Tea Thum – finsky
Carole Laplante – francouzsky
Bea Salgado – francouzsky
Barbara Gramlich – německy
Astrid Johnen – německy
Nello Ceccon – italsky
Els de Graaff – holandsky
Sandra Koning – holandsky
Sofia Frazoa – portugalsky
Irina Osechinskaya – rusky
Anton Uvarov – rusky
Ines Fermoso – španělsky
Lena Anderheim – švédsky
Simin Uysal – turecky

Připojuji se ke každému z vás v našem celosvětovém kruhu s přáním krásného slunovratu a období svátků. Uvidíme se v novém roce!

Copyright 2018 Sandra Ingerman. Překlad: Petr Němčanský. All rights reserved.

Recommended Posts